Filozofická Fakulta

Otevírané obory

Fakultní stránky k přijímacímu řízení  (obory, předpisy atd.):

Požadavky k přijímacímu řízení na oborech katedry pedagogiky viz(te) zde.

Kurz k PZk v r. 2017 na Bc. studium pedagogiky: info  je zde.


Informace katedry pedagogiky:

 
Katedra otevírá v rámci oboru "Pedagogika" několik programů.
Obory se mohou otevírat v prezenční i kombinované formě.

 

Pozor poprvé!!

Prezenční nebo kombinované studium určitého oboru se nemusí otevírat každý rok!! Čtěte zde níže!!

 

Pozor podruhé!!                                       

Ačkoliv se to může jevit jako paradaxoní, tak studium žádného z níže uvedených oborů v rámci programu „pedagogika“ nekvalifikuje absolventa jako učitele pro předškolní vzdělávání nebo 1. a 2. stupeň základního vzdělávání.

Studující NMgr. oborů „pedagogika“ a „sociální pedagogika“  mají možnost získat učitelskou kvalifikaci (opět ale jen pro vyučování „pedagogiky“ a pedagogických disciplín ve smyslu výše uvedeném), a to cestou kurzů celoživotního vzdělávání (učitelství pro střední školy) – viz info zde.

 

Prezenční forma studia

Prezeční forma studia Bc. i NMgr. probíhá na katedře pedagogiky standardními formami přednášek, seminářů, praktických cvičení, kombinací všech těchto forem (i v jedné výuce) a praxí, a to ve všedních dnech (po-pá) v každém vyučovacím týdnu každého semestru (viz též harmonogram katedry na stránce Různé informace). 
 

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia Bc. i NMgr. probíhá na katedře pedagogiky ve čtyřech soustředěních (út-pá) v měsících září, lednu, únoru a květnu (viz též harmonogram katedry na stránce Různé informace) a dále formou osobních a elektronických konzultací na základě studijních opor.
 
SPECIFIKACE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V R. 2016
 
Bakalářské studium:
– pedagogika (3 leté)
------------------
– Pedagogika

forma a typ studia: prezenční bakalářské, kombinované bakalářské
Místa pro přijetí: 20 (prezenční); 20 (kombinované studium)
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem

 


 
Navazující magisterské studium:
– pedagogika (2 leté)
– sociální pedagogika (2 leté)

------------------

- Pedagogika  

forma studia: prezenční navazující magisterské; kombinované navazující magisterské
Místa pro přijetí: 10 (prezenční); 10 (kombinované studium)

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem

 

------------------

- Sociální pedagogika    

forma studia: prezenční navazující magisterské; kombinované navazující magisterské
Místa pro přijetí: 20 (prezenční); 10 (kombinované studium)
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem

 

 

 
Doktorské studium:
– pedagogika (3 leté)

 

Informace viz též: Doc. PhDr. J.Koťa, předseda oborové rady pedagogiky

 

Aktuality

Srovnávací pedagogika II v úterý 27.2. 2018 ze zdravotních důvodů odpadá. Samostatná práce byla...

25. únor 2018

Úřední hodiny sekretariátu se od 21. 2. 2018 do 27. 2. 20189 ruší.

 

...

21. únor 2018

15. března 2018 nás poctí návštěvou vážený a milý kolega z Pedagogické fakulty Masarykovy...
20. únor 2018

Vážení kolegové, ...

16. únor 2018

Dr. Strouhala jest 1. III.

16. únor 2018

Dětský koutek hledá studentky jako chůvy do dětského koutku na fakultě. Bližší info:

...

08. únor 2018

Vališová, Kasíková (eds.), Pedagogika pro učitele (2., rozš. vydání). Viz: https://www.grada.cz/...

06. únor 2018