Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 17 min zpět

Mezi 22.–28. říjnem proběhne na FF UK jedenáctý ročník mezinárodního Týdne otevřeného přístupu

16. říjen 2018 - 17:10
Jedenáctý ročník mezinárodního Týdne otevřeného přístupu (22.–28. října 2018), jehož téma zní Designing Equitable Foundations for Open Knowledge, bude na Filozofické fakultě UK zahájen v pondělí (22. 10. od 19:15, m. 217) promítáním dokumentu Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze.[1] Film zachycuje osud geniálního programátora, jenž svůj život zasvětil boji za svobodný přístup k informacím. Jak málo se způsob publikování vědeckých výsledků od roku 2013, kdy tento šestadvacetiletý internetový aktivista spáchal sebevraždu, do dnešních dnů proměnil, nastíní v úterý (23. 10. od 19:15, m. 217) dokument Paywall: The Business of Scholarship,[2] který konfrontuje tradiční, stále se zdražující model šíření vědeckých informací s požadavkem na okamžité, trvalé, svobodné a bezplatné online zpřístupnění poznatků vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků. Tento požadavek, zastřešený pojmem otevřený přístup, hýbe v posledních týdnech evropským vědeckým prostředím zvláště bouřlivě (srov. například zde). O tom, zda a nakolik je našim vědcům umožněno mu dostát, budou ve středu 24. 10. diskutovat dva akademici z Filozofické fakulty UK – Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., a Martin Pehal, Ph.D., open access knihovnice Univerzity Karlovy Mgr. Tereza Simandlová a právník z Technologického centra Akademie věd České republiky Mgr. Jiří Kotouček, který také diskusní večer v 18:00 zahájí přednáškou Otevřený přístup k vědeckým informacím v evropském výzkumu. Veřejnou debatou bude program celého týdne na FF UK završen, nepočítáme-li dovětek v úterý týdne následujícího (30. 10. 17:30–19:30), kdy proběhne praktická konzultační dvouhodinovka věnovaná práci s on-line nástroji usnadňujícími otevřené publikování. Ani zdaleka tím však nebude vyčerpán program Univerzity Karlovy nebo dalších institucí v ČR, který rovněž vřele doporučujeme. Akce jsou otevřeně přístupné a na všechny jste srdečně zváni. Na Vaši účast se těší Knihovníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy   [1] Tímto bychom rádi poděkovali projektu Promítej i ty!, který umožňuje film v anglickém znění s českými titulky legálně stahovat a veřejně promítat. [2] Legální stahování a veřejné promítání tohoto dokumentu v originálním (anglickém) jazyce je umožněno díky volné licenci CC BY 4.0.

Jedenáctý ročník mezinárodního Týdne otevřeného přístupu

16. říjen 2018 - 15:47
Jedenáctý ročník mezinárodního Týdne otevřeného přístupu (22.–28. října 2018), jehož téma zní Designing Equitable Foundations for Open Knowledge, bude na Filozofické fakultě UK zahájen v pondělí (22. 10. od 19:15, m. 217) promítáním dokumentu Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze.[1] Film zachycuje osud geniálního programátora, jenž svůj život zasvětil boji za svobodný přístup k informacím. Jak málo se způsob publikování vědeckých výsledků od roku 2013, kdy tento šestadvacetiletý internetový aktivista spáchal sebevraždu, do dnešních dnů proměnil, nastíní v úterý (23. 10. od 19:15, m. 217) dokument Paywall: The Business of Scholarship,[2] který konfrontuje tradiční, stále se zdražující model šíření vědeckých informací s požadavkem na okamžité, trvalé, svobodné a bezplatné online zpřístupnění poznatků vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků. Tento požadavek, zastřešený pojmem otevřený přístup, hýbe v posledních týdnech evropským vědeckým prostředím zvláště bouřlivě (srov. například zde). O tom, zda a nakolik je našim vědcům umožněno mu dostát, budou ve středu 24. 10. diskutovat dva akademici z Filozofické fakulty UK – Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., a Martin Pehal, Ph.D., open access knihovnice Univerzity Karlovy Mgr. Tereza Simandlová a právník z Technologického centra Akademie věd České republiky Mgr. Jiří Kotouček, který také diskusní večer v 18:00 zahájí přednáškou Otevřený přístup k vědeckým informacím v evropském výzkumu. Veřejnou debatou bude program celého týdne na FF UK završen, nepočítáme-li dovětek v úterý týdne následujícího (30. 10. 17:30–19:30), kdy proběhne praktická konzultační dvouhodinovka věnovaná práci s on-line nástroji usnadňujícími otevřené publikování. Ani zdaleka tím však nebude vyčerpán program Univerzity Karlovy nebo dalších institucí v ČR, který rovněž vřele doporučujeme. Akce jsou otevřeně přístupné a na všechny jste srdečně zváni. Na Vaši účast se těší Knihovníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy   [1] Tímto bychom rádi poděkovali projektu Promítej i ty!, který umožňuje film v anglickém znění s českými titulky legálně stahovat a veřejně promítat. [2] Legální stahování a veřejné promítání tohoto dokumentu v originálním (anglickém) jazyce je umožněno díky volné licenci CC BY 4.0.

Do konce října je možné se přihlašovat do soutěže Nakladatelství Academia o vydání rukopisu magisterské práce

16. říjen 2018 - 14:57
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. Přihlášený rukopis musí splňovat tyto podmínky: Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 28 let. Rukopis přihlašuje katedra/vedoucí práce, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena. Rukopis musí získat známku výborně. Rukopis musí být v českém jazyce. Rukopis nesmí být delší než 300 stran. Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2017 do 15. 10. 2018.   Aby byla práce přihlášena, je nutno na e-mail Marie Povýšilové: povysilova@academia.cz v období mezi 25. květnem 2018 až 31. říjnem 2018 (včetně) zaslat: doporučující dopis od vedoucího práce/katedry či šéfa ústavu spolu s uvedením, do které soutěžní kategorie práci hlásí; rukopis v elektronické podobě; posudky školitele a oponenta (poslouží jako vodítko pro porotu, nebudou jinak zveřejňovány); písemný souhlas studenta s přihlášením práce i s kontakty na něj (e-mail, telefon) a také s uvedením data narození studenta.   Porota složená z předních představitelů české vědy bude hodnotit nejenom faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky vybere vítěze do konce února 2019. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne na jaře 2019, poté se na webu Nakladatelství Academia uveřejní výsledky. Cena pro vítěze soutěže: Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena bezvýhradní licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od zveřejnění výhry jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Při přípravě vydání vítězné publikace bude autor povinen respektovat Pokyny pro autory uvedené na webových stránkách Nakladatelství Academia. Publikace bude nabízena ve všech knihkupectvích Academia, na e-shopu Nakladatelství Academia a v běžné distribuční síti. Autor obdrží minimálně 1 autorský výtisk. Autor bude moci svou práci či její část dále volně publikovat i v odborných zahraničních časopisech. Pokud porota žádný rukopis k vydání nedoporučí, nemá vyhlašovatel soutěže povinnost žádný z přihlášených rukopisů vydat. Výsledky soutěže najdete po slavnostním vyhlášení (datum bude upřesněno) na webu www.academia.cz. Vzhledem k množství obdržených diplomových prací výsledky jednotlivým přihlášeným nerozesíláme. Zdroj: Nakladatelství Academia

Služba v Knihovně Celetná (Celetná 20) – práce při studiu

16. říjen 2018 - 9:10
Požadavky: zájemce je studentem oboru psychologie, sociologie či andragogiky zájemce musí být studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského prezenčního studia na FF UK bez překročení standardní doby studia (nutná podmínka) pracovní pozice není vhodná pro zájemce, kteří v ak. roku 2018/19 plánují vyjet na studium do zahraničí přes Erasmus či jiné výměnné programy orientační rozsah práce: 1 den v týdnu, 10h služba (konkrétní parametry domluvou); nástup 9 nebo 10/2018 (bude upřesněno) profesionální vystupování, vstřícnost, a trpělivost v kontaktu s uživateli; komunikativnost, systematičnost, schopnost samostatně řešit problémy anglický jazyk na komunikativní úrovni, další jazyky výhodou počítačová gramotnost (jistota v práci s počítačem, schopnost vyhledávat a hodnotit informace na internetu) Výhodou: uživatelská znalost Knihovny Celetná a tiskových služeb na FF předešlá zkušenost v práci ve službách Náplň práce: služba na pultu v knihovně Celetná výpůjční služby přímý kontakt s uživateli knihovny (tj. studenti, pedagogové i širší veřejnost), zodpovídání běžných uživatelských dotazů spojených se službami a s provozem knihovny asistence uživatelům při problémech s tiskem práce s fondem knihovny organizace a značení fondu oprava poškozených knih pomoc při zpracování nových knih Nabízíme: odměna 105 kč/h (hrazeno formou účelového stipendia) zajímavá pracovní zkušenost v univerzitní knihovně možnost přizpůsobení pracovní doby studijnímu rozvrhu, včetně ohledu na zkouškové období rozsah práce dle domluvy   Stručný motivační dopis posílejte do 31. 10. na adresu petr.schink@ff.cuni.cz. Vybrané zájemce budeme kontaktovat.

Vyhlášení soutěže studentských vědeckých projektů pro pregraduální studenty

15. říjen 2018 - 15:03
Dne 4. října byly vyhlášeny výsledky nové pregraduální soutěže. Letošního pilotního roku se zúčastnilo 22 projektů, z nichž jen tři nesplnily zadání. Projekty překvapily svojí kvalitou a atraktivními tématy od bádání nad etruskou démonologií, přes gastronomické jazykové přejímky, atraktivní lingvistická témata k analýzám zcela soudobých problémů jako manipulace soudobou technikou a islamofobie. Výsledky projektů budou na jaře představeny širší akademické veřejnosti na Dnu mladé vědy, který vyhlásil děkan na 23. dubna 2019. V příloze lze nalézt témata jednotlivých podaných projektů. Studentské vědecké stipendium

Proběhne XIV. ročník Konference mladých slavistů

12. říjen 2018 - 19:04
Ve dnech 1. a 2. listopadu 2018 se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v místnosti 104 uskuteční již XIV. ročník Konference mladých slavistů s podtitulem „Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918: společenské a mezinárodní souvislosti “. Konference nabízí mladým badatelům možnost seznámit se s výsledky výzkumů svých kolegů z různých evropských univerzit. Výzkumníci z Česka, Bulharska, Chorvatska, Polska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny přednesou své referáty v několika slovanských jazycích v blocích spadajících pod jazyk, literaturu či historii a kulturu. Organizačním zázemím konference je Ústav východoevropských studií FF UK a koná se pod záštitou Českého komitétu slavistů. Všechny zájemce z řad studentů i vědců srdečně zveme nejen na samotnou konferenci, ale také na slavnostní zahájení, které se uskuteční 1. 11. 2018 v 9.00 v učebně č. 104 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). Více informací, kontakty a samotný program jsou k dispozici na stránkách konference, případně ve facebookové události.

Výběrové řízení ze dne 12. 10. 2018 – Katedra sociologie/ Job offer from 12 October 2018 – Department of Sociology

12. říjen 2018 - 15:43
English see below Katedra sociologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent Předpokládaná mzdová třída: AP3 Obor a zaměření: sociologie Předpokládaný úvazek: 0,5-1,0 (dle vzájemné dohody) Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti odborné specializace uchazeče na všech stupních studia programu sociologie vedení závěrečných prací rozvíjení vlastního výzkumného programu Požadavky: doc. nebo prof. v oboru sociologie, případně v oboru příbuzném (akceptovány mohou být i přihlášky uchazečů se započatým habilitačním řízením) předchozí pedagogická činnost možnost vyučovat anglickém jazyce přiměřená odborná a publikační činnost v oboru zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů organizační a komunikační schopnosti Předpokládaný nástup: 1. ledna 2019 (příp. později dle dohody) Termín přihlášky: 19. listopadu 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ motivační dopis s nabídkou oborového zaměření pro působení na Katedře sociologie FF UK (preferovaná témata kursů a výzkumných projektů, další způsoby zapojení do akademického života) strukturovaný profesní životopis přehled předchozí pedagogické praxe seznam publikací kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může uchazeče vybrat na základě materiálů zaslaných uchazečem společně s přihláškou, případně může pozvat vybrané uchazeče k osobnímu pohovoru v rámci dalšího kola výběrového řízení. VŘ_Katedra sociologie Department of Sociology Job title: Associate Professor Field and specialization: Sociology Expected pay group: AP3 Expected part-time or full-time position (20 – 40 hours per week) Job description: teaching subjects in Sociology at all levels of study and within the applicant’s specialization will be expected supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise Job requirements: Associate Professor or Professor in sociology, alternatively in related subject field (applications of applicants with initiated habilitation procedures may also be accepted) adequate teaching experience opportunity to teach in English adequate publication record in the field of specialization PI experience in research projects and grants organizational and communication skills Expected starting date: January 2019 or as agreed Application deadline: November 19, 2018 Complete applications will include the following: letter of motivation with subject orientation proposal: preferred topics of courses and research projects, other ways of participation in academic life curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all, selected or none of applicants may be invited to the second round of the competition, i.e. an interview or a public lecture. Department of Sociology

Invitation to Lectures and Seminars on Research of Education Policy and Current Changes in Education Systems

12. říjen 2018 - 12:12
The Department of Adult Education and Personnel Management cordially invites you to three special presentations by Professor Marcella Milana (University of Verona): methodology and employment of comparative research in education (of adults) – Friday 12 October, 10:50 – 13:15, Room C138 creation and analysis of education policy  – Monday 15 October, 15:50 – 18:15, Room C331 the problem of Europeisation in education (of adults) – Tuesday 16 October, 10:00 – 11:30, Room C331 All events will be held in English. Location: Celetná 20, Prague 1 (Faculty of Arts) Contact person: Martin Kopecký (martin.kopecky@ff.cuni.cz)

Mezinárodní den archeologie spolupořádají archeologická pracoviště FF UK již popáté

12. říjen 2018 - 11:02
Přijďte v sobotu 20. října od 10:00 do 16:00 hodin slavit spolu s námi svátek archeologie do areálu pražského Karolina. Jako každý rok se můžete těšit na množství workshopů a přednášek, které vám přiblíží dobrodružný svět archeologie. V atraktivních prostorech nádvoří staroslavného Karolina (vchod z Celetné 20) si budou moci malí i velcí návštěvníci vyzkoušet práci archeologů, etnologů a antropologů a zároveň nahlédnout do tajů života v pravěku, středověku a v egyptském i evropském starověku. Program bude doplněn krátkými pětiminutovými přednáškami na zajímavá témata – již tradičními Archeologickými jednohubkami. Dokumentace kostrového hrobu a archeologický výzkum nanečisto, originály i repliky archeologických nálezů, nemocné kosti, štípání pazourku, drcení obilí a pravěká kuchyně, ukázka římské výzbroje, staroegyptské a antické hry, mumifikace v praxi nebo pravěké jeskynní umění, to je jen zlomek aktivit, na které se návštěvníci letošního ročníku mohou těšit. Na akci se podílí Ústav pro archeologii, Ústav pro klasickou archeologii, Český egyptologický ústav a Ústav etnologie FF UK, Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK, Národní památkový ústav a Česká archeologická společnost. Mezinárodní den archeologie se každoročně slaví po celé republice. Jednotlivé akce lze najít na webu denarcheologie.cz

Státní rigorózní zkoušky v listopadu 2018

11. říjen 2018 - 14:37
Státní rigorózní zkoušky v listopadu 2018

Dětský koutek FF UK nabízí studentům pravidelnou brigádu

11. říjen 2018 - 12:10
Hledáte brigádu s pravidelným příjmem? Máte na ni čas jeden den v týdnu? Zvažte, zda si nepřilepšit stipendiem za dohled v dětském koutku – zatím to vypadá na klidný čas na studium a čtení a občasné hlídání. HLEDÁME: studentky a studenty FF UK, kteří by stáli o pravidelný příjem za práci v dětském koutku v hlavní budově FF UK NABÍZÍME: výplatu formou stipendia (cca 1.500,- Kč za denní službu, tj. cca 6.000,- Kč měsíčně) POŽADUJEME: jeden celý den v týdnu, kdy studentka či student budou v dětském koutku k dispozici – a v případě zájemců registrovaných v systému pohlídají jejich děti CHCEME: zlepšit zázemí pro akademiky a studenty, kteří by dětský koutek rádi využívali, ale vzhledem k dosavadnímu „dobrovolnickému“ hlášení se chův ke konkrétním požadavkům se jim to často nezdaří CHCETE? Zájemkyně a zájemce o tuto práci či další podrobnosti prosíme, aby se během října ozvali mailem vedoucí studijního oddělení: Mgr. Kateřina Volná

Výběrové řízení na pozici vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní

10. říjen 2018 - 14:53
Vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní Náplň práce vývoj, úpravy a vylepšování uživatelských webových rozhraní pro práci s jazykovými korpusy na http://www.korpus.cz spolupráce na jejich návrhu z uživatelského hlediska Požadavky dobrá znalost linuxového prostředí, HTML/CSS, Python, SQL a JavaScript schopnost analyzovat problém a hledat optimální řešení samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost ochota se neustále učit angličtina (alespoň pasivně) výhodou je znalost verzovacích systémů, PHP, jQuery, ECMAScript 6, d3.js, Java/Lucene, XML Nabízíme zajímavou práci v netradičním a perspektivním oboru zaškolení a příležitost k profesnímu růstu inspirující akademické prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty klidné pracovní prostředí v centru Prahy blízko metra pružnou pracovní dobu práci vhodnou i pro absolventy zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis – zašlete e-mailem na adresu michal.kren@ff.cuni.cz, a to nejpozději do 12. 11. 2018.

Výběrová řízení FF UK | říjen 2018

10. říjen 2018 - 11:55
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků. Výběrové řízení ze dne 12. 10. 2018 – Katedra sociologie/ Job offer from 12 October 2018 – Department of Sociology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: sociologie. Přihlášky je nutno podat do 19. 11. 2018. / Field and specialization: Sociology. Applications by 19. 11. 2018. Výběrové řízení na pozici vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie. Podávání přihlášek je možné do 8. 11. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy. Podávání přihlášek je možné do 8. 11. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hospodářských a sociálních dějin Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hospodářských a sociálních dějin. Podávání přihlášek je možné do 8. 11. 2018. Výběrové řízení ze dne 20. 9. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 20 September 2018 – Faculty of Arts FF UK vypisuje výběrové řízení na vědeckého pracovníka (ve Švýcarsku). Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Přihlášky je nutno podat do 21. 10. 2018. / Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. Applications by 21. 10. 2018. Výběrové řízení ze dne 20. 9. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 20 September 2018 – Faculty of Arts FF UK vypisuje výběrové řízení na vědeckého pracovníka (v Dánsku). Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Přihlášky je nutno podat do 21. 10. 2018. / Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. Applications by 21. 10. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu. Podávání přihlášek je možné do 24. 10. 2018. Výběrové řízení na pozici Referent/ka Referátu přijímacího řízení FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Referátu přijímacího řízení. Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2018 – Katedra psychologie / Job offer from 13 September 2018 – Department of Psychology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent nebo profesor. Obor a zaměření: psychologická metodologie nebo klinická psychologie. Přihlášky je nutno podat do 14. 10. 2018. / Field and specialization: psychological methodology or clinical psychology. Applications by 14. 10. 2018. Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2018 – Katedra psychologie / Job offer from 13 September 2018 – Department of Psychology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: obecné základy psychologie nebo klinická psychologie. Přihlášky je nutno podat do 14. 10. 2018. / Field and specialization: general foundation of psychology or clinical psychology. Applications by 14. 10. 2018. Výběrové řízení ze dne 11. 9. 2018 – Ústav teoretické a komputační lingvistiky/ Job offer from 11 September 2018 – Institute of Theoretical and Computational Linguistics FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Lingvistika / Počítačové zpracování české morfologie. Přihlášky je nutno podat do 15. 10. 2018. / Field and specialization: Linguistics / Computer processing of Czech morphology. Applications by 15. 10. 2018. Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry estetiky Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry estetiky. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu hudební vědy Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu hudební vědy. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry filmových studií Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry filmových studií. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Střediska ibero – amerických studií Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Střediska ibero – amerických studií. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018.

FF UK a program East and Central European Studies představují novou roční přednáškovou sérii

8. říjen 2018 - 18:04
FF UK a ECES program s potěšením oznamují novou roční sérii přednášek. Letošním tématem je „Univerzita a republika“ na počest stého výročí založení Československa. „Jsme velmi poctěni, že jsme mohli zahájit tuto novou iniciativu, díky které se mohou setkávat čeští a zahraniční studenti, zejména v době tohoto významného výročí“, říká Katie Ford, ředitelka mezinárodních programů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. „Máme radost, že můžeme představit bohatství univerzitních akademických zdrojů a také prokázat naši podporu Filozofické fakulty UK prostřednictvím této série.“ První přednáška nazvaná „USA a založení Československa“ proběhne 16. října v hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha a zaměří se na roli Spojených států v procesu vzniku Československa v roce 1918. Bude zkoumat jak politickou podporu československého odboje v zahraničí ze strany amerického politického zastoupení, tak úlohu českých a slovenských spoluobčanů v USA. Přednáška bude také diskutovat o postoji USA vůči československé otázce na Pařížské mírové konferenci a na závěr probere úlohu a meze československých vztahů při vytváření československé demokracie meziválečného období. Přednášku povede prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., vedoucí Ústavu českých dějin FF UK a bývalý ředitel Masarykova Institutu Akademie věd České republiky. Druhá přednáška, nazvána “Prvních 500 let Univerzity v Praze (1348-1848)“, proběhne 7. listopadu. Přednášku povede PhDr. Marek Durčanský, Ph.D., vedoucí Ústavu dějin Univerzity Karlovy. Prezentace se zaměří na středověkou a raně moderní historii univerzity v Praze. Instituci založil jako první svého druhu český král, Karel IV. Složitá politická, sociální a náboženská historie regionu přinesla univerzitě jak několik nejdůležitějších událostí v historii, tak momenty úpadku a radikální nesourodosti ve svém vývoji. Navzdory všem těmto komplikacím “studium generale” v Praze hluboce ovlivnilo kulturní dění ve střední Evropy. Ve třetí přednášce „Tomáš Garrigue Masaryk a Univerzita Karlova“ se zaměříme na postavení Pražské Univerzity v době národních bojů mezi Čechy a Němci v českých zemích po roce 1848. Přednášku povede PhDr. Milada Sekyrková, CSc., z Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK. Přednáška proběhne 28. listopadu. Přednášky budou probíhat v anglickém jazyce.  

Lekce FAUST neboli FAkultní Uvítání STudentů

8. říjen 2018 - 17:36
Neoficiální, médii a papaláši nevyhledávané, zato ale mnohem zábavnější uvedení do akademické obce. V tomto „orientačním běhu“ po budovách FF UK nejenom poznáte svoje nové spolužáky, ale také hned zpočátku studia odhalíte tajemství a skrytá zákoutí jednotlivých budov a získáte mnoho informací, které vám pomohou ve vysokoškolském (a konkrétně filozofickém) víru událostí. Budete čelit úkolům, o kterých se vám dosud ani nesnilo, se kterými však od nynějška budete konfrontováni téměř denně. Také se setkáte s členy Studentské rady, fakultními dobrovolníky a dalšími staršími spolužáky, kteří vás budou celou lekcí provázet a nakonec vás pasují na studenty FF UK. Zakončení v blíže nespecifikovaném pražském podniku. Vše se odehraje ve středu 17. 10. od 17:30. LEKCE FAUST

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie

8. říjen 2018 - 14:45
  Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 8. října 2018 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 8. listopadu 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.  

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy

8. říjen 2018 - 14:37
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 8. října 2018 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 8. listopadu 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hospodářských a sociálních dějin

8. říjen 2018 - 14:31
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 8. října 2018 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hospodářských a sociálních dějin dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 8. listopadu 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Doktorand Ústavu českých dějin FF UK Martin Šorm získal prestižní cenu Visegrad Group Academies Young Researcher Award

4. říjen 2018 - 13:25
„Spíše než rekonstrukce minulosti mě teď zajímá, jak se dnes s minulostí zachází. Komisi zřejmě zaujalo, že zkouším propojovat dějiny a poezii, vědu a společenský život, komické s vážným,“ říká v rozhovoru Martin Šorm, držitel prestižní ceny Visegrad Group Academies Young Researcher Award. Doktorand Ústavu českých dějin FF UK cenu obdržel na setkání akademií věd visegrádské čtyřky, které ocenění udílí mladým vědcům do 35 let z ústavů některé z akademií. Můžete přiblížit, jaké je vaše zaměření a oblast vědeckého zkoumání? Snažím se obecně dělat to, co mě v rámci možností baví, a také to, co dělají moji kamarádi, abych s nimi mohl na něčem příjemném spolupracovat. Tak jsem se díky byzantologu Vladimíru Vavřínkovi, který mě motivoval ke studiu celoevropské středověké kultury, a Martinovi Nejedlému, který se mě hned na začátku studia ujal, začal věnovat francouzské středověké literatuře. Zjistil jsem, že je příjemné a blahodárné přemýšlet o vlastních i společenských problémech s pomocí starých textů. Díky tomu, že mě mezi sebe přijali v Centru medievistických studií, mi začalo připadat důležité věnovat se také středověkým textům psaným v češtině, latině a němčině. Kamarád Matouš Jaluška, komparatista a kazatel, mě naučil nebát se s důvěrou ohledávat staré příběhy a výrazy a zkoušet, co by se o nich i dnes dalo smysluplného povědět. To nejzajímavější, co ve vědě podnikám, je založeno na náramně veselé a milé spolupráci s Vojtou Bažantem – společně se zabýváme interpretací středověkých básní a kronik, společně organizujeme kolokvia a kolektivní práce medievistů z FF UK, společně se ohrazujeme proti zneužívání obrazů minulosti ve veřejném prostoru. A společně jsme líní, takže málokdy vydržíme u jedné věci delší dobu, a proto máme natolik pestré životopisy, že nás oceňují i v daleké střední Evropě. Za co se cena Visegrad Group Academies Young Researcher Award uděluje? Především za nezkušenost (je určena zaměstnancům akademií věd do 35 let věku). Nemám literárněvědné vzdělání, ale přesto se věnuji výkladům starší literatury. Učil jsem se původně historii a historickou antropologii, ale spíše než rekonstrukce minulosti mě teď zajímá, jak se dnes s minulostí zachází. Komisi zřejmě zaujalo, že zkouším propojovat dějiny a poezii, vědu a společenský život, komické s vážným. Možná ji zaujala i moje redakční činnost – dalším důležitým člověkem, kterého jsem ještě nezmínil, je totiž Iveta Coufalová, šéfredaktorka ĎaSu (Dějiny a současnost), která mě do časopisu přijala jako redaktora a motivuje mě k hledání přesahů z historie do dneška, ze středověku do modernity, z akademické sféry do světa čtenářů a laičtějších zájemců o humanitní vědy. Za jakou práci jste cenu dostal vy? Těžko říct. Jeden z členů Akademické rady ČR, chemik, mi prozradil, že ho v mém životopise nejvíc zaujalo spolupořádání kolokvia „Staré baby ve středověku“. To se konalo letos v lednu, se mnou ho organizovali kromě Vojty Bažanta také Jiří Dynda a David Šimeček.  Navázalo na dvě předchozí diskusní setkání o středověké komice, která jsme s Vojtou iniciovali proto, abychom zkusili medievistům sdruženým do Centra pro studium středověku FF UK navrhnout nějakou možnost příjemné mezioborové spolupráce. Vzniklo to tak, že nás už dlouho fascinovali třeba Lucie Doležalová, Jan Čermák nebo Jiří Starý, a přemýšleli jsme, jakým tématům by se mohli tihle a další výteční fakultní filologové, historici, kunsthistorici a archeologové věnovat společně – a společně s námi. Po práci o komice zaměřené na výklady textů, rituálů a gest (kolektivní monografie vyjde počátkem příštího roku) jsme vyzkoušeli téma stáří, žen, péče a strachu ze smrti. Na příští rok spolu s Lucií Koreckou a Matoušem Turkem chystáme diskusní setkání o středověkém oddechu a zahálce. V současné době studujete i pracujete? Kde přesně?  Zaměstnaný jsem v již zmíněném ĎaSu a jako doktorand i v Centru medievistických studií. Tady se například Pavlína Cermanová, Martin Nodl, Robert Novotný nebo Pavel Soukup ve stopách Františka Šmahela věnují především společnosti a kultuře ve střední Evropě 15. století. To mě nutí hledat propojování spíše literárně orientované dizertace se společenskovědně zaměřenou historií. Moje dizertace bude pojednávat o možnostech čtení jednoho pozdně středověkého rukopisu, tedy především jak se v různých textech, které obsahuje, zobrazuje intimita (vnitřní život) a identita (tedy reprezentace vnější). Středověké přístupy k přírodě, zdraví, nemocem, pocitům, lidskému tělu, pohlavnosti či svatosti zkoumáme také spolu s Matoušem Jaluškou v rámci již několik let probíhajících interpretačních seminářů na FF UK o středověkých hrdinkách a hrdinech. Na čem aktuálně pracujete? Zabýváte se například nějakým novým tématem? Příprava na jednání akademií věd visegrádské čtyřky v Liblicích mě přivedla k přesvědčení, že je potřeba ještě radikálněji pojímat středověk nikoli jako něco, co je kdesi schované, a naším úkolem je to najít a do detailu odhalit a rozkrýt. Proč středověk zkoumáme? Jak to? S jakým právem? Odůvodněním přece nemůže být, že je nějaká („naše“) skupina lidí hrdá na svého imaginárního patrona, ať už se jmenoval Václav, Karel nebo Hus. Centrum medievistických studií právě teď oslavilo 20 let od svého založení a podle mě i konference, která se k té příležitosti konala, velmi názorně ukázala, že nám nemůže jít jenom o to vědět toho o minulosti pořád víc a víc. Musíme se především zaměřovat na smysl, na otázky, které by si dnes společnost (s pomocí středověku) ráda zodpověděla. Ukázali to třeba historička Lenka Bobková nebo archeolog Ivo Štefan, oba z FF UK, když promýšleli pojímání kolektivních identit ve střední Evropě. Čím dál víc mi připadá, že i pro medievisty z Akademie věd nebo Univerzity Karlovy je hlavní vnímat středověk jako něco, s čím se zachází dnes, tady a teď. Medievistika může být užitečná a prospěšná, protože ukazuje různé varianty, možnosti, civilizační podobnosti, blízkosti a návaznosti, ale také diskontinuity, přetržitosti a nesrozumitelnosti, cizost. Stejně tak ale může být středověk i nebezpečný, když se třeba v politice používá jako úplně falešný, přesto ale překvapivě účinný argument podporující určité společenské uspořádání, světonázor, preferenci určitých způsobů chování, politického jednání, zacházení s životním prostředím, nebo třeba i obhajující nerovnost pohlaví, náboženství, kultur nebo ras. Proto jsem v přednášce, která předcházela předání ceny, mluvil o fluidních podobách středověkého nacionalismu ve střední Evropě. Medievista je tu proto, aby se hlasitě kriticky ozval, když maďarský premiér obhajuje svou politiku tím, že se chová jako pravý orientální kočovník, když polští nebo čeští populisté vytvářejí představy o kontinuitě slovansko-germánského konfliktu nebo když se například strach z pocestných, z bezdomovců a z cizinců vykresluje jako oprávněný a tradiční, takřka rytířský zápas bílého dobra s černým zlem, křesťanství s islámem, civilizace s barbarstvím, rozumu s citem, Západu s Východem. Kam plánujete směřovat v budoucnu, co například zahraničí? Příští rok bych se rád podíval na jednu konferenci usilující o integraci kritické medievistiky a přírodních věd – jde tam o hledání paralel a inspirací osvětlujících problém, který podle těch organizátorů naše společnost má: dlouhodobě, až tak nějak systémově, neumí úplně vyváženě nakládat s prostředím, v němž žije, aniž by ho ničila. A neumí moc hledat udržitelné, mírové a spravedlivé soužití, aniž by důsledně označovala, kdo všechno jsou její nepřátelé a jak moc jsou údajně odvěcí. Hlavní ale je, abych dopsal dizertaci o tom zmíněném pozdně středověkém rukopisu, abychom s Vojtou Bažantem zdárně dokončili redakci kolektivní monografie o středověké komice a vážnosti a abychom se pak mohli vrhnout zase na nějaký další dávný materiál, který nám a snad i ostatním lidem pomůže v životech a v přípravě na smrt.   Martin Šorm (1990) je doktorand na Ústavu českých dějin FF UK. Pracuje v Centru medievistických studií FLÚ AV ČR a UK a v redakci časopisu Dějiny a současnost. Věnuje se středověké literatuře a kultuře a dnešnímu využívání obrazů středověku. Foto: Dino Stoilov

Psychologie, statistika či tvůrčí psaní: FF UK nabízí zájmové kurzy v rámci celoživotního vzdělávání

4. říjen 2018 - 13:03
Centrum dalšího vzdělávání FF UK vedle kurzů profesních a přípravných nabízí široké veřejnosti také kurzy zájmové. Jedná se o formu celoživotního vzdělávání, kterou je možné absolvovat po již ukončeném středoškolském či vysokoškolském studiu. Oproti profesním kurzům se do programu může přihlásit kdokoliv, kdo má o danou tematiku zájem a chce se o ní pro klid v duši dozvědět více. Může jít o kurzy krátkodobé i dlouhodobé, jejichž primárním cílem je uspokojit osobní zájmy, rozšířit vědomostní obzor, s tím související rozvoj osobnosti a celkové zlepšení kvality života. Vybrat si můžete například Kurz jógové filosofie a etiky, Psychologie pro každý den, Stres a možnosti jeho zvládání. Dozvíte se o klasických tématech jako psychologická diagnostika a vývojové charakteristiky předškolních dětí, ale také o aktuálních otázkách současné psychologie jako jsou poruchy příjmu potravy nebo videotrénink interakcí ve škole. Na kurzech Tvůrčího psaní dostanete možnost ze sebe vypsat to nejlepší. Třeba rodinou kroniku, paměti anebo se vrhnete rovnou na prózu, u které si vyzkoušíte konstruktivní kritiku udílet i přijímat. Zkusíte nalézt vhodný námět, naučíte se ho zpracovat, vyberete nakladatele, okusíte redakční práci na rukopisu i pořádání veřejných besed. Vybrat si můžete také kurzy zaměřené na statistiku Rozumět datům nebo Úvod do statistického a vizualizačního prostředí R, ve kterých zjistíte, že data jsou vlastně velmi sexy. To už je však pro pokročilejší průzkumníky. Je pro vás připraveno i několik kurzů zaměřených na personalistiku a řízení lidských zdrojů. Andragogika a personální řízení, Pracovní právo pro personalisty, Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR. Poslední zmiňovaný program zahrnuje například problematiku budování firemní značky, trendy v získávání a výběru pracovníků, v přístupech k řízení pracovního výkonu, odměňování, rozvoji, vzdělávání a využívání dat. Rovněž je pozornost soustředěna na problematiku vedení lidí a emoční inteligence. Do zájmových kurzů spadá také Univerzita třetího věku, tedy studium určené zájemcům v důchodovém věku od 60 let a výš, a kurzy Jazykového centra FF UK. Celoživotní vzdělávání je placenou formou studia. V případě, že nestíháte kurz tento rok, rozhodně se neváhejte přihlásit akademický rok následující. Již teď si však můžete prohlédnout archiv proběhlých kurzů na FF UK a zjistit, jaký kurz by vám do budoucna vyhovoval. Detailnější informace a aktuality naleznete na webových stránkách FF UK v sekci Celoživotního vzdělávání. V rámci celoživotního vzdělávání FF UK je možné se přihlásit i do třetí kategorie kurzů, a to kurzů přípravných. Ty jsou určeny uchazečům o studium na FF UK, kteří se chtějí důkladně připravit na přijímací řízení a nenechat nic náhodě. Více informací naleznete opět na webových stránkách Celoživotního vzdělávání nebo v sekci Jak se připravit na přijímací řízení.

Aktuality

Vážené, vážení, zatímco v...

10. říjen 2018

příp. nabídky brigád vázaných na odbornost atd. budou nově pod tlačítkem "...

09. říjen 2018

pod tlačítem - konzultační hodiny na této stráce, vlevo.

04. říjen 2018

14. - 18. 1. 2019; 11. - 15. 2. 2019; 20. - 24. 5. 2019

04. říjen 2018

Výuka předmětu Základy práva bude probíhat  ve středu 15:50 – 17.25 hod. učebna 2080 ...

02. říjen 2018

je 26. X., kdy též bude domluvena náhrada na odpadlý termín.

01. říjen 2018

Oborové - (Bc., NMgr) jsou...

26. srpen 2018