Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 22 min 15 sek zpět

Výběrové řízení: Referent/ka Studijního oddělení – Referát SIS

1 hodina 52 min zpět
Profil Referátu SIS:  Referát Studijního informačního systému (SIS) v rámci Studijního oddělení zajišťuje zejména podporu při práci s elektronickými systémy, a to jak pro studenty, tak pro pedagogy fakulty.  Hlavní odpovědnosti: správa veškeré agendy SIS podíl na koncepčním rozvoji SIS s ohledem na potřeby fakulty operativní řešení aktuálních problémů uživatelů SIS ze strany pedagogů, studentů i ostatních pracovníků fakulty slovem i písmem řešení systémových problémů s Univerzitou Karlovou, resp. firmou spravující SIS Naše očekávání: minimálně ukončené VŠ vzdělání v bakalářském programu dobré komunikační schopnosti velmi dobrá, resp. pokročilá úroveň práce s PC, tj. solidní znalost MS Office a trpělivost se systémy (znalost databází či SQL dotazů výhodou) pečlivost a samostatnost komunikativní úroveň anglického jazyka znalost vysokoškolského prostředí, ideálně Univerzity Karlovy, výhodou Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce přátelské pracovní prostředí, v němž administrativní práce dává smysl odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné klimatizované pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností benefity podrobněji: http://www.ff.cuni.cz/benefity Možnost nástupu: 1. října 2018 První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu delší. Přihlášku – tj. stránkový motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis – pošlete, prosím, na e-mailovou adresu katerina.volna@ff.cuni.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Své přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 30. srpna 2018. Vyhrazujeme si právo nevybrat žádného z uchazečů/ek, případně výběrové řízení zrušit. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Univerzita Karlova obhájila výborné umístění v dalších dvou mezinárodních žebříčcích

16. srpen 2018 - 16:45
UK: Univerzita Karlova obhájila své hodnocení v prestižních mezinárodních žebříčcích vysokých škol. Podle nejnovějšího vydání Academic Ranking of World Universities se umístila v první třetině třetí stovky hodnocených univerzit, v Tchajwanském rankingu se umístila na konci druhé stovky.

O Janu Palachovi s historikem Petrem Blažkem

16. srpen 2018 - 16:43
UK: V souvislosti s výročím sedmdesátých Palachových narozenin (11. srpna) poskytl historik Petr Blažek rozhovor, v němž uvedl řadu nových, dosud nepublikovaných skutečností, jako např. o Palachově zálibě ve zbraních, touze stát se hrdinou již od dětství, plánu k obsazení Českého rozhlasu či o úvahách o zastřelení sovětského vojáka.

Bohemisté celého světa přijeli do Prahy

15. srpen 2018 - 15:06
Úvodní přednáškou předního polského bohemisty Mieczyslawa Balowského dnes dopoledne začalo Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku věnované 100 letům vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě. Sympozium se koná po záštitou rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy a děkana Michala Pullmanna na půdě Ústavu bohemistických studií již po deváté. Do Prahy přijelo 59 zahraničních i tuzemských bohemistů, odborníků v oblasti popisu a prezentace českého jazyka, kultury a historie pro jinojazyčné mluvčí, aby představili výsledky své odborné práce, aby sdíleli své nejnovější poznatky a zkušenosti, ale také aby navázali nové pracovní i osobní kontakty mezi jednotlivci, pracovními skupinami, ale i celými institucemi. Součástí programu sympozia byly také předkonferenční workshopy vedené akademickými pracovníky Ústavu bohemistických studií, které seznamovaly s novými elektronickými aplikacemi pro výuku češtiny pro cizince, a bude studentská posterová sekce určená mladým zahraničním bohemistům, v níž mohou představit výsledky svého bádání. Jednání sympozia tradičně zakončí bohatý kulturní a společenský program, který pro účastníky sympozia a také studenty 62. ročníku Letní školy slovanských studií připravilo Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových na zámku v Lužanech.  

V Recyklační dílně v Kampusu Hybernská si můžete opravit nebo vyrobit nábytek

15. srpen 2018 - 9:39
15. srpna 2018 v prostorách Kampusu Hybernská startuje jedinečný pilotní projekt Recyklační dílna, jenž vzniká ve spolupráci Kampusu Hybernská při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy za finanční podpory Pražských služeb, a. s., a ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Knihovnou věcí a Institutem cirkulární ekonomiky. Smyslem Recyklační dílny je poukázat na možnosti recyklace a sdílení prostředků a know-how. Projekt umožní vrátit do užití hodnotný, zejména starší nábytek, který by jinak skončil na skládce. Vznikající dílna nabídne pravidelné workshopy, v jejichž rámci si zájemci budou moci bezplatně a pod vedením profesionálních instruktorů opravit či vyrobit různé druhy nábytku. Kampus Hybernská jakožto univerzitní projekt sází především na zájem studentů, jimž Recyklační dílna umožní jednak osvojit si užitečné praktické dovednosti, jednak získat nábytek. Půjde tedy zejména o vybavení domácí studovny – židle, křesla, stoly, knihovny, stolní lampy apod. Zbavujete se kusu nábytku, který by podle vás mohl ještě někomu sloužit? Zvažte při své návštěvě sběrného dvora, zda ho svěříte do speciálního boxu, odkud poputuje k nám. Nebo se rovnou obracejte na Kampus Hybernská. Společně můžeme pomoci všem, kdo si raději chtějí raději opravit starou věc, než kupovat novou, a také ukázat, jak hospodárně využívat odpad a přebytky a nezatěžovat životní prostředí více, než je nutné. Na zahájení provozu Recyklační dílny a otevření dveří široké veřejnosti jste zváni 15. 9. 2018, kdy proběhne jednodenní happening Dílny a akce Opravme Česko. Více informaci  o projektu i o jednodenním happeningu na facebookovém profilu dílny.   kontaktní osoba: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. jan.bicovsky@ff.cuni.cz

Výběrové řízení ze dne 15. 8. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 15 August 2018 – The Institute of Translation Studies

15. srpen 2018 - 9:09
English see below Ústav translatologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/asistent Obor a zaměření: překladatelství a tlumočnictví Předpokládaná mzdová třída: L1/AP1 Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) Požadavky: Bc./Mgr. v lingvisticky zaměřeném oboru rodilý mluvčí anglického jazyka s vynikající teoretickou i praktickou znalostí anglické gramatiky a stylistiky umožňující vedení seminářů zaměřených na zdokonalování mluvené i písemné angličtiny nerodilých mluvčích samostatná praxe v oblasti překladu mezi angličtinou a češtinou umožňující vést semináře zaměřené na překlad textů převážně odborného a publicistického charakteru z češtiny do angličtiny vyjadřovací, komunikační a prezentační dovednosti v angličtině zkušenost s editováním a redakcí anglojazyčných textů nerodilých mluvčích Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 16. září 2018 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.   The Institute of  Translation Studies Name of the position: Lecturer/Assistant Field and specialization: Translation and Interpreting Expected pay group: L1/AP1 Workload: 0,5 Requirements: a BA or MA degree in a language and/or linguistics subject an excellent theoretical and practical knowledge of English grammar and stylistics enabling her/him to conduct seminars aimed at perfecting the spoken and written English of non-native speakers professional experience in Czech-English translation enabling her/him to conduct seminars in Czech-English translation, working primarily with texts of a technical or journalistic nature excellent English communication and presentation skills experience in editing and correcting English-language texts written by non-native speakers Expected beginning: 1 October 2018 Dead-line for applications: 16 September 2018 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded what do you expect from this position, and what  would you hope to bring to it (1 page maximum) Forms of applying: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.  

Výběrová řízení FF UK | léto 2018

14. srpen 2018 - 13:40
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků. Výběrové řízení ze dne 13. 8. 2018 – Ústav jižní a centrální Asie FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent. Obor a zaměření: indologie ve specializaci hindština. Přihlášky je nutno podat do 14. 9. 2018. / Field and specialization: Indology with specialization on Hindi language. Applications by 14 September 2018. Výběrové řízení ze dne 9. 8. 2018 – Ústav pro dějiny umění FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: historik umění se specializací na středověkou malbu. Přihlášky je nutno podat do 9. 9. 2018. Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník. Obor a zaměření: politologie a související společenské a humanitní vědy. Přihlášky je nutno podat do 10. 9. 2018./Field and specialization: political science and related social sciences and humanities. Applications by 10. 9. 2018. Výběrové řízení na pozici Finanční účetní (pokladní) FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Finanční účetní. Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Fonetického ústavu Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 25. 7. 2018 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Fonetického ústavu. Výběrové řízení ze dne 1. 8. 2018 – Katedra sociologie / Job offer from August 1, 2018 – Department of Sociology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: Sociologie. Přihlášky je nutno podat do 31. 8. 2018. / Field and specialization: Sociology. Applications by 31 August 2018. Výběrové řízení ze dne 26. 7. 2018 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 26 July 2018 – Department of English Language and ELT Methodology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: lingvistika anglického jazyka. Přihlášky je nutno podat do 28. 8. 2018. / Field and specialization: English linguistics. Applications by 28 August 2018. Ústav germánských studií hledá sekretářku/sekretáře na plný úvazek FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Sekretářka/sekretář na Ústav germánských studií. Přihlášky do 22. 8. 2018. Výběrové řízení ze dne 25. 7. 2018 – Ústav románských studií / l’Institut d’Études Romanes de la Faculté des Lettres de l’Université Charles FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: francouzský jazyk, didaktika francouzského jazyka. Přihlášky je nutno podat do 25. 8. 2018. / Spécialisation : langue française, didactique du FLE. Délai d’adhésion par 25 août 2018. Výběrové řízení na pozici Účetní FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Účetní. Výběrové řízení na pozici Ekonom/ka – kontrola čerpání finančních prostředků FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Ekonom/ka-Rozpočtář/ka.

Výběrové řízení ze dne 13. 8. 2018 – Ústav jižní a centrální Asie

14. srpen 2018 - 12:18
English see below Ústav jižní a centrální Asie                 Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent Obor a zaměření: indologie ve specializaci hindština Předpokládaná mzdová třída: AP1 Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Popis pracovní činnosti: výuka v rámci specializace vedení studentských prací publikace odborných studií podíl na administrativě Požadavky: ukončené magisterské vzdělání v daném oboru dobrá znalost hindštiny dlouhodobá zkušenost s výukou jazyků znalost dalšího asijského jazyka relevantního pro prostor indického subkontinentu perspektiva absolvování doktorského studia výhodou Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 14. září 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ motivační dopis a profesní životopis přehled praxe přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of South and Central Asia Job title: Assistant Expected salary/job rank: AP1 Field and specialization: Indology with specialization on Hindi language Position: 0,5 (20 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, exam participation supervision of students’ term papers and theses publishing scholarly studies sharing administrative duties Job requirements: M.A. degree in the given area good language skills in Hindi long-term experience with language teaching knowledge of other language relevant for the area of Indian sub-continent Expected starting date: October 1, 2018 Application deadline: September 14, 2018 Complete applications will include the following: Application form Letter of motivation and curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Zemřel přední znalec východní Evropy Václav Huňáček

14. srpen 2018 - 11:20
Ústav východoevropských studií FF UK s velkou lítostí oznamuje, že zemřel doc. PhDr. Václav Huňáček, CSc. Významný znalec východního křesťanství a kultury východní Evropy a dlouholetý pedagog, který ve svém oboru vychoval řadu žáků, odešel 7. srpna 2018. doc. PhDr. Václav Huňáček, CSc. 7. srpna letošního roku odešel z tohoto světa ve věku 87 let docent Václav Huňáček, dlouholetý pedagog Ústavu východoevropských studií FF UK. Václav Huňáček byl významnou osobností s mimořádnými encyklopedickými znalostmi. Pro šířku profesionálního zájmu nebylo možné jeho působení zařadit do jednoho oboru. Jeho práce se dotýkala filologie, historie, translatologie, průvodcování a dalších sfér souvisejících s reáliemi širokého prostoru, jímž se zabýval. Přednášel pro celou řadu pracovišť na FF UK i mimo její rámec. Václav Huňáček patřil mezi nejvýraznější pedagogy naší fakulty. Dokázal svým posluchačům odhalovat dalekosáhlé souvislosti, málo známá fakta i zcela netušené kontexty. Jeho profesionální záběr zdaleka přesahoval sféru východní Evropy, zasahoval do oblasti střední a západní Evropy, na Blízký východ a do dalších oblastí. Zároveň systematicky prohluboval znalosti českých dějin a reálií. Kultura v jeho pojetí byla otevřeným systémem vybízejícím k intepretaci a hlubšímu poznávání. Bez nadsázky můžeme říci, že dokázal komukoli, ať studentovi, či pedagogovi, ať pocházel z kterékoli země či regionu, odhalit o vlastní zemi nové a podnětné skutečnosti. Práce se studenty byla pro Václava Huňáčka hlavní životní náplní. Jeho žáci dodnes vzpomínají nejen na jeho přednášky, ale také na rozhovory vedené v kabinetech i na chodbách naší fakulty, které studium dokázaly obohatit často více než jeho povinná náplň. Václav Huňáček svou činností dokázal motivovat k hlubšímu zájmu o svůj obor a díky tomu vychoval celou řadu žáků, kteří dodnes ve svých oborech působí. Jejich jménem i jménem všech, kteří jej znali, vyjadřujeme panu docentovi svůj neskonalý obdiv a své poslední poděkování. pracovníci Ústavu východoevropských studií FF UK  

Začátkem srpna bylo nově zpřístupněno na 1300 e-knih

13. srpen 2018 - 15:07
Univerzita Karlova začátkem srpna zpřístupnila uživatelům celkem 1352 titulů elektronických knih z 21 kolekcí. E-knihy jsou přístupné v platformě EBSCO eBooks [více informací na PEZ] a všechny nově zpřístupněné tituly jsou vyhledatelné i v univerzitním vyhledávači informačních zdrojů UKAŽ (http://ukaz.cuni.cz). E-knihy je možné číst on-line přímo ve webovém prohlížeči anebo metodou off-line elektronické výpůjčky ve formátu PDF (vhodné pro počítače) či EPUB (vhodné pro mobilní zařízení). Nové tituly spadají do 21 kolekcí: Education 2017 ESL/EFL 2017 Fine Arts 2017 Philosophy 2015 Philosophy 2016 Philosophy 2017 Psychology 2017 World History 2017 Library & Information Science Library Journal Best Reference 2016 GOBI Undergraduate – History GOBI Undergraduate – Psychology Theology & Religion: Theology 2017 Theology & Religion: Ethics 2017 Theology & Religion Core: Religious Studies Theology & Religion Core: Philosophy of Religion Music – Philosophy and Aesthetics Film studies Linguistics Theater odborné tituly nakladatelství Portál Off-line elektronická výpůjčka Podmínkou pro uskutečnění elektronické výpůjčky je založení bezplatného uživatelského účtu Adobe, tzv. Adobe ID [odkaz na registraci]. Elektronickou výpůjčku lze poté číst v režimu off-line ve vlastním zařízení pomocí bezplatné aplikace Adobe Digital Editions (Windows, OS X) nebo přes aplikaci Bluefire Reader (mobilní zařízení s OS Android).   Elektronická výpůjčka je uživateli k dispozici 14 dnů, po uplynutí lhůty se výpůjčka sama deaktivuje a znepřístupní. Jeden titul mohou mít současně vypůjčený tři uživatelé. Prohlédněte si jmenný seznam všech zpřístupněných titulů: [.xlsx; tabulka Excel]; [PDF] Podrobný návod na provední e-výpůjčky a práci s platformou EBSCO eBooks najdete zde [anglický jazyk]. Český návod připravujeme.

Zemřel Jiří Josek, překladatel, vydavatel a pedagog

12. srpen 2018 - 19:13
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v pátek 10. srpna zemřel po těžké nemoci náš kolega doc. PhDr. Jiří Josek, jeden z předních českých překladatelů angloamerické prózy, poezie a dramatiky, jehož překlady her Williama Shakespeara dnes na českých jevištích patří k těm nejčastěji uváděným. Jiří Josek byl spjat s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy už jako student angličtiny a češtiny (1968–1974) a po sametové revoluci působil bezmála dvacet let na zdejší katedře překladatelství a tlumočnictví, v roce 1993 přejmenované na Ústav translatologie. Vedl semináře věnované zejména literárnímu překladu a také titulkování a dabingu. Z řady jeho žáků se stali oceňovaní překladatelé anglicky psané literatury. Nevšední schopnost nadchnout sebe i druhé, velká profesionalita a rovněž přátelství Jiřího Joska nám budou velmi chybět. učitelé Ústavu translatologie FF UK

Výběrové řízení ze dne 9. 8. 2018 – Ústav pro dějiny umění

9. srpen 2018 - 13:12
Ústav pro dějiny umění Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP2 Obor a zaměření: historik umění se specializací na středověkou malbu Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou Popis pracovní činnosti: vedení přednášek a seminářů, vedení a oponování závěrečných prací (bakalářských, diplomových a doktorských), účast ve zkušebních komisích, vedení odborných exkurzí a další činnosti související s výukou a chodem Ústavu. Požadavky: ukončené doktorské studium v oboru dějin umění (titul PhD), zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 9. září 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ, přehled publikační a vědecko-výzkumné činnosti, kopie dokladů o vzdělání, představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: písemně poštou/osobně: přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, e-mailem: přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. ÚSTAV PRO DĚJINY UMĚNÍ

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

9. srpen 2018 - 9:39
English see below Vědecký pracovník v rámci projektu KREAS* *(KREATIVITA A ADAPTABILITA JAKO PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU EVROPY V PROPOJENÉM SVĚTĚ) Název pracovní pozice: post-doc v rámci projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) Předpokládaná mzdová třída: VP2 Obor a zaměření: politologie a související společenské a humanitní vědy Úvazek: 0,5 (20 hod. týdně) Zapojení do projektu od října 2018 do 30. 9. 2020 Popis pracovní činnosti: práce ve výzkumném týmu zaměřeném na aktuální podoby a dlouhodobý vývoj utváření obrazu evropských druhých (zejména antisemitismus, islamofobie a anticiganismus) a na proměny vztahu politiky a náboženství (v rámci projektu vedeného prof. Pavlem Baršou) práce na vlastním výzkumu integrovaném do týmového projektu a účast na kolektivních výzkumech týmu, publikační aktivita v menší míře organizační práce, podíl na přípravě seminářů a workshopů Požadavky: titul Ph.D. publikační historie (zahraniční publikace výhodou) Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 10. září 2018 Náležitosti přihlášky: strukturovaný odborný životopis soupis publikační a případné projektové činnosti autoreferát disertační práce motivační dopis popisující vlastní odborné plány a představy o zapojení do činnosti týmu Způsoby přihlášení Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu ondrej.slacalek@ff.cuni.czVyhrazujeme si právo nevybrat žádného z uchazečů/ek, případně výběrové řízení zrušit nebo předčasně uzavřít. KREAS Project Name of the position: post-doctoral researcher as part of the KREAS project Expected pay level: VP2 Field and specialization: political science and related social sciences and humanities Workload: 0.5 (20 hours a week) Period of hire: October 2018 to 30.9 2020 Work description: participation in a research team focused on the current form and long-term development of the creation of the image of European others (especially anti-Semitism, Islamophobia and anti-Ziganism) and on the changing relationship between religion and politics, in a team led by Professor Pavel Barša conducting personal research integrated into the team project and participation in the team’s collective research work publishing activity to a lesser extent, organizational work, participation in the preparation of seminars and workshops Requirements: Ph.D. list of publications (foreign publications would be an advantage) Expected start: October 1, 2018 Application deadline: September 10, 2018 The application should include: a structured specialist CV complete list of publications and, where relevant, project activity succinct presentation of dissertation thesis a letter of motivation describing professional plans and ideas regarding involvement in the team’s activity Ways of applying: By e-mail: Please send the application with all attachments by email to ondrej.slacalek@ff.cuni.cz By post or in person: Please send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. Original documents will be required for the selection procedure.  

NaFilM: Český film bude mít konečně své muzeum

8. srpen 2018 - 14:24
Adéla Mrázová a Terezie Křížkovská z Katedry filmových studií Filozofické fakulty UK spolu s absolventem katedry Jakubem Jiřiště již čtvrtým rokem pokračují s interaktivní výstavou NaFilM (Národní filmové muzeum), kterou bylo doposud možné vidět v pražském Museu Montanelli a Paláci Chicago. V dubnu při příležitosti 670. výročí Univerzity Karlovy trojice převzala Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2017 a v současnosti připravuje stálou expozici, pro kterou hledá nové prostory. V rozhovoru Adéla a Terezie vyprávějí o proběhlých výstavách, získaných zkušenostech a budoucích plánech, které s muzeem mají. V současnosti máte za sebou dvě úspěšné výstavy Na film!, hledáte nové prostory pro stálou expozici a zároveň studujete na Katedře filmových studií FF UK. Jak to všechno dohromady zvládáte? Je to dost náročné. Ze začátku, když bylo filmové muzeum pouze ve formě nápadu, tak to ještě šlo. Pedagogové nám v různých věcech vycházeli vstříc a některé aktivity se nám započítávaly i do studia. Jakmile jsme ale nápad zavedly do praxe, zahájily první výstavu, na kterou okamžitě navazovala druhá, a na to jsme byly dva měsíce v zahraničí, tak to pro nás byl nepřetržitý zápřah. Škola dohromady s vedením takového projektu se moc stíhat nedá. Je pravda, že magisterské studium je v mnoha věcech benevolentní a člověk si může předměty do jisté míry navolit podle svých časových možností. My jsme se ale našemu projektu rozhodly věnovat naplno, proto máme v současné době studium přerušené. V některých případech jsme v muzeu i spaly, takže si pak musíte vybrat, co je pro vás prioritou. Plánujete se v budoucnu ke studiu vrátit? Když to půjde skloubit, tak ano. Uvidíme, jak to půjde dál, protože projekt je jedno velké překvapení, u kterého nevíte, kam vás zavede. Jaké budou další prostory, jakou budou vyžadovat práci, jaké nasazení. Proto bychom si teď chtěly pro expozici vybrat místo, které nám zajistí dlouhodobou kontinuální činnost a konečně také stabilitu. Původně měla výstava v Paláci Chicago trvat pouze pět měsíců, a nakonec se prodloužila o celý jeden rok. Byla to ale obrovská příležitost vyzkoušet si vést projekt takovou dobu, protože je opravdu velký rozdíl zajišťovat pětiměsíční výstavu v prostorech již zavedeného Musea Montanelli, kam jsme v podstatě přinesly pouze obsahovou náplň. Na druhou stranu v Chicagu jsme musely všechno vybudovat samy od nuly, od zavedení elektřiny přes osvětlení až po vybudování zdí, a vést celou výstavu rok a čtvrt. O to víc jsme byly překvapené, že všechno tak skvěle vyšlo. Že jsme byly schopné roční provoz v pohodě zvládnout a zaplatit i zaměstnance. Díky těmto zkušenostem víme, že celé to snažení má smysl a budoucnost. Vedle vytváření samotné výstavy, jak jste takový projekt zvládaly provozovat technicky a finančně? Máte nějaké sponzory nebo provádíte fundraising? Ano, fundraising si většinou děláme samy, snažíme se hodně dělat barter a oslovovat firmy, které nám mohou zapůjčit například techniku. Vždy se to snažíme vyřešit tak, aby byly náklady co nejnižší. Jinak projekt dostal několik grantů, od Ministerstva kultury ČR či Státního fondu kinematografie. Takže ta finanční stránka se zvládnout dá, ale nás dvě zatím projekt schopen uživit není. Přednější pro nás doteď bylo zaplatit ostatní zaměstnance a lidi, kteří se na projektu podíleli, protože bez nich by se výstava uskutečnit nemohla. My dvě bychom na projektu dělaly, ať už v něm peníze budou, nebo ne. Samozřejmě se ale snažíme vymyslet způsob, jakým by byl NaFilM udržitelný do budoucna, abychom se mu mohly věnovat na celý úvazek a uživit se tím. Co plánujete s výstavou v tuto chvíli? V současnosti se rozhodujeme pro nový prostor, ve kterém by mohla být stálá expozice. Po výstavě v Montanelli a Chicagu jsme se rozhodly, že dočasnou výstavu už dělat nechceme, a zároveň jsme věděly, že díky stále stoupající návštěvnosti konečně můžeme z peněz ze vstupného částečně pokrýt nájem. Ze začátku to možné nebylo, protože jsme s provozem takového muzea neměly žádnou zkušenost. Teď už máme, proto chceme pro projekt najít stálý domov. Když jsme na konci roku 2017 oznámily, že v březnu v Paláci Chicago končíme a že hledáme nové prostory, začaly se nám nabídky docela hrnout. My jsme ale pořád hledaly nějaký prostor, který by byl za symbolický nájem, ideálně od státu nebo města, a tak jsme vyčkávaly a vyjednávaly. Nakonec se to nepodařilo, ale úplnou náhodou jsme narazily na úplně jiný, úžasný prostor – bohužel s komerčním nájmem, takže to teď znamená spoustu práce a shánění partnerů, abychom tam koncem roku muzeum mohly opravdu otevřít. Otázka prostorů, ve kterých se výstava odehrává, je pro vás jedno z klíčových témat. Projektuje se takové místo pak nějakým způsobem do obsahové stránky výstavy? To rozhodně. V případě první expozice v Montanelli se podoba odvíjela od členitého prostoru o třech patrech. Proto jsme se rozhodly pro tři témata, která byla výrazně oddělená. Po přesunutí výstavy do Paláce Chicago jsme přišly do úplně prázdného prostoru a mohly jsme ho rozčlenit, jak jsme chtěly. To nás naučilo s prostorem pracovat. V Chicagu nám s tím navíc pomohla naše kamarádka, architektka a scénografka Magda Nováková, díky které se nám podařilo zjistit, jak se pomocí prostoru nejen vyjadřovat, ale i ho maximálně využít. Tím, že výstava prošla více místy, jsme byly schopné postupně vytvořit obsah pro jedno velké muzeum, které jsme plánovaly od začátku. Ukázalo se smysluplnější jít cestou na sebe navazujících menších výstav, otestovat to a zjistit, co opravdu bude fungovat. Zjistily jsme, co pro koho a jak udělat, aby to bylo pro každého pochopitelné, a coby studentky jsme získaly za ty tři roky tolik zkušeností jako za několik let v běžné práci. Je to hodně náročné, protože projektem opravdu žijeme, ale stojí to za to. Jaká je práce kustoda u vás v muzeu? Musí mít nějaké odborné znalosti, nebo jak se k takové práci člověk může dostat? To jsme ze začátku od kustodů chtěly, ale pak se ukázalo, že to není vůbec důležité. Že je nejdůležitější nadšení a chuť do projektu jít. To se nám osvědčilo úplně nejlíp. Celkově má kustod na starosti provoz a zároveň je edukátorem, který ví vše o instalacích a v případě nutnosti návštěvníkům cokoliv dovysvětlí. Pro komentované prohlídky pro školy už hledáme lidi s odbornějším vzděláním, od filmu nebo z pedagogické fakulty, které něco takového zajímá. Ze začátku jsme dělaly tyto prohlídky jen my dvě a Jakub, to ale časem s přibývající prací přestalo být možné. Nejtěžší na takové práci je odhadnout, kdo před vámi vlastně stojí a jakým způsobem s ním mluvit. Protože je velký rozdíl mezi třeťáky, osmáky nebo středoškoláky. Je třeba pocitově odhadnout, co si k nim můžeme dovolit, a uvědomit si, co jim chceme předat. Když před nás najednou nastoupila parta prvňáčků, tak to byla velká škola, protože jsme nikdy nic takového nedělaly. Ale člověk se tím postupně naučí předat to, co se naučil na vysoké škole, opravdu to využít v praxi. Měly jsme štěstí, že jsme našly způsob, jak takové informace předávat dál. Potom člověk vidí, že to má smysl. Poslední otázka – jak naložíte s cenou Miloslava Petruska, kterou jste získaly? Dělaly jsme si legraci, že diplomy bychom mohly dát babičkám jako náhradu za ty magisterské. Nakonec ale pravděpodobně půjdou do nového prostoru muzea a peněžní odměnu dáme do projektu na pokrytí dalších nákladů. Je to něco, s čím jsme vážně nepočítaly, o to víc z toho ale máme radost.   kam dál: stránky projektu facebookový profil foto: nafilm.org

Helena Kadečková a její citlivá práce se slovy

6. srpen 2018 - 8:54
Dne 30. června navždy odešla jedna z nejvýznamnějších osobností české nordistiky neboli skandinavistiky, doc. PhDr. Helena Kadečková, CSc. V české kultuře po sobě zanechala výraznou stopu v několika oblastech, především jako vysokoškolská pedagožka, překladatelka a autorka mnoha vědeckých, populárněvědeckých i beletristických textů. Navzdory vysokému věku (14. 8. by oslavila 86. narozeniny) byla do poslední chvíle velice aktivní, na podzim loňského roku vyšel její poslední knižní překlad a stihla revidovat své beletristické zpracování staroseverské mytologie Soumrak bohů. Severské mýty a báje (1998, 2. vyd. 2009), které by mělo vyjít ve třetím vydání ještě v tomto roce. Island a staroseverská literatura  Ve své generaci byla Helena Kadečková zcela bezkonkurenčně největší českou odbornicí na islandskou kulturu a literaturu. O islandskou literaturu se zajímala už na gymnáziu a po vystudování oboru dánština – němčina na Filozofické fakultě UK se jí v letech 1957-1965 poštěstilo třikrát vyjet na studijní pobyt na Island, kde nakonec absolvovala bakalářské studium. Nabyté znalosti islandštiny ji předurčily k tomu, aby v následujících desetiletích šířila islandskou kulturu jednak v rámci mnoha svých publikací, jednak prostřednictvím překladů. I práce, za kterou v roce 1968 získala titul CSc., se týkala Islandu, respektive moderní islandské literatury. Hlavní plody jejího zaujetí Islandem se však začaly objevovat až ke konci 80. let a později. V roce 1988 přeložila jedno ze zásadních děl islandského písemnictví, Eddu Snorriho Sturlusona, též známou pod názvem Mladší Edda, a vydala ji v jednom svazku se Ságou o Ynglinzích téhož autora (oba texty 2. vyd. 2003). O rok později vyšly její Dějiny severských literatur I. Středověk (2. a 3 vyd. 1993 a 1997) a je škoda, že coby vysokoškolská skripta se tento text nikdy nedostal do běžné knižní distribuce, neboť svou zhuštěností a jazykovou výstižností, ale zároveň i spolehlivostí vycházející z hlubokého vhledu do celoevropského historického a kulturního kontextu představuje v češtině dodnes nepřekonaný úvod pro kohokoliv, koho by mohla zajímat staroseverská literatura. Milovníky Shakespeara by mohlo zajímat, že příběh hlavní postavy jeho hry Hamlet má doložitelné severské kořeny a že Kadečková přeložila do češtiny jeho nejstarší dochovanou, středověkou verzi pod názvem Příběh Amleta, prince jutského, jak jej ve své dánské kronice napsal Saxo Grammaticus (1996, 2. vyd. jako součást vydání Hamleta v překladu Martina Hilského, nakl. Torst, 2001). V 90. letech rovněž přeložila (spolu s Veronikou Dudkovou) Staroislandské povídky (1999). Přestože Helena Kadečková nebyla vystudovaný historik, vždy měla hluboký zájem o dějiny a ohromovala své okolí encyklopedickými znalostmi mnoha zemí a jejich kulturního vývoje. Kolem přelomu století se tyto znalosti rozhodla konkrétně zužitkovat: pro známou edici Dějiny států Nakladatelství Lidové noviny napsala Dějiny Islandu (2001, 2. dopl. vyd. 2009) a autorsky se také podílela na Dějinách Norska (2005, spoluautoři Miroslav Hroch a Elisabeth Bakke). Jako editorka má velkou zásluhu na zachování odkazu jiného významného nordisty Ladislava Hegera (1902-1975): spolu s Marií Novotnou a Ondřejem Burianem připravila k vydání Severské balady (2000), soubor překladů z Hegerovy pozůstalosti, které dopracovala Marie Novotná, a revidovala a komentářem a poznámkami doplnila Hegerův překlad další islandské, tentokrát anonymní Eddy (2004), který v češtině vyšel poprvé v roce 1962. Je skvělé, že jak tato takzvaná Starší neboli Písňová Edda, tak již zmíněná Mladší Edda jsou dodnes k dostání v českých knihkupectvích. V roce 2011 Kadečková ke svým překladům ze staré islandštiny přidala knihu Sága o Völsunzích a jiné ságy o severském dávnověku (s Veronikou Dudkovou). Severské literatury moderní doby  Z dosud řečeného by čtenář mohl snadno nabýt dojmu, že Helena Kadečková se věnovala převážně staroseverské, respektive středověké literatuře, to by však byl omyl. Pohybovala se suverénně i v oblasti literatury zhruba posledních dvou století, jak mohou dosvědčit všichni její bývalí studenti. Zde je třeba zdůraznit, že většina její výuky na FF UK se vlastně netýkala islandské, nýbrž dánské, norské a švédské literatury, neboť islandština nikdy nebyla samostatným diplomním oborem. Kadečková měla načteno nejen obrovské množství moderních severských, ale také dalších evropských i neevropských autorů a ve svých přednáškách a seminářích vždy vedla posluchače ke komparativnímu pohledu na literární (a vůbec kulturní) dění přes hranice jednotlivých zemí, což ve vysokoškolské výuce filologických oborů není vždy samozřejmostí. I díky ní tedy mnozí studenti začali náhle objevovat díla spisovatelů jako Eco nebo García Márquez, filmových režisérů jako Fellini apod. Jako pedagožka byla přísná a náročná, bylo zjevné, že jí i v dobách, které tomu nepřály, šlo o zachování vysoké úrovně oboru, měla proto málo tolerance pro ty, kteří chtěli studiem jen tak „proplouvat“. Dovedla ale i ocenit píli a zájem o obor. Pokud se toho od posluchačů dočkala, tak někdy i vyloženě roztála. Obzvlášť měla slabost pro studenty, kteří chodili na divadelní představení, divadlo bylo totiž jedna z jejích velkých lásek. Její absolventi také mají v paměti její svérázný smysl pro humor, který byl občas drsný až černý. Poměrně často se vyskytující zájem studentů o staroseverskou literaturu a mytologii ji pochopitelně těšil, ale roztrpčovalo ji, kdykoliv zjistila, že tento zájem pramení z neodborného nadšení pro ezoterično, či jak řekla v jednom interview, „fantasmagorično“. O takto motivovaných uchazečích a studentech mluvila s humorným despektem jako o „šamanech“. Kromě výuky se moderní tvorbě věnovala v mnoha článcích, doslovech, předmluvách, heslech ve Slovníku severských spisovatelů (Dagmar Hartlová a kol., 1998, 2. dopl. a aktual. vyd. 2004) a v knize Moderní skandinávské literatury 1870-2000 (spoluautoři Martin Humpál a Viola Parente-Čapková, 2006, 2. dopl. a rev. vyd. 2013). Navíc ale také přeložila řadu literárních děl z období zhruba od roku 1890 až po dnešek. V posledních dvou desetiletích se k ní opakovaně doneslo, že ji někdo chce navrhnout na některou z překladatelských cen za celoživotní přínos. Na to vždy reagovala slovy, že si to nezaslouží, protože ve srovnání s ostatními toho přeložila málo. Srovnání nechme na jiných, konstatujme jen, že vedle již zmíněných převodů středověkých textů a kratších překladů uveřejněných v časopisech převedla Kadečková do češtiny přes dvacet románů, novel a povídkových výborů, a to z dánštiny, norštiny a islandštiny. Z jí přeložených spisovatelů zde zmiňme alespoň dva u nás patrně nejznámější, Nora Knuta Hamsuna a Islanďana Halldóra Laxnesse. Nepřekvapí proto, že jednu cenu za celoživotní překladatelské dílo přece jen dostala: v roce 1999 jí Mezinárodní federace překladatelů (FIT) udělila Medaili Karla Čapka za překlady z malých jazyků. Získala také ceny za konkrétní překlady: za již zmíněnou knihu Edda. Sága o Ynglinzích jí Český literární fond udělil Cenu za překlad roku (1989) a za převod románu islandské spisovatelky Frídy Á. Sigurdardóttir Zatímco plyne noc dostala mimořádnou tvůrčí odměnu v rámci Jungmannovy ceny (1997). Její překladatelská aktivita byla jistě také jedním z důvodů, které vedly k nejprestižnějším zahraničním oceněním, jakých se jí za šíření severské kultury dostalo: byl jí udělen islandský Sokolí řád (1991), norský Řád sv. Olava (1992) a Královský norský řád za zásluhy (2002). Zostřené vnímání jazyka  Helena Kadečková působila na Univerzitě Karlově přes padesát let, za tu dobu tedy vychovala několik generací nordistů, z nichž někteří jdou v jejích stopách a zprostředkovávají severskou kulturu v badatelských, překladatelských, pedagogických, nakladatelských a dalších profesích. Každý absolvent jejích přednášek a seminářů si s sebou do života jistě něco důležitého odnesl, ale pro každého bylo podstatné něco jiného, takže žádný pokus o postižení toho nejvýznamnějšího z jejího pedagogického působení si nemůže činit nároky na obecnou platnost. Nicméně mám pocit, že žánr nekrologu si nějaký takový pokus žádá, jakkoli bude nutně do určité míry subjektivní. Myslím, že jednou z nejdůležitějších věcí, které nám Helena Kadečková předala, je obezřetnost vůči slovům, která v ústním i písemném projevu používáme, nutnost uvědomovat si jejich pravý význam. Pochopili jsme, že nepřesné a nedbalé vyjadřování se míjí s principy a ideálem odbornosti, kvůli které na vysoké škole jsme. Naučili jsme se, že obzvlášť opatrně je třeba nakládat se slovy, která mohou sloužit mimo jiné i jako odborné termíny, anebo se slovy, která v cizím jazyce z etymologických důvodů vypadají prakticky stejně jako v češtině, ale přitom mohou mít posunutý, nebo i zcela jiný význam. Uvedu jen pár jednoduchých příkladů, které jsou v naší době, zaplevelené otrocky přeloženými výrazy z angličtiny, aktuální: například anglické „social“ neznamená vždy „sociální“, v některých kontextech musí být přeloženo slovem „společenský“; nebo anglické „contract“ může sice někdy být „kontrakt“, ale většinou je to „smlouva“. Kadečková si také například správně všimla, že pod vlivem angličtiny se teď všemu říká „legenda“, jako by Češi zapomněli na slovo „pověst“, nemluvě o tom, že většina netuší, že „legenda“ je také termín označující konkrétní literární žánr křesťanské literatury, který pojednává o světcích. Na podobných a mnoha jiných příkladech nám naše přednášející pomáhala vypěstovat si určitou jazykovou citlivost, která se nejen hodí všem, z nichž se stanou překladatelé a tlumočníci, ale díky níž lze také odlišovat promluvy a texty vágní a blábolivé od těch koherentních a smysluplných. Toto zostřené vnímání jazyka je nejen zcela zásadní pro odbornou práci v humanitních vědách, ale je upotřebitelné i v jiných profesích (např. v publicistice) a v neposlední řadě i v běžném životě, například pro rozpoznání, kteří z politiků nás balamutí více než ostatní. Kruh se uzavřel  V proslovech a textech o něčím skonu se často vyskytují pokusy nalézt v životě a smrti daného člověka nějakou symboliku. Někdy se nám takové pokusy jeví jako poněkud chtěné a přitažené za vlasy. V případě Heleny Kadečkové si však nemohu pomoci a musím čtenáře upozornit, že v jednom konkrétním aspektu se s koncem jejího života uzavřel jakýsi symbolický kruh. Jejím posledním knižním překladem totiž byla novela Advent islandského spisovatele Gunnara Gunnarssona, která ve starším českém převodu stála u samého zrodu zájmu Kadečkové o severskou literaturu, která, jak dnes již víme, se jí stala údělem. Ukončím tedy tento nekrolog citátem z rozhovoru, zveřejněného v roce 2012 v časopise Souvislosti, kde Helena Kadečková o svých gymnaziálních letech říká mimo jiné toto: „Byla jsem normální holka i v tom smyslu, že jsem hodně četla jako jiné mé kamarádky. Chodila jsem do městské knihovny a brala polici za policí podle abecedy, až jsem jednou narazila na severské autory. Ti mi otevřeli úplně jiný svět oproti francouzské a ruské literatuře, kterou jsem tehdy četla především. Tak jsem se začala pídit a zjistila jsem, že je hodně severských autorů přeloženo, až jsem se dostala k první islandské knize, která mě uchvátila, k novele Advent od Gunnara Gunnarssona. Byla hodně islandská, vyprávěla o bouři na Štědrý večer na venkově, hospodář jde hledat ztracenou ovci a uvízne ve vánici… Připadalo mi to neuvěřitelně působivé, a tak jsem začala islandskou literaturu hodně číst. A rozhodla jsem se studovat severskou literaturu a vůbec jazyky.“ Autor je skandinavista a ředitel Ústavu germánských studií FF UK Pozn.: Zkrácená a upravená verze nekrologu vyšla 21. 7. 2018 v příloze Orientace v Lidových novinách.

5,000-years-old Trade Route Between Egypt and Anatolia Confirmed

6. srpen 2018 - 8:28
A metal vessel deposited in a tomb at the Egyptian site Abusir 5,000 years ago was made of a material that was used concurrently in the distant Anatolia (present-day Turkey). The article “Invisible connections. Early Dynastic and Old Kingdom Egyptian metalwork in the Egyptian Museum of Leipzig University” published in the Journal of Archaeological Science shows how far metals travelled in the third millennium BC. The paper contains an in-depth analysis of 22 ancient Egyptian artefacts currently stored in the Egyptian Museum of Leipzig University (Germany) (Fig. 1). The analytical work performed by Czech scholars deepens our understanding of the use of copper in the Early Dynastic Period and the Old Kingdom. The 3rd millennium BC Egyptian copper metallurgy has been known only superficially until now. The artefacts were found at the Egyptian sites of Abusir, Abydos and Giza. They were excavated in the royal tomb of King Khasekhemwy at Abydos (c. 2700 BCE) and in non-royal tombs of officials from the Early Dynastic Period (Abusir; c. 3100–2900 BCE) and the Old Kingdom (Giza; c. 2350–2275 BCE). The paper is innovative in the range of analyses used and in combining them with Egyptological and archaeological information. The production methods were similar for all artefacts, which were hammered and annealed to their final shapes. They were made either from copper with minor impurities of other elements or from arsenical copper, the most frequently used alloy in the ancient Near East in the third millennium BC. As lead was present in minute traces in all the artefacts, lead isotope analysis has been used to indicate the origin of the ores. As the title suggests, the analyses have revealed “invisible connections” between the regions where the ore was mined and those where the artefacts were deposited. “Lead isotopes showed us where the ore was most probably coming from,” says the first author of the study, archaeometallurgist Jiří Kmošek. “And the results were quite unexpected,” adds a corresponding author, Egyptologist Martin Odler. The ore coming from the Sinai Peninsula has been expected and confirmed, as it was the most frequent target of ancient Egyptian expeditions with many ancient Egyptian mining expedition inscriptions. Not at all negligible amount of ore originated from the Eastern Desert of Egypt. There are not many inscriptions in that area, but archaeological research in the last two decades has identified many mining sites, and analyses have now confirmed that the ore was indeed used by ancient Egyptians. The greatest surprise was a large bowl from a Dynasty-1 tomb at Abusir (Fig. 2). It is peculiar by its contents of arsenic (1.4%) and nickel (4.8%), very unusual for that period in Egypt. The lead isotope ratios match Anatolian ores and are similar to contemporary Early Bronze Age Anatolian artefacts, in a distance more than 1,500 kilometres. The vessel was most probably made in Egypt, but the ore or metal ingot must have travelled from far away. Although this is most probably not an evidence of direct contact between the two regions, special metals had circulated around ancient Near East earlier than previously thought. The project will continue with the evaluation and publication of data from another important corpus stored in Leipzig: bronze artefacts from the Second Intermediate Period and the New Kingdom site Aniba in Nubia. The authors of the article are archaeometallurgist Jiří Kmošek from the Department of Chemical Technology, Faculty of Restoration, University of Pardubice; Egyptologist Martin Odler from the Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University, Prague; and two physicists, Marek Fikrle from the Nuclear Physics Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic and Yulia V. Kochergina from the Czech Geological Survey. Figure 1: The analysed assemblage of artefacts from the Egyptian Museum of Leipzig University (photo by Jiří Kmošek). Figure 2: The Dynasty-1 bowl from Abusir (ÄMUL 2162; photo by Jiří Kmošek). Petr Kukal, spokesperson, Faculty of Arts

Abúsír opět pomohl českým vědcům. Zjistili, že 5000 let starou nádobu z Egypta zhotovili z kovu užívaného v Anatolii

6. srpen 2018 - 8:12
Kovová nádoba uložená do hrobky v egyptském Abúsíru před přibližně 5000 lety byla vyrobena z materiálu, jenž se používal v té době v daleké Anatolii (současné Turecko). Odborná studie s výsledky výzkumu českých vědců vychází v prestižním časopisu Journal of Archaeological Science pod názvem „Neviditelná propojení. Raně dynastické a staroříšské staroegyptské kovové předměty ze sbírky Egyptského muzea Lipské univerzity“. Korespondujícím autorem studie je Martin Odler z Českého egyptologického ústavu FF UK, článek je výstupem studentského projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy. Studie obsahuje detailní analýzu dvaceti dvou staroegyptských předmětů, dnes uložených v Egyptském muzeu Lipské univerzity (Německo) (obr. 1). Prohlubuje znalosti o staroegyptské metalurgii ve 3. tisíciletí před Kr., zatím jen málo známé. Předměty byly objeveny při německých a britských výzkumech ze začátku 20. století na lokalitách Abúsír, Abydos a Gíza. Pocházejí z hrobky panovníka 2. dynastie Chasechemveje (Abydos; přibližně 2700 před Kr.) a z hrobek úředníků Raně dynastické doby (Abúsír; přibližně 3100–2900 před Kr.) a Staré říše (Gíza; přibližně 2350–2275 před Kr.). Článek je inovativní v rozsahu analýz, které byly použity, a jejich kombinací s egyptologickými a archeologickými přístupy. Výrobní postupy byly podobné pro všechny artefakty, vykované a žíhané do konečného tvaru. Materiálem byla jak čistá měď s příměsemi, tak arsenová měď. Analýza izotopů olova byla využita pro zjištění původu rud, protože olovo se alespoň stopově nacházelo ve většině artefaktů. Jak napovídá název článku, neviditelná propojení lze vysledovat mezi oblastmi, z nichž pocházela měděná ruda, a kde byly nakonec artefakty uloženy. „Izotopy olova nám umožnily vysledovat, odkud nejpravděpodobněji pocházela ruda“ říká první autor studie, archeometalurg Jiří Kmošek. „A ukázaly nečekané výsledky“, dodává korespondující autor, egyptolog Martin Odler. Potvrdil se očekávaný výskyt rudy ze Sinaje, častého cíle staroegyptských expedic, jež zde zanechávaly i známe skalní nápisy. Nezanedbatelné množství rudy pocházelo z egyptské Východní pouště. Nápisy v ní však nejsou časté, až archeologické prospekce v posledních dvaceti letech prokázaly mnoho těžebních lokalit, analýzy teď potvrzují, že ruda zde těžená se skutečně užívala. Největším překvapením byla velká mísa z hrobky z 1. dynastie z Abúsíru (obr. 2). Objevil ji v roce 1910 německý egyptolog Georg Steindorff při záchranném výzkumu pohřebiště. Překvapila zejména svým složením, s přítomností arsenu (1,4 %) a niklu (4,8 %), velmi neobvyklého kovu pro starověký Egypt, nicméně častého v soudobé Anatolii v artefaktech z mědi i arsenové mědi. Podezření potvrdily izotopy olova, jsou stejné jako u anatolských měděných rud a podobné artefaktům z období kolem 3000 před Kr., na lokalitách vzdálených více než 1500 kilometrů. Nádobu velmi pravděpodobně vyrobili staroegyptští kováři, jenom ruda nebo ingot cestoval až z Anatolie, možná přes více prostředníků. Nádoba není dokladem přímého kontaktu obou kultur, nicméně dokazuje, jak daleko cestovaly na starověkém Předním východě kovy již ve 3. tisíciletí před Kr. A že starověký Egypt byl do nadregionální výměny zapojen už v raném období svých dějin. Projekt bude pokračovat vyhodnocením a vydáním dalšího důležitého souboru z Lipska: bronzových předmětů z Druhé přechodné doby a Nové říše, z lokality Aníba v Núbii. Původním názvem článku je “Invisible connections. Early Dynastic and Old Kingdom Egyptian metalwork in the Egyptian Museum of Leipzig University”. Autory jsou archeometalurg Jiří Kmošek z Fakulty chemicko-technologické a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, egyptolog Martin Odler z Českého egyptologického ústavu FF UK, a fyzici Marek Fikrle z Ústavu jaderné fyziky AV ČR a Julia V. Kočergina z České geologické služby. Obr. 1: Analyzovaný soubor artefaktů z Egyptského muzea Lipské Univerzity (fotografie Jiří Kmošek). Obr. 2: Nádoba z 1. dynastie z Abúsíru (ÄMUL 2162, fotografie Jiří Kmošek). Petr Kukal, mluvčí FF UK

Výběrové řízení na pozici Finanční účetní (pokladní)

3. srpen 2018 - 9:41
Finanční účetní Hlavní okruhy činnosti a odpovědnosti Zpracování cestovních příkazů tuzemských a zahraničních, zpracování přiznání k Silniční dani, pořizování a účtování vybraných závazků, účtování pokladních dokladů, zastupování v pokladně (příležitostně). Vstupní předpoklady Středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost účetních postupů (znalost účtování nevýdělečných organizací výhodou), základní znalost anglického jazyka – porozumění finančním dokladům v angličtině (např. ze zahraničních pracovních cest), samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou. Nabízíme Zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí, stabilní zázemí největší české humanitní fakulty, příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže), zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Ing. Josef Hierman, ekonomické oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Finanční účetní. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: josef.hierman@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 15. 9. 2018 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis.  

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Fonetického ústavu

3. srpen 2018 - 9:26
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 25. července 2018 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Fonetického ústavu dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 25. srpna 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis b) bibliografie odborných prací c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj rozvoj pedagogické činnosti rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti výhled dalších možných oblastí rozvoje Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.  

Výběrové řízení ze dne 1. 8. 2018 – Katedra sociologie / Job offer from August 1, 2018 – Department of Sociology

2. srpen 2018 - 10:35
English see below Katedra sociologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent Předpokládaná mzdová třída: AP3 Obor a zaměření: Sociologie Úvazek: 1,0 (40 hodin týdně) Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti sociologie na všech stupních studia a v oblasti vlastní specializace uchazeče vedení závěrečných prací rozvíjení vlastního výzkumného programu Požadavky: doc. nebo prof. v oboru sociologie, případně v oboru příbuzném (akceptovány mohou být i přihlášky uchazečů se započatým habilitačním řízením) předchozí pedagogická činnost schopnost učit v anglickém jazyce přiměřená odborná a publikační činnost v oboru zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů akademické zkušenosti ze zahraniční instituce výhodou organizační a komunikační schopnosti Předpokládaný nástup: 1. října 2018 (příp. později dle dohody) Termín přihlášky: 31. srpna 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ motivační dopis s nabídkou oborového zaměření pro působení na Katedře sociologie FF UK (preferovaná témata kursů a výzkumných projektů, další způsoby zapojení do akademického života); strukturovaný profesní životopis přehled předchozí pedagogické praxe seznam publikací kopie dokladů o vzdělání (Originály dokladů budeme požadovat až při výběrovém řízení.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Katedra sociologie si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z přihlášených uchazečů, případně přijmout více uchazečů s náležitě upravenými parametry obsazovaných míst. Výběrová komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny, vybrané nebo žádného uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.   Department of Sociology Job title: Associate Professor Field and specialization: Sociology Expected pay group: AP3 Expected full-time position (40 hours per week) Job description: teaching subjects in Sociology at all levels of study and within the applicant’s specialization will be expected supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise Job requirements: Associate Professor or Professor in sociology, alternatively in related subject field (applications of applicants with initiated habilitation procedures may also be accepted) adequate teaching experience ability to teach in English adequate publication record in the field of specialization PI experience in research projects and grants academic experience in a foreign institution will be an advantage organizational and communication skills Expected starting date: October 2018 or as agreed Application deadline: August 31, 2018 Complete applications will include the following: Application form letter of motivation with subject orientation proposal: preferred topics of courses and research projects, other ways of participation in academic life curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded (The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 PrahaThe Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Aktuality

je...

10. srpen 2018

je...

04. srpen 2018