Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 24 min zpět

PF 2019

14. prosinec 2018 - 12:21

PF 2019

14. prosinec 2018 - 12:14
Přejeme všem radostné vánoční svátky a šťastný rok 2019, prožitý v lásce a pravdě.

PhDr. Jana Rejšková se stala emeritní členkou akademické obce Filozofické fakulty UK

14. prosinec 2018 - 11:37
Dekret o udělení čestného titulu převzala dr. Rejšková z rukou děkana doc. Michala Pullmanna na zasedání Vědecké rady FF UK 13. prosince. Za dobu svého působení na FF UK se dr. Rejšková významně podílela na budování vysokoškolského oboru tlumočnictví a překladatelství, který byl v České republice po mnoho let vyučován pouze na Univerzitě Karlově. Vychovala několik generací konsekutivních a simultánních tlumočníků, z nichž dnes mnozí působí mimo jiné v Evropském parlamentu a Evropské komisi. Na katedru překladatelství a tlumočnictví FF UK nastoupila Jana Rejšková v září 1990 a působila zde jako odborná asistentka do konce ledna 2017. V letech 1990–2011 byla rovněž garantkou anglického oddělení katedry překladatelství a tlumočnictví, v roce 1993 přejmenované na Ústav translatologie FF UK. V roce 2017 obdržela za celoživotní práci pro FF UK stříbrnou pamětní medaili. „Jana Rejšková má za sebou tisíce hodin simultánního a konsekutivního tlumočení pro vrcholné instituce Evropské unie, nejrůznější mezinárodní orgány i mnoho dalších klientů a tahle zkušenost byla už tehdy na seminářích s ní obrovsky znát,“ říká její kolegyně dr. Zuzana Šťastná z Ústavu translatologie FF UK. „Tlumočení je o tom, jak co nejlépe komunikovat, jak odstraňovat bariéry v porozumění mezi lidmi. Jako studentku mě možná ještě více bavilo sledovat, jak Jana učí, jak dokáže na hodinách kombinovat intelektuální preciznost se zábavností a jak si nepotřebuje udržovat autoritu žádnými vnějšími mocenskými prostředky, protože si ji prostě svým chováním a osobností vytváří úplně přirozeně. Pokud je někdo takřka rozený učitel a „komunikátor“, je to velký dar“.

Projekt Český národní korpus spravovaný Filozofickou fakultou UK se stal oficiálně uznaným K-centrem CLARIN

14. prosinec 2018 - 10:47
Síť CLARIN je evropskou výzkumnou infrastrukturou zaměřenou na jazykové zdroje a nástroje pro práci s nimi v humanitních a společenských vědách. Smyslem K-centra ČNK je poskytovat všem zájemcům informace, konzultace a technickou podporu v oblasti korpusové lingvistiky zaměřené na češtinu. Oficiální udělení statutu K-centra je potvrzením kvalit Českého národního korpusu, o jehož všestranný rozvoj již od roku 1994 pečuje Ústav Českého národního korpusu FF UK. Hlavním cílem činnosti ústavu je mapování různých podob psané i mluvené češtiny prostřednictvím budování a zveřejňování jazykových korpusů. Kromě sběru dat se ÚČNK věnuje také rozvoji metodologie korpusové lingvistiky a vývoji uživatelských rozhraní pro práci s korpusy. Projekt ČNK je od roku 2011 zařazen na tzv. Cestovní mapu ČR velkých výzkumných infrastruktur, jejímž cílem je integrovat tyto infrastruktury na národní úrovni a tím zefektivnit jejich využívání, financování a rozvoj. Zařazení na Cestovní mapu se projevilo výrazným posílením servisní složky ČNK, zejména spuštěním portálu korpus.cz společně s řadou prvků uživatelské podpory, jako je např. uživatelská Poradna či korpusová wiki. V současné době má ČNK více než 6 500 registrovaných aktivních uživatelů z ČR i ze zahraničí a průměrný počet dotazů položených přes některé z rozhraní činí přes 2 500 denně. Na zdrojích ČNK vzniká řada vědeckých a studentských závěrečných prací, jen za rok 2017 jich projekt eviduje téměř 300. Jazykový korpus je elektronický soubor autentických textů, který je sestaven tak, aby co možná nejlépe odrážel celek jazyka. Korpus je zpravidla bohatě anotován, a to jak na úrovni celých textů (bibliografické údaje a další metadata), tak jednotlivých slov (lemmatizace, morfologická, příp. také syntaktická anotace). Korpusy slouží jako rozsáhlá datová základna pro empirický výzkum, zejména v lingvistice, ale i v dalších disciplínách jako literární věda, psychologie, sociologie či historie. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer projektu financovaného z OP VVV

14. prosinec 2018 - 9:39
Finanční manažer projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Od začátku roku 2018 je realizátorem téměř půl miliardového projektu “Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ zaměřeného na interdisciplinární výzkum v humanitních vědách a pro tento projekt hledáme schopného finančního manažera. Popis pozice a její pracovní náplň průběžná kontrola čerpání finančních prostředků v rámci projektu kontrola finančních operací v rámci projektu zajišťování a kontrola obsahové a formální stránky podkladů pro správné zaúčtování, účetní evidenci a úhradu dokladů spjatých s projektem zajištění a kontrola podkladů dle potřeb ekonomického oddělení pro správné zařazení a evidenci majetku příprava ekonomických a účetních podkladů pro potřeby realizačního týmu při sestavování výkazů, zpráv, žádostí, analýz a podobných dokumentů v rámci projektu zpracování a kontrola finančních částí výkazů a dalších relevantních dokumentů v rámci předkládání zpráv o realizaci projektu zpracování a kontrola žádostí o platbu za jednotlivá období účast na kontrolách ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrol kontrolními a auditními orgány v případě kontroly na projektu Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské ekonomického zaměření Další požadavky zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (především Excel) znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) výhodou znalost univerzitního prostředí výhodou bezúhonnost Nabízíme úvazek 1,0; na dobu určitou do 31. 12. 2021 (s možností prodloužení) hrubou mzdu 45 000 Kč/měs práci na zajímavém projektu zázemí velké a solidní vzdělávací instituce pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity Náležitosti přihlášky strukturovaný životopis motivační dopis (cca 1/2 normostrany) Termín nástupu ihned nebo dle dohody Výhrada děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na dana.frnkova@ff.cuni.cz do 13. 1. 2019; dříve=lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – FINANČNÍ MANAŽER“.

FF UK připravila dobročinnou sbírku hraček a knížek pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin

13. prosinec 2018 - 17:08
Podpořit děti můžete 17. a 18. prosince na sekretariátu Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v č. 19 na hlavní budově. Sbírka bude probíhat v pondělí od 9–12 a 13–16 hodin a v úterý od 9–12 hodin. Hračky a knížky nashromážděné ve sbírce budou následně věnovány na Dobročinný bazar hraček Kidaway, který se bude konat ve dnech 19.–21. prosince v Paláci Lucerna. Výtěžek tohoto bazaru půjde organizaci Tosara, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Máte-li doma po dětech knížky či hračky, které již nevyužíváte a které by mohly udělat radost jiným, budeme rádi, když jimi přispějete do naší sbírky. Pokud byste chtěli nějaké knihy či hračky věnovat a v těchto termínech nemůžete, máte možnost je donést přímo na samotný bazar. Sbírka se netýká dětského oblečení a dalších věcí, ale výhradně hraček a knih. Za vedení fakulty Hana Pazlarová a za organizátory sbírky Jan Chromý

Prof. Martin Kovář odchází z Filozofické fakulty UK

13. prosinec 2018 - 14:50
Prof. Martin Kovář mě dnes informoval o svém rozhodnutí ukončit k 31. 12. 2018 v souvislosti s obviněním z plagiátorství svůj pracovní poměr na FF UK. Děkuji prof. Kovářovi za vše dobré, co během svého dlouholetého působení na Filozofické fakultě UK vykonal, stejně jako za způsob, jakým se postavil k obvinění. Zjištěné skutečnosti bereme vážně také ze systémového hlediska. Vedení FF UK se proto bude zabývat i obecnými otázkami odhalování plagiátorství a některými aspekty organizace vědecké práce. doc. Michal Pullmann, děkan Filozofické fakulty UK

Výběrové řízení na pozici Referent/ka studijního oddělení – denní studium

12. prosinec 2018 - 17:01
Referent/ka studijního oddělení – denní studium Popis pracovní pozice správa studia přiděleného úseku studentů bakalářského a magisterského studia, řešení jejich studijních problémů jak osobně, tak elektronicky řešení požadavků fakulty a univerzity komunikace s akademiky fakulty Požadujeme středoškolské či vysokoškolské vzdělání (VŠ vzdělání dosažené na FF UK výhodou) ochotu pracovat s elektronickým Studijním informačním systémem UK odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, schopnost týmové práce schopnost komunikace v anglickém jazyce výhodou Nabízíme zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce přátelské pracovní prostředí, v němž administrativní práce dává smysl odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností benefity podrobněji: http://www.ff.cuni.cz/benefity Možnost nástupu 1.2.2019 První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 10. ledna 2019 na e-mailovou adresu katerina.volna@ff.cuni.cz strukturovaný životopis. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.  

Výstava Ivan Cankar… a jeho právo vizualizuje román slovinského spisovatele Čeledín Jernej a jeho právo

12. prosinec 2018 - 15:45
U příležitosti 100. výročí úmrtí slovinského spisovatele Ivana Cankara připravili studenti Akademie výtvarných umění Univerzity v Lublani výstavu Ivan Cankar… a jeho právo. Partnery výstavy jsou Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK a Centrum pro slovinštinu jako cizí jazyk v Lublani. Výstava vizualizuje román Čeledín Jernej a jeho právo (Hlapec Jernej in njegova pravica), který patří k Cankarovým nejlepším a nejlépe sestaveným textům. Na sedmdesáti stranách zdánlivě jednoduchého vyprávění je Cankarovo čisté umění slova: dokonalá struktura vyprávění, sociální reflexe, nákres morální situace jednotlivce v právní skutečnosti společnosti. Výstava se koná v rámci Světových dní Ivana Cankara v Praze. K vidění je do 10. ledna 2019 nad schodišti mezi 1. až 3. patrem v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha.

The Czech Studies Program at the Faculty of Arts, Charles University, Will Offer an Intensive Czech Course for Foreigners in January 2019

12. prosinec 2018 - 11:07
Do you want to improve the level of your communicative competence in Czech? Sign up for the Intensive Course that will take place on January 21 – January 25, 2019 (one-week course) and on January 21 – February 1, 2019 (two-week course). In these courses, participants learn all necessary skills with an emphasis on oral communication and listening comprehension. Lessons are held in small groups in buildings of Charles University, Faculty of Arts in the centre of Prague. The course starts daily from 9:00 am – 11:55 pm and 12:30 pm – 13:30 pm. The number of teaching units is 25×45 minutes per week. We guarantee excellent teachers and an individual approach to each student. In a short time, you will have the opportunity to improve your command of the Czech language. The deadline to register is January 11, 2019. The minimum number of participants to open the course is 5. The textbooks are not included in the tuition fee. Tuition fee Deadline for payment One week: 4 500 CZK by January 11, 2019 Two weeks: 9 000 CZK by January 11, 2019 We look forward to working with you. Application form

The Czech Studies Program at the Faculty of Arts, Charles University, Will Offer an Intensive Czech Course for Foreigners in January 2019

11. prosinec 2018 - 18:41
Do you want to improve the level of your communicative competence in Czech? Sign up for the Intensive Course that will take place on January 21 – January 25, 2019 (one-week course) and on January 21 – February 1, 2019 (two-week course). In these courses, participants learn all necessary skills with an emphasis on oral communication and listening comprehension. Lessons are held in small groups in buildings of Charles University, Faculty of Arts in the centre of Prague. The course starts daily from 9:00 am – 11:55 pm and 12:30 pm – 13:30 pm. The number of teaching units is 25×45 minutes per week. We guarantee excellent teachers and an individual approach to each student. In a short time, you will have the opportunity to improve your command of the Czech language. The deadline to register is January 11, 2019. The minimum number of participants to open the course is 5. The textbooks are not included in the tuition fee. Tuition fee Deadline for payment One week: 4 500 CZK by January 11, 2019 Two weeks: 9 000 CZK by January 11, 2019 We look forward to working with you.

Aktuální výběrová řízení

11. prosinec 2018 - 11:53
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků. Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií/ Concurso del día 7 Diciembre 2018 – Departamento de Estudios Románicos FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: praktický španělský jazyk, španělská lingvistika, didaktika španělštiny. Přihlášky je nutno podat do 7. 1. 2019. / Especialidad y perfil: lengua española práctica, lingüística española, didáctica del español. Las solicitudes podrán presentarse hasta: 7 de enero de 2019. Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: italská literatura (se zaměřením na starší literaturu). Přihlášky je nutno podat do 7. 1. 2019. Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií/ Procédure de sélection lancée le 7 décembre 2018 – Institut d’Études Romanes FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: didaktika francouzského jazyka, praktický francouzský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 7. 1. 2019. / Spécialisation: didactique du FLE, langue française pratique. Date limite pour le dépôt du dossier 7. 1. 2019. Výběrové řízení | Referát vnějších vztahů: koordinátor/koordinátorka akcí Jste komunikativní a organizačně zdatní? Dokážete zajistit akci od pozvánky po postprodukci? A zvládnete třeba i plakát, infografiku nebo natočit video? Umíte během 24 hodin sehnat papouška a naučit ho říkat „ef ef ú ká forrrevrrr“? Pak jste našli nové kolegy a my našli produkčního / event managera. Přihlášky co nejdříve, nejpozději do 17. 12. 2018. Výběrové řízení ze dne 3. 12. 2018 – Ústav hospodářských a sociálních dějin/ Job offer from 3 December 2018 – Institute of Economic and Social History FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Teorie a metodologie sociální historiografie. Přihlášky je nutno podat do 11. 1. 2019. / Field and specialization: Theory and Methodology of Social History. Applications by 11. 1. 2019. Výběrové řízení ze dne 3. 12. 2018 – Ústav hospodářských a sociálních dějin/ Job offer from 3 December 2018 – Institute of Economic and Social History FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Sociální hnutí a historie genderu 19. a 20. století. Přihlášky je nutno podat do 11. 1. 2019. / Field and specialization: Social Movements and Gender History of the 19th and 20th Century. Applications by 11. 1. 2019. Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení vědy FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení vědy. Přihlášky je nutno podat do 15. 12. 2018.

Prof. Josef Vintr obdržel stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy

11. prosinec 2018 - 10:51
Oslavy 80. narozenin prof. Josefa Vintra na Institutu slavistiky vídeňské univerzity proběhly 28. 11. v tamním univerzitním kampusu. Rektor Univerzity Karlovy udělil při této příležitosti významnému filologovi na návrh Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK stříbrnou pamětní medaili, kterou v zastoupení předala doc. Libuše Heczková, proděkanka FF UK pro vědu. Josef Vintr patří celosvětově k nejuznávanějším bohemistům, podílel se na prestižních projektech, jako byly akademický Staročeský slovník (jako autor a později i redaktor) nebo řada Biblia slavica. Jako pedagog vychoval generace zahraničních slavistů a bohemistů. Vždy si však, až do dnešních dnů, udržel těsný vztah ke slavistům a bohemistům českým a slovenským, a to i k mladé generaci. Bohemista Igor Němec z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR formuloval Vintrovy zásluhy na tomto poli při předávání medaile Josefa Dobrovského v roce 2001 takto: „Vždyť profesoru Vintrovi náleží zásluha, že se v poválečné době dostalo české lingvistice významné vědecké základny na pracovištích vídeňské univerzity, když se u nás jazykověda nemohla rozvíjet na úrovni, kterou reprezentovalo učení pražské školy a vědecké dílo profesora Františka Václava Mareše, jehož postoje byly svou křesťanskou orientací Josefu Vintrovi nejbližší.“

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií/ Concurso del día 7 Diciembre 2018 – Departamento de Estudios Románicos

11. prosinec 2018 - 9:42
Español ver abajo Ústav románských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Obor a zaměření: praktický španělský jazyk, španělská lingvistika, didaktika španělštiny Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2 Úvazek: 1,00 Požadavky: Vysokoškolské vzdělání v oboru španělská filologie nebo osvojování cizího jazyka (se zaměřením na španělštinu) Vítán titul Ph.D. z románských jazyků/didaktiky španělštiny (didáctica ELE)/osvojování španělštiny jako cizího jazyka či příbuzných filologických oborů, případně zahájené doktorské studium v těchto oborech, a ochota dále se vzdělávat v oblasti didaktiky Vítána zkušenost s výukou praktického španělského jazyka a didaktiky Vítány další zkušenosti související s výukou a výzkumem osvojování cizího jazyka Organizační a administrativní schopnosti Rodilý mluvčí španělštiny, vítána znalost češtiny (eventuálně připravenost osvojit si do dvou let český jazyk na úrovni umožňující výkon práce v ČR) Přiměřená odborná činnost v oboru osvojování španělštiny (cizího jazyka), španělská lingvistika nebo didaktika španělštiny; publikace v oboru vítány Předpokládaný nástup: 15. února 2019 Termín přihlášky: 7. ledna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ Profesní životopis včetně přehledu praxe (ve španělském jazyce) Kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. Představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str., ve španělském jazyce) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Pro více informací můžete kontaktovat paní Mgr. Doru Polákovou, Ph.D. (dora.polakova@ff.cuni.cz). Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Departamento de Estudios Románicos Nombre del puesto: profesor ayudante Especialidad y perfil: lengua española práctica, lingüística española, didáctica del español Clasificación salarial: AP1/AP2 Dedicación: 1,00 Requisitos: Educación universitaria en filología hispánica o en aprendizaje de lenguas extranjeras (con especialización en el español) Se apreciará la posesión del título de doctor en lenguas románicas/didáctica del español (didáctica ELE)/adquisición de español como L2 u homólogas disciplinas filológicas, en su caso también el estudio iniciado del doctorado en las especialidades referidas, así como la capacidad de especializarse en el ámbito de la didáctica Se valorará la experiencia en la enseñanza de la lengua práctica y la didáctica Se valorará la experiencia relacionada con la enseñanza y la investigación acerca del aprendizaje de lenguas extranjeras Capacidad administrativa y organizativa Hablante nativo del español, se valorará el conocimiento del checo (o disposición para aprender checo en dos años a nivel suficientemente alto como para trabajar con ese idioma en la R. Checa) Adecuada actividad especializada en el ámbito del aprendizaje del español (como lengua extranjera), la lingüística española o la didáctica del español; se valorarán publicaciones especializadas en el ámbito mencionado Fecha presupuesta de inicio: 15 de febrero de 2019 Las solicitudes podrán presentarse hasta: 7 de enero de 2019 Documentos que deberán presentarse: Application form (Solicitud para el departamento de Recursos Humanos ) Currículum profesional incluida la experiencia laboral (en lengua castellana) Copia de los títulos académicos, de ser necesario, con traducción checa; en la entrevista de trabajo, la comisión tomará en consideración los títulos académicos del candidato solo en su versión original Proyecto de realización de la actividad académica para la que se solicita el puesto (máx. 1 pág., en lengua castellana) Tramitación de la solicitud: Por correo postal/personalmente: Envíe la solicitud con todos los documentos requeridos por correo postal o entréguela personalmente en la siguiente dirección: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Por e-mail: Envíe la solicitud con todos los documentos requeridos por e-mail a la siguiente dirección: hana.holubova@ff.cuni.cz. Los interesados pueden contactar, para ulterior información, con Mgr. Dora Poláková, Ph.D. (dora.polakova@ff.cuni.cz). La comisión podrá invitar a la segunda fase del concurso, entrevista personal o lección pública, a todos o solo a algunos de los candidatos que han presentado sus solicitudes.

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií

11. prosinec 2018 - 9:32
Ústav románských studií  Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: italská literatura (se zaměřením na starší literaturu) Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 0,5 Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru italianistika titul Ph.D. z románských literatur výborná znalost italštiny a češtiny přiměřená publikační činnost v oboru organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. února 2019 Termín přihlášky: 7. ledna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz . Pro více informací můžete kontaktovat pana doc. Pavla Štichauera (pavel.stichauer@ff.cuni.cz ) Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií/ Procédure de sélection lancée le 7 décembre 2018 – Institut d’Études Romanes

11. prosinec 2018 - 9:28
Français voir cidessous Ústav románských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Obor a zaměření: didaktika francouzského jazyka, praktický francouzský jazyk Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2 Úvazek: 1,00 Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru francouzská filologie vítán titul Ph.D. z didaktiky románských jazyků/didactique du FLE, případně zahájené doktorské studium v tomto oboru, a ochota dále se vzdělávat v oblasti didaktiky vítána zkušenost s výukou didaktiky francouzštiny a praktického francouzského jazyka vítány další zkušenosti související s didaktickou teorií a praxí (participace na tvorbě učebnic, skript, či výukových programů; aktivní účast v didaktických panelech; vedení náslechů a pedagogických praxí na středních školách; znalost českých i francouzských kurikul apod.) organizační a administrativní schopnosti, ochota podílet se na fakultní koncepci didaktiky filologických oborů výborná znalost francouzštiny, znalost češtiny/slovenštiny (na úrovni umožňující výkon práce v ČR) přiměřená odborná činnost v oboru; publikace v oboru vítány Předpokládaný nástup: 15. února 2019 Termín přihlášky: 7. ledna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz . Pro více informací můžete kontaktovat paní doc. Evu Voldřichovou-Beránkovou (eva.berankova@ff.cuni.cz). Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. l’Institut d’Études Romanes de la Faculté des Lettres de l’Université Charles Position : enseignant – maître de conférences / habilité à diriger des recherches Spécialisation : didactique du FLE, langue française pratique Tarif salarial : AP1/AP2 Travail à temps plein : 100% Qualités requises : Diplôme universitaire en philologie française Sont bienvenus le Ph.D. en didactique du FLE, éventuellement des études doctorales en cours et la volonté de continuer sa formation en didactique du FLE. Est bienvenue l’expérience de l’enseignement de la didactique du FLE et de la langue française pratique. Sont bienvenus d’autres types d’expériences liées à la théorie et la pratique du FLE (participation à la conception de manuels scolaires et universitaires ; création de programmes d’enseignement ; participation active à des panneaux/groupes didactiques dans le cadre de l’enseignement universitaire ; encadrement de jeunes enseignants ; connaissance des curriculums tchèques et français, etc.) Capacité administrative et d’organisation, volonté de prendre part au processus de la mise en place des didactiques de langues à la Faculté des Lettres Excellente connaissance du français, connaissance du tchèque/slovaque suffisante pour l’exercice d’un travail académique en République tchèque Expérience professionnelle dans les domaines mentionnés ci-dessus ; publications dans ces domaines sont bienvenue Date d’embauche prévue : le 15 février 2019 Date limite pour le dépôt du dossier : le 7 janvier 2019 Le dossier doit comporter : Application form (le bulletin d’adhésion) Un CV professionnel mentionnant l’expérience d’enseignement Copie des diplômes universitaires, éventuellement traduits en tchèque (Lors de l’entretien d’embauche, le jury exigera la présentation des originaux.) Projet professionnel (1 page maximum) Modalités d’adhésion : Par la poste / personnellement : Veuillez envoyer le bulletin d’adhésion (accompagné de toutes les annexes) par la poste ou le remettre personnellement à l’adresse : Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha (Service du Personnel Enseignant). Par e-mail : Veuillez envoyer le bulletin d’adhésion (accompagné de toutes les annexes) à l’adresse électronique : hana.holubová@ff.cuni.cz  Pour des informations supplémentaires veuillez contacter Eva Voldřichová Beránková (eva.berankova@ff.cuni.cz). Le jury est libre d’inviter l’ensemble des candidats ou certains candidats choisis à un entretien d’embauche ou à une conférence publique.

V reprezentativní edici Opera Facultatis philosophicae vychází dlouho očekávaná knižní pocta archeologovi Janu Bouzkovi z Filozofické fakulty UK

10. prosinec 2018 - 16:29
Rozsáhlá kolektivní monografie s názvem ΕΥΔΑΙΜΩΝ je souborem příspěvků z mezinárodní konference „Contacts, Migrations and Climate Change“ uspořádané v květnu 2015 u příležitosti životního jubilea prof. Jana Bouzka. Celkem 30 cizojazyčných příspěvků převážně zahraničních autorů bylo do publikace seřazeno na základě jejich chronologického a geografického zaměření. Sborník otevírají příspěvky diskutující témata rané doby bronzové v Egeidě a uzavírají jej texty s těžištěm v době římské na Balkáně a v Černomoří. Jubilantovy bohaté archeologické aktivity jsou nerozlučně spojeny s lokalitou emporia Pistiros v jihozápadním Bulharsku, tato tematika je tedy ve sborníku zastoupena velmi významně. Kniha představuje reprezentativní průřez současnou klasickou archeologií s přesahem do oblastí prehistorické a protohistorické Evropy. Editory mezinárodně zastoupené publikace, která vychází i jako e-kniha, jsou doc. Peter Pavúk z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Věra Klontza-Jaklová z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně a Anthony Harding, emeritní profesor univerzity v Durhamu, dlouholetý předseda prestižního archeologického časopisu Antiquity a šéfredaktor De Gruyter Open Archaeology. Ukázka:   Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., (*1935) působí na FF UK od roku 1958, v roce 1991 byl jmenován profesorem. V letech 1993–2000 zastával funkci ředitele Ústavu pro klasickou archeologii FF UK a na témže ústavu působí dodnes. Prof. Bouzek vedl řadu výzkumů v Čechách, v šedesátých letech se účastnil několika výzkumů v Řecku. Navázal na výsledky starších výzkumů prof. Salače v Kymé v Malé Asii a na ostrově Samothráké, v letech 1980–1983 vedl jako poradce UNESCO výzkumy v Anuradhapuře na Srí Lance a od roku 1990 po několik let i seminární výzkum na Mušově na jižní Moravě. Od roku 1993 až doposud vede výzkumy řecké osady Pistiros v Bulharsku a v roce 1996 vedl český výzkum UNESCO v Beirutu. Jeho hlavními specializacemi jsou raně řecká, etruská a thrácká archeologie. Mnoho studií věnoval také prehistorické středoevropské a římsko-provinciální archeologii a recepci antiky v českém umění. Vydal řadu cizojazyčných knih a popularizujících publikací. Prof. Bouzek se významně zasloužil o rozvoj a zachování oboru Klasická archeologie na FF UK. Po roce 1989 se zasadil o její „znovuvzkříšení“ a zapojení do evropského kontextu.    

Archeologické výzkumy v jižním Uzbekistánu v sezóně 2018

10. prosinec 2018 - 15:48
Veřejná přednáška členů archeologické expedice z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK o aktuálních výsledcích výzkumů česko-uzbeckého týmu se uskuteční 12. prosince v Kampusu Hybernská.

Kampus Hybernská zve na vánoční večírek Christmas (party) time

8. prosinec 2018 - 15:13
„V klidu, vždyť jsou to jenom Vánoce,“ řekli pořadatelé vánočního večírku v HYBu a připravili studentskou akci, která se ponese v duchu předvánoční pohody a pití svařáku s přáteli. Večírek pro studenty z celé univerzity a z programu Erasmus+ proběhne 12. prosince od 17 hodin. Přijďte, pobavte se a poznejte vánoční zvyky z celého světa. Kromě prezentace vánočních tradic zahraničních i českých studentů budete moci v průběhu akce například vytvořit kolektivní příběh pomocí Komixátoru, vyrobit si vlastní dárky v recyklo dílně nebo si zahrát moderní deskové hry. Nebude chybět ani promítání oblíbeného českého filmu Pelíšky s anglickými titulky. Kulturní program bude doprovázet burza knih, second hand od Přestupní stanice a SWAP oblečení od Library of Things Prague. V půl sedmé se můžete zúčastnit workshopu s lékaři a psychologem. Ti vám poradí, jak přežít zimní období spojené s vánočním emočním vypětím a celou rodinou u jednoho stolu. Večer zahraje kapela Vladivojna La Chia a program bude zakončen tancem s DJ Matějem Halašem. Dobré jídlo a pití je samozřejmostí.

Vyjádření Filozofické fakulty UK k materiálu „Profesor Martin Kovář, prorektor Univerzity Karlovy, se ve velkém rozsahu dopustil plagiátorství“

7. prosinec 2018 - 10:20
Vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy obdrželo v minulých dnech zevrubný materiál vypracovaný skupinou doktorandů FF UK, kteří vyslovují podezření na možné plagiátorství člena naší akademické obce prof. Martina Kováře. K tomuto podnětu přistupujeme s vážností odpovídající významu, jaký přikládáme akademické cti a étosu vědecké práce, a uvedená tvrzení pečlivě prověříme. Prof. Kovář bude mít možnost se k materiálu podrobně vyjádřit. Až v této věci dospějeme k definitivním závěrům, seznámíme s nimi veřejnost. doc. Michal Pullmann, děkan Filozofické fakulty UK

Aktuality

jsou...

14. prosinec 2018