Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 22 min zpět

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka studijního oddělení – denní studium

10. prosinec 2019 - 8:12
Referent/ka studijního oddělení – denní studium Popis pracovní pozice: správa studia přidělené části studentů bakalářského a magisterského studia, řešení jejich studijních problémů jak osobně, tak elektronicky řešení požadavků fakulty a univerzity komunikace se studenty i s akademiky fakulty Požadujeme: středoškolské či vysokoškolské vzdělání (VŠ vzdělání dosažené na FF UK či jiné fakultě UK výhodou) ochotu pracovat s elektronickým Studijním informačním systémem UK odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, schopnost týmové práce schopnost komunikace v anglickém jazyce výhodou Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce přátelské pracovní prostředí, v němž administrativní práce dává smysl odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností benefity podrobněji: http://www.ff.cuni.cz/benefity   Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 18. prosince 2019 na e-mailovou adresu katerina.volna@ff.cuni.cz strukturovaný životopis. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Nástup plánujeme nejpozději od února 2020. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. Fakulta si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.  

Autorské právo a e-learning: Cyklus přednášek

9. prosinec 2019 - 13:33
Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK zve všechny zájemce z řad studentů doktorského studia a akademických i neakademických pracovníků UK na přednášky z cyklu autorské právo a e-learning. Témata přednášek jsou následující: Autorské právo a e-learning, zásady a legislativa, Licence Creative Commons, Účinná obrana proti zneužití autorského práva v akademickém prostředí a Školní práce studentů a autorské právo.   Přihlásit se můžete již nyní přes vzdělávací portál UK. Portál pro přihlášení vyžaduje přihlašovací údaje do CAS. Při vyhledávání přednášek je nutné zadat přesný název akce.  Aktuální nabídka přednášek: Autorské právo a e-learning, zásady a legislativa Datum: 4. 2. 2020  Čas: 14.30 – 16.00 hod.  Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20  Přednášející: JUDr. Zuzana Císařová  Přednáška bude zaměřena na zásady a legislativu, které se váží k dodržováním autorských práv v prostředí internetu.    Licence Creative commons Datum: 3. 3. 2020  Čas: 14.30 – 16.00 hod.  Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20  Přednášející: JUDr. Irena Holcová  Licence Creative Commons je zásadní a současně nejmodernější veřejná licence, která se vztahuje na všechny druhy autorských děl, resp. ostatní předměty autorskoprávní ochrany, (kromě počítačových programů, byť je výslovně nevylučuje). Pojem veřejné licence je užíván pro způsob licencování spjatý zejména s prostředím internetu, jejím prostřednictvím mohou nositelé práv poskytovat oprávnění k užití předmětů autorskoprávní ochrany v rozsahu a způsoby jimi stanovenými v rámci CreativeCommons, pokud její základní charakteristiky korespondují s potřebami a záměry konkrétního subjektu, v konkrétním případě Univerzity Karlovy. Jako jediná z veřejných licencí existovala tato licence od 16. 4. 2009 v české verzi (3.0), která nebyla pouhým překladem původního originálního anglického textu vytvořeného podle práva USA, nýbrž přizpůsobením základní licence, resp. všech verzí licence Creative Commons právu českému (aktuálně existuje záměrně pouze český překlad verze 4.0). Výhodou licence Creative Commons je okamžitá exploatace vytvořeného díla, či jiného předmětu autorskoprávní ochrany, okamžitá informovanost uživatele o možnostech a podmínkách případného využití díla, celosvětový neomezený a bezúplatný přístup k dílu, respektování autorských práv, neformálnost licence, jednoduchost aplikace licence, variabilita licence, aplikovatelnost licence na všechny druhy děl, i další předměty autorskoprávní ochrany, srozumitelnost a jednoduchost této aplikace.    Účinná obrana proti zneužití autorského práva v akademickém prostředí Datum: 17. 3. 2020  Čas: 14.30 – 16.00 hod.  Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20  Přednášející: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.  Prevence. Moci neznamená smět. Mimosoudní a soudní ochrana. Předběžná opatření. Žaloby. Veřejné právo. Kolektivní správa práv.  Aktivní věcná legitimace ve sporu (kdo žaluje). Význam autorské doložky. Pasivní věcná legitimace (koho žalovat).  Průvodce soudním řízením – co od řízení očekávat. Význam judikatury českých soudů a SDEU. Spory z porušení smlouvy. Spory z porušení zákona.    Školní práce studentů a autorské právo Datum: 7. 4. 2020  Čas: 14.30 – 16.00 hod.  Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20  Přednášející: JUDr. Petra Žikovská  Přednáška se bude zabývat problematikou školních prací z pohledu autorského práva se zaměřením na e-learning. 

International Postgraduate Conference: „Visual Culture in the Classical World“ To Be Held at CUFA

5. prosinec 2019 - 11:23
An international postgraduate conference on „Visual Culture in the Classical World“ is to be held at CUFA on 16-17 November 2019. PeClA 2019 is a two‐day conference in Classical Archaeology and Classics aimed at postgraduate / doctoral students traditionally offering a space for presenting research results, discussion, and an exchange of ideas, in a friendly and supportive environment. This year’s theme of the conference is: VISUAL CULTURE IN THE CLASSICAL WORLD The study of classical artworks marks the beginning of the scientific discipline of Classical Archaeology and is inextricably linked to the person of Johann Joachim Winckelmann. He promoted the material remains – and their visual aspect in particular – as being invaluable for the interpretation of ancient cultures alongside the written sources. Accordingly, the classical research developed a broad range of analytical methods to address this topic in the past, from the ‘positivistic’ classification of the Roman portraits to the ‘structuralist’ contextualisation of the Attic vase images. However, these studies started gradually giving way to the more anthropological, social and natural science approaches since the late 1970s. It was only in the last decade that the interest in visual aspect of the material remains arouse again under the new categories of image science (Bildwissenschaften) and visual culture studies. Therefore, the primary aim of the conference will be to address all the possible facets of the visual culture of the ancient world, from the Bronze Age to the Late Antiquity. While the commonly used means of iconography, iconology and reception are welcomed, we would like to explore whether and how the contemporary approaches to the visual culture – the natural sciences inclusive – can contribute to the study of ancient societies; we seek to discuss the semantic level of the use of specific themes in distinct contexts, the variations in the depiction schemes and their evolvement depending on external influences (i.e. the medium as well as cultural influences), the social meaning of decorative principles or the interrelation between the visual aspects and the room/space use within an urban area. These and further questions should allow us to understand the visual culture as an inherent part of the ancient world relating to its functional, chronological and social context. Conceived broadly, this theme gives young scholars the full opportunity to present and discuss their opinions and thoughts applicable to the theme. Papers from postgraduates in all stages of their research, both theoretical and practical are welcome. Keynote lectures: Prof. Dr. François Lissarrague ANHIMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques) École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris Dr. Polly Lohmann Institut für Klassische Archäologie Ruprecht‐Karls‐Universität Heidelberg Conference language: English (preferably), German, French, Italian The organisers: Jana Staničová – Zuzana Jamrichová – Josef Souček – Peter Pavúk – Marek Verčík Conference Programme

Dotazník Rady sportu Univerzity Karlovy

5. prosinec 2019 - 10:27
Vážení studenti, sportovci, sportování studentů se v poslední době dostává větší pozornosti. Během letošního roku vznikla Rada sportu UK jako poradní orgán rektora zřízený s cílem systematické podpory sportovních aktivit studentů na UK. V nadcházejícím roce se očekává rozběhnutí nového projektu Vysokoškolského sportovního centra MŠMT ČR, jehož cílem je další podpora sportování na univerzitách, která se netýká pouze výkonnostních sportovců, ale i zájmového sportování studentů. Abychom této podpory mohli účinně využít, je zapotřebí zmonitorovat, jak na naší alma mater sportování studentů vypadá. Potřebujeme především zjistit, kolik sportovců, na jaké úrovni a v jakých sportech na UK máme. Za tímto účelem jsme vytvořili následující dotazník, o jehož vyplnění bychom vás rádi požádali. Vyplnění dotazníku je časově nenáročné (nezabere více než 5 minut) a umožní studentům případné zařazení do finanční podpory VSC MŠMT ČR.   doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. Předseda Rady sportu UK    

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení vědy

5. prosinec 2019 - 8:57
Referent/ka Oddělení vědy Kdo jsme? Oddělení vědy zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích, agendu doktorských imatrikulací a promocí a agendu některých typů stipendií. Do gesce Oddělení vědy dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu a administrativní agenda činnosti vědecké rady fakulty. Co bude Vašim úkolem? Komplexní zajištění administrativní agendy spojené s doktorským studiem, tj. zápisy přijatých studentů, evidence studentů v průběhu studia, kontrola studijních povinností, organizace státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací, vyřizování studentských žádostí Komunikace se studenty a zaměstnanci FF UK týkající se agendy doktorského studia (e-mailem, telefonicky i osobně) Práce v univerzitních systémech Práce se složkami studentů Jaké požadavky by jste měl/a splňovat? Min. ukončené SŠ vzdělání Komunikativní úroveň anglického jazyka Velmi dobrá uživatelská úroveň MS OFFICE, zkušenost s dalšími informačními systémy výhodou Dobré komunikační schopnosti Pečlivost a samostatnost Výhodou bude, pokud máte: Znalost vysokoškolského prostředí Praxi na obdobné pozici Co Vám nabízíme? Práci v přátelském kolektivu Stabilní zázemí největší české humanitní fakulty Příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže) Fakultní a univerzitní program benefitů: http://www.ff.cuni.cz/benefity Kdy nastoupíte? Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Zaujala Vás naše nabídka? To nás těší. Napište nám prosím zde nebo na e-mail blanka.svobodova@ff.cuni.cz  a připojte motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis (česky nebo anglicky) nejpozději do 31. 12. 2019. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Odpověď děkana FF UK na dopisy advokátů k projektu Sinopsis

4. prosinec 2019 - 14:00
Vyjádření k žádosti o poskytnutí prostoru pro reakci skupiny Home Credit na publikační činnost projektu Sinopsis I Vyjádření k žádosti o poskytnutí prostoru pro reakci skupiny Home Credit na publikační činnost projektu Sinopsis II  

Proběhne konference Beyond 1989 – Hopes and Disillusions after Revolutions

4. prosinec 2019 - 11:22
Srdečně zveme na mezinárodní konferenci Beyond 1989 – Hopes and Disillusions after Revolutions (A Global Approach), která se uskuteční tento pátek a sobotu (6.–7. 12.) a spolupořádá ji Filozofická fakulta UK. Páteční program proběhne od 14.00 v Karolinu a zahájí ho ministři zahraničí České republiky a Francie Tomáš Petříček a Jean-Yves Le Drian. Na program je potřeba se předem registrovat (e-mailem na cefres@cefres.cz). Sobotní program proběhne od 9.30 v hlavní budově Filozofické fakulty UK a vstup je volný. Veškeré informace včetně kompletního programu najdete na webu CEFRESu. událost na Facebooku

Výběrové řízení ze dne 2. 12. 2019 – Ústav asijských studií / Job offer from 2 December 2019 – Institute of Asian Studies

3. prosinec 2019 - 13:45
English see below Ústav asijských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/ka Obor a zaměření: japonský jazyk Platová třída: L1 Úvazek: 1,0 Popis pozice: výuka moderního Japonského jazyka příprava zkoušek a jejich realizace podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru Japonská studia/Japanologie (titul minimálně Mgr.) mezinárodní zkouška z japonského jazyka JLPT N1 výborná znalost českého jazyka zkušenosti s výukou japonského jazyka v délce minimálně 1 roku studijní pobyt na japonských univerzitách vítán Předpokládaný nástup: 1. 2. 2020 Termín přihlášky:  31. 12. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis obsahující přehled praxe notářsky ověřené kopie dokladů o vzdělání motivační dopis obsahující představu o působení na vypisovaném místě (1 normostrana) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.czKomise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Institute of Asian Studies Job title: lecturer Field and specialization: Japanese language Full-time position: 1,0 (40 hours per week) Job description: Teaching classes of modern Japanese language Examination and its preparation Contribution to preparation of projects financed from external sources Job requirements: University education from Japanese Studies completed (at least M.A. degree required) International Japanese Language Proficiency Test (JLPT NI) Fluency in Czech Experience with teaching Japanese (at least for one year) Study experience at Japanese university is welcome Expected starting date: February 1, 2020 Application deadline: December 31, 2019 Complete applications will include the following: application form a cover letter including ideas about the job a curriculum vitae including the professional experience copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Doktorand Filozofické fakulty UK Jakub Sláma získal Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

2. prosinec 2019 - 20:05
Prestižní ocenění, na něž byl navržen za vynikající diplomovou práci na téma Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov, převzal doktorand Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu anglického jazyka a didaktiky 16. listopadu na zámku v Lužanech. Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. Je spojena s předáním diplomu a rovněž nadačního příspěvku ve výši 25.000,- Kč pro každého nositele. Mgr. et Mgr. Jakubu Slámovi upřímně blahopřejeme. Petr Kukal, tiskový mluvčí FF UK Cena Josefa Hlávky

Academia Europaea má novou členku z FF UK. Stala se jí dr. Lenka Hlávková z Ústavu hudební vědy

2. prosinec 2019 - 16:28
Na základě nominace zahraničních kolegů byla PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D., přijata za členku prestižní evropské vědecké asociace Academia Europaea. V rozhovoru hovoří o tom, co takové členství obnáší i jakými výzkumnými projekty se v současnosti zabývá. Můžete představit Evropskou akademii? Jaké jsou její cíle? Academia Europaea je evropská nevládní asociace, která podporuje a propaguje význam vzdělání a výzkumu v současné společnosti. Založena byla v roce 1988 a dnes má kolem 3 800 členů ze všech vědních oblastí. Českou republiku v současné době reprezentuje 24 akademiků, od roku 2013 je členkou též doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc., z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK. Akademie funguje jako partner evropských i národních institucí v oblasti vědy a vzdělávání, má tedy možnost vstupovat do diskuse jako poradní hlas a předkládat návrhy řešení důležitých společenských témat. Jak se lze stát jejím členem a co vlastní členství obnáší? Akademie byla založena jako klub, jehož členy se mohou stát vědci na základě nominace stávajících členů poté, co proběhne úspěšné recenzní řízení a jeho výsledek potvrdí její rada. Já jsem byla začátkem tohoto roku požádána kolegy z Curychu, se kterými v posledních letech intenzivně spolupracujeme, abych jim poslala svůj životopis, seznam publikací a další odborné činnosti. Nepřikládala jsem tomu žádný zvláštní význam, proto mě zpráva o přijetí za člena příjemně překvapila. Evropská akademie předpokládá, že její členové budou šířit hodnoty, na kterých je postavena. Jedná se především o podporu evropské vědy a jejích hodnot, podporu mezinárodního a mezioborového výzkumu, identifikaci klíčových badatelských témat nebo prosazování maximální kvality vědecké práce a s ní spojených etických hodnot. Členové samozřejmě platí pravidelné příspěvky, účastní se diskuse v rámci konferencí pořádaných Akademií, mohou nominovat nové členy a mají také možnost ucházet se o menší grantovou podporu pro své vlastní konferenční akce. V nedávné době jste se zúčastnila konference, na které proběhlo oficiální přijímání nových členů Evropské akademie. Jaký byl další program? Konference „Building Bridges“, která se konala ve dnech 23. a 24. října v Barceloně, pro mě byla jedinečnou příležitostí k setkání nejen s kolegy z oboru, ale především s reprezentanty nejrůznějších vědních oblastí. Program konference zahrnoval přednášky členů Evropské akademie, kteří v nedávné době získali významná ocenění. Byli mezi nimi například nositelky Erasmovy ceny Aleida Assmann a Sonia Livingstone, nositelé Balzanovy ceny Dame Marilyn Strathern a Detlef Lohse nebo nositel Nobelovy ceny Konstantin Novoselov. Dále se konaly diskusní panely a prezentace členů Young Academy of Europe a jednání jednotlivých oborových panelů. Na konci září skončil tříletý evropský projekt HERA Sound Memories, na kterém jste se podílela s kolegy z Ústavu hudební vědy FF UK. Můžete projekt představit a říct, co podle vás přinesl nejen vědě, ale třeba i veřejnosti? Výzkumný projekt, na kterém společně pracovaly badatelské týmy z Utrechtu, Cambridge, Curychu, Prahy a Varšavy, se zabýval vztahem našich předků k hudební minulosti v období mezi lety 1200 až 1600. Od 19. století je totiž rozšířená představa, že teprve tehdy se lidé v Evropě začali aktivně zajímat o svou hudební minulost a že do té doby se staré odkládalo nebo zapomínalo. Také dějiny hudby se stále píší převážně z pozice pokroku, čemuž ale neodpovídá většina dochovaného pramenného materiálu. My jsme se proto pokusili reflektovat jevy, které nezapadají do obvyklých konceptů uplatňovaných v mezinárodním hudebně-historiografickém mainstreamu a jejichž uchopení vyžaduje jiný přístup. Pozornost jsme věnovali otázkám tradice, paměti, identity nebo církevních reforem, přičemž všechny tyto pojmy souvisejí s vědomým promýšlením minulosti a jejím uplatňováním v dobové hudební kultuře. Cílem projektů HERA je nejen podpora mezinárodního výzkumu v humanitních vědách, ale také šíření vědeckých poznatků mezi nejširší veřejnost prostřednictvím popularizačních výstupů, které vznikaly ve spolupráci s partnery z neakademické sféry. V případě muzikologického projektu o středověké a raně novověké hudbě se samozřejmě nabízela spolupráce s interprety specializovanými na starou hudbu jako Schola Gregoriana Pragensis, La Morra a Anonymous III. Podařilo se nám rozšířit záběr i na hudbu zcela současnou. Ve spolupráci s hudebním skladatelem Michalem Ratajem a studenty skladby z Hudební fakulty Akademie múzických umění vznikly zcela nové skladby inspirované hudbou, kterou by dnešní svět ve zvukové podobě vůbec neznal, nebýt muzikologického výzkumu, rekonstrukce původních notových zápisů a jejich následného nastudování kompetentními interprety. Připravujete v souvislosti s projektem nějaké další akce, na které byste akademickou obec a veřejnost ráda pozvala? Poslední koncert projektu Sound Memories proběhl v září ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro. Soubor Schola Gregoriana Pragensis a hráčka na historické klávesové nástroje Corina Marti (CH) představily zvukovou rekonstrukci hudebního repertoáru, který se provozoval na pražské univerzitě v 15. století a který dnes známe díky práci mého kolegy Jana Ciglbauera. Všichni zájemci o středověkou hudbu, ale také o historii naší alma mater, se mohou na jaře příštího roku těšit na nahrávku této hudby na CD Septem Dies. Jinak bych všechny ráda pozvala ke sledování dokumentárních filmů na YouTube kanálu SoundMe HERA Research Project, kde se lze dozvědět více nejen o projektu Sound Memories, ale také si poslechnout dosud neznámou hudbu. Pracujete vy sama v současné době na nějakém dalším projektu? Od letošního roku jsem členkou týmu projektu EXPRO „Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století“, který vede doc. Hana Vlhová-Wörner a řeší společně badatelé z Masarykova ústavu a Archivu AV s pracovníky Ústavu hudební vědy FF UK. Jsem ráda, že se po letech, kdy jsem vedla projekt a řešila značné množství organizačních a administrativních záležitostí, mohu více věnovat vlastnímu výzkumu.   PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D., působí na Ústavu hudební vědy FF UK jako odborná asistentka v oblasti dějin hudby před rokem 1600 a hudební paleografie. Badatelsky se zaměřuje na výzkum hudební kultury střední Evropy v pozdním středověku, české prameny 15. a 1. pol. 16. století, polyfonní mešní ordinarium, polyfonní píseň 15. století a cantus fractus v českých pramenech. V letech 2012–2015 vykonávala funkci ředitelky ústavu. Foto: Rubén Duro / AE-BKH, Luboš Wišniewski

Official Statement of CUFA Management on the Project Sinopsis

2. prosinec 2019 - 15:04
Project Sinopsis, which provides information and commentary on affairs in contemporary China, is implemented by the non-profit association AcaMedia, z. ú. and has no legal relation to the Faculty of Arts, Charles University. Several employees, students, and graduates of CUFA are, however, involved in the project. This way they contribute to the third role of the university where active and free participation in public discourse about current social and political questions also belongs. The management of the Faculty of Arts, Charles University, supports the activities of their colleagues that are involved in the project Sinopsis and denies putting any form of pressure on them.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Technik / technička oddělení investic

2. prosinec 2019 - 8:32
Technik / technička oddělení investic Hlavní okruhy činnosti a odpovědnosti Výkon činnosti investora v procesu přípravy a realizace investic a oprav Koordinace stavebních prací a dodávek nábytku Spolupráce s ekonomickým oddělením při zařazování majetku a tvorbě a čerpání rozpočtů Požadované vzdělání a znalosti minimálně středoškolské, stavebního nebo ekonomického zaměření uživatelská práce na PC praxe v oboru, ideálně na pozici stavbyvedoucího, případně TDI Nabízíme Zajímavá práce v inspirujícím akademickém prostředí Stabilní zázemí největší české humanitní fakulty Příjemné a slušné pracovní prostředí Nejrůznější akce pořádané Univerzitou Karlovou, jazykové kurzy, stáže Fakultní i univerzitní program benefitů (http://www.ff.cuni.cz/benefity) Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody 40 hodin týdně První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Jak se ucházet o tuto pozici Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis zasílejte nejpozději do 1. 1. 2020 na email tomas.sedivy@ff.cuni.cz. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Vyjádření vedení Filozofické fakulty UK k projektu Sinopsis

2. prosinec 2019 - 7:43
Projekt Sinopsis, jehož náplní je podávat informace a komentáře o dění v současné Číně, je realizován neziskovou organizací AcaMedia, z. ú., a nemá žádný právní vztah k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na projektu se nicméně podílí řada zaměstnanců, studentů a absolventů Filozofické fakulty UK. Tím přispívají k naplňování třetí role univerzity, do níž spadá mimo jiné aktivní a svobodné zapojování do veřejné diskuse o aktuálních společenských a politických otázkách. Vedení Filozofické fakulty UK tyto aktivity kolegyň a kolegů podílejících se na projektu Sinopsis podporuje a odmítá jakékoliv formy nátlaku na ně. za vedení Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan

Oznámení o možnosti převzít písemnost

29. listopad 2019 - 13:16
Oznámení o možnosti převzít písemnost

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2019 získal dr. Tomáš Gráf z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK

29. listopad 2019 - 12:45
Ocenění převzal z rukou ministra Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavla Dolečka ve středu 27. listopadu v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Didaktik anglického jazyka byl mimo jiné oceněn za úspěšné propojování výuky s vlastní výzkumnou činností, do které zapojuje i své studenty. Cena MŠMT má upozornit nejen na důležitost kvalitní vzdělávací činnosti vysokoškolských pedagogů, ale má zároveň podnítit diskusi o kvalitní výuce na vysokých školách. Dr. Gráfa na ocenění nominovala dr. Pavlína Šaldová, ředitelka Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK, a to na základě jeho dlouhodobé činnosti v oblasti didaktiky cizích jazyků na Filozofické fakultě UK. „Daří se mu nebývalým způsobem získávat, vzdělávat a motivovat adepty učitelství nejen k výuce anglického jazyka, ale i dalšímu sebevzdělávání a vědecké činnosti,“ zdůvodnila svou nominaci. Dr. Gráf působí na Ústavu anglického jazyka a didaktiky od roku 2010. Je spoluzakladatelem a ředitelem jazykové školy JazykoFFka a podílí se na koncepci učitelství a učitelských oborů na FF UK. Je koordinátorem platformy oborových didaktiků na FF UK a pravidelně organizuje didaktická kolokvia. Zároveň spolupracuje na řadě výzkumných projektů, mimo jiné na sestavení české části mezinárodního žákovského korpusu LINDSEI či na vytváření korpusu žákovské angličtiny tchajwanských mluvčích. Za dobu svého působení dokázal vybudovat koncepci didaktiky a dalších souvisejících předmětů tak, aby odpovídaly soudobým vědeckým poznatkům a aby pro studenty byly reálným přínosem. „Veškeré odborné, pedagogické i organizační aktivity Tomáše Gráfa na poli didaktiky a aplikované lingvistiky představují v souhrnu počin, který má zásadní význam pro obrodu učitelského studia na FF UK, a svým dosahem rámec fakulty bezpochyby přesahují: nejen v univerzitním, ale i celospolečenském kontextu je nyní jasné, že pozvednutí přípravy učitelů alespoň na evropskou úroveň je jednou ze základních podmínek rozvoje kvalitativně nové české vzdělanosti,“ vyjádřila se dr. Šaldová. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Na FF UK proběhla historicky první konference České asociace kognitivní lingvistiky (CALC)

28. listopad 2019 - 15:44
Padesát účastníků vyslechlo během 21. a 22. listopadu 2019 celkem 23 příspěvků zaměřených od kognitivně-gramatických analýz přes psycholingvistická zkoumání až ke kulturně-kognitivním přístupům k jazyku. Vedle domácích kognitivních lingvistů zazněly rovněž příspěvky účastníků z Německa či Švédska; s plenárními přednáškami vystoupily významné badatelky v oblasti kognitivního popisu slovanských jazyků Laura A. Janda z univerzity v norském Tromsø, Masako Fidler z prestižní americké Brownovy univerzity a Mirjam Fried z FF UK. Byť sídlem v Praze, daří se asociaci CALC oslovovat také badatele napříč Českou republikou: na konferenci tak byly zastoupeny také Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. První konference CALC nabídla účastníkům řadu pohledů z perspektiv, které se v českém prostředí dosud mohly setkat pouze v omezené míře. Součástí konferenčního programu bylo rovněž zasedání Valné hromady CALC, na níž byla otevřena diskuse o budoucím směřování konference, která by se měla konat za dva roky. Akce byla pořádána za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Odkazy: Webové stránky asociace CALC Elektronická verze knihy abstraktů O České asociace kognitivní lingvistiky

Ústav pro archeologii FF UK pořádá výstavu fotografií studentky Lucie Novotné s názvem „ArchaeoCentrum pohledem fotografa“

28. listopad 2019 - 13:11
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 10. prosince od 17 hodin ve 3. patře hlavní budovy FF UK. Fotografie vznikly během projektu „ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor“, jehož cílem je zřízení instituce, která bude seznamovat veřejnost se společným kulturním a přírodním dědictvím na území projektu. Ústav pro archeologii se na projektu podílel uspořádáním řady workshopů a přednášek. Studenti ústavu se zároveň zúčastnili letního pobytu v bavorském Bärnau, kde se pod dohledem zkušených řemeslníků zapojili do stavby dvora Karla IV. za využití středověkých metod. V průběhu projektu byly vedle fotografií vytvořeny výukové karty, archeologické pexeso, pohlednice, pracovní listy a postery, které mají přiblížit archeologii veřejnosti na obou stranách hranice. Výstava bude k vidění do 10. ledna 2020. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Opatření děkana č. 18/2019 Změna opatření děkana č. 27/2006 – k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Filozofické fakulty, ve znění opatření děkana č. 10/2012 a opatření děkana č. 27/2016

27. listopad 2019 - 14:47
Opatření děkana č. 18/2019 Změna opatření děkana č. 27/2006 – k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Filozofické fakulty, ve znění opatření děkana č. 10/2012 a opatření děkana č. 27/2016

Filozofická fakulta UK se počtvrté zapojila do Týdne otevřeného přístupu

27. listopad 2019 - 13:15
Mezinárodní událost, která tento rok proběhla v Kampusu Hybernská ve dnech 21.–27. října, propaguje okamžitý, trvalý, bezplatný a svobodný přístup k výsledkům vědeckého výzkumu pro všechny bez rozdílu. Fakulta se zapojila díky podpoře a koordinaci Ústřední knihovny Univerzity Karlovy, která zajistila bohatý program přednášek a nově také webinářů. Fakultní program byl tradičně zahájen promítáním dokumentu Zázračné dítě internetu, příběhem mladého počítačového génia a aktivisty oddaného myšlence volného přístupu k informacím Aarona Swartze, který coby teenager stál u zrodu veřejných licencí Creative Commons, spoluzaložil otevřené sociální sítě Reddit a projekt Open Library. Nově byl do programu zařazen workshop pod vedením správkyně discovery systému UK Terezy Simandlové s názvem Otevřený přístup – od teorie k publikační praxi. Workshop byl určen především doktorandům a řešitelům či administrátorům evropských projektů. Třináct účastníků workshopu si vyzkoušelo nástroje usnadňující otevřené publikování a rozeznávání podvodných vydavatelství. Letošní diskusní večer nazvaný Otevření na vlastní pěst – Mezioborová diskuse o open science (nejen) na UK přilákal zdaleka nejvíc posluchačů. Čtyři akademici z různých fakult, dr. Eva Lehečková (FF UK), prof. Jaroslav Flegr (PřF UK), dr. Pavel Straňák (MFF UK) a dr. Michal Křen (FF UK), sdíleli své zkušenosti s otevíráním celého výzkumného cyklu. Hovořili nejen o problematice otevřených časopisů, oborových, multioborových nebo institucionálních repozitářů, ale také o předregistraci výzkumů, zveřejňování anotace dat, sdílení dat a systému hodnocení vědy zejména v souvislosti s kvalitou časopisů a jejich indexací. Pokud jde o změnu daného stavu, akademici se shodli, že bude potřeba důsledně dbát specifik jednotlivých oborů, které se výrazně liší nejen napříč univerzitou, ale i v rámci vědních oblastí. Každý z přítomných lingvistů sdílel odlišné zkušenosti s otevřeným publikováním i odlišné nároky na centrální repozitář. Průsečíků mezi lingvistikou a přírodními vědami lze vysledovat pravděpodobně víc než například mezi lingvistikou a jinými disciplínami vyučovanými na FF UK, které se tentokrát ke slovu nedostaly a které mohou být jedním z námětů pro příští ročník. Trojčlenný formát programu FF UK pro Týden otevřeného přístupu (promítání, workshop a diskuse) zůstane zachován také příští rok. Záměrem akcí bylo především prohloubit komunikaci mezi akademiky a knihovníky, což se díky všem zúčastněným podařilo. Petr Kukal, mluvčí FF UK Autoři fotografií: Šárka Grofová, Jiří Stibor

Knihovna Katedry pomocných věd historických nově poskytuje absenční výpůjčky

27. listopad 2019 - 13:08
Fond knihovny obsahuje knihy a periodika s tematikou oborů pomocný věd historických a historie. Knihy k absenčnímu studiu začíná knihovna půjčovat na základě dlouhodobého zájmu uživatelů. Kromě českých titulů jsou zde zastoupeny i publikace v německém, anglickém, italském a ruském jazyce. Fond má rozsah přibližně 15 000 jednotek. Knihovnu naleznete na nám. Jana Palacha ve 2. patře (místnost 213). Otevřeno je denně kromě pátku, konkrétní informace k otevírací době jsou dostupné zde.

Aktuality

...

10. prosinec 2019

je...

02. prosinec 2019

výuky dne 20. XII. 19.

02. prosinec 2019

Vánoční večírek KPED proběhne ...
25. listopad 2019