Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 9 týdnů 5 dnů zpět

Studenti, vyučující a absolventi FF UK mezi nominovanými na ceny Magnesia Litera

9. březen 2020 - 17:29
Také mezi autory knih nominovaných na letošní ceny Magnesia Litera jsou absolventi, vyučující či studenti Filozofické fakulty UK. Upřímně jim k nominacím blahopřejeme a věříme, že je na slavnostním vyhlášení, které proběhne 7. dubna v přímém přenosu České televize, promění v ocenění. V kategorii Naučná literatura byla nominována monografie „Architekti dlouhé změny. Expertní kořeny postsocialismu (1980-1995)“ autorského kolektivu vedeného dr. Michalem Kopečkem, přednášejícím na Ústavu českých dějin FF UK.   V téže kategorii byl pak nominován grandiózní opus „Jan Žižka“ prof. Petra Čorneje, absolventa oboru historie – český jazyk na FF UK. Nominaci v kategorii Nakladatelský čin získala publikace „Katedrála viditelná a neviditelná“. Vedoucí autorského kolektivu dr. Jana Maříková-Kubková vystudovala na FF UK klasickou archeologii a dějiny umění. Mezi dalšími autory publikace je pedagog Ústavu hudební vědy prof. David Eben a absolventi ústavu dr. Václav Kapsa a dr. Tomáš Slavický. Zvláště hrdí jsme na nominaci v kategorii Objev roku. S novelou „Tapetář“ aspiruje na toto ocenění naše studentka 2. ročníku hispanistiky Ema Labudová. Již tradičně uspěli naši absolventi v nominacích na cenu Magnesia Litera v kategorii Překladová kniha. Za překlad románu kolumbijského spisovatele Fernanda Valleja „Madona zabijáků“ je nominován Petr Zavadil, absolvent oboru francouzština – španělština na FF UK. Druhou ze tří nominací v této kategorii získal doc. Ladislav Nagy, který na FF UK vystudoval anglistiku a filozofii a později zde také v rámci doktorského studia přednášel. Nominován byl za překlad prvních tří svazků částečně autobiografické pentalogie Edwarda St Aubyna, které shrnuje kniha „Patrick Melrose I“. Všem nominovaným blahopřejeme. Několik pedagogů či absolventů FF UK je také mezi porotci soutěže. Z pedagogů jsou to prof. Petr A. Bílek z Ústavu české literatury a komparatistiky, který zasedá v porotě pro kategorie Próza, dr. Richard Biegel, ředitel Ústavu pro dějiny umění, člen poroty pro kategorii Naučná literatura, dr. Blanka Činátlová a doc. Jan Wiendl, oba z Ústavu české literatury a komparatistiky, kteří se angažují v porotě pro kategorii Nakladatelský čin, doc. Michal Stehlík z Ústavu českých dějin, člen poroty pro kategorii Publicistika, a konečně doc. Tomáš Glanc z Ústavu informačních studií a knihovnictví, doc. Mariana Machová z Ústavu anglofonních literatur a kultur a dr. Jovanka Šotolová z Ústavu translatologie zasedající v porotě pro kategorii Překladová kniha. Z absolventů FF UK zasedají v porotách Magnesie Litery 2020 PhDr. Markéta Hejkalová v porotě pro kategorii Próza, prof. Jaroslav Provazník v porotě pro kategorii Kniha pro děti a mládež a Mgr. Viktor Janiš a Mgr. Jana Zoubková v porotě pro kategorii Překladová kniha. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

9. březen 2020 - 17:28
Katedra Blízkého východu | Ústav anglofonních literatur a kultur | Ústav etnologie | finanční účetní | manažer/ka projektu financovaného z OPVVV | referent/ka studijního oddělení

Výběrové řízení na pozici Referent/Referentka studijního oddělení – denní studium

9. březen 2020 - 14:59
Popis pracovní pozice: administrování státních závěrečných zkoušek, závěrečných prací a rigorózního řízení, příprava podkladů pro tisk diplomů a dodatků k diplomům, organizace promocí řešení souvisejících požadavků ze strany fakulty a univerzity osobní, e-mailová a telefonická komunikace se studenty a akademickými i neakademickými pracovníky fakulty i univerzity Požadujeme: středoškolské či vysokoškolské vzdělání (VŠ vzdělání dosažené na FF UK či jiné fakultě UK výhodou) uživatelskou úroveň MS OFFICE, ochotu pracovat s elektronickým Studijním informačním systémem UK odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, schopnost týmové práce schopnost komunikace v anglickém jazyce výhodou Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce přátelské pracovní prostředí, v němž administrativní práce dává smysl odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností benefity podrobněji  Možnost nástupu: Ihned nebo dle dohody. Jak se ucházet o tuto pozici: Pokud Vás tato nabídka zaujala, napište nám prosím na e-mailovou adresu jan.broz@ff.cuni.cz a připojte motivační dopis a strukturovaný životopis nejpozději do 31. 3. 2020. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. Fakulta si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

St. Patrick’s Day Festival 2020

5. březen 2020 - 13:16
We cordially invite all enthusiasts of the Irish culture to the third year of the St. Patrick’s Day Festival which takes place at Campus Hybernská. The entry to all events is free. The festival is co-organised by the Faculty of Arts, Charles University, and the Department of Anglophone Literatures and Cultures at CUFA.

Informace o výši poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově pro akademický rok 2020/2021

3. březen 2020 - 18:08
Informace o výši poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově pro akademický rok 2020/2021

Zájemci se mohou přihlašovat na Letní školu žurnalistiky a sociokulturních studií Borise Němcova

3. březen 2020 - 8:03
Třetí ročník intenzivního vzdělávacího programu pro mladé novináře, blogery a mediální aktivisty proběhne od 13. do 31. července. Přihlášky je možné zasílat do 1. dubna. Škola probíhá na půdě Filozofické fakulty UK a pořádá ji Fond Borise Němcova ve spolupráci s Akademickým centrem Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK. Studijní program obsahuje přednášky a semináře předních novinářů a expertů v oblasti médií, praktická cvičení ze základů natáčení videí a fotografování a distribuce obsahu na internetu. Program má interdisciplinární charakter a zahrnuje také přednášky ze základů ekonomie, sociologie, současného umění, rovněž návštěvu vybraných médií a promítání současných dokumentárních filmů. Důležitou součástí výuky je realizace samostatných projektů všemi účastníky, které se posuzují na speciálních seminářích s profesionálními redaktory. Jazykem školy je ruština. Více informací najdete na webu projektu. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Státní rigorózní zkoušky na FF UK – Duben 2020

2. březen 2020 - 14:57
Státní rigorózní zkoušky na FF UK – Duben 2020

Interní výběrové řizení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu etnologie

2. březen 2020 - 13:47
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 2. března 2020 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu etnologie dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 2. dubna 2020. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis b) bibliografie odborných prací c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj rozvoj pedagogické činnosti rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti výhled dalších možných oblastí rozvoje Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry blízkého východu

2. březen 2020 - 13:44
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 2. března 2020 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry blízkého východu dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 2. dubna 2020. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis b) bibliografie odborných prací c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti personální rozvoj rozvoj pedagogické činnosti rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Výběrové řízení ze dne 2. 3. 2020 – Ústav anglofonních literatur a kultur / Job offer from 2 March 2020 – Department of Anglophone Literatures and Cultures

2. březen 2020 - 10:15
English see below   Ústav anglofonních literatur a kultur Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent Obor a zaměření: anglofonní literatury Platová třída: AP3 Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou Popis pracovní činnosti: výuka americké literatury od počátků po současnost a dějin americké kultury v bakalářském programu; výuka americké a britské poezie a překladu poezie do češtiny v magisterském programu; kontrola studia vedení závěrečných prací (bakalářských, diplomových i doktorských disertací) vědecká publikační činnost podíl na administrativní a organizační činnosti Požadavky: habilitace (nebo její ekvivalent) v oblasti anglofonních literatur dostatečná zkušenost s výukou americké literatury, anglicky psané poezie a literárního překladu na VŠ úrovni publikační činnost v oblasti anglofonních literatur, včetně zahraniční (požadována alespoň 1 monografie vydaná v kvalitním zahraničím nakladatelství) účast na mezinárodních konferencích v oboru aktivní překladatelská činnost v oblasti poezie výborná znalost angličtiny a češtiny znalost dalších jazyků vítána dobré organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. 10. 2020 Termín přihlášky: 30. 4. 2020 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.   Department of Anglophone Literatures and Cultures Job title: Associate Professor Field and specialization: Anglophone literatures Expected salary/job rank: AP3 level Full-time position: 0,5 (20 hours per week) – temporary contract Job description: teaching of American literature from its beginnings to contemporary and American cultural history in the BA programme, and American and British poetry and translation of poetry into Czech in the MA programme; exam participation supervision of students’ final theses at BA, MA and PhD level publication of research results in academic journals and books sharing administrative and organisational duties Job requirements: habilitation (or its equivalent) in the area of Anglophone literatures sufficient experience with teaching American literature, poetry in English, and literary translation at university level publications in the area of Anglophone literatures, including in international venues (a minimum of 1 book published by a high-quality house is required) participation in relevant international conferences active translation practice in the area of poetry proficiency in English and Czech knowledge of other languages as an asset good organizational and administrative skills Expected starting date: October 1, 2020 Application deadline: April 30, 2020 Complete applications will include the following: application form curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkovaff.cuni.cz Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Plea for Cooperation in Preventing Vandalism of the Faculty’s Property

1. březen 2020 - 15:32
Dear colleagues, allow me to inform you that on the premises of our faculty have been instances of vandalism, mainly damaging of chairs and benches. If you are a witness of any form of destroying/damaging our faculty’s property or when you discover that such vandalism has already occurred, please, report it immediately to the Bursar’s office. Thank you very much for your cooperation. Jan Šebek Faculty Bursar  

Výběrové řízení na pozici Finanční účetní

28. únor 2020 - 10:06
  Náplň práce: Zpracování cestovních příkazů tuzemských a zahraničních, zpracování přiznání k Silniční dani, pořizování a účtování vybraných závazků, zastupování v pokladně (příležitostně). Požadujeme: Středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost účetních postupů (znalost účtování nevýdělečných organizací výhodou), základní znalost anglického jazyka – porozumění finančním dokladům v angličtině (např. ze zahraničních pracovních cest), znalost práce na PC (Excel,…) odpovědnost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, flexibilita, znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou. Nabízíme: zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty příležitost profesního růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže) fakultní i univerzitní program benefitů platové ohodnocení 28 000,- až 32 000,- Možnost nástupu: Únor nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Jak se ucházet o tuto pozici: Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte vedoucímu Ekonomického oddělení na e-mail Miroslav.Dykas@ff.cuni.cz.

Koreanistika slaví 70 let na FF UK

27. únor 2020 - 17:06
V roce 1950 byla na FF UK otevřena nová samostatná Katedra filologie a dějin Dálného východu pod vedením profesora Jaroslava Průška. Na katedře byly otevřeny tři obory – sinologie, japanologie a koreanistika. Právě historii zdejší koreanistiky připomene výstava Koreanistika včera a dnes. Vernisáž proběhne 6. března ve vestibulu budovy v Celetné.

Prosba o součinnost při bránění vandalismu na fakultním majetku

26. únor 2020 - 10:49
Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, dovolte, abych Vás informoval, že se v prostorách naší fakulty objevily případy vandalismu, a to zejména poškozování židlí a lavic. Budete-li svědky jakéhokoli ničení/poškozování fakultního majetku, nebo objevíte, že k takovému poškození již došlo, prosím, neprodleně to oznamte Kanceláři tajemníka. Mnohokrát děkuji za Vaši součinnost i spolupráci.   Jan Šebek tajemník FF UK  

Diskusní setkání nad novým modelem financování fakulty

25. únor 2020 - 15:11
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych Vás pozval na diskusní setkání nad novým modelem financování fakulty. Setkání jsme naplánovali na 27. února 2020 od 16:30 do auly na hlavní budově. Od 16:00 se v aule uskuteční krátké setkání děkana s vedoucími ZS.   Těším se na viděnou Michal Pullmann

Ústav translatologie FF UK jedná o navázání spolupráce s University of Dar es Salaam v Tanzanii

24. únor 2020 - 16:49
Ve dnech 20.–24. 1. proběhl na tanzanské univerzitě tlumočnický workshop, na kterém se podílela doktorandka Ústavu translatologie FF UK Elizaveta Getta a vyučující z Department of Foreign Languages and Linguistics University of Dar es Salaam. Kromě internacionalizace Univerzity Karlovy v Africe měl výjezd, financovaný převážně ze stipendia POINT, přispět k navázání spolupráce mezi Tanzanií a Centrem afrických studií (CAFR). Program workshopu se sestával ze čtyř přednášek a následných diskusí s pedagogy a vedením jazykového oddělení. Na přednáškách byla představena Filozofická fakulta UK a její Ústav translatologie. Tanzanští studenti i pedagogové se dozvěděli, jak ústav funguje, a získali informace o vyučovaných předmětech, jazycích a mezinárodní spolupráci ústavu. Následovala diskuse o rozdílech ve výuce tlumočení jakožto oboru na UK a University of Dar es Saalaam. Další přednáška se zabývala historií tlumočení a překladu. Studenti i pedagogové diskutovali o aspektech, které tlumočnický proces formovaly v minulosti, a jejich přesahu do současnosti. Součástí programu byla také přednáška o typech a druzích tlumočení a profesní terminologii. Tématem diskuse se staly rozdíly mezi africkou a evropskou kulturou v komunikaci a jejich možná řešení. Třetí přednáška se zaměřila na konsekutivní tlumočení a systém notace. Díky výjezdu se Univerzitě Karlově podařilo navázat kontakty s University of Dar es Salaam a zahájit diskusi o možné spolupráci s CAFR. Daná spolupráce může mít několik podob: studentskou a akademickou výměnu, videokonference a videopřednášky či výměnu studijních materiálů. O dalším postupu bude komunikovat tajemník CAFR Vojtěch Šarše. University of Dar es Salaam je považovaná za nejprestižnější univerzitu v Tanzanii a patří mezi třicet nejvýznamnějších univerzit na africkém kontinentě. Její možná spolupráce s UK by přispěla k propojení didaktických přístupů dvou zcela odlišných kultur a bylo by díky ní možné uvažovat o znovuvybudování oboru afrických studií na FF UK. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Právě bylo vyhlášeno fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika

24. únor 2020 - 16:21
Své lingvistické či interdisciplinární práce mohou studenti bakalářských a magisterských oborů FF UK přihlašovat do 27. 4. 2020.

Omezený provoz Knihovny etnologie

24. únor 2020 - 13:02
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Knihovna etnologie je z provozních důvodů od pondělí 24. 2. do středy 26. 2. zavřená.   Děkujeme za pochopení!

Unikátní videomapping na budově Karolina

24. únor 2020 - 11:45
Univerzita Karlova pořádá videomapping v sobotu 29. 2. od 18:30 hodin při příležitosti dvou významných výročí: navrácení názvu Karlova univerzita c. k. české univerzitě a přijetí první československé ústavy.

The Institute of Translation Studies Is to Establish a Cooperation with the University of Dar es Salaam in Tanzania

24. únor 2020 - 2:12
On 20-24 January, there was an interpreting workshop at a Tanzanian university on which participated a PhD student of the Institute of Translation Studies at CUFA, Elizaveta Getta, and a lecturer from the Department of Foreign Languages and Linguistics, University of Dar es Salaam. Apart from the internationalization of Charles University in Africa, the stay, financed mainly by the POINT scholarship, was meant to contribute to the establishment of cooperation between Tanzania and the Centre of African Studies (CAFR). The workshop’s programme consisted of four lectures and subsequent discussions with pedagogues and the management of the language department. At the lectures, the Faculty of Arts, Charles University, and its Institute of Translation Studies were both introduced. Tanzanian students and pedagogues were acknowledged with the Institute’s work and obtained information on the taught subjects, languages, and international collaboration. That was followed by a discussion on how the teaching of interpretation varies at CUFA and University of Dar es Salaam. The next lecture dealt with the history of interpretation and translation. Students and teachers discussed the aspects that formed the process of interpretation in the past and its overlap in today’s perspective. As part of the programme, there was a lecture on types and kinds of interpretation and professional terminology. The theme of the discussion became the difference between African and European culture of communication and their possible solution. The third lecture focused on consecutive interpretation and a system of notes. Charles University managed to make contacts with the University of Dar es Salaam and started to discuss a possible collaboration with CAFR. The collaboration may have several forms: student and academic exchange, videoconferences and videolectures, or exchange of study material.  

Aktuality

Aktuální zpráva z knihovny Celetná:

Knihovny FF UK už fungují, i když...

23. duben 2020

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/04/OD-4-2020-Změna-opatřen%C3%AD-děkana-č.-11-...

21. duben 2020

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
vzhledem k...

07. duben 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

pokud potřebujete podat žádost, využívejte, prosím,...

01. duben 2020