Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 7 min zpět

Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie

23. červenec 2019 - 13:19
Právě před sto lety se začala psát historie Českého egyptologického ústavu FF UK. Jeho mnohdy trnitou cestu k objevům a úspěchům připomene výstava Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie, kterou je možné navštívit ve výstavních prostorách Karolina od 2. srpna do 8. září, denně mezi 10–18 hodinou.

e-Kniha týdne #04: Cambridge Studies in International Relations

23. červenec 2019 - 10:32
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. Doporučení tohoto týdne patří sérii Cambridge Studies in International Relations. Jak už napovídá její název – série se ve svých titulech zabývá všemi aspekty mezinárodních vztahů z různých perspektiv a různými metodologickými přístupy. Série může být přínosem zejména pro všechny studenty a badatele v oblastech mezinárodních studií a politologie. Více o sérii Série Cambridge Studies in International Relations je společnou iniciativou Cambridge University Press a British International Studies Association. Cílem série je publikovat nejlepší nová bádání v mezinárodních studiích bez ohledu na předmět, metodologický přístup nebo teoretickou perspektivu. Série se snaží přinést nejnovější teoretický pohled na mezinárodní vztahy, který se zabývá nejdůležitějšími problémy a výzvami globální politiky. Přístup a odkazy Série je přístupná na platformě Cambridge Core a nejpohodlněji se k ní lze dostat přes Portál e-zdrojů (viz níže). Pozor, titul je v rámci Cambridge Core přístupná na UK pouze do 12. srpna 2019 a poté se podle dat o využití rozhodne, zda bude titul pořízen formou trvalého nákupu (informovali jsme zde). Do 12. srpna ale máte možnost cokoliv z Cambridge Core stáhnout v plném textu ve formátu PDF či uložit do Kindle či cloudových úložišť. Odkaz na Cambridge Core na Portálu elektronických zdrojů (funguje odkudkoliv), pro přístup k sérii využijte vyhledávací políčko. PŘEJÍT Odkaz na celou sérii. Pozor, bude fungovat jen z univerzitních počítačů. PŘEJÍT Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Seriál e-Kniha týdne Seriál můžete pohodlně sledovat na této stránce. Pokud nechcete o žádné doporučení přijít, uložte si stránku do svých záložek, anebo můžeté taktéž sledovat Facebook Knihovny FF UK.

Filozofická fakulta UK se zapojí do pátého ročníku Juniorské Univerzity Karlovy

22. červenec 2019 - 15:44
Cílem projektu je seznámit středoškoláky s chodem univerzity předtím, než se sami stanou vysokoškolskými studenty. Za fakultu v rámci letošního ročníku vystoupí prof. Ivana Čeňková z Ústavu translatologie FF UK. Registrace do projektu proběhne 12. srpna ve 12 hodin. Projekt Juniorské univerzity organizuje Centrum celoživotního vzdělávání UK. Během něho se studenti od října do prosince každý týden účastní jednoho kurzu, do indexů sbírají razítka a v závěru na slavnostním zakončení v Karolinu získají osvědčení o absolvování programu. Zájemci o účast si vybírají ze dvou zaměření, a to humanitně-společenského a přírodovědně-lékařského. Program FF UK letos připravila prof. Ivana Čeňková, která studentům představí vývoj profesionálního konferenčního tlumočení na přednášce s názvem „Od Babylonské věže po Evropský parlament aneb Jak neviditelní tlumočníci pomáhají psát dějiny“. Filozofická fakulta UK je partnerem Juniorské univerzity od jejích počátků a pro středoškoláky připravila již řadu kurzů. S přednáškou zde vystoupil doc. Miroslav Popelka z Ústavu pro archeologii, dr. Tereza Czesany Dvořáková z Katedry filmových studií nebo Eleni Dimelisová ze Střediska ibero-amerických studií. Od jarního semestru 2017/2018 se projekt rozrostl o Jarní školu. Zatímco Juniorská univerzita probíhá v zimním semestru, zpravidla od října do prosince, Jarní škola se koná v květnu. Na druhém ročníku Jarní školy reprezentoval FF UK doc. Popelka s tématem leváctví nejen v pravěku a středověku. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

22. červenec 2019 - 9:36
Manažer/ka projektu financovaného z OPVVV Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Od začátku roku 2018 se na dobu 5ti let stala realizátorem téměř půl miliardového projektu “Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ zaměřeného na interdisciplinární výzkum v humanitních vědách a pro tento projekt hledáme projektového manažera, který bude pod vedením ředitele projektu zodpovědný za projektové řízení projektu. Projektový manažer bude na jedné straně spolupracovat s klíčovými vědeckými pracovníky a na straně druhé  komunikovat s  pracovníky řídícího orgánu MŠMT. Popis pozice a její pracovní náplň řízení klíčových aktivit projektu a kontrola dodržování dílčích milníků příprava reportů o činnosti realizačního týmu a postupu realizace projektu participace při zajištění řešení problémů při realizaci projektu vypracovávání zpráv o realizaci a kompletace žádostí o platbu, komunikace s řídícím orgánem MŠMT vypořádání připomínek, oprav a doplnění k jednotlivým žádostem, zprávám a dalším podkladům spjatých s projektem konzultace případných změn v projektu s řídícím orgánem v podobě tzv. změnových řízení vyhodnocování naplňování indikátorů projektu účast na kontrolách ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrol kontrolními a auditními orgány v případě kontroly na projektu dohled nad dodržováním metodiky OP VVV při realizaci projektu dohled na dodržování pravidel publicity OP VVV informování ředitele projektu o pokrocích v projektu a případných problémech jednání s dodavateli Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením znalost anglického jazyka (schopnost porozumět základní dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) znalost univerzitního prostředí výhodou bezúhonnost Nabízíme úvazek 1,0; na dobu určitou hrubou mzdu 40 – 45 000 Kč/měs práci na zajímavém projektu zázemí velké a solidní vzdělávací instituce pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity   Náležitosti přihlášky strukturovaný životopis motivační dopis (cca 1/2 normostrany) Termín nástupu ihned nebo dle dohody Výhrada děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na barbara.poslusna@ff.cuni.cz  do 22. 8. 2019; do předmětu e-mailu napište „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PROJEKTOVÝ MANAŽER“. Dříve=lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty.

Na dialog mezi textem a divadlem se zaměřil letošní ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka

19. červenec 2019 - 12:44
Festival probíhal od 29. června do 6. července a z velké části se na jeho přípravě a realizaci podíleli zaměstnanci, studenti a absolventi Filozofické fakulty UK. Letošního ročníku s heslem Na scénu! se jako hosté besed zúčastnili akademici z Katedry divadelní vědy FF UK prof. Vladimír Just a dr. Barbara Topolová, role moderátora se ujal doc. Petr Christov. Besedy následovaly po odpoledních scénických čteních, která pro festival dramaturgicky připravila bývalá studentka katedry Barbora Kunstovná. Studenti bohemistiky se mohli zapojit do festivalového zpravodaje Raport!, jehož šéfredaktorem byl Ondřej Vinš, mohli navštívit tvůrčí dílny a vyzkoušet si například workshop literární kritiky, který vedl doc. Erik Gilk z Univerzity Palackého v Olomouci. Šrámkova Sobotka se tradičně zaměřuje také na vzdělávání učitelů a vedle odpoledních seminářů o didaktice každý rok nabízí jednodenní, tematicky zaměřený barcamp. Ten letošní nesl název „Třída, která znamená svět“ a jeho účastníci si vyzkoušeli různé způsoby, jakými lze využít dramatické postupy v hodinách českého jazyka a literatury, ale třeba i informatiky. O problémech výchovné a tvořivé dramatiky diskutovala doc. Irena Vaňková z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK, která spolu dr. Vlastimilem Čechem z Masarykovy univerzity zajistila letošní blok soboteckých přednášek, zahájených prof. Evou Stehlíkovou z Katedry divadelních studií MU. O bezproblémový průběh celé konference se mimo jiné staral Jakub Fiala z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Příští rok se mezi 4. a 11. červencem bude konat již 64. Šrámkova Sobotka, jejímž ústředním tématem bude lidovost a folklor, ale také jejich vztah k ethnu, popu či kýči. Petr Kukal, mluvčí FF UK Foto: Jana Plavec

Na FF UK se znovu sjedou zájemci o studium češtiny z celého světa

19. červenec 2019 - 11:41
Bezmála 150 účastníků z 36 zemí zasvětí čtyři prázdninové týdny v Praze studiu češtiny a hlubšímu poznání české kultury. Letní školu slovanských studií, která proběhne 27. 7.–23. 8. 2019, pořádá již po třiašedesáté Ústav bohemistických studií FF UK. V rámci dopolední výuky se budou účastníci věnovat především lingvistickému studiu, doplněnému fonetickým výcvikem. Pro pokročilé studenty jsou dále připraveny semináře literatury, gramatiky nebo praktického konverzačního nácviku. Nedílnou součástí výuky pokročilých studentů je také tradiční cyklus přednášek o české literatuře, historii, hudbě apod. Česká kultura, to ovšem zdaleka není jen Karl Hynek Mácha, Josef Mysliveček a Václav IV., ale také polka, pomlázka, utopence a fotbal. S tím vším se budou účastníci Letní školy slovanských studií moci seznámit v rámci odpoledních workshopů či večerních a víkendových volnočasových aktivit. Čeká je praktický nácvik nakládání buřtů s cibulí a hermelínu, táborák, taneční večer či promítání českých filmů. Při vycházkách a tematických exkursích po Praze navštíví řadu známých kostelů, Divokou Šárku či Prokopské údolí, projdou si fanouškovskou trasu „Od Bohemky k Edenu“ a v roce 30. výročí listopadových událostí se mohou vydat po stopách Sametové revoluce. Víkendové výlety je zavedou do Kutné Hory a Sedlece, do Mostu a na zámek Jezeří, do Plzně a rotundy ve Starém Plzenci, na Zvíkov a do Písku, do Českého ráje a na Sázavu, do Velkých Popovic, do Roztok a na Levý Hradec. Ze společenských událostí jistě stojí za zmínku úvodní přivítání děkanem FF UK a prorektorem UK v Karolinu, stejně jako následný koncert; dále přijetí u primátora Prahy na Staroměstské radnici či setkání s osobnostmi české kultury na zámku v Lužanech u Přeštic, které se uskuteční na pozvání představitelů Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Letošní LŠSS se koná v roce, kdy si připomínáme 10. výročí úmrtí jejího dlouholetého ředitele, prof. PhDr. Jana Kuklíka, CSc., předního odborníka na výuku češtiny jako cizího jazyka, který stál v jejím čele od roku 1989. Také jeho památka bude během letošní Letní školy slovanských studií důstojně připomenuta. Petr Kukal, mluvčí FF UK

e-Kniha týdne #03: Thinking Styles

17. červenec 2019 - 16:22
Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. E-knihou tohoto týdne je publikace Thinking Styles, která se mj. zabývá problematikou diskutabilního přínosu inteligenčních a schopnostních testů či školního známkování při hodnocení potenciálu zkoušených osob. Titul může být přínosný (nejen) zájemcům o obory psychologie, pedagogiky či andragogiky. Více o titulu Klasik kognitivní psychologie Robert J. Sternberg ve své knihe Thinking styles přináší nový pohled na systémy posuzování osobních schopností a inteligence. Sternberg pracuje na podkladě vědeckých studií i osobních zážitků a kupí argument za argumentem, proč testy osobních schopností, IQ testy, školní systémy známkování atd. často selhávají, když se dostávají do konfliktu se zažitým stylem myšlení zkoušeného. Oficiální příručkové testování tak velmi často neodhalí skutečný potenciál zkoušeného. Sternbergovi se i přes bezesporu erudovaný přístup založený na tvrdých datech daří udržet čtivý a přístupný styl díla. Přístup a odkazy Titul je přístupný na platformě Cambridge Core a nejpohodlněji se k němu lze dostat přes Portál e-zdrojů (viz níže). Pozor, titul je v rámci Cambridge Core přístupná na UK pouze do 12. srpna 2019 a poté se podle dat o využití rozhodne, zda bude titul pořízen formou trvalého nákupu (informovali jsme zde). Do 12. srpna ale máte možnost cokoliv z Cambridge Core stáhnout v plném textu ve formátu PDF či uložit do Kindle či cloudových úložišť. Odkaz na Cambridge Core na Portálu elektronických zdrojů (funguje odkudkoliv), pro přístup k sérii využijte vyhledávací políčko. PŘEJÍT Odkaz na záznam titulu. Pozor, bude fungovat jen z univerzitních počítačů. PŘEJÍT Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT Seriál e-Kniha týdne Seriál můžete pohodlně sledovat na této stránce. Pokud nechcete o žádné doporučení přijít, uložte si stránku do svých záložek, anebo sledujte Facebook Knihovny FF UK.

Výběrové řízení ze dne 17. 7. 2019 – Ústav světových dějin / Job offer from 17 July 2019 – Department of General History

17. červenec 2019 - 14:51
English see below Ústav světových dějin Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Obecné a komparativní dějiny se zaměřením na novověké a nejnovější dějiny (19. –  20. století) se zaměřením na sociální/urbánní dějiny v evropském a globálním kontextu, tzv. heritage studies a studium migrací a kultur těchto skupin obyvatelstva, aplikace komparativního přístupu, transnacionalismu, historické etnografie / urbánní antropologie. Úvazek: 1,0 Popis pozice: výuka v oboru uchazečovy specializace, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia a v programu Erasmus Mundus Joint Master Degree vedení studentských prací a projektů zapojení do výzkumných projektů vytvořených na pracovišti výzkum v oboru uchazečovy specializace aplikovatelný v rámci projektu KREAS podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce Požadavky: titul Ph.D. v požadované specializaci, mezioborový přesah uchazeče výhodou zahraniční zkušenosti (odborná stáž, výzkum v zahraniční, integrace do mezinárodních vědeckých sítí) výborná znalost angličtiny a francouzštiny, další jazyky vítané schopnost přednášet v angličtině a francouzštině přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky: 18. srpna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.   Department of General History Job title: Assistant Professor Field and specialization: General and Comparative History (Modern and Contemporary, 19th – 20th Century) with specialization on social/urban in European and Global context, Heritage Studies, and Migrations studies focused on cultures of migratory groups, application of comparative approach, transnationalism, historical etnography/urban anthropology. Full-time position (40 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, primarily B. A- and M.A. and Erasmus Mundus Joint Master Degree courses will be expected supervision of students’ projects and theses integration into the projects developed by the department conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise applicable within the framework of KREAS project development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements: PhD in the area of specialization, interdisciplinary overlaps are advantage adequate teaching experience international stage, networking, and research experience excellent knowledge of English and French, other languages are welcome ability to lecture in English and French adequate publication record in the field of specialization organizational and administrative skills Expected starting date: October 1, 2019 Application deadline: August 18, 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Výběrové řízení ze dne 17. 7. 2019 – Ústav románských studií / Job offer from 17 July 2019 – l’Institut d’Études Romanes

17. červenec 2019 - 10:53
English see below Ústav románských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: praktický francouzský jazyk, didaktika francouzského jazyka Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 0,75 (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru francouzská filologie titul Ph.D. (ideálně z románských jazyků nebo z didaktiky románských jazyků/didactique du FLE) a ochota dále se vzdělávat v oboru vítána zkušenost s výukou praktického francouzského jazyka a didaktiky francouzštiny vítány další zkušenosti související s didaktickou teorií a praxí (participace na tvorbě učebnic, skript, či výukových programů; aktivní účast v didaktických panelech; vedení náslechů a pedagogických praxí na středních školách; znalost českých i francouzských kurikul apod.) organizační a administrativní schopnosti výborná znalost francouzštiny, znalost češtiny/slovenštiny (na úrovni umožňující výkon práce v ČR) přiměřená odborná činnost v oboru; publikace v oboru vítány Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019 Termín přihlášky: 18. 8. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz . Pro více informací můžete kontaktovat paní doc. Evu Voldřichovou-Beránkovou (eva.berankova@ff.cuni.cz). Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. l’Institut d’Études Romanes de la Faculté des Lettres de l’Université Charles Position : enseignant – maître de conférences / habilité à diriger des recherches Spécialisation : langue française pratique, didactique du FLE Tarif salarial : AP2 Travail à temps partiel : 75% (remplacement d’une salariée en congé maternité) Qualités requises : Diplôme universitaire en philologie française Ph.D. (idéalement en linguistique ou didactique du FLE) et la volonté de continuer sa formation professionnelle Est bienvenue l’expérience de l’enseignement de la langue française pratique et de la didactique du FLE Sont bienvenus d’autres types d’expériences liées à la théorie et la pratique du FLE (participation à la conception de manuels scolaires et universitaires ; création de programmes d’enseignement ; participation active à des panneaux/groupes didactiques dans le cadre de l’enseignement universitaire ; encadrement de jeunes enseignants ; connaissance des curriculums tchèques et français, etc.) Capacité administrative et d’organisation Excellente connaissance du français, connaissance du tchèque/slovaque suffisante pour l’exercice d’un travail académique en République tchèque Expérience professionnelle dans les domaines mentionnés ci-dessus ; publications dans ces domaines sont bienvenue Date d’embauche prévue : le 1er octobre 2019 Date limite pour le dépôt du dossier: 18. 8. 2019 Le dossier doit comporter : bulletin ďadhésior Un CV professionnel mentionnant l’expérience d’enseignement Copie des diplômes universitaires, éventuellement traduits en tchèque (Lors de l’entretien d’embauche, le jury exigera la présentation des originaux.) Projet professionnel (1 page maximum) Modalités d’adhésion : Par la poste / personnellement : Veuillez envoyer le bulletin d’adhésion (accompagné de toutes les annexes) par la poste ou le remettre personnellement à l’adresse : Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha (Service du Personnel Enseignant). Par e-mail : Veuillez envoyer le bulletin d’adhésion (accompagné de toutes les annexes) à l’adresse électronique : hana.holubova@ff.cuni.cz  Pour des informations supplémentaires veuillez contacter Eva Voldřichová Beránková (eva.berankova@ff.cuni.cz). Le jury est libre d’inviter l’ensemble des candidats ou certains candidats choisis à un entretien d’embauche ou à une conférence publique.

Výběrové řízení ze dne 17. 7. 2019 – Katedra Blízkého východu/ Job offer from 17 July 2019 – Department of Middle eastern Studies

17. červenec 2019 - 10:34
English see below Katedra Blízkého východu Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor / lektorka Obor a zaměření: turecký jazyk a didaktika ne-evropských jazyků předpokládaná platová třída: L1 Úvazek: 1 (40 hodin týdně) na dobu určitou Požadavky: minimálně magisterské vzdělání jazykovědně-praktického typu (didaktika jazyka, translatologie apod.) výhled k dosažení titulu Ph.D. výborná praktická znalost tureckého jazyka, umožňující vedení kurzů s pokročilými studenty vč. konverzace zvládnutí turecké lingvistiky, zkušenost při výuce tureckého jazyka na vysoké škole, Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019 Termín přihlášky: 30. 8. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled praxe ve výuce perského jazyka, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Department of Middle eastern Studies Job title: Language instructor Field and specialization: Turkish Language, Didactics of Non-European Languages Expected pay group: L1 Part-time position: 1 (40 hours per week) Job requirements: university diploma (M.A.) in the programme of practical-linguistic type (didactics, translatology) prospective Ph.D. in the similar field teaching experience including courses on literature at the university level fully accomplished knowledge of Turkish incl. the ability to teach advanced courses of spoken Turkish mastering of linguistics of Turkish experience in teaching Turkish at a university institution Expected starting date: October 1, 2019 Application deadline: August 30, 2019 Complete applications will include the following:  Application form curriculum vitae summary of work experience overview of scholarly and teaching experience, list of publications copies of documents that show academic degrees awarded (with Czech translation) Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Nadační fond obětem holocaustu podpořil přípravu Lexikonu holokaustu: šoa v polské, české a slovenské literatuře

15. červenec 2019 - 15:52
Projekt realizovaný na FF UK s názvem „Příprava Lexikonu holokaustu: šoa v polské, české a slovenské literatuře“, jehož hlavním řešitelem je prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., byl podpořen Nadačním fondem obětem holocaustu v rámci programu Připomínka. Příspěvek je hrazený z dotace Ministerstva kultury ČR. NFOH v rámci programu Připomínka každoročně podporuje projekty sloužící k důstojné připomínce židovských a romských obětí holocaustu. Podrobnosti na http://www.fondholocaust.cz/cs.

Výběrové řízení ze dne 3. 7. 2019 – Katedra pedagogiky

12. červenec 2019 - 10:33
Katedra pedagogiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent Předpokládaná mzdová třída: AP3 Obor a zaměření: dějiny pedagogiky se zaměřením na československou a německou meziválečnou pedagogiku Úvazek: 0,5 Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, bakalářských, diplomových a disertačních Požadavky: habilitace v oboru zkušenost s pedagogickou činností, vědecká a publikační aktivita Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky: 25. srpna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.nebo E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

e-Kniha týdne #02: Intelligibility, Oral Communication, and the Teaching of Pronunciation

9. červenec 2019 - 16:46
Milé čtenářky, milí čtenáři, vítejte u nového seriálu Knihovny FF UK, jehož cílem bude pravidelně upozorňovat na zajímavé elektronické tituly z nabídky Univerzity Karlovy. Druhým naším tipem je publikace Intelligibility, Oral Communication, and the Teaching of Pronunciation z edice Cambridge Applied Linguistics. Přínosná může být (nejen) studentům, vyučujícím a badatelům oborů lingvistiky, pedagogiky, fonetiky a filologům či zájemcům o studium cizích jazyků obecně. Více o titulu Správné pochopení srozumitelnosti je základem efektivní výuky výslovnosti, a s ní i úspěšné výuky mluvení a poslechu. Výslovnost výrazně ovlivňuje schopnost studentů jazyků, aby jim bylo porozuměno, a aby oni porozuměli řeči ostatních. Ne ale všechny prvky výslovnosti jsou stejně důležité. Se silným důrazem na výuku ve třídě a na to, jak se může k výuce výslovnosti efektivněji přistupovat v různých kontextech výuky, tato kniha poskytuje důležitý zdroj pro výzkumné pracovníky výslovnosti se zřetelem na praktická využití. Tím se ukazuje, jak výzkumy srozumitelnosti pronikají do výuky výslovnosti v komunikačních cvičeních, a jak učitelé mohou začlenit poznatky o srozumitelnosti do své výuky. Přístup a odkazy Titul je přístupný na platformě Cambridge Core a nejpohodlněji se k němu lze dostat přes Portál e-zdrojů (viz níže). Pozor, titul je v rámci Cambridge Core přístupná na UK pouze do 12. srpna 2019 a poté se podle dat o využití rozhodne, zda bude titul pořízen formou trvalého nákupu (informovali jsme zde). Do 12. srpna ale máte možnost cokoliv z Cambridge Core stáhnout v plném textu ve formátu PDF či uložit do Kindle či cloudových úložišť. Odkaz na Cambridge Core na Portálu elektronických zdrojů (funguje odkudkoliv), pro přístup k sérii využijte vyhledávací políčko. PŘEJÍT Odkaz na záznam titulu. Pozor, bude fungovat jen z univerzitních počítačů. PŘEJÍT Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT

Filozofická fakulta UK ve spolupráci s římskou Univerzitou Sapienza otvírá nový doktorský studijní program Germanoslavistika

9. červenec 2019 - 15:40
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy otvírá pro akademický rok 2019/2020 nový mezinárodní doktorský program Germanoslavistika (Studi Germanici e Slavi). Jedná se o program typu double degree uskutečňovaný ve spolupráci se Sapienza Università di Roma, jednou z největších evropských univerzit založenou roku 1303. Program je určen pro zájemce o doktorské studium ve slavistických, bohemistických a germanistických oborech, dále v komparativní literatuře a v příslušných areálových a kulturních studiích. Program je principiálně směřován ke srovnávacím studiím. Proto je u přijímací zkoušky vyžadována základní znalost dvou z těchto jazyků: čeština nebo slovenština, ruština, němčina. Čeština není v tomto programu privilegována – je chápána na stejné úrovni s ostatními slovanskými jazyky. Další informace o programu lze získat na webových stránkách germanoslavistika.ff.cuni.cz. Přihlášky do tohoto programu se přijímají do 31. července. Přijímací zkouška bude dvoukolová. V prvním kole (10. září) společná mezinárodní přijímací komise (bez účasti uchazečů) posoudí písemné projekty doktorského studia; druhé kolo (11. září) proběhne formou ústního pohovoru uchazečů s komisí. Na Filozofické fakultě UK se program otevírá ve třech variantách (české, německé a ruské). Podrobné informace o podmínkách a obsahu přijímací zkoušky najdete na webu fakulty. Zeptali jsme se prof. Annalisy Cosentino, italské bohemistky a překladatelky z Univerzity Sapienza, a také bohemistky doc. Libuše Heczkové, která je odpovědná za tento program na české straně: Jak a proč vznikl tento široce koncipovaný nový doktorský program? prof. Cosentino: Společný mezinárodní doktorský program vznikl z dlouhodobé spolupráce římské Univerzity Sapienza s Univerzitou Karlovou v oblasti bohemistky v širší perspektivě, komparativní literatury, translatologie a filmových studií. Tento program vznikl tedy zdola v reakci na přirozenou potřebu prohlubování spolupráce. Univerzita Sapienza o takovýto doktorát stála i proto, že asi před deseti lety byl v italské klasifikaci vědeckých oborů zaveden obor Germanoslavistika (Lingue, letterature e culture germaniche e slave), a nyní se tedy na univerzitní úrovni nově rozvíjí celý široký obor a touto kvalifikací se také řídí celý systém kvalifikačních stupňů od pregraduálního studia po profesury. V čem je tento program výjimečný? prof. Cosentino: Doktorský program Germanoslavistika je první a zatím jediný takový v celé Itálii. Italským národním úřadem pro akreditace byl ohodnocen velmi vysoko, jako druhý nejlepší na celé Univerzitě Sapienza. Gemanoslavistika ve spolupráci s Univerzitou Karlovou nabízí odborné propojení slavistiky a germanistiky jako přirozené, vzniklé nejen proto, že by se jednalo o pouhý administrativní požadavek. Takto široce pojatý obor má na Univerzitě Karlově svoji dávnou tradici. Je to jedna z mála evropských univerzit, kde mají oba obory dlouhodobě vysokou úroveň: nejen bohemistika (nezapomeňme, že v italském pojetí jde o slavistický obor) a německý jazyk a literatura, ale také menší germanistické a slavistické obory. doc. Heczková: Tento program je jedinečný také tím, v jakých jazycích probíhá studium. Angličtina je tu více méně služebný jazyk, důraz je kladen na jazyky germánské a slovanské. Proto je v České republice akreditovaný ve třech jazykových mutacích, české, ruské a německé. Student, který studuje vedle svého školitele, získává na partnerské univerzitě konzultanta, který je vlastně jeho druhým školitelem. Studenti z obou partnerských univerzit by měli mezi sebou spolupracovat – setkají se ve druhém ročníku studia a čeká je i společná konference. prof. Annalisa Cosentino doc. Libuše Heczková

Heading for the 100 Top: Representatives of Five Institutions Establish the Association of Czech Research Universities

8. červenec 2019 - 11:55
Five top Czech universities have joined forces in establishing the Association of Czech Research Universities. The association consists of Charles University, the Czech Technical University in Prague, Masaryk University in Brno, Palacký University in Olomouc, and the University of Chemistry and Technology in Prague. Four out of five rectors signed the agreement in Prague on 2 July. By pooling their strengths including infrastructure, valuable know-how, and creativity in research and research projects, the partner institutions would like compete with the very best European universities in the coming years.  Another aim of the association is to push for changes in the Czech funding system for universities where much improvement is still needed, despite the growing investments in recent years. Association members are aware of the fact that Czech universities still lag behind in international rankings, and are resolved to find ways for the Czech universities to compete among the top 100. Charles University Rector Tomáš Zima is convinced that “if we want Czech higher education to move forward, we need to follow the example of other countries,” , pointing to China, Vietnam, Malaysia, and Singapore. These countries are in his opinion considerably further ahead in terms of investments into university education. Based on a press release by UNIMEDIA.

Do nových programů učitelství je možné se hlásit do 15. července

8. červenec 2019 - 10:55
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila pro akademický rok 2019/2020 přijímací řízení pro nové bakalářské a navazující magisterské programy učitelství. Uzávěrka přihlášek je 15. 7.; přijímací zkoušky proběhnou v září 2019.

20. ročník kurzu pro studenty Technologického institutu v Monterrey byl zakončen 5. července

8. červenec 2019 - 10:27
V pátek 5. července byl ve Šporkově paláci ukončen 20. běh kurzu, který připravuje Středisko iberoamerických studií FF UK ve spolupráci s kolegy z dalších fakultních pracovišť pro studenty jedné z nejprestižnějších vysokých škol v Latinské Americe, mexického Technologické institutu v Monterrey. Během čtyř týdnů absolvovali studenti přednáškové bloky z historie, kultury a ekonomiky České republiky, vždy ve středoevropském kontextu, a speciální přednášku o vztazích regionu a Mexika, již prezentovala velvyslankyně Mexika v Praze, J. E. Leonora Rueda Gutiérrez. V rámci exkurzí navštívila skupina sklárnu v Nenačovicích, státní hrad Křivoklát a Kutnou Horu. Pedagog doprovázející skupinu vyslovil vzhledem ke spokojenosti frekventantů naději, že kurzy budou pokračovat i v příštím roce.

Nový seriál e-Kniha týdne: American Literature in Transition

3. červenec 2019 - 15:25
Milé čtenářky, milí čtenáři, vítejte u nového seriálu Knihovny FF UK, jehož cílem bude pravidelně upozorňovat na zajímavé elektronické tituly z nabídky Univerzity Karlovy. Prvním naším tipem je 10 dílná série American Literature in Transition, která může být přínosem (nejen) pro studenty a pedagogy zabývající se moderní americkou literaturou. Více o sérii American Literature in Transition nabízí ucelený nový přehled amerického literárního života. Tato série je výjimečná svým rozsahem a hloubkou, a svými novými, kritickými pohledy a přístupy zachycujícími neustálé změny v americké literatuře 20. a 21. století. Opírá se o významná desetiletí – jazzový věk, Velká hospodářská krize, Studená válka, 11. září 2001 – tedy o zásadní body obratu v americké historii. Každá z těchto knih různým způsobem zpochybňuje dominantní přístupy k obdobím literatury pouhým posunutím zaměření od toho, co se stalo, a snaží se naopak porozumět, jak a proč se to stalo. Celkově vzato tato série knih představuje nový druh literární historie ve stoletích intenzivní kulturní a literární tvorby, století osvobození a také století obrovského ničení. Sérii lze označit jako revizní projekt založený na již existujících debatách o literatuře, nabízející zcela novou analýzu americké literatury. Přístup & odkazy Série je přístupná na platformě Cambridge Core a nejpohodlněji se k ní lze dostat přes Portál e-zdrojů (viz níže). Pozor, série je v rámci Cambridge Core přístupná na UK pouze do 12. srpna 2019 a poté se dle dat o využití rozhodne, zda budou tituly pořízeny formou trvalého nákupu (informovali jsme zde). Do 12. srpna ale máte možnost cokoliv z Cambridge Core stáhnout v plném textu ve formátu PDF či uložit do Kindle či cloudových úložišť. Odkaz na Cambridge Core na Portálu elektronických zdrojů (funguje odkudkoliv), pro přístup k sérii využijte vyhledávací políčko. PŘEJÍT Odkaz na sérii. Pozor, bude fungovat jen z univerzitních počítačů. PŘEJÍT Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT  

Společně mezi špičku Evropy

2. červenec 2019 - 18:11
Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze stojí za vznikem Asociace výzkumných univerzit ČR. Jejím prostřednictvím hodlají společně konkurovat nejlepším světovým univerzitám při cestě k mezinárodnímu výzkumu a vzdělání.

Výběrové řízení ze dne 1. 7. 2019 – Ústav pro dějiny umění

2. červenec 2019 - 15:26
Ústav pro dějiny umění Název pracovní pozice: akademický pracovník – profesor Předpokládaná mzdová třída: AP3 Obor a zaměření: historik umění se specializací na dějiny a teorii architektury 20. století Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou Popis pracovní činnosti: vedení přednášek a seminářů, vedení a oponování závěrečných prací (bakalářských, diplomových a doktorských), účast ve zkušebních komisích, vedení odborných exkurzí a další činnosti související s výukou a chodem Ústavu. Požadavky: profesorský titul v oboru dějin umění, schopnost přednášet, vyučovat a publikovat v českém jazyce, zkušenost s vysokoškolskou pedagogickou a vědeckou činností, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky: 1. srpna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ, přehled publikační a vědecko-výzkumné činnosti, kopie dokladů o vzdělání, představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: písemně poštou/osobně: přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, e-mailem: přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.   Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Aktuality

- viz vlevo níže na hlavní stránce.

13. srpen 2019

je...

09. srpen 2019

Bc. i NMgr. na ZS 19/20 je...

09. srpen 2019

(srpen 19) je...

09. srpen 2019