Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 9 týdnů 5 dnů zpět

E-learning: Nabídka seminářů (jaro 2020)

20. únor 2020 - 17:11
Knihovna FF UK si pro akademické pracovníky fakulty připravila několik seminářů zaměřených na e-learningové nástroje Moodle, Turnitin a Adobe Connect. Semináře na sebe nenavazují, pouze pokud se hlásíte na některý zabývající se pokročilejší prací s Moodle, předpokládáme, že již máte alespoň základní znalosti tohoto systému. Na každý seminář je potřeba přihlásit se zvlášť. Pokud budete mít zájem si práci s nástroji i prakticky vyzkoušet, je potřeba, abyste měli k dispozici notebook s připojením k internetu (v místnosti je výborný signál na wi-fi síť eduroam, ke které mají všichni zaměstnanci přihlašovací údaje, popř. lze využít síť ff-visitors, ke které se připojíte za pomoci svého mobilního telefonu). Pokud budete chtít zapůjčit notebook od Knihovny FF, dejte nám to vědět předem v přihlašovacím formuláři (i v tomto případě je však nezbytné, abyste se dokázali připojit k síti wi-fi). Zároveň je nezbytné, abyste znali své přihlašovací údaje do CAS, přes které se přihlašuje do Moodle, Turnitinu i Adobe Connect. Kapacita jednotlivých seminářů je omezena, z toho důvodu vždy po registraci vyčkejte na e-mail potvrzující vaší přihlášku. Pokud se vám ani jeden z nabízených termínů nehodí, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu (helena.filipova2@ff.cuni.cz), můžeme se domluvit buď na vypsání dalšího termínu, nebo na osobní konzultaci. V případě zájmu můžeme uspořádat i seminář/školení na míru pro jednotlivé katedry. Nabídka seminářů: VŠECHNY SEMINÁŘE SE KONAJÍ V TÝMOVÉ STUDOVNĚ KNIHOVNY JANA PALACHA (HLAVNÍ BUDOVA FF UK, SUTERÉN). Turnitin – základní práce se systémem a feedback studio Na základě Opatření rektora č. 15/2019 Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací se veškeré závěrečné práce od 1. října 2019 kontrolují kromě dosud používaného systému Theses také nástrojem TURNITIN. Kontrola na plagiáty systémem Turnitin je nově implementována ve stejném módu jako Theses a lze k ní tedy také přistoupit prostřednictvím Studijního informačního systému. Svou úlohu v kontrole závěrečné práce však stále hraje také lidský faktor. I proto bude nutné protokol o kontrole, který vygeneruje SIS, následně projít a individuálně posoudit. Bude tedy důležité, aby každý zaměstnanec-školitel věděl, jak nástroj Turnitin funguje, jak s ním pracovat a jak číst výsledky, které poskytuje. Z tohoto důvodu je toto školení zaměřené právě na základní práci se systémem Turnitin a s výsledky, jež tento systém generuje.   Datum: úterý 10. 3. 2020 od 10:00 Registrace: ZDE _______________________ Moodle – základní seznámení s nástrojem, organizace kurzu Tento seminář je určen především pro ty zájemce, kteří s e-learningovým nástrojem Moodle nemají žádné nebo jen minimální zkušenosti a rádi by ho v budoucnu pro výuku používali. Seznámíme se se základními funkcemi Moodlu, s tím jak tam vytvořit kurz a jak ho následně strukturovat. Ukážeme si, jaké studijní materiály můžete studentům přes Moodle nasdílet a jak přes Moodle zadávat a opravovat úkoly. Seminář bude probíhat na PC formou workshopu. Pokud nemáte k dispozici svůj notebook, dejte nám včas vědět (v přihlašovacím formuláři), abychom pro Vás mohli zajistit notebook k zapůjčení. Pro účely semináře dostanete přístup do cvičného kurzu v Moodle, kde si budete moci základní funkce Moodlu prakticky vyzkoušet.   Datum: čtvrtek 19. 3. 2020 od 14:00 Registrace: ZDE   Datum: úterý 24. 3. 2020 od 10:00 Registrace: ZDE _______________________ Moodle – komunikace a spolupráce v kurzu Na tomto semináři se budeme zabývat nástroji Moodlu, které slouží pro vzájemnou komunikaci uživatelů, nástroji pro synchronní i asynchronní komunikaci učitele se studenty. Také se podíváme na nástroje pro získávání zpětné vazby. Zejména se podíváme na tyto funkce: oznámení a zprávy v Moodlu, Quickmail (odesílání e-mailů studentům prostřednictvím Moodlu), E-mail my teacher, chat, fórum, wiki, anketa, průzkum, dotazník a dotazování. Seminář bude probíhat na PC formou workshopu. Pokud nemáte k dispozici svůj notebook, dejte nám včas vědět (v přihlašovacím formuláři), abychom pro Vás mohli zajistit notebook k zapůjčení. Pro účely semináře dostanete přístup do cvičného kurzu v Moodle, kde si budete moci základní funkce Moodlu prakticky vyzkoušet.   Datum: čtvrtek 2. 4. 2020 od 14:00 Registrace: ZDE   Datum: úterý 14. 4. 2020 od 10:00 Registrace: ZDE _______________________ Moodle – testování Tento seminář je určen pro ty z vás, kteří plánujete s jeho pomocí studenty testovat. Cílem je seznámení účastníků se základy tvorby testů, nastavení známkování, vkládání různých typů testových otázek a jejich hodnocením. Seminář bude probíhat na PC formou workshopu. Pokud nemáte k dispozici svůj notebook, dejte nám včas vědět (v přihlašovacím formuláři), abychom pro Vás mohli zajistit notebook k zapůjčení. Pro účely semináře dostanete přístup do cvičného kurzu v Moodle, kde si budete moci základní funkce Moodlu prakticky vyzkoušet.   Datum: úterý 28. 4. 2020 od 10:00 Registrace: ZDE _______________________ Adobe Connect – Webináře Na tomto semináři se seznámíme s nástrojem Adobe Connect, který můžete využívat k pořádání online přednášek, tzv. webinářů. Ukážeme si, jak vytvořit konferenční místnost a jak do ní pozvat posluchače. Samozřejmě se také dozvíte, jak samotný webinář zrealizujete a jak ho ovládat. Seminář bude probíhat na PC formou workshopu. Pokud nemáte k dispozici svůj notebook, dejte nám včas vědět (v přihlašovacím formuláři), abychom pro Vás mohli zajistit notebook k zapůjčení.   Datum: čtvrtek 9. 4. 2020 od 14:00 Registrace: ZDE

Omezený provoz Knihovny Ústavu germánských studií

20. únor 2020 - 12:57
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Knihovna Ústavu germánských studií bude v pátek 21. a v pátek 28. 2. z provozních důvodů zavřená.   Děkujeme za pochopení!

Dissertation in Great Britain? Anglo-Czech Educational Fund Advances Projects of Postgraduates and Young Researchers from CUFA

19. únor 2020 - 17:01
Scholarships of Anglo-Czech Educational Fund (ACEF) allows PhD students and young researchers from CUFA to spend part of their study at prestigious universities in Great Britain. This exceptional support helps to connect young researchers in the area of humanities with world-class departments. Applicants may enrol in a competitive examination until 3 March 2020. The aim of the foundation ACEF is to support several months up to one year of a research study of Czech and Slovakian interested people under 35 years. During their funded stay in Britain, the applicants should make progress in their dissertations or prepare for publication a recently defended thesis. An important condition for acquiring the scholarship is also close cooperation of the scholarship holders with the Faculty of Arts, Charles University, even after their return in the Czech Republic. To grant the scholarship, the applicant has to turn in their projects or study intention and a recommendation of a lecturer from the accepting British university. CUFA then sends documents along with a nomination to the committee members of ACEF which invites the applicants to an oral examination in English. The average amount of the scholarship is around 1000 GBP per month  

Byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení kurzů zimního semestru 2019/2020

19. únor 2020 - 16:56
V tradičním hodnocení výuky studenti vyplnili 11 945 dotazníků. Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím studenti odeslali 10 377 a pedagogové přidali 9 164 reakcí.

Zlaté promoce 1970–2020

19. únor 2020 - 11:16
  Promoval/a jste na FF UK v roce 1970? Znáte ve svém okolí někdejší absolventku či absolventa FF UK z roku 1970? Rádi byste se zúčastnili slavnostního připomenutí tohoto okamžiku v rámci Festivalu absolventů 18. dubna 2020? Ozvěte se nám na e-mail vaclav.kriz@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822.

Napsat dizertační práci ve Velké Británii? Díky Anglo-Czech Educational Fund se svými projekty pokročila řada doktorandů a mladých vědeckých pracovníků FF UK

18. únor 2020 - 13:00
Stipendia Anglo-Czech Educational Fund (ACEF) umožňují doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům FF UK strávit část studia na prestižních vysokých školách ve Velké Británii. Zcela mimořádná podpora pomáhá propojovat mladé vědce v oblasti humanitních věd se světovými pracovišti. Zájemci se mohou do výběrového řízení přihlásit do 3. 3. 2020. Cílem nadace ACEF je podpořit několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty českých a slovenských zájemců do 35 let. Uchazeči by během stipendijního pobytu v Británii měli pokročit v práci na své dizertaci nebo připravit k publikaci nedávno obhájenou práci. Důležitou podmínkou pro získání stipendia je také úzká spolupráce stipendisty s FF UK i po návratu do České republiky. Do výběrového řízení se zájemci mohou letos přihlásit do 3. března 2020. Aby jim stipendium bylo přiznáno, musí odevzdat zpracovaný projekt či studijní záměr a doporučení akademického pracovníka z přijímající britské univerzity. FF UK následně zašle dokumenty společně s nominací členům komise ACEF, která s uchazeči povede ústní pohovory v angličtině. Průměrná výše stipendia činí přibližně 1000 GBP/měsíc. V minulých letech pobyt ve Velké Británii zprostředkovaný nadací ACEF absolvovala řada studentů a mladých vědců z FF UK. O svých zkušenostech s pobytem, jeho průběhem i výhodami, které díky němu získali, píší níže. Mgr. Petra Johana Poncarová, ACEF 2017/18, Ústav anglofonních literatur a kultur   Jakou největší zkušenost jste si odvezla ze studijního/vědeckého pobytu ve Velké Británii? Největším darem pro mě byla možnost svobodně a v klidu bádat v knihovnách, které mají zdroje nezbytné pro můj výzkum. Stipendium poskytované nadací ACEF je jedinečné a velkorysé v tom, že nevyžaduje složité výkazy ani výstupy s dedikací, a dává tak vědcům vzácnou možnost soustředit se skutečně jen na práci.   Proč jste se přihlásila do výběrového řízení, co vás pro to motivovalo? Přihlásila jsem se na základě doporučení kolegů z Ústavu anglofonních literatur a kultur, kteří pobyt absolvovali, významně jim pomohl dokončit dizertační práci či jiné důležité projekty a velmi si chválili velkorysost a vstřícnost nadace. Jela jsem již na známá místa (University of Highlands and Islands, University of Glasgow) a primárně do knihoven, protože materiály pro můj výzkum jsou jinde nedostupné. Užitečné bylo samozřejmě i navázání dalších vztahů s místními odborníky, které napomohou rozvoji skotských studií na FF UK.   V čem konkrétně vám pobyt pomohl při práci na vlastním výzkumu? Díky stipendijnímu pobytu jsem udělala velký kus práce na finální verzi dizertace a připravila jsem k vydání knihu Derick Thomson pro sérii příruček o významných skotských spisovatelích, již vydává Association for Scottish Literary Studies a která slouží jako základní referenční texty na středních školách. Mgr. Martina Reiterová, ACEF 2019/20, Ústav světových dějin   Jakou největší zkušenost jste si odvezla ze studijního/vědeckého pobytu ve Velké Británii? Pobyt na University of Edinburgh mi především ukázal, jak jinak také může fungovat instituce vysokého školství. Byla to moje první přímá zkušenost s univerzitami v Británii z pozice studenta a její vybavenost a služby pro studenty mě doslova šokovaly. Nebudu zastírat, že jsem si různých studijních prostor i mimo knihovny náležitě užívala.   Proč jste se přihlásila do výběrového řízení, co vás pro to motivovalo? Motivovala mě především potřeba archivního výzkumu v Edinburghu pro můj dizertační projekt. Zároveň jsem věděla, že nemohu využít například program Erasmus+, v rámci nějž je možné vyjet pouze na delší časové období. V tomto ohledu se ACEF jevil jako ideální příležitost, protože umožňuje zažádat i o financování krátkodobějšího pobytu za čistě badatelským účelem.   V čem konkrétně vám pobyt pomohl při práci na vlastním výzkumu? Pobyt mi umožnil sběr pramenů, především korespondence, pro moji dizertaci v National Library of Scotland a také v Centre for Research Collections přímo na University of Edinburgh. Zároveň jsem měla možnost svoji práci konzultovat s místními odborníky a navázat kontakty, s nimiž budu moci rozvíjet spolupráci i nadále. Více o mém projektu a pobytu se můžete dočíst i na blogu místního výzkumného centra, ke kterému jsem byla afiliována. Mgr. Denisa Šebestová, ACEF 2018/19, Ústav anglického jazyka a didaktiky   Jakou největší zkušenost jste si odvezla ze studijního/vědeckého pobytu ve Velké Británii? Setkání s lingvisty a doktorandy z oblasti, která mě zajímá. A srovnání, jak funguje akademické prostředí tady a tam.   Proč jste se přihlásila do výběrového řízení, co vás pro to motivovalo? Možnost naplánovat si pobyt podle sebe. Jela jsem konzultovat svoji práci s konkrétním člověkem, pracovala jsem samostatně a nemusela plnit jiné studijní povinnosti, jako by to bylo třeba na Erasmu.   V čem konkrétně vám pobyt pomohl při práci na vlastním výzkumu? Konzultace a přístup k datům, ke kterým bych se jinak nedostala. Možnost zúčastnit se vzdělávacích akcí, např. letní školy. A kontakty na lidi! Mgr. Michal Láznička, ACEF 2018/19, Ústav obecné lingvistiky   Jakou největší zkušenost jste si odvezl ze studijního/vědeckého pobytu ve Velké Británii? Možnost poznat „odborný život“ na mnou navštíveném ústavu. Na lingvistickém pracovišti na Birminghamské univerzitě jsem měl možnost navštěvovat interní semináře zdejších pracovníků i doktorský seminář, zapojovat se do nich a sledovat jejich fungování.   Proč jste se přihlásil do výběrového řízení, co vás pro to motivovalo? Na univerzitu v Birminghamu jsem chtěl vycestovat, protože na ní působí několik vynikajících lingvistů, s nimiž jsem mohl konzultovat různé části svého výzkumu, zároveň na tamní lingvistice působí mnoho akademiků s velmi zajímavým zaměřením a je to jedno z významných pracovišť v celoevropském kontextu.   V čem konkrétně vám pobyt pomohl při práci na vlastním výzkumu? V diskuzi s některými místními vědci jsem si mohl lépe ujasnit některé aspekty svého výzkumu. Zároveň jsem měl možnost soustavně na něm pracovat v podnětném prostředí.  

Oznámení o možnosti převzít písemnost

17. únor 2020 - 17:17
Oznámení o možnosti převzít písemnost

Pražské centrum židovských studií FF UK spolupořádalo čtvrtý ročník Zimní školy židovských studií

17. únor 2020 - 15:28
Ve dnech 17.–23. ledna byl v Praze pro tři desítky studentů připraven intenzivní výukový a poznávací program na téma „Jewish Cultures and Media of Transmission: From Prague Into the World“. Společně s FF UK se na něm podílely University of Amsterdam, King’s College London a The Open University of Israel.

Manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

14. únor 2020 - 9:36
Manažer/ka projektu financovaného z OPVVV Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Od začátku roku 2018 se na dobu 5ti let stala realizátorem téměř půl miliardového projektu “Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ zaměřeného na interdisciplinární výzkum v humanitních vědách a pro tento projekt hledáme projektového manažera, který bude pod vedením ředitele projektu zodpovědný za projektové řízení projektu. Projektový manažer bude na jedné straně spolupracovat s klíčovými vědeckými pracovníky a na straně druhé  komunikovat s  pracovníky řídícího orgánu MŠMT. Popis pozice a její pracovní náplň řízení klíčových aktivit projektu a kontrola dodržování dílčích milníků příprava reportů o činnosti realizačního týmu a postupu realizace projektu participace při zajištění řešení problémů při realizaci projektu vypracovávání zpráv o realizaci a kompletace žádostí o platbu, komunikace s řídícím orgánem MŠMT vypořádání připomínek, oprav a doplnění k jednotlivým žádostem, zprávám a dalším podkladům spjatých s projektem konzultace případných změn v projektu s řídícím orgánem v podobě tzv. změnových řízení vyhodnocování naplňování indikátorů projektu účast na kontrolách ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrol kontrolními a auditními orgány v případě kontroly na projektu dohled nad dodržováním metodiky OP VVV při realizaci projektu dohled na dodržování pravidel publicity OP VVV informování ředitele projektu o pokrocích v projektu a případných problémech jednání s dodavateli Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením znalost anglického jazyka (schopnost porozumět základní dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) znalost univerzitního prostředí výhodou bezúhonnost Nabízíme úvazek 1,0; na dobu určitou hrubou mzdu 40 – 45 000 Kč/měs práci na zajímavém projektu zázemí velké a solidní vzdělávací instituce pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity   Náležitosti přihlášky strukturovaný životopis motivační dopis (cca 1/2 normostrany) Termín nástupu od 1.5.2020 nebo dle dohody Výhrada děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na barbara.poslusna@ff.cuni.cz  do 13. 3. 2020; do předmětu e-mailu napište „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PROJEKTOVÝ MANAŽER“. Dříve=lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty.

A New Publication Mapping the Knowledge of Romani Language Contributed by CUFA researchers

13. únor 2020 - 15:44
Faculty of Art, Charles University, is a leading research centre of the Romani language. Specialists from the Department of Central European Studies and Department of Linguistics contributed to a prominent international team of authors „The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics“ published by a prestigious publishing house Palgrave Macmillan. Five out of seventeen chapters are bound with Romani Studies at CUFA. Michael Beníšek from the Department of Central European Studies is the author of the chapter on the origin of Romani, Viktor Elšík from the Department of Linguistics contributed with a chapter on Romani morphology, and Pavel Kubaník from the Department of Central European Studies presents a topic on the particularity of Romani in the context of child-directed speech. Furthermore, Dr Elšík and Dr Beníšek are simultaneously co-authors of the chapter on Romani dialectology. A graduate of Romani Studies, Zuzana Bodnářová, who now teaches at the University of Graz and a co-author of a text on the influence of Hungarian on Romani, has also contributed to the publication. The chapters of Czech scientists reflect a wide thematic spectrum of Romani linguistic research at CUFA, from historical linguistics, structural linguistics, dialectology, up to sociolinguistics. Petr Kukal, Spokesperson, Faculty of Arts  

Příručka pro zaměstnance Univerzity Karlovy

13. únor 2020 - 12:08
Oznamujeme, že vznikla Příručka pro zaměstnance UK. Kromě praktických pokynů pro zaměstnance obsahuje informační souhrn o univerzitě, její struktuře a fungování. Proto ji doporučujeme i studentům a zájemcům z řad širší veřejnosti.

Nová publikace mapuje aktuální poznatky o romštině. Přispěli do ní také badatelé z FF UK

12. únor 2020 - 17:34
Filozofická fakulta UK patří ke světové špičce ve výzkumu romštiny. Do stěžejní publikace mezinárodního kolektivu autorů „The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics“, kterou vydává prestižní nakladatelství Palgrave Macmillan, přispěli odborníci z Katedry středoevropských studií a Ústavu obecné lingvistiky. Ze sedmnácti kapitol knihy je pět spjatých s oborem Romistika na FF UK. Michael Beníšek z Katedry středoevropských studií je autorem kapitoly o původu romštiny, Viktor Elšík z Ústavu obecné lingvistiky přispěl kapitolou o romské morfologii a Pavel Kubaník z Katedry středoevropských studií v knize představuje téma specifik romštiny v rámci řeči orientované na děti (child-directed speech). Dr. Elšík a dr. Beníšek jsou zároveň spoluautory další kapitoly o romské dialektologii. Do příručky zároveň přispěla absolventka Semináře romistiky Zuzana Bodnárová, která momentálně působí na univerzitě ve Štýrském Hradci a je spoluautorkou textu o vlivu maďarštiny na romštinu. Kapitoly českých vědců rovněž odrážejí široké tematické spektrum romistických lingvistických výzkumů na FF UK, počínaje historickou lingvistikou přes strukturní lingvistiku, dialektologii až po sociolingvistiku. Romistika se letos otevírá jako jedna ze specializací v rámci programu Středoevropská studia. Lze ji studovat samostatně, ale i jako sdružené studium v kombinaci s jiným programem, který sdružené studium také umožňuje. Přihlášky na bakalářské programy mohou zájemci podávat do konce února. Podrobné informace jsou k dispozici na webu FF UK. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Cenu J. A. Komenského pro rok 2020 obdrží Tomáš Halík

12. únor 2020 - 17:28
Filozof a teolog Tomáš Halík z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK převezme nizozemské ocenění 28. března v kostele Grote Kerk v Naardenu. Porota vidí jednasedmdesátiletého Halíka jako jednoho z nejvlivnějších duchovních a nezávislých myslitelů této doby, který slovem a činem naplňuje Komenského myšlenkové dědictví v moderním a podnětném duchu. Cena má za cíl poctít osobnost, která se v duchu Komenského myšlení a činnosti výrazným způsobem angažuje ve prospěch výchovy, vzdělání, vědy a kultury při rozvoji mezinárodního společenství. Předseda poroty prof. Dr. Douwe D. Breimer píše:  „V letošním roce si připomínáme, že před 350 lety zemřel Jan Amos Komenský. Byl svým původem Čech, a proto nás velmi těší, že jiný Čech, profesor Tomáš Halík z Prahy, obdrží letošní Cenu J. A. Komenského. Je to vynikající vědec a duchovní, který získal světové uznání svým výjimečným životem v různých politických režimech a hlavně svými knihami, které vyšly v mnoha jazycích. Vystupuje do dnešních dnů zcela nezávislým a kritickým způsobem proti bezpráví a omezování svobody a je neochvějným zastáncem solidarity mezi národy světa.” Cena J. A. Komenského (nizozemsky Comeniusprijs), kterou tvoří pohár z českého křišťálu a diplom, je letos udělována podeváté. Předcházejícími laureáty byli Robert Dijkgraaf (2012), Paul Schnabel (2013), Louise Fresco (2014), Geert Mak (2015), Herman Van Rompuy (2016), Jonathan Israel (2017), Herman Tjeenk Willink (2018) a Mardjan Seighali (2019). Nizozemské ocenění se uděluje každoročně během Dne J. A. Komenského v Naardenu. Tomáš Halík je považován za jednoho z nejvlivnějších duchovních myslitelů současnosti. Ke katolické víře konvertoval v osmnácti letech pod vlivem textů Gilberta Keith Chestertona a Grahama Greena. Vystudoval sociologii a filozofii na Univerzitě Karlově, byl žákem Jana Patočky. Po své promoční řeči v roce 1972 nesměl na univerzitě dále působit. Teologii vystudoval tajně v Praze a po roce 1989 postgraduálně v Římě. V říjnu 1978 byl v tajnosti vysvěcen na kněze ve východoněmeckém Erfurtu. Byl aktivní v ilegálních strukturách katolické církve a postupem doby se stal blízkým spolupracovníkem kardinála Františka Tomáška. Po Sametové revoluci se Halík stal externím poradcem Václava Havla. Za papeže Jana Pavla II. byl konzultorem papežské Rady pro dialog s nevěřícími. V roce 1997 byl jmenován profesorem sociologie na UK. Halík napsal desítky knih, které se zabývají tématy jako rasismus, politická a náboženská intolerance, proces sekularizace a evropské sjednocení a integrace. Za svou publikační činnost získal několik ocenění, jedno z nich byla Templetonova cena v roce 2014. V roce 2016 mu byl udělen čestný doktorát na Oxfordské univerzitě. V pražské Akademické farnosti a v rámci konference Forum 2000 rovněž pořádá setkání se zástupci ostatních náboženství. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Zemřel významný český filozof Erazim Kohák

12. únor 2020 - 11:45
S velkým zármutkem jsme se dozvěděli, že v sobotu 8. února zemřel prof. Erazim Kohák (1933-2020). Patřil k nejvýraznějším postavám české filozofie 20. a 21. století. Zaměřoval se na fenomenologicky orientovanou filozofii (E. Husserl, J. Patočka). Jako přednášející, badatel i překladatel byl velmi výraznou postavou polistopadové Filozofické fakulty UK a Akademie věd ČR. Součástí jeho angažovaného filozofování byla nicméně celá řada veřejných aktivit, což odpovídalo jeho odmítavému postoji vůči čistě akademicky pěstované filozofii. Byl výraznou postavou ekologického hnutí, přesvědčeným sociálním demokratem, kritikem spotřební společnosti, častým kritikem zahraniční politiky USA, v posledních letech se svými veřejnými vystoupeními pokoušel změnit anti-imigrační postoje české oficiální politiky i velké části české veřejnosti. Erazim Kohák emigroval s rodiči ve věku 14 let krátce po únorovém převratu do USA. Na univerzitě v Yale studoval filozofii, teologii a religionistiku, v roce 1958 zde získal doktorát z filozofie. Souběžně s akademickou dráhou působil kratší dobu i jako evangelický farář. V roce 1970 se habilitoval na Boston University, a v roce 1977 se zde stal profesorem. Po celou dobu svého působení v USA věnoval značnou část své energie intelektuálnímu a politickému dění ve své vlasti: překládal spisy Jana Patočky do angličtiny a napsal spolu s Hedou Margoliovou-Kovályovou významnou knihu o osmašedesátém roce Na vlastní kůži (68 Publishers, Toronto 1973). Centrum jeho vlastní tvorby ovšem tvořily úvahy o morálním smyslu přírody, které v nejúplnější podobě předložil v knize The Embers and the Stars (University of Chicago Press, 1984; v české, pozměněné podobě Oheň a hvězdy, 2016). Ihned po revoluci v roce 1989 začal Erazim Kohák plánovat návrat do vlasti. V letech 1991-1994 vyučoval střídavě v Bostonu a na FF UK v Praze, v lednu 1995 ukončil pracovní poměr na Boston University a vrátil se trvale do České republiky, nadále pokračoval v nezištné výuce na FF UK, v roce 2000 se stal emeritním profesorem UK a své hlavní působiště postupně přesunul na Akademii věd ČR, kde se stal členem Centra globálních studií. Ve výuce na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK pokračoval do akademického roku 2007/2008. I poté zde byl nadále velmi aktivní v „Matici filozofické“, spolku, který zde založil a který pomáhal formovat výuku filozofie zaměřenou na českou filozofickou tradici. Erazim Kohák napsal řadu knih z oblasti ekologické etiky (např. Zelená svatozář, 2012), morální filozofie (Člověk, dobro a zlo, 1994, 2000) i filozofické reflexe českých dějin (např. Domov a dálava, 2009). V Erazimu Kohákovi ztrácí česká společnost jednu z nejvíce inspirujících postav posledních desetiletí. Dokázal vnášet do veřejné diskuse témata, která v ní chyběla: respekt k přírodě inspirovaný vírou ve svět jako Boží stvoření, respekt k lidskému jedinci, který se podle něj vytrácel z každodenního samohybu konzumní společnosti, aktivní reflexi o minulosti vlastní země, bez níž nemůžeme vědět, kým sami jsme, a v neposlední řadě nenapodobitelný kohákovský úsměv a nadějnou perspektivu. Rozloučení s prof. Kohákem se koná v neděli 16. ledna ve 14h 30 u sv. Klimenta. doc. Jakub Čapek, Ústav filosofie a religionistiky FF UK Profil Erazima Koháka na webu Ústavu filosofie a religionistiky Heslo „Erazim Kohák“ ve Slovníku českých filosofů Erazim Kohák: tak trochu kantor a tak trochu chalupník (doc. Václav Němec, Respekt 11. 2. 2020) Rozhovor s Erazimem Kohákem Parte

Jak využít poznatky o čtenářských prožitcích

12. únor 2020 - 11:05
Na Filozofické fakultě UK vystudovala literární komparatistiku a skandinavistiku. Pak Anežka Kuzmičová zamířila na Stockholmskou univerzitu, kde získala doktorát, sbírala zkušenosti a bádala též jinde: v Dánsku, Anglii či Kanadě. Od Nového roku je i díky programu Primus zpátky na Univerzitě Karlově.

Recommendation and Decision of the Hygiene Office

11. únor 2020 - 20:08
In compliance with the Decision of the Hygiene Office of the City of Prague the management of the Faculty of Arts, Charles University, accepts emergency measures for the risk of an epidemic. The decision prohibits the students and staff of CUFA to attend lectures and seminars and denies entry to study rooms and libraries for the duration of 14 days after their arrival from the People’s Republic of China. After being reported, the concerned students and staff are granted study leave or home office.

Doporučení a rozhodnutí hygienické stanice ohledně koronaviru

11. únor 2020 - 16:40
V souladu s rozhodnutím Hygienické stanice hlavního města Prahy přijímá vedení Filozofické fakulty UK mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie, mezi která mimo jiné patří zákaz účasti na školní výuce, vstupu do studovny a knihovny studentům a zaměstnancům FF UK po dobu 14 dní po jejich návratu z Čínské lidové republiky. Dotčeným studentům a zaměstnancům je po nahlášení uděleno studijní volno / umožněna práce z domova. za FF UK Ing. Jan Šebek, tajemník fakulty

Ústav translatologie FF UK připravil první ročník Dne s překladem a tlumočením

11. únor 2020 - 15:41
Na ústavu se 4. února sešli zájemci o překlad a tlumočení z řad studentů středních škol i veřejnosti a absolventi ústavu. Vyučující a studentský spolek PŘETLaK pro ně připravili patnáct přednášek a workshopů. Největší úspěch měla přednáška dr. Anežky Charvátové o překladu slovních hříček, workshop Michaela Baugha „Translating Fantasy“ a také přednáška prof. Ivany Čeňkové „Tlumočníci pomáhají psát dějiny“. Program zakončila panelová diskuse absolventů ústavu, kteří se s publikem podělili o zážitky z praxe a tipy, jak profesně co nejlépe zužitkovat dovednosti a znalosti získané studiem překladatelství a tlumočnictví na FF UK. V panelu zasedli šéfredaktor nakladatelství Albatros Petr Eliáš, literární překladatelka Tereza Marková Vlášková, tlumočník a sportovní komentátor Karel Janů, akreditovaná tlumočnice pro EU Kateřina Ešnerová a poslankyně za Piráty Olga Richterová. První ročník Dne s překladem a tlumočením přilákal přes 100 návštěvníků a vzhledem k pozitivním reakcím plánuje ústav příští rok s akcí pokračovat. Ohodnotit proběhlý ročník můžete prostřednictvím feedbackového formuláře. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Stačí kousek odvahy a ostatní vám pomohou, říká neslyšící studentka UK

11. únor 2020 - 12:20
Kateřina Holubová pracuje jako ergoterapeutka s pacienty po prodělaném poškození mozku, sama přitom od narození neslyší. V současnosti studuje na Filozofické fakultě UK jednooborovou psychologii a češtinu v komunikaci neslyšících a předává své zkušenosti ostatním neslyšícím studentům na Univerzitě Karlově.

Job Offer: Assistant Professor at Institute of Information Studies and Librarianship

11. únor 2020 - 11:07
Institute of Information Studies and Librarianship Job title: Assistant Professor Field and specialization: new media and education, digital humanities, information science Expected salary/job rank: AP2 level Full-time position: 1,0 (40 hours per week) Job description: Teaching in the required specialization – primarily MA degree Supervision of students’ theses and projects Research and publishing in the field Participation in the projects of the Institute of Information Studies and Librarianship Job requirements: PhD title University teaching experience Research and publishing experience Expected starting date: April 1, 2020 Application deadline: February 27, 2020 Complete applications will include the following: application form summary of work experience in the field a curriculum vitae including the professional experience summary of teaching, research, and publication activities copies of completed education certificates. Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkovaff.cuni.cz Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Aktuality

Aktuální zpráva z knihovny Celetná:

Knihovny FF UK už fungují, i když...

23. duben 2020

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/04/OD-4-2020-Změna-opatřen%C3%AD-děkana-č.-11-...

21. duben 2020

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
vzhledem k...

07. duben 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

pokud potřebujete podat žádost, využívejte, prosím,...

01. duben 2020