Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 24 sek zpět

Společný reprezentační ples FF UK a PedF UK 2018

14. únor 2018 - 9:48
Již 4. společný ples FF a PedF UK, tentokráte nazvaný PLES NOCI SVATOJÁNSKÉ, proběhne 7. 3. 2018 v Národním domě na Vinohradech.

Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK zahájilo svoji činnost

13. únor 2018 - 18:34
Provoz mezinárodního výzkumného centra zahájila FF UK 8. února. Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska (ACBN) bude sdružovat odborníky, spolupracovat s dalšími výzkumnými a akademickými centry či organizovat veřejné přednášky, letní školy, vědecké semináře a konference. Centrum představil děkan FF UK doc. Michal Pullmann spolu s Žannou Němcovovou, dcerou zavražděného ruského opozičního politika, jehož jméno centrum nese. Zahájení činnosti centra se zúčastnil také ministr zahraničí ČR Martin Stropnický, který přítomným hostům připomněl, že ačkoli česko-ruské vztahy v současné době „nejsou ideální a ani nemohou být, protože bezpečnostní situace se v posledních letech změnila“, věří, že činnost centra přispěje k jejich kultivaci. Ředitelé centra dr. Marek Příhoda (Ústav východoevropských studií FF UK) a ruský politolog Alexandr Morozov připomněli, že česko-ruské vztahy a jejich studium na akademické půdě mají dlouholetou tradici a že Praha je jedním z historických center ruské emigrace. Koncepce a záměry centra jsou zejména badatelské a popularizační. Podle dlouholetého ředitele Ústavu východoevropských studií FF UK Marka Příhody by centrum mělo mít svůj český rozměr a ukotvení v české společnosti. Dr. Příhoda rovněž uvedl, že práce centrum hodlá svou činností aktivně vstupovat do širšího kontextu: „Míříme k mezinárodní spolupráci. Chceme nabídnout jak aktuální rozměr, tak badatelské projekty.“ Otevřením Akademického centra Borise Němcova získala Filozofická fakulta UK významnou platformu s výrazným mezinárodním a interdisciplinárním přesahem. Jak ostatně připomněla Žanna Němcovová, sama vystudovaná ekonomka, její otec byl původní profesí fyzik: „Proto je správné, že je tu akademické centrum, fyzici jsou totiž často také filozofové.“ foto: archiv FF UK Mediální ohlas FF UK zveřejňuje na svých webových stránkách pouze volně šiřitelné mediální výstupy. zpráva České tiskové kanceláře   reportáž České televize                                                            článek na webové platformě ČT24                      článek na hlidacipes.org,                                                          článek na zpravodajské platformě info.cz webové platformě Ústavu nezávislé žurnalistiky                   článek zpravodajského portálu lidovky.cz                                článek zpravodajského portálu denik.cz                     článek zpravodajského portálu tyden.cz  

Proběhne konference Gender, politika a náboženství ve Španělsku a Latinské Americe

13. únor 2018 - 14:29
16. února 2018 proběhne na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odborná konference Gender, politika a náboženství ve Španělsku a Latinské Americe: Dlouhodobé perspektivy (Género, política y religión en España e Iberoamérica: una perspectiva a largo plazo), jejímiž pořadateli jsou doc. Markéta Křížová, Ph.D., ze Střediska ibero–amerických studií FF UK a Darina Martykánová z Universidad Autónoma de Madrid. Klišé o výrazném náboženském založení žen spoluutvářelo v první polovině 20. století kampaň za volební právo žen v mnoha katolických zemích. Avšak podíváme-li se do raného novověku, byli to právě muži, kdo byli považováni za obdařenější větší duchovní a morální silou než ženy, v důsledku čehož měli být také odolnější vůči hříchu a zodpovědní za ty slabší, které měli vést po správné cestě, byť za použití násilí. Cílem tohoto kolokvia je  prozkoumat způsoby, jimiž gender zasahoval do diskurzu a výkonu moci, a v širším slova smyslu také jak ovlivňoval a utvářel lidské životy. Zaměřuje se především na případy, kdy se moc utvářela a legitimizovala prostřednictvím interakce mezi genderovými diskurzy a systémy přesvědčení. „Cílem konference je debatovat o různých způsobech, kterými náboženství ovlivňovala a stále ovlivňují společnost. Zejména nás bude zajímat, jak muži a ženy užívají náboženský diskurz a vyjednávají s ním. Zároveň chceme poukázat na to, jak tento diskurz mění a přetváří jak samotné náboženství a věřící, tak jeho kritiky. Gender nám zde slouží jako zvlášť užitečný nástroj z několika důvodu: V iberoamerickém kontextu náboženství významně ovlivňovalo definici mužství a ženství. Gender také sloužil k diskreditaci ideologických rivalů (symbolická feminizace katolických kněží a obecně mužských stoupenců ultrakatolických pozic či konstrukce španělských republikánek jako nemorálních deviantů, kdy levice zpochybňovala katolickou morálku a její závaznost pro španělskou společnost). V neposlední řadě hrálo náboženství zásadní roli v politické mobilizaci části iberoamerických žen a v jejich integraci do většinové společnosti, protože na rozdíl od jiných ideových proudů, včetně dobového vědeckého diskurzu, je bylo schopno přesvědčit o tom, že přisuzuje ženství důstojnou a autonomní roli,“ říká Markéta Křížová z pořádajícího Střediska ibero-amerických studií FF UK. Konference je výsledkem dlouhotrvající spolupráce mezi Střediskem ibero–amerických studií FF UK a Universidad Autónoma de Madrid. Koná se pod hlavičkou nedávno založeného Institutu pro studium strategických regionů jako jeden z výsledků činnosti jedné z jeho pracovních skupin Tváří v tvář světu. Konference se uskuteční v pátek 16. února 2018 od 9.30 hod ve Šporkově paláci, Hybernská 3, v místnosti 206. Jednacím jazykem je španělština a angličtina. web konference kontaktní osoba pro média: Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951 tisková zpráva

Výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2018/2019

13. únor 2018 - 13:21
Výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2018/2019

Dobrodružství archeologie: Tři výzkumné týmy z FF UK v dokumentu Česká televize

12. únor 2018 - 9:45
Pětidílný dokumentární cyklus České televize mapuje aktuální archeologické výzkumy vedené českými týmy v pěti světových lokalitách. Tři díly jsou věnované archeologům z Filozofické fakulty UK. Dokumentem provází publicista a režisér Petr Horký.  Egypt. Kolaps civilizací Již šest desetiletí (od roku 1960) pracuje Český egyptologický ústav FF UK na české koncesi v Abúsíru. Dokument sleduje jednu z expedic prof. Miroslava Bárty a jeho týmu, která v tomto dílu odkrývá pohřební kapli v Abúsíru. Uzbekistán. Krásná země plná překvapení Tým Ladislava Stanča z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK spolupracuje Archeologickým ústavem Akademie věd Uzbecké republiky v Samarkandu na výzkumu lokality Džandavláttepa v šerabádském okresu jižního Uzbekistánu. Bulharsko Tým vedený Barborou Weissovou a Petrou Tušlovou z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK odkrývá ve středním Bulharsku vesnici po římských vojácích poškozenou vykradači hrobů.  

Seminář Uplatnění absolventa FF UK na trhu práce pokračuje i v letním semestru

9. únor 2018 - 15:27
Cílem semináře je představit studentům FF UK možnosti profesního uplatnění a pomoci jim zorientovat se na trhu práce. Přednášky zprostředkují autentickou zkušenost odborníků. Důraz je kladen zejména na otevřenost, pokud jde o klady i zápory jednotlivých profesí, a praktické postupy, které vedou k dané profesní kvalifikaci. Každé úterý od 20. února do 15. května představíme jedno téma, oblast, kde se naši absolventi běžně uplatňují (cestovní ruch, překladatelství, tlumočení apod.). O tématu promluví host z praxe, kterým je vždy někdo z oborové asociace, autoři odborných publikací v rámci daného oboru, experti, konzultanti apod. Jednotlivé přednášky jsou přístupné široké veřejnosti. Kapacita přednáškové místnosti je 60 posluchačů. kód předmětu v SIS: AHY100101 místo konání: Kampus Hybernská, ateliér (Hybernská 4, Praha 1, 1. patro) čas: úterky od 9:10 do 10:40 kontaktní osoba: Lucie Gramelová | luciegramelova@gmail.com Program 20. 2. | Uplatnění absolventů FF UK – úvodní přednáška | Lucie Gramelová 27. 2. | Jak se živit jazyky – přehled netradičních možností | Lucie Gramelová 6. 3. | Editorem, redaktorem a překladatelem | Jan M. Heller, ředitel Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze a zástupce šéfredaktora na iliteratura.cz 13. 3. | Jak a kam vyjet v rámci mezinárodních projektů | Bára Rodi, Erasmus+, European Voluntary Service 20. 3. | Self-publishing | Bára Baronová, literární dokumentaristka a nakladatelka 27. 3. | Práce v centrech sdílených služeb | personalisté ze společnosti GoodCall 3. 4. | Neziskové projekty a dobrovolničení | Jan Balák, zakladatel Albanian Challenge 10. 4. | Jak na propagaci, cenotvorbu a networking | Petr Mundev, MundefAcademy 17. 4. | Česká rozvojová pomoc | Ivana Pejič Povolná, Česká rozvojová agentura 24. 4. | Práce v cestovním ruchu | Lucie Čambálová, majitelka cestovní agentury ČambiTour 15. 5. | Jak se stát soudním tlumočníkem | Mgr. Catherine van den Brinková Štifterová, Komora soudních tlumočníků plakát (PDF)

Michal Pullmann: Bez humanitních věd nelze porozumět současnému světu

9. únor 2018 - 13:21
Český rozhlas Vltava: Od prvního února vede Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jak bude hájit společenskovědní obory, o jejichž roli se dnes pochybuje? Setkání s děkanem FF UK v pořadu Vizitka moderuje Lukáš Matoška.

Proběhne diskuse o evropském výzkumu knižní kultury What Do Books Do?

9. únor 2018 - 9:27
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK a Národní knihovna ČR zvou k odborné diskusi u kulatého stolu, která se zaměří na současný evropský výzkum knižní kultury a materiální a politické aspekty textové komunikace. Téma debaty navazuje na mezinárodní projekt iniciovaný v roce 2016 švédskou historičkou knižní kultury Kristinou Lundblad (Division of Book History, Lund University), který zkoumá knihu jako materiální předmět, formu vlastnických vztahů i technologických postupů produkce a recepce a táže se, jakým způsobem vstupuje do významotvorného kontaktu s ideologickými hodnotami a politicko-kulturním kontextem dané společnosti. Diskusi v anglickém jazyce povedou odborníci z rozmanitých evropských akademických institucí, jež se zabývají knižní kulturou a výukou tzv. „book studies“. Účast přislíbili Birgitte Beck Pristed (Aarhus University), Roar Lishaugen (University of Oslo), Kristina Lundblad (University of Lund), Sophie Noël(Sorbonne Paris Cité Université) a Jiřina Šmejkalová (ÚISK FF UK). Diskutéři vedle vlastních projektů představí i současná výzkumná zaměření svých pracovišť. Pokud máte zájem se zúčastnit, vyplňte prosím registrační formulář. V případě potřeby nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu: uisk@ff.cuni.cz. Diskuse se bude konat v pondělí 26. března 2018 od 15:30 hodin ve Vzdělávacím centru Národní Knihovny ČR, m. č. 145 (1. patro) v historických prostorách Klementina.

Češi přispěli půl milionu korun na obnovu zničené univerzitní knihovny v iráckém Mosulu

8. únor 2018 - 10:44
Společná dobročinná sbírka Knihovny Filozofické fakulty UK a Člověka v tísni Pomozme knihovně! skončila 31. ledna 2018. Na finanční pomoc při obnově zničené Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku se podařilo shromáždit 500 000 Kč. „Jménem Mosulské univerzity bych moc rád poděkoval všem, kdo se na sbírce podíleli, lidem, kteří nám přispěli, i všem kolegům knihovníkům. Velmi si vážíme podpory, kterou věnujete nejen knihovně, ale celé naší univerzitě,“ řekl Mohammed Jassim Al Hamdany, ředitel Univerzitní mosulské knihovny. Sbírka Pomozme knihovně!, která byla vyhlášena loni 2. října, byla více než úspěšná: od dárců se celkem podařilo vybrat přes 280 000 Kč. Organizace Člověk v tísni, která situaci v Mosulu dobře zná a pomoc tamní univerzitní knihovně vnímá jako velmi důležitou, navíc uvolnila prostředky ze své sbírky Skutečná pomoc a dorovnala částku na 500 000 Kč. Ze získaných prostředků bude nakoupeno konkrétní vybavení, které knihovna potřebuje, aby mohla znovu začít fungovat jako centrum setkávání a vzdělávání. „Jsme potěšeni, že projekt přinesl ovoce a vybraná částka pomůže postupně vracet život do mosulské univerzitní knihovny. Děkujeme všem, kterým nebyl její osud lhostejný a sbírku podpořili,“ říká Klára Rösslerová, ředitelka Knihovny FF UK. Sbírka Pomozme knihovně! skončila, ale pomáhat můžete dál   Ústřední knihovna Mosulské univerzity v Iráku byla s více než milionem dokumentů (včetně vzácných rukopisů a starých tisků) jednou z nejvýznamnějších knihoven v oblasti. V letech 2014 až 2016, kdy se Mosul ocitl pod nadvládou tzv. Islámského státu, byla v bojích téměř zcela zničena. V červenci 2017 se podařilo město definitivně osvobodit a ihned začaly snahy o jeho obrodu. Toto úsilí se týká i Mosulské univerzity a její ústřední knihovny, která studentům a pedagogům poskytovala vynikající informační zázemí potřebné ke studiu a výuce. Přestože sbírka Pomozme knihovně! s posledním lednovým dnem skončila, pomáhat lidem v Iráku a Sýrii můžete dál: například příspěvkem na dlouhodobou sbírku Člověka v tísni SOS Sýrie a Irák, č. ú. 92329232/0300. „V Iráku působíme už od roku 2003 a působit budeme i nadále. Miliony lidí v Iráku stále potřebují okamžitou humanitární pomoc. Vedle ní se však snažíme čím dál tím více zaměřovat i na dlouhodobější programy na obnovu základních služeb včetně vzdělávání či přístupu k pitné vodě, a také na podporu lidí, kteří ztratili v důsledku konfliktu zdroje obživy,“ dodává Naďa Aliová z Člověka v tísni. web sbírky facebookový profil sbírky   Kontaktní osoby pro sbírku i média: PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D. ředitelka Knihovny FF UK klara.rosslerova@ff.cuni.cz 733 676 961 Naďa Aliová koordinátorka programů ČvT v Iráku Člověk v tísni, o.p.s. nada.aliova@clovekvtisni.cz 778 486 244 tisková zpráva

Jak vypadaly středověké biografie? Na cyklus přednášek je zvána široká veřejnost

6. únor 2018 - 15:16
Centrum pro studium středověku FF UK a Ústav germánských studií FF UK zvou na sérii přednášek v rámci kurzu Life and Biography in the Middle Ages. Všechny přednášky a diskuse budou vedeny v anglickém jazyce, jednotlivá sezení povedou pozvaní profesoři českých a zahraničních univerzit. Cílem semináře je zobrazit podoby a formy, jichž ve středověku nabýval žánr biografie. Seminář se pokusí pokrýt široké rozpětí středověkých kultur a jazyků a zohlední životopisná díla latinská, židovská, středohornoněmecká, okcitánská, staroseverská, balkánská. Současně by se ale rád pokusil zmapovat až panoptikální přehlídku postav, jež středověká kultura životopisem v té či oné formě poctila: pohanské a křesťanské krále, světce, samozřejmě Ježíše, a hrdiny ale i dobrodruhy, padouchy a temné hrdiny. Seminář by se nicméně nerad vyčerpal popisem a literární analýzou jednotlivých životopisných žánrů a děl. Základem, který by měl stát za všemi jednotlivými příspěvky, by měla být otázka po tom, co bylo pro středověkého člověka na lidském životě podstatné, co mu v jeho očích dávalo hodnotu a konstituovalo jeho smysl. kód předmětu v SIS: ASK200217 místo konání: nám. Jana Palacha 2, Praha 1, m. č. 319 čas: čtvrtky od 17:30 do 19:00 kontaktní osoba: Jiří Starý | jiri.stary@email.cz Program 22. 2. | A Bishop | Double life of Henry. Metaphor in the Finnish St. Henry of Uppsala Legend Young Czech scholar Michal Kovář (Masaryk University Brno) will speak about the role played by metaphors in the legend about the life of the Finnish Bishop St. Henry († 1156). 1. 3. | A Celebrity | Sportsmen and Pop-Stars: The Genre of Biography in the Modern Literature Young Czech literary scholar Klára Soukupová (Charles University, Prague) will speak about the profound changes of the genre of biography in contemporary Europe and trace in how far they reflect the changes of attitude to human life in modern society. 8. 3. | A Poet | Troubadour Biographies: From Satire to Courtly Teaching Spanish scholar Miriam Cabré (Universitat de Girona) will speak about the so called Vidas, lives of famous Occitan troubadours and search for their function in medieval Occitan society. 15. 3. | A Hero | Sigurd the Dragon Slayer. Medieval Legend and Pagan Ritual Danish scholar Jens Peter Schjødt (Aarhus Universitet) will illustrate on the person of Sigurd the Dragon Slayer, one of the most famous medieval heroes, in how far the “heroic biography” was based on the so called “rites de passage“ of archaic societies. 22. 3. | A Count | The Life and Murder of Count Charles the Good of Flanders (1127) Jeff Rider (Wesleyan University) will comment on the remarkable life of Charles the Good, count of Flanders, murdered 1127 in the church of St. Donatian in Bruges and on chronicle of his regin written by Galbert of Bruges. 29. 3. | A Heathen King Rolf Stavnem (AU Aarhus): Life and Death of Heathen Kings of the North Danish scholar Rolf Stavnem (Aarhus Universitet) will analyse the medieval descriptions of the lives of the lords in the pre-Christian Scandinavia. 5. 4. | An Adventurer | Polish Comes Piotr Wlostowic – Grand Lord from Silesia, Famous Adventurer and Lover, Statesman Ending his Career Punished with Blinding, Benefactor of the Church – and his Legend in Medieval and Post-Medieval Sources Including Lost Carmen Mauri Polish scholar Leszek Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski) will speak about the spectacular and adventurous life of Polish knight Piotr Wlostowic († 1153). 12. 4. | A Founder of a Holy Dynasty | Through the Secular and Saintly Eyes of his Sons: A Comparative Consideration of Two Biographies of Stefan Nemanja, the Founder of the Serbian Medieval State Serbian scholar Slavica Rankovic will compare two lives of Stefan Nemanja, the Grand Prince of Serbia and challenger of Byzantine Emperors, written by two of his sons: Stefan the First-crowned, the first Serbian king and Saint Sava, the first Serbian archbishop. 19. 4. | A Saint | Holy Lives. How you Make a Saint? Famous Austrian medievist Rudolf Simek (*1954) from Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn will speak about the constitution of the lives of the medieval saints. 26. 4. | A Villain | The Growth of the Biography of Dismas and Gesmas in Medieval Sources German medievist and germanist Wilhelm Heizmann (Ludwig-Maxmilians-Universität München) will speak about the constitution of lives of the two prototypic villains of the European Middle Ages: Dismas and Gesmas, the two thieves on the Cross. 3. 5. | Jesus | The Late Medieval Lives of Christ Hungarian scholar David Falvay (ELTE Budapest) will speak about the late medieval lives of Christ and evaluate them as reflections of the medieval Christian piety. 10. 5. | A Jewish Jesus | Sorcerer, Rebel, or Pious Fool? Jewish Narratives about Jesus and Their Medieval Afterlives Young Czech Hebraist Milan Žonca (Charles University, Prague) will speak about spectacular, scurrile and blasphemous Jewish medieval narratives about the life of Jesus Christ 17. 5. | A Dark Hero | Tronege Hagen and the Sinister Thread of the Middle High German Nibelungenlied Young German scholar Florian Deichl (Ludwig-Maxmilians-Universität München) will speak about the sinister figure of Hagen in the German medieval Song of the Nibelungs and try to uncover the origins of the human fascinations by so called “dark heroes”. The series is organized by the Department of Scandinavian Studies and the Centre for the Study of the Middle Ages of the Faculty of Arts of the Charles University in Prague. The Centre for the Study of the Middle Ages is part of the Humanities Research Centers. The series is supported by the Faculty of Arts of the Charles University in Prague. plakát (PDF)

CEFRES 2018 Campaign for PhD Fellowships is Open

6. únor 2018 - 13:35
CFA: PhD Fellowships at CEFRES 2018-2019 for PhD Students from France & Visgrad Countries Deadline for submission: 16 March 2018 (5 PM) Final notification due: 25 May 2018 Duration: September 1st 2018 – August 31st 2019 CEFRES offers year-long fellowships at the center to 2nd year and above PhD students from France and the Visegrad countries (Hungary, Poland, Slovakia, and the Czech Republic). Fellows’ research should contribute to one of CEFRES’s 3 research areas. Good command of English is mandatory, command of French is appreciated. The selected PhD fellows will join CEFRES team and take part in the center’s scientific life. For PhD students from Charles University and/or the Czech Academy of Sciences, see the call in Czech or in English. For PhD students enrolled in a university in France, other universities in the Czech Republic or from the other Visegrad countries, see the call in English. Application packages can be sent in French or in English. For questions on the application procedure, contact Mrs Claire Madl. We are looking much forward to welcoming young researchers from the Czech Republic, France, Hungary, Poland or Slovakia and would be grateful if you could spread the information within your institutions and/or to your PhD students. —————————————————————————————————————————- AAC : Aides doctorales au CEFRES 2018-2019 à destination des doctorants de France et des pays de Visegrad Date limite de dépôt des dossiers : 16 mars 2018 (17h00) Publication des résultats finaux : 25 mai 2018 Période de mobilité : 1er septembre 2018 – 31 août 2019 Le CEFRES offre des aides à la mobilité d’un an à des doctorants en 2e année de thèse ou plus inscrits dans une université en France, Hongrie, Pologne, République tchèque ou Slovaquie. Les travaux des doctorants doivent s’inscrire dans l’un des trois axes de recherches du CEFRES. La maîtrise de l’anglais est obligatoire, celle du français appréciée. Les doctorants retenus rejoindront l’équipe du CEFRES et participeront à la vie scientifique du centre à Prague. Pour des doctorants de l’Université Charles et/ou de l’Académie des sciences de République tchèque, voir l’AAC en français. Pour des doctorants de France, d’autres universités en République tchèque et des pays de Visegrad, voir l’AAC en français. Les dossiers peuvent être envoyés en français ou en anglais. Pour toute question, s’adresser à Mme Claire Madl. Nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux jeunes chercheurs de France et des pays de Visegrad et vous remercions d’avance de bien vouloir diffuser cet appel au sein de vos institutions et/ou auprès de vos doctorants.   CEFRES Centre français de recherche en sciences sociales Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách Na Florenci 3 CZ-110 00 PRAHA 1 Tél. 224 912 494 www.cefres.cz  

Studenti FF UK se zapojili do výzkumu jazyka českých emigrantů v postsovětských zemích

6. únor 2018 - 10:41
Ve dnech 15. až 17. ledna 2018 se v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK konal již druhý blokový seminář zaměřený na výzkum českých nářečí na území bývalého Sovětského svazu. Seminář vedl doc. Sergej Skorvid z Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě, který je od roku 2015 rovněž hostujícím profesorem FF UK. Seminář si kladl za cíl zapojit studenty do projektu na zpracovávání bohatého materiálu autentických zvukových nahrávek nářečí, jež se v různé míře udržují v několika enklávách na území někdejšího carského Ruska a pozdějšího SSSR. Oproti loňskému semináři s obdobnou tematikou bylo tentokrát přihlédnuto nejen k mluvě potomků českých přestěhovalců žijících na černomořském pobřeží severního Kavkazu a na Sibiři v Ruské federaci, ale i k českým varietám na Ukrajině a v Moldávii. Byly probrány hlavní fonetické, morfologické a lexikální rysy typické pro výchozí dialekty v oblastech, odkud ve druhé polovině 19. století směřovaly do Ruska vlny migrace především z východních a zčásti také jižních Čech. Současně byly charakterizovány změny, jichž česká nářečí doznala v situaci stálého kontaktu s ruštinou a ukrajinštinou, popř. se smíšenými jazykovými útvary rozšířenými v nové vlasti přestěhovalců. Během semináře a posléze samostatně pracovali studenti (letos, stejně tak jako loni, se jich přihlásilo osmnáct) s nahrávkami nářečních promluv a pořizovali jejich fonetický přepis. Seminář byl obohacen přednáškami dr. Roberta Dittmanna (ÚČJTK FF UK) o češtině v zahraničí a zakladatelky českého krajanského spolku Mateřídouška v Novorossijsku Iriny Treťjakovové (rozené Kabrdové) o stavu českého dědictví na severním Kavkazu a o kulturně osvětové činnosti její organizace. Výsledkem loňského semináře, nazvaného Česká nářečí na severním Kavkazu a na Sibiři, bylo přes 100 normostran kvalitních přepisů nahrávek ze dvou zmíněných oblastí v Rusku a letošní „sklizeň“ jistě nebude chudší. Pak by se snad dalo uvažovat o publikaci výboru nářečních textů připravených k tisku studenty FF UK. Protože jde o záznamy zrcadlící jednak určité zákonitosti etnojazykových a etnokulturních procesů v novodobé Evropě, a jednak významné etapy historie 20. století, mohla by taková publikace oslovit nejen odborníky na českou dialektologii, ale také širší akademickou veřejnost. Populárnější formou byly jednotlivé přepisy takových záznamů ze severního Kavkazu a ze Sibiře před několika lety zveřejněny na webu Paměti národa a ve spolupráci s tímto portálem by také bylo žádoucí pokračovat. Sergej Skorvid, Ruská státní humanitní univerzita v Moskvě, RF Sergej Skorvid je ruský bohemista a slavista, kandidát filologických věd, docent na Ruské státní humanitní univerzitě v Moskvě. Vyučuje zejména srovnávací slovanský jazykozpyt, historickou mluvnici a dialektologii, dějiny českého a polského jazyka, dějiny českého a polského písemnictví, jakož i současnou češtinu, polštinu a příležitostně lužickou srbštinu. Je autorem několika desítek publikací v časopisech, ve sbornících z konferencí, v encyklopediích atd., zaměřených hlavně lingvisticky, ale také na problematiku literárního překladu.

Annette Wieviorka: Kdo je svědek?

6. únor 2018 - 10:23
Annette Wieviorka je nepopiratelně jedním z nejznámějších francouzských historiků zabývajících se holokaustem a také odbornicí na dějiny francouzských Židů. V současnosti je emeritní ředitelkou výzkumu při CNRS a nedávno vyšla její práce 1945, la découverte (Seuil, 2017), ve které zpracovává na základě svědectví dvou válečných dopisovatelů odhalení nacistických koncentračních táborů spojenci v dubnu a květnu 1945. O svém životě promluvila v obsáhlém rozhovoru vedeném Séverine Nikelovou, který vyšel knižně pod názvem L’heure d’exactitude (2011). Mezi její práce patří vedle Déportation et génocide : entre la mémoire et l’oubli (1992) a Le Procès Eichmann : 1961 (1989) i dosud nepřekonané dílo L’Ère du témoin (1998). V Praze přednese Annette Wieviorka své nejnovější úvahy o postavě svědka v době války. V Praze přednese Annette Wieviorka své nejnovější úvahy o postavě svědka v době války. Její přednáška se koná 21. února 2018 v 17:30 v místnosti č. 200 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2). Přednáška bude přednesena ve francouzštině, simultánní překlad do češtiny bude zajištěn. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. organizátoři: Pražské centrum židovských studií FF UK, CEFRES a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. plakát (PDF)

Catalogue of Open Access Journals

5. únor 2018 - 16:02
An updated catalogue of Open Access journals published by CUFA Press is now available online. Find out more about our journals‘ research focus, availability in databases, contacts, and websites, including full versions of some of the articles.

CfP: Changes, Crises and Crucial Moments. 5th conference on the Middle Ages in Britain

5. únor 2018 - 13:34
Changes, Crises and Crucial Moments 5th conference on the Middle Ages in Britain, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 28th – 29th April 2018 Call for papers The conference, designed as a meeting space for students and beginning researchers of Medieval Britain from across the Humanities, is the fifth in a series after Prague 2012, Giessen 2013, Bonn 2014, and Prague 2016. We invite both full papers and work in progress reports on all aspects of medieval literature, language and culture. Abstracts of 250–500 words should be submitted by 18th March 2018 to mab-prague@ff.cuni.cz. The presentations should not be longer than 20 minutes, with 10 minutes for questions. We also encourage proposals for panels (three twenty-minute or four fifteen-minute papers). Registration Notifications of acceptance will be send out to successful applicants by the end of March. No registration fee is charged for participating at the conference. Accommodation We will not be able to provide accommodation for the participants, but we will gladly help to find it. Contact Further information will be made available on our website mab-prague.ff.cuni.cz. E-mail: mab-prague@ff.cuni.cz Mgr. Eva Bilská Mgr. Helena Filipová Mgr. Lucie Gillová Mgr. Jiřina Popelíková Do not hesitate to contact us for any further inquiry.

Novinky ve fondech fakultních knihoven

4. únor 2018 - 15:37
Aktuální přírůstky ve všech fakultních knihovnách najdete na webu Knihovny FF UK. Seznamy novinek budou vycházet každý měsíc.

Jak vypadaly středověké biografie? Na cyklus přednášek je zvána široká veřejnost

3. únor 2018 - 15:19
Cílem semináře je zobrazit podoby a formy, jichž ve středověku nabýval žánr biografie. Základní otázkou všech příspěvků je, co bylo pro středověkého člověka na lidském životě podstatné, co mu v jeho očích dávalo hodnotu a konstituovalo jeho smysl. Přednášky a diskuse budou vedeny v angličtině a konat se budou vždy ve čtvrtek od 17:30 do 19:00.

Výběrové řízení ze dne 29. 1. 2018 – Ústav translatologie

2. únor 2018 - 12:33
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav translatologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1 Obor a zaměření: překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na český a ruský jazyk Úvazek: 1,0 (40 hod. týdně) Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských vědecká publikační činnost podíl na administrativním chodu pracoviště Požadavky: magisterský diplom v oboru překladatelství vynikající znalost češtiny a ruštiny umožňující vedení překladatelských seminářů z cizího jazyka do češtiny a z češtiny do cizího jazyka praxe v oblasti překládání mezi češtinou a ruštinou v různých oborech lidské činnosti samostatná překladatelská a publikační činnost administrativní, organizační a komunikační dovednosti schopnost práce ve standardních počítačových aplikacích Microsoft Office znalost anglického jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce Předpokládaný nástup: 1. dubna 2018 Termín přihlášky: 2. března 2018 Náležitosti přihlášky: přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Přihláška do VŘ přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání (při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Výběrové řízení ze dne 29. 1. 2018 – Ústav germánských studií/ Job offer from 29 January 2018 – Department of Germanic Studies

2. únor 2018 - 12:19
English see below Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav germánských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP2 Obor a zaměření: finská lingvistika nebo finská literatura Úvazek: 1,0 (40 hod. týdně) na dobu určitou Popis pracovní činnosti výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových vědecká publikační činnost podíl na administrativní činnosti Požadavky titul PhD (nebo ekvivalent) v oboru finský jazyk nebo finská literatura nebo v jiném relevantním filologickém oboru organizační a pedagogické schopnosti výborná znalost finštiny, znalost dalších jazyků výhodou schopnost učit v angličtině přiměřená odborná a publikační činnost v oboru zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů výhodou prokazatelná perspektiva brzkého zahájení habilitačního řízení Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 15. března 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání (při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Germanic Studies Job title: Assistant Professor Expected salary/job rank: AP2 level Field and specialization: Finnish Linguistics or Finnish Literature Position: 40 hours per week Job description teaching within the applicant’s specialization, exam participation supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level publishing scholarly publications sharing administrative duties Job requirements doctoral degree in Finnish linguistics or Finnish literature or in another related area organizational and teaching skills excellent knowledge of Finnish, knowledge of other languages will be an advantage ability to teach in English adequate research and publication record in the field of specialization PI experience in research projects and grants will be an advantage demonstrable prospects of starting the “Habilitation” process soon Expected starting date: October 1, 2018 Application deadline: March 15, 2018 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.

Jste absolventi z roku 1968?

2. únor 2018 - 11:37
Rádi bychom Vás pozvali k účasti na Zlaté promoci, která proběhne v rámci Festivalu absolventů v sobotu 21. dubna v prostorách Karolina. V rámci Festivalu absolventů budou představeny fakultní a celouniverzitní aktivity pro absolventy a v Císařském sále se bude konat beseda s významnými absolventy Univerzity Karlovy. Zlatá promoce představuje slavnostní obřad k výročí padesáti let od promoce. V letošním roce se akce uskuteční již potřetí a určena je pro absolventy všech fakult Univerzity Karlovy, kteří promovali v roce 1968. Obřad je přístupný veřejnosti a uskuteční se ve Velké aule Karolina, čas bude upřesněn. Máte-li zájem se Zlaté promoce zúčastnit, ozvěte se prosím na email absolvent@ff.cuni.cz. Víte-li o někom, kdo by měl zájem se této akce zúčastnit, budeme rádi za sdílení naší výzvy.

Aktuality

Další termíny výuky (Dějiny pedagogiky II.) s dr. Pavlem Neumeisterem budou probíhat 6. 4. 2018...

18. březen 2018

Předmět Základy sociální politiky bude vyučován blokově v termínech 27. dubna 12,00 -...

18. březen 2018

Z důvodu trvalé změny v rozvrhu (Teorie výchovy bude vyučována ve čtvrtek v čase 10:00-11:30 v č...

02. březen 2018