Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 28 min 23 sek zpět

Proběhne čtvrtý ročník Mezinárodního dne archeologie

11. říjen 2017 - 16:35
Přijďte jej v sobotu 21. října od 10:00 do 16:00 hodin oslavit spolu s námi do areálu pražského Karolina, kde se na přípravě bohatého programu podílelo hned několik pražských archeologických institucí. Jako každý rok se můžete těšit na množství workshopů a přednášek. Odkrývejte taje vědy a vydejte se s námi na výlet do života v dávné minulosti. Zjistíte, proč jsou archeologie a spřízněné přírodní vědy důležité i pro život v současnosti, a že dávná minulost není vůbec tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. V areálu Filozofické fakulty UK (Celetná 20) si malí i velcí návštěvníci mohou vyzkoušet práci archeologů, antropologů, paleontologů, geochemiků i geologů a zároveň nahlédnout do tajů života v pravěku či egyptském i evropském starověku. Program bude doplněn krátkými přednáškami na zajímavá témata. Ve 13:00 proběhne diskuse s Jiřím Bartoškou, představitelem Sokola ze známé pravěké trilogie podle Eduarda Štorcha. Dokumentace kostrového hrobu a archeologický výzkum nanečisto, originály i repliky archeologických nálezů, nemocné kosti, štípání pazourku, kovárna, ověřování pravosti šperků mikroskopem, keltská převlékárna, drcení obilí v pravěké kuchyni, antický vojenský fotokoutek či staroegyptské hry, mumifikace v praxi nebo pravěké jeskynní umění, to je jen zlomek aktivit, na které se návštěvníci letošního ročníku mohou těšit. Nezůstávejte v sobotu doma a vydejte se s námi poznávat minulost! S oslavami Mezinárodního dne archeologie se můžete setkat i na dalších místech v ČR. Podívejte se na web akce nebo na její facebookový profil. tisková zpráva kontaktní osoba pro média: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro archeologii FF UK miroslav.popelka@ff.cuni.cz 731 840 335

Nový pracovní program Společenské výzvy 6 programu H2020

10. říjen 2017 - 11:01
Filozofická fakulta UK a Technologické centrum AV ČR si Vás dovolují pozvat na seminář, kde bude představen Nový pracovní program Společenské výzvy 6 programu H2020. Seminář se uskuteční dne 31. října 2017 od 15.00 hodin v místnosti č. 104 hlavní budovy Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Cílem semináře bude představit možnosti zapojení výzkumníků ze společenských věd do programu H2020, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýká evropská společnost, a témat nového pracovního programu Společenské výzvy 6 „Evropa v měnícím se světě“. Účast na semináři je po předchozí registraci zdarma. Registrovat se můžete vyplněním elektronického registračního formuláře do 27. října do 17h. Program 15.00–15.05 | Úvodní slovo Václav Cvrček, proděkan pro vědu a výzkum FF UK 15.05–15.30 | H2020 – představení a možnosti Michal Pacvoň, TC AV ČR 15.30–16.00 | Aktuální témata WP 2018–2020 Michal Pacvoň, TC AV ČR 16.00–16.30 | Zkušenosti úspěšných žadatelů Miroslav Michela, ÚČD FF UK, projekt COURAGE Luďa Klusáková, ÚSD FF UK, projekt REACH 16.30–17.00 | Jak na to? Doporučení pro potenciální žadatele Michal Pacvoň, TC AV ČR   pozvánka s programem

Middle East Lecture Series

9. říjen 2017 - 16:45
The Middle East Lecture Series will be inaugurated with a public talk by Professor Eugene Rogan (St Antony's College, Oxford). Prof. Rogan will be speaking on "The Wartime Context of the Balfour Declaration". October 12th, 5:30 PM

Představení kandidátů na funkci rektora UK

9. říjen 2017 - 15:40
UK: Představení kandidátů na funkci rektora Univerzity Karlovy v rámci první volby proběhne 12. října od 15 do 19 h v Modré posluchárně v Celetné 20. Setkání je veřejné a je otevřené všem zájemcům z řad akademické obce, zaměstnanců a veřejnosti.

Meetplace Univerzity Karlovy

9. říjen 2017 - 15:14
Ve čtvrtek 12. října bude v Kampusu Hybernská (Hybernská 4) od 11 hodin probíhat studentský jarmark. Večer bude program pokračovat ve Studentském klubu Celetná, kde se uskuteční debata na téma financování českého vysokého školství. Následovat bude několik koncertů a DJ.

Série přednášek o Středním východě

9. říjen 2017 - 10:03
Sérii zahájí veřejná přednáška profesora Eugena Rogana (St Antony's College, Oxford), který promluví na téma válečného kontextu Balfourovy deklarace. Přednáška se uskuteční 12. října od 17:30.

The Czech Poet Bohuslav Reynek Translated into English by doc. Justin Quinn

9. říjen 2017 - 1:14
In connection with the publication of the first-ever collection of poems by Bohuslav Reynek in English, The Well at Morning, the poet and translator Justin Quinn (Department of Anglophone Literatures and Cultures, CUFA) and the literary theoretician Martin C. Putna took part in an evening dedicated to literature during the Cold War and the translation of poetry. The Well at Morning comprises a selection of Reynek’s poems and several essays. Its aim is to introduce international readers to this extraordinary artist and to the cultural and historical context of his work. The volume also invites discussion about the reception of Reynek, a European poet, in the Czech Republic. The evening was hosted by David Vaughan; the renowned poet Petr Borkovec and Justin Quinn read a selection of poems in Czech and English. The book is published by Karolinum as part of the Modern Czech Classics series. Photo: Martin Janeček

Citová rétorika: Jak budit, chápat a pojmenovávat emoce. Proběhne první mezinárodní konference organizovaná Kreativní laboratoří VOICE

6. říjen 2017 - 14:21
21 odborníků z oblasti filozofie, teorie a dějin literatury, dějin umění a dalších oborů představí své příspěvky na téma „emoce“, jejich vyvolávání, vyjadřování, předávání a pojmenovávání. Časově konference pokrývá období od renesance po současnost a tematicky propojuje frankofonní literatury i filozofie napříč kontinenty. Konference se uskuteční 30. listopadu – 2. prosince 2017 u příležitosti vstupu Univerzity Karlovy do Agence universitaire de la Francophonie. Akce je zaštítěna Jeho Excelencí Rolandem Galharaguem, velvyslancem Francie v České republice. Emoce jsou zároveň tělesné vzruchy i duševní úsudky, iracionální projevy, které přesto potřebujeme pro svá rozhodování a činy, jsou vrozené a zároveň získávané v rodinném a společenském prostředí, všeobecně sdílené i odkazující k jednotlivým kulturám, pasivně zakoušené i úmyslně orientované, skryté v hlubinách našeho já i zjevně čitelné na naší tváři. Svou dvojznačnou povahou tak emoce zpochybňují tradiční dualismy a dichotomie západního myšlení. Naše konference vybízí k analýze a lepšímu pochopení jejich hluboce ambivalentního charakteru. Kognitivní význam emocí: zatemnění mysli versus racionální emoce Emoce byly po dlouhou dobu odmítané jakožto opak racionality, nicméně v posledních třiceti letech dochází k přehodnocení pohledu na ně jakožto na nedílnou součást kognitivního fungování člověka. Kognitivní vědci a neurobiologové (R. Sousa, A. Damasio) tvrdí, že racionální volby nevycházejí výlučně ani převážně z chladného záměru, nýbrž z toho, že konkrétní volbě přisuzujeme určitou citovou valenci. Tím se emoce přímo podílejí na tom, co bychom mohli nazvat praktickou racionalitou. Přesto však emoce, zejména v podobě prudkých vášní, mohou zatemnit rozum a přivádět nás k činům, jejichž následků posléze litujeme. Literatura nám prostřednictvím strategií a technik, které prozkoumáme, osvětluje fungování emocí, propojování tělesného a duševního v našich afektech i citové motivace jednání či naopak zábrany, které se mu stavějí do cesty. Etické a politické aspekty emocí: jejich povznášející i destruktivní povaha Emoce hrají dvojznačnou roli rovněž v oblasti etické a politické. Na jedné straně svědčí o naší schopnosti empatie a podmiňují naše morální jednání vůči druhému, na straně druhé mohou být prostředkem manipulace s cílem budit etnické či národnostní vášně. Z toho vyplývá potřeba promýšlet citovou výchovu, která by odpovídala rozvíjení skutečně demokratické společnosti. Podle Marthy Nussbaum nás právě emoce vzbuzované literaturou činí pozornějšími a citlivějšími vůči životům, které jsou velmi odlišné od těch našich, jakož i vůči křehkosti a zranitelnosti druhých. Literatura představuje důležitou laboratoř umožňující studovat obě stránky emocí, jejich výchovný i destruktivní potenciál. Narativní rozměr citového života: Jsou emoce universální, či kulturně podmíněné?  Emoce jsou stejně jako jiné způsoby adaptace na prostředí vepsány do naší biologické výbavy, a jsou tak universálním dědictvím odpovídajícím společnému vývoji lidstva. Tuto universalitu emocí však zároveň zpochybňují rozličné strategie, kterými ta či ona kultura institucionalizuje, schvaluje či potírá jednotlivé citové projevy. Z toho vyplývají nejen velmi heterogenní klasifikace a názvosloví v jednotlivých kulturách, ale i radikálně odlišné způsoby vyjadřování a literárního ztvárňování emocí, které prožíváme. Jinak řečeno, naše emoce jsou sociokulturně utvářené do té míry, do jaké každý jazyk strukturuje nás citový život svým vlastním způsobem a v níž je každý emoční projev zároveň formován morálními hodnotami a společenskými normami. Můžeme proto studovat třídění a literární zpracovávání emocí tím, že citovému životu položíme otázky ohledně jeho dějin a zeměpisného ukotvení, abychom lépe pochopili podmínky, v nichž se utvářel. program konference místo konání: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 104 datum: 30. listopad – 2. prosinec 2017 Oficiální partneři: CEFRES (Centre Français de Recherche en Sciences Sociales) University of Cambridge Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne École Normale Supérieure de Lyon Université Paris IV-La Sorbonne Université Paris X-Nanterre Université de Reims Champagne-Ardenne Université Clermont-Auvergne Université de Limoges Université de Picardie JulesVerne Masarykova univerzita v Brně

MÍSTO MĚSTA: druhá (ne)konference studentského spolku Divná místa

5. říjen 2017 - 13:35
Setkání, které proběhne v pátek 13. října, se zaměří na vztah města a ekologie. V průběhu jednoho odpoledne a večera se můžete těšit na přednášky, projekci s odborným úvodem i hudební vystoupení. Stejně jako loni nebude dějištěm klasický konferenční sál. Zatímco PSÁT MĚSTO se odehrálo v prostorách bývalého kina 64 U Hradeb, letos se setkáme v budově o něco mladší, ale s neméně zajímavým příběhem. Vše proběhne v donedávna opuštěných prostorách provozní budovy Nové scény Národního divadla navržené Karlem Pragerem, která v restitucích připadla řádovým sestrám Voršilkám, prošla rukama společnosti Themos a divadlo ji teprve loni získalo zpět. Prostor čeká rekonstrukce, nyní je tedy i skvělá příležitost se na něj přijít podívat. Environmentální problémy jsou častým předmětem diskuzí a neustále se rozšiřuje i spektrum oblastí, kterých se ekologické uvažování dotýká. V rámci konference chceme nastínit, jak problematika vstupuje do vědeckých disciplín, které se tradičně vztahují k sociálnímu, duchovnímu i fyzickému prostoru člověka, a zjistit, jakým způsobem ekologické problémy v jednotlivých oblastech rezonují. Chceme zároveň relativizovat převládající pojímání přírodního a artificiálního jako dvou neslučitelných oblastí. Rádi bychom vytvořili prostředí pro diskuzi o vlivu člověka na (přírodní) svět, vzájemných hranicích obou sfér, povaze jejich koexistence a možných budoucnostech. Ve třech přednáškách promluví přední představitelé oborů o tom, jak vstupují ekologické otázky do jejich uvažování a jak se problém dotýká jejich disciplín. Jiří Sádlo je biolog a přírodovědec známý pro své zkoumání jevů na pomezí lidské kultury a přírody, věnuje se mimo jiné postkulturní krajině, studiu nové divočiny a nepřírodních biotopů. Miroslav Petříček ve své přednášce Místa mimo místa ukáže, jak se ekologické otázky promítají i do filozofického uvažování. Ve třetí přednášce s názvem Roboti a příroda Imro Vaško a jeho kolegové z Ateliéru Architektura III pražské UMPRUM představí, jak lze v tomto kontextu užívat nové technologie a výpočetní navrhování v architektuře. Můžete se těšit i na projekci jednoho z děl švýcarské umělkyně Ursuly Biemann, videoesej Deep Weather uvede její přítelkyně, kurátorka Mariana Serranová. Na závěr dne zazní ambientní kytarový koncert hudebníka Obelisk of light s projekcí Judity Levitnerové. Vstup na všechny body programu je zdarma. Celá akce bude spíše příjemným setkáním než akademickou konferencí. V jejím průběhu se mohou návštěvníci občerstvit přímo na místě u mobilního baru kavárny NONA. datum: 13. 10. 2017, 15:00–22:00 místo konání: Provozní budova ND, Národní 4, 110 00 Nové Město, Praha vstupné: zdarma událost na Facebooku

Valná hromada Studentského fondu 25. října 2017: děkanské volno

5. říjen 2017 - 13:13
Vážené kolegyně, vážení kolegové, z důvodu konání Valné hromady Studentského fondu vyhlašuji na středu 25. října od 16:00 děkanské volno pro akademickou obec. doc. Mirjam Friedová, Ph.D. děkanka FF UK

Opatření děkana č. 16/2017 Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce a jeho využití na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

5. říjen 2017 - 8:08
Opatření děkana č. 16/2017 Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce a jeho využití na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 15/2017 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2017/2018

5. říjen 2017 - 8:05
Opatření děkana č. 15/2017 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2017/2018

BLOG: Jak jsme pořádali dobročinnou sbírku

4. říjen 2017 - 16:21
V pondělí 2. října 2017 byla vyhlášena veřejná finanční sbírka na podporu zničené Centrální knihovny Univerzity v Mosulu. Sbírku organizuje Knihovna FF UK a organizace Člověk v tísni. Jak to všechno vzniklo?  V polovině června se knihovníci z Knihovny FF UK již tradičně (rozuměj: po druhé) loučili se školním rokem. Sice by se měli loučit spíš s akademickým, ale to by už nebylo teplo, a také by to nebylo ono, loučit se po prázdninách. Neformální setkání se neobešlo bez neformálních rozhovorů, ze kterých čas od času vznikne něco velmi formálního. Jeden z našich kolegů přišel s nápadem podpořit zmiňovanou knihovnu. V těch dnech se totiž začaly objevovat výzvy ke knižní sbírce pro mosulskou univerzitní knihovnu. Nejprve jsme se i my zamysleli nad sbírkou knih nebo odesláním našich vyřazených, ale rychle nám došlo, že to není ta správná cesta: nechtěli jsme darovat knihy, které knihovna nevyužije. Jedna z našich kolegyň při té příležitosti zavzpomínala na knižní dary, které začaly české knihovny dostávat začátkem 90. let. Přes všechnu úctu a vděčnost k dárcům, takové dary s sebou nesou i riziko, že dar bude nechtěný. Aby měl smysl, museli bychom do Mosulu poslat seznamy, ze kterých by si knihovna vybrala, nebo naopak shánět knihy, které by knihovna poptávala. Přeci jen to je (byla) vysokoškolská knihovna s tomu odpovídajícím fondem. Takže jsme přemýšleli dál a logickou úvahou došli k finanční sbírce. Museli  jsme si ovšem projít všemi kroky od myšlenky zavařovacích sklenic na výpůjčních pultech po uspořádání sbírky přímo Knihovnou FF UK, potom Filozofickou fakultou, pak celou univerzitou a nakonec kvůli administrativním složitostem až ke sbírce na fyzickou osobu (kterou, jak jsme posléze zjistili, zákon vůbec neumožňuje). Výsledkem byl nápad oslovit Člověka v tísni, organizaci mající skvělé jméno a především zkušenost s pořádáním dobročinných sbírek a kontakty na místě (jen v Iráku působí od roku 2003).   A tak jsme se na Člověka v tísni obrátili, přednesli jeho pracovníkům svůj nápad, který jsme podložili jednoduchou matematikou: když dáme každý na fakultě 10 Kč, už to má smysl. Když přibereme i ostatní vysokoškolské knihovny, má to smysl ještě větší. A místo nákupu knih si knihovna bude moci opravit alespoň kousek knihovny nebo si ji (nebo provizorní prostory) vybavit regály, kam si uloží nové knihy, nebo si koupí nábytek pro zaměstnance a čtenáře nebo si předplatí databázi – ale nejdřív si budou muset koupit počítač… “Skorokonec” příběhu už znáte: sbírka byla ve spolupráci Knihovny FF UK a Člověka v tísni vyhlášena. Otevřeli jsme bankovní účet, spustili web sbírky, facebookovou stránku, navrhli a natiskli letáky, nechali vyrobit rollupy a rozhodili jsme informaci o sbírce všemi směry.   Aby toho nebylo málo, začali jsme vymýšlet doprovodný program: studentský spolek Madžlis bude promítat tematické filmy a 2. listopadu v Kampusu Hybernská proběhne Den pro Mosul. Od 15:00 bude možné shlédnout výstavu Ohrožená architektura města Mosulu AV ČR a Orientálního ústavu AVČR, která mapuje pozůstatky zničených staveb v Mosulu. Od 16:30 se můžete těšit na odbornou část programu: přednášky Dr. Beránka z Orientálního ústavu AV ČR a Naďi Aliové z Člověka v tísni, následované panelovou diskuzí se zajímavými hosty. Celý den bude probíhat videoprojekce materiálů natočených přímo v Mosulu. Knihovníci a studenti akci navíc podpoří dobročinným pečením a pletením. Celodenní program bude zakončen hudebním koncertem, který uvede pan rektor, paní děkanka FF a za Člověka v tísni Naďa Aliová. Cílem akce je propagace sbírky a samotná sbírka: na místě budou kasičky.   A to už by mohl být znovu skoro konec. Ale nebude, to totiž bude teprve začátek. Sbírka končí posledním dnem roku 2017; spočítají se peníze, Člověk v tísni je na místě předá zástupcům knihovny, a tím to všechno začne. Jak velké to bude pak, to záleží jen na nás, jak se nám podařilo sbírku zviditelnit, a na vás, jak jste sbírku podpořili. Fungující univerzitní knihovna je místem, které vytváří vhodné podmínky ke studiu, výuce a vědeckému bádání a prostřednictvím knih a dalších dokumentů je zázemím, které umožňuje lidem získávat vzdělání. Právě kvalitní vzdělání je jedním z důležitých předpokladů pro zajištění stability a rozvoje v regionu, který v posledních letech bohužel není příliš bezpečným místem pro život. Bude-li země bezpečná k životu, budou v ní lidé chtít zůstávat a nebudou nuceni ze svých domovů nikam odcházet.  My tohle všechno máme. A teď máme příležitost pomoct jiným.  *** za tým sbírky Pomozme knihovně! Klára Rösslerová ředitelka Knihovny Filozofické fakulty UK Navštivte web sbírky www.pomozmeknihovne.cz a sledujte nás na Facebooku. Takhle jsme se vyfotili my knihovníci a Člověk v tísni, (na fotce ale bohužel nejsou všichni, kdo nám se sbírkou pomohli a pomáhají :-))

Na každém překladu, a na čínském zvlášť, je nejtěžší jej odevzdat, říká profesor Král, laureát čínské státní knižní ceny za mimořádné překladatelské zásluhy

4. říjen 2017 - 13:40
Prof. Oldřich Král je jednou z nejvýznamnějších postav české sinologie. Kromě působení na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, kde se zabývá především starou čínskou literaturou, filozofií a uměním, se věnuje také překladatelství. Za svou práci získal v roce 2010 Státní cenu za překladatelské dílo; letos mu byla 22. srpna v rámci slavnostního zahájení mezinárodního knižního veletrhu v Pekingu udělena čínská státní knižní cena za mimořádné překladatelské zásluhy. Mezi jeho nejdůležitější knižní překlady patří např. Sen v červeném domě, Literáti a mandaríni či Sunovo O válečném umění, Kniha proměn, Mistr Zhuang – Spisy. Kdy jste se rozhodl věnovat se staré čínské literatuře a proč? K sinologii jsem přišel na doporučení anglisty-amerikanisty Zdeňka Vančury a po domluvě s prof. Jaroslavem Průškem. Celé to bylo motivované tím, že jsem přišel na fakultu s představou obecné a srovnávací literatury (Václav Černý), tento obor byl v té době (v podstatě z politických a snad i ideologických důvodů) zastaven a nadlouho zrušen. Amerikanista Vančura měl s čínskou literaturou zřejmě mimořádně silnou zkušenost přes svůj překlad amerického převodu klasického čínského románu Příběhy jezerního břehu (česky jako Všichni lidé jsou bratři). Inspiroval mne představou založit mé srovnávání na srovnání radikálně jiných zkušeností a jiných praktikách literárnosti, na velké, historicky ukončené, a přece nesmírně živé čínské klasické literárnosti. Úplně rozhodující však bylo až Průškovo čtení té literatury a jeho překlady, to byla strhující zkušenost. Postupná orientace na „starou“ literaturu tím vším byla daná. Mým prvním velkým tématem a posléze překladem byli Literáti a mandaríni, velký satirický, či spíš ironický román z poloviny 18. století, z vrcholného období čínského „pravidelného románu“ (zhanghui xiaoshuo). O nějakém opravdovém vztahu české literatury k čínské se dá v podstatě mluvit až s koncem 19. a počátkem 20. století. A paradoxně nejsilnější a nejhlouběji inspirující vztah spočíval v „objevu“ právě té staré čínské literatury a umění; ty dvě věci se dají v čínském případě od sebe těžko odloučit. Objev této tak jiné literatury a tak jiného umění, to byl celozápadní fenomén, přičemž každá ze západních národních a regionálních kultur to prožívala tak trochu po svém a jinými cestami, z jiných pramenů. Společný byl šokující zážitek z čistého čínského lyrismu s jeho ústřední lyrickou formulí v krátké pravidelné básni, stejně jako zážitek z čisté tušové malby a tušové kaligrafie. Ale za tím prožitkem jiného estetického vidění světa se začal rozvíjet a prohlubovat evropský (západní) metatext čínského myšlení–filosofie, které stálo za těmi literárními a uměleckými fenomény a živilo je. Multižánrovost svých překladů odůvodňujete tím, že jste chtěl „ukázat českému čtenáři, z čeho pramení vyprávěcí síla čínských romanopisců“. Můžete tuto sílu nějak představit? Už moje disertace měla na tu dobu zvláštní titul, Umělecké postupy klasického čínského románu: Rulin waishi (Literáti a mandaríni). Kdo znal Šklovského a další formalisty, hned věděl, která bije. Průšek ho dobře znal. A tak mi taky za oponenta vybral Mukařovského. Všechno to bylo o způsobu vyprávění a té zvláštní formuli narativity, kterou středověká čínská novela a čínský novověký román představují. Já se bytostně vzpíral té původní Průškově tezi o převážném a vytrvalém vlivu populárních (lidových) vypravěčů (z tržišť a bazarů) jako výsostných tvůrcích této narativity a o literátech, redaktorech a vydavatelích románů jako až o těch druhých, kteří přišli po nich, aby osvědčili svou jinou alternativní kreativitu; ovšem vynikající kreativitu, která si postupně vytvářela svůj vlastní subjektivní svět toho pozdějšího románu, který s těmi lidovými vypravěči měl pramálo společného. Celá čínská literatura je v podstatě nemyslitelná bez téhle vrstvy, bez téhle třídy literátů. A samozřejmě bez toho zakládajícího a nikdy nekončícího, všechno prostupujícího lyrismu. Poznat myšlení těchto lidí mi připadlo jako zcela nezbytná podmínka hlubšího čtení těch dalších románů, které jsem měl v plánu. A tak jsem se obrátil k sebereflexi té jejich literárnosti, četl jsem a studoval knihu, která byla už na přelomu 5. a 6. století vlastně takovou obrovskou bilancí té literárnosti (Duch básnictví řezaný do draků), žádné dějiny, ale bilance žánrů a stylů, cosi jako obrovské nadechnutí se před Velkou Generací Tangů a tím vším, co ještě mělo přijít. Četl, studoval a posléze překládal. Protože nejlepší čtení je čtení překladem! Takhle vznikla i Kniha mlčení, soustředěný pokus ukázat českému čtenáři zdroje té poezie a všeho dalšího, co je za tím, ukázat mu tu krajinu za krajinou, to slovo za slovem. Umění číst a umění psát jedno jsou. Autor pozoruhodného Umění číst, velkého komentáře ke Slivoni ve zlaté váze, to vyjádřil lapidárně: těch sto kapitol je jedna kapitola, kdo to čte jinak, čte špatně, v každé epizodě, v každém detailu je vše. Ale základ toho myšlení je už v Knize proměn, ne příčina a následek, ale náhoda a situace. Má čínská kultura nějaký přínos pro naši českou (popř. jaký)? Takhle byste se snad ani neměla ptát. V české moderní kultuře potkáte tu čínskou stopu na každém kroku, ohlasy čínské filosofie tu byly a jsou živé, možná ještě živější než v jiných západních zemích. Největší čeští básníci byli fascinováni a inspirováni čínským lyrismem, někteří zblízka, překladem, parafrází. Holan, Hrubín, Hiršal, Vladislav. Jiní její obdivovatelé se k jejímu překladu prostě neodhodlali, třeba Jan Skácel, který má jinak čínský vliv v sobě zapuštěný až ke kořenům; Jiří Kolář, zázrak. A vezměte výtvarné umění, malíře Kubu, Fillu, Sklenáře, Boštíka, Grygara, Malicha, Mertu, sběratele Chytila, jehož zásluhou patří pražská (dříve zbraslavská) sbírka Národní galerie v mnoha ohledech v Evropě k tomu nejlepšímu, co tu máme. Co je na překladu čínské literatury (popř. překladu obecně) nejobtížnější? Na každém překladu, a na čínském zvlášť, je nejtěžší jej odevzdat. O překladu obecně, o překladu ze staré čínštiny pak zvláště, platí, že je to mezní a nikdy nekončící způsob čtení. A ještě něco. Překládám svůj poslední čínský román Slivoň ve zlaté váze, a co bylo nejtěžší? Najít ten jazyk, tu řeč, to řečové gesto, které ten román dělá tím, čím je. Ten překlad je na naše poměry obrovský, stokapitolový, takže úhrnem tisíce stran, a já ten román překládám na pokračování (teď jsem v tom sedmém desetikapitolovém svazku). Ta zrada je v tom, že jak to na začátku vrhnete, tak už to musíte držet, to se nedá měnit za pochodu. A tak mi dalo dost práce a rozvažování, kam to posadit. A jestli to bude fungovat. Dokonce jsem si i proto dal jeden malý bytostně spřízněný erotický románek na zkoušku (Meditační rohožky z masa, jen dvacet kapitol), abych si to na tom ověřil a měl to zažité. Nabral jsem zdržení, ale stálo to za to. Ve svém proslovu jste řekl, že pro Číňany byla jejich literatura způsobem nejhlubšího sebepoznání. Můžete tuto myšlenku rozvést? Ona i ta úžasná věčná lyrika těch největších básníků je cosi jako nekonečný deník těch lidí, jejich svědectví, jejich nahlédnutí do věčnosti, ale do věčnosti tady a teď, protože i ta věčnost je jedinečná. Tak jako každá stopa tuše! Ale já, když jsem to říkal, jsem měl samozřejmě na mysli hlavně ten román Slivoň ve zlaté váze. Rusové mají pěkný termín „razoblačitělnyj roman“, to sedí, ale kam se hrabou na Číňany. Ti takový krásný termín sice nevymysleli, ale mají Slivoň ve zlaté váze. Zlom, román totálního sebeodhalení, odkrytí sebe samých, sebezpyt se vším všudy. Na konci 16. století vzniklo geniální dílo, s kterým mají Číňané dodnes potíže je vydat: nejdřív úžas, pak index, a ještě lépe ohnivou hranici, dneska nejčastěji taková ta umravňující cenzura. A přes to všechno neznám národ, který dokázal sám na sebe takhle nahlédnout – a říct to! rozhovor vedla Šárka Kadavá úvodní foto: foto: Jan Bartoš související: Zpráva na stránkách ministerstva kultury Videoreportáž České televize Děkovný projev prof. Oldřicha Krále Olga Lomová: Podvratná čínská poezie a hranice české solidarity – Deník Referendum

Proč a jak učit filosofii na středních školách? – Filozofická fakulta UK nabízí učitelům zdarma e-knihu didaktických textů

4. říjen 2017 - 10:51
Antologie Proč a jak učit filosofii na středních školách?, která do českého prostředí uvádí texty ze současné německé didaktiky filosofie, je určena především středoškolským učitelům, zejména gymnaziálním vyučujícím filosofie či celého společenskovědního základu, oborovým didaktikům a studentům učitelství a filosofie. Cílem vydání e-knihy je poskytnout didaktickou a metodickou oporu při středoškolské výuce filosofie tak, aby byly naplněny intence Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, a zaplnit tak mezeru v odborné a metodické literatuře k tématu. Témata, která kniha rozpracovává, jsou např.: rozvíjení samostatného myšlení studentů filosofické kompetence metodické texty myšlenkové experimenty filosofické divadlo metody pro práci s textem, diskusi a psaní hodnocení filosofického myšlení Editorka v první části úvodní studie uvádí argumenty pro takové pojetí středoškolské výuky filosofie, jež se soustředí na rozvíjení samostatného myšlení studentů, a rozpracovává pro tento účel filosofické kompetence. Ve druhé části představuje základní koncepce německé didaktiky filosofie a zdůrazňuje převládající principy výuky vhodné i pro naše podmínky. Texty v samotné antologii jsou pak rozčleněny do tří částí: 1. teoretické texty představující hlavní koncepce výuky filosofie (E. Martens, A. Röschová, M. Tiedemann aj.), 2. metodické texty, soustředící se na vybrané metody, jež rozvíjejí filosofické myšlení (např. myšlenkové experimenty, filosofické divadlo, metody pro práci s textem, diskusi a psaní), a 3. rozsáhlý text k hodnocení filosofického myšlení, včetně návrhů hodnotících kritérií pro vybrané typy úloh (D. Schmidt, P. von Ruthendorf). E-knihu (PDF) vydavatel poskytuje zdarma učitelům a didaktikům na základě registrace na webu jakucitfilosofii.ff.cuni.cz. O editorce: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D., vystudovala filosofii a estetiku na FF UK, doktorát zaměřený na didaktiku filosofie obhájila na Katedře pedagogiky FF UK. Od roku 2013 vyučuje s kolegou Matějem Králem oborovou didaktiku v rámci Ústavu filosofie a religionistiky a pořádá tamtéž kurzy dalšího vzdělávání pro středoškolské učitele filosofie a společenských věd, včetně kurzů vedených německými didaktiky filosofie Michaelem Wittschierem a Markusem Tiedemannem. V současné době učí výchovu k občanství a občanský a společenskovědní základní na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích. Absolvovala základní i lektorský kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a některé letní školy. Dříve působila ve Sdružení TEREZA jako lektor a metodik environmentální výchovy (pracovní listy pro program Ekoškola, Les ve škole – škola v lese). Editorsky a autorsky se podílela na knize Tři kroky k aktivnímu vyučování. Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ (Portál, 2013). Odkazy: Web a registrace Ukázka z e-knihy Vydavatelství FF UK Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Sýkora ondrej.sykora@ff.cuni.cz +420 731 439 761

Týden pro vzdělanost na UK

4. říjen 2017 - 9:00
V rámci Týdne pro vzdělanost proběhne i na Univerzitě Karlově řada akcí, které mají upozornit na současný stav financování českého školství a vědy.

Místo města | přednášky z oblasti filozofie, přírodovědy a teorie architektury

4. říjen 2017 - 2:38
Setkání, které proběhne v pátek 13. října, se zaměří na vztah města a ekologie. V průběhu jednoho odpoledne a večera se můžete těšit na přednášky, projekci s odborným úvodem i hudební vystoupení, to vše v donedávna opuštěných prostorách provozní budovy Nové scény Národního divadla.

V Jazykovém centru se nově otevírají kurzy CŽV pro začátečníky

4. říjen 2017 - 1:46
Jazykové centrum FF UK nabízí od října 2017 semestrální nebo blokové kurzy pro začátečníky, pořádané v rámci programu celoživotního vzdělávání. Kurzy jsou určeny všem, kteří si potřebují zopakovat gramatické základy nebo s vybraným cizím jazykem teprve začínají.

Peklo (nejen) na talíři aneb Jak nepřilákat hosta

4. říjen 2017 - 0:10
Měly by všechny české hospody stát raději na mýtince? Hostem dalšího pokračování přednáškové série tentokrát bude Roman Vaněk, popularizátor oboru gastronomie a nemilosrdný kritik českého restauratérství.

Další z absolventských koncertů v Hybernské proběhne již tento pátek

3. říjen 2017 - 17:39
Tentokráte se můžete těšit na koncert kapely Ufajr v čele se zpěvákem Vítem Kazmarem, absolventem hispanistiky FF UK, ve zcela netradičním pojetí. V květnu tohoto roku se uskutečnilo na mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm v Třeboni promítání experimentálních filmů Petra Skaly, které kapela živě doprovázela. Tento jedinečný formát kapela zopakuje v pátek 6. října od 19.30 hodin v Hybernské 4. Post-rocková kapela Ufajr funguje na české scéně již od roku 2008, letos vydali svou třetí desku Musí tu být ještě někdo. Před několika lety složili hudbu a několikrát na živo zahráli k německému filmu Bílé peklo. Frontman kapely Vít Kazmar stíhá současně nadále pokračovat ve studiu na FF v doktorském programu Románské literatury, kde se v rámci své disertace věnuje podobám romantické ironie u Borgese a Cortázara. Kromě toho je též překladatelem a redaktorem mnoha nakladatelství, např. Argo, Dauphin, Rubato, Odeon, Albatros, Paseka. Tvorba Petra Skaly se vymyká čemukoli, co se odehrávalo v oblasti československé kinematografie šedesátých až osmdesátých let. V rámci svého experimentování s filmovým médiem se dostal zcela mimo hlavní proud, do sféry výtvarně orientovaného, abstraktního filmu. Při realizaci snímků užíval metodu přímých manuálních zásahů do filmového materiálu a v mnoha případech se obešel i bez filmové kamery. Každé jednotlivé okénko filmu pojímal jako svébytné výtvarné dílo. Během dvacetiletého tvůrčího období vzniklo více než osmdesát snímků a nespočet jejich variací. V nich se pokoušel odkrýt základní rozměry lidské existence, klást si otázky vzniku a zániku, zabývat se vztahem člověka k okolnímu světu i jeho postavením v kosmu. Filmovou tvorbu propojil s principy prastaré alchymie, která je pro většinu z nás kapitolou patřící minulosti. Pro někoho však může představovat způsob stále živého duchovního putování, neměnného napříč stoletími.

Aktuality

Konzultace I. Tvrzové se ve středu 22. listopadu nekonají. V případě nutnosti ji...

17. listopad 2017

Před konáním obhajob je nutné odevzdat alespoň 1 výtisk BP či DP v papírové podobě na...

13. listopad 2017

Konzultace doc. Hany Kasíkové...

30. říjen 2017

a investiční fondy - Operační program Praha - pól růstu ČR: bližší info...

27. říjen 2017

Jak jsem avizoval, počínaje týdnem od 30. X. dochází ke změnám v pravidelnosti konzultací. Pro...

26. říjen 2017

14. XII. - Pardubice. Vizte...

26. říjen 2017