Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 55 min zpět

Ústav světových dějin FF UK nabízí studium mezinárodního magisterského programu TEMA+

25. leden 2019 - 9:46
TEMA+ European Territories – Heritage and Development je dvouletý, dvojjazyčně vyučovaný magisterský obor, který se zaměřuje na problematiku kulturního dědictví a operuje na rozhraní několika humanitních vědních disciplín. Nejlepší uchazeči získávají prestižní stipendium Erasmus Mundus Joint Master Degree. Uzávěrka přihlášek je 24. února 2019. Jedná se o unikátní studijní program, který se orientuje na výzkum i praxi a nabízí studium v několika humanitních vědních disciplínách, jako je historie, archeologie, sociologie, etnologie, antropologie, muzeologie, urbánní studia či architektura. Koordinátorem oboru je univerzita Eötvös Loránd v Budapešti (ELTE) a mobilita studentů je rozdělena mezi tuto a další čtyři partnerské univerzity – École des Hautes en Sciences Sociales v Paříži (EHESS), italskou Università degli Studi di Catania (UNICT), Univerzitu Karlovu (CUNI) a Université Laval v Québecu (UL). Konsorcium univerzit TEMA+ uděluje studentům dvojí či vícečetný diplom, přičemž je obor akreditován na národní úrovni v každé ze zemí, kde univerzity sídlí. Na Filozofické fakultě UK je obor vyučován na Ústavu světových dějin a navazuje na předešlý úspěšný magisterský obor TEMA, který zde byl vyučován od roku 2011. Držitelé stipendia Erasmus Mundus získají finanční prostředky, které pokryjí veškeré výdaje na studium po celou dobu jeho trvání, zahrnující platbu školného, instalačních a cestovních výdajů, zdravotního pojištění a měsíčního stipendia pokrývajícího běžné výdaje. Základní podmínky pro uchazeče jsou následující: Ukončené bakalářské studium nejpozději do září 2019 včetně Výborné znalosti angličtiny (C1) a francouzštiny (nejméně B2 a více) nebo naopak Projekt diplomové práce v souladu s tematickým zaměřením TEMA+ Student se k přijímacímu řízení přihlašuje odevzdáním kompletních podkladů dle seznamu na webových stránkách programu, elektronicky skrze online rozhraní a také zasláním originálů na adresu sekretariátu v Budapešti. Studenti, kteří chtějí získat stipendium Erasmus Mundus, mohou podávat přihlášky do 24. února 2019, zájemci s jiným stipendiem či vlastními finančními zdroji pak do 16. června 2019. Další informace a kontakty: Facebook Twitter Youtube

Velmi si cením, když student věnuje čas a pozornost formulaci slovního hodnocení, říká proděkanka pro studium

25. leden 2019 - 9:44
Studentské hodnocení kurzů zimního semestru je možné vyplňovat ještě do 27. ledna. Na novinky v aplikaci, vývoj vyhodnocování a zkušenosti s hodnocením jsme se ptali dr. Hany Pazlarové, proděkanky pro studium akademicky působící na Katedře sociální práce. Každý semestr studentského hodnocení přináší novinky. Jaké jsou ty aktuální? Co přibylo, co ubylo – a proč? Letos jsme zkrátili základní otazník – místo sedmi otázek je jich jen šest, a povinná pro odeslání dotazníku je pouze jedna. Snažíme se tak vyjít vstříc požadavkům na snadnost hodnocení – je elektronické a studenti ho mohou provádět i přímo z mobilu. Vycházeli jsme při tom z doporučení jedné z fakultních komisí, která nyní hodnocení také podrobně sleduje. Přibyly drobné grafické vychytávky a upravili jsme možnost nahlašování neúplných údajů, prostě pokračujeme v tom, aby aplikace byla uživatelsky co nejpřívětivější. Studentské hodnocení kurzů probíhá už desátým rokem. Jak hodnotíte vývoj práce s výsledky? Každé vedení fakulty si hledá cestu k tomu, jak s výsledky nakládat. Pro naše vedení, které je nyní ve funkci necelý rok, je důležité spolupracovat i s nově ustavenými komisemi. Obě evaluační komise – fakultní i studentská – se výsledky i průběhem evaluací zabývají a formulují svoje doporučení, která už se např. projevila v aktuálně probíhajících evaluacích. Evaluace jsou také pravidelně diskutovány na zasedání Akademického senátu FF UK. Kromě fakultní úrovně si myslím, že důležité jsou evaluace jako zpětná vazba pro vedoucí kateder a ústavů – ti by s výsledky měli více pracovat jak mezi pedagogy, tak i se studenty. Ale trvá to, že vedení děkana Stehlíka, děkanky Friedové i současného děkana Pullmanna se bezprostředně zabývá zejména extrémy – tedy případy, kdy se dlouhodobě opakuje nízké hodnocení. Do budoucna se chceme ještě více zaměřit na sledování vývoje některých ukazatelů v čase. A jaké s výsledky evaluací vy sama máte zkušenosti? Ze studijní komise, kde již delší dobu působíte, nebo z většinově komise, která je nově ustavená k posouzení evaluací? Jako pro vyučující je pro mě hodnocení vždycky zajímavou zpětnou vazbou. Možná jsem měla štěstí, ale komentáře byly zatím v naprosté většině konstruktivní. Velmi si cením, když student věnuje čas a pozornost formulaci slovního hodnocení, přestože by mohl jen zaškrtnout čísla a jít dál. Ve studijní komisi s výsledky evaluací dlouhodobě pracujeme. Jsou pro nás nedílnou součástí diskusí nad nově vznikajícími akreditacemi. Velmi nízko hodnocené předměty se často v nových akreditacích už neobjeví, nebo jsou zásadně koncepčně upravené. S evaluacemi počítáme jako s cenným zdrojem informací i do připravovaného systému vnitřního hodnocení fakulty. Odborně působíte na Katedře sociální práce. Je studentské hodnocení středně velkého oboru něčím specifické? Myslím, že smysl evaluací je stejný u všech oborů. Určité specifikum snad vidím v tom, že na našem oboru, kde už se odpovědi počítají ve stovkách, nemohou mít studenti pochybnosti o skutečné anonymitě hodnocení, což může zvyšovat jejich ochotu se vyjádřit. Na druhé straně nám vyučujícím dává vyšší počet hodnocení přesnější představu o názoru studentů na daný předmět.   Přečtěte si další rozhovory, které ke studentskému hodnocení vycházejí téměř každý semestr: Co nabízí nová aplikace pro studentské hodnocení? Dotazníky je možné vyplnit už jen do 16. června Komfortnost vyplňování dotazníků, autorizované podpisy komentářů a šíření aplikace na další fakulty Univerzity Karlovy přibližují tvůrci nové podoby aplikace dr. Ondřej Tichý a Bc. Martin Roček. [11. 6. 2018] Změny musejí zrát, říká o dopadech studentského hodnocení doc. Radek Chlup O dopadu výsledků hodnocení a důležitosti jejich návaznosti hovoří doc. Radek Chlup z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, který působí také jako koordinátor fakultních akreditací. [30. 5. 2017] Na všechny komentáře vždycky odpovídám, jsem za ně rád Co si dr. Jan Chromý, předseda Akademického senátu FF UK, myslí o způsobu realizace hodnocení studentských kurzů? Proč mají někteří studenti pocit, že nejsou schopni posoudit kvalitu výuky? [18. 1. 2017] Výsledky studentského hodnocení kurzů je třeba náležitě interpretovat „Je prakticky pravidlem, že v těch nejkvalitnějších oborech, které nejlépe učí studenty kriticky myslet, hodnotí studenti podrobně a velice přísně,“ říká ke studentskému hodnocení kurzů doc. Pultrová, předsedkyně Studijní komise. [9. 5. 2016] Náročné předměty mívají často nejlepší hodnocení O důležitosti výsledků hodnocení a o specifikách evaluací na malých oborech jsme mluvili s dr. Renatou Landgráfovou, proděkankou pro studium. [20. 1. 2016] Účastí v hodnocení studenti pomáhají udržet jeho legitimitu O anonymitě dotazníků i dopadech hodnocení prozrazuje v rozhovoru víc proděkan Ondřej Tichý. [30. 5. 2015] Studentské hodnocení by mělo podnítit diskusi Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, a dr. Eva Lehečková, proděkanka pro studium, odpovídají na otázky o evaluacích kurzů končícího zimního semestru. Proč jsou letos evaluace spuštěny dříve? V čem jsou jiné? A proč jsou tak důležité? [18. 12. 2014] Výsledky evaluací nezůstávají viset v prostoru „Výpovědní hodnota evaluací roste semestr za semestrem,“ říká k několikaletému průběhu evaluací děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík. [14. 1. 2014]  

Knihovna FF UK spustila uživatelský průzkum na téma uživatelské zkušenosti s vyhledáváním, půjčováním a čtením odborných e-knih z nabídky Univerzity Karlovy

22. leden 2019 - 11:49
Hodnocení můžete zasílat do 1. února. Fond Knihovny FF UK čítá v současnosti přes milion tištěných svazků a dalších téměř 300 titulů je přístupných v elektronické podobě. Tyto tištěné i elektronické knihy jsou vyhledatelné a přístupné prostřednictvím jednotného univerzitního vyhledávače UKAŽ. Pomozte Knihovně FF UK se zlepšováním služeb a věnujte prosím několik minut vyplnění dotazníku zkoumajícímu uživatelské zkušenosti s vyhledáváním, půjčováním a čtením odborných elektronických knih. Dotazník je přístupný na webové adrese http://bit.ly/knihovnaffdotaznik2019.

Prestigious Publication „Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years“ Co-Edited by doc. Marek Jakoubek Published by Routledge

18. leden 2019 - 14:08
The prestigious publication Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years has come out from Routledge. Marek Jakoubek and the socio-cultural anthropologist Thomas Hylland Eriksen prepared the book for the 50th anniversary of the publication of the famous volume Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference (ed. Fredrik Barth), which came out in 1969. The book marked a milestone in the conceptualization of ethnicity and ethnic groups and opened a new field of enquiry in the social scientific study of ethnicity. To mark the anniversary Marek Jakoubek (Department of Ethnology, Charles University) and Thomas Hylland Eriksen (Department of Social Anthropology, University of Oslo) have edited a new book, Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years (Routledge 2019), where some of the major theorists and researchers in the field assess the significance of the Barthian perspective within the context of their own research. Ethnic Groups and Boundaries Today demonstrates the enduring significance of the work, identifying its shortcomings and showcasing the state of the art today, fifty years after the publication of the groundbreaking original. As such, it will appeal to scholars across the social sciences with interests in the concept and study of ethnicity.

Opatření děkana č. 2/2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2018

18. leden 2019 - 8:25
Opatření děkana č. 2/ 2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2018

Vychází prestižní publikace Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years, kterou spolueditoval ředitel Ústavu etnologie FF UK Marek Jakoubek

17. leden 2019 - 19:17
Se sociokulturním antropologem Thomasem Hyllandem Eriksenem knihu připravili při příležitosti 50 let od vydání slavné publikace Ethnic Groups and Boundaries. V roce 1969 vydala skupina severských antropologů knihu Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference, jejímž editorem byl profesor Fredrik Barth.  Publikace znamenala zásadní zlom v tematizaci etnicity a etnických skupin a je dodnes jednou z nejcitovanějších antropologických prací vůbec. Při příležitosti výročí vydání této publikace se profesor Thomas Hylland Eriksen z University v Oslu a docent Marek Jakoubek z Ústavu etnologie Filozofické fakulty UK rozhodli společně připravit prestižní publikaci Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years, ve které řada předních světových odborníků z oblasti etnických studií hodnotí přínos Barthovy práce v kontextu vlastních výzkumů. Knižní novinka Ethnic Groups and Boundaries Today dokládá trvalý význam Barthovy publikace, reflektuje její silné i slabé stránky a ukazuje stav studia etnicity v sociálních vědách po pěti dekádách od jejího vydání. Jako taková bezpochyby zaujme odborníky zabývající se etnickými fenomény a procesy napříč společenskými vědami. Publikace vychází v britském nakladatelství Routledge, pro českého čtenáře bude v blízké době přístupná v knihovně Ústavu etnologie FF UK. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Přehled: Databáze přístupné v roce 2019

16. leden 2019 - 15:01
Univerzita Karlova nebo jednotlivé fakulty nakupují velké množství bibliografických a plnotextových databází. Podívejte se na aktuální přehled databází pro rok 2019 a na seznam databází s ukončeným přístupem. Některé zdroje jsou dostupné pro uživatele z celé Univerzity Karlovy, některé jsou přístupné uživatelům jen z některých fakult. Tučně jsou uvedeny databáze, které jsou zdroje nakupované pro celou Univerzitu Karlovu, kurzívou jsou uvedeny zdroje s garantovaným přístupem pro FF. Do všech databází vstoupíte z Portálu elektronických zdrojů www.pez.cuni.cz. Pro většinu zdrojů lze využít společné vyhledávání ve vyhledávači UKAŽ (www.ukaz.cuni.cz). Zdroje, které nelze vyhledávačem UKAŽ prohledat, jsou označeny hvězdičkou. Úplný seznam zdrojů (včetně zdrojů nakupovaných jinými fakultami a zdrojů v režimu open access) je uveden na Portálu elektronických zdrojů – http://pez.cuni.cz. U zdrojů, které poptávaly jiné fakulty, závisí podmínky přístupu na licenčních smlouvách a tyto podmínky se mohou lišit. V roce 2019 jsou uživatelům Filozofické fakulty přístupné databáze [1]: American Association for Cancer Research Publications American Chemical Society Journals ACM Digital Library American Institute of Physics – Complete American Mathematical Society Journals American Physical Society e-Journals Academic Search Complete (EBSCO) Academic Search Ultimate (EBSCO) ATLA religion Database with ATLA Serials BioOne Complete BREPOLIS (vč. zdroje L’Anné philologique) eBook Academic Collection (EBSCO) JSTOR – Art & Sciences I JSTOR – Art & Sciences II JSTOR – Art & Sciences III JSTOR – Art & Sciences V Gale Literary Sources [2] GeoRef GeoScienceWorld* IEEE/IET Electronic Library (IEL) IOPscience Library and Information Science (LISS) Literature Online* MathSciNet OECD iLibrary Oxford English Dictionary* Oxford Journals Online Full Collection Oxford Scolarship Online PsycARTICLES RSC Gold SpringerLink Taylor & Francis Online Thesaurus Linguae Latinae* Thieme MedOne Education Wiley Online Library ScienceDirect Scopus Web of Science Databáze s ukončeným přístupem Přístup k platformě studijních materiálů Elektra bude ukončen 31. ledna 2019. Uživatelům doporučujeme vyexportovat uložené soubory a pro další práci využít portálu Moodle. Film Television Literature Index with Full Text – přístup skončí 31. ledna 2019 (doporučujeme uživatelům případně vyexportovat uložené záznamy z osobních účtů). Literature Resource Center – nahrazeno zdrojem Gale Literary Sources Thesaurus Linguae Graceae – možnost obnovení přístupu je momentálně v řešení. [1] Poznámka: Tučně jsou zdroje nakupované pro celou Univerzitu Karlovu, kurzívou jsou zdroje s garantovaným přístupem pro FF. Hvězdička označuje zdroje, které nejsou prohledatelné a přístupné přes vyhledávač UKAŽ. [2] Databáze Gale Literary Sources je nástupcem databáze Literature Resource Center.

Univerzita Karlova odhalila pamětní dlaždici Jana Palacha

16. leden 2019 - 12:29
Pamětní dlaždice je umístěna v prostorách Karolina a Univerzita Karlova jejím prostřednictvím připomíná významný čin studenta Filozofické fakulty UK Jana Palacha, který provedl jako protest proti lhostejnosti k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Deska byla odhalena na nádvoří Karolina, v místě, kde stála v roce 1969 rakev s ostatky Jana Palacha. Zhotovil ji akademický sochař Jakub Vlček a je na ní uvedeno jméno a data narození, sebeupálení a zesnutí Jana Palacha. Dlaždice byla zhotovena z bronzu v symbolických rozměrech 69 cm x 69 cm a váží symbolických 89 kilogramů. Desku zdobí stylizované palmové ratolesti jako symboly mučednické smrti. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve svém projevu připomněl význam Palachova činu jak pro tehdejší společnost, tak pro dnešní dobu. „Jan Palach patří k nejvýznamnějším osobnostem moderních československých a českých dějin, k předním bojovníkům za svobodu a demokracii. Jeho čin proto nesmí být zapomenut. Nesmí být zapomenut také proto, že svoboda a demokracie, za něž Palach položil život, nejsou ani dnes žádnou samozřejmostí a můžeme je ztratit snáz a dříve, než se na první pohled zdá.“ Odhalení pamětní dlaždice doprovodilo otevření komorní výstavy o Janu Palachovi. Je umístěna v přízemí Karolina a návštěvníci si na ní mohou prohlédnout dobové fotografie, stuhy z věnců, které lidé přinesli k rakvi Jana Palacha, původní kondolenční knihy, dopisy psané Janu Palachovi do nemocnice či vzkazy, které lidé nosili k jeho hrobu. Výstava bude přístupná do 25. ledna 2019 mezi 9–18 hod. kromě víkendu, vstup je zdarma. Univerzitní nakladatelství Karolinum v této souvislosti vydalo v reedici sborník „Ve jménu života vašeho…“, který přináší množství dobových dokumentů a svědectví připomínajících čin Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka a reflektuje události tzv. Palachova týdne, jimiž v lednu 1989 začaly veřejné protirežimní aktivity nezávislých iniciativ nabývat celospolečenského dosahu. Univerzita Karlova

Call for Papers: Gate Theatre Research Network Expert Meeting 2 – “The Gate: Alternative Histories, Marginal Identities”

15. leden 2019 - 14:27
The expert meeting #2 of the Gate Theatre Research Network, “The Gate: Alternative Histories, Marginal Identities”, will be hosted by Charles University, Prague, Czech Republic on 14-15 June 2019. Call for papers The Gate Theatre Research Network (GTRN) is a collaboration between scholars based in the Netherlands, Ireland, the UK, the Czech Republic, France, Norway, and the United States. Its purpose is to study the Dublin Gate Theatre in various international contexts by analysing its engagement with cosmopolitanism, cultural exchange and identity formation. The Gate Theatre Research Network is funded jointly by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), Radboud University Nijmegen, the National University of Ireland, Galway, and Charles University, Prague. The second expert meeting of the GTRN will focus on the role the Gate has played in the emancipation of marginal social groups, both under the directorate of its founders, Hilton Edwards and Micheál macLiammóir, but also in more recent times, particularly under the current artistic leadership of Selina Cartmell. Topics to be addressed during the 2019 expert meeting in Prague include, but are not restricted to • the foregrounding of marginalised groups such as women, LGBT people, national and ethnic minorities, and the poor in the Gate’s repertoire; • the role of marginalised groups in the Gate’s staging practice; • cultural diversity and social emancipation at the Gate under Selina Cartmell’s directorate; • comparisons with other European theatres as regards the depiction and/or promotion of marginalised groups and identities; • Irish-language drama and the Gate. In addition to roundtable discussions and presentations by GTNR directors, core members and advisory board members, scholars who are working on the Gate Theatre and/or comparable theatre companies or institutions across Europe are invited to submit a proposal for a 20-minute paper on any of the topics listed above. Please send your 300-word proposal and 150-word biography to gatetheatre@let.ru.nl by 1 March 2019. The GTNR board of directors will review all proposals and compile the expert meeting’s programme at their discretion. Prof. Ondřej Pilný (Charles University, Prague, Director and organiser of the expert meeting) Dr Marguérite Corporaal (Radboud University Nijmegen, Director) Prof. Patrick Lonergan (NUI Galway, Director) Dr Ruud van den Beuken (Radboud University Nijmegen, Assistant Director)

Novinky ve fondech fakultních knihoven za listopad a prosinec 2018

15. leden 2019 - 11:33
Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za listopad a prosinec 2018. Seznam všech 1416 nově nakoupených či zpracovaných titulů tříděných dle tematických skupin najdete na webu v nabídce Knihovna > Knihovní fondy > Novinky ve fondech knihoven. Podívejte se, co pro vás máme nového!    ________ Pošlete nám tipy na nákup publikací! Pokud vám v našich knihovnách chybí nějaký titul, neváhejte se obrátit na svého knihovníka, anebo využijte kontaktní formulář na stránkách Knihovny Jana Palacha. 

V prosinci zemřela známá česká psycholožka Soňa Hermochová

14. leden 2019 - 16:52
Na Filozofické fakultě UK několik let působila jako vedoucí Katedry psychologie a proděkanka pro zahraniční vztahy. Za svou pedagogickou praxi vedla mnoho mladých odborníků, kteří na ni budou s vděčností vzpomínat. Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc., (1932–2018) vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově. Její profesní dráha byla do jisté míry určena i rodinným prostředím; její otec prof. Jan Doležal byl psycholog, který se zabýval experimentální psychologií, psychologií práce a duševní hygienou a zasloužil se o založení časopisu Československá psychologie. Ona sama se léta úspěšně věnovala problematice vztahu jedince a společnosti, zejména metodám, postupům a efektivitě sociálně-psychologického výcviku. Po ukončení studia nastoupila na Katedru psychologie FF UK, kde se dále soustředila na problematiku jedince a společnosti a rozvíjela obor sociální psychologie. Účastnila se řady výcviků sociálních dovedností v rámci zahraničních pobytů na univerzitách v Evropě i USA. V oblasti aplikované sociální psychologie a sociálně-psychologických výcviků se stala průkopníkem jejich praktického uplatnění v různých oblastech jako obchodní a pracovní vztahy, nápravná výchova a penologie, sociální a psychologické služby či školství. Podstatně přispěla k rozvinutí těchto aplikací i jejich teoretických základů a k praktickému zaměření studia psychologů. V letech 1991–1997 vedla Katedru psychologie FF UK a mezi roky 1994–2000 byla proděkankou FF UK pro zahraniční vztahy. V posledních letech působila na soukromé Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně. Soňa Hermochová po roce 1990 založila českou pobočku Partners for democratic change, v roce 1996 spoluzaložila Asociaci trenérů sociálně-psychologického výcviku a angažovala se v projektu Dokážu to!, ve kterém se rovněž věnovala aplikaci sociálně-psychologických technik do edukační činnosti.  

Národní filmové muzeum zahájilo pravidelný provoz. Jeho vznik iniciovali studenti filmové vědy na FF UK

14. leden 2019 - 13:07
Návštěva muzea NaFilM nabízí příležitost objevovat, jak film funguje, a poznávat jeho historii zábavnou a interaktivní formou. Muzejní instalace propojují historii se současnými technologiemi; originální exponáty tvůrci vyrábějí přímo pro účely muzea. Je možné si je vyzkoušet a díky nim se o filmu učit z vlastní zkušenosti. Na své si tak přijdou i milovníci filmových projekcí – v expozici jsou nejen nejstarší promítací přístroje jako laterna magika, ale také klasická 35mm promítačka na kliku, ze které je možné si postaru promítnout film z pásu. Expozici doplňují přes dvě hodiny projekcí českých a zahraničních filmů. Součástí muzea je i ruchové studio, kde je možné si po vzoru světoznámých „brunclíků”, mistrů ruchu z Barrandova, vytvořit vlastní zvukovou nahrávku, nebo laboratoř J. E. Purkyně pro experimentování se zrakem. V závěru návštěvy si návštěvníci mohou natočit svůj animovaný film, který si z muzea odnesou domů. Projekt NaFilM vzešel z nadšení studentů filmové historie na FF UK Adély Mrázové, Terezie Křížkovské a Jakuba Jiřiště. „Českému filmu je už víc jak sto let, má svou osobitost i světový význam a my jsme si řekli, že by si zasloužil své muzeum. Místo, které bude vzdělávat a skvěle doplňovat rozvíjející se filmovou a mediální výchovu na školách a přístupnou formou představovat národní kinematografii českým i zahraničním návštěvníkům,” uvádí Adéla Mrázová. Za muzeum se postavila i řada českých filmařů, kteří měli možnost jeho postupný vývoj sledovat. Mezi nimi jsou například režiséři Zdeněk Svěrák, Jiří Menzel a Jan Hřebejk nebo dokumentaristky Olga Sommerová a Helena Třeštíková. Projekt podpořila také veřejnost – filmové muzeum NaFilM se stalo vůbec prvním projektem v historii crowdfundingového portálu Hithit.cz, jemuž se podařilo už potřetí úspěšně dokončit veřejnou sbírku. Muzeum dlouhodobě podporuje Státní fond kinematografie, Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. Prahy i Univerzita Karlova, na jejíž Filozofické fakultě tvůrci studují a která NaFilM v roce 2018 ocenila za mimořádný přínos prestižní cenou Miloslava Petruska. Kompletní tisková zpráva

Den otevřených dveří FF UK 2019 proběhne už tuto sobotu 12. ledna

11. leden 2019 - 20:50
Den otevřených dveří FF UK se uskuteční v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2 od 10 do 18 hod. Kromě prezentací všech otvíraných bakalářských a navazujících magisterských oborů budou připraveny např. prezentace studentských spolků.

Invitation to Theatre: O. Goldsmith – She Stoops to Conquer

10. leden 2019 - 15:29
D-Theatre, a society of current and former students of the Faculty of Arts, presents Oliver Goldsmith’s famous comedy She Stoops to Conquer. Annotation: „A comedy of manners by Oliver Goldsmith in which the rich gentleman Charles Marlow travels out of London to meet Kate Hardcastle, a young lady he is to marry. Accompanied by his friend Hastings, he is misled on his way by her brother – Tony Lumpkin, into thinking that the house of his fiancée is an inn. Taking his future father in law for an innkeeper, he repeatedly orders him about while pursuing his fiancée Kate (thinking she is a barmaid) in hope of a one-night stand. Knowing of his strange impediment that prevents him from behaving naturally in the company of high-class women, Kate takes advantage of this situation to turn her future husband into a better lover.“ four performances (11, 18, 19 and 26 January) at 19:30 in Divadlo D21 (Záhřebská 21, 12000 Královské Vinohrady,  Prague 2) Facebook event  

Doors Open Day 2019 – Saturday 12 January

10. leden 2019 - 15:18
On Saturday 12 January 2019, the Faculty of Arts invites all prospective applicants to the annual Doors Open Day (CUFA main building, nám. Jana Palacha 2, Prague 1). The programme includes presentations of all BA and MA programmes, a Student Café (informal chat with current students over coffee), and presentations of the Student Council and various student clubs and societies.

Výběrové řízení ze dne 10. 1. 2019 – Ústav světových dějin/Job offer from 10 January 2019 – Department of Global History

10. leden 2019 - 13:58
English see below Ústav světových dějin Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Obecné a světové dějiny se zaměřením na nejnovější dějiny (dějiny 20. století) se zaměřením na dějiny západní Evropy a euroatlantického prostoru Úvazek: 0,5 Popis pozice: výuka v oboru uchazečovy specializace, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia vedení studentských prací a projektů výzkum v oboru uchazečovy specializace podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce Požadavky: titul Ph.D. v oboru historie výborná znalost minimálně dvou světových jazyků schopnost učit minimálně v jednom světovém jazyce (anglický, francouzský či německý jazyk) přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. března 2019 Termín přihlášky:  12. února 2019 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Department of Global History Job title: Assistant Professor Field and specialization: General and World Contemporary History (History of 20th Century) with specialization on the history of Western European countries a Euro-Atlantic area. Part-time position (20 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, primarily B. A- and M.A. level courses will be expected supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements: PhD in the area of specialization adequate teaching experience excellent knowledge of minimally two world languages ability to teach in at least one world language (English, French, or German) adequate publication record in the field of specialization organizational and administrative skills Expected starting date: March 1, 2019 Application deadline: February 12, 2019 Complete applications will include the following: application to the selection procedure curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Přístav volá! Knihovny Hamburku a Brém. – 1. část

10. leden 2019 - 9:27
Nejen běžnou denní rutinou zpracování knih, půjčování a organizací fondu je naplněn život knihovníka. Občas je třeba vydat se do světa a načerpat nové zážitky z praxe jiných knihoven. Vždyť nejhorší, co se vám může v pracovním životě stát, je usnout na vavřínech, spokojit se s tím, co funguje a pak se divit, že vám vlastně ujel vlak. I proto zaměstnanci knihoven FF UK pořádají cesty do zahraničí, odkud si přivážejí nejen podněty k vylepšení své práce, ale také cenné vazby na zahraniční kolegy. Tentokrát padla při výběru našeho cíle volba na německý Hamburk, Brémy a tamní univerzitní knihovny. Poslední krásné dny letošního prodlouženého léta přivítaly mě a tři mé kolegyně z různých knihoven FF UK ve vlaku do přístavní metropole na Labi. Povětšinou průmyslové a námořní město, které navíc za války utrpělo četné škody vinou bombardování, nemá na první pohled památek chtivému turistovi moc co nabídnout. I vzhledem k lokaci našeho ubytování tak trochu na vystrkově jsme si v prvních hodinách po příjezdu užívali hlavně typické velkoměstské betonové džungle, rušných autostrád a odlidštěných fasád ubytoven. Nicméně po ubytování a následné procházce ulicemi Hamburku jsme odhalili i historické jádro, které je propleteno a spojeno doslova stovkami a tisícovkami mostů a můstků, pnoucích se nad zátočinami Labe. Naše první dojmy by se daly shrnout slovy Hamburk – město ve výstavbě. Neustálý stavební ruch, bagry a rypadla zakusující se do rozebraných náplavek a silniční uzávěry, to vše patrně patří k místnímu koloritu. Stejně neodmyslitelné ale jsou i vysoké hanzovní paláce z červených cihel nad řekou, železné, kamenné i betonové můstky a rušná lodní doprava, ze které Hamburk těží své bohatství i osobité kouzlo. Druhý den po ubytování nás očekávaly hned dvě knihovny – Zentralbibliothek Recht der Universität Hamburg a Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Universität Hamburg – kampus Budova právnické knihovny se nachází uprostřed kampusu ze sedmdesátých let, který již nese jisté známky opotřebení a mění se pomalu v betonový skanzen dob dávno minulých. Studentům však tento stav zjevně vyhovuje. Desítky jich korzují mezi budovami, čtou si v parku nebo krmí volně pobíhající veverky. Po chvilce bloudění komplexem budov jsme konečně našli naši vytouženou knihovnu, kde nás uvítaly dvě sympatické knihovnice. Hned z kraje nás seznámily s historií a architektonickými úpravami knihovny. Budova sestávající prakticky ze dvou domů spojených prosklenou vestavbou si užila své z rukou možná až příliš kreativních architektů. Nezapomenutelná je historka o velké vodní ploše, která měla sloužit jako ozdobný a zároveň ochlazující prvek interiéru. Bohužel se až příliš často stávalo, že do „rybníčku“ volně zapluli roztržití studenti i s náloží skript a knih. Nádrž byla tedy vypuštěna a knihovna se tak v letních dnech hlavně ve vyšších patrech mění ve skleněné peklo. Skleněný palác právnické knihovny Studenti knihovnu využívají prakticky po celý den až do hluboké noci, kdy odborný personál předává vládu nad budovou ochrance. Fond je volně přístupný, nicméně slouží jen ke studiu na místě (kromě víkendů, kdy je možno odnést si pár knih domů) a studenti jej mohou užívat v rámci několika stavebně oddělených studoven, které se liší i úrovní hluku, který je v nich přípustný. V některých je možno volně diskutovat, jiné jsou určeny k soustředěnému studiu a poslední týmová studovna pak podle některých známek v nočních hodinách slouží i jako „Partyraum“. Razantně větší a otevřenější prostor nás čekal ve Staats- und Universitätsbibliothek, zkráceně také Stabi, která svým fondem zastřešuje hned několik hamburských univerzit a slouží také jako státní vědecká knihovna. Náš průvodce nás uvítal v konferenční místnosti s krásným výhledem na střechy historického jádra i přístavní jeřáby v pozadí. Dostalo se nám důkladného školení o historii knihovny, jejím financování i fondu, který je umístěn jednak v podzemních prostorách budovy, ale také v několika knižních věžích – depozitářích za městem. Výpůjční pult Stabi Po zevrubné přednášce nás čekala exkurze ve značně členitém prostoru zázemí, ale také ve studovnách a volném výběru. Prakticky za provozu prochází knihovna náročnou modernizací, mění se koberce pohlcující kročejový hluk, nábytek, počítačové vybavení atd. Roste rovněž počet studoven a týmových pracoven na úkor knižních regálů. Součástí složitě členěné budovy, která v sobě spojuje hned několik různě starých a architektonicky řešených budov, je také monumentální výstavní a přednáškový sál. Kapitolu samu o sobě pak tvoří podzemní prostory se skladem knih. Pojízdné regály jsou vesměs elektrifikované a pod stropem by vás jistě zaujala kolejnice, po které se pohybuje vozík s nákladem vybraných knih. Ačkoliv na leckoho by mohly podobné vymoženosti působit futuristicky, v této knihovně jsou prakticky od jejího začátku a jeví již jisté známky opotřebení. Přesto je vše stále funkční a podzemní sklad denně ožívá činností knihovnického personálu. Panorama hamburského přístaviště Poté, co nám náš ochotný průvodce ukázal i poslední vymoženost této knihovny (WC), mohli jsme věnovat zbytek dne procházce po Hamburku, který hlavně v samotném centru kolem řeky dokáže zaujmout i náročného turistu. Hlavně pokud „ujíždíte“ na industriální architektuře, těžké mechanizaci a hlavně lodích. Procházka kolem hanzovních domů nad kanály, které ještě nedávno sloužily jako skladiště zboží z širého světa, byla poněkud skličující. Dnes již v budovách sídlí převážně jen obchodníci s perskými koberci a velkolepé budovy zejí prázdnotou. Mezi historickými budovami se vyjímá monolit Labské filharmonie. Z ochozu její zvlněné střechy se před námi rozprostřel pohled na centrum i monumentální jeřáby vykládající zaoceánské nákladní škunery. Výhled na lodě nás nalákal a tak jsme využili toho, že jízdenka MHD slouží také jako lístek na říční tramvaj a podnikli okružní jízdu po Labi. Bylo zajímavé sledovat, jak načančané turistické centrum postupně ztrácí svůj lesk, zastávky lodi stále více páchnou strojním olejem a naftou a na konečné se už nikomu z nás nechtělo tak úplně vystupovat. Konec první části reportáže. V druhé závěrečné části si mj. přečtete dojmy z města Brém a jeho knihoven. Druhá část vyjde zde na blogu v následujícím týdnu. Petr Schink petr.schink@ff.cuni.cz Knihovna Celetná vedoucí knihovny tip: Přečtěte si naše další reportáže z cesty po knihovnách evropského kontinentu!

Projekt KREAS a Česká asociace kognitivní lingvistiky vyhlašují výzvu pro přihlašování abstraktů na mezinárodní workshop zaměřený na gestikulaci a znakové jazyky

10. leden 2019 - 1:26
Ve dnech 16. a 17. května 2019 proběhne v Kampusu Hybernská mezinárodní workshop Gesture-Sign Workshop Prague 2019: converging the perspectives on methods, theories, and applications pořádaný Filozofickou fakultou UK. Zájemci mohou abstrakty podávat do 28. února. Cílem workshopu je propojit odborníky zaměřené na výzkum neverbální komunikace, gestikulace a znakových jazyků, kteří k daným výzkumným oblastem přistupují z různých teoretických i metodologických perspektiv, a podpořit jejich hlubší reflexi aktuálních poznatků v popisu multimodální komunikace. Během workshopu na přednáškách promluví významní hosté jako Jürgen Streeck z Univerzity v Austinu, Gerardo Ortega z Univerzity v Birminghamu, Cristóbal P. Canóvas z Univerzity v Murcii či Pamela Perniss z Univerzity v Kolíně nad Rýnem. Připraveny zde budou také dvě posterové sekce. Celá akce vyvrcholí diskusí vedenou Janem P. de Ruiterem z Tuftsovy univerzity. Zájemci mohou podávat abstrakty pro posterovou sekci. Anonymizované abstrakty v anglickém jazyce v rozsahu 250 slov a formátu pdf je možné zasílat do 28. února 2019 na adresu jakub.jehlicka@ff.cuni.cz. Podrobnosti o události jsou k dispozici na webových stránkách. Workshop se bude konat pod záštitou České asociace kognitivní lingvistiky a v rámci projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Výběrové řízení ze dne 9. 1. 2019 – Katedra pedagogiky

9. leden 2019 - 17:20
Katedra pedagogiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP2 Obor a zaměření: teorie a metodika výchovy, sociální pedagogika Úvazek: 0,2 na dobu určitou 1 rok (záskok za mateřskou) Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, bakalářských a diplomových Požadavky: ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru, zkušenost s pedagogickou činností Předpokládaný nástup: 1. března 2019 Termín přihlášky: 10. února 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ přehled pedagogické činnosti, přehled publikační činnosti, přehled vědecko-výzkumné činnosti, kopie dokladů o vzdělání, představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Výběrové řízení ze dne 9. 1. 2019 – Ústav germánských studií/ Job offer from 9 January 2019 – Department of Germanic Studies

9. leden 2019 - 17:15
English see below Ústav germánských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2 Obor a zaměření: nizozemská kultura, literatura, dějiny, reálie Úvazek: 0,2 (8 hodin týdně) na dobu určitou Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových vědecká publikační činnost podíl na administrativní činnosti Požadavky: ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) relevantního humanitního směru, případně min. titul Mgr. a probíhající doktorské studium zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností odborná činnost v oblasti nizozemské kultury, literatury a/nebo dějin výborná znalost nizozemštiny organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. března 2019 Termín přihlášky: 9. února 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ životopis přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Germanic Studies Job title: Assistant /Assistant Professor Expected salary/job rank: AP1/AP2 level Field and specialization: Dutch culture, literature, history Position: 0,2 (8 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, exam participation supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level publishing scholarly publications or participating in research sharing administrative duties Job requirements: doctoral degree in a relevant field of the humanities, or at least an M.A. degree and commenced doctoral studies experience with teaching and research experience in the areas of Dutch culture, literature and/or history excellent knowledge of Dutch organizational and administrative skills Expected starting date: March 1, 2019 Application deadline: February 9, 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz or By post (in person): Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Aktuality

se ve dnech 22. - 28. III. nalézají na uni v Northamptonu.

21. březen 2019

Vizte...

17. březen 2019

Z duvodu nizkeho poctu zajemcu o pripravny kurs se odklada termin jeho zacatku o 2 tydny....

14. březen 2019