Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 8 min zpět

Ústav hudební vědy FF UK spolupořádá vědeckou konferenci Knižní kultura české reformace

3. červen 2019 - 11:20
Konference se uskuteční 5.–7. června v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. Věnovat se bude konfesijním aspektům české knižní kultury v raném novověku. Za Filozofickou fakultu UK se na konferenci vedle Ústavu hudební vědy představí také Ústav informačních studií a knihovnictví. Na organizaci se společně s FF UK podílí Historický ústav AV ČR a Knihovna AV ČR. Podrobnější informace o programu zde.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Akreditačního oddělení

3. červen 2019 - 11:00
Referent/ka Akreditačního oddělení Hlavní náplň práce příprava akreditačních materiálů a studijních plánů organizační a administrativní pomoc při přípravě akreditačních žádostí komunikace s akademiky fakulty a s úředníky dalších orgánů (např. Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací UK, MŠMT, Národní akreditační úřad) kontrola personálního zabezpečení studijních programů a studijních plánů správa akreditační databáze a práce se Studijním informačním systémem (SIS) Vstupní předpoklady vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské znalost programů MS Office a Excel samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost příjemné a vstřícné vystupování s potřebnou mírou asertivity znalost univerzitního prostředí a jeho fungování výhodou Nabízíme: pracovní úvazek 1,0 odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, vzdělávací kurzy, tuzemské i zahraniční stáže), zaměstnanecké benefity Nástup dle dohody Způsoby přihlášení E-mailem: Strukturovaný životopis a motivační dopis (max. 1 normostrana) zašlete emailem vedoucímu Akreditačního oddělení Aleši Rýznarovi, M.A. ales.ryznar@ff.cuni.cz Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.      

International Workshop „Wittgenstein and Hegel – Negativity and Language“

2. červen 2019 - 18:10
The international workshop devoted to the negativity and language in Hegel and Wittgenstein will continue the discussion begun at the Wittgenstein–Hegel conference at TU Dresden in June 2017. The keynote speakers are Prof. Kenneth R. Westphal (Istanbul) and Prof. Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig). The new volume „Wittgenstein and Hegel – Reevaluation of Difference“ (de Gruyter 2019) will be introduced as part of the programme. The organization of the workshop is supported by The European Regional Development Fund-Project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734). The workshop takes place on 11 – 13 June 2019 at Kampus Hybernská (Hyberská 4, Prague 1; Room 2D). For more information, see the event website.

John Michael Coggeshall as Visiting Fellow in Ethnology (Winter Term 2019/2020)

31. květen 2019 - 18:13
Department of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University, is delighted to welcome dr. John Michael Coggeshall, Professor of Anthropology from Clemson University (South Carolina), as a visiting fellow at the department for the Fall Term 2019. Prof. Coggeshall’s stay at Charles University is supported by the project “Increasing the quality of education at Charles University and its relevance to the needs of the labour market.” (Reg.no. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362). Prof. Coggeshall’s interest in the Czech Republic dates back to 1995, when he accompanied a group of American students in their study trip to the Czech Republic aimed at the impact of tourism. In the Fall Term 2019, dr. Coggeshall will be teaching the courses “Anthropological Theories” and “Ethnographic Fieldwork” at Charles University. The courses will be open both to Czech and foreign students interested in anthropology as a fascinating discipline studying people in the contemporary world. Prof. Coggeshall’s professional interests comprise ethnicity, folklore, and heritage tourism. He has been engaged in research into American ethnic and regional groups, the impact of tourism of the South Carolina’s coast, ethnic architecture and folklore in southwestern Illinois immigrant communities, and – most recently – mountain cultures of South Carolina. One of his most quoted articles focuses on the construction of gender roles in the prison. His publications include, among others, Liberia, South Carolina: an African American Appalachian Community (2018), Carolina Piedmont Country (1996), Vernacular Architecture in Southern Illinois: the Ethnic Heritage (with J. Nast, 1988), and “‘Ladies’ behind bars: a liminal gender as cultural mirror,” reprinted in The Best of Anthropology Today, ed. by J. Benthall (2002).

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK hostila mezinárodní konferenci o vzdělávací politice

31. květen 2019 - 14:37
Konferenční setkání „Adult Education and Learning Policy in a World Risk Society” na téma výzkumu vzdělávací politiky řešící oblast vzdělávání a učení dospělých, proběhlo ve dnech 16.–18. května 2019 na FF UK. Akce se zúčastnilo téměř šest desítek odborníků z 20 zemí, kromě Evropy byly zastoupeny ještě 3 další kontinenty. Delegáti se ve svých vystoupeních věnovali problematice sociálních, politických, ekonomických a environmentálních rizik ve vztahu k učení jako předmětu politiky vytvářené na nejrůznějších úrovních od lokální po transnacionální. Ve 13 sekcích bylo prezentováno 39 příspěvků, 5 z nich tvořily symposium věnované veřejným politikám zaměřeným na pozici mladých dospělých na trhu práce v zemích EU. V rámci plenárních přednášek vystoupily Anke Grotlüschen (Universität Hamburg) a Sotiria Grek (Nottingham University), které analyzovaly výzkum gramotnosti a ohrožených skupin, resp. problémy expertízy a tvorby politiky mezinárodních organizací jako OECD nebo UNESCO. Součástí plenárního programu byly dále dva kulaté stoly: Pprvní z nich se soustředil na problematiku učení se občanským kompetencím v kontextu postkomunistické Evropy, druhý na možnosti a sociální odpovědnost vzdělávací politiky v éře populismu. Konference „Adult Education and Learning Policy in a World Risk Society“ proběhla jako IV. konference Sítě pro výzkum vzdělávací politiky (PSAE) Evropské společnosti pro výzkum vzdělávání dospělých (ESREA). Petr Kukal, mluvčí FF UK    

Na Dnech Evropské literatury 2019 ve Vietnamu představila Povídky malostranské jejich hlavní překladatelka Binh Slavická z FF UK

31. květen 2019 - 13:37
V rámci každoroční akce, kterou od roku 2011 organizuje European Union National Institut for Culture, proběhla setkání se čtenáři v Hanoji a v Ho Či Minově Městě. Workshop v Hanoji 12. května přilákal jak bývalé vietnamské studenty z českých vysokých škol, tak hanojské vysokoškoláky včetně několik vietnamských spisovatelů. Ústředním tématem bylo „A Conversation between Two Nations“. Hlavní důraz byl položen na osobnost Jana Nerudy, Májovce, Povídky malostranské a na jejich překlad do vietnamštiny; spolupráce na tomto poli pak přesvědčivě doložila blízkost české a vietnamské mentality. Spolu s dr. Slavickou se na vedení workshopu podílela také vietnamská překladatelka a literární kritička dr. Nguyễn Quyên. O tři dny později proběhla v Ho Či Minově Městě nad tímto překladem diskuse na téma „Czech Literature in Vietnamese Perspectives“. I zde převažovali mezi posluchači vysokoškolští studenti. Moderátory diskuse byli dr. Slavická a překladatel dr. Ondřej Slówik, absolvent vietnamistiky na FF UK, žijící v HCM City. Diskutovalo se o překládání vietnamské literatury do češtiny a o roli vietnamistů FF UK v propagaci vietnamské literatury v ČR. Nerudův ikonický povídkový soubor je úvodním výstupem společného překladatelského projektu Filozofické fakulty UK a Fakulty Literatura University of Social Sciences and Humanities (USSH) Ha Noi. Poprvé byl vietnamské veřejnosti představen na českém velvyslanectví v Hanoji 27. října loňského roku. Petr Kukal, mluvčí FF UK    

Zemřel jeden z nejvýznamnějších českých lingvistů 20. století, emeritní profesor Univerzity Karlovy Petr Sgall

31. květen 2019 - 11:43
Zakladatel Ústavu teoretické a komputační lingvistiky na Filozofické fakultě UK odešel 28. května, den po svých 93. narozeninách. Vědec a pedagog prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. Dr.h.c.mult., se zabýval mnoha lingvistickými odvětvími, zejména jazykovou typologií, problémy obecné lingvistiky a indoevropeistiky, spisovnou češtinou a obecnou češtinou v souvislosti s pravopisem, funkční lingvistikou stratifikačního typu či matematickou lingvistikou. V 50. a 60. letech vytvořil pojmový rámec pro formální popis přirozeného jazyka, tzv. funkční generativní popis jazyka. V Laboratoři algebraické lingvistiky se pod jeho vedením rozvíjel obor matematická (počítačová) lingvistika. Laboratoř vznikla spojením algebraických a matematických lingvistů z Filozofické fakulty UK a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Její sídlo se v roce 1972 přesunulo z FF UK na Matematicko-fyzikální fakultu, kde pod novým názvem Ústav formální a aplikované lingvistiky funguje dodnes. V roce 1990 založil prof. Sgall na Filozofické fakultě UK Ústav teoretické a komputační lingvistiky, který navázal na práci přerušenou politickým vývojem po roce 1968. Profesor Sgall působil po celý svůj profesní život na Univerzitě Karlově a jako hostující profesor na mnoha zahraničních univerzitách. Je oceňovaným autorem a spoluautorem mnoha monografií a článků. Za své dílo obdržel řadu ocenění: mezinárodní cenu Alexandra von Humboldta, čestné doktoráty francouzského institutu INALCO a univerzity v Hamburku či Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Byl členem vědecké společnosti Academia Europaea a čestným členem prestižní American Linguistic Society. Petr Sgall odborně vychoval řadu lingvistů, jimž svou tvůrčí osobností, radostí z nových objevů a pracovními metodami vtiskl nadšený vztah k jazykovědě. Jakožto zakladatel oboru matematická lingvistika vychoval i řadu informatiků, kteří v sobě spojují jazykovědnou erudici s matematickou a počítačovou metodologií a po jeho vzoru se věnují počítačovému zpracování přirozených jazyků. Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve čtvrtek 13. června ve 14 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Doc. Radvan Bahbouh z Katedry psychologie FF UK obdržel vyznamenání od Armády České republiky

31. květen 2019 - 10:03
Čestný odznak Za zásluhy III. stupně převzal 27. května od náčelníka nejvyššího štábu Armády České republiky armádního generála Aleše Opaty. Ocenění získal za významnou spolupráci s AČR a podporu v oblasti provádění sociálního výzkumu a sociodiagnostické techniky. Jde o nejvyšší vyznamenání, které může náčelník generálního štábu udělit. Spolupráce s armádou spočívala ve využívání tzv. sociomapování v bojových misích a dalších armádních jednotkách. Diagnostika týmů prostřednictvím sociomap slouží pro optimalizaci sestavování jednotek, jejich přípravu a včasné intervence zlepšující součinnost. Petr Kukal, mluvčí FF UK

V Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově uspěli autoři z Filozofické fakulty UK

30. květen 2019 - 9:48
V hodnocení se umístilo dvacet šest publikací z FF UK, sedm z nich mezi patnácti nejlepšími. O čtvrté až šesté místo se dělí Miroslav Verner, Jan Palkoska a Jan Bičovský. Prof. Miroslav Verner z Českého egyptologického ústavu uspěl s monografií „Abusir: The Necropolis of the Sons of the Sun“. Místo sdílí společně s dr. Janem Palkoskou z Ústavu filosofie a religionistiky a jeho publikací „The a priori in the Thought of Descartes: Cognition, Method and Science“ a dr. Janem Bičovským z Ústavu srovnávací jazykovědy s publikací „Praindoevropština“. Hlavním cílem soutěže je podpora autorů vysoce kvalitních monografií a jejich mateřských fakult či dalších univerzitních součástí. Monografie hodnotí odborná komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy. Kompletní přehled výsledků soutěže je dostupný na webových stránkách Univerzity Karlovy. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Přihlaste se do soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2019 za nejlepší diplomové, disertační a vědecké práce

29. květen 2019 - 14:57
Prestižní cena je udělovaná studentům, vedoucím prací a školitelům, mladým vědcům a nejlepšímu pedagogovi. Finanční odměnu získává nejen autor, ale i vedoucí práce a ten, kdo doporučí vítěze. Přihlášky je možné podávat do 30. listopadu. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV. Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a vědě. Vítězové si v několika kategoriích rozdělí téměř jeden milion korun.  Proč se zapojit do soutěže? Navýšili jsme odměny v kategoriích Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce o 140 000 Kč. Doporučte nám vítěze a získejte 10 tisíc korun. Vítězným projektům zajistíme mediální zájem laické i odborné veřejnosti. Bez dobrých pedagogů není dobrých studentů – stejná odměna jako pro studenta tedy čeká i na vedoucího jeho práce. Hodnocení provádí porota složená z předních odborníků vysokého školství a AV ČR. Kategorie a odměny v letošním ročníku Přihlášky a podrobnější informace o soutěži najdete na www.cenasiemens.cz.

Call for Papers: International Conference „Utopia and the New World“

29. květen 2019 - 13:56
Center for Ibero-American Studies, Prague (Czech Republic), 5-6 November 2019 The objective of the international conference Utopia and the New World is to bring together specialists from various academic disciplines dealing with the problematic of modern utopias in Americas and Europe. The concept of utopia has had from its origin a special relationship with the geographical exploration of the globe and with the American scenery. This close relationship allows us to propose as the guiding thread of the congress the connection between utopia (or dystopia) and the idea of “New World” applied by Europeans not only to America, but also to all that modernity would promise to bring. Undoubtedly, the exploration of this relation will allow us to launch new perspectives both on the crossed identities of Europe and America and on what utopia entails as an exploration of possible worlds, a critique of the present and hope for a better future; which means launching a new sights at modernity – from the perspective of utopia. The attention will be paid to the concepts related to utopia and dystopia, overseas colonization, the formation of Europe and the cross-looks between Europe and America; all this in a wide chronological framework, from the fifteenth century up to the present. Within this analytical background, we invite you to explore multiple problems, ranging from the transformations of thought, economy and society in the Modern and Contemporary Age, to the formation of identities, migrations, the definition of “Europe” and “America”, its birth and constitution. Researchers interested in attending the conference should send their proposals before June 1, 2019 to the email [utopianuevomundo@gmail.com]. The proposal should contain the title of the paper, a brief summary (max 200 words), a short CV (containing name and surname, academic affiliation, email, lines of research and recent publications, max 200 words equally). The organization will answer on the acceptance of the proposals before June 21. The languages of the conference will be English and Spanish. Conference website

Kateřina Svatoňová z Katedry filmových studií FF UK vydává publikaci věnovanou jedinečné experimentální scéně

29. květen 2019 - 11:28
Monografie „Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky“ doprovází výstavu o tomto multimediálním scénickém projektu, která v Domě umění města Brna probíhá do 28. července. Kniha i výstava vznikaly ve spolupráci Filozofické fakulty UK a Národního filmového archivu, spoluautorkou obou výstupů je pak filmová historička Lucie Česálková z Ústavu filmu a audiovizuální kultury Masarykovy univerzity. Publikace se věnuje působení Laterny magiky zejména v období let 1958–1992. Nepředkládá kompletní dějiny jednoho divadla, ale ukazuje ji jako mnohovrstevnatý jev poznamenaný mnoha dobovými, kulturními, uměleckými, personálními, ideovými, politickými, technickými či technologickými proměnami, jež se různě a s odlišnou intenzitou projevovaly v jejích inscenacích. Výstava „Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace“ kurátorek Kateřiny Svatoňové a Lucie Česálkové je zaměřena na několik případových studií, které ilustrují vybrané fenomény Laterny magiky, jako je obklopení diváka obrazem, rozpad jednotného plátna na fragmenty, tendence k iluzivnosti a virtualitě. Zakládá se na filmových dotáčkách, které vznikaly pro Laternu magiku, výstava tak představuje unikátní filmové, fotografické a dosud nepublikované archivní materiály. Cílem expozice je prostřednictvím projekcí, instalací a multimediálních koláží ukázat jednotlivé fasety a odkrýt základní principy fungování tohoto multimediálního mechanismu. Výstupy jsou financovány z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Laterna magika, kombinující multižánrové divadelní inscenace s filmovými projekcemi na několik pláten umístěných v prostoru jeviště, vznikla jako reprezentativní a reprezentační program ČSR pro mezinárodní výstavu Expo‘58. Na tento mimořádný úspěch navázala v Praze stejnojmenná série představení a posléze i stálá divadelní scéna vycházející ze stejného inscenačního principu. Jde o ojedinělé médium v historii českého umění i ve světovém kontextu. Lucie Česálková – Kateřina Svatoňová: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky. Praha: NFA – FFUK, 2019. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Evaluace jsou spíše semafor než skalpel, říká o studentském hodnocení kurzů proděkan pro informační zdroje

28. květen 2019 - 15:46
Hodnocení kurzů letního semestru mohou studenti vyplnit on-line do 9. 6. 2019. Na vývoj hodnoticí aplikace a zkušenosti s hodnocením jsme se ptali dr. Jana Sládka, proděkana pro informační zdroje, který jako akademik působí na Katedře sociologie. Co nového přináší aplikace pro studentské hodnocení v tomto semestru? Jak hodnotíte technický vývoj aplikace? Snažíme se neustále zvyšovat komfort pro studenty, ale zlepšujeme i analytické funkce aplikace. Vždy vycházíme ze zpětné vazby, kterou se snažíme systematicky sledovat. Musím říci, že kolega Roček, který aplikaci vyvíjí, je v tomto velkou posilou, zájem o tuto aplikaci projevují i jiné fakulty. Které další fakulty Univerzity Karlovy naši aplikaci v současné době používají? Mají na podobu aplikace nějaké zvláštní požadavky, odlišné od těch fakultních? Především FSV a PřF, tam je dlouhodobá spolupráce. Úplné odlišnosti neregistrujeme, snažíme se aplikaci vyvíjet jako celek a moc to nerozmělňovat. Do budoucna ale přemýšlíme, jak organizačně vyřešit provoz a vývoj aplikace. Zájem dalších fakult si to žádá. Odborně působíte na Katedře sociologie FF UK. Změnilo se vaše vnímání evaluací poté, co jste se kromě vyučujícího stal také proděkanem? Evaluace a evaluační komise, to byla první věc, ve které jsem se ještě jako student Ph.D. angažoval. Později jsem i vedl evaluační komisi FF UK. Netušil jsem pochopitelně, že mě jednou budou zajímat jako proděkana. Jako student jsem tenkrát především, a to je asi postižení profesí, řešil podobu dotazníku, resp. znění jednotlivých otázek. Byl jsem i u přechodu z papíru na aplikaci. Nyní jako proděkan vidím jinou věc, ale tu už jsem zahlédl i dříve. Jde o to, jak se s evaluacemi pracuje. Tady razím dvě teze. Zaprvé je to spíše semafor než skalpel, který může přesně najít nějaký problém. Myslím, že i pro mne jako vyučujícího mi to spíše ukáže, jestli v nějakém kurzu nemám nějaký závažný problém spíš, než mi to ukáže nějakou jednotlivost. Druhá teze je, že evaluace jsou prostředek k diskusi mezi studenty a učiteli. Vidím, že počet setkávání učitelů a studentů nad nimi roste. Odtud pak jedině vede cesta k nějakým organizačním změnám a zlepšení kvality studia. Přesvědčit studenty o tom, že jejich názor má váhu, a tedy evaluace má smysl vyplnit, to vidím jako nejdůležitější faktor pro zvýšení návratnosti. Práce na propagaci evaluací si moc cením a je potřebná, nicméně nemůže a nemá suplovat reálné dopady. Často je zmiňována nezastupitelná role slovních komentářů. Jaké máte zkušenosti s jejich vyhodnocováním ze strany pedagogů? Mám s tím dobrou zkušenost a stojím si za tím, že aplikace je komfortní v tom, že umožňuje reakci učitele, a dokonce mají učitelé i studenti možnost komentáře skrýt. I když jsem pro co největší transparentnost a svobodu slova, chápu, že někteří to mají jinak, a respektuji to. Pro mne jako pedagoga je to klíčové, daleko více informativní než průměry ze škál. Často potom náměty z komentářů probírám se studenty. V hodinách, i neformálně. I když na to druhé mám teď mnohem méně času, než bych si přál. Lidsky chápu nevoli i některých pedagogů, a není to jen generační. V neformálních post-evaluačních diskusích s kolegy pedagogy vidím něco, co dobře znám jako aktivní muzikant. Odehrajete koncert, všichni tleskají, je radost. Cestou z pódia ale někde zaslechnete, že ten kytarista teda hrál nic moc. Dlouho mi trvalo nezapomenout na ty všechny ostatní, kterým se to líbilo. Negativní zpětná vazba je v pořádku, může být inspirací, ale přijde mi, že máme tendenci to občas zveličovat. Ale to přeci k povolání učitele patří – zpětnou vazbu dávat i přijímat. Přečtěte si další rozhovory, které ke studentskému hodnocení vycházejí téměř každý semestr: Velmi si cením, když student věnuje čas a pozornost formulaci slovního hodnocení, říká proděkanka pro studium Na novinky v aplikaci, vývoj vyhodnocování a zkušenosti s hodnocením jsme se ptali dr. Hany Pazlarové, proděkanky pro studium akademicky působící na Katedře sociální práce. [25. 1. 2019] Co nabízí nová aplikace pro studentské hodnocení? Dotazníky je možné vyplnit už jen do 16. června Komfortnost vyplňování dotazníků, autorizované podpisy komentářů a šíření aplikace na další fakulty Univerzity Karlovy přibližují tvůrci nové podoby aplikace dr. Ondřej Tichý a Bc. Martin Roček. [11. 6. 2018] Změny musejí zrát, říká o dopadech studentského hodnocení doc. Radek Chlup O dopadu výsledků hodnocení a důležitosti jejich návaznosti hovoří doc. Radek Chlup z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, který působí také jako koordinátor fakultních akreditací. [30. 5. 2017] Na všechny komentáře vždycky odpovídám, jsem za ně rád Co si dr. Jan Chromý, předseda Akademického senátu FF UK, myslí o způsobu realizace hodnocení studentských kurzů? Proč mají někteří studenti pocit, že nejsou schopni posoudit kvalitu výuky? [18. 1. 2017] Výsledky studentského hodnocení kurzů je třeba náležitě interpretovat „Je prakticky pravidlem, že v těch nejkvalitnějších oborech, které nejlépe učí studenty kriticky myslet, hodnotí studenti podrobně a velice přísně,“ říká ke studentskému hodnocení kurzů doc. Pultrová, předsedkyně Studijní komise. [9. 5. 2016] Náročné předměty mívají často nejlepší hodnocení O důležitosti výsledků hodnocení a o specifikách evaluací na malých oborech jsme mluvili s dr. Renatou Landgráfovou, proděkankou pro studium. [20. 1. 2016] Účastí v hodnocení studenti pomáhají udržet jeho legitimitu O anonymitě dotazníků i dopadech hodnocení prozrazuje v rozhovoru víc proděkan Ondřej Tichý. [30. 5. 2015] Studentské hodnocení by mělo podnítit diskusi Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, a dr. Eva Lehečková, proděkanka pro studium, odpovídají na otázky o evaluacích kurzů končícího zimního semestru. Proč jsou letos evaluace spuštěny dříve? V čem jsou jiné? A proč jsou tak důležité? [18. 12. 2014] Výsledky evaluací nezůstávají viset v prostoru „Výpovědní hodnota evaluací roste semestr za semestrem,“ říká k několikaletému průběhu evaluací děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík. [14. 1. 2014]  

Dnem Afriky se představilo nově vzniklé Centrum afrických studií FF UK

27. květen 2019 - 21:04
„Afričané nežijí jen válkou a přírodními katastrofami, neřeší pouze existenciální potíže, i když to tak z pohledu západního světa a médií vypadá. Chceme ukázat, že jde o společnost rozdělenou do mnoha stovek až tisíce kultur,“ říká Vojtěch Šarše, doktorand na FF UK a tajemník Centra afrických studií, které Den Afriky v Kampusu Hybernská 25. května zorganizovalo.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vývojář softwarových nástrojů / webových aplikací

27. květen 2019 - 12:17
Profil oddělení Ústav Českého národního korpusu se zabývá především systematickým mapováním češtiny v mnoha jejích podobách a žánrech (včetně češtiny psané i mluvené) prostřednictvím vytváření, odborné anotace a zpřístupňování rozsáhlých databází autentických textů – jazykových korpusů. Ty slouží zejména jazykově orientovanému výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Nedílnou součástí těchto aktivit je také vývoj specializovaných aplikací pro uživatelskou práci s korpusy, poskytování konzultací a školení, analýza uživatelských dat a poskytování datových balíčků pro specifické účely, zejména pro počítačové zpracování přirozeného jazyka. Webová rozhraní pro práci s korpusy jsou spolu s uživatelskou podporou (manuály, kurz práce s korpusem, on-line poradna atd.) a dalšími aktivitami projektu soustředěna na portálu http://www.korpus.cz/. Projekt Český národní korpus měl ke konci roku 2018 okolo 7 500 registrovaných aktivních uživatelů, celkový počet dotazů položených do některého z rozhraní přesahuje 1 milion ročně. Vaše úkoly vývoj, úpravy a vylepšování uživatelských webových aplikací pro práci s jazykovými korpusy spolupráce na jejich návrhu z uživatelského hlediska Naše očekávání dobrá orientace v linuxovém prostředí zkušenosti s HTML/CSS, Python, SQL, JavaScript schopnost analyzovat problém a hledat optimální řešení ochota se neustále učit angličtina (alespoň pasivně) Výhodou: zkušenosti s Git, jQuery, ECMAScript 6, d3.js, Java/Lucene, XML Nabízíme zajímavou práci v netradičním a perspektivním oboru zaškolení a příležitost k profesnímu růstu inspirující akademické prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty klidné pracovní prostředí v centru Prahy blízko metra příjemný pracovní kolektiv pružnou pracovní dobu fakultní program benefitů: http://www.ff.cuni.cz/benefity práci vhodnou i pro absolventy Možnost nástupu Podle dohody Jak se ucházet o tuto pozici Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis zasílejte nejpozději do 24. 6. 2019 na Michal.Kren@ff.cuni.cz.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici IT Administrátor – Linux

27. květen 2019 - 12:13
Profil oddělení Ústav Českého národního korpusu se zabývá především systematickým mapováním češtiny v mnoha jejích podobách a žánrech (včetně češtiny psané i mluvené) prostřednictvím vytváření, odborné anotace a zpřístupňování rozsáhlých databází autentických textů – jazykových korpusů. Ty slouží zejména jazykově orientovanému výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Nedílnou součástí těchto aktivit je také vývoj specializovaných aplikací pro uživatelskou práci s korpusy, poskytování konzultací a školení, analýza uživatelských dat a poskytování datových balíčků pro specifické účely, zejména pro počítačové zpracování přirozeného jazyka. Webová rozhraní pro práci s korpusy jsou spolu s uživatelskou podporou (manuály, kurz práce s korpusem, on-line poradna atd.) a dalšími aktivitami projektu soustředěna na portálu http://www.korpus.cz/. Projekt Český národní korpus měl ke konci roku 2018 okolo 7 500 registrovaných aktivních uživatelů, celkový počet dotazů položených do některého z rozhraní přesahuje 1 milion ročně. Vaše úkoly správa, konfigurace a zálohování linuxových serverů plánování a údržba IT infrastruktury Naše očekávání dobrá komplexní znalost linuxového prostředí schopnost analyzovat problém a hledat optimální řešení samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost ochota se neustále učit angličtina (alespoň pasivně) Výhodou zkušenosti se správou sítě, znalost verzovacích systémů, virtualizace (LXC/LXD), ZFS, Ceph, skriptování (bash), MySQL, Python, PHP Nabízíme zajímavou práci v netradičním a perspektivním oboru zaškolení a příležitost k profesnímu růstu inspirující akademické prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty klidné pracovní prostředí v centru Prahy blízko metra příjemný pracovní kolektiv pružnou pracovní dobu fakultní program benefitů: http://www.ff.cuni.cz/benefity práci vhodnou i pro absolventy Možnost nástupu dle dohody Jak se ucházet o tuto pozici Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis zasílejte nejpozději do 24. 6. 2019 na Michal.Kren@ff.cuni.cz.

Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram 2019/2020

24. květen 2019 - 22:50
Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram 2019/2020

Výběrové řízení ze dne 24. 5. 2019 – Katedra Blízkého východu

24. květen 2019 - 9:37
KATEDRA BLÍZKÉHO VÝCHODU Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor / lektorka Obor a zaměření: perský jazyk Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou Požadavky: minimálně bakalářské vzdělání filologického typu, titul Mgr. v relevantním oboru nebo předpoklady k jeho dosažení vítány, výborná praktická znalost perského jazyka, zvládnutí perské lingvistiky zkušenost při výuce perského jazyka, znalost češtiny umožňující používat češtinu jako jazyk výuky, Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 Termín přihlášky: 30. 6. 2019 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled praxe ve výuce perského jazyka, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubová@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Ústav pro archeologii FF UK se představil na Muzejní noci ve Slavičíně

23. květen 2019 - 11:35
Workshop, na němž akademičtí pracovníci i studenti ústavu představili archeologii prostřednictvím vybraných aktivit, proběhl 18.–19. května. V rámci muzejní noci si návštěvníci mohli vyzkoušet mletí obilí na jednoduché zrnotěrce i na dokonalejším rotačním mlýnu, upéct placku, pokusit se o některou z předváděných technik tkaní nebo si prohlédnout repliky celé řady archeologických artefaktů. Zájem vzbudilo i předvedení funkčnosti pazourkového nožíku, který byl použit na porcování syrového masa. Po celou dobu workshopu byli jak členové ústavu Ing. Renata Šmidtová a doc. Miroslav Popelka, tak čtyři studenti oboru Archeologie pravěku a středověku Lucie Novotná, Simona Florianová, Hana Fuchsová a Nikolas Sabo oblečeni do vlastnoručně vyrobených replik oděvů od pravěku do středověku. Na závěr workshopu proběhla komentovaná „módní přehlídka“, během níž Lucie Novotná na základě jednotlivých součástí oděvů, doplňků a ozdob ozřejmila, do kterého období každý z nich patří. Akce zaznamenala u veřejnosti velmi dobrý ohlas. Muzejní noci probíhají nadále po celé republice, ta Pražská se letos uskuteční 8. června od 19 hodin. Petr Kukal, mluvčí FF UK    

Omezený provoz Historického kabinetu dne 27. 5. 2019

22. květen 2019 - 17:59
Upozorňujeme čtenáře, že v pondělí 27. května 2019 bude Historický kabinet z provozních důvodů otevřen pouze od 9:30 do 17:00. Děkujeme za pochopení.  

Aktuality

- viz vlevo níže na hlavní stránce.

13. srpen 2019

je...

09. srpen 2019

Bc. i NMgr. na ZS 19/20 je...

09. srpen 2019

(srpen 19) je...

09. srpen 2019