Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 min 2 sek zpět

Interní výběrové řízení: Badatel/ka v oblasti diachronní korpusové lingvistiky

9. duben 2018 - 15:13
Do projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) hledáme mezi interními zaměstnanci FF UK nového člena týmu na pozici postdoc, a to v pracovním balíčku „Jazyk a komunikace“ (WP1), v rámci  výzkumného projektu 2 „Sociálně-kulturní adaptace“. Popis pozice: Badatel/ka v oblasti diachronní korpusové lingvistiky se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, předpokládáme zapojení do práce týmu při identifikaci a klasifikaci vhodných historických textů včetně jejich přepisu a zpracování pro potřeby diachronního korpusového výzkumu. Konkrétně očekáváme práci v oblasti „Mapování jazykových zdrojů pro diachronní analýzy“ a „Výběr jazykových jevů v diachronním materiálu“. Požadavky: základy korpusové lingvistiky a zkušenosti s korpusovými nástroji historická lingvistika (alespoň jednoho indoevropského jazyka, např. angličtiny, češtiny, italštiny) Ph.D. v relevantním oboru (nebo výhled brzkého dokončení) Výhodou: znalost staré a střední angličtiny čtení a transkripce středověkých rukopisů Hlavní očekávané výstupy: 1–2 publikace ročně převážně v periodikách typu Jimp a Jsc aktivní účast na zahraničních konferencích (tj. s příspěvkem) Zapojení do projektu: 0,2 FTE 2018–2020 (s možným prodloužením do roku 2022) Přihláška musí obsahovat: strukturovaný odborný životopis soupis publikační a případné projektové činnosti Přihlášku a vyžádané dokumenty je třeba zaslat e-mailem na adresu hlavní řešitelky, Mirjam Friedové, Mirjam.Fried@ff.cuni.cz, do 18. 4. 2018. Výběrová komise si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu pohovoru.

Interní výběrové řízení: Badatel/ka v oblasti výzkumu současných evropských jazyků

9. duben 2018 - 15:12
Do projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) hledáme mezi interními zaměstnanci FF UK nového člena týmu na pozici postdoc, a to v pracovním balíčku „Jazyk a komunikace“ (WP1), v rámci  výzkumného projektu 2 „Sociálně-kulturní adaptace“. Popis pozice: Badatel/ka se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, konkrétně „Modely synchronního rovnávání jazyků“ a „Korpusově založený výzkum současných evropských jazyků“. Požadavky: Odborná zkušenost s výzkumem současných evropských jazyků (zejména jejich strukturních rysů) a s jejich empirickým srovnáváním, založeným zejména na materiálu z jazykových korpusů. Základy korpusové lingvistiky a zkušenosti s korpusovými nástroji. Ph.D. v relevantním oboru. Výhodou: zkušenost s výzkumem osvojování jazyka Hlavní očekávané výstupy: 1–2 publikace ročně převážně v periodikách typu Jimp a Jsc aktivní účast na zahraničních konferencích (tj. s příspěvkem) Zapojení do projektu: výše úvazku do 0,2 FTE 2018–2022 Přihláška musí obsahovat: strukturovaný odborný životopis soupis publikační a případné projektové činnosti Přihlášku a vyžádané dokumenty je třeba zaslat e-mailem na adresu hlavní řešitelky, Mirjam Friedové, Mirjam.Fried@ff.cuni.cz, do 18. 4. 2018. Výběrová komise si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu pohovoru.

Čestné doktoráty UK obdrželi fyzik Heuer a archeolog Levy

9. duben 2018 - 14:28
iForum: Fyzik prof. Rolf-Dieter Heuer a archeolog prof. Thomas Evan Levy obdrželi 6. dubna v Karolinu čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Výluka zelené studovny Knihovny Jana Palacha v dubnu a květnu 2018

5. duben 2018 - 15:10
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v období od 9. dubna do 17. května 2018 bude zelená studovna Knihovny Jana Palacha ve vymezených dnech a hodinách nepřístupná čtenářům z důvodu poskytnutí prostoru studovny výuce v souvislosti s rozsáhlými rekonstrukcemi hlavní budovy FF UK. Studovna bude nepřístupná dle následujícího rozvrhu: Pondělí 9:10 – 16:00 Úterý 9:10 – 17:30 Středa 9:10 – 16:00 Čtvrtek 9:10 – 16:00 Pátek bez omezení V pátek a mimo výše uvedená časová rozpětí bude studovna přístupná čtenářům bez omezení. Po celou dobu trvání výluky zelené studovny si mohou čtenáři knihy umístěné ve volném výběru zelené studovny objednávat přes Centrální katalog UK (http://katalog.cuni.cz) a takto objednané knihy následně po výzvě o připravené rezervaci vyzvednout na výpůjčním pultu knihovny. V době, kdy bude studovna přístupná bez omezení (viz výše), mohou si čtenáři vybírat knihy k půjčení přímo z regálů jako obvykle. Rozvrh nepřístupnosti zelené studovny a informace o výluce studovny najdete na informačních cedulích umístěných na dveřích studovny, u výtahu a v dalších prostorách knihovny. Veškeré informace o chystaných omezeních a uzavírkách Knihovny Jana Palacha můžete sledovat na průběžně aktualizované informační stránce v rámci webu knihovny, odkaz. Na koho se obrátit v případě nejasností? V případě nejasností ohledně provozu studovny a půjčování knih se neváhejte obrátit na knihovníky na výpůjčním pultu knihovny, e-mailem na kjp@ff.cuni.cz anebo přes Facebook. V případě dotazů k probíhajícím rekonstrukcím hlavní budovy FF UK se prosím obracejte na kontaktní osobu Referátu investic Správy budov FF UK Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Buchta, proděkan pro infrastrukturu FF UK e-mail: jaroslav.buchta@ff.cuni.cz   Děkujeme za pochopení a doufáme, že nám zachováte přízeň navzdory omezením, Tým Knihovny Jana Palacha  

Byly zveřejněny kandidátní listiny pro volby do AS FF UK na funkční období 2018–2020

4. duben 2018 - 18:34
Volby do akademického senátu Filozofické fakulty UK na volební období od 8. června 2018 do 7. června 2020 proběhnou elektronicky prostřednictvím internetové aplikace v termínu od 9. dubna 2018 od 10:00 do 12. dubna 2018 do 16:00.

Evropský projekt oživuje hudební vzpomínky našich předků

4. duben 2018 - 14:23
Hudba minulosti je pro dnešní Evropany samozřejmou součástí kultury. Hudbu různých historických období běžně slýcháme na koncertech i v médiích a často ani nepřemýšlíme o tom, jak je vlastně stará. Historická hudba může sloužit jako symbol a připomínka významných událostí nebo zprostředkovatel závažných myšlenek. Ale bylo tomu tak i na přelomu středověku a novověku? Tuto otázku a mnohé další si kladou muzikologové a hudebníci, kteří od roku 2016 pracují na evropském výzkumném projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (www.soundme.eu). Českou republiku zde zastupují muzikologové z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Lenka Hlávková, David Eben, Jan Ciglbauer), soubor Schola Gregoriana Pragensis (umělecký vedoucí David Eben) a studenti skladby z Hudební fakulty Akademie múzických umění pod vedením Michala Rataje. Na projektu se dále podílejí badatelé a hudební interpreti z Nizozemí, Velké Británie, Polska a Švýcarska. Jedním z hlavních cílů projektů HERA je propojování vědců s veřejnými institucemi a zprostředkování vědeckého výzkumu ve srozumitelné podobě širokému publiku. Tým Sound Memories představí 10. dubna v Praze výsledky své dosavadní práce formou veřejného semináře Preserving and Transforming Sound Memories, kde bude muzikologický výklad konfrontován s živě provedenými ukázkami středověké hudby v podání souborů Anonymous III (Velká Británie) a Schola Gregoriana Pragensis. Obě tělesa dále společně vystoupí 11. dubna na slavnostním koncertě Regnum et Imperium – Ke kořenům české státnosti na Vyšehradě, který je věnován 100. výročí založení Československé republiky. další informace: Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe vedoucí projektu: Prof. Dr. Karl Kügle (Utrecht) zúčastněné instituce: Universiteit Utrecht, Cambridge University, Univerzita Karlova, Polska akademia nauk, Universität Zürich Ústav hudební vědy FF UK, hlavní řešitel: PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D., řešitel: prof. PhDr. David Eben, Ph.D., postdoktorand: Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D. Seminář (workshop) Preserving and Transforming Sound Memories úterý 10. dubna 2018 od 16.30 hod., refektář kláštera dominikánů, Dominikánská 8, Praha 1 | událost na Facebooku Slavnostní koncert Regnum et Imperium – Ke kořenům české státnosti středa 11. dubna 2018 od 19 hodin, Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě | událost na Facebooku účinkují: Schola Gregoriana Pragensis (umělecký vedoucí David Eben), Anonymous III (Michael Bell, Gopal Kambo, Stephen Matthews – Velká Británie)

Renowned Archaeologist Professor Thomas Evan Levy to Receive Honorary Degree

3. duben 2018 - 19:09
Charles University is happy to invite the academic community to an honorary degree ceremony in which the title of doctor of philosophical sciences, honoris causa, will be awarded to Prof. Thomas Evan Levy, Distinguished Professor of Anthropology, Norma Kershaw Chair in the Archaeology of Ancient Israel and Neighboring Lands, University of California, San Diego. The ceremony is going to take place on Friday, April 6, 2018 at 1.00 PM in the Great Hall of the Carolinum at Ovocný trh 3, Prague 1. After the ceremony in the Great Hall you are cordially invited to a reception in the banquet halls on the ground floor of Carolinum. RSVP: rsvp@cuni.cz. Please, take your seat before 12:50 PM. Thomas Evan Levy is Distinguished Professor and holds the Norma Kershaw Chair in the Archaeology of Ancient Israel and Neighboring Lands at the University of California, San Diego. He is a member of the Department of Anthropology and Judaic Studies Program, and leads the Cyber-archaeology research group at the Qualcomm Institute, California Center of Telecommunications and Information Technology (Calit2). Elected to the American Academy of Arts and Sciences, Levy is a Levantine field archaeologist with interests in the role of technology, especially early mining and metallurgy, on social evolution from the beginnings of sedentism and the domestication of plants and animals in the Pre-Pottery Neolithic period (ca. 7500 BCE) to the rise of the first historic Levantine state level societies in the Iron Age (ca. 1200 – 500 BCE). A Fellow of the Explorers Club, Levy won the 2011 Lowell Thomas Award for “Exploring the World’s Greatest Mysteries.” Levy has been the principal investigator of many interdisciplinary archaeological field projects in Israel and Jordan that have been funded by the National Geographic Society, the National Endowment for the Humanities, National Science Foundation, and other organizations. He also conducts ethnoarchaeological research in India.

Noc s Andersenem s Rychlými šípy a po stopách Velkého Vonta

3. duben 2018 - 11:31
Předposlední březnový pátek se v Knihovně Jana Palacha konala již pátá Noc s Andersenem a v knihovně tentokrát spalo 21 dětí zaměstnanců fakulty. Letos si knihovny mohly vybrat ze dvou témat: Pejsek a Kočička anebo Rychlé šípy. My jsme zvolili Rychlé šípy a celá noc se proto nesla v duchu dobrodružství party Rychlých šípů a hledání ježka v kleci.  Program již tradičně začal čtením z knížky, letos se tematicky četlo ze Záhady hlavolamu. A pak už následovala nejočekávanější část programu: bojovka. Na pěti stanovištích děti rozdělené do pěti barevně odlišených skupinek cvičily různé dovednosti a plnily rozličné úkoly – obvykle s již tradičním zakončením: „A kdy už půjdem do skladu?“ V temném lese (spoře osvětleném skladu) měly děti za úkol vydat se za houkáním sov, které je dovedlo až k sovímu hnízdu. Tam našli neohrožení hoši a děvčata vejce a v nich klíček a indicii, které je nakonec dovedly až k dalšímu dílku nutnému k vyřešení celé bojovky. Kdo měl pro strach uděláno, pro toho byla výprava do skladu hračka. Strašpytlové si naopak symbolicky ulovili alespoň svého bobříka odvahy.   Dalším stanovištěm byla týmová studovna. V té děti do komiksu Rychlých šípů doplňovaly prázdné bubliny tak, aby text dával smysl. Všechny děti díky bujné fantazii text kreativně doplnily, pouze jedna skupinka měla úkol hotový raz dva, neboť jeden ze soutěžících (nejmenovaný Dan) se úkolu zhostil se slovy „tenhle příběh znám, ty texty umím nazpaměť“ – což také uměl. V modré studovně pak děti hledaly v knize “Dobrodružství v temných uličkách” odpovědi na otázky týkající se Rychlých šípů, Stínadel či Jana Tleskače. Zjistili také, kdo byl tajemný Široko. Díky těmto informacím mohly nakonec vyluštit tajenku, z níž se dozvěděly, že další z indicií ukrývá žlutý kvítek. No a pak už jen zbývalo ho najít…  Ve fonetické laboratoři na děti čekal úplně jiný úkol: pomocí počítačových manipulací musely Janu Třískovi v roli Velkého Vonta vrátit jeho správný, mužný hlas. V pomalované chodbě děti statečně zachraňovaly Jarku Metelku ze spárů Černých jezdců. Poté díky svému důvtipu rozluštily hádanku a získaly indicie pro nalezení návodu na vyndání ježka z klece. Cesta k němu vedla přes Svatyni Uctívačů ginga. Na každém stanovišti děti sbíraly nejen body, ale také díly do skládačky a postupně si tak složily návod, jak najít tajemné místo, v našem případě Historický kabinet, který se nám kromě skladů zdál být dostatečně tajemný. Tam na ně čekal sám velký Široko i s ježky v kleci. Děti se pak podle návodu snažily vyndat ježky z klece ven, případně se dívaly, jak se to moc nedaří jejich dospělému doprovodu.  Po návratu do Knihovny Jana Palacha dospěláci posčítali body, aby se poprvé v historii stalo celkovým vítězem družstvo modrých (přesnou statistiku eviduje Dan, který zatím ani jednu Noc s Andersenem nevynechal). Ale jako už každoročně vyhráli nakonec stejně všichni, protože nejdůležitější bylo zúčastnit se!  Po společné večeři se už chystalo (samo a někdy i s pomocí dětí) spaní na galerii knihovny, následovala pyžamová fotka, čtení pohádky na dobrou noc, zpěv foneticky dokonalého hlasu, a pak už jen spánek rušený občasným brebentěním a couráním, ale snad i sny plnými zážitků.  knihovníci Knihovny FF UK  foto: Martin Hundák, Lída Hrnčířová

Festival Fun Fatale 2018 zahájí site-specific performance vzdušné akrobacie na FF UK

3. duben 2018 - 11:18
Sedmý ročník mezinárodního festivalu současného cirkusu Fun Fatale zahájí 11. dubna ve 20 hodin performance vzdušné akrobacie vytvořená přímo pro prostory pražské Filozofické fakulty. Na vertikálních lanech zavěšených v průhledu mezi schodišti předvedou své umění finská performerka Ilona Jäntti, Stéphanie N’Duhirahe ze Švýcarska, Portugalka Ana Jordao, Isabelle Schuster z Německa a Eliška Brtnická z domácího souboru Cirkus Mlejn. V hudebním doprovodu houslistky Anny Štěpánové (AN-NA) nabídnou divákům to nejlepší nejen ze vzdušné akrobacie. „Schodiště s prostorem uvnitř mě lákají už delší dobu. Mají totiž dva skvělé parametry, které přímo vybízejí k představení pro vzdušnou akrobacii, a to výšku a přirozené hlediště ze všech stran v různých úrovních. Diváci se díky tomu mohou volně pohybovat, měnit úhel pohledu nebo dokonce sledovat představení shora. Na Filozofické fakultě jsou taková schodiště hned dvě a ještě k tomu ta zkratka – FF, jako Fun Fatale,“ láká diváky dramaturgyně festivalu a současně autorka konceptu a jedna z vystupujících akrobatek Eliška Brtnická. Performance, která potrvá necelou půlhodinu, zakončí raut připravený organizací Kuchařky bez domova. „Z téhle spolupráce máme obzvlášť radost. Nejen že vaří a pečou výborné věci, ale zároveň tím pomáháme a navíc jsou to ženy,“ dodává ředitelka KD Mlejn Dagmar Bednáriková. Převážně sólové projekty nejen akrobatek vystupujících na openingu mají diváci možnost zhlédnout během festivalu Fun Fatale, který v pražském Klubu Mlejn potrvá do 15. dubna. Kromě hlavního města se na celovečerní i kratší představení mohou těšit diváci také 16. dubna v Bratislavě, od 25. do 29. dubna v Jihlavě a 9. května poprvé v historii festivalu také v Brně. Další novinkou letošního ročníku je zakončení festivalu promítáním krátkých videí s tematikou nového cirkusu Circus for Camera. Své projekty divákům představí Stina Otterström, Ilona Jäntti, Stéphanie N’Duhirahe, Ana Jordao a Eliška Brtnická. Promítat se bude také krátký film o přípravě taneční inscenace Proces Dory Sulženko Hoštové. Po zhlédnutí jednotlivých snímků budou mít diváci možnost debatovat s jejich autorkami. „Zajímá mě potenciál cirkusu mimo jeho běžné formy. Kromě site-specific ho vidím právě před kamerou. Festivaly tanečních filmů se těší čím dál větší oblibě a věřím, že i tohle je jeden z trendů, v nichž je cirkus tanci v patách,“ přibližuje Brtnická. Vstup na zahájení festivalu i Circus for Camera je volný. Podrobný program festivalu včetně informací o vstupenkách a workshopech najdete na www.funfatale.cz nebo na festivalovém facebooku Fun Fatale. Fun Fatale 2018 pořádá obecně prospěšná společnost KD Mlejn ve spolupráci se spolkem Cirkus Mlejn, divadlem DIOD Jihlava a klubem A4-Priestor súčasnej kultúry Bratislava, za podpory Městské části Praha 13, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky. [tisková zpráva Fun Fatale, 28. března 2018, Praha]    

Program Mezinárodního dne divadla v Kampusu Hybernská zajistila Katedra divadelní vědy FF UK

29. březen 2018 - 17:27
Mezinárodní (někdy též Světový) den divadla si připomínáme již od roku 1961, kdy byl ustanoven. Za jeho vznikem stojí Mezinárodní divadelní institut (International Theatre Institute – ITI), který navíc letos slaví své sedmdesáté výročí. A letos poprvé se příznivci divadla mohli mj. setkat také v Kampusu Hybernská (27. března), kde pod záštitou Katedry divadelní vědy FF UK v Praze vznikl žánrově pestrý program.  >>> celý článek čtěte na blogu studentů divadelní vědy FF UK foto: Adéla Prášilová

Univerzita Karlova slaví 670 let od svého založení. 7. dubna zve na den otevřených dveří

29. březen 2018 - 15:30
UK: Univerzita Karlova slaví 670 let od svého založení. V sobotu 7. dubna otevře své historické sídlo – Karolinum – široké veřejnosti a zájemcům o historii. K vidění budou reprezentační prostory i místa, která běžně přístupná nejsou.

Spectabilis Liftboy: Slavnostní inaugurace nového výtahu hlavní budovy FF UK

29. březen 2018 - 13:33
Provoz proskleného výtahu, který byl rekonstruován podle původních plánů ze 30. let, zahájí děkan FF UK doc. Michal Pullmann v úterý 3. dubna ve 12:30. Úvodní jízdě děkana bude přítomno děkanské kolegium. V prvním patře bude následovat proslov. Výtah, který pojme 13 osob, nově umožní propojení knihovny na úrovni 2. podzemního podlaží a dvora na úrovni 1. podzemního podlaží a opět všechna podlaží až do čtvrtého patra. Vedle výtahu bude na dvoře postaveno nové schodiště a stojan na jízdní kola s přístřeškem. Generální rekonstrukce hlavní budovy fakulty bude probíhat etapovitě do roku 2019, kdy zároveň budova oslaví 90 let od svého vzniku. Základní informace o probíhajících rekonstrukčních pracích jsou k dispozici na webových stránkách.

Duben přinese změny v placení pokut v knihovnách FF UK

29. březen 2018 - 11:00
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, od 1. dubna 2018 bude možné pokuty (zpozdné za včas nevrácené knihy) platit hotovostí pouze v následujících knihovnách: budova nám. Jana Palacha 2 budova Celetná 20 budova Hybernská 3 Knihovna Jana Palacha Knihovna Celetná Knihovna Šporkova paláce Historický kabinet Knihovna etnologie Knihovna anglistiky a romanistiky Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky Žádné z knihoven na FF UK kromě výše uvedených nebudou od 1. 4. 2018 pokuty přijímat. Pokud máte na svém čtenářském kontu neuhrazenou pokutu, bude potřeba zaplatit ji v některé z výše uvedených knihoven anebo bezhotovostním převodem na bankovní účet (viz dále). Bezhotovostní platba pokut Číslo účtu 85631011/0100 Variabilní symbol 871001 Specifický symbol ID osobní číslo (najdete pod fotografií na ISIC) Zpráva pro příjemce Vaše jméno a příjmení POZOR! Od 1. 4. 2018 je pro platby pokut ze všech knihoven stejný variabilní symbol 871001. Veškeré informace o platbě pokut najdete na webu Knihovny FF UK.  

Egon Hostovský a jeho radosti života

27. březen 2018 - 12:20
Životopisný portrét Egona Hostovského z pera jeho dcery, redaktorky a překladatelky Olgy Hostovské a spoluautorů skládá dohromady mozaiku životního příběhu významného českého romanopisce a přináší množství dosud nepublikovaných archivních fotografií. Spisovatel Egon Hostovský (1908 Hronov – 1973 Montclair, USA) pocházel z rodiny drobného židovského podnikatele. Studoval na filozofické fakultě v Praze, poté se živil jako nakladatelský redaktor a lektor. Po okupaci Československa emigroval do USA, domů se nakrátko vrátil v roce 1946, ale od roku 1950 zůstal v USA natrvalo. Působil mj. jako redaktor Svobodné Evropy a jako učitel, v závěru života se věnoval pouze literatuře. Jeho romány Sedmkrát v hlavní úloze (1942) a Úkryt (1943) patřily k prvním beletristickým reflexím druhé světové války. V nápaditě komponovaných poválečných dílech využíval postupů experimentální, ale např. i detektivní a špionážní prózy (Nezvěstný, 1955, Půlnoční pacient, 1958). Především jsou ale tyto prózy, počínaje románem Cizinec hledá byt (1947) přes vrcholné Všeobecné spiknutí (1961) po pozdní Tři noci (1964), kritickou reflexí traumat a odcizenosti moderního světa. Hostovského životní osudy, které formovala především zkušenost s dvojí totalitou a s ní spojené zásadní rozhodnutí o emigraci, jsou v mnohém jedinečné a unikátní, v mnohém se v nich však také dokonale odrážejí dějiny 20. století. Koupit v eshopu Koupit v eshopu (PDF)

Zemřel prof. Igor Tomeš

26. březen 2018 - 15:15
V pátek 23. března 2018 zemřel ve věku 86 let prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc., univerzitní profesor, nestor české porevoluční sociální politiky, sociální reformátor mezinárodního významu. Igor Tomeš Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. (*17. 4. 1931 v Brně), absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Na právnické fakultě jako první začal přednášet samostatný kurz práva sociálního zabezpečení (1955). V letech 1959–1963 pracoval v Mezinárodním úřadu práce v Ženevě v odboru sociálního zabezpečení. Po návratu habilitoval jako docent právnické fakulty pro obor pracovní právo a sociální zabezpečení (1967). Editoval první učebnici práva sociálního zabezpečení v ČSSR (1968). V letech 1959–1963 byl mezinárodním úředníkem Mezinárodního úřadu práce v Ženevě v odboru sociálního zabezpečení. Po intervenci sovětských vojsk (1968) musel opustit právnickou fakultu a v letech 1970–1989 pracoval v hutním průmyslu postupně jako sociální pracovník, sociolog, výzkumný pracovník a nakonec jako vědecký pracovník Technickoekonomického ústavu hutního průmyslu. V roce 1990 byl rehabilitován a prezidentem Václavem Havlem jmenován profesorem. 1989–1991 byl prvním náměstkem federálního ministerstva práce a sociálních věcí odpovědný za úseky sociální, zahraniční a právní. Po odchodu do důchodu (1991) spolu s Jiřinou Šiklovou a Pavlem Hartlem založil Katedru sociální práce na Filozofické fakultě UK, kde přednášel kurzy sociální právo, sociální správa a teorie sociální politiky a evropskou sociální politiku a právo. V roce 1990 založil Československou společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení a byl jejím prvním předsedou. V roce 1992 založil konzultační firmu a působil jako externí konzultant Světové banky a Evropské unie pro otázky sociálních reforem v postkomunistických zemích. Pracoval na sociálních a zdravotních reformách v Albánii, Arménii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Gruzii, Chorvatsku, Íránu, Kazachstánu, Litvě, Lotyšsku, Makedonii, Moldávii, Polsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Súdánu a Uzbekistánu. Byl členem několika vědeckých rad. V letech 1992–1999 byl mediátorem MPSV ČR pro kolektivní vyjednávání. Publikoval na 300 odborných článků doma i v zahraničí, přispěl kapitolou do řady domácích i zahraničních odborných knih vydaných v Anglii, Německu, Itálii a USA. Přednášel na mnoha evropských univerzitách a mezinárodních vědeckých konferencích a seminářích.

Univerzita Karlova získala jako první vysoká škola v ČR institucionální akreditaci

23. březen 2018 - 11:33
Rada Národního akreditačního úřadu na svém zasedání dne 21. března 2018 rozhodla o udělení institucionální akreditace Univerzitě Karlově. Stalo se tak na základě žádosti, kterou Univerzita Karlova podala jako první veřejná vysoká škola v říjnu 2017. Akreditace byla udělena ve všech 23 oblastech, o které požádala. Je tak první českou veřejnou vysokou školou, které byla institucionální akreditace udělena. Jakmile obdrží Univerzita Karlova oficiální rozhodnutí Národního akreditačního úřadu, bude moci Rada pro vnitřní hodnocení UK zahájit vnitřní schvalovací proces studijních programů, jejichž návrhy jsou nyní intenzivně připravovány na jednotlivých fakultách UK. Pro tento proces má již UK připravený důsledný systém metodické kontroly a odborného posuzování kvality jednotlivých návrhů členy Rady pro vnitřní hodnocení i externími odborníky. Jako další pilíř kvality pak připravuje UK systém následného hloubkového hodnocení kvality, kterým postupně projdou všechny schválené studijní programy na UK. Možnost udělení institucionální akreditace, kterou přinesla nedávná novela zákona o Vysokých školách, významně posiluje autonomii vysokých škol rozhodovat o tom, v jakých studijních programech bude v příštích deseti letech vzdělávat své studenty. Zároveň s tím tak vysoké školy ponesou plnou odpovědnost za kvalitu těchto studijních programů. UK si je této odpovědnosti dobře vědoma, a proto hodlá svou autonomii, kterou díky udělení institucionální akreditace získává, využít k modernizaci a inovaci svých studijních programů tak, aby poskytla svým absolventům to nejkvalitnější vzdělání uplatnitelné v 21. století. za správnost: Mgr. Václav Hájek tiskový mluvčí UK Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova tel: +420 224 491 248 e-mail: pr@cuni.cz   zdroj: Univerzita Karlova získala jako první vysoká škola v ČR institucionální akreditaci [cuni.cz, 22. března 2018]

Archeolog prof. Thomas Evan Levy převezme čestný doktorát

22. březen 2018 - 16:09
Univerzita Karlova zve na slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa fyzikálních věd, kterou převezme prof. Rolf-Dieter Heuer, Ph.D., prezident Německé fyzikální společnosti, bývalý generální ředitel CERN, a čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa filozofických věd, kterou převezme prof. Thomas Evan Levy, profesor archeologie starověkého Izraele a sousedních zemí Kalifornské univerzity v San Diegu. kdy: pátek 6. dubna od 13:00 kde: Ovocný trh 3, Praha 1 (Velká aula historické budovy Karolina) Po skončení programu ve Velké aule jste srdečně zváni do recepčních místností v přízemí Karolina. Účast laskavě potvrďte na rsvp@cuni.cz nebo tel.: 224 491 251. Místa zaujměte do 12:50. Prof. Levy již od počátku 21. století spolupracuje s prof. M. Bártou (Český egyptologický ústav FF UK) v oblasti archeologie a kontaktů mezi starověkým Egyptem a Syropalestinou. K tomu přispěly zejména výzkumy prof. Levyho v oblasti Wádí Fejnán, kde jeho expedice objevila unikátní památky z doby 3. a 1. tis. př. Kr. Prof. Bárta se věnuje velice podobným tématům a rovněž české archeologické výzkumy v Abúsíru nabízejí významné paralely pro Levyho práci na Předním východě jak v oblasti mezinárodního obchodu, tak i geneze prvních komplexních společností v 3. a 1. tis. př. Kr. M. Bárta na UCSD jako host T. E. Levyho i přednášel, stejně jako prof. Levy v Praze. Konečně několik studentů egyptologie v Praze se zúčastnilo výzkumů prof. Levyho v Jordánsku v rámci jejich archeologické praxe. V neposlední řadě prof. Levy a prof. Bárta spolupracovali i na výzkumu moderní povahy Biblické archeologie v rámci publikace Historical Biblical Archaeology and the Future. The New Pragmatism, edited by T. E. Levy, Equinox, London, Oakville, 2010. Profesor Levy je jednou z hlavních postav současného vědeckého bádání o několika zásadních tématech vztahujících se k vývoji civilizací. V první řadě jde o dobu vzniku prvních státních útvarů na konci 4. a počátku 3. tis. př. Kr. na Předním východě. Z doby 3. tis. př. Kr. pochází i Levyho objev největšího zdroje mědi v celé oblasti ve Wádí Fejnán. Tento objev má obrovský dosah i pro poznání historie starověkého Egypta a mezinárodních obchodních vztahů dané doby. Jeho výzkumy ve Wádí Fejnán poskytly i zcela nové poznatky k formování civilizačních okruhů doby železné a počátku starověkého Izraele. V posledních letech se Levy intenzivně věnuje i práci v oblasti tzv. cyberarchaeology, tedy využívání nejnovějších hi-tech technologií pro dokumentaci archeologických výzkumů a jejich interpretaci. Svým významem je prof. Levy globálním vědcem, jehož práce, teoretický přesah a výchova několika generací archeologů a odborníků na dobu starověku má světový význam.  Čestná vědecká hodnost doktor honoris causa se uděluje za zásadní světový přínos prof. Levyho k poznání dějin starověkého Předního východu a Egypta v době 3.–1. tis. př. Kr.

Čtyři přední evropské univerzity uzavřely Evropskou univerzitní alianci

22. březen 2018 - 14:24
Po intenzivních jednáních, která proběhla v průběhu roku 2017, se čtyři univerzity se silným vědeckým potenciálem – Univerzita Karlova, Univerzita Heidelberg (Německo), Univerzita Sorbonne (Francie) a Varšavská univerzita (Polsko) – rozhodly uzavřít strategické partnerství vytvořením Evropské univerzitní aliance. Evropská univerzitní aliance (4EU) vychází z již existující vzájemné akademické spolupráce. Klade si za cíl vytvořit kvalitativně novou úroveň spolupráce ve výzkumu, výuce, vzdělávání a administraci, vybudováním vhodné infrastruktury, která bude sdružovat výzkumníky, studenty, učitele a zaměstnance všech čtyř na vědu zaměřených univerzit. Nastolená spolupráce je založena na vzájemném porozumění idejím evropských univerzit, které mají základ v akademických svobodách a autonomii a zajišťují rovný přístup ke vzdělávání. Rektoři čtyř univerzit podepsali související Deklaraci v Paříži v sobotu 10. března 2018. Aliance prohlubuje stávající spolupráci a vytváří kreativní prostředí pro výuku, učení, vědu, výzkum a inovace. Její snahou je odstraňovat administrativní překážky tak, aby docházelo k volnému pohybu studentů, vědeckých pracovníků a zaměstnanců, výměně nápadů a myšlenek a sdílení dobré praxe mezi zainteresovanými univerzitami. Univerzity chápou Alianci jako platformu, díky které budou moci přispět k vyřešení významných výzev v oblasti vědecké práce a výzkumu v Evropě i mimo ni.   kontakty pro média: Univerzita Karlova Václav Hájek +420 224 491 248 vaclav.hajek@ruk.cuni.cz Sorbonne University Katherine Tyrka +33 (0)1 44 27 51 05 katherine.tyrka@sorbonne-universite.fr University of Warsaw Anna Korzekwa-Józefowicz +48 602 262 552 spokesperson@uw.edu.pl Universität Heidelberg Marietta Fuhrmann-Koch +49 6221 54 2311 marietta.fuhrmann-koch@rektorat.uni-heidelberg.de   tisková zpráva na stránkách Univerzity Karlovy [cuni.cz, 21. března 2018] tisková zpráva EN

Study in Prague Photo/Video Competition

22. březen 2018 - 12:19
My Prague University: take a picture or make a video while studying in Prague, post it with #StudyinPrague #MyPragueUni, and win a prize! More more information about the competition, visit the StudyinPrague website.

Skenujeme karolinky aneb František Smotlacha redux*

21. březen 2018 - 18:01
*Redux: pronounced “re-DUCKS,” would be a great name for a vintage clothing store — it means something that’s brought back or revived Část první, současná V Knihovně Jana Palacha připravujeme ke skenování tzv. karolinky, neboli seznamy přednášek, které se vyučovaly na Univerzitě Karlově od konce 19. století až dodnes. V seznamech se můžete dopátrat třeba toho, co, kdy a kde u nás na fakultě přednášel Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Josef Pekař, Bedřich Hrozný nebo F. X. Šalda. Karolinky pro c. k. Českou universitu Karlo-Ferdinandovu v Praze začaly vycházet v roce 1883, tedy záhy po rozdělení univerzity na českou a německou. Od konce 18. století (a následně souběžně) ale vycházely také Ordnung der Vorlesungen an der k. k. Universität zu Prag, tedy seznamy přednášek na německé univerzitě a to až do jejího zániku v roce 1945. Karolinky poměrně často používají badatelé, kteří píší dějiny některého z fakultních oborů, a práce s tištěnými karolinkami je poměrně nepraktická jak pro ně, tak pro nás knihovníky. Badatel totiž často potřebuje projít všechny karolinky ale z každé potřebuje obvykle jen jednu nebo pár stránek. Musí tedy prolistovat třeba stovku svazků, které mu musíme ke studiu připravit. Pokud by se zdigitalizovaly a zveřejnily online, byly by snadno dostupné všechny hezky na jednom místě a dalo by se s nimi lépe pracovat. Pro celou univerzitu je karolinek opravdu hodně (výrazně nejobsáhlejší jsou ty pro Filozofickou fakultu) a kompletně dostupné jsou dnes pouze v Archivu UK, který se proto rozhodl celý projekt jejich online zveřejnění zaštítit. Karolinky se tedy budou skenovat (a to včetně optického rozpoznání textu OCR) a následně by se měly zveřejnit v systému Kramerius, který je pro práci s naskenovanými dokumenty vhodný a používá ho celá řada českých knihoven. Projekt je zatím ve fázi příprav a my bychom se na něm měli podílet skenováním našich fakultních karolinek. Digitalizace karolinek usnadní práci jak badatelům, tak knihovníkům   Část druhá, historická Při procházení karolinek jsme narazili na doslova renesanční osobnost Františka Smotlachy, který byl vyznavačem kalokagathie a pod Filosofickou a později Přírodovědeckou fakultou se věnoval rozvoji českého vysokoškolského sportu. Jako učitel sportovních her se objevuje poprvé v „zimním běhu 1910/1911“ a náplní jeho kurzu jsou: „Na podzim za příznivého počasí veškeré obvyklé hry sportovní a cvičení tělesná pod širým nebem po dvě odpůldne v týdnu, za nepříznivého počasí a v zimě praktická cvičení v tělocvičně zimní. Hřiště a tělocvična budou oznámeny později.“ Ještě před válkou rozšiřuje nabídku aktivit o lawn-tennis a to „od 1. října do konce saisony“, hry míčem velikým, bruslení a hockey na ledě či „Scouting. Vycházky spojené s tělocvikem, pozorováním přírody a přenocováním pod širým nebem (pod stanem).“ V zimním běhu 1914/15 se k němu přidává Sokolowski Adam, rytíř a diplom. universitní mistr šermu, který po tři hodiny týdně nabízí posluchačům („Pro posluchačky zvláštní hodiny.“) moderní školu šermu a cvičení ve volném zápasu. Výuka probíhá v šermírně v Celetné ulici č. 12, výzbroj je posluchačům k volnému použití. Sylabus Dr. Smotlachy v letním běhu 1913 Následně vypukla první světová válka a od roku 1915 byl Dr. Smotlacha „t. č. na bojišti.“ Vrací se až v letním běhu 1918, od roku 1920 už působí na Fakultě přírodovědecké, která se tehdy od Fakulty filosofické oddělila. Ve 20. a 30. letech dále rozšiřuje svůj sylabus o lehkou athletiku, voley-ball, rohování, jiu-jitsu (Smotlacha byl u nás jeho průkopníkem, na univerzitě ho vyučoval od roku 1930 a když byl roku 1936 založen Československý svaz Jiu-Jitsu stal se jeho prvním předsedou), jízdu koňmo, table-tennis, zimní sporty (lyže, sáně, bruslení), „plování většinu roku v plovárně Koruna. V létě v plovárně říční.“ Výuce skautingu se od roku 1925 věnuje prof. Svojsík. Před uzavřením českých vysokých škol v roce 1939 už se na univerzitě vyučovalo prakticky všem tehdejším sportům, posluchači mohli navštěvovati následující: skoky do vody, vodní polo, kanoistika, yachting, rugby, lukostřelba, cyklistika, motocyklistika, horolezectví či šach. Výrazně rozšířený sylabus Dr. Smotlachy v letním běhu 1932   Část třetí, dadaistická Ve volném čase se František Smotlacha věnoval mykologii, stal se autorem legendárního Atlasu hub jedlých a nejedlých a sám prý pečlivě vyzkoušel „jedlost u tisíce sedmi set druhů hub.“ Podle Wikipedie je „jeho gigantické dílo v oblasti popularizace houbařství a výzkumu jedlosti a toxikologie hub (…) považováno za jednu z hlavních příčin toho, že Češi jsou dnes považováni za národ houbařů a provozují sběr hub v rozsahu, jaký nemá u žádného dalšího evropského národa obdobu.“ V roce 1919 se stal spoluzakladatelem Časopisu českých a slovenských houbařů a v roce 1921 Československé mykologické společnosti. Jejím členem byl i avantgardní hudební skladatel, houbař a zakladatel New York Mycological Society John Cage, jak dokládá jeho legitimace podepsaná slavným šachistou Marcelem Duchampem. Duchamp Cageovi věnoval svou knihu o extrémně nepravděpodobné variantě šachové koncovky se slovy: „Drahý Johne, pozor: další jedovatá houba.“ Cage se o houby začal zajímat v době velké hospodářské krize, kdy doslova neměl co jíst, a proto si vybral jeden druh houby, zašel s ní do knihovny, kde se přesvědčil o tom, že je skutečně jedlá, a následně se celý týden živil jen houbami. Členská legitimace Československé mykologické společnosti, kterou Johnu Cageovi vystavil Marcel Duchamp John Cage: „Dospěl jsem k závěru, že hodně se o hudbě můžeme dozvědět tím, že se budeme věnovat houbám.“ Podle Cage nebyla blízkost slov mushroom a music v anglických slovnících vůbec náhodná. A v češtině jsou si houba a hudba také nápadně blízké. V 60. letech se John Cage zastavil na smaženici u hudebního skladatele a mykologa Václava Hálka. V létě 1980 začal Hálek slyšet hudbu hub, tyto melodie zapisoval a za svůj život tímto způsobem zhudebnil téměř 2000 druhů hub a vydal Hudební atlas hub. Dokonce složil i tzv. Mykokosmickou symfonii, jejíž provedení však komunistický režim zakázal kvůli podezření, že obsahuje tajná podprahová sdělení. Koncem 70. let zhudebnil Milan Hlavsa text Egona Bondyho Muchomůrky bílé a za svou hudbu byl ještě s dalšími členy kapely The Plastic People of the Universe tehdejším režimem perzekvován. Veřejně svou hudbu tedy nemohli provozovat ani Hlavsa, ani Hálek. Marcel Duchamp: „Velcí umělci zítřka sestoupí do podzemí.“ John Cage, František Smotlacha a Marcel Duchamp odpočívají po houbařském výletě na vltavské plovárně před Právnickou fakultou, kam chodíval i malý Franz Kafka   Jan Kamenický Knihovna Jana Palacha vedoucí knihovny Použitá literatura ČECHTICKÝ, Tomáš. Muž, který osvobodil houby. Týden.cz [online]. 26. 3. 2007 [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/tema/muz-ktery-osvobodil-houby_13043.html František Smotlacha. Wikipedia [online]. [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Smotlacha GOTTESMAN, Sarah. Why Experimental Artist John Cage Was Obsessed with Mushrooms. Artsy [online]. 3. 1. 2017 [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-experimental-artist-john-cage-obsessed-mushrooms HUBERTOVÁ, Kateřina – LANGER, Jan. Pražské plovárny kdysi a dnes. Česká televize [online]. 7. 8. 2015 [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1559212-prazske-plovarny-kdysi-a-dnes HUGILL, Andrew. Opposition and Sister Squares, Marcel Duchamp and Samuel Beckett. Tout-Fait: The Marcel Duchamp Studies Online Journal [online]. 1. 7. 2013 [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: http://toutfait.com/opposition-and-sister-squares-marcel-duchamp-and-samuel-beckett/ KRATOCHVÍL, Matěj. Hudební atlas hub. A2 [online]. 2006, 36 [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2006/36/hudebni-atlas-hub MARSHALL, Colin. Avant-Garde Composer John Cage’s Surprising Mushroom Obsession (Which Began with His Poverty in the Depression). Open Culture [online]. 1. 2. 2017 [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.openculture.com/2017/02/avant-garde-composer-john-cages-surprising-mushroom-obsession-which-began-with-his-poverty-in-the-depression.html MORTON, Thomas. Houbová symfonie pana Hálka. Vice [online]. 17. 9. 2013 [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.vice.com/cs/article/aezqq5/houbova-symfonie-pana-halka Redux. Vocabulary.com [online]. [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.vocabulary.com/dictionary/redux RAUVOLF, Josef. Egon Bondy – Muchomůrky bílé. Moderní dějiny [online]. 16. 3. 2013 [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/egon-bondy-muchomurky-bile/ Seznam přednášek, které se konati budou na c. k. České universitě Karlo-Ferdinandově v Praze. Praha: Akademický senát University Karlovy, 1908-1938. ZILVAR, Tomas – BROUSIL, Radeq. The Mushroom Whisperer. Vice [online]. 27. 10. 2011 [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.vice.com/en_us/article/wdp5e9/Vaclav-Halek-makes-mushroom-music

Aktuality

- rozpis...

11. květen 2018

rozpisy:...

01. květen 2018

je...

30. duben 2018