Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 4 min 14 sek zpět

Festival k Mezinárodnímu dni divadla rozpohybuje i Kampus Hybernská

21. březen 2018 - 16:04
Mezinárodní den divadla se koná každý rok. Do HYBu přichází letos poprvé. Divadlo je jako univerzita. Rozmanité, živé, komunikující. A program si na starost vzala Katedra divadelní vědy FF UK! kdy: úterý 27. března od 17:00 do 22:00 kde: Hybernská 4, Praha 1 (Kampus Hybernská) událost na Facebooku Poselství ke Světovému dni divadla (PDF) 17:00–17:30 | Malé divadlo kjógenu – Japonská fraška kjógen – přednáška | divadlo-bar O historii a současnosti kjógenu přednáší Ondřej Hýbl. 17:30–18:00 | Malé divadlo kjógenu – Horský pramen (Šimizu) – představení | divadlo-bar Utichly vřavy a válečný ryk a samuraj se rozhodne oslavit blažený čas čajovým obřadem, k němuž hodlá přizvat hosty. K patřičnému čajovému obřadu je nicméně zapotřebí vody nebývalé kvality, již musí opatřit sluha Tarókadža. Vychytralý a ne zrovna přičinlivý sluha začíná vymýšlet, jak se úkolu zbavit. Sluha barvitě líčí, jak jej po příchodu do Šimizu napadl ukrutný démon a jak se jeho obětí se stal pánův cenný džber. Pán se navzdory Tarókadžovu odporu rozhodne vydat do Šimizu a džber hledat. Tarókadža nadbíhá pánovi, aby jej v přestrojení za démona k smrti vyděsil. Pán ale nezůstává dlouho šálen. 18:30–19:00 | Malé divadlo kjógenu – Workshop základních hereckých technik komedie kjógen | malý přednáškový sál 19:15–19:45 | Ochutnávka francouzského divadla – Sněz tu žábu | divadlo-bar Nejčerstvější divadelní menu z Francie. Festival francouzského divadla Sněz tu žábu, jehož čtvrtý ročník proběhne 10.–13. května ve Studiu Alta, pečlivě vybral a přeložil pět současných frankofonních her, které vystihují ty nejzajímavější tendence současné francouzské dramatiky. V rámci Mezinárodního dne divadla v Kampusu Hybernská vám exkluzivně nabídneme „divadelní trailer“ z vybraných her. Je libo tajuplný příběh zavražděné stárnoucí hollywoodské hvězdy nebo snad působivou vizi společnosti, které nevládnou lidé, ale prasata? Přijďte ochutnat, těšíme se na vás! Strach(y) / autor: Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre / překlad: Michal Zahálka Kasovní trhák / autor: Damien Gabriac / překlad: Natálie Preslová Všichni živí / autor: Laureline Le Bris-Cep / překlad: Jana Bartůňková PIG BOY 1986–2358. Replay dospívání člověka / autor: Gwendoline Soublin / překlad: Petr Christov REŽIE A PERFORMER: Anne-Francoise Joseph 20:00–21:00 | A Studio Rubín – Kuřácké nebe – představení | divadlo-bar Kuřácké nebe je částečně loutková inscenace volně na motivy povídek Borise Viana. Zobrazuje těžko uvěřitelný příběh dvou špatných přátel, chronických lhářů a požitkářů, kteří společně doputovali do poslední štace – nóbl pajzlu, který si na stará kolena otevřel Smrt. Hlavním tématem inscenace je perverznost každodennosti a jejím záměrem je zpochybnit mýtus o existenci „normálního“ člověka. HRAJÍ: Adam Mensdorff, Lukáš Ruml, Vojtěch Vávra DRAMATURGIE: Helena Jonášová SCÉNOGRAFIE: Dominik Styk, Martina Lajošová REŽIE: Lucia Kramárová LIGHT DESIGN: Tereza Černá SMUTEČNÍ STUHA: Marie Vařeková HUDEBNÍ SPOLUPRÁCE: JOYNERS Představení je nevhodné pro děti do 15 let. Těšíme se na vás.

Výstava Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848) bude k vidění do 19. 4. 2018

20. březen 2018 - 17:04
Letošní jubilejní rok s sebou přináší řadu oslav a příležitostí. Se vznikem Československa a Polska (1918) souvisí také klíčové události procesu národní emancipace – jaro národů a Slovanský sjezd 1848 či listopadové povstání 1830. Výstava Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848), přístupná od 12. března 2018 ve druhém patře hlavní budovy Filozofické fakulty UK, přibližuje nejen stereotypy „my a oni“, ale představuje také fenomén kulturní výměny, zprostředkování a komunikaci mezi sítěmi polských a českých vědců. Výstavu, kterou pořádá Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pod záštitou Polského institutu v Praze, slavnostně zahájili doc. Petr Christov (pověřený proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy, FF UK), dr. Luboš Velek (ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR), Maciej Ruczaj (ředitel Polského institutu v Praze), dr. Tomáš W. Pavlíček (spoluautor výstavy, Masarykův ústav a Archiv AV ČR) a prof. Jan Županič (Ústav světových dějin FF UK). O výstavě Cílem výstavy je představit, jak Poláci v polovině 19. století vnímali Čechy jako zemi a Čechy jako formující se národ. Nutně tak srovnávali vlastní situaci po listopadovém povstání 1830 s činností české národní elity v době předbřeznové. Zásadní byl pohled publicisty Edmunda Chojeckého, který svýma očima, příznivě a kriticky zprostředkoval českou zkušenost polskému prostředí. Kontakty mezi Čechy a Poláky se osvědčily také během „jara národů“, zejména na Slovanském sjezdu v Praze roku 1848. Obě národní hnutí hledala své místo v západní Evropě i uprostřed ostatních slovanských národů. Klíčovými představiteli byli na obou stranách učenci. Jak a kde vědci navázali kontakty, jaká byla jejich vzájemná spolupráce, v jakých oblastech docházelo ke kulturní výměně? Šlo nejen o výměnu publikací, ale také o sdílení zkušeností, přenos forem organizace učených společností. V neposlední řadě se jednalo o ocenění a jmenování zahraničních kolegů členy vlastní učené společnosti. související: Výstava: Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848) [mua.cas.cz] foto: archiv FF UK

Byly zveřejněny výsledky 15. kola soutěže GA UK

20. březen 2018 - 16:52
Grantová rada UK a oborové rady GA UK ukončily vyhodnocování projektů 15. kola GA UK a po schválení kolegiem rektora zveřejňuje projekty, které byly přijaty k financování. Pro rok 2018 bylo přijato k financování 334 projektů z 924 podaných nových projektů. Úspěšnost nových projektů činí 36,1 %. Dále bylo přijato 200 projektů pokračujících z roku 2016 a 304 pokračujících projektů z roku 2017. Celkem GA UK podpořila v 15. grantovém kole 838 grantových projektů. Za Filozofickou fakultu UK bylo přijato 35 projektů. Podrobnější informace o dalším postupu budou řešitelům v blízké době zaslány přímo na jejich e-mailové adresy. Všem úspěšným žadatelům srdečně gratulujeme. přijaté projekty FF UK název | kód | sekce | řešitel Vizuální paměť a falešné vzpomínky | 604218 | A-PP | Děchtěrenko, Filip Rozvoj psychologické metodologie skrze integraci Explikačního interview a Deskriptivní fenomenologicko-psychologické metody | 552318 | A-PP | Plachý, Jakub Česká Databáze Audiovizuálních Podnětů pro Výzkum Emocí | 830218 | A-PP | Novák, Ondřej Kontrastivní studie neologických výpůjček v češtině a ve francouzštině v oblasti internetové komunikace | 622218 | A-FGM | Lipská, Karolína Křehká stabilita – úživnost polních systémů ve středověkých Čechách | 130318 | A-HN | Janovský, Martin Spletitý ornament v žánru gotického hororu | 938218 | A-HN | Kolich, Tomáš Historik umění Václav Mencl a filmová architektura | 890218 | A-HN | Johanidesová, Tereza Vlastnictví jako hřích: Řeholní kanovníci, mniši a majetek v pozdně středověké Anglii a střední Evropě | 606218 | A-HN | Strnadová, Kristýna Migrace a adolescence v literárních textech současných švýcarských exofonních autorek | 786218 | A-FGM | Dušek Pražáková, Jana Typologie přístupů pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí v situacích rozvodu nebo rozchodu rodičů a faktory ovlivňující existenci jednotlivých typů | 748818 | A-SP | Hejnová, Kateřina Raně novověké vojenské příručky středovýchodní Evropy | 620618 | A-HN | Andresová, Klára Indikátory úspěšného přijetí do armády | 90218 | A-PP | Vrtišková, Petra Emoční inteligence, regulace emocí a jejich diference u osob obou pohlaví a osob s různou sexuální orientací | 616218 | A-PP | Jelínek, Jakub Paměť a formule v lidové písni | 300218 | A-HN | Skovajsa, Ondřej Jazykový kontakt mezi japonskými a korejskými dialekty v oblasti Korejského průlivu – terénní výzkum | 548418 | A-FGM | Ulman, Vít Ideologie českých Zelených a Pirátů v kontextu „nové politiky“ | 882218 | A-SP | Křížkovský, Matyáš Tlumočení mezi německými kolonialisty a místním obyvatelstvem v Namibii během období, kdy byla německou kolonií | 268218 | A-FGM | Getta, Jelizaveta Básně o věcech | 682218 | A-FGM | Jelínek, Jiří Dana Kalvodová a její výzkum divadla v S´-čchuanu | 614218 | A-FGM | Cvrčková, Anna Ella Böhlendorf. Příspěvek k podobě každodenního života německých kolonistů v jižní části Chile ve druhé polovině 19. století | 620218 | A-HN | Gabrhelíková, Kateřina Politika vlád Margaret Thatcherové vůči střední Evropě | 38318 | A-HN | Šmigol, Ondřej Podíl cechmistrů na správě pražských měst v raném novověku | 598218 | A-HN | Smrž, Jiří Technologický vývoj legionárskej produkcie stavebných terakot vo Vindobone | 899918 | A-HN | Janek, Tomáš Budovanie identity „českej“ a „slovenskej“ moderny vo vzťahu k idei čechoslovakizmu | 826218 | A-HN | Kvočáková, Lucia Práva přírody jako argument v řešení sociálně-environmentálních konfliktů v andských zemích | 572218 | A-SP | Lhotáková, Zuzana Rod Kinských ve 20. století | 612218 | A-HN | Hrdinová, Lenka Displaced Persons (přemístěné osoby) v Evropě po druhé světové válce v československém kontextu | 566218 | A-HN | Kasíková, Jana Performanční strategie a genderové perspektivy v genealogiích současného umění a uměleckých institucích | 464218 | A-FGM | Janečková, Hana Role příběhu v multimediálních výukových materiálech | 684218 | A-PP | Stárková, Tereza Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů | 899018 | A-PP | Frydrychová, Zuzana Textilná výroba strednej Európy v staršom praveku a jej porovnanie s egejskou oblasťou | 899518 | A-HN | Staničová, Jana Vizualizace antické architektury: zobrazení architektonických exteriérů na římských freskách z Neapolského zálivu | 856218 | A-HN | Souček, Josef Britsko-kanadské vztahy 1921–1930 | 100218 | A-HN | Šubrt, Martin Kodifikace sarkézské normanštiny | 816218 | A-FGM | Neudörfl, Martin Dějiny finské poezie ve světle soudobé finské literární vědy | 314218 | A-FGM | Švec, Michal  

Víc než dějiny útlaku? Možnosti a výzvy integrace dějin pronásledování Romů za druhé světové války do příběhu dějin českých zemí

20. březen 2018 - 15:27
Jednou z perspektiv, které se nelze vyhnout ve výkladu dějin romského obyvatelstva ve vztahu k státním a společenským strukturám v Evropě obecně, včetně území Československa, je perspektiva útlaku a pronásledování, jejíž druhou stranou je příběh obětí. V současné době v různých fórech sledujeme snahu o vykročení z takového výkladu, která vede od zdůrazňování aktérství Romů například k výzkumu věnovanému historii romského etnoemacipačního hnutí, případně romského odboje. V rámci debaty reagující na aktuálně veřejně diskutované téma pronásledování Romů na území Protektorátu Čech a Moravy budeme diskutovat právě o perspektivě pronásledování – zda a jak lze z tohoto konceptu uniknout, v čem (ne)setrvávání v něm může být přínosné, a jaké jsou možnosti kontextualizace a hlubší integrace výkladu pronásledování a utrpení Romů v tomto období do historického příběhu zdejší společnosti, včetně poukázání na bílá místa v současném stavu výzkumu. Debatu pořádá Centrum pro studium člověka a společnosti FF UK. Vstup volný do naplnění kapacity sálu. účastníci debaty: Pavel Baloun (FHS UK, Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies) Helena Sadílková (Seminář romistiky KSES FF UK) Jiří Smlsal (ÚHSD FF UK) Matěj Spurný (ÚHSD FF UK) moderátorka: Kateřina Čapková (ÚSD AV ČR) kdy: čtvrtek 22. března 2018 od 17:30 do 19:30 kde: přednáškový sál v prvním patře Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1) událost na Facebooku

Co je skutečné, je rozumné. Proběhne workshop reflektující kritiku a důsledky Hegelova výroku

20. březen 2018 - 10:42
Výrok „Co je rozumné, to je skutečné; a co je skutečné, to je rozumné“ patří k Hegelovým nejznámějším, a to z velké části nechvalně. Zaprvé se v něm zvláště výrazně odráží Hegelova teze o myšlení a bytí, na jejímž základě lze jeho systém vydávat za extrémní verzi idealismu, jak to činí zejména jeho materialističtí interpreti. Zadruhé se v něm tomuto idealismu dostává dosti cynického vyznění, je-li zejména v oblasti politické chápán jako obhajoba statu quo, např. pruského státu, v němž se ke konci života Hegel akademicky uplatnil. Nad kritikou, kterou jeho výrok vzbudil, se přitom Hegel nepřestával pozastavovat. Že se jedná o nepatřičný optimismus, konzervatismus, dokonce politický oportunismus? Vždyť jen vyjádřil východisko židovsko-křesťanské civilizace. Na počátku stvořil Bůh svět. Stvořil jej svým myšlením, logem, a shledal, že je to dobré. Povýšení původně teologického postulátu na princip filosofie je rovněž nekontroverzní a konsekventní: Moderní filosofové činí z dogmat otevřené otázky, a tím naplňují osvícenecký étos. V moderně tak člověk zjišťuje, že člověk svými kategoriemi realitu přinejmenším spoluutváří. Shledává pak stejně jako Bůh, že vše je dobré? Podle Hegela ne nutně, a dobro tak ze svého výroku vypustil zcela záměrně. Důsledky tohoto kroku, v němž se rozumnost a dobro od sebe emancipovaly, jsou rovněž jedním z témat daného workshopu. Ten má za cíl vysledovat ozvěny Hegelova výroku v rozličných oblastech ducha, od filosofie přes umění po oblast praktické filosofie a politiky. Víra, že je skutečnost rozumná, či že ji lze přinejmenším rozumnou učinit, se totiž jeví jako zásadní dávno poté, co jí byl odebrán její teologický rozměr a co byla napadena z různých existenciálně situovaných pozic. V Hegelově duchu by šlo říci, že se to nestalo těmto pozicím na vzdory, ale v souladu s nimi. přednášející: doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D. (ÚRS FF UK) Tereza Matějčková, Ph.D. (ÚFAR FF UK) doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (ÚFAR FF UK) Martin Ritter, Ph.D. (ÚFAR FF UK) PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D. (ÚPOL FF UK) Mgr. Tomáš Musil (ÚFAL MFF UK) Workshop se koná za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Workshop organizuje výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis. Anotace příspěvků budeme postupně zveřejňovat. Seznam přednášejících se může ještě změnit. Akademické konferenční centrum se nachází v historickém centru Prahy v areálu Akademie věd ČR Jilská – Husova, kde společně sídlí Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. Pro vstup můžete použít hlavní vchod, který najdete v ulici Husova 4a (viz mapa), nebo se optat na recepci AV ČR v ulici Jilská a oni vás už nasměrují. událost na Facebooku

Proběhne 8. ročník germanistické studentské konference PRAGESTT

19. březen 2018 - 15:10
Ve dnech 23. a 24. 3. 2018 se na Filozofické fakultě UK v místnostech 300, 301 a 317 uskuteční již 8. ročník germanistické studentské konference PRAGESTT. Konference nabízející mladým germanistům, translatologům a didaktikům možnost seznámit se s výsledky bakalářských, diplomových i dizertačních prací kolegů z různých evropských univerzit. Nedílnou součástí konference je také prezentace rozličných vědeckých projektů a bohatý doprovodný program. Témata konferenčních příspěvků jsou rozdělena do čtyř okruhů – německá literatura, lingvistika, translatologie a didaktika. Z příspěvků je vytvořeno 14 různorodých sekcí, jejichž obsah si je tematicky blízký. V letošním roce bylo z velkého množství zaslaných přihlášek vybráno celkem 42 příspěvků z 12 zemí a 28 evropských univerzit. Všechny zájemce z řad studentů i vědců srdečně zveme nejen na samotnou konferenci, ale také na zahajovací přednášku prof. Stefana Newerkly z vídeňské univerzity, která se uskuteční 23. 3. 2018 v 9.00 v učebně č. P300 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) a na autorské čtení rakouské spisovatelky Karin Peshka, které se koná pod záštitou Rakouského kulturního fóra 23. 3. 2018 od 19.00 (Jungmannovo náměstí 18, Praha 1). Více informací, kontakty a samotný program celé jsou k dispozici na stránkách konference.

Kampus Hybernská byl představen na francouzském veletrhu MIPIM

19. březen 2018 - 11:59
V rámci společné prezentace Prahy, Brna a Ostravy s názvem Czech Cities byl na největší evropské přehlídce nemovitostí a investičních příležitostí představen Kampus Hybernská jako projekt s cílem propojení veřejnosti, kulturních a univerzitních aktivit v prostředí moderní infrastruktury v historickém centru Prahy. MIPIM patří k nejvýznamnějším globálním evropským fórům v oboru. Letošní, 29. ročník probíhal ve Festivalovém paláci francouzského Cannes od 13. do 16. března 2018 a jeho tématem bylo Mapování světové urbanity. Z České republiky přijelo do Cannes na 50 společností. Praha: unikátní společný projekt města a univerzity v historickém centru Praha na veletrhu představí společný projekt hlavního města a Univerzity Karlovy – Kampus Hybernská, jehož cílem je propojení širší veřejnosti a kulturních projektů s aktivitami univerzity v prostředí moderní infrastruktury v historickém centru Prahy. Projekt má dvě fáze, přičemž první (krátkodobá) s názvem „Hybernská ožívá” od března 2017 cílí na oživení dlouho nevyužitého objektu na adrese Hybernská 4 prostřednictvím vzdělávacích, tvůrčích i kulturních aktivit (festivalů, výstav, debat, přednášek a konferencí). Druhá, ambicióznější fáze předpokládá vybudování moderního komplexu budov pro Univerzitu 21. století. Hlavní město bude rovněž prezentovat projekt Datové platformy, který tvoří základní stavební kámen konceptu Smart City. zdroj: Tři největší česká města míří na veletrh MIPIM [stavbaweb.cz, 1. března 2018]     Související (výběr): Česká města lákají investory na prestižním realitním veletrhu MIPIM [praha.eu, 16. března 2018] Praha, Brno a Ostrava v Cannes společně lákají do Česka nové investory. Přesvědčit je mají předváděné úspěšné projekty [byznys.ihned.cz, 15. března 2018] Praha, Brno a Ostrava vezou společně projekty na veletrh MIPIM [tvarchitect.com, 2. března 2018] Prague at MIPIM 2018: a joint project between the city and the university in the historical centre [cijeurope.com, 26. února 2018]    

8th Annual German Studies Conference PRAGESTT

19. březen 2018 - 11:19
We cordially invite everyone interested to the 8th annual German studies conference PRAGESTT, which is held on 23th and 24th March 2018 in the main building of the Faculty of Arts on náměstí Jana Palacha. This student conference offers an opportunity for fellow students from various European universities to present their research in the fields of German language and literature, translation studies and didactics. This year, 43 participants from 12 European countries and 28 universities will be presenting. The papers are divided in 14 themed groups. The conference language is German. You are very welcome to the conference, to the opening lecture, held by prof. Stefan Newerkla from the University of Vienna on the 23th March at 9.00 in room 300, and to the accompanying programme including author reading with Austrian writer Karin Peshka. The reading takes place in the Austrian Cultural Forum on Jungmannovo náměstí on 23th March at 19.00. For more information, contacts and full schedule please visit http://pragestt.ff.cuni.cz/.

Volby do akademického senátu Filozofické fakulty UK na volební období od 8. června 2018 do 7. června 2020

15. březen 2018 - 17:16
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si vás tímto informovat o konání voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (AS FF UK) na volební období od 8. června 2018 do 7. června 2020. Volby proběhnou elektronicky prostřednictvím internetové aplikace, a to v termínu od 9. dubna 2018 od 10:00 do 12. dubna 2018 do 16:00. Být kandidátem a kandidáty do AS FF UK navrhovat má právo každý člen akademické obce FF UK. Návrhy kandidátů se podávají prostřednictvím podatelny FF UK. Doporučený termín pro podávání návrhů kandidátů je 23. března 2018 do 14:00 (kandidátům, kteří byli do tohoto termínu náležitě nominováni, bude na internetových stránkách fakulty zveřejněna jejich případná předvolební prezentace dne 24. března 2018). Finální termín pro podávání návrhů kandidátů je, v souladu s Volebním řádem AS FF UK, 3. dubna 2018 do 15:00 (kandidátům, jejichž nominace budou podány mezi doporučeným termínem 23. března a finálním termínem 3. dubna 2018 budou zveřejněny jejich případné předvolební prezentace dne 4. dubna 2018). veškeré podrobnosti o průběhu a přípravě voleb, náležitosti nominací a další informace týkající se voleb do AS FF UK V případě dotazů či potřeby dalších informací kontaktujte předsednictvo AS FF UK prostřednictvím emailu pas@ff.cuni.cz nebo předsedu volební komise prostřednictvím emailu snop@void.cz.   doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. předseda AS FF UK Mgr. Samuel Zajíček předseda volební komise   dokument v PDF

Výběrová řízení FF UK | březen 2018

15. březen 2018 - 17:03
FF UK vypisuje výběrová řízení na dvě pozice vědeckých pracovníků se zaměřením na historické vědy a orientalistiku a historické, lingvistické a sociální vědy; dále na pozice ekonom/ka–rozpočtář/ka a účetní. Výběrové řízení ze dne 9. 3. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 9 March 201 – Faculty of Arts Název pracovní pozice: vědecký pracovník (v Turecku) Předpokládaná mzdová třída: VP2 Obor a zaměření: historické vědy, orientalistika. Jedná se o pozici naplánovanou v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy) Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců Předpokládaný nástup: 1. června 2018 Termín přihlášky: 10. dubna 2018 Výběrové řízení ze dne 9. 3. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 9 March 201 – Faculty of Arts Název pracovní pozice: 1. vědecký pracovník (v Nizozemsku) Předpokládaná mzdová třída: VP1 Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy) Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 10. dubna 2018 Výběrové řízení na pozici Ekonom/ka – kontrola čerpání finančních prostředků Výběrové řízení na pozici Účetní

Výběrové řízení ze dne 9. 3. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 9 March 201 – Faculty of Arts

15. březen 2018 - 15:56
English see below Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Filozofické fakultě UK Název pracovní pozice: vědecký pracovník (v Turecku) Předpokládaná mzdová třída: VP2 Obor a zaměření: historické vědy, orientalistika. Jedná se o pozici naplánovanou v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy) Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců Popis pracovní činnosti: 6 měsíců vědecký pobyt ve významné akademické instituci v Turecku (Orient Institut Istanbul) realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu zapojení do badatelského týmu přijímající zahraniční instituce, včetně zapojení do projektu “Istanbul Memories” (http://www.istanbulmemories.org/) prohloubení vědecké zahraniční spolupráce s cílem připravit bilatelární smlouvu o akademické výměně a spolupráci příprava mezinárodní publikace aktivní účast na mezinárodní konferenci / semináři / workshopu k tématu probíhajícího výzkumu (v případě, že tato akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci) 6 měsíců takzvaná návratová fáze spočívající v působení na FF UK následující formou: pracovník bude členem základní součásti FF UK podle svého odborného zaměření, v rámci vědecké struktury FF UK bude náležet k Institutu pro stadium strategických regionů realizace navazujícího výzkumu s badateli z FF UK další rozvíjení spolupráce s vybranou zahraniční institucí, na níž byl realizován půlroční pobyt přednesení 1 přednášky pro studenty a akademické pracovníky FF UK představující výzkum realizovaný během pobytu v zahraničí příprava publikace ve světovém jazyce pro zahraničním nakladatelství (odevzdání do recenzního řízení) Požadavky: titul PhD. v historických vědách, případně v areálových studiích se zaměřením na Turecko a Osmanskou říši (získaný v posledních 5 letech) výborná kompetence v tureckém a anglickém jazyce slovem i písmem přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, s perspektivou dalšího rozvoje zkušenosti s působením ve vědeckých projektech výhodou Předpokládaný nástup: 1. června 2018 Termín přihlášky: 10. dubna 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti výzkumný záměr (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v angličtině) návrh zahraniční instituce i s odůvodněním relevantnosti pro realizaci navrženého výzkumu předběžný souhlas vedoucího týmu / supervizora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu. krátký životopis vedoucího týmu / supervizora z příslušné zahraniční instituce. souhlas vedoucího příslušné ZS na FF UK k přijetí po návratu ze zahraničí kopie dokladů o vzdělání, včetně dokladů o jazykové kompetenci Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Kontaktní osoba za Institut pro stadium strategických regionů (hrc.ff.cuni.cz): prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., olga.lomova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.   Name of the position: researcher (in Turkey) Expected pay group: VP2 Field and specialization: history, area studies (focusing on Turkey and Osman Empire), This is a position planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University Workload: 0.5 (20 hours a week) for a period of 12 months Work description: 6-month research stay at a major academic institution in Turkey realization of own specific research topic involvement in the team of the host foreign institution establishment/enhancement of foreign cooperation with the selected institution preparation of a research publication active participation in the conference / seminar / workshop etc. on a topic related to the research conducted (if this event is organized by the host institution, it must be an international one) 6 months of a so-called return phase involving the following activity at FA CU: the researcher shall be a member of the department of FA CU according to his or her professional specialization; within the research structure of the FA CU, he or she shall belong to the Institute for the Study of Strategic regions realization of follow-up research with researchers from FA CU further development of cooperation with the selected foreign institution at which the six-month stay was realized giving two lectures for students and teachers of FA CU, presenting the research carried out during the stay abroad organizing an elective seminar on own research completion of an English language monograph (submission for a peer review procedure) Requirements: Ph.D. in history and/or area studies focusing on Turkey and the Osman Empire excellent competence in the English and Turkish language, both oral and written adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development previous experience with research grants is an advantage Expected start: June 1, 2018 Application deadline: April 10, 2018 Application procedure: application for the selection procedure overview of publication activity overview of research activity research proposal (up to 3 pages long including documents and literature, in English) suggested research institution, including a justification of relevance to the implementation of the research proposed preliminary consent of the team leader / supervisor of the institution to be visited, including acceptance into the research team and mentoring of the research in question. The mentor is supposed to be an acknowledged scholar in the field the mentor’s short CV and bibliography consent of a relevant CU FA department to admit the researcher upon her / his return among the staff for at least 6 months certificates of completed education, including language competence (copies)  Forms of applying.: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The contact person for the Institute for the Study of Strategic Regions (hrc.ff.cuni.cz): Prof. Olga Lomová; olga.lomova@ff.cuni.cz. Originals of the certificates will be required for the interview. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.    

Výběrové řízení ze dne 9. 3. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 9 March 201 – Faculty of Arts

15. březen 2018 - 15:56
English see below Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Filozofické fakultě UK Název pracovní pozice: 1. vědecký pracovník (v Nizozemsku) Předpokládaná mzdová třída: VP1 Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy) Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců Popis pracovní činnosti: 6 měsíců vědecký pobyt ve významné akademické instituci v Nizozemsku: realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu zapojení do badatelského týmu přijímající zahraniční instituce navazování/prohlubování vědecké zahraniční spolupráce s vybranou institucí příprava konferenčního příspěvku pro mezinárodní konferenci k tématu probíhajícího výzkumu aktivní účast na konferenci / semináři / workshopu apod. k tématu probíhajícího výzkumu (v případě, že tato akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci) 6 měsíců takzvaná návratová fáze spočívající v působení na FF UK následující formou: pracovník bude členem základní součásti FF UK podle svého odborného zaměření, v rámci vědecké struktury FF UK bude náležet k Centru pro studium člověka a společnosti realizace navazujícího výzkumu s badateli z FF UK další rozvíjení spolupráce s vybranou zahraniční institucí, na níž byl realizován půlroční pobyt přednesení 2 přednášek pro studenty a akademické pracovníky FF UK představující výzkum realizovaný během pobytu v zahraničí, z toho jedna v rámci přednáškového cyklu Centra pro studium člověka a společnosti publikace spoluautorské studie ve světovém jazyce v zahraničním časopise zařazeném do vědeckých databází (odevzdání do recenzního řízení) Požadavky: probíhající doktorské studium v historických, sociálních nebo lingvistických vědách po celou dobu pracovního poměru výborná kompetence v anglickém / německém jazyce slovem i písmem přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, s perspektivou dalšího rozvoje zkušenosti s působením ve vědeckých projektech výhodou Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 10. dubna 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti výzkumný záměr (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v češtině) návrh zahraniční instituce i s odůvodněním relevantnosti pro realizaci navrženého výzkumu předběžný souhlas vedoucího týmu / supervizora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu. Mentor v zahraničí se musí podílet na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 mezinárodně uznatelné publikační výstupy. doporučení školitele k přijetí a výjezdu na vybranou zahraniční instituci kopie dokladů o vzdělání, včetně dokladů o jazykové kompetenci Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Kontaktní osoba za Centrum pro studium člověka a společnosti (hrc.ff.cuni.cz): Eva Lehečková, Ph.D., eva.leheckova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.   Name of the position: researcher (in Netherlands) Expected pay group: VP1 Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. They are the positions planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University Workload: 0.5 (20 hours a week) for a period of 12 months Work description: 6-month research stay at a major academic institution in the United Kingdom/Germany realization of own specific research topic involvement in the team of the host foreign institution establishment/enhancement of foreign cooperation with the selected institution preparation of a paper for an international conference on a topic related to the research conducted active participation in the conference / seminar / workshop etc. on a topic related to the research conducted (if this event is organized by the host institution, it must be an international one) 6 months of a so-called return phase involving the following activity at FA CU: the worker shall be a member of the core part of FA CU according to his or her professional specialization; within the scientific structure of the FA CU, he or she shall belong to the Centre for the Study of Mankind and Society realization of follow-up research with researchers from FA CU further development of cooperation with the selected foreign institution at which the six-month stay was realized giving two lectures for students and academic workers of FA CU, presenting the research carried out during the stay abroad organizing an elective seminar on own research publication of a co-authored study in a world language in a foreign journal included in scientific databases (submission for a peer review procedure) Requirements: ongoing doctoral study in historical, social or linguistic sciences throughout employment excellent competence in the English / German language, both oral and written adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development experience of working in scientific projects is an advantage Expected start: October 1, 2018 Application deadline: April 10, 2018 Application formalities: application for the selection procedure overview of publication activity overview of research activity research proposal (up to 3 pages long including documents and literature, in Czech) suggested foreign institution, including a justification of relevance to the implementation of the research proposed preliminary consent of the foreign institution’s team leader / supervisor to the acceptance into the research team and mentoring the research in question. The foreign mentor is required to have participated in at least one international or national grant over the last five years as an investigator or co-investigator; at the same time, the grant must not be an internal one, or the mentor must demonstrate publication activity – over the last five years, at least three internationally recognizable publication outputs. the supervisor’s recommendation for acceptance and trip to the chosen foreign institution copies of documents on education, including documents on the language competence Forms of applying: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The contact person for the Centre for the Study of Mankind and Society (hrc.ff.cuni.cz): Eva Lehečková, Ph.D., eva.leheckova@ff.cuni.cz. Originals of documents will be required for the selection procedure. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.  

Opatření děkana č. 5/2018 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2019/2020

14. březen 2018 - 14:20
Opatření děkana č. 5/2018Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2019/2020

Opatření děkana č. 4/2018 Změna opatření děkana č. 4/2017 Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

14. březen 2018 - 14:16
Opatření děkana č. 4/2018 Změna opatření děkana č. 4/2017 Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 3/2018 Změna opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018

14. březen 2018 - 14:13
Opatření děkana č. 3/2018 Změna opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018

Výběrové řízení na pozici Ekonom/ka – kontrola čerpání finančních prostředků

12. březen 2018 - 14:05
Ekonom/ka – kontrola čerpání finančních prostředků Náplň práce kontrola řádného čerpání finančních prostředků u projektů, darů a dalších finančních zdrojů tvorba účetních podkladů pro řešitele projektů průběžné sledování legislativy potřebné k výkonu práce konzultace s řešiteli a nastavení procesu čerpání finančních prostředků Požadujeme Minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru Solidní znalost MS Office Znalost účetních principů Základní znalost zákona o DPH a zákona o dani z příjmů Znalost anglického jazyka na úrovni A2 Samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost Výhodou je znalost administrativy vysokoškolského prostředí Nabízíme stabilní zázemí velké vzdělávací instituce zajímavou a odpovědnou práci odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení: Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu ekonomické oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Ekonom/ka-Rozpočtář/ka. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu josef.hierman@ff.cuni.cz. Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis.

Výběrové řízení na pozici Účetní

12. březen 2018 - 13:43
Účetní Popis pracovní pozice: zahraniční pohledávky a závazky (vystavování, evidence, účtování) tuzemské závazky (interní faktury) a pohledávky (fakturace kurzů, konferencí apod.) provádění úhrad závazků účtování pohledávek a závazků saldo pohledávek a závazků Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru schopnost vést základní korespondenci a vystavovat faktury v AJ znalost účetních postupů (znalost účtování nevýdělečných organizací výhodou) odpovědnost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, flexibilita Nabízíme Zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce, zajímavou a odpovědnou práci, odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK, podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání, 5 týdnů dovolené, pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností, zaměstnanecké benefity. Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení: Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu ekonomické oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Účetní. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu josef.hierman@ff.cuni.cz. Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis.

Opatření děkana č. 2/2018 Dočasné organizační změny na děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

9. březen 2018 - 16:36
Opatření děkana č. 2/2018 Dočasné organizační změny na děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

V nominacích na Magnesiu Literu jsou zastoupeni studenti a absolventi FF UK

9. březen 2018 - 15:17
Výroční knižní ceny Magnesia Litera budou vyhlášeny 4. dubna 2018. Mezi nominovanými ve většině kategorií figurují autoři spjatí s Filozofickou fakultou UK. Kompletní nominace jsou k dispozici na webu magnesia-litera.cz. Posláním cen Magnesia Litera je podpora a popularizace kvalitních knih, původních i překladových. Ocenění je rozvrženo do devíti kategorií, které se snaží obsáhnout veškerou domácí knižní produkci. Porotu k jednotlivým kategoriím delegují oborově příslušné obce a organizace. Přehled nominovaných autorů spjatých s FF UK (v případě kolektivních děl uvedeni všichni autoři) Litera za prózu Anna Bolavá | Ke dnu, Odeon Moleskine Litera za poezii Ondřej Hanus | Volné verše, Host, Brno Litera za naučnou literaturu Miroslav Verner | Abúsír. V srdci pyramidových polí. Academia, Praha Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý (eds.) | Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Academia, Praha Litera za nakladatelský čin Pavel Brodský, Kateřina Spurná, Marta Vaculínová (eds.) | Liber viaticus Jana ze Středy, Academia / Národní muzeum, Praha   Přeložil Jakub Hlaváček, autoři statí Vladimír Karpenko, Ivo Purš a Martin Žemla | Divadlo věčné Moudrosti a teosofická alchymie Heinricha Khunratha, Trigon, Praha Litera za překladovou knihu Máirtín Ó Cadhain – přel. Radvan Markus | Hřbitovní hlína, Argo, Praha   Asaf Gavron – Přel. Magdaléna Křížová | Osada na pahorku, Pistorius & Olšanská, Příbram   Jonathan Franzen – přel. Lucie Mikolajková | Purity, Kniha Zlín, Zlín / Praha Litera za publicistiku Anna Křivánková, Antonín Tesař a Karel Veselý | Planeta Nippon, Crew, Praha DILIA Litera pro objev roku   Anna Prstková | 49°27´45,249´´N, 17°58´36.107´´E, Klub rodáků a přátel Kutné Hory/JT’s nakladatelství, Kutná Hora

Bude představena trojice závěrečných svazků Souboru díla F. X. Šaldy

9. březen 2018 - 14:43
Institut pro studium literatury a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK zvou na setkání u příležitosti dokončení Souboru díla F. X. Šaldy. Promluví editoři jednotlivých svazků a další hosté. Akce se koná ve středu 21. března od 17:30 v hlavní budově Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti č. 200. V úvodu letošního roku byl díky podpoře Grantové agentury ČR (č. projektu 13-37296S) dokončen projekt Soubor díla F. X. Šaldy, realizovaný v průběhu několika minulých let na půdě Institutu pro studium literatury a ve spolupráci s členy Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK a Ústavu pro českou literatury AV ČR. V jeho rámci byla připravena trojice svazků, doplňující a v završující letitý stejnojmenný nakladatelsko-ediční podnik, jehož kořeny sahají do druhé poloviny 40. let 20. století a jsou spojeny s osobnostmi české literární vědy a umění, jako byli Václav Černý, Jan Mukařovský, Karel Teige, Felix Vodička, Jiří Pistorius aj. Vůbec poprvé tak byl v kritickém vypravení vydán Šaldův román Loutky i dělníci boží (2016, ed. Jiří Flaišman a Michal Kosák); s těžišti v někdejším Pistoriově bibliografickém počinu, který významně doplnil Emauel Macek, byla sestavena revidovaná Bibliografie díla F. X. Šaldy(2017, ed. Michael Špirit, Luboš Merhaut a Jan Wiendl), na tom základě nakonec mohl vzniknout – coby čtrnáctá část Kritických spisů – hutný svazek Dodatků (vroč. 2017, ed. Luboš Merhaut a Michael Špirit) rozbíhající se lety 1898–1937.

Aktuality

- rozpis...

11. květen 2018

rozpisy:...

01. květen 2018

je...

30. duben 2018