Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 1 min zpět

Mezinárodní sympozium připomene Gašpera Rojka, prvního Slovince, který byl rektorem Univerzity Karlovy

12. duben 2019 - 10:27
Sympozium, které se uskuteční 24. dubna, pořádá u příležitosti výročí úmrtí slovinského teologa a historika Univerzita Karlova, Velvyslanectví Slovinské republiky a Univerzita v Mariboru. Na organizaci se podílí také doc. Alenka Jensterle-Doležalová z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK. Program zahájí předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera, předseda Národní rady Slovinska Alojz Kovšca a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima společně s rektorem Univerzity v Mariboru Zdravko Kačičem. Přednášky proběhnou ve Vlasteneckém sále Karolina od 9 do 13 hodin. Jednotlivé příspěvky ve slovinském nebo českém jazyce budou tlumočeny. V 15 hodin začne pietní akt u náhrobku Gašpera Royka na Malostranském hřbitově. Gašper Royko (1744–1819) byl slovinský katolický teolog a církevní historik. Téměř čtyřicet let přednášel na pražské teologické fakultě Univerzity Karlovy obecné církevní dějiny. V roce 1782 byl na UK jmenován profesorem, 1790 děkanem teologické fakulty a v roce 1798 rektorem pražské univerzity. Byl jeden z prvních teologů – historiků, který ve svém díle přehodnotil význam Jana Husa v českých dějinách. Program Petr Kukal, mluvčí FF UK

Cenu Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci archeologie získala Renata Šmidtová z Ústavu pro archeologii FF UK

12. duben 2019 - 10:19
Výroční cena udělovaná Českou archeologickou společností byla Ing. Šmidtové předána 9. dubna v Národním muzeu. Oceněna byla za šíření povědomí o významu archeologických památek a aktivní spolupráci při organizaci akcí, které propagují archeologii, jako byl Mezinárodní den archeologie a Dětská univerzita FF UK. Renata Šmidtová je členkou České archeologické společnosti a v současné době se jako projektová manažerka podílí na organizaci a realizaci projektu „Archeocentrum Čechy – Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor“, za finanční podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Petr Kukal, mluvčí FF UK  

Ocenění pro Centrum vizuální historie Malach

10. duben 2019 - 10:13
Cenu děkana MFF UK za reprezentaci a propagaci za rok 2018 získalo centrum MALACH zpřístupňující vzpomínky na tragické události 20. století. Jedním z koordinátorů centra, který ocenění v březnu převzal, je Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D., z Katedry sociologie FF UK.

11th Prague Microfestival Takes Place on 26 – 28 April

9. duben 2019 - 15:30
PRAGUE MICROFESTIVAL (PMF) is an annual festival of the arts, combining contemporary writing with art, film, theory & performance. PMF is fully bilingual (CZ and EN), and presents readings by the best authors of contemporary poetry and fiction. Every year, PMF welcomes renowned and underground authors from across the world, staging them alongside film projections, music, performance and visual art, in a rich polylogue of artforms. PMF is not only an arts space; it is a place for people to meet. With growing significance on the European cultural circuit, PMF remains integrated within local Prague culture, as a friendly environment fostering dialogue between international poets and art-producers; and local writers, students, and members of the public. Over the last eleven years, it has launched the careers of numerous talented young writers, translators, and cultural organisers. It was originally conceived as the natural successor of the Prague International Poetry Festival (2004), which welcomed readings from more than 40 writers, over 20 countries. PMF remains centred on writing, with previous themes including visual writing, performative texts, phonic poetry, fiction on the border between language and music, intermedia writing, and conceptual and performance poetry, and many others. Featured authors have included Alice Notley, winner of the Pulitzer Prize and Lenore Marshall Award (1998 and 2007 respectively), Pierre Joris, winner of the PEN Award for Poetry in Translation (2005), the American conceptual writer Vanessa Place, Barrett Watten (winner of the René Wellek prize, 2004), Keston Sutherland, Paal Bjelke Andersen, and many others, performing alongside established and emerging Czech authors including Jaromír Typlt (winner of the Jiří Orten prize, 1994), Ondřej Buddeus (winner of the Magnesia Litera Prize, 2014) and Markéta Baňková (winner of the best Czech book, 2016). Performing at this year’s festival will be Eli Anders, Louis Armand, Autopoetik, Vít Bohal, Tomas Cohen, Carl-Christian Elze, Athena Farrokhzad, Irma Hirsl, Jana Horáková, Jo Blin, Anamaria Pravicencu, Michael Rowland, Ondřej Macl, Marek Majzon, Daniel “DC” Miller, Tomáš Mládek,Tibor Hrs Pandur, Marko Pogačar, Noir, Dina Pokrajac, Radovan Potočár, Nina Power, SolSol, Marie Šťastná, Data Feedback Loop. This year, the festival takes place on 26-27 APRIL at the ŽIŽKOSTEL, Náměstí barikád 1, Praha 3 and on 28 APRIL at PUNCTUM, Krásova 27, Praha 3. For more information and a full programme, see the festival website.  

Na intenzivní kurz češtiny pro cizince je možné se hlásit do 6. května

8. duben 2019 - 13:44
Týdenní kurz proběhne od 20. do 24. května, v případě dvoutýdenního kurzu bude výuka probíhat od 20. do 31. května. Kurz je vyučován v rámci programu Česká studia, který zajišťuje Ústav bohemistických studií FF UK. Absolventi kurzu v krátkém čase výrazně zlepší úroveň českého jazyka. Studenti budou procvičovat všechny oblasti řečových dovedností, důraz bude kladen zejména na ústní komunikaci a poslech s porozuměním. Kurz probíhá denně od 9:00 do 11:55 a od 12:30 do 13:30 v malých skupinách v budovách Filozofické fakulty UK v centru Prahy. Celkový počet vyučovacích hodin je 25 za týden, 1 vyučovací hodina trvá 45 minut. Výuku zajišťují špičkoví učitelé, kteří se během výuky věnují individuálně každému studentovi. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je pět studentů, učebnice nejsou v ceně kurzu. Kurzovné Termín platby 1 týden: 4 500 CZK do 6. 5. 2019 2 týdny: 9 000 CZK do 6. 5. 2019   The Czech Studies Program at the Faculty of Arts, Charles University, Will Offer an Intensive Czech Course for Foreigners in May 2019 Do you want to improve the level of your communicative competence in Czech? Sign up for the Intensive Course that will take place on May 20 – May 24, 2019 (one-week course) and on May 20 – May 31, 2019 (two-week course). In these courses, participants learn all necessary skills with an emphasis on oral communication and listening comprehension. Lessons are held in small groups in buildings of Charles University, Faculty of Arts in the centre of Prague. The course starts daily from 9:00 am – 11:55 pm and 12:30 pm – 13:30 pm. The number of teaching units is 25×45 minutes per week. We guarantee excellent teachers and an individual approach to each student. In a short time, you will have the opportunity to improve your command of the Czech language. The deadline to register is May 6, 2019. The minimum number of participants to open the course is 5. The textbooks are not included in the tuition fee. Tuition fee Deadline for payment One week: 4 500 CZK by May 6, 2019 Two weeks: 9 000 CZK by May 6, 2019    

Byly uděleny ceny Magnesia Litera: mezi laureáty jsou studenti a absolventi FF UK

8. duben 2019 - 11:58
Výroční knižní ceny Magnesia Litera byly vyhlášeny 7. dubna 2019. Mezi oceněnými a nominovanými figurují autoři spjatí s Filozofickou fakultou UK. Kompletní nominace jsou spolu s výsledky k dispozici na webu magnesia-litera.cz. Posláním cen Magnesia Litera je podpora a popularizace kvalitních knih, původních i překladových. Ocenění je rozvrženo do devíti kategorií, které se snaží obsáhnout veškerou domácí knižní produkci. Porotu k jednotlivým kategoriím delegují oborově příslušné obce a organizace.   Laureáti 18. ročníku ceny Magnesia Litera spjatí s FF UK  (v případě kolektivních děl uvedeni všichni autoři) Radka Denemarková Hodiny z olova (Host)   vítěz „Magnesia Litera Kniha roku“ nominace „Litera za prózu“ Pavla Horáková Teorie podivnosti (Argo)   vítěz „Litera za prózu“ Bohumil Hrabal, Václav Kadlec (ed.), Jiří Pelán (ed.) Spisy Bohumila Hrabala 1–7 (Mladá fronta)   vítěz „Litera za nakladatelský čin“ Anna Cima Probudím se na Šibuji (Paseka)   vítěz „DILIA Litera pro objev roku“ Morten A. Strøksnes překlad Jarka Vrbová Kniha o moři (Argo)   vítěz „Litera za překladovou knihu“   Nominovaní spjatí s FF UK Martin C. Putna byl za publikaci Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (Vyšehrad) nominován v kategorii „Litera za naučnou literaturu“. V téže kategorii byla nominována publikace Cesty z apokalypsy (Academia) autorů Oty Konráda a Rudolfa Kučery. Na „Moleskine Literu za poezii“ byl nominován Petr Borkovec za básnickou sbírku Herbář k čemusi horšímu (fra). V kategorii „Litera za nakladatelský čin“ byla nominována publikace Punťa: Zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942) (Akropolis) editorů Pavla Kořínka a Lucie Kořínkové. V kategorii „DILIA Litera pro objev roku“ byli nominováni Petr Gajdošík za knihu František Vláčil. Život a dílo (Camera obscura) a Štěpán Hobza za sbírku Ferrati v džungli (Literární salon). V kategorii „Litera za překladovou knihu“ byla nominovaná Simona Kolmanová za překlad románu Můj tank Viktora Horvátha (Větrné mlýny), a Petra Ben-Ari za překlad románu Kde roste tráva autorky Han Kang (Odeon). Jiří Černý byl za blog Načerno nominován na cenu „Magnesia blog roku“.

O čem a jak bádají studenti Filozofické fakulty UK?

8. duben 2019 - 11:55
Mladou vědu představí studenti různých ročníků různých oborů v úterý 23. dubna na Dni mladé vědy FF UK. Akci uvede prof. Miroslav Petříček z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK přednáškou k tématu myšlení v humanitních oborech. Program bude pokračovat prezentacemi studentů bakalářských a magisterských oborů, jejichž výzkum byl podpořen studentským vědeckým stipendiem FF UK za ak. rok 2018/2019, a diskusí s nimi. Program uzavřou prezentace studentů doktorského studia. Studentská vědecká stipendia pro ak. rok 2019/2020 budou vyhlášena v létě: Den mladé vědy je ideální příležitostí k získání rozhledu pro studenty, kteří zvažují podání žádosti. Akce proběhne v hlavní budově FF UK od 9 do 16 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.  

Knihovníci v Pobaltí – 2. část | Vilnius

8. duben 2019 - 11:06
Druhá část reportáže z návštěvy pobaltských knihoven se věnuje knihovnám v litevském Vilniusu. Toto je pokračování reportáže z cesty do knihoven v Rize a Vilniusu. První část blogu najdete zde. Třetí den ráno jsme se přesunuli do hlavního města Litvy, kde jsme navštívili Litevskou národní knihovnu (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) ve Vilniusu, kam byla knihovna přestěhována v roce 1963, ačkoliv založena byla původně v Kaunasu v roce 1919. Litevskou národní knihovnou byla oficiálně jmenována v roce 1989 a své jméno získala od autora první tištěné knihy v litevštině Martynase Mažvydase. Knihovna sídlí v budově otevřené v roce 1963 a postavené jako chrám vědění podle představ dekorativního socialistického realismu. V roce 2016 prošla celkovou rekonstrukcí a i dnes stavba připomíná mohutný antický chrám, čímž se zcela liší od ostatních knihoven naší cesty, které byly všechny postaveny až v posledních několika letech. Litevská národní knihovna ve Vilniusu, budova z roku 1963 postavená jako chrám vědění podle představ dekorativního socialistického realismu. Portréty litevských spisovatelů vytvořené z knih, Litevská národní knihovna Stejně jako ostatní národní knihovny i ta litevská uchovává litevské kulturní dědictví a zároveň je hlavní litevskou výzkumnou knihovnou přístupnou veřejnosti. Rovněž plní funkci národního digitalizačního centra, obstarává rozvoj litevského informačního systému pro integrované knihovny (Libis), přiděluje mezinárodní standardní čísla a v neposlední řadě organizuje výstavy, literární večery a jiné kulturní akce. Součástí budovy knihovny je také kinosál nebo zvukové nahrávací studio, které si mají uživatelé možnost pronajmout. Knihovna poskytuje k pronájmu také hudební nástroje nebo speciální počítačové programy na editaci multimédií. Od roku 2016 nově a moderně vybavená knihovna nabízí pro své uživatele až 253 pracovních míst, některá jsou individuální, jiná zase velmi komfortní. Nechybí zde ani kavárna. Vzhledem k tomu, že knihovna funguje jako centrum kulturního života, poskytuje příležitost i současným umělcům: zajímavé umělecké dílo na nás čekalo hned na počátku naší prohlídky, umělci se tu podařilo za pomoci obalení knížek černým papírem vytvořit v regálech portréty litevských spisovatelů. Interiér knihovny celkově působil prostorně a odpovídal aktuálním trendům, jen možná kombinace černé a šedé barvy se jevila poněkud smutně a chladně. Exteriér budovy Vědeckého komunikačního a informačního centra Vilniuské univerzity působil ze všech navštívených architektonicky rozhodně nejexperimentálněji Poslední navštívenou knihovnou naší cesty byla univerzitní knihovna ve Vilniusu, konkrétně Vědecké komunikační a informační centrum (Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras – MKIC). Budova knihovny byla dokončena v roce 2013 a její exteriér působil ze všech navštívených rozhodně nejexperimentálněji. V interiéru pak bylo cílem architektů vytvořit kreativní a inspirující prostředí, v němž se propojují technologické prvky i výhled do přírody. Pro své uživatele zde nabízí volný výběr knih a mnoho pracovního prostoru pro individuální i skupinovou práci. Úplně každé pracovní místo bylo vybaveno velkou lampou, výsledný dojem ale nebyl úplně estetický, osvětlení asi mohlo být řešeno praktičtěji a nenápadněji. Automatický systém kolejnic s vagónky sloužící k vracení knih, takový bychom u nás taky potřebovali! Zaujaly nás ale stoly s automaticky nastavitelnou výškou, u kterých mohl uživatel pracovat nejen vsedě, ale i vestoje, což jistě uvítají studenti technických oborů. Těm, kdo nevyžadují k práci stůl, jsou k dispozici moderní individuální křesla oválného tvaru s polstrovanou výstelkou připomínající vajíčko. Velmi vítanou modifikací v této knihovně byla možnost využití 70 pracovních míst přímo v kavárně. Nejen pro potřeby knihovny se v budově také nacházelo několik učeben s interaktivními tabulemi a konferenční sál pro 250 osob s projektory a interaktivním LCD monitorem. Uživatelé knihovny mohou využít i 8 individuálních pracoven s počítači vybavenými speciálním softwarem nebo 3D laboratoř s 3D skenerem a tiskárnou. Knihovníci rovněž mysleli na nevidomé a slabozraké uživatele knihovny, pro které je zde zařízena Braillova místnost se softwarem pro konverzi textu a braillovská tiskárna. Knihovna je otevřena 24 hodin 7 dní v týdnu s výjimkou státních svátků, v noci je přístupná pouze přes průkaz, tedy jen registrovaným uživatelům knihovny. U vchodu nás nadchl ještě plně automatický box sloužící k vracení knih, který je napojený na naprosto rozkošný automatický systém kolejnic s vagónky, které vedou do skladů v suterénu budovy. S kolegy jsme se jednomyslně shodli, že takový systém bychom na FF UK rozhodně potřebovali! Závěrem Ani v době ekonomické krize nezastavili Lotyši nákladnou výstavbu národní knihovny proto, že to byla investice, která se jim v budoucnu zúročí Celkově jsme se z knihoven v Pobaltí vrátili velmi příjemně překvapeni. Prakticky ve všech navštívených knihovnách byly použity nejmodernější trendy, které jsme měli za poslední roky možnost vidět v těch nejlepších západoevropských knihovnách. Nejvíc nás překvapilo Akademické centrum Lotyšské univerzity, kde jsme se shodli na tom, že tady projektanti opravdu věděli, co dělají. Přestože obě země jsou poměrně výrazně chudší než Česká republika, a cesta od půlstoletí nedobrovolného členství v Sovětském svazu až po členství v Evropské unii pro ně byla nesrovnatelně delší a těžší, tak bylo na první pohled znát, že o své veřejné instituce dbají daleko víc než my. Ve srovnání s naší Národní knihovnou byly ta lotyšská i litevská výrazně modernější a těšily se větší prestiži a podpoře, a o podobných univerzitních knihovnách a kampusech se na Univerzitě Karlově zatím nemluví ani v teoretické rovině. Těžko říct, jestli je to způsobeno efektivnějším čerpáním evropských peněz, anebo silnějším národním uvědoměním obou národů, které je posilováno stále přítomným strachem ze sousedního Ruska. Ale na univerzitách i národních knihovnách obou zemí je vidět, že Lotyši i Litevci jsou si vědomi důležitosti vzdělání a národní kultury a dělají maximum pro to, aby je podpořili. Proto Lotyši ani v době největší ekonomické krize nezastavili nákladnou výstavbu národní knihovny, protože to byla investice, která se jim v budoucnu zúročí. Vilniuská ulička Literatų gatvė: v 19. století tu žil Adam Mickiewicz, dnes je zasvěcená uměleckým dílům věnovaným litevským a světovým spisovatelům Protože jsme Pobaltí navštívili koncem června, kdy je tu světlo až skoro do půlnoci, měli jsme dostatek času pokochat se i místní architekturou a památkami v historických centrech obou hlavních měst, v letovisku Jūrmala nedaleko Rigy se vykoupat v Baltu (ti otužilejší z nás i po kolena!), ve Vilniusu jsme na skok navštívili bohémskou republiku Užupis, a ochutnávali místní speciality: všudypřítomný kopr, tmavý chléb, chlebovou polévku, kvas, pankūkas neboli palačinky, šedý hrách se špekem a kefírem, plněné cepelíny, nebo česnekové topinky, které tu přikusují k pivu. A vyrovnali jsme se i s nástrahami místní hromadné dopravy: v Rize nás znejistěla zastávka, ke které očividně nevedly žádné troleje, a přesto jsme z ní měli jet trolejbusem č. 9, ve Vilniusu byl zase docela problém koupit si lístek u řidičky (jinde to nešlo), která s námi odmítala komunikovat rusky, a jiný společný jazyk jsme neměli. Nakonec jsme se museli naučit nakupovat jízdenky litevsky (Dešimt bilietų, prašome. = Deset jízdenek, prosím.) a s revizory nám pomohl starší pán, který byl naštěstí fanouškem Karla Gotta, takže poznal, že jsme přijeli z Československa… Petra Zabilanská petra.zabilanska@ff.cuni.cz Historický kabinet Jan Kamenický jan.kamenicky@ff.cuni.cz Knihovna Jana Palacha vedoucí knihovny   tip: Přečtěte si naše další reportáže z cesty po knihovnách evropského kontinentu!

Noc s Andersenem aneb plavba k nejzazšímu moři

5. duben 2019 - 13:42
Letošní poslední březnový pátek se v Knihovně Jana Palacha nesl opět v duchu Noci s Andersenem. Celostátní knihovnické akce jsme se zúčastnili již pošesté, tentokrát v námořnickém stylu.  Vyhlášené téma totiž znělo Andersen známý-neznámý a připomínalo tak autorovy u nás dosud zcela neznámé pohádky, které nedávno vyšly například v knize Při nejzazším moři. Na palubě jsme tak přivítali 25 malých i větších plavčíků, nejmladšímu bylo 5 a nejstaršímu už 12 let.  Kdo přišel dřív, mohl si čekání na oficiální začátek zkrátit procvičováním námořnických uzlů, výrobou papírových lodiček a parníků, anebo vymýšlením vzkazu v lahvi pro případ, že by ztroskotal na pustém ostrově. Hlavní program pak začal tradičně čtením z knížky, letos se četlo právě z Andersenova Při nejzazším moři. A pak už následovala nejočekávanější část programu: bojovka. Nejprve se děti rozdělily do pěti skupinek po pěti a následně mohly vyrazit plnit rozličné úkoly na pěti stanovištích rozmístěných na různých místech knihovny a fakulty.  První stanoviště, Stezka mořeplavců, bylo složeno hned z několika praktických úkolů: malí námořníci si museli ulovit večeři (látkové rybičky), řadili lodě od nejstarší po nejnovější, vydali se hledat Andersenovu knihu s úkolem a učili se skládat papírové lodičky. Nově naučené dovednosti mohli zužitkovat hned na příštím stanovišti, kde bylo úkolem z velkého archu papíru složit “cokoli, co aspoň trochu plave.” Již klasickým stanovištěm je fonetická laboratoř, kde děti tentokrát luštily akustický puzzle Plíhalovy písničky Námořnická.  Protože však námořníci potřebují mít zdatný nejen mozek, ale i svaly, a navíc musejí být svižní, cvičili se na dalším stanovišti v prolézání pavoučí sítí a luštění záhadného vzkazu.  Pro některé holky a kluky byl jako každý rok zlatým hřebem bojovky podzemní knižní sklad, odkud se letos linuly zvuky depeší v morseovce, hřmot vlnobití a na monitorech blikaly údaje z radarů a sonarů. Stanoviště Trampoty v podpalubí bylo pojaté jako úniková hra. Děti v ponurém skladu totiž uvěznili piráti (nebojte, s dospělým dozorem a rádcem v jedné osobě) a jejich úkolem bylo najít a rozluštit všechny indicie, zakódované třeba v morseovce, praporkové abecedě nebo skryté v zapeklité matematické úloze. Rozluštěné indicie malé zajatce nakonec dovedly až ke klíči, díky kterému se mohly dostat zpátky na svobodu. Celá hra byla na čas, a i když všechny skupinky nakonec stihly ve dvanáctiminutovém limitu ze skladu uniknout, v některých případech šlo doslova o vteřiny!  Po návratu do Knihovny Jana Palacha dospěláci posčítali body, aby se stejně jako vloni stalo celkovým vítězem družstvo modrých (bohužel nám letos chyběl Dan, který si už od prvního ročníku vede přesnou výsledkovou statistiku a tímto ho alespoň zdravíme, Ahoj!). I když oni nakonec stejně zase vyhráli všichni, protože nejdůležitější bylo přece: zúčastnit se!  Po společné večeři se už chystalo (samo a někdy i s pomocí dětí) spaní na galerii knihovny, čistily se zuby, oblékala pyžama, couralo se napít, vyčůrat, nebo se podívat na blikající selfcheck. Následovalo zpívání při kytaře zakončené ukolébavkami, které ale příliš neúčinkovaly, stejně jako čtení pohádky na dobrou noc. Děti si vyžádaly hned dva pohádkové přídavky a až potom většinu přemohla únava. Někteří ještě chvíli brebentili, šeptali, nebo si potají četli vyhrané knížky, ale jinak se prý v knihovně spalo bezva!  knihovníci Knihovny FF UK  foto: Martin Hundák

Výběrové řízení ze dne 5. 4. 2019 – Katedra sociální práce/ Job offer from 5 April 2019 – Department of social work

5. duben 2019 - 12:07
English see below Katedra sociální práce Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent Obor a zaměření: sociální politika a sociální správa předpokládaná mzdová třída: AP3 úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) Popis práce: výuka sociální politiky v českém a mezinárodním kontextu, výuka volitelných kurzů v oblastech vlastní specializace uchazeče vedení kvalifikačních prací školení doktorandů, další organizační zajištění doktorského studia příprava katedrového periodika rozvíjení vlastního výzkumného programu a tvůrčí činnosti Požadavky: ukončené habilitační řízení v programu sociální práce předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v požadovaném zaměření schopnost učit v angličtině zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů organizační a komunikační schopnosti Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky: 15. května 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ strukturovaný profesní životopis, přehled předchozí pedagogické praxe, seznam publikací kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. VŘ_Katedra sociální práce Department of social work Job title: academic worker – associate professor degree Expected pay group: AP3 Field and specialization: social politic and social administration Part-time position: 0,5 (20 hours per week) Job description: teaching subjects on social policy in the Czech and International context, teaching elective courses depending on the field of specialization supervision of BA/MA students’ theses supervision of PhD students, other organisational work on the PhD study programme preparation of the department journal conducting independent research programme within the applicant’s areas of expertise Požadavky: finalised habilitation procedure in the social work study programme former teaching and research experience in the above mentioned expertise ability to teach in English adequate publication record in the field of specialization experience in research projects and grants organizational and communication skills Expected starting date: 1 October 2019 Application deadline: 15 May 2019 Complete applications will include the following: Application form overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview or a public lecture. Department of social work

Čeští egyptologové pod vedením člena Českého egyptologického ústavu FF UK objevili hrobku hodnostáře a odhalili jméno staroegyptské královny

5. duben 2019 - 11:40
Egyptská archeologická expedice pod vedením Mgr. Mohameda Megaheda, Ph.D., z Českého egyptologického ústavu FF UK objevila jedinečnou hrobku hodnostáře Chuyho, který žil na konci 5. dynastie na sklonku Staré říše, a rovněž doklady o dosud neznámé královně Setibhor z konce 5. dynastie. Obsáhlý článek o nálezu včetně obrazové dokumentace je dostupný na stránkách Českého egyptologického ústavu FF UK. Shrnující text postihující základní informace o objevu přináší online magazín Univerzity Karlovy iForum.cz. Výběr ohlasů v českých médiích: ČT24 web ČT24 TV Prima Echo24.cz Lidovky.cz Deník.cz Novinky.cz

Státy vznikají a zanikají. Univerzity žijí! Univerzita Karlova oslavila 671. výročí svého založení

4. duben 2019 - 17:15
Ve Velké aule Karolina dnes proběhlo slavnostní shromáždění akademické obce u příležitosti oslav 671. výročí založení Univerzity Karlovy. Vedle rektorů a prorektorů českých univerzit přišli jedné z nejstarších světových univerzit k výročí popřát také zástupci z řad politiků a představitelé církví.

Rekonstruujeme!

4. duben 2019 - 11:00
Stránky Oddělení vědy jsou nyní v rekonstrukci. Děkujeme za pochopení. Research office’s website is under construction. Thanks for your understanding.

Triptych Jiřího Sozanského natrvalo v Karolinu

3. duben 2019 - 22:27
V prostorách Křížové chodby historické budovy Univerzity Karlovy je od 29. března k vidění Povznesení, triptych malíře a sochaře Jiřího Sozanského, jehož k tvorbě inspiroval čin Jana Palacha.

Děkan Filozofické fakulty UK vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemnice/tajemníka fakulty

1. duben 2019 - 16:45
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemnice/tajemníka fakulty. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je největší humanitní fakultou v ČR. Náplň práce: Tajemnice/tajemník řídí děkanát fakulty, její hospodaření a vnitřní správu, nakládá s majetkem svěřeným fakultě. Řídí tým 16 vedoucích zaměstnanců děkanátu (nepřímo podřízeno cca 150 zaměstnanců děkanátu). Sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty v ročním objemu cca 920 mil. Kč, připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání. Rozsah pracovních úkolů a odpovědností tajemníka je vymezen v čl. 8 Organizačního řádu děkanátu fakulty (Opatření děkana č. 11/2018) a v čl. 11–17 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK (Opatření děkana č. 12/2018). Požadujeme: Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření. Zkušenosti s finančním řízením a plánováním. Zkušenosti s vedením týmů i projektů. Znalost legislativy v oblasti veřejných institucí, především zákona o vysokých školách výhodou. Schopnost vést jednání a písemnou komunikaci v českém (C2) a anglickém jazyce (B2). Velmi dobré komunikační a organizační dovednosti. Samostatnost, tvůrčí a systémový přístup k řešení úkolů. Občanskou a morální bezúhonnost. Nabízíme: Nestereotypní a zodpovědnou práci na manažerské pozici (odpovídající COO či CEO v korporátní sféře). Příležitost k seberealizaci a manažerskému růstu. Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy. Zázemí významné a úspěšné instituce. Motivující mzdové podmínky. Příležitost k osobnímu i profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže). program benefitů Nástup: Předpokládaný termín nástupu 13. 5. 2019 nebo později dle dohody. Náležitosti přihlášky: Podrobný strukturovaný profesní životopis. Motivační dopis. Jména, telefony a e-maily dvou zástupců předchozích zaměstnavatelů, kteří komisi na vyžádání poskytnou reference k osobě uchazeče. Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší tří měsíců (ke dni podání přihlášky). Kopie negativního lustračního osvědčení (možno doložit čestným prohlášením s tím, že lustrační osvědčení bude doloženo nejpozději před podpisem pracovní smlouvy). Týká se občanů narozených před 1. prosincem 1971. Originály dokladů s sebou přineste na setkání s výběrovou komisí. Termín doručení přihlášky: Přihlášku nám doručte do 2. 5. 2019 e-mailem na hana.sobotkova@ff.cuni.cz nebo poštou na adresu: Sekretariát děkana, FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38  Praha 1. Obálku nadepište „VŘ tajemník fakulty“. Výběrový proces: Výběrový proces se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání s výběrovou komisí. Výběrová komise může stanovit, že výběrový proces bude vícekolový. V souladu se statutem fakulty se ke jmenování kandidáta vyjadřuje akademický senát fakulty. Vybraný kandidát může být za tímto účelem pozván na jednání akademického senátu.

Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature

1. duben 2019 - 13:46
English see below Ústav české literatury a komparatistiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: teorie literatury, česká literatura Platová třída: AP2 Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru český jazyk a literatura ukončené doktorské vzdělání v oboru česká literatura či teorie literatury se zaměřením disertační práce na teorii literatury zkušenost s pedagogickou činností a s výukou literatury na vysoké škole jazykové znalosti – aktivní zvládnutí angličtiny a francouzštiny (na úrovni schopnosti z těchto jazyků překládat či v nich publikovat) odborný zájem o oblasti související úzce s teorií literatury (teorie jazyka, filozofie, estetika) publikační činnost v  oblasti teorie literatury či v souvisejících oblastech zkušenost s redakční a editorskou činností v oblasti vědeckých a odborných publikací a periodik organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. června 2019 Termín přihlášky: 2. května 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Department of Czech and Comparative Literature Job title: Assistant Professor Field and specialization: Literary theory, Czech literature Expected pay group: AP2 Part-time position: 0,5 (20 hours per week) Job requirements: university diploma in the programme of Czech Language and Literature Ph.D. in the programme of History of Czech Literature and Literary Theory with doctoral thesis focused on theory of literature teaching experience including courses on literature at the university level language skills – active English and French (the ability to translate or publish in both languages) scholarly interest in the spheres of humanities co-existing nearby literary theory (linguistic theory , philosophy, aesthetics) publication record in the field of literary theory or similar fields editorial skills and experience with publishing in the field of scholarly publications and periodicals organizational and administrative abilities Expected starting date: June 1, 2019 Application deadline: May 2, 2019 Complete applications will include the following:  Application form curriculum vitae summary of work experience overview of scholarly and teaching experience, list of publications copies of documents that show academic degrees awarded (with Czech translation) Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature

1. duben 2019 - 13:44
English see below Ústav české literatury a komparatistiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: komparatistika, teorie literatury Platová třída: AP2 Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru Komparatistika či v oboru Český jazyk a literatura ukončené doktorské vzdělání v oboru Komparatistika se zaměřením disertační práce na teorii literatury zkušenost s pedagogickou činností a s výukou literatury na vysoké škole jazykové znalosti – aktivní zvládnutí angličtiny a francouzštiny (na úrovni schopnosti z těchto jazyků překládat či v nich publikovat) odborný zájem o oblasti související úzce s teorií literatury (teorie jazyka, filozofie, estetika, nová média z hlediska jejich vztahu k humanitním vědám) publikační činnost v  oblasti teorie literatury či v souvisejících oblastech absolvovaná zahraniční stáž v rozsahu alespoň 3 měsíců organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. září 2019 Termín přihlášky: 2. května 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Department of Czech and Comparative Literature Job title: Assistant Professor Field and specialization: Comparative literature, literary theory Expected pay group: AP2 Part-time position: 0,5 (20 hours per week) Job requirements: university diploma in the programme of Comparative Literature or Czech Language and Literature Ph.D. in the programme of Comparative Literature with doctoral thesis focused on theory of literature teaching experience including courses on literature at the university level language skills – active English and French (the ability to translate or publish in both languages) scholarly interest in the spheres of humanities co-existing nearby literary theory (linguistic theory , philosophy, aesthetics, new media in their relations to humanities) publication record in the field of literary theory or similar fields longer term abroad stay experience (the minimum of three months) organizational and administrative abilities Expected starting date: September 1, 2019 Application deadline: May 2, 2019 Complete applications will include the following:  Application form curriculum vitae summary of work experience overview of scholarly and teaching experience, list of publications copies of documents that show academic degrees awarded (with Czech translation) Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2019 – Ústav české literatury a komparatistiky/ Job offer from 1 April 2019 – Department of Czech and Comparative Literature

1. duben 2019 - 13:40
 English see below Ústav české literatury a komparatistiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Obor a zaměření: didaktika literatury, metodologie literární výuky pro střední školy předpokládaná mzdová třída: AP1, AP2 úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru Učitelství českého jazyka a literatury, popř. v oboru Český jazyk a literatura ukončené doktorské vzdělání v oboru český jazyk a literatura se zaměřením disertační práce na didaktiku literatury, nebo metodologické otázky výuky literatury, případně probíhající doktorské studium se zaměřením na oblast didaktiky literatury s perspektivou brzkého dokončení zkušenost s pedagogickou činností a s výukou českého jazyka a literatury na střední škole kontakt s prostředím středních škol jazykové znalosti – min. AJ odborný zájem o otázky didaktiky literatury a o aplikaci literárněvědných otázek do oblasti didaktiky, který lze prokázat odbornými aktivitami publikační činnost v této oblasti nebo předpoklady k ní organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. června 2019 Termín přihlášky: 2. května 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Department of Czech and Comparative Literature Job title: Assistant/Assistant Professor Field and specialization: didactics of literature, methodology of teaching literature at secondary schools Expected pay group: AP1/AP2 Part-time position: 0,5 (20 hours per week) Job requirements: university diploma in the programme Teaching of Czech Language and Literature or Czech Language and Literature Ph.D. in the programme Czech Language and Literature with doctoral thesis focused on didactics of literature or methodological problems of teaching literature, or an on-going Ph.D. study in didactics of literature with a perspective of finishing soon teaching experience including teaching Czech language and literature at secondary school an intensive contact with secondary school milieu language skills – at least English scholarly interest in didactics of literature and the application of the literary-theoretical problems in didactics of literature, demonstrated by scholarly activities publication record in this field or skills for publication in the future organizational and administrative abilities Expected starting date: June 1, 2019 Application deadline: May 2, 2019 Complete applications will include the following:  Application form curriculum vitae summary of work experience overview of scholarly and teaching experience, list of publications copies of documents that show academic degrees awarded (with Czech translation) Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Ústav východoevropských studií FF UK zve na slavnostní předání literární ceny Visegrad Eastern Partnership Literary Award

27. březen 2019 - 17:48
Všichni příznivci literatury jsou zváni na slavnostní předání literární ceny „Visegrad Eastern Partnership Literary Award“, jejímž laureátem je ukrajinský spisovatel Vladimir Rafejenko. Akci organizuje Ústav východoevropských studií FF UK. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 18 h ve Studentském klubu Celetná (Celetná 20, Praha 1). Arménie, Ázerbájdžán, Moldavsko, Gruzie, Ukrajina, Bělorusko na jedné straně – Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko na straně druhé. To vše jsou země, které jsou zapojeny do literární ceny – Visegrad Eastern Partnership Literary Award. Cena je cenou „visegradskou“, neboť v komisi, která rozhoduje o jejím udělení, jsou zastoupeni odborníci ze zemí Visegradské čtyřky. „Eastern Partnership“ pak odkazuje na země Východního partnerství, jejichž zástupci mohou do této soutěže nominovat své literární favority – autory, kteří za poslední tři roky vydali knihu poezie, prózy či literatury faktu s mimořádným ohlasem. Cílem této literární ceny je zpřístupnit středoevropským čtenářům málo známé literatury zemí Východního partnerství. Cena je letos udělována počtvrté. V předchozích letech cena putovala do Běloruska, do Ázerbájdžánu a na Ukrajinu. Ihar Babkov, Akram Ajlisli, Sofija Andruchovyč – to jsou jména tří autorů, kteří se stali vítězi předchozích ročníků. Minutka, Kamenné sny, Felix Austria – to jsou názvy tří vítězných knih. Slovenština, čeština, maďarština – to jsou jazyky, do nichž byly vítězné knihy přeloženy. První jmenovaná do slovenštiny, druhá do češtiny a poslední do češtiny a maďarštiny. Letošním laureátem je Vladimir Rafejenko (1969) a jeho próza Dlouhé časy (Долгота дней, Фабула, 2017; ukrajinský překlad M. Kijanovské  Дoвгi часи  vyšel v témže roce v nakladatelství  Видавництво Старого Лева). Jedná se o knihu zkušeného autora, který má za sebou více jak dvacetiletou literární dráhu, donedávna psal v ruštině (poezii i prózu), nyní činí první pokusy v ukrajinštině. V roce 2014 odjel ze svého rodného Doněcka a usadil se v Kyjevě. Dlouhé časy jsou v podstatě autoterapeutickou knihou, řečeno slovy samotného autora – „pokusem zpracovat válečné trauma“, jedná se o „mystérium zrození nové Ukrajiny“, kde „smrt je vnímána jako šance znovu se narodit“.  Byť kniha byla zpočátku zamýšlena jako realistické vyprávění, v průběhu psaní autor zjistil, že zcela v této úrovni není schopen text udržet, tak začal krystalizovat svérázný fantasmagorický svět pohádek pro dospělé. V průběhu slavnostního večera vystoupí nejen laureát – Vladimir Rafejenko, ale též vokální skupina Milánosz. Pro návštěvníky akce bude připraveno malé pohoštění. The project Visegrad Eastern Partnership Literary Award project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. foto: Oleksandr Panasjuk

Výběrové řízení ze dne 27. 3. 2019 – Ústav českých dějin/ Job offer from 27 March 2019 – Institute of the Czech History

27. březen 2019 - 13:06
English see below Ústav českých dějin Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: české dějiny raného středověku Platová třída: AP2 Úvazek: 0,5 Popis pozice: Výuka v požadované specializaci uchazeče, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia Vedení studentských prací a projektů Výzkum v požadované specializaci uchazeče Podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce Požadavky: titul Ph.D. /nebo těsně před obhajobou/ z oboru historie jazykové znalosti nezbytné pro oborové zaměření (němčina, latina) schopnost učit alespoň v češtině a angličtině přiměřená odborná a publikační činnost v oboru organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. září 2019 Termín přihlášky: 30. dubna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ strukturovaný životopis přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Ústav českých dějin Institute of the Czech History Job title: Assistant Professor Field and specialization: Czech history of the early medieval ages Expected pay group: AP2 Part-time position (20 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, primarily B.A. and M.A. level courses will be expected supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements: Ph.D. (or just before defending) in the field of history language skills necessary for specialization (German, Latin) ability to teach in at least in Czech and English languages adequate publication record in the field of specialization organizational and administrative skills Expected starting date: September 1, 2019 Application deadline: April 30, 2019 Complete applications will include the following: Application form structured curriculum vitae complete list of publications and research and teaching practice copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview. Institute of the Czech History

Aktuality

- viz vlevo níže na stránce.

 

...

10. červen 2019

opět i v roce 2019! Info...

23. květen 2019