Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 9 týdnů 5 dnů zpět

Probíhá hodnocení kurzů zimního semestru

6. leden 2020 - 16:08
Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Do hodnocení zimního semestru 2019/2020 je možné se zapojit do 2. 2. 2020.

Výběrové řízení ze dne 27. 12. 2019 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace / Job offer from 27 December 2019 – Institute of Czech Language and Theory of Communication

3. leden 2020 - 12:21
English see below Ústav českého jazyka a teorie komunikace Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Výzkum čtení a didaktika češtiny Platová třída: AP2 Úvazek: 0,2 (8 hodin týdně) Popis pozice: Výuka v požadované specializaci uchazeče, očekává se především výuka na úrovni navazujícího magisterského studia Vedení studentských prací a projektů Výzkum v požadované specializaci uchazeče, publikování v mezinárodních vědeckých časopisech Zapojení do projektů realizovaných ÚČJTK Požadavky: Titul Ph.D. získaný v lingvistickém, filologickém či didaktickém oboru Publikační činnost v oblasti výzkumu čtení, publikace v mezinárodních časopisech Jazykové znalosti – ČJ, AJ, znalost dalších jazyků výhodou Pedagogická praxe na VŠ Zkušenost ze zahraničního akademického prostředí Organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. dubna 2020 Termín přihlášky: 31. ledna 2020 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled dosavadní odborné praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Institute of Czech Language and Theory of Communication Job title: Assistant Professor Field and specialization: Reading research and teaching of Czech Expected salary/job rank: AP2 level Part-time position: 8 hours per week Job description: Teaching in the required specialization – primarily MA degree Supervision of students’ theses and projects Research in the field, publishing in international scientific journals Participation in the projects in the Institute of Czech Language and Theory of Communication Requirements: PhD title in linguistic, philological or educational field Publications in the field of reading research, publications in international journals Language skills – Czech, English obligatory, knowledge of other languages is an advantage University teaching experience Experience from foreign academic sphere Organizational and administrative abilities Expected starting date: April 1, 2020 Application deadline:  January 31, 2020 Complete applications will include the following: Application form summary of work experience in the field summary of teaching, research, and publication activities copies of completed education certificates. Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. or By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ ředitelka Ústavu pro dějiny umění

2. leden 2020 - 16:47
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 2. ledna 2020 interní výběrové řízení na pozici ředitel/ ředitelka Ústavu pro dějiny umění dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 3. února 2020. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.  

„Druhým rokem jsem dobrovolník v domově důchodců, chtěla jsem si to rozšířit,“ říká o motivaci k absolvování stáže 24 hodin s FF UK gymnazistka Klára

2. leden 2020 - 16:29
Klára Štramberská studuje na Masarykově gymnáziu v Příboře. Momentálně se v rámci Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy rovněž zapojila do projektu středoškolských odborných stáží „24 hodin s FF UK“. Abychom přiblížili, jak taková stáž vlastně probíhá, zeptali jsme se Kláry na pár otázek. Jak ses dozvěděla o projektu stáží „24 hodin s FF UK“? Pokud si pamatuji dobře, tak přes e-maily, které naši učitelé na gymplu dostanou odjinud a pak je přepošlou nám. Většinou jsou to právě stáže, olympiády a podobné akce. Já jsem si všimla, že mi od učitelů právě jeden takový e-mail přišel – podívala jsem se na to, vypadalo to zajímavě, tak jsem to chtěla zkusit. Proč ses rozhodla právě pro Katedru sociální práce FF UK? Protože je to něco, co je mi blízké – už druhým rokem jsem dobrovolník v domově důchodců. Chtěla jsem si to trochu rozšířit. A částečně i proto, že jsem zvažovala, že bych chtěla něco takového v budoucnu i studovat. Byl to pro mne dobrý způsob toho, jak si zde všechno vyzkoušet. Jak stáž na katedře probíhá? Já jsem si to nastavila tak, že jsem si celou stáž, tedy oněch 24 hodin, naskládala do jednoho týdne, abych sem do Prahy nemusela jezdit každý týden. Shodou okolností mělo hned mé první setkání s katedrou formu exkurze. Obvyklé hodiny pak probíhají zcela jiným stylem, než na který jsem byla zvyklá. Třeba u nás na gymnáziu učitelé dělají často to, že na nás 45 minut v kuse valí spoustu informací, především teorie. Tady je to daleko víc zaměřené na tu profesi, mnohem víc se učí o konkrétních případech, ne jen o teoretických problémech. Zmiňovala jsi, že už nějakou dobu pracuješ v domově důchodců. Myslíš si, že ti stáž přinesla nové znalosti či dovednosti, které bys při práci mohla využít? Nějaké hodiny mám ještě před sebou, takže mě čeká ještě problematika gerontologie, což je zaměřené právě na práci s důchodci. To by mi mělo rozhodně dost přinést. Na těch přednáškách, na kterých jsem už byla, se zatím mluvilo jenom o dětech – a to není vyloženě to, co bych teď využila. I tak to ale beru jako důležité informace. Pomohla ti stáž rozhodnout se s výběrem VŠ a oboru, který bys chtěla studovat? Určitě hraje velkou roli to, že s tím tady mám už zkušenost. Nepoženu se do toho třeba s tím, že bych nevěděla, jak funguje výuka na vysoké škole, nebo že bych obecně nevěděla, do čeho vlastně jdu. Vím, že tu mám už nějaké kontakty, že jsem nabrala nové znalosti a že budu vědět, co mám dělat. Je to pro mne prostě už známé prostředí. Takže asi ano, řekla bych, že mi to pomohlo. Teď jsi v maturitním ročníku, takže máš před sebou podávání přihlášek na VŠ. Chystáš se podat si přihlášku také na FF UK? Mám to v plánu. Tak to budeme moc rádi. Děkujeme, že sis na nás udělala čas, a držíme palce u přijímaček. Petr Louda FF UK začala s projektem odborných stáží pro středoškolské studenty 24 hodin s FF UK v roce 2012. Záměrem aktivity je podpora systematické práce s nadanými studenty v oblasti seznamování s vědou a výzkumem ve sféře humanitních věd a vytvoření podmínek motivujících k vysokoškolskému studiu vybraných oborů. Studentské vědecké stáže tak umožňují středoškolským studentům zapojit se pod odborným vedením do vědecké činnosti pracovišť FF UK, navázat hodnotné kontakty s experty ve vybraných oborech a vytvořit si přesnější představu o možnostech profesního růstu a odborném zaměření. Zejména pak pomáhají uchazečům o studium s rozhodnutím, zda jimi zvolený obor je ten správný.  

Current Job Offers at CUFA

2. leden 2020 - 13:22
All current vacancies at the Faculty of Arts, Charles University, in Prague.

Nový rok přinese usnadnění v platbě pokut v knihovnách UK

20. prosinec 2019 - 12:11
Od 1. 1. 2020 bude možné zaplatit pokutu až do výše 200 Kč v jakékoliv knihovně UK bez ohledu na to, kde dluh vznikl. Příklad: pokutu do výše 200 Kč, která vznikla na knihách půjčených z knihovny FSV UK, bude možné uhradit v jedné z knihoven FF UK, kde je možné platit pokuty v hotovosti (viz první odkaz níže) a naopak. Stejným způsobem bude možné platit pokuty napříč všemi fakultami UK. Pozor, pokuty vyšší než 200 Kč je i nadále nutné platit buď hotově v knihovnách, kde vznikly, nebo bezhotovostním bankovním převodem u knihoven, které ho umožňují, viz níže. Více informací: Informace o platbách pokut na webu Knihovny FF UK Rozcestník: Způsoby úhrady poplatků v jednotlivých knihovnách UK    

New library rules came into effect this December. Registration is now electronic

20. prosinec 2019 - 11:27
New Charles University Library and Circulation Rules (Rector’s Directive No. 36/2019) came into effect on Sunday 1.12. 2019. Please, find the full text of the rules here. New rules brought one significant change and multiple minor changes. The main change is the unified registration of users. From now on, the users who are registered in any library of the Charles University have automatically active registration in all libraries of the Charles University as well. The process of registration itself is also renewed: students and employees of CU do no longer have to sign paper applications, since from now on, everything can be done in an electronic form. Electronic application form is available here. External users of Faculty of Arts libraries can register only at Jan Palach library (main building) or in Celetná library (address: Celetná 13). There are some changes concerning the number of loans and the price list as well. Please, see Charles University Library and Circulation Rules (Rector’s Directive No. 36/2019) for further details.

Výběrové řízení ze dne 19. 12. 2019 – Ústav etnologie / Job offer from 19 December 2019 – Department of Ethnology

19. prosinec 2019 - 15:25
English see below Ústav etnologie Název pracovní pozice/zařazení: odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP2 Obor a zaměření (specializace): sociální antropologie se zaměřením na aplikovaný výzkum v oblasti urbanistického rozvoje měst a obcí Sjednaná týdenní pracovní doba (úvazek): 0,5 (20 hodin týdně) Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací vědecká publikační činnost podíl na administrativní činnosti, přípravě projektů a mezinárodní spolupráci Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru sociální antropologie/etnologie (titul Ph.D.), zaměření na aplikovaný terénní výzkum komplexních společností, zkušenost s interdisciplinárními projekty zaměřenými na sociální urbanismus a městské rozvojové plánování, zkušenost s realizovaným kvalitativními i kvantitativními projekty v oblasti antropologie kreativních průmyslů, zkušenost s realizací vlastního terénního výzkumu, zkušenost s výukou metodologie aplikované antropologie, publikační činnost spojená s projekty v oblasti aplikované urbánní antropologie Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020 Termín podání přihlášky: 20. 1. 2020 Náležitosti přihlášky (povinné přílohy): Přihláška-do-VŘ profesní životopis přehled dosavadní praxe přehled vědecké, výzkumné, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem) představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str. A4) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Department of Ethnology Job title: Assistant Professor Expected salary scale: AP2 Field and specialization: Social anthropology with specialization in city development and cultural and creative industries. Work pattern: Part-time position (20 hours per week) Job description: Teaching within the applicant´s specialization and coordination of studies Supervision of theses Academic publishing Participation in administrative work, development of projects and international cooperation Job requirements: University degree in social anthropology/ethnology (Ph.D.) Specialization in the area of applied anthropological research in urban settings. Experience in teaching of the applied anthropology. Professional experience in the accomplishing of interdisciplinary projects aimed at social urbanism and city development planning process. Research practice (both qualitative and quantitative research) in the area of anthropology of creative and cultural industries. Professional experience in research supervision. Relevant publication record in world language Expected starting date: 1. 9. 2020 Application deadline: 20. 1. 2020  List of required documents: Application form CV Summary of work experience Overview of research, scientific and teaching experience and complete list of publications Degree certificates (with Czech translation if applicable) Overview of planned activities at the Department of ethnology (max. 1800 characters) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview. The original copies of relevant documents will be presented during the interview.  

Výběrové řízení ze dne 19. 12. 2019 – Ústav etnologie / Job offer from 19 December 2019 – Department of Ethnology

19. prosinec 2019 - 15:16
English see below Ústav etnologie Název pracovní pozice/zařazení: docent Předpokládaná mzdová třída: AP3 Obor a zaměření (specializace): teorie a metodologie historických věd Sjednaná týdenní pracovní doba (úvazek): 0,5 (20 hodin týdně) Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací vědecká publikační činnost podíl na administrativní činnosti, přípravě projektů a mezinárodní spolupráci Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru historických věd (titul Ph.D.) a titul doc. zaměření na teorii a metodologii historických věd, dějiny rodiny a historickou demografii zkušenost s výukou teorie a metodologie historických věd; antropologie, demografie a historie rodiny (min. 3 roky) publikační činnost v oboru ve světovém jazyce výhled na zahájení jmenovacího řízení do 2 let Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020 Termín podání přihlášky: 20. 1. 2020 Náležitosti přihlášky (povinné přílohy): Přihláška-do-VŘ profesní životopis přehled dosavadní praxe přehled vědecké, výzkumné, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem) představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str. A4)  Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz.  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.  Department of Ethnology Job title: Docent Expected salary scale: AP3 Field and specialization: theory and methodology of historical sciences Work pattern: Part-time position (20 hours per week) Job description: Teaching within the applicant´s specialization and coordination of studies Supervision of theses Academic publishing Participation in administrative work, development of projects and international cooperation Job requirements: University degree in historical sciences (Ph.D. + doc.) Specialization in theory and methodology of historical sciences, family history and historical demography Experience in teaching theory and methods of historical sciences; anthropology, demography and family history (minimum 3 years) Relevant publication record in world language Perspective of starting of procedure for the appointment of a Professor within 2 years Expected starting date: 1. 9. 2020 Application deadline: 20. 1. 2020  List of required documents: Application form CV Summary of work experience Overview of research, scientific and teaching experience and complete list of publications Degree certificates (with Czech translation if applicable) Overview of planned activities at the Department of ethnology (max. 1800 characters) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview. The original copies of relevant documents will be presented during the interview.  

Oznámení o možnosti převzít písemnost

19. prosinec 2019 - 14:01
Oznámení o možnosti převzít písemnost

Opatření děkana č. 20/2019 Dočasná organizační změna na děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

18. prosinec 2019 - 16:27
OD 20-2019 Dočasná organizační změna děkanátu FF UK

Výběrové řízení ze dne 18. 12. 2019 – Ústav germánských studií / Job offer from 18 December 2019 – Department of Germanic Studies

18. prosinec 2019 - 16:17
English see below Ústav germánských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2 Obor a zaměření: nizozemská literatura Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací vědecká publikační činnost podíl na administrativní činnosti, přípravě projektů a mezinárodní spolupráci Požadavky: ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) relevantního humanitního směru, případně probíhající doktorské studium zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností odborná činnost v oblasti nizozemské literatury výborná znalost nizozemštiny a angličtiny organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. března 2020 Termín přihlášky: 16. 1. 2020  Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ životopis přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.  nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz, v kopii irena.kozmanova@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Germanic Studies Job title: Assistant /Assistant Professor Expected salary/job rank: AP1/AP2 level Field and specialization: Dutch literature Position: 0,5 (20 hours per week) – fixed-term contract  Job description: teaching within the applicant’s specialization, exam participation supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level publishing scholarly publications or participating in research sharing administrative duties  Job requirements: doctoral degree in a relevant field of the humanities, or at least an M.A. degree and commenced doctoral studies experience with teaching and research experience in the areas of Dutch literature excellent knowledge of Dutch and English organizational and administrative skills Expected starting date: March 1, 2020 Application deadline: 16. 1. 2020  Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded  Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz, in CC: irena.kozmanova@ff.cuni.cz or By post (in person): Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.  

Vyšel v platnost nový Provozní řád Knihovny FF UK

17. prosinec 2019 - 15:03
V pondělí 16. 12. 2019 vyšel v platnost nový Provozní řád Knihovny FF UK (Opatření děkana č. 19/2019), který je doplňkem platného Knihovního a výpůjčního řádu UK (Opatření rektora č. 36/2019). Provozní řád platí ve všech knihovnách FF UK. Plné znění dokumentu najdete na webu Knihovny FF UK v podstránce Výpůjční a knihovní řád nebo bude k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě přímo v knihovnách. Překlad do anglického jazyka se připravuje.      

Výběrové řízení ze dne 13. 12. 2019 – Ústav východoevropských studií / Job offer from 13 December 2019 – Department of East European Studies

16. prosinec 2019 - 17:03
English see below Ústav východoevropských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent Obor a zaměření: Ukrajinistika Platová třída: AP1 Úvazek: 0,5 Popis pozice: Výuka v požadované specializaci uchazeče, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a  magisterského studia Vedení studentských prací a projektů Výzkum v požadované specializaci uchazeče Podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce Koordinace a podpora projektů s ukrajinistickými pracovišti v západní Evropě a v USA a s univerzitami na Ukrajině Požadavky: titul Mgr. ve studijním programu Východoevropská studia, Historie, Kulturologie, Politologie či v příbuzných programech s perspektivou dokončení doktorského studia v roce 2020 výborná znalost ukrajinského jazyka schopnost učit a komunikovat minimálně v jednom dalším světovém jazyce výhodou (anglický, ruský, francouzský či německý jazyk) přiměřená odborná a publikační činnost v oboru organizační a administrativní schopnosti znalost českého jazyka slovem a písmem Předpokládaný nástup: 1. března 2020 Termín přihlášky:  14.1.2020 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Department of East European Studies Job title: Lecturer Field and specialization: Ukrainian Studies Expected pay group: AP1 Half-time position (20 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, primarily B.A. and M.A. level courses will be expected supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Coordination and support of projects with Ukrainian institutions in Western Europe and the United States and with universities in Ukraine Job requirements: M.A. in the specialization East European Studies, History, Cultural Studies, Political Sciences or related programs with perspective to finish the Ph.D. studies during 2020 excellent knowledge of Ukrainian language ability to teach in at least one world language is advantage (English, Russian, French, or German language) adequate publication record in the field of specialization organizational and administrative skills knowledge of Czech language (speaking and writing) Expected starting date: 1st March 2020 Application deadline: 14.1.2020 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by e-mail or in person: The application with all its attachments can be sent by e-mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the following addresshana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Job Offer from 13 December 2019 – Department of East European Studies

16. prosinec 2019 - 12:59
Department of East European Studies Job title: Lecturer Field and specialization: Ukrainian Studies Expected pay group: AP2 Half-time position (20 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, primarily B.A. and M.A. level courses will be expected supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Coordination and support of projects with Ukrainian institutions in Western Europe and the United States and with universities in Ukraine Job requirements: M.A. in the specialization East European Studies, History, Cultural Studies, Political Sciences or related programs with perspective to finish the Ph.D. studies during 2020 excellent knowledge of Ukrainian language ability to teach in at least one world language is advantage (English, Russian, French, or German language) adequate publication record in the field of specialization organizational and administrative skills knowledge of Czech language (speaking and writing) Expected starting date: 1st March 2020 Application deadline: 14.1.2020 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by e-mail or in person: The application with all its attachments can be sent by e-mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the following addresshana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Opatření děkana č. 19/2019 Provozní řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

13. prosinec 2019 - 13:27
Opatření děkana č. 19/2019 Provozní řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

PF 2020

13. prosinec 2019 - 13:13

Aktuality

Aktuální zpráva z knihovny Celetná:

Knihovny FF UK už fungují, i když...

23. duben 2020

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/04/OD-4-2020-Změna-opatřen%C3%AD-děkana-č.-11-...

21. duben 2020

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
vzhledem k...

07. duben 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

pokud potřebujete podat žádost, využívejte, prosím,...

01. duben 2020