Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 7 min zpět

Opatření děkana č. 15/2018 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2018/2019

13. listopad 2018 - 15:15
Opatření děkana č. 15/2018 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2018/2019

Call for Papers: Performativity and Creativity in Modern Cultures – Interdisciplinary Conference

12. listopad 2018 - 15:31
22–24 November 2019, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Call for Papers: Performativity and Creativity in Modern Cultures – An Interdisciplinary Conference

12. listopad 2018 - 15:05
22–24 November 2019, Faculty of Arts, Charles University, Prague Performativity and creativity have often been used vaguely in a number of discourses in cultural studies, economics, political ideologies or advertising. The purpose of this conference is to explore the force of these concepts in pragmatic approaches to cultures and closely related industrial production (“creative industries”), in technological developments connected with performing arts and cultural communication, as well as in commercial entertainment. In recent approaches, the understanding of performativity has transcended its original linguistic dimensions (Austin, Searle) and their deconstructionist critique (Derrida, Hillis Miller). In our view, it can be better described by studying notions like “fiction”, “play” (Iser), “gender” (Butler), “technology” (Foucault) or “social roles” (Goffman, Ross and Nisbett). Similarly, creativity is no longer linked with the evolution of closed autopoietic systems (Niklas Luhmann). The conference offers to re-assess the existing notions of autopoiesis in view of the concepts of the virtual/actual (Deleuze, Buci-Glucksman), interface/interfaciality (Latour), media technologies and mediation (in broadest terms, including conflict resolution). It also invites interdisciplinary approaches inspired by the psychology of creativity (Csikszentmihályi), the philosophy, history, as well as the psychological and anthropological aspects of play (Huizinga, Sutton-Smith, Caillois and others). Performativity and creativity will not be discussed separately, but as two interdependent faculties and agencies. The conference will explore them in diverse theoretical contexts, as well as historically – in the main phases of modernity, including the Early Modern period, Romanticism and its aftermaths, Modernism and avant-garde movements and the present time. Apart from developing and interconnecting the theories of fiction, play, media, political and aesthetic ideologies, as well as the notions of avant-garde and the post-modern, the conference aims to contribute to the exploration of recent socio-economic phenomena, such as the “creative industries”, and trace their historical dimensions. The conference is closely linked to the research in the European Regional Development Fund Project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734). 300 word abstracts of individual papers (including keywords and a bio-note of 100 words) or panel proposals (including 300 word description of the panel, keywords, bio-note(s) of the convenors, paper topics and university affiliations of all speakers) addressing one or more above issues should  be submitted by 1 March 2019 to the following e-mail address: martina.pranic@ff.cuni.cz. The notices of paper or panel acceptance will be e-mailed and further information about the venue, registration, accommodation and logistics will be publicized by 1 June 2019.     Professor Martin Procházka                                                                                     Charles University, Prague                                                                                     Professor Pavel Drábek                                                                                     University of Hull Co-convenors Proposed Paper or Panel Topics

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro klasickou archeologii

9. listopad 2018 - 13:48
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 9. listopadu 2018 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro klasickou archeologii dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. prosince 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu Českého národního korpusu

9. listopad 2018 - 13:45
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 9. listopadu 2018 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu Českého národního korpusu dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. prosince 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.  

Na výročí Sametové revoluce se v Praze uskuteční kolokvium Rage Against the Algorithm

9. listopad 2018 - 11:40
Galerie Display bude mezi 16. a 18. listopadem hostit mezinárodní setkání umělců, aktivistů a teoretiků různých oborů a zaměření, které spoluorganizují doktorandi z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK. Diskutovat se bude o digitálním prostoru, síle informace a problematice nadvlády algoritmů. Zváni jsou studenti, akademici i zájemci z široké veřejnosti. O tématech jako xenofeminismus, sinofuturismus, accelerationismus, alienismus, antropocén či možnost „technologické singularity“ budou debatovat představitelé z akademického prostředí společně se studenty a dalšími účastníky kolokvia. V centru zájmu bude především digitální prostor, který mění dnešní skutečnost. Nejenom že lidem umožnil rychle komunikovat, ale také jim umožnil okamžitou reteritorializaci. Poskytovatelé služeb se pídí po Velkých datech a prodávají je za nejvyšší nabídku, čímž internetovou polis mění v trh s komoditami. To dělá z informačního monopolu nový druh hrozby, který je třeba projednat. V informaci se ukrývá potenciál neomezené nadvlády nad novou kyberskutečností, a tudíž i potenciál pro korupci. Slovy McKenzieho Warka: „Informace chtějí být volné, ale všude se nacházejí v okovech.“ Pokud se různě pojatý a zacílený hacking dnes stal zcela všudypřítomným gestem odporu, jak se tedy hackersky vypořádat s algoritmickou nadvládou nad každodenním životem? Nad tím se zamyslí přednášející a performeři na třídenní akci, kterou doprovodí řada výstav mezinárodních i místních umělců ze skupiny alt’ai (Qiao Lin, Paul Heinicker, Daria Stupina, Lukáš Likavčan). Za Filozofickou fakultu UK na kolokviu vystoupí doktor Loius Armand a David Vichnar z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK a absolventi ústavu. Akce proběhne v anglickém jazyce, registrace není nutná.

Visiting Professor in Social Sciences and/or Area Studies

8. listopad 2018 - 15:20
The Faculty of Arts, Charles University (Prague) invites applications for the position of a Visiting Professor in Social Sciences and/or Area Studies. The position is open in any area of social sciences and area studies at the relevant Departments of the Faculty. The applicant must be an internationally recognized scholar in his research area, and is expected to teach two 90-minute courses per week at advanced undergraduate (M.A.) level. The curriculum of the courses is proposed by the applicant and is part of the application. At least one of the courses should introduce topics related to recent research. All teaching will be in English, knowledge of the Czech language is not required. A teaching assistant for both courses will be provided by the Faculty. The position is funded by the Czech Operational Programme Research, Development and Education, project no. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362. The funding is available for one semester (5 months), starting on September 1st, 2019. The gross monthly salary is 84.000 CZK (approx. 3230 EUR). The Faculty will provide assistance with locating housing and schooling for dependents (English language pre-school, elementary and secondary schools are available in Prague). Electronic applications accompanied by curriculum vitae, list of publications, research and teaching statements, copy of the PhD diploma, and curricula of the proposed courses, should be sent to the Faculty of Arts, Charles University University (Marketa Krizova, Vice-Dean for International Relations, marketa.krizova@ff.cuni.cz). The aplication deadline is January 31, 2019. The review of candidates will begin immediately, and the successful candidate will be contacted by February 15, 2019.

Týden humanitních věd 2018 také na FF UK

8. listopad 2018 - 11:01
Filozofická fakulta UK se zapojuje do Týdne humanitních věd 2018. Program FF UK proběhne v Kampusu Hybernská. Ve veřejné debatě děkanů filozofických fakult o smyslu humanitního vzdělávání vystoupí 14. 11. v Brně také děkan FF UK doc. Michal Pullmann.

Knihovna FF UK hledá knihovníka pro Knihovnu Ústavu hudební vědy

7. listopad 2018 - 18:25
Knihovna FF UK hledá knihovníka pro Knihovnu Ústavu hudební vědy. Nástup 3. prosince nebo dle dohody, úvazek 1,0 (nebo dle domluvy). Pozice na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou). Očekáváme knihovnické vzdělání nebo praxe (vhodné i pro absolventy) muzikologické vzdělání nebo praxe znalost pravidel RDA a MARC 21 výhodou znalost knihovního systému Aleph výhodou vstřícnost a ochotný přístup Nabízíme stravenky 5 týdnů dovolené plat dle vnitřních mzdových tabulek FF UK možnost zapojení do odborných projektů pracoviště benefity – více zde Náplň práce správa oborové knihovny, zajištění jejího chodu poskytování knihovních služeb uživatelům knihovny spolupráce na přípravě podkladů pro výuku   Životopisy a motivační dopisy zasílejte, prosím, do 18. listopadu 2018 Janě Hezinové (jana.hezinova@ff.cuni.cz). Vybraní uchazeči budou pozváni do výběrového řízení, které proběhne 21. listopadu.

Prodlužuje se termín pro přihlášení do výběrového řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy

7. listopad 2018 - 13:37
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 8. října 2018 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 15. listopadu 2018. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Výběrové řízení ze dne 7. 11. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 7 November 2018 – The Institute of Translation Studies

7. listopad 2018 - 8:00
English see below Ústav translatologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/asistent Obor a zaměření: překladatelství a tlumočnictví Předpokládaná mzdová třída: L1/AP1 Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) Požadavky: Bc./Mgr. v lingvisticky zaměřeném oboru rodilý mluvčí anglického jazyka s vynikající teoretickou i praktickou znalostí anglické gramatiky a stylistiky umožňující vedení seminářů zaměřených na zdokonalování mluvené i písemné angličtiny nerodilých mluvčích samostatná praxe v oblasti překladu mezi angličtinou a češtinou umožňující vést semináře zaměřené na překlad textů převážně odborného a publicistického charakteru z češtiny do angličtiny vyjadřovací, komunikační a prezentační dovednosti v angličtině zkušenost s editováním a redakcí anglojazyčných textů nerodilých mluvčích Předpokládaný nástup: 1. ledna 2018 Termín přihlášky: 9. prosince 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.   The Institute of  Translation Studies Name of the position: Lecturer/Assistant Field and specialization: Translation and Interpreting Expected pay group: L1/AP1 Workload: 0,5 Requirements: a BA or MA degree in a language and/or linguistics subject an excellent theoretical and practical knowledge of English grammar and stylistics enabling her/him to conduct seminars aimed at perfecting the spoken and written English of non-native speakers professional experience in Czech-English translation enabling her/him to conduct seminars in Czech-English translation, working primarily with texts of a technical or journalistic nature excellent English communication and presentation skills experience in editing and correcting English-language texts written by non-native speakers Expected beginning: 1 January 2019 Dead-line for applications: 9 December 2018 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded what do you expect from this position, and what  would you hope to bring to it (1 page maximum) Forms of applying: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.  

Výběrové řízení ze dne 7. 11. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 7 November 2018 – The Institute of Translation Studies

7. listopad 2018 - 8:00
Ústav translatologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Obor a zaměření: tlumočnictví Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2 Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) Požadavky: Mgr. v oboru tlumočnictví se zaměřením na francouzský a český jazyk vynikající praktická znalost francouzštiny a češtiny samostatná praxe v oblasti tlumočení mezi francouzštinou a češtinou umožňující vést semináře zaměřené na konsekutivní a simultánní tlumočení a tzv. tlumočení „s listem“ vyjadřovací a komunikační dovednosti Předpokládaný nástup: 1. ledna 2019 Termín přihlášky: 9. prosince 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.  

Invitation to a Debate with the American Historian Timothy Snyder

5. listopad 2018 - 17:01
The renowned American historian and expert on Central and Eastern Europe is going to take part in a debate with Professor Pavel Barša on 22 November 2018 at 16.00 in the CUFA main lecture hall. The main topic of the debate is the resurrection of authoritarianism and Timothy Snyder has chosen the question „Is there only one way to lose freedom?“ as the motto of the discussion. The popularity of non-liberal politicians and political parties increases all over the world and democracy becomes more and more threatened. What are the shared characteristics of those who represent political power of this sort? What are their motives, what kind of rhetorics and tacics do they employ? Which topics, from the past and the present, are vital for them? Answers to these questions help us to a better understanding of the threats we must face, and to find solutions in the present uncertain times. Timothy Snyder is a historian and Professor at Yale University. At the same time, he teaches at the Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Vienna and he has been residing in Austria for the last couple of years. He is the author of several bestselling publications on the modern history of Central and Easter Europe. His most recent book is The Road to Unfreedom. The debate on 22 November 2018 at the Faculty of Arts is open to the public and no registration is required. The discussion will be held in English, without interpretation into Czech. The event is organised by the Austrian Institut für die Wissenschaften vom Menschen and by the Centre for Political Philosophy, Ethics, and Religion, CUFA.

Visiting Professor in Social Sciences and/or Area Studies

5. listopad 2018 - 12:09
The Faculty of Arts, Charles University (Prague) invites applications for the position of a Visiting Professor in Social Sciences and/or Area Studies. The position is open in any area of social sciences and area studies at the relevant Departments of the Faculty. The applicant must be an internationally recognized scholar in his research area, and is expected to teach two 90-minute courses per week at advanced undergraduate (M.A.) level. The curriculum of the courses is proposed by the applicant and is part of the application. At least one of the courses should introduce topics related to recent research. All teaching will be in English, knowledge of the Czech language is not required. A teaching assistant for both courses will be provided by the Faculty. The position is funded by the Czech Operational Programme Research, Development and Education, project no. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362. The funding is available for one semester (5 months), starting on September 1st, 2019. The gross monthly salary is 84.000 CZK (approx. 3230 EUR). The Faculty will provide assistance with locating housing and schooling for dependents (English language pre-school, elementary and secondary schools are available in Prague). Electronic applications accompanied by curriculum vitae, list of publications, research and teaching statements, copy of the PhD diploma, and curricula of the proposed courses, should be sent to the Faculty of Arts, Charles University University (Marketa Krizova, Vice-Dean for International Relations, marketa.krizova@ff.cuni.cz). The aplication deadline is January 31, 2019. The review of candidates will begin immediately, and the successful candidate will be contacted by February 15, 2019.  

II. Mezinárodní konference ukrajinistů v Praze

5. listopad 2018 - 10:27
Konference věnovaná 100. výročí navázání ukrajinsko-československých diplomatických vztahů se uskuteční na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Čeští a ukrajinští badatelé nahlédnou nejen do společné minulosti, ale také se pokusí nastínit budoucí perspektivy spolupráce mezi Českou republikou a Ukrajinou.

V Hanoji byl představen překlad prvního kompletního Nerudova díla ve vietnamštině – Povídek malostranských

2. listopad 2018 - 17:43
Jde o úvodní výstup společného překladatelského projektu Filozofické fakulty UK a Fakulty Literatura University of Social Sciences and Humanities (USSH) Ha Noi. Cílem projektu je propagace české literatury ve Vietnamu a vietnamské literatury v ČR. Jeho účastníky jsou za FF UK Ústav Dálného východu, konkrétně obor vietnamistika, a za hanojskou USSH tamní Fakulta Literatura. Pro překlad do vietnamštiny byly vybrány Nerudovy Povídky malostranské, dílo pevné narativní linky a silné pointy, které je současně atraktivní sociologickou sondou do specifického městského prostředí. Hlavní překladatelkou díla je Ing. Binh Slavická, Ph.D., z oboru vietnamistika, druhým pak pan Duong Tat Tu, rodilý mluvčí, který na FF UK studoval bohemistiku a na překladu se podílel dvěma povídkami. Knihu vydalo vietnamské nakladatelství Literature Publishing House. Je to vůbec poprvé, kdy se vietnamským čtenářům dostává do rukou některé dílo Jana Nerudy jako kompletní. Mimoto byl do knihy formou přílohy zařazen také ikonický fejeton „Kam s ním?“, čímž svazek představí Jana Nerudu rovněž jako novináře. Knihu otvírá Úvod z pera doc. Libuše Heczkové z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, a Doslov, který napsal doc. Pham Xuan Thach, děkan vietnamské Fakulty Literatura. Projekt získal dotaci z programu Ministerstva kultury „Podpora vydání české literatury v překladu“. Povídky malostranské (v překladu Những câu chuyện về khu phố nhỏ ven sông) byly na českém velvyslanectví v Hanoji za velkého zájmu vietnamských médií představeny 27. října 2018. Projekt bude nyní pokračovat vydáním povídek dvou vietnamských autorů XX. století: Nama Caa a Nguyena Conga Hoana. Překlad do češtiny zajišťuje skupina zkušených vietnamistů a vietnamistek – dvě z nich nyní vyučují na oboru vietnamistika na ÚDV FF UK. Kniha vyjde v nakladatelství Karolinum. Petr Kukal, mluvčí FF UK

A Monograph by Dr Petr Lupač Published by the Prestigious Emerald Publishing

1. listopad 2018 - 17:15
Dr Lupač’s monograph Beyond the Digital Divide: Contextualizing the Information Society revises the existing research of the digital divide, i. e. the relation between the use of the Internet and social inequality, and its key thesis that unequal acess to the Internet has become the new source of social inequality. Dr Lupač presents the foundations of the theory of the information society and its current most influential versions. Based on a systematical presentation of existing research in this area, he identifies and analyses six prerequisites present in the prevailing understanding of the digital divide. The book concludes with a proposition of a new, contextual approach to the digital divide and with a consideration of the implications of this approach for information policies, the theory of the information society, and the role of the social sciences in the process of informatization. The monograph is an updated, globalised version of the Czech original which came out in 2015 from SLON Publishing. Download the first chapter of the book for free. Mgr. Petr Lupač, Ph.D., has been teaching at the Department of Sociology, CUFA, since 2008. He has participated in research stays at the University of Liverpool, Kansas State University and New York University. He focuses on the questions of technology, new media, and globalisation. Since 2015, he has served as consultant during the preparation and implementation of the Czech Strategy of Digital Literacy for 2015–2020. He is the Czech representative of the World Internet Project.  

Odborníci z Filozofické fakulty UK iniciovali vznik České asociace kognitivní lingvistiky

1. listopad 2018 - 11:53
Nová platforma si klade za cíl sdružovat kognitivní lingvisty, kteří se zabývají češtinou a českým znakovým jazykem. Jejím smyslem je prostřednictvím pravidelných konferencí a workshopů prohlubovat komunikaci mezi pracovišti a jednotlivci, kteří na jazyk nahlížejí právě z kognitivní perspektivy. Ustavující konference nové asociace se bude konat v roce 2019 v Praze. Česká asociace kognitivní lingvistiky (Czech Association for Language and Cognition, CALC) je po vzoru jiných národních asociací ve Francii, Španělsku, Německu, Velké Británii, Polsku či skandinávských zemích přidružena k zastřešující Mezinárodní asociaci kognitivní lingvistiky (International Cognitive Linguistics Association). „Asociace usnadní zapojení našich badatelů do mezinárodního výzkumu, přispěje k rozvoji mezinárodní spolupráce a tak také posílí domácí výzkum na poli kognitivní lingvistiky,“ říká Mirjam Friedová, ředitelka Ústavu obecné lingvistiky FF UK, která stojí v čele pětičlenného výboru České asociace. Myšlenka založit CALC podle místopředsedkyně asociace Evy Lehečkové z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK vznikla teprve před rokem: „Současná předsedkyně Mezinárodní asociace kognitivní lingvistiky Barbara Dancygier se na nás obrátila v roce 2017 během mezinárodní konference kognitivní lingvistiky v estonském Tartu, zda bychom nechtěli založit i českou národní asociaci. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu českých lingvistů zajímajících se o různé proudy kognitivní lingvistiky najednou nebyl jediný důvod říci na tuto nabídku ne.“ Dalšími členy výboru jsou Masako Ueda Fidler z Brownovy univerzity v USA, Michaela Martinková z olomoucké Univerzity Palackého a Irena Vaňková z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK. Právě díky soustavné organizační, publikační a editorské činnosti paní docentky Vaňkové v předchozích desetiletích nemusí Česká asociace kognitivní lingvistiky začínat v bodě nula, ale má na co navazovat. Kognitivní lingvistika se rozvíjí již více než čtyři desetiletí, a to jak v USA, kde vznikla, tak v dalších zemích včetně Evropy. Přistupuje k jazyku nikoli jako k autonomnímu symbolickému systému, nýbrž jako k jedné z lidských kognitivních schopností fungující v úzkém vztahu s dalšími funkcemi lidské kognice, například pamětí, vnímáním, orientací v prostoru či emocemi. Vedle kognitivní psychologie, kognitivní neurovědy či kognitivní informatiky tvoří součást interdisciplinární kognitivní vědy. Stanovy asociace, aktuality a informace o členství je možné nalézt na webových stránkách. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Professor Josef Opatrný Receives the Mexican Order of the Aztec Eagle

31. říjen 2018 - 16:36
Professor Josef Opatrný, head of the Centre for Ibero-American Studies at CUFA, has been awarded the prestigious Mexican Order of the Aztec Eagle, the highest honour awarded to foreigners. Professor Opatrný received the order for his lifelong work in promoting of Mexican culture and history in the Czech Republic and for his support of Czech-Mexican relations from Her Excellency Ms. Rosaura Leonora Rudea Gutierrez Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.,has served as Head of the Centre for Ibero-American Studies, CUFA, since 1990. He made significant contributions to the foundation of the field of Ibero-American studies and has been shaping recearch directions in the Czech Republic and in some areas also abroad. His research interests include the history of the American continent in the nineteenth century, especially the questions of nationalism, migration, and contacts between Central Europe and the New World. The Order of the Aztec Eagle (Spanish: Orden Mexicana del Águila Azteca) forms part of the Mexican Honours System and is the highest Mexican order awarded to foreigners in the country. Notable recipients include, among others, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Plácido Domingo, and Nelson Mandela.

Na Filozofické fakultě UK vystoupí známý americký historik Timothy Snyder

31. říjen 2018 - 15:32
S politologem prof. Pavlem Baršou bude 22. listopadu od 16 hodin v aule na hlavní budově, nám. Jana Palacha 2, diskutovat o vzkříšení autoritářství a tom, jak na něj reagovat. Coby motto diskuse zvolil Timothy Snyder otázku: Je pouze jeden způsob, jak ztratit svobodu? Popularita neliberálních politiků a politických stran po celém světě roste a demokracie je stále více ohrožována. Co mají společného ti, kteří politickou moc reprezentují? Jaké jsou jejich motivace, jakou rétoriku a taktiky používají? Jaká témata, minulá i budoucí, jsou pro ně určující a slouží jim? Zodpovězení takových otázek pomáhá lépe pochopit hrozby, kterým musíme čelit, a najít východiska v dnešní nejisté době. Timothy Snyder je americký historik, profesor na Yaleově univerzitě. Současně působí v Institutu věd o člověku ve Vídni, kde také v posledních letech žije. Je autorem několika bestsellerů o moderní historii střední a východní Evropy; jeho nejnovější titul se jmenuje The Road to Unfreedom (Cesta do nesvobody). Vystoupení na Filozofické fakultě UK 22. 11. 2018 je volně přístupné, bez nutnosti registrace. Diskuse proběhne v angličtině a nebude tlumočena do češtiny. Akci pořádá Irakouský nstitut für die Wissenschaften vom Menschen a Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství při Ústavu filozofie a religionistiky FF UK. Petr Kukal, mluvčí FF UK