Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 56 min zpět

Den otevřených dveří FF UK 2019 proběhne už tuto sobotu 12. ledna

9. leden 2019 - 17:04
Den otevřených dveří FF UK se uskuteční v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2 od 10 do 18 hod. Kromě prezentací všech otvíraných bakalářských a navazujících magisterských oborů budou připraveny např. prezentace studentských spolků.

Opatření děkana č. 1/2019 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UK v období od 1.1.2019 do 31. 12. 202

9. leden 2019 - 14:51
Opatření děkana č. 1/2019 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

Ukončení provozu portálu Elektra

9. leden 2019 - 14:27
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  k 31. 1. 2019 bude ukončen provoz portálu Elektra (https://elektra.ff.cuni.cz/). Důvodem je zastaralost systému, jehož modernizace by byla velmi nákladná. Existující a ve všech ohledech dostačující náhradou je e-learningová platforma Moodle na adrese https://dl1.cuni.cz. Máte-li v portálu Elektra uložená data, přesuňte je prosím včas na jiné vhodné místo (zejména Moodle). Veškerá data uložená v portálu Elektra budou zálohována a předána Knihovně FF UK. V případě dotazů se prosím obraťte na fakultního správce e-zdrojů Václava Trunce. E-mail. Tel: 221 619 302  

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2019 – Ústav germánských studií/ Job offer from 4 January 2019 – Department of Germanic Studies

7. leden 2019 - 15:24
Ústav germánských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1 nebo AP2 Obor a zaměření: současný německý jazyk, lingvistika Úvazek: 0.5 (20 hodin týdně) na dobu určitou Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia, vedení závěrečných prací bakalářských a diplomových, vědecká publikační činnost, podíl na administrativní činnosti. Požadavky: ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru, případně pokročilý disertační projekt před ukončením doktorského studia, orientace v lingvistice současné němčiny, zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností v oblasti morfologie, syntaxe či lexikologie vítána, zkušenosti s edičními pracemi, organizační schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. března 2019 Termín přihlášky: 4. února 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ životopis, přehled pedagogické činnosti, přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání, představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Germanic Studies Job title: Assistant or Assistant Professor Expected salary/job rank: AP1 or AP2 level Field and specialization: contemporary German language, linguistics Position: 0,5 (20 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, exam participation supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level publishing scholarly publications sharing administrative duties Job requirements: doctoral degree (Ph.D. or equivalent) in the given area, or advanced dissertation project near the completion of the doctoral studies orientation in the linguistics of the contemporary German language experience with teaching and research in the areas of morphology, syntax or lexicology is welcome experience with editorial work organizational skills Expected starting date: March 1, 2019 Application deadline: February 4, 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience list documenting research experience and publications copies of documents that show academic degrees awarded a short description of intended activities at the position (max. 1 page) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz or By post (in person): Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Dvoudenní program sedmi institucí připomene v Praze 50 let od upálení Jana Palacha

7. leden 2019 - 10:05
Ve dnech 16. a 17. ledna 2019 uspořádá sedm významných institucí na několika místech Prahy akci „Jan Palach – naše svědomí“. Jejím prostřednictvím si připomene významný čin tehdejšího studenta FF UK, který zůstává nejen celospolečensky platný, ale také výsostně aktuální. Ve středu 16. ledna program zahájí odhalení pamětní dlaždice na nádvoří Karolina. Následovat bude vernisáž palachovské výstavy na Václavském náměstí, na niž naváže celoodpolední kulturní a duchovní program, tradiční večerní pietní akt u pamětní desky na hlavní budově Filozofické fakulty UK a dále večerní panelová diskuse na stejném místě. O den později se na Univerzitě Karlově bude konat mezinárodní konference „Jan Palach a další živé pochodně v sovětském bloku” za účasti zástupců států, v nichž se obětovaly další „živé pochodně“. Přehled hlavních akcí: Středa 16. 1. 2019 Pietní odhalení pamětní dlaždice 9.30–10.30 | nádvoří Karolina, Ovocný trh 560/5 / pořadatel: Univerzita Karlova Slavnostní zahájení a vernisáž výstavy Jan Palach ‘69 11.00–12.30 | horní část Václavského náměstí / pořadatelé: Mene Tekel, Ústav pro studium totalitních režimů Pietní akt s uměleckým programem připomínajícím oběť Jana Palacha a dalších živých pochodní (Jan Palach v literatuře, hudbě a filmu, vystoupení pamětníků a osobností) 12.30–18.00 | horní část Václavského náměstí / pořadatel: Mene Tekel Vzpomínka na Jana Palacha a modlitba za trpící pro pravdu 14.30–15.00 | horní část Václavského náměstí / pořadatel: Ekumenická rada církví Pietní akt u pamětní desky Jana Palacha na budově FF UK 18.30–19.00 | nám. Jana Palacha 1/2 před budovou FF UK / pořadatel: Studentská rada FF UK Panelová diskuze na FF UK 19.00–21.00 | Velká aula Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha / pořadatelé: FF UK, Studentská rada FF UK Čtvrtek 17. 1. 2019 Mezinárodní konference „Jan Palach a další živé pochodně v sovětském bloku“ 10.00–16.00 | Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 560/5 / pořadatelé: Univerzita Karlova, Mene Tekel * * * Akce společně pořádají projekt Mene Tekel, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta UK, Studentská rada FF UK, Národní muzeum, Ústav pro studium totalitních režimů a Ekumenická rada církví ČR za podpory hl. města Prahy. Kompletní program najdete na webu www.palach2019.cz. Kontakty: Filozofická fakulta UK Mgr. Petr Kukal tiskový mluvčí Univerzita Karlova, Filozofická fakulta E: petr.kukal@ff.cuni.cz M: + 420 770 152 810 Univerzita Karlova Mgr. Václav Hájek Tiskový mluvčí UK Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova tel: +420 224 491 248 mob: 721 285 565 e-mail: pr@cuni.cz

Do 15. února lze podávat přihlášky do prestižního mezinárodního doktorského programu MOVES

4. leden 2019 - 17:38
Projekt MOVES: Migration and Modernity – Historical and Cultural Challenges, který koordinuje FF UK, nabízí zájemcům studium v Německu, Portugalsku, Francii nebo Velké Británii a úspěšným absolventům doktorský titul ze dvou zahraničních institucí. Součástí programu jsou konference, letní školy a krátkodobé stáže v neziskových organizacích a kulturních institucích. Univerzita Karlova se společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent, zapojila do mezinárodního projektu, jehož cílem je podpořit talentované vědce na počátku jejich kariéry. Projekt získal finanční podporu z evropského grantu v rámci Horizon 2020 – Marie Sklodowská-Curie Actions a excelentní hodnocení 98 %. V projektu je k dispozici 15 míst a úspěšní uchazeči mají nárok na stipendium. Studenti stráví 18 měsíců na jedné partnerské univerzitě, 18 na další a v závěru projektu obdrží doktorský titul z obou institucí. Do projektu se mohou hlásit všichni zájemci, kteří mají magisterský titul a nanejvýš 4 roky zkušeností s výzkumnou prací. Podmínkou je i to, že se uchazeči musí hlásit do jiných zemí konsorcia, než v jakých v posledních třech letech dlouhodobě žili a pracovali. Co do původu a národnosti není projekt omezen, nutností je však excelentní znalost anglického jazyka. Každý uchazeč se do programu hlásí se dvěma návrhy výzkumných projektů – obecná témata jsou předem stanovena, včetně univerzit, které je zajišťují, a je na uchazečích, aby je naplnili konkrétním obsahem. Výzkumné projekty se mohou týkat literatury, historie, kulturních studií i společenských věd. Koordinátorem projektu je prof. Martin Procházka z Filozofické fakulty UK. Za FF UK se dále zapojili doc. Clare Wallace a dr. Soňa Nováková z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK a prof. Markéta Křížová, prof. Josef Opatrný a dr. Radek Buben ze Střediska ibero-amerických studií FF UK. Další informace o projektu: Web Popis přijímacího řízení Profil na Facebooku Případné dotazy zodpoví manažerka projektu Mgr. Petra Johana Poncarová.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry sociologie

4. leden 2019 - 13:58
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 4. ledna 2019 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry sociologie dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 4. února 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.  

Stanovisko Studentské rady FF UK k plánovanému koncertu ve Veroně

4. leden 2019 - 13:38
Studentská rada FF UK vydala prohlášení k chystanému koncertu neonacistických skupin v italské Veroně, který má být věnován 50. výročí sebeupálení Jana Palacha. Vedení FF UK se s tímto prohlášením ztotožňuje a podporuje ho.

The Czech Studies Program at the Faculty of Arts, Charles University, Will Offer an Intensive Czech Course for Foreigners in January 2019

4. leden 2019 - 9:07
Do you want to improve the level of your communicative competence in Czech? Sign up for the Intensive Course that will take place on January 21 – January 25, 2019 (one-week course) and on January 21 – February 1, 2019 (two-week course). In these courses, participants learn all necessary skills with an emphasis on oral communication and listening comprehension. Lessons are held in small groups in buildings of Charles University, Faculty of Arts in the centre of Prague. The course starts daily from 9:00 am – 11:55 pm and 12:30 pm – 13:30 pm. The number of teaching units is 25×45 minutes per week. We guarantee excellent teachers and an individual approach to each student. In a short time, you will have the opportunity to improve your command of the Czech language. The deadline to register is January 11, 2019. The minimum number of participants to open the course is 5. The textbooks are not included in the tuition fee. Tuition fee Deadline for payment One week: 4 500 CZK by January 11, 2019 Two weeks: 9 000 CZK by January 11, 2019 We look forward to working with you. Application form

Zpráva z jednání Etické komise FF UK dne 3. 1. 2019 k věci údajného plagiátorství prof. Martina Kováře

4. leden 2019 - 8:14
Etická komise FF UK na svém jednání dne 3. 1. 2019 projednala dodané podklady, primární zdroje a dílčí analýzy vypracované členy komise v době od předchozího jednání dne 17. 12. 2018. K dodaným podkladům patřilo i vyjádření prof. Martina Kováře, zaslané Etické komisi FF UK dne 2. 1. 2019. Na jejich základě se EK shodla na tom, že připraví své závěrečné stanovisko tak, aby bylo k dispozici na únorovém zasedání Akademického senátu FF UK dne 14. 2. 2019.

Časopis pro mezioborová bohemistická studia Slovo a smysl se stal součástí největší mezinárodní citační a rešeršní databáze SCOPUS

3. leden 2019 - 15:58
Časopis založený v roce 2004 vydává Ústav české literatury a komparatistiky FF UK. Vedle Časopisu pro moderní filologii a časopisu Linguistica Pragensia jde tak o třetí fakultní periodikum zařazené do prestižní databáze. V oblasti humanitních věd jde v současnosti o velmi respektovaný index. Hodnotící řízení probíhalo takřka dva roky a důsledně byla prověřována všechna čísla časopisu. Hodnocena byla redakční politika a organizace, tematické cíle, dodržování pravidel peer review. Dále se hodnotila například zařazenost v různorodých mezinárodních citačních indexech, rozvíjení mezinárodního potenciálu časopisu, poměr publikujících domácích a zahraničních autorů či poměr využití různorodých jazyků v publikační praxi. Redakce děkuje členům redakčního kruhu, všem autorům a dalším spolupracovníkům za dosavadní spolupráci. Časopis začal vycházet v univerzitním nakladatelství Karolinum, poté nalezl zázemí v nakladatelství Academia. Od roku 2009 se těší trvalé přízni Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

EIZ: Nově zpřístupněná kolekce e-knih

3. leden 2019 - 14:32
V prosinci 2018 byla uživatelům zpřístupněna nová kolekce elektronických knih. E-knihy jsou přístupné na platformě EBSCO (konkrétně v kolekci Oxford Scholarship Online) a veškeré nově zpřístupněné tituly jsou prohledatelné také univerzitním vyhledávačem informačních zdrojů UKAŽ (http://ukaz.cuni.cz). E-knihy je možné číst on-line přímo ve webovém prohlížeči anebo metodou off-line elektronické výpůjčky ve formátu PDF (vhodné pro počítače) či EPUB (vhodné pro mobilní zařízení). Jmenný seznam všech zpřístupněných titulů naleznete zde: [.xlsx; tabulka Excel]; [PDF] Off-line elektronická výpůjčka [videonávod MS Windows] [videonávod OS Android] Podmínkou pro uskutečnění elektronické výpůjčky je založení bezplatného uživatelského účtu Adobe, tzv. Adobe ID [odkaz na registraci]. Elektronickou výpůjčku lze poté číst v režimu off-line ve vlastním zařízení pomocí bezplatné aplikace Adobe Digital Editions (Windows, OS X) nebo přes aplikaci Bluefire Reader (mobilní zařízení s OS Android).   Elektronická výpůjčka je uživateli k dispozici 14 dnů, po uplynutí lhůty se výpůjčka sama deaktivuje a znepřístupní. Jeden titul mohou mít současně vypůjčený tři uživatelé.   Podívejte se na názorné videonávody na provedení výpůjčky e-knih na stránkách věnovaných e-knihám. Přejít.  

Vernisáž výstavy části triptychu Povznesení Jiřího Sozanského

2. leden 2019 - 17:38
Vernisáž výstavy části triptychu se uskuteční v úterý 15. ledna od 18:00 ve vestibulu hlavní budovy FF UK. Vernisáž uvedou Jiří Sozanský a Petr Blažek; přítomni budou významní hosté. Výstava bude přístupná do konce ledna 2019.

Zemřel Vladimír Svatoň, profesor komparatistiky a slavistiky na FF UK a velká osobnost české literární vědy

28. prosinec 2018 - 20:06
S lítostí jsme přijali zprávu, že 26. prosince zemřel ve věku 87 let prof. Vladimír Svatoň. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 4. ledna v 11:40 v Ústřední obřadní síni Olšanské hřbitovy. Zádušní mše za prof. Vladimíra Svatoně se uskuteční v úterý 8. ledna od 18.00 v římskokatolickém kostele Nejsvětějšího Salvátora (Akademická farnost Praha) na Křižovnickém náměstí. Profesor Vladimír Svatoň (19. 7. 1931 – 26. 12. 2018) se po celý život plně soustředil na studium literatury. Po absolvování FF UK (obor ruština – čeština) nastoupil v roce 1955 na aspirantské místo v Československé akademii věd, kde pak pracoval třicet sedm let. Byl mimořádně sečtělý v oblasti evropské literatury, literární historie a teorie, filozofie i evropských dějin. Věnoval desítky studií ruské literatuře a filozofii 19. a 20. století, kterou vždy zkoumal v jejím specifickém vztahu k evropské kultuře. Cítil se literárním historikem, zároveň svým přesným myšlením kriticky přispíval k české literární teorii. Po roce 1968, který jeho generaci zasáhl na vrcholu zralosti, byla jeho badatelská a publikační dráha zbrzděna. K nelibosti oficiálních činitelů se veřejně hlásil k hermeneutice. foto: Petr Sabala, 2014 Po změně režimu v listopadu 1989 se Vladimír Svatoň energicky a s jasnou koncepcí podílel na proměně akademického prostředí v novém oddělení světové literatury v Ústavu pro českou a světovou literaturu AV ČR. Založil komparatistický časopis Svět literatury, který vedl až do letošního roku. Mohl konečně vydat první knihu svých studií Epické zdroje románu (1993). Zrušení oddělení světové literatury a přechod na Filozofickou fakultu UK v roce 1993 ho přivedl do nečekané změny: ve svých dvaašedesáti letech zahájil pedagogickou dráhu, k níž dříve netíhnul, ale ve které našel pro dalších dvacet čyři let nový impuls a smysl své práce. Na FF UK se Vladimír Svatoň brzy habilitoval, v roce 2002 byl jmenován profesorem. Možnost působit na komparatistickém pracovišti, založeném Oldřichem Králem, stejně jako spolupráce v Ústavu východoevropských studií mu umožnila nově realizovat celoživotní srovnávací pojetí studia literatur nad jejich národními hranicemi. Byl spolueditorem několika komparatistických sborníků a kolektivních monografií vydaných Filozofickou fakultou UK, z nichž poslední je rozsáhlá mezioborová kniha Pokusy o renesanci Západu (2016). Vydal další čtyři vlastní monografie, úsporně přesně formulované, od knihy Z druhého břehu (2002) po nedávný titul Na cestě evropským literárním polem (2017). Svou představou komparatistiky vytvářel prostor pro integraci filologických oborů kolem časopisu Svět literatury, který na FF UK pořádal i diskuse k vybraným otázkám. Na fakultě přednášel prof. Svatoň velice rád a skvěle, přednášky měl hluboce promyšlené i rétoricky připravené, uváděl studenty do inspirativního duchovního světa a nejednou byl odměněn jejich potleskem. V komorním dialogu vedl doktorandský seminář. Několik let také učil na Literární akademii Josefa Škvoreckého, kde byl jedním z nejoblíbenějších pedagogů. Vladimír Svatoň pracoval soustředěně i v pokročilém věku, přednášky „Evropské myšlení o literatuře“ vedl na Filozofické fakultě UK až do roku 2016/2017, kdy letní semestr pro nemoc nedokončil. Kolegy a studenty byl ctěn jako vynikající odborník a velkorysý člověk. Patřil k nejvzdělanějším lidem v této zemi.

EIZ: Konec přístupu do kolekce Screen Studies

21. prosinec 2018 - 19:49
Vážené uživatelky, vážení uživatelé, upozorňujeme, že 31. 12. 2018 končí přístup do kolekce elektronických zdrojů Screen Studies Collection. Do tohoto data si můžete vyexportovat svá případná osobní výzkumná data ze schránky My Research (záznamy, alerty, uložené dotazy).  

Dveře FF UK se zájemcům o studium otevřou druhou lednovou sobotu

21. prosinec 2018 - 15:18
V roce 2019 se Den otevřených dveří FF UK uskuteční v sobotu 12. ledna v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2 a v budově FF UK v Celetné 20. Kromě prezentací všech otvíraných bakalářských a magisterských oborech budou připraveny i prezentace studentských spolků.

Jmenování ředitelem Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

21. prosinec 2018 - 12:26
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK byl doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.  jmenován ředitelem Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. ledna 2019 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Jmenování ředitelem Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

21. prosinec 2018 - 12:24
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Ústavu translatologie FF UK byl PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.  jmenován ředitelem Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. ledna 2019 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem.Koncepce rozvoje – PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

Jmenování ředitelem Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

21. prosinec 2018 - 12:15
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Českého egyptologického ústavu FF UK byl prof. Miroslav Bárta, Dr.  jmenován ředitelem Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. ledna 2019 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – prof. Miroslav Bárta, Dr.

Výběrové řízení na pozici právník/-ička

21. prosinec 2018 - 8:00
Právník/-ička Základní agenda metodické a administrativní vedení veřejných zakázek zpracování a kontrola soukromoprávních smluv Popis pozice a její pracovní náplň komplexní příprava a vedení zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle vnitřních předpisů UK a v souladu s pravidly příslušných dotačních programů metodická podpora zadávajících útvarů, poradenská činnost v oblasti definování technických požadavků a stanovení vhodných kritérií hodnocení nabídek v rámci veřejných zakázek příprava a kontrola smluv uzavíraných dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů metodická podpora základních součástí fakulty a pracovišť děkanátu, poradenská činnost v oblasti uzavírání soukromoprávních smluv a jejich realizace Požadavky vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru praktické zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek a v oblasti smluvní agendy znalost práce s PC (MS Office, Internet), znalost E-ZAK výhodou, nikoliv podmínkou znalost anglického jazyka na úrovni B1 pečlivost a spolehlivost pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému bezúhonnost Nabízíme zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže) zaměstnanecké benefity Termín nástupu dle domluvy úvazek 1,0 První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na emailovou adresu tereza.konecna@ff.cuni.cz, a to do 20. 1. 2019. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – právník“. Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

Aktuality

se ve dnech 22. - 28. III. nalézají na uni v Northamptonu.

21. březen 2019

Vizte...

17. březen 2019

Z duvodu nizkeho poctu zajemcu o pripravny kurs se odklada termin jeho zacatku o 2 tydny....

14. březen 2019