Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 8 min zpět

Professor Alan Spence at the Faculty of Arts

10. listopad 2017 - 16:15
The Department of Anglophone Literatures and Cultures is pleased to invite students, staff, and the general public to a lecture by the acclaimed Scottish poet, playwright, novelist and short-story writer Alan Spence. During his talk, professor Spence will discuss his multifaceted writing career, his relationship to Scottish culture and literary traditions, and he will also read extracts from his works. Wednesday 22 November 2017, Faculty of Arts main building (room 200) at 17:30. The event will be held in English. All welcome! Alan Spence (1947) is an award-winning poet and playwright, novelist and short story writer. He was born in Glasgow and is based in Edinburgh where he and his wife run the Sri Chinmoy Meditation Centre. For almost 20 years he taught Creative Writing at the University of Aberdeen where he founded the hugely successful WORD Festival, and where he is now Emeritus Professor. In October 2017, he became the Edinburgh Makar, the city’s official poet. http://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poetry/poets/alan-spence https://literature.britishcouncil.org/writer/alan-spence

Volba kandidáta na funkci děkana FF UK na období 2018–2022

9. listopad 2017 - 14:50
Na zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UK dne 9. 11. 2017 byl kandidátem na funkci děkana FF UK na funkční období 2018–2022 zvolen doc. Michal Pullmann. Jeho protikandidátkou byla stávající děkanka doc. Mirjam Friedová. Michal Pullmann vystudoval historii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od r. 2010 je ředitelem Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, kde se roku 2014 habilitoval s prací Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Odborně se zaměřuje na sociální a hospodářské dějiny 20. stol., dějiny státního socialismu (s důrazem na společenské a hospodářské procesy), dějiny historiografie a metodologii historie. Vede kurzy k moderním sociálním dějinám (s důrazem na sociální dějiny Evropy), k dějinám komunistických diktatur (s důrazem na Sovětský svaz a Československo) a metodologii sociálních dějin. Jako priority svého funkčního období 2018–2022 si Michal Pullmann vytkl solidaritu, otevřenou komunikaci a transparentnost. tisková zpráva Kontaktní osoba pro média: Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951

Opatření děkana č. 18/2017 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2016/2017

9. listopad 2017 - 13:44
Opatření děkana č. 18/2017 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2016/2017

Výuková hra Attentat 1942 je ve finále světového šampionátu ve vývoji počítačových her

9. listopad 2017 - 9:24
Hra českých vědců Attentat 1942 vyšla na distribuční platformě Steam v české a anglické verzi. Hra je zároveň ve finále Game Development World Championship 2017, kde bojuje o první místo. „V počítačových hrách s válečnou tematikou většinou chybí perspektiva civilistů,“ říká Vít Šisler z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí projektu a hlavní herní designér. „Attentat 1942 ukazuje válku a nacistickou okupaci z pohledu obyčejných lidí.“ Attentat 1942 vypráví příběhy z období protektorátu z pohledu lidí, kteří okupaci zažili. Hra je založena na filmových rozhovorech, interaktivních komiksech a autentických záběrech. Postavy ve hře a jejich příběhy jsou fiktivní, ale byly vytvořeny na základě historického výzkumu a dobových svědectví. „Hra je výsledkem unikátní spolupráce lidí z různých oborů,“ říká Jakub Gemrot z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí programátor projektu. „Za každou postavou, epizodou, osobním dokumentem nebo předmětem v příběhu stojí podrobné studium zdrojů a dobových materiálů,“ doplňuje Marie Černá z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Attentat 1942 vychází z původní hry Československo 38–89: Atentát, obsahuje však nové herní prvky, vylepšenou grafiku a překlad do angličtiny. Hráči, kteří si koupili původní verzi hry, dostanou novou verzi hry zdarma. Původní hra je také ve zvláštní, výukové verzi již od roku 2015 zdarma k dispozici učitelům českých škol a získala několik mezinárodních ocenění. Hru vyvinuli odborníci z Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Vývoj hry finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Technologická agentura České republiky. Zisk z prodeje hry je investován do podpory vědy a výzkumu. Tisková zpráva Steam Store Page  web Attentat 1942 press kit Kontakt pro média: Vít Šisler hlavní herní designér vit.sisler@ff.cuni.cz

Spolek studentů historie pořádá konferenci Za obzory revoluce v Rusku

7. listopad 2017 - 13:44
7. listopadu 2017 uplynulo přesně sto let od ruské revoluce, nazvané později Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR), která zásadním způsobem utvářela světové i československé dějiny 20. století. Přesto jsou její historické výklady doposud značně rozporuplné. Právě různými způsoby výkladu a připomínání revolučních událostí a myšlenek, zejména ve střední Evropě, se bude zabývat mezinárodní konference Spolku studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Za obzory revoluce v Rusku. Přes dvě desítky akademiků z celého světa budou diskutovat o události, která byla pro současníky šokující a nezvratným způsobem proměnila mocenský, politický a sociální prostor středovýchodní Evropy. Cílem konference je uchopení revoluce v její nejednoznačnosti, a to jak v samotném počátku, tak v následujících stech letech jejího myšlenkového působení. Konference bude mít interdisciplinární charakter a bude se dotýkat oblastí filozofie, politologie, kultury a umění, historiografie a dalších společenských a humanitních disciplín, které se budou vázat zejména k následujícím tématům: Narativy ruské revoluce: Jak se proměňovaly obrazy ruské revoluce v rámci dominantních diskurzů státně socialistických diktatur v post-stalinském období? Co zbylo z revolučních myšlenek v tzv. post-ideologickém období po „konci dějin“ v roce 1989? Ruské revoluce v čase a prostoru: Revoluce a ruské impérium (Ruské revoluce 1905–1917); performance a topografie šíření revoluční praxe; stránky a vrstvy historické paměti; komemorační rituály a místa paměti ruské revoluce. Koncepty a interpretace ruské revoluce: Ruská koncepce revoluce a její recepce; životaschopnost idejí ruské revoluce; odraz a dopady ruské revoluce v československém (resp. českém a slovenském) a středo- a východoevropském intelektuálním prostředí. Záštitu nad akcí přijala děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová, Ústav pro studium totalitních režimů, Masarykův ústav a archiv AV ČR a Filosofický ústav AV ČR. Konferenci zahájí 7. listopadu 2017 od 18:30 (posluchárna č. 200, hlavní budova FF UK, nám. J. Palacha 2) filozof Siyaveş Azeri (École Normale Supérieure, Paříž) přednáškou o vztahu Leninovy politiky k Marxově filozofii. Tisková zpráva Program konference Ke 100. výročí ruské revoluce hovořil dr. Jaromír Mrňka, absolvent Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK v České televizi a slovenské veřejnoprávní televizi RTVS.       pořadatel Spolek studentů historie FF UK Ondřej Crhák ondrej.crhak@ff.cuni.cz kontaktní osoba pro média Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951

Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu

7. listopad 2017 - 11:26
Výstava Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu vznikla u příležitosti 100. výročí ruské bolševické revoluce. Připomíná učence, literáty a umělce, kteří odešli z někdejšího ruského impéria do Prahy, která se stala jejich významným exilovým centrem, navíc výrazně provázaným s Univerzitou Karlovou. Příchod Rudé armády v květnu 1945 pro ně ovšem neznamenal svobodu, nýbrž katastrofu. Ta byla o to bolestnější, že se o ruském exilu v Československu více než čtyři desetiletí nesmělo hovořit, neboť památka na toto nekomunistické „Rusko mimo Rusko“ byla pro sovětsko-ruský imperiální narativ zcela nepřijatelná. Výstavu pořádalo Collegium Europaeum FF UK a Filosofický ústav AV ČR. foto: archiv FF UK

František Skorina a jeho pražská Bible. Mnohojazyčné kulturní dědictví Velkoknížectví litevského a současnost

7. listopad 2017 - 9:00
Dne 6. srpna 1517 v Praze vyšel žaltář Песни цара давыда еже словуть псалтыръ, jenž otevřel řadu 23 knih Starého zákona tištěných cyrilicí. U příležitosti 500. výročí vydání se 8.–9. listopadu 2017 v prostorách Karolina a FF UK uskuteční mezinárodní lithuanistická konference František Skorina a jeho pražská Bible. Mnohojazyčné kulturní dědictví Velkoknížectví litevského a současnost, která má připomenout význam pražských skorinian v kontextu dějin knihtisku. Velvyslanectví Litevské republiky v ČR, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Pražský lingvistický kroužek zvou na zahájení mezinárodní konferenci, které se uskuteční dne 8. 11. 2017 v 9:00 ve Vlasteneckém sále UK (Ovocný trh 3–5, 116 36 Staré Město). Konferenci doprovodí pětidílný cyklus akvarelů Францискъ Скоринъ (2017) z dílny pražského malíře Eugenа Ivanova. program česky program rusky

Os Guinness: Time for Truth: Who can we really trust?

6. listopad 2017 - 13:26
Univerzitní křesťanské hnutí pořádalo spolu s Filozofickou fakultou UK přednášku sociologa Ose Guinnesse. Přednáška byla zaměřená na různá pojetí pravdy v současném světě. Guinness je přesvědčen, že skutečná svoboda a pravdivost našeho života nás vede k integritě a odpovědnosti. Sociolog Os Guinness je přímým potomkem Arthura Guinnesse, zakladatele dublinského pivovaru Guinness. Narodil se v Číně, kde jeho rodiče během druhé světové války pobývali jako lékařští misionáři. Byl svědkem čínské revoluce v roce 1949 a společně s mnoha dalšími cizinci byl vyhoštěn. Vrátil se do Evropy, kde studoval na University of London a následně na Oriel College v Oxfordu, kde získal doktorát. Os Guinness napsal a editoval více než třicet knih včetně The Call, Time for Truth, Long Journey Home, Unspeakable, A Free People’s Suicide, The Global Public Square a Renaissance. Než se odstěhoval do Spojených států v roce 1984, pracoval jako nezávislý reportér BBC. Od té doby byl hostujícím badatelem ve Woodrow Wilson Center for International Studies, lektorem na Brookings Institution, Trinity Foru a EastWest Institute v New Yorku. Byl ředitelem Williamsburg Charter Foundation a je autorem The Global Charter of Conscience publikovaného Evropským parlamentem v roce 2012. foto: archiv FF UK

Výběrové řízení ze dne 3. 11. 2017 – Ústav translatologie

6. listopad 2017 - 9:15
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav translatologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent Obor a zaměření: překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na ruský jazyk Úvazek: 0,75 Požadavky: titul Mgr. v oboru překladatelství vynikající znalost češtiny a ruštiny umožňující vedení překladatelských a komparativně lingvistických seminářů z cizího jazyka do češtiny a z češtiny do cizího jazyka přiměřená odborná a publikační činnost v oboru pedagogická a překladatelská praxe organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. leden 2018 Termín přihlášky: 6. prosince 2017 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ profesní životopis přehled praxe přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Open Competition from November 3, 2017 – Institute of Near Eastern and African Studies

6. listopad 2017 - 9:06
The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for the following academic position at Institute of Near Eastern and African Studies Job title: Assistant Professor Field and specialization: social, cultural and political history of the modern Middle East, preferably with emphasis on Israeli-Palestine conflict Full-time position (40 hours per week) Job description teaching within the applicant’s specialization, primarily M.A. level courses will be expected teaching at least one more general course supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements Ph.D. degree in the area of specialization adequate teaching experience ability to teach in English primarily within the applicantʼs interest knowledge of at least one language of the region adequate publication record in the field of specialization PI experience in research projects and grants will be an advantage academic experience in a high-profile foreign institution organizational and communication skills We offer Environment of a major humanitiesʼ school, located in the historical center of the city of Prague Opportunity to form the profile of the newly conceived programme of Middle Eastern Studies Opportunity to get involved in various interdisciplinary research teams Very good financial conditions Expected starting date: March 1, 2018  (or by agreement) Application deadline: January 10, 2018 Complete applications will include the following curriculum vitae a concise research summary incl. future research interests overview of teaching experience complete list of publications one recent writing sample copies of documents that show academic degrees awarded names and contact information for two referees Submitting the application Electronic submission: Fill out the form below, successful submission will be confirmed via e-mail. Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview in person or by a video conference, possibly followed by a public lecture. Additional information is available at pavel.sladek@ff.cuni.cz (job profile) hana.vamberska@ff.cuni.cz (application proceedures) If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Open Competition from November 3, 2017 – Institute of Near Eastern and African Studies

6. listopad 2017 - 9:06
The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for the following academic position at Institute of Near Eastern and African Studies Job title: Assistant Professor Field and specialization: Middle Eastern Studies with the focus on modern and contemporary Iran, specifically Iranian politics, government and society Full-time position (40 hours per week) Job description teaching within the applicant’s specialization, primarily M.A. level courses will be expected teaching at least one more general course supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements Ph.D. degree in the area of specialization adequate teaching experience ability to teach in English primarily within the applicantʼs interest knowledge of Persian language adequate publication record in the field of specialization PI experience in research projects and grants will be an advantage academic experience in a high-profile foreign institution organizational and communication skills We offer Environment of a major humanitiesʼ school, located in the historical center of the city of Prague Opportunity to form the profile of the newly conceived programme of Middle Eastern Studies Opportunity to get involved in various interdisciplinary research teams Very good financial conditions and collaboration with Iranian universities Expected starting date: March 1, 2018 (or by agreement)  Application deadline: January 10, 2018 Complete applications will include the following curriculum vitae a concise research summary incl. future research interests overview of teaching experience complete list of publications one recent writing sample copies of documents that show academic degrees awarded The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. names and contact information for two referees Submitting the application Electronic submission: Fill out the form below, successful submission will be confirmed via e-mail. Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview in person or by a video conference, possibly followed by a public lecture. Additional information is available at pavel.sladek@ff.cuni.cz (job profile) hana.vamberska@ff.cuni.cz (application proceedures) If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Proběhne workshop zaměřený na praktické zkušenosti spojené s poskytováním konzultačních služeb na University of Cambridge

3. listopad 2017 - 10:53
Konzultační služby pro externí subjekty jsou významnou možností přenosu znalostí a zvýšení dopadu výzkumu na společnost. Chcete se inspirovat, jak funguje přenos poznatků do praxe prostřednictvím konzultačních služeb na jedné z nejlepších univerzit světa, University of Cambridge? Chcete se seznámit s konkrétními příklady z praxe poskytování konzultantských služeb univerzitními akademickými pracovníky? Máte zájem navázat či prohloubit spolupráci se soukromou sférou, veřejným sektorem nebo územní samosprávou a nabídnout jim svoji expertízu? Chcete se dozvědět, jakou podporu při poskytování konzultačních služeb vám může poskytnout administrativa univerzity? Zveme vás, vědecké pracovníky a zainteresované doktorandy, na odborný workshop zaměřený na praktické zkušenosti spojené s poskytováním konzultačních služeb na University of Cambridge, jedné z nejlepších univerzit světa, cílený na odborníky z humanitních a sociálně-vědních oborů. termín | čtvrtek 30. listopadu 2017, 9.30–2.30 místo konání | Ovocný Trh 3–5, Praha 1: Karolinum, Velká zasedací síň, 2. patro přednášející | PERI CIHAN, Consultancy Manager, Cambridge Entreprise jazyk | angličtina přihlašování | do 22. listopadu e-mailem na transfer@ff.cuni.cz kapacita | 25 míst příklady případových studií pozvánka v PDF Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy koordinátorky přenosu poznatků na Filozofické fakultě UK: Zdeňka Filipová, Veronika Nováková, Hana Bednářová e-mail: transfer@ff.cuni.cz Ivana Sýkorová, specialistka humanitního a společenskovědního přenosu poznatků, CPPT UK e-mail: ivana.sykorova@ruk.cuni.cz tel.: 224 491 209

Mezinárodní den archeologie nabídl besedu s Jiřím Bartoškou, vystoupení Maorů a aktivity pro všechny generace

2. listopad 2017 - 14:07
Mezinárodní den archeologie letos připadl na sobotu 21. října: Česká republika se k této celosvětové události připojila počtvrté. Nyní patří k zemím, které v tento den nabízejí největší počet různě rozsáhlých akcí pro veřejnost. Ústav pro archeologii, Ústav pro klasickou archeologii, Český egyptologický ústav a letos také Ústav etnologie a Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK opět využily nádvorních prostor Karolina. Letos zde mohli návštěvníci kromě devatenácti tematických stánků navštívit také další „otevřená“ stanoviště. Do programu přibyly atraktivní aktivity jako např. ukázka štípání kamene, výroba pazourkové dýky nebo ukázka kovářské práce s použitím malé přenosné výhně. O náležitý zvukový doprovod se postaralo hudební seskupení Altsteinzeitliche Knochenklangbilder: vybaveni bubínky, chrastítky nebo jen klacíky a oděni jako lidé pravěku opustili hudebníci v průběhu dne nádvoří a vyšli do Celetné ulice, kde okamžitě upoutali pozornost procházejících. Tyto a mnohé další ukázky přilákaly na akci mnoho návštěvníků, jejich počet odhadují organizátoři na 1500. K vysoké účasti přispělo jistě i počasí, které bylo navzdory předpovědi příznivé. Letos bylo pro návštěvníky přichystáno i jedno velké překvapení: hodinová beseda s hercem Jiřím Bartoškou, který ztvárnil roli lovce Sokola v trilogii natočené podle románů Eduarda Štorcha. Od jejího uvedení do kin uplynulo letos 40 let. Jiří Bartoška vyprávěl nejen o těchto snímcích, ale podělil se i o zážitky ze svého plodného hereckého života. Na konci besedy se ve Studentském klubu Celetná objevilo ještě pět Maorů s patřičným tetováním a v domorodém oděvu, kteří zazpívali domorodou píseň a uvedli v úžas celé shromáždění, když začali zpívat českou státní hymnu, k níž se všichni vestoje připojili. Přednášky, workshopy, besedy a aktivity pořádané Filozofickou fakultou UK k Mezinárodnímu dni archeologie se stávají tradiční akcí, jejímž hlavním smyslem je představit veřejnosti nejen výsledky práce archeologických pracovišť, ale také návštěvníkům umožňují zkusit si vlastníma rukama činnosti, které tvořily denní program našich předků v pravěku a středověku.

Třetí ročník poetického festivalu Mladý měsíc představí slovinské básnířky

2. listopad 2017 - 10:48
Třetí ročník poetického festivalu slovinských básnířek Mladý měsíc se koná ve dnech 14.–16. listopadu. Představí se zde básnířky Miriam Drev, Alenka Jensterle Doležal a Meta Kušar. Festival je důkazem výjimečně plodné spolupráce mezi Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a mnohými fakultami a organizacemi ve Slovinsku. Dosud se festivalu zúčastnily uznávané současné básnířky ze Slovinska: Katja Gorečan, Barbara Korun, Kristina Hočevar, Glorjana Veber, Maja Vidmar, Barbara Pogačnik, Stanka Repar-Chrobáková a Lidija Dimkovska. Básně ze slovinštiny do češtiny přeložili studenti specializace slovinština z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty UK. Festival organizují slovenisté z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií – doc. dr. Alenka Jensterle-Doležal a Mgr. Aljaž Koprivnikar. V rámci festivalu se uskuteční tři literární večery v Praze i po České republice. Proběhne také překladatelský workshop na Filozofické fakultě UK. Po festivalu bude vydána „zrcadlová“ antologie obsahující básně vystupujících autorek v originále a jejich studentské překlady do češtiny. Úterý, 14. 11. 2017 První básnický večer v 19 h v Lužickém semináři (U Lužického semináře 86/11, Praha 1) Účinkují básnířky: Miriam Drev, Meta Kušar a Alenka Jensterle-Doležal. Moderátor Radek Čermák. Hudební doprovod Silva Morasten. Středa, 15. 11.2017 Od 9 h do 11 h: rozhovor s básnířkami a překladatelský workshop v místnosti č. 23, FF UK. Moderátor Alenka Jensterle-Doležal. Účinkují studenti slovenistiky na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií. Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. V 18 h druhý literární večer v Novopackých sklepích v Nové Pace. Účinkují autorky: Miriam Drev, Meta Kušar a Alenka Jensterle-Doležal. Moderátor Lenka Šulcová. Čtvrtek, 16. 11. 2017 Od 18 h do 19. 30: třetí literární večer na Velvyslanectví Slovinska v Praze (Pod Hradbami 15, Praga 6) (v rámci Dnu poezie v Praze). Moderátor Mircea Dan Duta. Účinkují autorky Miriam Drev, Meta Kušar a Alenka Jensterle-Doležal. Festival Mladý měsíc organizují doc. dr. Alenka Jensterle Doležalová a Mgr. Aljaž Koprivnikar, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlová. Sponzoři: Ministerstvo za Slovence po svetu Republike Slovenije (ministerstvo pro Slovince po světě Republiky Slovinsko), Filozofická fakulta UK, Center za slovenščino kot tuji jezik (Centrum pro slovinštinu jako druhý jazyk, Filozofická fakulta v Lublaně), Spolek Novopacký sklepy, Odbor Mira – Slovinský Pen klub (u Spolku slovinských spisovatelů), Velvyslanectví Republiky Slovinsko v Praze. událost na Facebooku

Proběhla konference Moc bezmocných: Masaryk, Patočka, Havel

2. listopad 2017 - 10:09
Z iniciativy Ústavu východoevropských studií FF UK spolupořádala Filozofická fakulta UK ve spolupráci s Historickou a filozofickou fakultou Lotyšské univerzity a Velvyslanectvím České republiky v Rize ve dnech 25.–26. 10. 2017 konferenci „Moc bezmocných: Masaryk, Patočka, Havel“. Záštitu nad konferencí převzala bývalá lotyšská prezidentka Vaira Vīķe-Freiberga, která spolu s českým velvyslancem Miroslavem Koskem konferenci zahájila. Na konferenci vystoupil doc. Ivan M. Havel, prof. Václav Bělohradský, předseda Pražského lingvistického kroužku doc. Tomáš Hoskovec, vedoucí archivu a programu Jana Patočky vídeňského Institutu humanitních studií dr. Ludger Hagedorn a filosofové, literární vědci, filologové a historici z Lotyšské univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Referáty se týkaly politického, filosofického a literárního odkazu  Václava Havla a jeho lotyšským souvislostem, aktuálnosti myšlení Jana Patočky a Tomáše Garrigua Masaryka, historie Pražského lingvistického a Pražského filosofického kroužku, obecné problematiky „bezmocných“ a minulosti i současnosti národnostních menšin v Česku a Lotyšsku. program konference

Dějiny Hollywoodu jinak. Katedra filmových studií FF UK pořádá sérii přednášek prof. Richarda Maltbyho

1. listopad 2017 - 14:55
Prof. Richard Maltby (Flinders University, Adelaide, Australia): Approaches to Classical Hollywood History 14., 15., 16. 11. 2017 | 12.30–15.45 | Room 429 (4th floor, nám. Jana Palacha 2) Contact and guarantor: dr. Jindřiška Bláhová Registration: by 8. 11. 2017 by e-mail: jindriska.blahova@ff.cuni.cz Student Requirements: Mandatory Attendance All 3 lectures / Reading Recommended Preliminary Readings in Preparation for the Module (texts available, password Maltby) / Participation in in-class discussion / Final Essay (1500 words) submitted to jindriska.blahova@ff.cuni.cz by Thursday 7th December (midnight). Module Description Between 1920 and 1960, the Classical Hollywood system integrated the production, distribution and exhibition of entertainment films on an industrial scale. This series of lectures will discuss several of the contrasting ways in which the history of this system has been understood. We will explore the limitations of emphasis on production and analysis that focuses on intertextual relationships between films, or the interpretation of film texts as symptomatic historical documents, and present alternatives to them that offer views from the perspective of the audience’s social experience of cinema – the perspective of cinema history rather than film history. These alternative approaches argue that a cultural history of American cinema must take account of both Hollywood’s actual audiences and the discursively-constructed audiences that its movies addressed. Film history’s preoccupation with the individual films as its primary object of study ignores the extent to which movies were commercially positioned and understood, by producers, exhibitors and audiences alike, as consumable goods: viewed once, disposed of and replaced by a substitute providing a comparable experience. The lectures will concentrate on the Hollywood cinema of the 1930s, and will be illustrated with screenings of three Warner Bros. movies from that decade – I am a Fugitive from a Chain Gang (1932. Dir. Mervyn LeRoy), Bullets or Ballots (1936. Dir. William Keighley), and Jezebel (1938. Dir. William Wyler). The three film case studies will be used to illustrate the role of production trends, cycles and star vehicles in Classical Hollywood’s vertically integrated system, and to explore the ways in which the reception of individual movies was influenced by their specific historical contexts. Recommended Preliminary Reading Richard Maltby, “New Cinema Histories,” in Explorations in New Cinema History: Approaches and Case Studies, eds Richard Maltby, Daniel Biltereyst and Philippe Meers. Wiley-Blackwell, Malden, MA, 2011, pp. 3-40. Thomas Schatz, “Warner Bros.: Power Plays and Prestige,” Chapter 12 of The Genius of the System: Hollywood Filmmaking in the Studio Era. Pantheon Books, New York, 1988. Tino Balio, “Selling Stars: The Economic Imperative,” in The Classical Hollywood Reader, ed. Steve Neale. Routledge, London, 2012, pp. 209-22. Richard Maltby, “The Production Code and the Mythologies of ‘Pre-Code’ Hollywood,” in The Classical Hollywood Reader, ed. Steve Neale. Routledge, London, 2012, pp. 237-248. Recommended Reading Ruth Vasey, “‘Let ‘Em Have It’: The Ironic Fate of the 1930s Hollywood Gangster,” in The Wiley-Blackwell History of American Film, eds Cynthia Lucia, Roy Grundmann and Art Simon (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011), pp. 179-201 Richard Maltby, “‘As Close to Real Life as Hollywood Ever Gets’: Headline Pictures, Topical Movies, Editorial Cinema, and Studio Realism in the 1930s,” in The Wiley-Blackwell History of American Film, eds Cynthia Lucia, Roy Grundmann and Art Simon. Wiley-Blackwell, Malden, MA: 2011, pp. 46-111. Mark Glancy and John Sedgwick, “Cinemagoing in the United States in the mid-1930s: A Study Basedon the Variety Dataset,” in The Classical Hollywood Reader, ed. Steve Neale. Routledge, London, 2012, pp. 179-208. Cathy Klaprat, “The Star as Market Strategy: Bette Davis in Another Light,” in The American Film Industry, Revised Edition, ed. Tino Balio. University of Wisconsin Press, Madison, WI, 1985, pp.351-76. Patrick Keating, “Prologue: Emotional Curves and Linear Narratives,” in The Classical Hollywood Reader, ed. Steve Neale. Routledge, London, 2012, pp. 6-20.

Známý matematik John Lennox a sociolog Os Guinness vystoupí v Praze

1. listopad 2017 - 11:19
Univerzitní křesťanské hnutí pořádá spolu s Filozofickou fakultou UK sérii přednášek profesora matematiky Johna Lennoxe a sociologa Ose Guinnesse. John Lennox vystoupí s přednáškou Time for Science. What can we really know? 2. listopadu, Os Guinness promluví na téma Time for Truth. Who can we really trust? 6. listopadu. John Lennox: Time for Science. What can we really know? 2. 11. 2017 od 19 hod | Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1; Collegium Maximum | událost na Facebooku Inspirován kantovskými otázkami Co můžeme skutečně vědět? V co můžeme doufat? Jak na základě odpovědí na tyto otázky máme jednat? přiblíží John Lennox myšlení René Descarta a Edmunda Husserla. Věnovat se bude také otázce, zda mimo poznání na základě měřitelných dat existuje také druh poznání vztahující se k něčemu, co nás přesahuje. Lennox ve své přednášce porovná přístupy předních křesťanských i sekulárních myslitelů k této problematice. John C. Lennox je profesorem matematiky a filozofie vědy na Univerzitě v Oxfordu. Vystudoval matematiku na Cambridge University, kde získal doktorát za disertaci Centrality and permutability in soluble groups. V Oxfordu následně získal doktorát v oblasti filozofie vědy; na University of Surrey získal MA v oboru bioetiky. Působil na univerzitách ve Vídni, Wützburgu a Albertě, Minsku, Kyjevě, Moskvě, Novosibirsku a Ramat Ganu. Plynule mluví německy, španělsky, francouzsky a rusky. Z ruštiny přeložil řadu významných matematických publikací. Posledních několik let se věnuje obhajobě křesťanské víry zejména v konfrontaci s novým ateismem. Lennox je členem London Mathematical Society, Trinity Fora a mnoha univerzitních spolků v Oxfordu. Jeho polemiky s Richardem Dawkinsem a Christopherem Hitchensem dokonce vyšly knižně (God’s Undertaker: Has Science Buried God?, 2009; Gunning for God, 2011; Seven Days that Divide the World, 2011). Je názorovým oponentem Stephena Hawkinga, na jehož publikaci The Grand Design (2011) Lennox odpověděl knihou God and Stephen Hawking (2011).   Os Guinness: Time for Truth. Who can we really trust? 6. 11. 2017 od 19 hod | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1; Velká aula FF UK (m. č. 131) V postmoderní společnosti podle Ose Guinnesse neexistuje pravda v objektivním nebo absolutním smyslu, neboť je vždy relativizována. Přesto je pro nás pravda nepostradatelná pro dosažení skutečné svobody a kvalitního života. Je rovněž něčím, co nás konfrontuje, co formuje naše touhy a je podle našich tužeb zpětně formováno. Přednáška je zaměřená na různá pojetí pravdy v současném světě. Guinness je přesvědčen, že skutečná svoboda a pravdivost našeho života nás vede k integritě a odpovědnosti. Sociolog Os Guinness je přímým potomkem Arthura Guinnesse, zakladatele dublinského pivovaru Guinness. Narodil se v Číně, kde jeho rodiče během druhé světové války pobývali jako lékařští misionáři. Byl svědkem čínské revoluce v roce 1949 a společně s mnoha dalšími cizinci byl vyhoštěn. Vrátil se do Evropy, kde studoval na University of London a následně na Oriel College v Oxfordu, kde získal doktorát. Os Guinness napsal a editoval více než třicet knih včetně The Call, Time for Truth, Long Journey Home, Unspeakable, A Free People’s Suicide, The Global Public Square a Renaissance. Než se odstěhoval do Spojených států v roce 1984, pracoval jako nezávislý reportér BBC. Od té doby byl hostujícím badatelem ve Woodrow Wilson Center for International Studies, lektorem na Brookings Institution, Trinity Foru a EastWest Institute v New Yorku. Byl ředitelem Williamsburg Charter Foundation a je autorem The Global Charter of Conscience publikovaného Evropským parlamentem v roce 2012. organizátoři: Tomáš Uher, DiS. ředitel Univerzitního křesťanského hnutí tomuher@gmail.com MgA. Zuzana Pomykalová Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zuzana.pomykalova@ff.cuni.cz

First Czech Translation of Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille (1949)

31. říjen 2017 - 13:56
Dr Radvan Markus (Centre for Irish Studies, Department of Anglophone Literatures and Cultures) has translated one of the most acclaimed novels in Irish of all times, Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille (1949), into Czech. The translation is a significant step in making the best works of Irish-language literature available to the Czech readership. The commented translation, published by Argo, has been supported by Literature Ireland. Cré na Cille (“The Churchyard’s Soil”) by Máirtín Ó Cadhain (1906-1970) is considered one of the greatest novels written in the Irish language and has drawn comparisons to the work of Flann O’Brien, Samuel Beckett and James Joyce.

Katedra tělesné výchovy FF UK zve studenty na florbalový a futsalový turnaj

30. říjen 2017 - 15:13
Florbalový turnaj proběhne v sobotu 11. listopadu; futsalový turnaj v neděli 12. listopadu. Turnaje se uskuteční v centrální hale Sportovního centra UK Hostivař. Hlásit se je možné do 9. 11. e-mailem na jan.smrcka@ff.cuni.cz. Přihláška musí obsahovat název týmu a jmennou soupisku členů s uvedením fakulty. Organizační poznámky: Počet žen a počet „střídajících“ v družstvu není omezen. Každé družstvo musí mít vlastního brankáře a „rozhodčího“, který bude pískat utkání ostatních týmů (v případě futsalového turnaje jsou třeba dva tito „rozhodčí“ v každém družstvu) Každý hráč může hrát pouze za jedno družstvo, ve kterém může být pouze jeden host (absolvent či student jiné VŠ). Omezený počet brankářské výstroje bude k zapůjčení na místě. Všichni účastníci turnaje musí mít vlastní zámek na skříňku do centrální šatny a čistou sálovou obuv. Hrací systém a délka utkání budou nastaveny dle počtu přihlášených družstev. Florbalový turnaj sobota 11. listopadu 2017 | 8:30–14:00 | centrální hala Sportovního centra UK Hostivař | doprava linkou metra A na stanici Skalka a autobusem 125 na zastávku Gercenova družstva 3 hráči + 1 brankář hlásí se celá družstva složená ze studentů FF, FSV, FHS a ostatních fakult UK hřiště a pravidla na basketbalovém hřišti s mantinely s drobnými úpravami pravidel florbalu (vzdálenosti při rozehrávání, bez brankoviště atd.) doporučení vlastní florbalové vybavení jednotné dresy pro družstvo (světlá a tmavá trička) plavky (po turnaji je možné si v hodinách pro veřejnost zaplavat)   Futsalový turnaj neděle 12. listopadu 2017 | 9:00–16:00 | centrální hala Sportovního centra UK Hostivař | doprava linkou metra A na stanici Skalka a autobusem 125 na zastávku Gercenova družstva 4 hráči + 1 brankář hlásí se celá družstva složená ze studentů FF, FSV, FHS a ostatních fakult UK hřiště a pravidla na házenkářském hřišti dle pravidel futsalu doporučení doporučení jednotné dresy pro družstvo (světlá a tmavá trička) kontaktní osoba: PaeDr. Jan Smrčka Katedra tělesné výchovy FF UK jan.smrcka@ff.cuni.cz 737 917 059

Absolventka hudební vědy Eliška Svobodová podpoří koncertem s kapelou Fanfán Tulipán sbírku na obnovu univerzitní knihovny v Mosulu

30. říjen 2017 - 13:35
Koncert proběhne 2. listopadu od 20 hodin v kampusu v Hybernské v rámci akce Den pro Mosul. V rozhovoru Eliška líčí své hudební i studijní začátky, inspirace i výhledy do budoucna.   Vystudovala jsi Vyšší odbornou školu publicistiky spolu s Konzervatoří Jaroslava Ježka a Filozofickou fakultou v Brně. Následně jsi pokračovala v magisterském studiu hudební vědy na FF UK. Proč právě tato kombinace? Po maturitě jsem šla nejprve na Vyšší odbornou školu publicistiky, která byla zaměřena spíše prakticky – vybrala jsem si rozhlasovou specializaci a moc mě to bavilo. Během studia jsem ale stále cítila nutnost se rozvíjet i v hudbě – začala jsem tedy studovat skladbu na Ježkově konzervatoři, kterou jsem dělala souběžně s kombinovaným bakalářským studiem uměnověd na brněnské filozofické fakultě. Vyšlo to tak, že jsem ve stejném roce současně maturovala na konzervatoři a státnicovala v Brně – opravdu nezapomenutelná kombinace… Následně jsem navázala magisterským studiem hudební vědy na FF UK, které jsem dokončila před dvěma lety. Zdá se, že sis tedy dobře vybrala a podařilo se ti skloubit svou profesi se svým koníčkem. Čím vším se aktuálně živíš a co z toho tě nejvíc baví? Aktuálně pracuji v Českém rozhlase Vltava, kde připravuji hudební pořad Planeta jazzem posetá a vybírám hudbu do odpoledního kulturního bloku ArtCafé. Mojí hlavní náplní práce je teď ale správa sociálních sítí Vltavy, což je neuvěřitelně pestrá a zábavná práce. Přímo hudbou jsem se nikdy živit nechtěla – v mé rodině je několik profesionálních hudebníků, od nichž jsem odmala slýchala, jak moc náročný tento způsob obživy je. Hudbu tedy vnímám spíše jako vnitřní potřebu a jako odreagování od práce v rozhlase. Zatím se to skvěle doplňuje. Kdy tě napadlo založit kapelu a jak vznikla? Kapela byla jednou z motivací, proč jsem šla na Ježkovu konzervatoř. Vždycky jsem hrála v kapelách, už na gymplu jsme měli jazz-rockovou skupinu, na kterou ráda vzpomínám. Rok poté, co jsem začala studovat na Ježkově konzervatoři, jsem založila kapelu Fanfán Tulipán. Hned v počátku jste byli hodně úspěšní. Rok po založení kapely jste zvítězili ve finále soutěže o Cenu Metropolitní Univerzity v rámci festivalu Mladí ladí jazz a v témže roce jste vyhráli i české kolo mezinárodní soutěže Jazz Prix, což vás určitě muselo hodně motivovat. Jak velké byly vaše počáteční ambice a máš pocit, že jste jim za těch 8 let existence kapely dostáli? Nám se staly dokonce i věci, o kterých jsem se ani v počátku neodvažovala snít – například vystoupení v rámci Bohemia Jazz Festu, což byl jeden z mých největších koncertních zážitků. Zároveň jsem ráda, že se mi podařilo sestavit kapelu tak, že muzikanti jsou nesmírně otevření a nebrání se koncertům v nezvyklých prostředích: hráli jsme tak třeba na dětském táboře, spali tam v teepee a druhý den jeli hrát do Rakouska na festival Jazz an der Donau. Druhý extrém a taky nezapomenutelný, byl rockový klub v rumunském městě Targoviste, kam nás pozvalo České centrum – náš kinder-jazz měl u místních motorkářů nečekaný úspěch Většina vašich skladeb je přirozeně instrumentálních. Ze samotného názvu vaší kapely i písní se nicméně zdá, že si docela ráda hraješ se slovy. Nechybí ti tedy někdy přecijen možnost k posluchačům promluvit i prostřednictvím textů? Najít text, který bych dokázala zpívat a se kterým bych se uměla identifikovat, je pro mě opravdu těžké. Jednu textařku mám, vynikající básnířku Míšu Keroušovou – u řady jejích textů mě hned napadá melodie a směřování písně. Ale způsob, jakým já obvykle pracuji, vychází spíše z představy nějakého prostředí či situace, čímž se nechávám vést. Zkouším si třeba představit, jaká hudba by mohla znít ve fjordu nebo se snažím hudebně ilustrovat různé situace a nálady, třeba strach před dalekou cestou. Vy sami vaši hudbu označujete jako „kinder-jazz“. Co si pod tím můžeme představit a kdo jsou nejčastěji vaši posluchači? Spojení „kinder-jazz“ vzniklo během studia na konzervatoři – připadalo mi, že většina lidí kolem mě příliš akcentuje techniku na úkor originality a autenticity výrazu. V tomto prostředí jsem měla čím dál větší nutkání dělat hudbu víc po svém, zahrnout do ní jak hravost, tak i určitou syrovost. Název „kinder-jazz“ byl od začátku tak trochu legrace reflektující třeba i fakt, že občas hrajeme na dětské hudební nástroje nebo hračky. Zároveň je ale důležité říct, že tím nechceme odkazovat k  naivnímu umění nebo art brut – skládat hudbu, která je hravá, neznamená, že člověk rezignuje na rozvíjení se v technice a začne spoléhat jen na intuici. Naše publikum je opravdu rozmanité – od jazzových posluchačů přes návštěvníky divadelních festivalů po malé děti, pro které občas pořádáme speciální koncerty, naposledy teď v září v rámci festivalu Struny dětem. Jak jsi zmínila, vaše hudba je charakteristická i neobvyklými hudebními nástroji – hrajete na melodiku, estonskou citeru, xylofon nebo dokonce hrací skříňku. Kde vůbec hledáš inspiraci k novým skladbám a jejich ztvárnění? Nejlepší inspirací je odjet a setkat se s úplně jinou hudební tradicí či jinými nástroji. Hodně mě nasměroval a inspiroval pobyt na hudebním workshopu v Estonsku, kde mě okouzlil zvuk tradiční citery. Koupila jsem si ji tehdy přímo od výrobce a občas na ni hraji v kapele. Velkým zážitkem bylo také třeba muzeum zvonkoher v Utrechtu plné sálových orchestrionů, pianol a hracích skříní. Pořídila jsem si tam hrací skříňku pling-plong, pro kterou si člověk může vytvořit vlastní melodii, a používám ji ve skladbě Kabinet kuriozit. Na kontě máte dvě desky. Zdá se, že tedy nikam nespěcháte, ale hraní si opravdu užíváte. Jaké máte s kapelou plány do budoucna? V příštím roce se chystáme nahrát studiovou desku, těším se na festivaly a hlavně na rozmanitá místa, kam nás Fanfán zavede. Chodím teď také na hudební konzultace ke skladatelce a klavíristce Beatě Hlavenkové, což mě velice inspiruje a motivuje. Je jasné, že kapela funguje v různých časech s různou intenzitou. Teď jsme ve fázi, kdy hrajeme jednou dvakrát za měsíc, což vnímám jako optimální, aby se z toho nestal stereotyp, člověk se na hraní těšil a zároveň měl čas i na svou práci. A konečně – zanedlouho vystoupí kapela Fanfán Tulipán v našem kampusu v Hybernské v rámci akce Den pro Mosul. Celá akce proběhne jakou součást podpory veřejné sbírky na obnovu univerzitní knihovny v Mosulu, kterou vyhlásila knihovna FF ve spolupráci s Člověkem v tísni. Jak vnímáš, že se jako absolventka FF vracíš na fakultní půdu při takové příležitosti? Na studium vzpomínám skutečně s velkým vděkem. Měla jsem to štěstí potkat několik pedagogů, kteří mě hodně ovlivnili nejen, co se týče vědomostí ale i životních postojů. Jsem ráda za to, že jsme dodnes v kontaktu a můžu se s nimi podělit o novinky související s mou diplomovou prací, podle které se aktuálně připravuje dokumentární film. Kromě toho moje mateřská katedra pořádá často akce, kde je možné se společně vídat a řadu muzikologů potkávám i v rozhlase. Na akci v Hybernské se moc těším a jsem ráda, že tento projekt můžeme s Fanfánem podpořit. Veronika Nováková

Aktuality

a čerstvé absolventy:

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
To all Permanent Missions:...

18. leden 2018

Omlouvám se se všem dotčeným...

15. leden 2018

jsou...

11. leden 2018

roozpis je...

11. leden 2018