Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 52 min 56 sek zpět

St. Wenceslas Rotunda in Prague Won the 2018 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards

16. květen 2018 - 15:33
The winners of the 2018 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards, Europe’s top honour in the field, were announced on 15 May by the European Commission and Europa Nostra, the leading European heritage network. The 29 laureates from 17 countries have been recognised for their impressive accomplishments in conservation, research, dedicated service, and education, training and awareness-raising. As a contribution to the European Year of Cultural Heritage, this year’s Awards put special emphasis on the European added value of the selected heritage achievements. The winners will be honoured at a high-profile Award ceremony on 22 June in Berlin, during the first ever European Cultural Heritage Summit. St. Wenceslas Rotunda in Prague won the award in the category „CONSERVATION“. This ambitious project restored and conserved the surviving nave of a Romanesque rotunda, which dates back to the late 11th-century and reveals the origins of the city of Prague. The remains were discovered in a newly uncovered space inside a building of Charles University (within a UNESCO World Heritage Area). The restoration work was based on the premise of minimizing any visible interventions. The project, led by a team at Charles University in Prague, was supported by EEA/Norway grants and private donors. The jury appreciated “the display of the archaeological layers and the efforts in presenting and interpreting these remains. The project is an example of good in situ preservation”. The first written record of the rotunda appears at the beginning of the 13th century and shows a close connection to the Czech patron saint, St. Wenceslas. The chapel disappeared as new buildings were constructed and was considered lost. During construction works in 2004, the remains of the building were rediscovered. The type of hexagonal embossed tiles present has not been discovered anywhere else in Europe. The discovery of a sacral structure from the mid-10th century is of immense importance for the history of Christianity and its architecture in Central Europe. The structure demonstrates the inter-ethnic links of the site and provides material for comparative evaluation. A unique new exhibition space was created to optimally exhibit the tiles dating back to the 11th-century, the fragments of the foundation and above-ground masonry. The finds are now accessible via a footbridge complete with lighting and steps, and a replica of the original floor was laid on one side of the nave. A new multimedia exhibition was installed for visitors. Archaeological and structural- historical research yielded rich documentation of the archaeological remains. The implementation of the project demonstrated strong interdisciplinary cooperation in practice. Geodesists, geologists, chemists, mathematicians, physicists and artists worked together with restorers and archaeologists to meet the demands of this complex project. The jury appreciated “the efforts of the university to integrate these heritage remains for the instruction of students and the public”. Thanks to this project, unique insights were acquired into the design and the construction technologies used in medieval rotundas which are generally applicable to the whole of European civilization of this period. Citizens from around Europe and the rest of the world can now vote online for the Public Choice Award and mobilise support for the winning achievement(s) from their own or another European country.

Expedice Ústavu pro klasickou archeologii FF UK posunula hranice dávné Baktrie

16. květen 2018 - 14:04
Česko-uzbecká archeologická expedice v těchto dnech přepsala dějiny pomezních oblastí dnešního Afghánistánu a Uzbekistánu! Po 40 letech dohadů stanovila hranici baktrijského království a dokázala, že jako první ji osídlili a před nájezdníky ze severu chránili už Řekové. Vpád Alexandra Makedonského stál ve skutečnosti na počátku vrcholného rozvoje Baktrie! Dokládá to pět nových sídlišť helénistického období objevených česko-uzbeckou expedicí v podhůří Bajsún Tau. Doposud se předpokládalo, že se řecko-makedonské osídlení při severní hranici tohoto nejvýchodnějšího z helénistických království omezovalo na jednu dvě pevnosti. Nejnovější nedestruktivní výzkum česko-uzbecké expedice ale ukazuje, že kromě pevností vznikla i zde síť venkovských sídlišť, zakládaných na výhodných polohách v úrodných údolích menších řek. Expedice upřesnila také datace některých již známých helénistických pevností a sídlišť. Jde především o hlavní 1,5 km dlouhou hradbu, uzavírající kdysi průchod horami ze Sogdu do Baktrie. Archeologové doposud předpokládali, že sice měla základy z doby řecko-baktrijské, hlavní období fungování ale stanovovali do mladší doby. Rozsáhlé sběry nyní tuto představu korigují: téměř všechen archeologický materiál je helénistický, byli to právě Řekové, kdo tuto hranici neprodyšně uzavřeli a střežili před vpády kočovníků ze severu. „Díky novým objevům se obraz vývoje tohoto regionu po vpádu Alexandra Makedonského zásadně mění,“ vysvětluje vedoucí expedice Ladislav Stančo z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. „Ukazuje se, že právě v helénistickém období byly nově systematicky osídleny dříve téměř liduprázdné podhorské oblasti a severní hranice řecko-baktrijského království byla neprodyšně uzavřena před pronikáním kočovníků ze severu. V neposlední řadě definitivně končí 40 let trvající odborná diskuse o hranici baktrijského království: Neležela na řece Amudarji, jak je často uváděno, ale na horských hřebenech Bajsúntau a Kugitang.“ Výzkum probíhá v rámci projektu Neuron Impuls „Na hoře Oxyartově: detekce pevností a refugií z doby Alexandra Velikého ve Střední Asii“. V září bude projekt pokračovat vykopávkami jednoho z těchto sídlišť; všechny výsledky bude tým dr. Stanča prezentovat na mezinárodní konferenci věnované této problematice, která proběhne v listopadu. kontaktní osoba pro média: Petr Kukal petr.kukal@ff.cuni.cz | + 420 770 152 810 foto: FF UK tisková zpráva (.doc)

Pražská rotunda sv. Václava získala Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra 2018

15. květen 2018 - 10:59
Brusel / Haag, 15. května 2018 – Vítěze Cen Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra za rok 2018 dnes oznámily Evropská komise a nejvýznamnější zastřešující evropská organizace v oblasti kulturního dědictví Europa Nostra. Jde o nejvyšší oborová ocenění v rámci kontinentu. Vybráno bylo 29 laureátů ze 17 zemí za mimořádné výsledky v oblasti restaurování, výzkumu, specializovaných služeb a vzdělání, výchovy či popularizace problematiky památek. Mezi vítěze se zařadil také projekt záchrany pražské rotundy sv. Václava. S ohledem na probíhající Evropský rok kulturního dědictví letošní ceny kladly zvláštní důraz na celoevropský přesah vítězných projektů. Vítězové převezmou ocenění na slavnostním ceremoniálu 22. června, který bude součástí historicky prvního Evropského summitu kulturního dědictví konaného v Berlíně. Občané všech evropských států a dalších zemí světa mohou hlasovat na internetu v kategorii cena veřejnosti, ať už pro své domácí kandidáty nebo projekty dalších zemí. Mezi mimořádné úspěchy celoevropské péče o památky a kulturní dědictví se v roce 2018 mimo jiné zařadily: obnova řeckého byzantského kostela včetně unikátní série fresek z 8.–9. století, provedená díky plodné spolupráci mezi řeckými a švýcarskými organizacemi; nová metoda konzervace evropských historických staveb, která je výsledkem společného podniku pěti institucí z Francie, Itálie a Polska; přes 30 let neúnavné činnosti mezinárodní sítě NGO usilující o záchranu Benátek; nebo založení finského veřejného vzdělávacího programu, jenž zapojuje děti a mladé lidi do péče o národní kulturní bohatství a může sloužit jako inspirace podobným iniciativám napříč Evropou. „Vřele gratuluji letošním ,památkovým šampiónům‘, kteří zvítězili a stali se držiteli Cen Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra. Hluboce na nás zapůsobily mimořádné dovednosti, kreativita, oddanost a velkorysost tolika profesionálních památkářů, dobrovolníků a podporovatelů z celé Evropy. Každý z nich si zaslouží ocenění a další podporu. Naši vítězové jsou živoucím dokladem toho, že naše kulturní dědictví je mnohem více než jen vzpomínka na minulost; je klíčem k pochopení naší současnosti a vkladem do budoucna. Z tohoto důvodu musíme v rámci Evropského roku kulturního dědictví především poukázat na význam našeho sdíleného kulturního dědictví pro budoucnost Evropy,“ konstatoval Plácido Domingo, uznávaný operní pěvec a president organizace Europa Nostra. „V kulturním dědictví všech rozmanitých forem spočívá jedna z nejcennějších předností Evropy. Staví mosty mezi lidmi a komunitami, stejně jako mezi minulostí a přítomností. Je zásadní pro naši evropskou identitu a představuje aktivní prvek podněcující další společenský a ekonomický rozvoj. Gratuluji vítězům Cen Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra za rok 2018 i jejich týmům za mimořádnou a inovativní práci. Díky jejich talentu a nasazení bylo zachráněno a obnoveno mnoho evropských kulturních pokladů. A co je ještě důležitější, jejich práce umožňuje všem lidem bez rozdílu objevovat, zkoumat a být součástí našeho bohatého kulturního dědictví, zcela v duchu Evropského roku kulturního dědictví, který si letos připomínáme,“ řekl Tibor Navracsics, eurokomisař pro vzdělání, kulturu, mládež a sport. Nezávislé poroty expertů zhodnotily 160 soutěžních přihlášek, podaných organizacemi a jednotlivci z 31 evropských zemí, a vybraly vítěze. Ocenění budou předána 22. června 2018 v berlínském Kongresovém centru na slavnostním udělování cen za evropské kulturní dědictví, které společně hostí komisař EU Tibor Navracsics a maestro Plácido Domingo. Během slavnostního předání bude vyhlášeno sedm držitelů hlavní ceny (každý z nich obdrží 10 000 eur) a vítěz Ceny veřejnosti. Akci svou účastí poctí jakožto patron Evropského roku kulturního dědictví v Německu Dr. Frank-Walter Steinmeier, prezident Spolkové republiky Německo. Vítězové představí své úspěchy v oblasti kulturního dědictví na veletrhu excelence konaném v budově Allianz Forum dne 21. června. Zúčastní se i dalších akcí v rámci evropského summitu pro kulturní dědictví s názvem „Sdílení dědictví, sdílení hodnot“, který se uskuteční 18.–24. června v Berlíně. Tento summit společně pořádají organizace Europa Nostra, německý Výbor pro kulturní dědictví (DNK) a Pruská nadace pro kulturní dědictví (SPK). Jeho cílem je podpořit ambiciózní evropský program a akční plán pro kulturní dědictví jako trvalý odkaz Evropského roku kulturního dědictví.   kontakty   Europa Nostra Joana Pinheiro, jp@europanostra.org T +31 70 302 40 55; M +31 6 34 36 59 85 Evropská komise Nathalie Vandystadt nathalie.vandystadt@ec.europa.eu; +32 2 2967083 Rotunda sv. Václava v Praze doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. martin.vlach@mff.cuni.cz, M +420 608 770 918 RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová, karolina.solcova@mff.cuni.cz; T +420 951 552 613; M +420 607 559 129 Mgr. Luboš Veverka lubos.veverka@mff.cuni.cz; T +420 951 551 660   více o oceněných projektech Informace a prohlášení poroty fotografie ve vysokém rozlišení a videa Audio(visual) Statements Stránky Kreativní Evropa www.nase-rotunda.cz   vítězové roku 2018 Kategorie Památková péče Rotunda sv. Václava, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA Misijní dům Poula Egedeho, Ilimanaq, Grónsko, DÁNSKO Sanatorium dr. Barnera, Braunlage, NĚMECKO Winzerberg: terasovité vinice, Postupim, NĚMECKO Byzantský kostel sv. Dominiky (Agia Kiriaki), Naxos, ŘECKO Collaborative Conservation of the Apse Mosaic of the Transfiguration in the Basilica at St. Catherine’s Monastery, Sinai, EGYPT/GREECE/ITALY Botanická zahrada Národního paláce Queluz, Sintra, PORTUGALSKO Pavilonu prince Miloše v lázních Bukovička, Aranđelovac, SRBSKO Pevnost Bač, Bač, SRBSKO Fasáda koleje sv. Ildefonsa, Alcalá de Henares, ŠPANĚLSKO Sorollovy skici Španělska, Valencie, ŠPANĚLSKO   Kategorie Výzkum EPICO: Evropský protokol preventivní ochrany koordinovaný z Versailles, FRANCIE Gruzínské textilie, Tbilisi, GRUZIE CultLab3D: automatizovaná technologie skenování pro 3D digitalizaci, Darmstadt, NĚMECKO Výzkum a katalogizace státní sbírky umění, Bělehrad, SRBSKO   Kategorie Mimořádný přínos The Wonders of Bulgaria Campaigners, BULHARSKO Stéphane Bern, FRANCIE Sdružení mezinárodních soukromých výborů na ochranu Benátek, ITÁLIE Sdružení Hendricka de Keysera, NIZOZEMSKO Tone Sinding Steinsviková, NORSKO Vlastníci soukromých vod v Argualu a Tazacorte, Kanárské ostrovy, ŠPANĚLSKO   Kategorie Vzdělávání, odborná příprava a osvěta Ief Postino: Belgie a Itálie propojené prostřednictvím dopisů, BELGIE Culture Leap: vzdělávací program, FINSKO Národní institut pro kulturní dědictví: vzdělávací a školicí program pro konzervátory, FRANCIE Muzeum sinjské alky, CHORVATSKO Kampaň „povstat z trosek“ koordinovaná z Říma, ITÁLIE Otevřené památky, ITÁLIE GeoCraftNL: projekt hornického dědictví, GeoFort, NIZOZEMSKO Plečnikův dům, SLOVINSKO   Cena Europa Nostra se uděluje také významnému úspěchu v oblasti kulturního dědictví z jedné evropské země, která se neúčastní programu EU Kreativní Evropa. Kategorie Památková péče – Řecká škola Zografyon, Istanbul, TURECKO Rotunda sv. Václava, Praha V rámci ambiciózního projektu proběhla obnova a konzervace torza lodi románské rotundy z pozdního 11. století, které odkazuje až k počátkům osídlení Prahy. Fragmenty stavby byly objeveny v nově odkrytém prostoru uvnitř budovy Univerzity Karlovy (v památkové rezervaci UNESCO). Restaurátorské práce vycházely z filozofie minimálních viditelných zásahů do památky samotné. Projekt, vedený týmem z Univerzity Karlovy, byl finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (EEA/Norskými fondy) a soukromými dárci. Porota ocenila zejména způsob vizuální prezentace archeologických vrstev a úsilí vložené do prezentace a interpretace pozůstatků rotundy. Podle ní je dále projekt příkladem dobře provedeného restaurování „in situ“. První písemné zmínky o rotundě, které datujeme k počátku 13. století, ukazují na úzké spojení místa s českým patronem sv. Václavem. Objekt zanikl v rámci pozdější výstavby nových budov a byl považován za zcela ztracený. Během přestavby stávajících budov v roce 2004 byly objeveny pozůstatky zdiva rotundy. Nalezené šestiboké keramické dlaždice se nevyskytují nikde jinde v Evropě. Objev starších struktur sakrální stavby z poloviny 10. století je významnou součástí historie křesťanství a jeho architektury ve Střední Evropě. Dokládá spojení místa s různými etniky a poskytuje materiál pro srovnávací hodnocení. V rámci projektu vznikl také výstavní prostor, který vhodně prezentuje podlahové dlaždice z 11. století, fragmenty základů a nadzemního zdiva. Samotné nálezy jsou přístupné po pěší lávce doplněné o osvětlení a schůdky. V části rotundy se nachází také replika původní podlahy. Návštěvníkům je dále určena nová multimediální expozice. Archeologický a strukturně historický výzkum vyústil v bohatou dokumentaci nálezů. Realizace projektu je praktickým dokladem významu úzké mezioborové spolupráce. Geodeti, geologové, chemici, matematici, fyzici a umělci pracovali společně s restaurátory a archeology. Jinak by nebylo možné naplnit komplexní cíle projektu. Porota zároveň vyzvedla úsilí univerzity o zapojení této významné památky do vzdělávání studentů a širší veřejnosti. Díky projektu se podařilo také objasnit projekční a technologické principy používané při výstavbě středověkých rotund. Tato unikátní zjištění je možné aplikovat na celou evropskou civilizaci daného období. Souvislosti Cena Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra iniciovala v roce 2002 Evropská komise a od té doby je uděluje nevládní organizace Europa Nostra. Oceněny jsou nejlepší projekty z oblasti restaurování kulturních památek, výzkumu, managementu, dobrovolnických aktivit, vzdělávání a komunikace. Tímto způsobem cena přispívá k upevnění povědomí o kulturním dědictví jako strategickém zdroji evropské ekonomiky a společnosti. Cena se uděluje za podpory programu Evropské unie Kreativní Evropa. Za posledních 16 let podalo přihlášku 2 883 organizací a jednotlivců z 39 zemí. Od roku 2002 vybrala odborná porota 485 vítězných projektů z 34 zemí. Pořadí zemí je v souladu s počtem podaných přihlášek. Na prvním místě je Španělsko s 64 oceněními, následované Velkou Británií (60) a Itálií (41). Nejlepším projektům z výše uvedených bylo rozděleno také celkem 102 grand prix s cenou 10 000 EUR. Cena Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra dále posiluje postavení památkové péče v Evropě tím, že projektům poskytuje velkou publicitu, podporuje mezinárodní výměnu zkušeností a propojuje jednotlivé zúčastněné strany. Také vítězům cena přináší další výhody, jakými jsou větší (mezi)národní publicita, následné získávání finanční podpory či zvýšený zájem návštěvníků. Protože cena vyzdvihuje evropský charakter kulturního dědictví, vzrostlo povědomí i u široké veřejnosti. Cena je tedy klíčovým nástrojem v propagaci evropského dědictví. Europa Nostra Europa Nostra je panevropská federace neziskových organizací, kterou podporuje také široká síť veřejných institucí, soukromých společností a jednotlivců. Organizace zahrnuje více než 40 evropských zemí, a je tak důležitým hlasem občanské společnosti v oblasti ochrany a podpory evropského kulturního a přírodního dědictví. Europa Nostra byla založena v roce 1963 a je dnes považována za nejreprezentativnější síť tohoto zaměření v Evropě. Prezidentem organizace je renomovaný operní pěvec Plácido Domingo. Europa Nostra se účastní kampaní za záchranu nejvíce ohrožených památek, míst a krajinných celků, a to zejména ve svém programu „7 nejohroženějších“. Kromě udělování výše zmíněných cen také vede strukturovaný dialog s evropskými institucemi, čímž se podílí na formulování a implementaci evropské strategie a politik, a koordinuje Evropskou alianci pro dědictví 3.3. Europa Nostra také důsledně podporuje a aktivně se podílí na Evropském roku kulturního dědictví 2018. Kreativní Evropa Kreativní Evropa je program EU, který podporuje kulturní a kreativní odvětví a umožňuje jim intenzivněji přispívat k zaměstnanosti a růstu. Ze svého rozpočtu 1,46 miliardy eur na období 2014–2020 podporuje organizace zabývající se kulturním dědictvím, scénickým uměním, krásným uměním, interdisciplinárními druhy umění, vydavatelskou činností, filmem, televizní tvorbou, hudbou a videoherami, aby mohly působit po celé Evropě, oslovovat nové publikum a rozvíjet své dovednosti nutné pro digitální dobu.   Pražská rotunda sv. Václava získala Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra 2018 [cuni.cz, 15. května 2018] úvodní foto: Svatováclavská rotunda na Malé Straně, M. Frouz

Tisková zpráva o stavu projektu OP Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“

14. květen 2018 - 18:44
V listopadu 2017 bylo na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace zahájeno řešení projektu Operačního programu Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“. Projekt, jehož řešení potrvá do července 2019, je součástí Prioritní osy 4 v rámci OP PPR: vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů. Náplní projektu je podpora vyučujících pečujících o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), obzvláště pedagogů zaměřených na výuku češtiny jako cizího jazyka. V rámci projektu vzniknou metodické materiály, které budou následně testovány v praxi. Zapojeni budou vyučující a studenti ÚČJTK a rovněž absolventi oboru učitelství češtiny jako cizího jazyka působící v praxi. V průběhu prvního monitorovacího období byl v rámci klíčové aktivity 1 (KA1) vytvořen návrh koncepce metodiky, který prošel vnitřní oponenturou a na jejím základě byly rozvrženy práce na jednotlivých kapitolách. Rovněž bylo provedeno dotazníkové šetření sledující potřeby učitelů na všech stupních škol v oblasti práce s žáky s OMJ. Koordinátorka úzce spolupracuje s koordinátory dalších klíčových aktivit tak, aby bylo možné potřeby dalších cílových skupin promítnout do obsahu vznikající metodiky. KA2 bezprostředně vychází z výstupů KA1. Zaměřuje se na přípravu, pilotování, opakovanou realizaci a evaluaci série didaktických kurzů určených pro pedagogy MŠ a ZŠ/SŠ pracující s žáky s OMJ. Pro aktivitu byl opět sestaven řešitelský tým, na základě provedené analýzy potřeb učitelů byla vybrána témata pro jednotlivé části kurzu a tato témata jsou dále rozpracovávána. V rámci KA3 byl pro studenty FF UK připraven seminář „Práce s žáky cizinci ve škole“, který pedagogicky zajišťuje celkem jedenáct odborníků z různých oblastí. Kurz byl zahájen 19. 2. a navštěvuje jej osmnáct studentů. Jeho cílem je připravit studenty na navazující pedagogickou praxi v dalších semestrech. Praxe bude konána na různých stupních spolupracujících škol a studenti si budou moci vyzkoušet jak asistenční práci (individuální podpora), tak lektorování kroužků. V současné době je připravována koncepce kroužků a metodická podpora studentům. V rámci KA 4 byl v únoru 2018 realizován seminář pro zájemce o studium na VŠ z řad studentů 2.–3. ročníků 1. Slovanského gymnázia. Studenti prvních ročníků pražských vysokých škol (FF UK, FSV UK, ČVUT) s nimi sdíleli své zkušenosti a praktické rady. V současné době také ve spolupráci s KA 3 probíhá seminář se zaměřením na přípravu asistentů z řad studentů FF UK. Klíčová aktivita 5 se zaměřuje na přímou spolupráci se školami všech typů vzdělávajícími žáky s odlišným mateřským jazykem a na jejich učitele. Jejím cílem je podporovat sdílení dobré praxe a předávání zkušeností v podpoře žáků s OMJ ve vzdělávacím procesu. V tomto období jsme navštívili pět škol (jednu mateřskou, dvě základní a dvě střední) a zaměřili se na debatu o možnostech přímé podpory v daných institucích a obecně na způsoby sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami formou workshopů, seminářů a barcampů naplánovaných pro školní rok 2018/2019. Z diskusí ve školách tak vyplynula konkrétní koncepce jednotlivých workshopů pro učitele z praxe. v Praze dne 10. 5. 2018 tisková zpráva (PDF)   za řešitelský tým projektu prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. hlavní koordinátor projektu karel.sebesta@ff.cuni.cz  

Transfer poznatků výzkumu do praxe včetně souvisejících služeb Centra pro přenos poznatků a technologií UK

14. květen 2018 - 18:20
Seminář k dalšímu kolu soutěže programu ÉTA TA ČR: představení vize transferu poznatků výzkumu do praxe včetně souvisejících služeb CPPT UK. Program: Představení CPPT UK Co nabízíme v humanitním transferu ze zřetelem na program ÉTA Co plánujeme – rozšíření podpory pro humanitní transfer Humanitní transfer v zahraničí (včetně případových studií) Prostor pro diskusi Prosíme o registraci do 20. 5. na e-mail transfer@ff.cuni.cz. plakát

Vyhlášení jednorázové vnitřní soutěže v rámci programu Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) o místo postdoka na období 07/2018 – 12/2018

14. květen 2018 - 11:23
Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) vyhlašuje jednorázovou vnitřní soutěž o místo postdoka na období 07/2018 – 12/2018. Vítěz soutěže získá pozici v kategorii VP1 do výše max. 0,5 úvazku (při 0,5 úvazku financovanou 15 000 Kč hrubého), a to po dobu 6 měsíců (1. července – 31. prosince 2018). Žadatel musí být držitelem titulu Ph.D., získaného v období let 2010–2018. Do soutěže předkládá konkrétní výzkumný projekt v kterémkoli medievistickém oboru na období 07–12/2018. Publikační výstup z tohoto projektu – v podobě přinejmenším studie v recenzovaném periodiku – nemusí vyjít do konce r. 2018, ale musí být připraven do tisku. Dále se očekává, že vítězný postdok připraví do konce roku 2018 na FF UK k podání výzkumný grant s výhledem na rok 2019. Součástí přihlášky do soutěže je rovněž aktuální CV. Soutěž probíhá ve dnech 15. května – 5. června 2018. O vítězi soutěže rozhodne Rada Progresu Q07, a to do 10. června 2018. Rada si v nutném případě může vyžádat posouzení žádosti od specialisty v daném oboru či na dané téma. Proti rozhodnutí Rady není odvolání. Přihlášky do soutěže, obsahující 1) popis projektu, 2) popis jeho předpokládaného publikačního výstupu, 3) CV a 4) výhled na spolupráci v rámci FF UK, je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz a barbora.kosikova@ff.cuni.cz.

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: obsahový správce webu a sociálních sítí

11. květen 2018 - 15:22
Profil oddělení Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů (OPŘVV) zajišťuje širokou škálu agend, zejména administraci přijímacího řízení do všech stupňů studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské), komunikaci s uchazeči o studium, propagaci studia na fakultě, správu sociálních sítí a hlavního webu fakulty, organizaci akcí pro veřejnost a vzdělávacích kurzů, komunikaci s médii a výrobu a distribuci propagačních předmětů. Úvazek: 1,0 Hlavní odpovědnosti správa hlavní stránky fakultního webu ff.cuni.cz a vybraných sekcí: tvorba obsahu (rozhovory, články, editace dodaných textů), vyhledávání témat; zodpovědnost za jazykovou správnost a stylovou přiměřenost správa kalendáře akcí propagace akcí v rámci fakulty a částečně mimo ni, metodická podpora ústavů a kateder při propagaci správa fakultního facebookového profilu a spřízněných menších profilů: vyhledávání témat, tvorba obsahu, odpovídání na zprávy a komentáře tvorba pravidelného fakultního newsletteru Naše očekávání perfektní znalost českého jazyka VŠ vzdělání (alespoň Bc.) uživatelská úroveň práce s PC (MS Office); znalost redakčního systému WordPress výhodou komunikativnost, pečlivost, spolehlivost a samostatnost znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 základy práce v grafických programech a grafické cítění výhodou znalost vysokoškolského prostředí, ideálně Univerzity Karlovy, výhodou Nabízíme stabilní zázemí největší české humanitní fakulty pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností rozmanitá práce v přátelském prostředí zaměstnanecké benefity Možnost nástupu 1. 7. 2018 nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok; poté se v případě oboustranné spokojenosti smlouva prodlužuje. Přihláška Součástí přihlášky je: podrobný strukturovaný životopis motivační dopis ukázka vlastních textových výstupů (ideálně krátký publicistický útvar: článek, rozhovor, recenze; lze i formou odkazu na web) Přihláška se podává: Elektronicky na e-mailovou adresu hana.bednarova@ff.cuni.cz. Písemně poštou/osobně se všemi přílohami na adresu Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, na obálku napište: obsahový správce OPŘVV. Přihlášky prosím zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 8. 6. 2018. Vyhrazujeme si právo nevybrat žádného z uchazečů/ek, případně výběrové řízení zrušit nebo předčasně uzavřít.  

Personalista/ka Osobního oddělení

11. květen 2018 - 14:44
Personalista/ka Náplň práce kompletní zpracování a vedení personální agendy přidělené části fakulty dle platné legislativy nástupy/výstupy/změny pracovně právních vztahů (pracovní smlouvy, dohody konané mimo pracovní poměr) agenda zaměstnávání cizinců práce s personálním a mzdovým systémem Elanor, WhoIs – zadávání a aktualizace dat evidence lékařských prohlídek Požadavky SŠ vzdělání ekonomického nebo humanitního směru praxe v oboru personalistiky min. 2 roky uživatelská znalost MS Office znalost práce s personálním informačním systémem (zkušenost se systémem Elanor velkou výhodou) znalost pracovně právních předpisů komunikace v AJ výhodou organizační a komunikační dovednosti Nabízíme zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci v příjemném prostředí možnost odborného vzdělávání 5 týdnů dovolené možnost penzijního připojištění s příspěvkem zaměstnavatele zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody Práce na plný úvazek. Pracovní smlouva na dobu určitou. Způsob přihlášení Váš profesní životopis pošlete, prosím, na e-mailovou adresu eva.antosova@ff.cuni.cz, nejpozději však do 20. 5. 2018. Vyhrazujeme si právo nevybrat žádného z uchazečů/ek, případně výběrové řízení zrušit nebo předčasně uzavřít.  

Open Square Festival 2018

9. květen 2018 - 17:23
On 28 April 2018, the fifth year of the Open Square Festival was held on Jan Palach Square.  Visitors could attend exhibitions, lectures, workshops, concerts, guided walks, and boat trips. All events were free of charge. The aim of the festival is to bring together all the different institutions from Jan Palach Square and the immediate vicinity and to animate this beautiful yet neglected square in the centre of Prague. The festival is organised by the Faculty of Arts, Charles University; Czech Philharmonics; Museum of Decorative Arts; Prague Municipal Gallery; Prague Institute of Planning and Development; Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague; Charles Bridge Museum; Prague Conservatoire; Municipal Library of Prague; and Rudolfinum Gallery.

„Pořadí priorit jsem musel přehodnotit“, říká sociolog, hudebník, politik, proděkan a absolvent FF UK Honza Sládek. Se svou kapelou Andband zahraje 16. května na akci Hybernská studentsko-absolventská.

9. květen 2018 - 14:45
Koncert proběhne od šesti odpoledne v Kampusu Hybernská. Jan Sládek v rozhovoru prozrazuje, proč se rozhodl studovat na FF UK a co pro něj fakulta znamená dnes i proč se nestal profesionálním hudebníkem ani politikem. >>> událost Hybernská studentsko-absolventská na Facebooku   Ty sám na svých stránkách definuješ kromě rodiny tři oblasti, které jsou ti nejbližší, a věnuješ jim zřejmě maximálně času: sociologie, zelená politika a hudba. Je některá z těchto oblastí pro tebe nejdůležitější? Člověk si priority musí určovat. Pro mě je první řemeslo, což je sociologie. A teď s mou novou povinností, kdy jsem se stal proděkanem fakulty, jsem samozřejmě musel přehodnotit pořadí priorit, z nichž mi vypadla politika. Na druhém místě je kapela. Za Zelené už nebudu obhajovat zastupitelský post a politiku tím pouštím na další kolej. Pojďme k tvé klíčové prioritě, sociologii. Tu jsi vystudoval na FF UK a posléze na katedře zůstal i v roli pedagoga. Proč sis vybral zrovna sociologii? Na to mám jasnou odpověď. Ještě v maturitním ročníku jsem nevěděl, co chci dělat, a podle toho vypadaly i přihlášky na VŠ. Ale v létě roku 2000 se v Praze odehrály velké tzv. protesty proti globalizaci, které si získaly moji pozornost. V té době jsem začal číst hodně Bělehradského či Kellera a sociologie mě obecně hodně zaujala. Přestože se mi vždycky líbila filozofie, tak bych asi neměl dostatečné potěšení z práce, která se obtížně uplatňuje ve společnosti, tak jak já si představuju. Jsem spíše prakticky orientovaný, byť samozřejmě fandím každému, kdo se věnuje filozofii. Sociologie pro mě tedy byla ideální volba a dodnes se snažím pohybovat v rámci sociologie jak v akademické, tak v aplikované sféře. V rámci studia jsi dlouhodoběji pobýval díky programu Erasmus na univerzitách v USA a ve Francii. Co ti tyto pobyty přinesly? Přinesly mi tři věci, z nichž první jsem se naučil už při prvním pobytu ve státech. Tou bylo být sám za sebe, ačkoliv samozřejmě s dobrou podporou. To, že najednou stojíš sám s krosnou na letišti s cílovou destinací, kde nikoho neznáš, nevíš, co se tam bude dít, a těch nejistot je spousta, a přesto zjistíš, že to jde. Druhou věc, kterou jsem díky tamějšímu pobytu získal, je láska právě toto podnikat. Ještě v USA jsem se proto rozhodl, že chci znovu vyjet někam jinam. V mém případě byla vzhledem k jazykovým vybavenostem jasnou volbou Francie. A třetí, zřejmě nejcennější věcí, kterou jsem získal, je nečekané množství dobrých životních přátel po celém světě. Natrvalo jsi nakonec zakotvil v Praze, a ačkoliv nejsi rodilý Pražák, jsi hodně aktivní a aktuálně jsi i zastupitelem za městskou část, ve které žiješ. Jaká témata v rámci komunální politiky jsou pro tebe prioritní? Prioritním tématem je pro mě téma bydlení, čímž se se zabývám i v sociologii. Problém je, že téma dostupnosti bydlení se dostalo do veřejné diskuze až poslední dva roky. Jsem samozřejmě rád, že jsem se na tom s řadou dalších lidí, kteří se tomuto tématu věnovali mnohem intenzivněji, též podílel. Když jsem ale před čtyřmi lety apeloval na to, že by téma bydlení mohlo být tématem voleb 2014, tak o tom lidé pochybovali. Dnes jsme na zcela jiné vlně a jsou to pouhé čtyři roky. To je to, co mě zajímá, lidsky, profesně i politicky. Třetí doménou, která tě charakterizuje, je hudba, jíž se věnuješ od dětství, a to všemi možnými způsoby. Hraješ v kapele, píšeš texty, píšeš pro hudební časopisy, a dokonce učíš i mladší hudební nadšence. Nepřemýšlel jsi, že by ses hudbě věnoval profesionálně? Jsem moc rád, že na tuto otázku mám úplně jasnou odpověď, což v životě často nemívám. Na začátku mojí hudební kariéry stál můj táta, amatérský muzikant. Aktuálně v mém věku jsem asi na podobné úrovni, na které byl tehdy on v tom samém. Táta mě do muziky nikdy nenutil, čehož si moc vážím a doufám, že sám vůči svým dětem to zvládnu stejně. Nicméně měl samozřejmě velkou radost, když jsem se hudbě začal věnovat, a byl mi vždycky velkou oporou, a to nejen finanční, ale hlavně i odbornou. Vždycky jsem se mohl zeptat, jak zahrát akord v čemkoliv od Mňágy a Žďorp, kvůli kterým jsem vlastně s hudbou začínal. Tátovi jsem ale musel slíbit, že vystuduju vysokou škol,u a pokud možno se hudbou nebudu živit. Tento slib jsem dodržel. A čím více se v hudbě pohybuji a čím více potkávám lidí, kteří se hudbou živí, tím více vidím, že mi táta dal do života dobrou radu. A to nemyslím kvůli penězům, byť to s nimi také souvisí, ale hlavně kvůli svobodě. Díky tomu, že se živím něčím jiným, tak si můžu dovolit hrát, co se mi líbí, s lidmi, kteří se mi líbí, a v prostředích, která se mi líbí. Ve středu 16. května budeš hrát se svou kapelou Andband v Kampusu v Hybernské na akci určené především komunitě studentů, absolventů a vůbec všech lidí s vřelým vztahem k FF UK. Co znamená FF UK pro tebe? Poprvé ve svém dospělém životě, tedy asi po 10 letech sociologické kariéry, jsem aktuálně s novou pozicí proděkana v situaci, kdy chodím každý den do stejné práce se stejnými lidmi. Když započítám dobu studia, jsem na fakultě 15 let. To znamená, že když jdu dnes na poradu základní součásti, tak se tam setkávám i s lidmi, s kterými jsme během studií chodili na pivo do Rudolfina. Jednou větou, filda je pro mě „návrat domů“. Jsi fakultním proděkanem pro informační zdroje. Kromě toho, že se podílíš na celkovém vedení fakulty, jsi tedy i profíkem v IT sféře? Profíkem v IT nejsem, spíše se hodně orientuju v knihovnictví, které je též velkou součástí té agendy. Kdo mě zná, ví, že budování velkých knihoven a prohlížení cizích knihoven je moje velké hobby. Na FF UK se teď potkávám denně se skvělými lidmi, kteří to, co já mám jako hobby, dělají velmi profesionálně a nadšeně. Je to parádní tým. Co se týče IT, řekl bych, že jsem v těch top 10 % uživatelů, ačkoliv za nerda se nepovažuji. Důležitým aspektem té práce na fakultě a obecně v IT je, že nestíháme jako lidé. Chci se proto opět v souvislosti s mojí profesí sociologa věnovat té tzv. wetwarové lidské části IT. Zahrnuje to změnu organizace práce na fakultě a změnu postojů lidí k IT a změnu zažitých jednání. Na fakultě máme na IT skvělý tým lidí, za což jsem strašně rád. Hardwarové věci umíme řešit výborně. A já se budu snažit o to, abychom dokázali vyřešit i věci, které už nejsou v moci ajťáků. Jak se ti daří přeskakovat mezi sociologií – politikou – hudbou – IT – managmentem a hlavně rodinou? Už dlouhodobě mám dva mechanismy. Zaprvé se snažím udržet si schopnost se soustředit, což je v dnešním světě nepříjemně těžké. V soukromém životě mi v tom hodně pomáhají děti, které jsou teď hodně koncentrované. Děti nikdy nezajímá 60 % pozornosti, ty chtějí vždy 100 %. A já takto svým způsobem odpočívám. Tím druhým mechanismem je snaha propojovat. Moje babička kdysi byla velmi znepokojena tím, že se věnuji hudbě. Když jsem pak začínal učit na fakultě, ptala se, jestli mi ta muzika k něčemu je, když učím. A já jsem jí naštěstí mohl odpovědět, že hudba je základ toho učení. Že je to jen další pódium, další publikum, další koncert. Kromě toho kapela přece taky vyžaduje nějaké demokratické vedení a týmovou práci, stejně jako třeba fakultní kolegium. Co se týče politiky, v té je to trochu jiné. Týmového ducha, racionality i meritokracie v ní vnímám trochu méně, nežli bych si přál. V muzice buď umíš hrát, anebo neumíš, podobně jako v akademickém světě. V politice to takto nefunguje a je na každém, jak se k tomu postaví. Možností je samozřejmě vnímat to jako obrovskou nespravedlnost, což je určitě velké pokušení, které jsem sám zažil, a nejsem si jistý, zda jsem obstál zcela se ctí. Přesto to všechno přispívá ke smíření se světem takovým, jaký je. Mimo to v každé velké organizaci, k nimž se fakulta dle všech měřítek řadí, se politika do jisté míry provádí, a je proto dobré na to být připraven. Kromě pozvánky do Hybernské, co bys vzkázal potenciálním budoucím studentům FF UK jako její absolvent? Vzkázal bych jim to samé, co říkám svým studentům v prváku. Aby se rozhlédli kolem sebe. To nejcennější kromě studia, co jim fakulta může poskytnout, už totiž získali. To jsou ti lidé všude kolem nich. Na fakultě vznikají manželství, společně založené firmy, akademické kariéry… A to si myslím, že je na fakultě skutečně to nejdůležitější, a tím se rozhodně nechci dotknout spousty jiných skvělých věcí, které filda má. rozhovor vedla Veronika Nováková  

Ústav bohemistických studií FF UK publikoval videozáznam divadelní hry v podání studentů češtiny pro cizince

9. květen 2018 - 11:02
Výpověď Patrika Ouředníka Europeana pojali studenti jako inscenovaný televizní pořad s názvem Krok za krokem, rok za rokem, osm, osm, osm!, s nímž vystoupili 18. dubna v Kampusu Hybernská.  

Hybernská studentsko-absolventská

4. květen 2018 - 11:36
Ve středu 16. května se v Kampusu Hybernská představí absolventi v pestrých rolích. Máme mezi sebou politiky, skvělé hudebníky i herce! Program je určen studentům a absolventům, ale i všem duším spřízněným s Filozofickou fakultou UK.

Mezinárodní uznání může zpětně povzbudit Iry, aby si svého historického jazyka více vážili, říká o důležitosti překladu oceněný Radvan Markus

4. květen 2018 - 11:02
Český překlad zásadního díla irského modernismu, románu Máirtína Ó Cadhaina Cré na Cille (česky Hřbitovní hlína), získal cenu Magnesia Litera za nejlepší překlad roku 2017. Knihu z irštiny do češtiny přeložil dr. Radvan Markus, který na FF UK vyučuje irský jazyk a literaturu na Ústavu anglofonních literatur a kultur. Redigovala ji Hana Zahradníková, absolventka FF UK, překladatelka a redaktorka nakladatelství Argo.   Jak vůbec vznikl nápad vydat český překlad Ó Cadhainova románu? HZ: Já mám špatnou paměť, proto jsem pátrala v e-mailech a zjistila, že v lednu 2014 jsem Radvanu Markuse oslovila, jestli by Hřbitovní hlínu (v originálu Cré na Cille) nechtěl přeložit. A našla jsem i jeho odpověď: „…je to jedna z mých oblíbených knih a o jejím překladu uvažuju už dlouho.“ Takže to byla snadná domluva. Já jsem v tu chvíli román znala jen „z doslechu“, protože v originálu si ho bohužel přečíst nedokážu, ale znala jsem filmové zpracování (s anglickými titulky), které mě nadchlo. A myslím, že Micheál Ó Conghaile z irského nakladatelství Cló Iar-Chonnacht nás také ponoukal. RM: Já jsem ten nápad pojal vlastně okamžitě poté, co jsem se o knize dozvěděl. Dodnes si pamatuji, kdy a při jaké příležitosti to bylo – v roce 2006 na kurzu irštiny v autorově rodné Connemaře. Kurz probíhal v Centru Máirtína Ó Cadhaina a vzpomínám si, jak se učitel, zděšený tím, že nikdo z žáků o Ó Cadhainovi předtím neslyšel, pustil do dlouhého výkladu o autorovi a jeho nejznámější knize. V té době jsem pracoval na překladu jiného románu z irštiny (L’Attaque Eoghana Ó Tuairisca), a tak mě hned napadlo, že Ó Cadhainem by se dalo časem navázat. Ten čas byl nakonec o hodně delší, než jsem předpokládal. Nejprve byla potíž knihu vůbec sehnat – vydání z roku 1949 i 1996 byla dávno rozebraná a nově měla Hřbitovní hlína v originále vyjít až v roce 2007. Nakonec mi pomohl kamarád Éamon Ó Ciosáin, který knihu celou oxeroxoval a poslal mi kopii poštou. Byť jsem už v té době mluvil irsky docela obstojně, trvalo mi celý rok, než jsem román přelouskal. Během následujících let jsem si Hřbitovní hlínu přečetl ještě několikrát a začal jsem o ní dokonce i učit studenty, nicméně jsem si stále úplně nevěřil, že jsem schopen se s textem, který pro mě byl stále místy nesrozumitelný, náležitě „popasovat“. Konečný impulz přišel teprve od Mícheála Ó Conghaila, ředitele nakladatelství Cló Iar-Chonnachta, který mi na podzim roku 2014 napsal v podstatě direktivní mail, že je knihu potřeba co nejrychleji přeložit do češtiny. V té době se totiž připravovaly anglické překlady románu a Ó Conghaile usiloval, aby se Hřbitovní hlína v co nejbližší době dostala do světa. V případě českého překladu to nakonec trvalo tři roky, ale snad to stálo za to. Jak probíhala práce na překladu tak náročného díla, navíc napsaného v menšinovém jazyce, a následná redakce a korektury? HZ: Dlouho a těžce. Musím znovu říct, že Radvan Markus předvedl úžasný překladatelský výkon. Náročné muselo být už samotné „dekódování“ textu – z velké většiny ho tvoří neuvozené promluvy široké plejády postav, ve kterých se čtenář někdy, hlavně ze začátku, může i zamotat. Překladatel ale nesmí, navíc musí pro každou postavu vymyslet její vlastní originální hlas a ten pak konzistentně, se všemi jeho charakteristikami udržovat v celé knize. Což se Radvanovi skvěle podařilo a redakce byla potěšením. Velmi netradičně jsem tentokrát neporovnávala text překladu primárně s irským originálem, ale s dvěma různými anglickými překlady, s originálem a irským slovníkem v záloze. Takže jsem překladatele možná často nutila znovu kontrolovat i místa, kde to ani nebylo nutné. RM: Asi nejvíce času mi zabralo originálu patřičně porozumět – vzhledem k tomu, že většina knihy je napsaná Ó Cadhainovým rodným nářečím, které obohatil výrazy posbíranými z okolního kraje, ze starších literárních zdrojů i z jiných jazyků, není běžný slovník čtenáři příliš velkou pomocí. Důležitou součástí práce se tak stal čtrnáctidenní pobyt v Connemaře v létě roku 2016, během něhož jsem měl možnost konzultovat obtížná místa textu s rodilým mluvčím a folkloristou Dónalem Ó Droighneáinem. V této souvislosti se sluší poděkovat za podporu Centru Sorchy Ní Ghuairim v Carně, agentuře Literature Ireland a irskému ministerstvu zahraničí. Práce probíhala v přestávkách mezi psaním akademických článků, zdaleka největší část knihy jsem přeložil v létě roku 2015 na chalupě. Vzhledem k provázanosti textu byla zapotřebí velká pozornost a častá kontrolní čtení – ta jsem prováděl po překladu každé kapitoly a cizelováním překladu, poznámek za textem a doslovu jsem strávil i většinu léta roku 2016. Důkladná redakce je pro dílo takové spletitosti zcela zásadní a já měl to štěstí, že jsem mohl redaktorce Haně Zahradníkové v tomto směru zcela důvěřovat. Vyjádřeno hokejovou metaforou, bylo to podobné, jako když útočníkovi sedí za zády dobrý brankář, řekněme Dominik Hašek za svých nejlepších let. Takový útočník se nebojí rozehrát riskantní kombinace, aby soupeřovi vstřelil gól – a podobně jsem se ani já nebál volit při překladu různá nápaditá až nekonvenční řešení, aniž bych se musel bát, že v knize toho zůstane nekonvenčního až příliš. Jak si kniha zatím vede na českém trhu a jakých ohlasů se dočkala? HZ: Na českém trhu si kniha zatím vede po zásluze, ale nad očekávání dobře. Snažili jsme se ji čtenářům přiblížit nejen jako významné dílo irského modernismu, ale i text velmi zábavný a přístupný. Irská literatura a kultura obecně má v Česku tradičně mnoho fanoušků, navíc krásná obálka Jana Augusty jistě také leckoho přilákala, aby vzal knížku do ruky. Máme velkou radost, že si Hřbitovní hlína nachází cestu k mnoha čtenářům. Přispělo k tomu jistě i to, že vyšla celostránková recenze v příloze LN Orientace, na literárním serveru iLiteratura se Hřbitovní hlína stala knihou měsíce, opakovaně o ní referovali i v Českém rozhlase, zprávy o ní se šířily po sociálních sítích, prostě se o ní mluvilo. Všem, kdo si jí všimli a nenechali si to pro sebe, jsme vděční. Jaké jsou reakce z Irska? HZ: Nadšené. Však také bez podpory různých irských organizací by u nás tahle knížka nejspíš nikdy nevyšla. Zejména v agentuře Literature Ireland a pražském velvyslanectví Irska máme dlouhodobě věrné spojence. RM: Díky různým „tamtamům“ se zpráva o udělení Magnesie Litery do Irska dostala téměř okamžitě a poměrně rezonuje v místní irskojazyčné komunitě – do dvou dnů o něm referoval například portál Tuairisc.ie a rozhlasová stanice Raidió na Gaeltachta. V průběhu let je to už třetí cena, kterou dostal nějaký z překladů Hřbitovní hlíny – ocenění se dočkal i anglický překlad dvojice Liama Mac Con Iomaireho a Tima Robinsona a německý překlad z pera Gabriele Haefs. Podobné úspěchy jsou důležité pro irštinu samotnou, neboť mezinárodní uznání může zpětně povzbudit Iry, aby si svého historického jazyka více vážili. Pomáhají také k úpravě kánonu moderní irské literatury, v němž je Ó Cadhain čím dál tím častěji zmiňovaný po boku velmistrů, jako je James Joyce a Samuel Beckett. Pro rozšíření povědomosti o Ó Cadhainovi je však klíčové, aby se zprávy o mezinárodních úspěších jeho díla objevovaly i v mainstreamových anglickojazyčných médiích. Plánujete do budoucna další podobné tituly? HZ: Určitě. Rádi bychom pokračovali s vydáváním Máirtína Ó Cadhaina, ale už máme v záloze i další titul z irštiny. RM: Určitě bych v budoucnosti rád přeložil od Ó Cadhaina i další díla – Hřbitovní hlína tvoří pouze poměrně malou část jeho rozsáhlé a nesmírně rozmanité tvorby. Při četbě Ó Cadhanových povídek, novel a románů má čtenář pocit, že pokaždé začíná odznova – takové totiž mezi nimi najdeme rozdíly v umístění děje, narativních postupech i v jazykových prostředcích. Hřbitovní hlíně je nejpodobnější autorův druhý román Athnuachan (Obnova, vyšel až posmrtně v r. 1995) o stáří hlavního hrdiny, který ze strachu ze smrti propadne hypochondrii a činí všelijaké hlouposti, aby se nakonec dojemně smířil s neodvratným koncem. Podobně jako u Hřbitovní hlíny se příběh jako mozaika skládá z vyprávění různých svérázných postav. Román jiskří humornými historkami o příhodách pošetilého starce, zároveň ho však lze číst i jako epos o pádu hrdiny a působivou výpověď o zániku starého světa, symbolizovaného tradičním irským venkovem. Přeložit Athnuachan je ale dosti náročný úkol – myslím, že dříve se pustím do podstatně kratší novely An Eochair (Klíč, 1967), satiry o nižším státním úředníkovi, jenž omylem zlomí klíč od kanceláře, kde je zamčený, a díky byrokratickému šimlovi zemře dřív, než může být z nedobrovolného vězení osvobozen. Ve vlasti Franze Kafky by téma mohlo rezonovat. A jsou samozřejmě i další autoři… Překládání je ovšem třeba nějak skloubit s akademickou prací, takže než spatří další překlad světlo světa, chvíli to potrvá. rozhovor vedla Petra Johana Poncarová související: S Radvanem Markusem o Hřbitovní hlíně, irské literatuře a překládání [iliteratura.cz, 12. 3. 2018]  

UK zve na výstavu Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů. Jedním z exponátů je i socha T. G. Masaryka z hlavní budovy FF UK

4. květen 2018 - 10:25
Univerzita Karlova připravila unikátní výstavu k výročí založení Československa. Představuje na ní sto exponátů a sto s nimi spojených příběhů – za každý rok existence republiky jeden. Vůbec poprvé veřejnost uvidí obě Nobelovy ceny udělené absolventům pražských univerzit či aktovku Jana Palacha. Výstava s názvem „Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů“ se otevře 10. května 2018 v Křížové chodbě pražského Karolina. „Studenti a profesoři Univerzity Karlovy významně ovlivňovali české dějiny. Zakladatelem státu byl profesor Tomáš Garrigue Masaryk, řada jeho kolegů se stala ministry či přijala roli expertů. Studenti významně zasáhli do dějin během majálesů, pražského jara i roku 1989. Univerzita a republika, to je svým způsobem osudové spojení,“ vysvětluje prorektor Univerzity Karlovy profesor Jan Royt. Dokládat to bude už první exponát, jímž je právě busta profesora a prezidenta Masaryka. „Hned k dalšímu roku 1919 jsme vybrali mapu, kterou geograf Viktor Dvorský připravil jako podklad pro jednání politiků ve Versailles. Profesor Dvorský vlastně vymyslel hranice Československa,“ vysvětluje kurátor výstavy Jakub Jareš. Zcela ojedinělým exponátem bude aktovka, v níž si Jan Palach v lednu 1969 přinesl na Václavské náměstí svůj dopis podepsaný jako Pochodeň č. 1. „Velkou radost máme také z Nobelovy ceny pro manžele Coriovy, kterou se nám podařilo získat z USA. Jsou to absolventi pražské německé univerzity, kteří v roce 1947 obdrželi cenu za lékařství,“ dodává Jakub Jareš. Druhou univerzitní Nobelovu cenu získal v roce 1959 Jaroslav Heyrovský. Na výstavě se objeví také „všednodenní“ exponáty jako například školní počítač československé výroby TEMS z roku 1981, uniforma z vojenské katedry (1983), nádoba na výrobu piva z hrobky vezíra Ptahšepsese (1958) či první československá antikoncepční pilulka (1965). Výstava se dotkne i současných politických témat jako jsou spory o jmenování profesorů prezidentem či Týden neklidu v roce 2012. Vstup na výstavu je zdarma. Na její přípravě se podíleli také studenti FF UK v rámci „výstavního semináře“. Otevřeno denně 10–18 hod. Vstup zdarma.

Česká hra Attentat 1942 zvítězila na festivalu v Berlíně, přesto je v Německu nedostupná

3. květen 2018 - 20:51
Počítačová hra českých vědců, Attentat 1942, vyhrála hlavní cenu na prestižním mezinárodním festivalu počítačových her A MAZE 2018 konaném v Berlíně. Hra je přesto v Německu nedostupná kvůli kontroverzní praxi, která nedovoluje zobrazování nacistických symbolů v počítačových hrách. „Vyhrát hlavní cenu festivalu je skvělý úspěch, A MAZE se dlouhodobě zaměřuje na umělecké a experimentální hry a laťka byla letos hodně vysoko,“ říká Vít Šisler z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí projektu a hlavní herní designér. Attentat 1942 vypráví příběhy z období protektorátu z pohledu lidí, kteří okupaci zažili. Hra je založena na filmových rozhovorech, interaktivních komiksech a autentických záběrech. Postavy ve hře a jejich příběhy jsou fiktivní, ale byly vytvořeny na základě historického výzkumu a dobových svědectví. „Attentat 1942 není pouze historicky věrná a emotivní hra o důležitém tématu, ale používá médium velmi kreativně: je to nová forma dokumentu,“ shodla se porota festivalu A MAZE ve svém finálním hodnocení. „Toto vítězství může být důležitým krokem k oficiálnímu uznání počítačových her v Německu jako kulturního média, které je posuzováno stejně jako ostatní umělecké formy,“ doplňuje Thorsten S. Wiedemann, zakladatel a umělecký ředitel festivalu A MAZE. „Hra je v současné chvíli nedostupná pro německé publikum, protože obsahuje i pasáže zobrazující dobovou nacistickou symboliku,“ vysvětluje Vít Šisler. „Přestože se jedná o původně výukovou hru, která je výsledkem historického výzkumu, praxe kolem povolování počítačových her s výše uvedenou symbolikou je v Německu složitá. Hledáme přesto řešení, která nám umožní hru pro tamní trh zpřístupnit.” „Snažili jsme se vytvořit příběhy a postavy lidí tak, aby co nejvíce respektovaly realitu protektorátu, včetně dobových předmětů a archivních záznamů,“ říká Marie Černá z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. „Odstraňovat nacistickou symboliku z vážné hry o hrůzách nacismu by bylo absurdní,“ doplňuje Jakub Gemrot z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí programátor projektu. Hru Attentat 1942 vyvinuli odborníci z Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Vývoj hry finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky, Technologická agentura České republiky a Akademie věd České republiky. Zisk z prodeje hry je investován do podpory vědy a výzkumu. Praha, 3. května 2018 kontakt pro média: Vít Šisler hlavní herní designér vit.sisler@ff.cuni.cz   Steam Store Page web Press Kit

Video Game on Nazi Occupation Wins Main Prize at Berlin Festival, Remains Blocked in Germany

3. květen 2018 - 16:30
Attentat 1942, a historically-accurate video game about the Nazi occupation of former Czechoslovakia, recently won the “Most Amazing Game Award” at the prestigious A MAZE 2018 Festival in Berlin. Nevertheless, the game is not available in Germany due to the government’s controversial policy that does not allow Nazi symbolism in video games. „Receiving the main award is a great success. The A MAZE festival is well known for its emphasis on artistic and experimental video games and the competition was huge this year,„ says Vít Šisler, the game’s lead designer. „Attentat 1942 shows the profound impact that the war and the Nazi totalitarian regime had on the lives and minds of ordinary people. It immerses players in the living histories of personal tragedy and pain as well as moments of extraordinary hope and courage.„ Based on research conducted by professional historians and documented historical testimonies, Attentat 1942 explores WWII through the eyes of its surviving civilians. Combining interactive comics, video-interviews, and archival film footage, the game presents a unique depiction of the not-so-distant past. “Attentat 1942 is not just a historically important game with an emotional topic, but it also uses the gaming medium in a very creative way: it is a new form of documentary,“ writes the festival jury in its official verdict. „This win could be an important step in getting Germany to officially accept video games as a cultural medium with the same rights and obligations as other art forms,„ says Thorsten S. Wiedemann, founder and director of the A MAZE festival. „The game is currently blocked for the German public, since it contains Nazi symbolism,„ explains Vít Šisler. “Although the game stems from an educational project and results from scientific historical research, the process of receiving approval to release such a video game is complicated in Germany. We are still searching for a solution that would allow the release of the game in Germany.” „We tried to create the stories and characters in the game with maximum respect for the historical realities of the Protectorate of Bohemia and Moravia, including items from daily life and archival footage,„ says Marie Černá, the game’s historian. „Removing Nazi symbolism from a serious game on the atrocities of Nazism would be absurd,“ adds Jakub Gemrot, the game’s lead programmer. Attentat 1942 was developed by Charles University and the Czech Academy of Sciences. It was further supported by the Czech Ministry of Culture and the Technology Agency of the Czech Republic. Media Contact: Vít Šisler Lead Designer vit.sisler@ff.cuni.cz — Steam Store Page: http://store.steampowered.com/app/676630/Attentat_1942 Press Kit: http://attentat1942.com/press Website: http://attentat1942.com  

„Hybernská studentsko-absolventská“ v autorské režii absolventů FF UK rozproudí Kampus Hybernská

3. květen 2018 - 15:49
Ve středu 16. května v čase od 16.00 – 24.00 se představí absolventi FF UK v pestrých rolích. Máme mezi sebou politiky, skvělé hudebníky i herce! Program je  určen studentům a absolventům, ale i všem spřízněným duším s Filozofickou fakultou UK. Nebojte se tedy přijít s celou rodinou a vzít své známé (v Kampusu máme velký dvůr, dětský koutek, kavárnu i bar). Vstup na veškeré akce je zdarma. Program akce: 16.00  Humanitní vzdělání a politická kultura (panelová diskuze) Jakou roli má a mělo by mít humanitní vzdělání v politické kultuře? Jakou roli má a měla by mít univerzita při utváření politické kultury? Humanitní vzdělání a hodnotové priority v politické kultuře? V rámci panelové diskuze budou diskutovat absolventi FF UK: Markéta Pekarová Adamová (poslankyně a místopředsedkyně TOP 09) Olga Richterová (poslankyně a místopředsedkyně Pirátů) Ivan Gabal (sociolog, v letech 2013 až 2017 poslanec za KDU-ČSL) Václav Němec (filozof, FF UK) Moderuje Michal Stehlík (historik, v letech 2006 až 2014 děkan FF UK) — 18.00 Andband (koncert rockové kapely) + speciální absolventská guest star JakoHost (na kytaru hraje absolvent FF UK a její současný proděkan Honza Sládek) — 20.30 Radio Ivo: Život nedoceníš (improvizační rozhlasová hra)                                       Radio Ivo je přenesení rozhlasové hry na divadelní prkna bez jakékoli transformace. Pouze s možností vidět její vznik. Hrají: absolvent FF UK Petr Marek (Midi Lidi), Johana Švarcová (Kazety), Marian Moštík (Láhor/Soundsystem) — 22.00 DJ Gadjo.cz (Radio 1) …to je atmosféra balkánské svatby, narozeninová pitka Fridy Kahlo nebo živelný karneval v Riu!   událost na Facebooku

Představení projektů OP VVV: Excelentní výzkum na Univerzitě Karlově

2. květen 2018 - 16:36
MŠMT: Univerzita Karlova získala ve výzvě Excelentní výzkum podporu pro čtyři projekty. Za FF UK byl podpořen projekt Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (KREAS). Přínos a úkoly podpořených projektů přibližuje prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.

Proběhl Iberoamerický týden: na FF UK vystoupil generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro

2. květen 2018 - 15:17
V rámci Iberoamerického týdne, který pořádalo ve dnech 19.–27. dubna Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci se zastupitelskými úřady španělsky a portugalsky mluvících zemí v Praze, pořádalo Středisko ibero-amerických studií FF UK symposium Cien años de relaciones entre Checoslovaquia/República Checa y el mundo hispánico/lusobrasileño. Akce se účastnili i příslušníci diplomatického sboru a pracovníci Ministerstva zahraničních věcí ČR, kteří vyslechli přednášky o politických, ekonomických i kulturních vztazích Československa a České republiky se zeměmi Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrova od roku 1918 dodneška. Během své dvoudenní návštěvy Prahy navštívil 26. dubna Středisko ibero-amerických studií FF UK generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro, významný latinskoamerický diplomat a politik. Během téměř dvouhodinového setkání se studenty iberoamerikanistiky a hispanistiky hovořil v první části svého vystoupení o současné situaci v Latinské Americe, v druhé odpovídal velmi otevřeně na dotazy studentů. foto: archiv FF UK

Institut pro studium strategických regionů UK zve na veřejnou přednášku prof. Paula Chaistyho

2. květen 2018 - 10:08
Menšinoví prezidenti a koaliční řízení: postsovětští prezidenti v komparativní perspektivě Přednáška se zabývá vzrůstajícím počtem případů formy vlády v současném světě, kterou označujeme termínem koaliční prezidentství. Vychází z poznatků meziregionálního výzkumu projektu vedeného na Oxfordské univerzitě, který zkoumá, jak si postsovětští menšinoví prezidenti získávají a budují podporu v legislativních shromážděních napříč politickými stranami. Paul Chaisty je kmenovým profesorem „ruského vládního systému“ (Russian Government) na St. Anthony’s College Oxfordské university. Mezi jeho publikace patří Legislative Politics and Economic Power in Russia (Palgrave, 2006) a Coalitional Presidentialism in Comparative Perspective: Minority Executives in Multiparty Systems (Oxford University Press, 2018; spoluautor) a velké množství článků v odborných časopisech jako Europe-Asia Studies, European Journal of Political Research, Government and Opposition, Legislative Studies Quarterly, Party Politics, Political Studies, Political Research Quarterly, Post-Soviet Affairs. Jeho výzkum se zaměřuje na legislativu, stranické a zájmové politické skupiny v postkomunistickém Rusku; politické postoje v Rusku; nacionalismus v Rusku a na Ukrajině; a komparaci prezidentských systémů. kdy: 10. května 2018, 17.00–18.30 kde: hlavní budova Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (místnost číslo 313) Přednáška a následná diskuse budou vedeny v angličtině.

Aktuality

- září 18 - jsou...

11. červenec 2018

viz vlevo.

10. červenec 2018