Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 14 min 14 sek zpět

Výběrové řízení na pozici Administrátor/ka projektu financovaného z OP VVV

28. prosinec 2017 - 8:47
 Administrátor/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  Popis pozice a její pracovní náplň shromáždění podkladů ke stanoveným milníkům projektu (zprávy o realizaci a žádosti o platbu) pro projektového manažera příprava reportů o činnosti realizačního týmu a postupu realizace projektu vedení operativní evidence administrace cestovních výdajů a cestovních dohod organizace přípravy klíčových aktivit zápisy ze schůzek, vedení provozní korespondence, adresářů plnění operativních úkolů zadaných projektovým a finančním manažerem archivace veškeré dokumentace spojené s realizací projektu Požadavky vzdělání: min. středoškolské Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) výhodou znalost univerzitního prostředí výhodou zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou bezúhonnost Nabízíme úvazek 1,0 nebo 0,5; na dobu určitou do 31. 12. 2022 hrubou mzdu 30 000 Kč/měs (při úvazku 1,0) práci na zajímavém projektu zázemí velké a solidní vzdělávací instituce pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity Termín nástupu ihned nebo dle dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis (cca 1/2 normostrany) zasílejte na dana.frnkova@ff.cuni.cz do 21. 1. 2018; dříve = lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ADMINISTRÁTOR PROJEKTU”.

Výběrové řízení na pozici Manažer/ka projektu financovaného z OP VVV

28. prosinec 2017 - 8:37
Manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  Popis pozice a její pracovní náplň řízení klíčových aktivit projektu a kontrola dodržování dílčích milníků příprava reportů o činnosti realizačního týmu a postupu realizace projektu participace při zajištění řešení problémů při realizaci projektu vypracovávání zpráv o realizaci a kompletace žádostí o platbu, komunikace s řídícím orgánem MŠMT vypořádání připomínek, oprav a doplnění k jednotlivým žádostem, zprávám a dalším podkladům spjatých s projektem konzultace případných změn v projektu s řídícím orgánem v podobě tzv. změnových řízení vyhodnocování naplňování indikátorů projektu účast na kontrolách ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrol kontrolními a auditními orgány v případě kontroly na projektu dohled nad dodržováním metodiky OP VVV při realizaci projektu dohled na dodržování pravidel publicity OP VVV informování ředitele projektu o pokrocích v projektu a případných problémech jednání s dodavateli Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) znalost univerzitního prostředí výhodou zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou bezúhonnost Nabízíme úvazek 1,0 nebo 0,5; na dobu určitou do 31. 12. 2022 hrubou mzdu 40 000 Kč/měs (při úvazku 1,0) práci na zajímavém projektu zázemí velké a solidní vzdělávací instituce pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity Termín nástupu ihned nebo dle dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis (cca 1/2 normostrany) zasílejte na dana.frnkova@ff.cuni.cz do 21. 1. 2018; dříve = lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PROJEKTOVÝ MANAŽER”.  

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer/ka projektu financovaného z OP VVV

28. prosinec 2017 - 8:29
Finanční manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Popis pozice a její pracovní náplň průběžná kontrola čerpání finančních prostředků v rámci projektu kontrola finančních operací v rámci projektu zajišťování a kontrola obsahové a formální stránky podkladů pro správné zaúčtování, účetní evidenci a úhradu dokladů spjatých s projektem zajištění a kontrola podkladů dle potřeb ekonomického oddělení pro správné zařazení a evidenci majetku příprava ekonomických a účetních podkladů pro potřeby realizačního týmu při sestavování výkazů, zpráv, žádostí, analýz a podobných dokumentů v rámci projektu zpracování a kontrola finančních částí výkazů a dalších relevantních dokumentů v rámci předkládání zpráv o realizaci projektu zpracování a kontrola žádostí o platbu za jednotlivá období účast na kontrolách ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrol kontrolními a auditními orgány v případě kontroly na projektu Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské  ekonomického zaměření Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) výhodou znalost univerzitního prostředí výhodou zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou bezúhonnost Nabízíme úvazek 1,0; na dobu určitou do 31. 12. 2022 hrubou mzdu 45 000 Kč/měs práci na zajímavém projektu zázemí velké a solidní vzdělávací instituce pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity Termín nástupu ihned nebo dle dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis (cca 1/2 normostrany) zasílejte na dana.frnkova@ff.cuni.cz do 21. 1. 2018; dříve = lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – FINANČNÍ MANAŽER”.

Nově vypsaná výběrová řízení: prosinec 2017

21. prosinec 2017 - 11:36
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypsala výběrová řízení na pozice akademických a technicko-hospodářských pracovníků. Nové kolegy hledá Ústav anglického jazyka a didaktiky, Katedra psychologie a Ústav Dálného východu; dále oddělení vědy a osobní oddělení. akademický pracovník – lektor/ka se zaměřením angličtina jako cizí jazyk, angličtina pro akademické účely | úvazek 0,5 | přihlášení do výběrového řízení do 15. ledna 2018 interní výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí Katedry psychologie | přihlášení do výběrového řízení do 19. ledna 2018 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu Dálného východu | přihlášení do výběrového řízení do 19. ledna 2018 historické, lingvistické, sociální vědy: 2 vědečtí pracovníci ve Velké Británii a v Německu | úvazek 0,5 po dobu 12 měsíců | přihlášení do výběrového řízení do 7. ledna 2018 referent/ka Oddělení vědy | plný úvazek | přihlášení do výběrového řízení do 18. ledna 2018 personalista/ka – řízení mezd | plný úvazek | přihlášení do výběrového řízení do 27. prosince 2017 personalista/ka | plný úvazek | přihlášení do výběrového řízení do 27. prosince 2017 V rámci projektu KREAS byla vyhlášena výběrová řízení na pozice manažerů a administrátorů Pro projekt KREAS, financovaný v rámci výzvy OP VVV „Excelentní výzkum“, hledáme pracovníky na pozice finanční manažer/ka, projektu, manažer/ka projektu, administrátor/ka projektu a administrátor/ka veřejných zakázek. Uzávěrka výběrového řízení je stanovena do 21. 1. 2018. Pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. Finanční manažer/ka projektu Manažer/ka projektu Administrátor/ka projektu Administrátor/ka veřejných zakázek

Výběrové řízení ze dne 20. 12. 2017 – Ústav germánských studií / Job offer from 20 December 2017 – Department of Germanic Studies

21. prosinec 2017 - 10:10
English see below Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav germánských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1 Obor a zaměření: nizozemská lingvistika Úvazek: 25 hodin (úvazek 0,625) na dobu určitou Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových vědecká publikační činnost či podíl na ní podíl na administrativní činnosti Požadavky: titul PhD nebo minimálně titul Mgr. a započaté doktorské studium v oboru nederlandistika,      případně obecná lingvistika nebo v jiném příbuzném oboru organizační a pedagogické schopnosti výborná znalost nizozemštiny přiměřená odborná a publikační činnost v oboru prokazatelná perspektiva odborného rozvoje v oboru Předpokládaný nástup: 1. března 2018 Termín přihlášky: 21. ledna 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání (při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Germanic Studies Job title: Assistant /Assistant Professor Expected salary/job rank: AP1 level Field and specialization: Dutch linguistics Workload: 25 hours per week Job description: teaching within the applicant’s specialization, exam participation supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level publishing scholarly publications or participating in research sharing administrative duties Job requirements: doctoral degree, or at least an M.A. degree and commenced doctoral studies either in Dutch or general linguistics or another related area organizational and teaching skills excellent knowledge of Dutch adequate research and publication record in the field of specialization demonstrable prospects of academic development in the field of specialization Expected starting date: March 1, 2018 Application deadline: January 21, 2018 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded (The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.) Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.    

Výběrové řízení ze dne 15. 12. 2017 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 15 December 2017 – Department of English Language and ELT Methodology

21. prosinec 2017 - 10:08
English see below Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Ústavu anglického jazyka a didaktiky Název pracovní pozice: lektor Předpokládaná mzdová třída: L1 Obor a zaměření: angličtina jako cizí jazyk, angličtina pro akademické účely Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Popis pracovní činnosti: výuka praktického jazyka a angličtiny pro akademické účely v bakalářském programu anglistika a amerikanistika Požadavky: rodilý mluvčí angličtiny magisterské nebo bakalářské vzdělání v oborech anglický jazyk, výuka angličtiny jako cizího jazyka, apod. schopnost vyučovat předměty v dalších oblastech se vztahem k výuce anglického jazyka a lingvistiky či didaktiky angličtiny výhodou odpovídající praxe výuky na VŠ organizační a komunikační dovednosti základní znalost češtiny Předpokládaný nástup: 1. února 2018 Termín přihlášky: 15. ledna 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ životopis přehled praxe doklady o vysokoškolském vzdělání Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Department of English Language and ELT Methodology Name of the position: lecturer (L1) Expected pay group: L1 Field and specialization: EFL/English for Academic Purposes Workload: 0.5 (20 hours a week) Work description: teaching EFL/English for Academic Purposes to students of the BA programme English and American studies Requirements: a native speaker of English a BA/MA degree in TESOL, English language, or related fields ability to teach other English-language- or English-linguistics-related subjects (e.g. English for Academic Purposes, TEFL or other) is an advantage adequate teaching experience at the university level organizational and communication skills a working knowledge of Czech Expected start: 10 February 2018 Application deadline: 15 January 2018 Application formalities: application for the selection procedure curriculum vitae overview of teaching experience copies of documents that show academic degrees awarded (Originals of documents will be required for the selection procedure.)  Forms of applying: Electronically: Completing the form at below. Successful application will be confirmed by email. Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.vamberska@ff.cuni.cz. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Name * Surname * E-mail * Mobile phone Date of birth * Attachment * Please attach: curriculum vitae copies of documents that show academic degrees awarded other (for your other documents). The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Wallpapers FF UK

20. prosinec 2017 - 10:30
Pozadí na mobilní telefon ke stažení 640×960 | poměr 3 : 2 | velikost 1423 kB | PDF 720×1280 | poměr 16 : 9 | velikost 1613 kB | PDF 640×960 | poměr 3 : 2 | velikost 1589 kB | PDF 720×1280 | poměr 16 : 9 | velikost 1679 kB | PDF  

Interní výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí Katedry psychologie

19. prosinec 2017 - 14:50
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 19. 12. 2017 interní výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí Katedry psychologie dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 19. 1. 2018 Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Náležitosti přihlášky: aktuální profesní životopis bibliografie odborných prací koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu Dálného východu

19. prosinec 2017 - 14:47
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 19. 12. 2017 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu Dálného východu dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 19. 1. 2018 Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Náležitosti přihlášky: aktuální profesní životopis bibliografie odborných prací koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení vědy

19. prosinec 2017 - 14:06
Referent/ka Oddělení vědy Profil Oddělení vědy Oddělení vědy zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích, agendu imatrikulací a promocí v doktorských studijních programech agendu stipendií a organizaci studentského hodnocení výuky v doktorských studijních programech. Do gesce Oddělení vědy dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu a administrativní agenda činnosti vědecké rady fakulty. Hlavní odpovědnosti Doktorské studium: Komplexní zajištění administrativní agendy spojené s doktorským studiem, tj. zápisy přijatých studentů, evidence studentů v průběhu studia, kontrola studijních povinností, organizace obhajob disertačních prací. administrace stipendií spojených s doktorským studiem, ceny a ocenění Obecné: komunikace se studenty doktorského studia a zaměstnanci FF UK týkající se agendy oddělení vědy archivace dokladů do složek studentů Naše očekávání min. ukončené SŠ vzdělání/VŠ vzdělání v bakalářském programu komunikativní úroveň anglického jazyka velmi dobrá uživatelská úroveň MS OFFICE, zkušenost s dalšími informačními systémy výhodou dobré komunikační schopnosti pečlivost a samostatnost Výhodou znalost vysokoškolského prostředí praxe na obdobné pozici Nabízíme stabilní zázemí největší české humanitní fakulty příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže) pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností Zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení Elektronicky: Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis pošlete na e-mailovou adresu blanka.svobodova@ff.cuni.cz nebo vyplňte dotazník níže. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: Referent/ka Oddělení vědy. Své přihlášky zasílejte nejpozději do 18. 1. 2018. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Opatření děkana č. 19/2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

18. prosinec 2017 - 15:34
Opatření děkana č. 19/2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Doc. Alenka Jensterle Doležalová získala ocenění MIRA

18. prosinec 2017 - 11:27
Dne 12. prosince 2017 převzala doc. Alenka Jensterle Doležalová z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK ocenění MIRA za rok 2017 udělované slovinským PEN klubem. Tato prestižní cena byla paní docentce udělena za zvláštní přínos slovinské a české kultuře, za její slovinsky psanou poezii a prózu i působení v literární vědě s důrazem na alegorické „utváření mostů“ mezi slovinskou a českou kulturou. „Jako autorka se prosadila specifickými reflexemi o literatuře slovinského modernismu, o ženské tvorbě a ženách jako protagonistkách literárních textů. Příznačně rozpoznatelným hlasem, s uvědoměním sebe sama, vzácně utváří současně moderní poezii, prózu i esejistiku,“ zdůvodňuje udělení ocenění předsedkyně komise Martina Ožbolt. Doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležalová, CSc., je přední česko-slovinskou slovenistkou specializující se na problematiku slovinské moderny v středoevropském kontextu, mýtus v literatuře a zejména na tvorbu a postavení slovinských spisovatelek. Působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň je také autorkou několika sbírek poezie a prózy ve slovinském jazyce. Ocenění MIRA je udělováno „Ženským odborem slovinského centra PEN klubu“ výrazným osobnostem, spisovatelkám a intelektuálkám, jejichž tvorba dosahuje mimořádné umělecké či vědecké kvality. Posláním ceny Mira je podpora výjimečných žen, intelektuálek a spisovatelek v oblasti literární vědy, literatury a kultury a ocenění děl s vysokými uměleckými a vědeckými hodnotami. Mezi předchozí laureátky patří např. antropoložka a kritička Svetlana Slapšak.

PF 2018

15. prosinec 2017 - 11:50

PF 2018

15. prosinec 2017 - 11:47
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy přeje všem klidné prožití svátečního období a vše dobré do nového roku.

Uzavřela se badatelská soutěž Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989

14. prosinec 2017 - 15:21
11. prosince vyvrcholila odborným kolokviem badatelská soutěž Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989. Soutěž, zaměřenou na projekty mladých badatelů a badatelek, připravila česká sekce mezinárodního projektu COURAGE (Cultural Opposition – Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries). Cílem projektu je propojovat evropské odborníky zabývající se nezávislou kulturou za komunismu. Jedním z nástrojů k tomu, a zároveň hlavním výstupem projektu má být vytvoření online registru sbírek dokumentujících dědictví kulturní opozice. Cílem badatelské soutěže bylo otevřít prostor pro zapojení mladších generací historiků a historiček do odborné komunity, a tím podpořit zájem o téma na všech úrovních. Díky spolupráci s portálem Moderni-dejiny.cz, který provozuje občanské sdružení PANT, má soutěž i didaktický a popularizační přesah. Úspěšné texty budou publikovány na serveru, který slouží jako zdroj informací a inspirace nejen pro pedagogy, ale také pro zájemce z řad širší veřejnosti. Na tomto portálu má také projekt COURAGE svou sekci, kde se mohou zájemci seznámit například s dostupnými online zdroji k problematice nezávislé kultury. Do soutěže se přihlásilo jedenáct kolegů a kolegyň – badatelů a badatelek, kteří ještě nedosáhli doktorského titulu. Šest z nich poté zaslalo své texty k hodnocení. Závěrečné kolokvium bylo pak nejen příležitostí k setkání a diskuzi mezi odborníky na nezávislou kulturu před rokem 1989, ale také k předání zpětné vazby soutěžícím k jejich textům. Spektrum zpracovaných témat bylo skutečně široké: od vztahů disentu a Státní bezpečnosti přes exilový katolický časopis Studie po bytové divadlo, vězeňská tetování, otázku tzv. „příživnictví“ před rokem 1989 či problematiku výzkumu fungování prostředí fotbalových fanoušků v podmínkách normalizačního sportu. Všichni zúčastnění mohli posléze také obohatit své knihovny publikacemi, kterými přispěly partnerské instituce soutěže. Vedle knižních darů budou soutěžící odměněni také možností publikovat své texty. Na závěr lze konstatovat, že badatelská soutěž poukázala na to, že téma nezávislé kultury před rokem 1989 je nejen pestré, ale také otevřené novým pramenům a přístupům. Zároveň se soutěž stala prostorem pro spolupráci celé řady významných institucí z České republiky a ze Slovenska, jejichž pracovníci podstatně přispěli k průběhu akce: ať již při její propagaci, jako hodnotitelé soutěžních textu, nebo darováním publikací či osobní účastí na kolokviu. Za to všem patří ze strany organizátorů významné poděkování. Soutěžní příspěvky: Jakub Hošek: Základní pravidla hry kočky s myší. O opozičních manuálech pro styk se Státní bezpečností, obrazu správného disidenta, právním povědomí a o tom, proč se StB bála právníků Veronika Jungmannová: Bytové divadlo jako způsob rezistence a vyrovnání se s normalizační realitou Martin Kindl: Reflexe marxismu, socialismu a komunismu v exilovém časopisu Studie v letech 1958 až 1976 Pavel Kovařík: Chachaři a klokani. Cesta mezi neklidné mladíky československých fotbalových ochozů Alena Lochmannová: „Kérky starých muklů“ – Reflexe proměny symboliky a významu tetování v českých mužských věznicích Martin Mejzr: Na čem závisí nezávislost? Fenomén „příživnictví“ a jeho vztah ke kulturním aktivitám v prostředí normalizačního Československa Partneři soutěže: Československé dokumentační středisko, o. p. s., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Historický ústav AV ČR, v. v. i., Historický ústav SAV, Knihovna Václava Havla, o. p. s., Libri prohibiti, z. s., Masarykův ústav a archív AV ČR, v. v. i., Moderní-Dějiny.cz, Paměť národa, PANT, z. s., Post Bellum, o. p. s., Slovenská historická spoločnost pri SAV, Ústav pamäti národa, Ústav politických vied SAV, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Ústav pro studium totalitních režimů, Vojenský historický ústav Bratislava   Soutěž podpořila vydavatelství a nakladatelství: Archiv hlavního města Prahy, Nakladatelství Academia, Nakladatelství Lidové noviny, Vydavateľstvo Kalligram, Vydavatelství FF UK Projekt COURAGE je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU – Horizon 2020, na základě grantové smlouvy č. 692919.

Byl zveřejněn seznam studentů, kterým náleží stipendium za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2016/2017

14. prosinec 2017 - 10:21
Výše stipendia byla stanovena na 10 000 Kč. Stipendium obdrží studenti na účet v průběhu prosince 2017.

Běžky i freeride. Bylo spuštěno přihlašování na zimní kurzy Katedry tělesné výchovy FF UK

13. prosinec 2017 - 18:18
Katedra tělesné výchovy FF UK pořádá běžecké lyžování v Bedřichově (7.–11. 1.) a na Králickém Sněžníku (14.–19. 1.) a freeridový kurz v Rakousku (11.–14. 1. nebo 15.–18. 2.). Na kurzy je možné se přihlašovat do konce prosince. Bedřichov: běžecké lyžování neděle 7. 1. 2018  –  čtvrtek 11. 1. 2018 Běžecký kurz pro všechny, kteří si chtějí zlepšit techniku běhu na lyžích (klasickou techniku i bruslení) a dozvědět se, jak si správně připravit a namazat lyže. Počet účastníků: 15 Ubytování: soukromá chalupa, vícelůžkové pokoje, vlastní spacáky. Sociální zařízení na chodbě. Stravování: individuální, vybavená kuchyňka, obchod s potravinami, kavárna v přízemí Doprava: individuální – doporučená busem z Prahy Černý Most přes Liberec či Jablonec do Bedřichova (2 volná místa u vedoucího kurzu v autě – kdo má zájem) Cena: 1.000 Kč Cena zahrnuje ubytování, instruktory, materiál na přípravu a mazání lyží. Nutno uhradit s přihláškou, nejpozději do 31. 12. 2017. Povinné: běžecké lyže, hole a boty vhodné alespoň na jednu běžeckou techniku (klasika, bruslení), vlastní spací pytel Doporučené: vybavení na klasiku i bruslení podrobnosti & přihláška   Králický Sněžník: běžecké lyžování neděle 14. 1. 2018  –  pátek 19. 1. 2018 Jednodenní výletování na běžkách v oblasti Králického Sněžníku (např. Ramzová, Smrk, Paprsek, Medvědí bouda, Kladská brána, pramen Moravy, Králický Sněžník, Klepáč). Trasy a přejezdy s využitím místní železniční a autobusové dopravy. Počet účastníků: 15 Ubytování: soukromá chalupa v obci Červený potok, vícelůžkové pokoje, vlastní spacáky. Sociální zařízení na chodbě. Stravování: individuální, vybavená kuchyňka Doprava: individuální (2 volná místa u vedoucího kurzu v autě – kdo má zájem, pište) Cena: 1.300 Kč Cena zahrnuje ubytování, instruktory, vypůjčení bobů na putování. Povinné: běžecké lyže, hole a boty vhodné i do neupraveného terénu, vlastní spací pytel Doporučené: běžecké vosky, korek podrobnosti & přihláška   rakouská oblast Krippenstein: freerideový kurz buď 11.–14. 1., nebo 15.–18. 2. 2018 Jedná se o speciální kurz lyžování ve volném terénu! Během kurzu se zdokonalíte v jízdě ve volném terénu v hlubokém sněhu, naučíte se základy vyhledávání zasypaného v lavině a také se dostanete do míst, kam byste se třeba sami neodvážili. Předpokladem je dobrá jízda na lyžích nebo na snowboardu! Termín bude upřesněn podle sněhových podmínek předběžně přihlášeným koncem prosince. Termín kurzu může být po dohodě s přihlášenými změněn vzhledem k povětrnostním a sněhovým podmínkám. Počet účastníků: 10 Ubytování: v horské chatě Gjajd Alm Stravování: snídaně nebo polopenze – ceny budou upřesněny Doprava: osobními auty – odjezd z Dejvic v 7:00 Cena: cca 7.300 Kč – bude upřesněno podle ceny ubytování, stravování a ceny permanentky Platba: záloha 4.000 Kč do 30. 12. 2017 na č. ú. 2900183681/2010, VS datum narození, doplatek týden před začátkem kurzu na stejný účet. Do poznámky uveďte své jméno a freerideový kurz. Povinné: lyžařské (snowboardové) vybavení v dobrém technickém stavu, vhodné pro jízdu ve volném terénu, lyžařská helma, lavinový vyhledávač, sonda, lopata, lyžařské brýle, brýle proti sluníčku, krém s UV filtrem. Pojištění léčebných výloh v zahraničí pro jízdu mimo sjezdovky. Podmínky účasti: včasné přihlášení a zaplacení kurzu. Respektování bezpečnosti v horách a pokynů instruktorů. podrobnosti & přihláška

České literární centrum, sekce Moravské

13. prosinec 2017 - 11:00
České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, uvádí ve spolupráci s Východoevropským klubem FF UK a Českou asociací ukrajinistů program s rezidentkou ČLC, ukrajinskou spisovatelkou a překladatelkou Jevhenijí Kononenko.

Studenti Ústavu translatologie FF UK vytvořili německou verzi Bílé paní na hlídání

13. prosinec 2017 - 8:08
Studenti Ústavu translatologie FF UK pod vedením dr. Věry Kloudové a dr. Christofa Heinze ve spolupráci s Českou televizí, Goethe-Institutem a DAAD vytvořili německou mutaci ke klasickému kreslenému večerníčku „Bílá paní na hlídání“. Česká Bílá paní tak získala německý hlas, titulky, pracovní listy pro učitele a další didaktické materiály. Po francouzské verzi téhož večerníčku, kterou rovněž vytvořili studenti translatologie, jde o další projekt, který bude na webu České televize sloužit primárně k jazykovému vzdělávání nejmenších (nejen televizních) diváků.  

Vyhlášení soutěže Specifický vysokoškolský výzkum 2018

13. prosinec 2017 - 7:04
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy informuje o možnosti podávání projektových žádostí do soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 2018 na Univerzitě Karlově. Projekty je možno zaslat do 16. ledna 2018 e-mailem na grantové oddělení FF UK. Další podrobnosti naleznete na webu univerzity. S dotazy se obracejte na adresy kornelia.smieskova@ff.cuni.cz nebo adriana.harnuskova@ff.cuni.cz.

Aktuality

Další termíny výuky (Dějiny pedagogiky II.) s dr. Pavlem Neumeisterem budou probíhat 6. 4. 2018...

18. březen 2018

Předmět Základy sociální politiky bude vyučován blokově v termínech 27. dubna 12,00 -...

18. březen 2018

Z důvodu trvalé změny v rozvrhu (Teorie výchovy bude vyučována ve čtvrtek v čase 10:00-11:30 v č...

02. březen 2018