Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 8 min zpět

Konference Dějiny ve veřejném prostoru

31. říjen 2018 - 11:52
Fórum Dějiny ve veřejném prostoru vzniklo jako vzdělávací platforma několika institucí, které spojuje zájem o „public history“, historické vzdělávání a popularizaci historiografie. Letošní první ročník se zaměří na vztah české společnosti a historických výročí ve snaze otevřít diskuzi nad podobami a způsoby, jakými si připomínáme minulost. Konference proběhne ve dnech 8. a 9. listopadu na FF UK a v Dominikánské 8.

Výběrové řízení ze dne 31. 10. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 31 October 2018 – Faculty of Arts

31. říjen 2018 - 11:13
Job Title: Visiting Researcher Contract Type and Salary: Research Fellow (VP) level 2-3, up to 87 500 CZK/month before tax Work Pattern: Full-Time (40 hours/week) for 6-8 months Field: philosophy, religious studies, literature, art This is a position planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University Job Description: Researcher in the Creative Laboratory (VOICE) – one of the three Humanities Research Centers based at the Faculty of Arts, Charles University, Prague (https://hrc.ff.cuni.cz/en/creative-laboratory-voice/). The Creative Laboratory is a unique research infrastructure among Czech institutions, enabling researchers to abandon the existing patterns of thought about sciences, arts and technologies by systematically transcending their traditional understanding and redrawing their boundaries. The main objective of our research agenda is the origin and position of creativity in the Euro-Atlantic area as the key principle of a free society. Research of cultural creativity is conducted along the lines of the concept known as self-producing (autopoietic) systems, which include society – especially the interconnected society of today – as well as economy, politics, science, literature, religion, media, education and others. The emphasis is placed on the self-reflexive aspect of autopoiesis, as it has been traditionally cultivated in philosophy and has recently been adopted by the pragmatic theories of language, cognition and culture, by the theory of an autonomous literary field, by cognitive sciences and artificial intelligence. The position is open for scholars specializing in any field of the humanities focused on the reflection of the role of cognition, language, and creativity as an important source of social and cultural dynamics. Extensive publication activities and lecturing relevant to the Centre’s research are required. Specific tasks include: Conducting original research in collaboration with other members of the research team leading to a joint publication of at least one open-access study in one of the journals indexed by the Thomson Reuters Web of Science, Scopus, or ERIH+ databases; consultations with students conducting thematically relevant research; active attendance at a conference / seminar / workshop organized by the Faculty of Arts (at least once every 6-month period); active participation at an international conference. Profile of candidate: Education: PhD title or its equivalent (level 8 according to the ISCED) obtained at least seven years prior to submitting your application; previous employment: at least part-time (0.5 FTE) research position at an institution outside the Czech Republic held for a minimum of two years within the past three-year period; funding: coordinating (as a Principal Researcher) at least one international grant project (the grant being awarded on the basis of international competition and at least partially financed from other sources than those of the country of the grantee’s residence) or a national grant (except grants provided by the home institution); publication profile: at least three publications in journals indexed by the Thomson Reuters Web of Science, Scopus, or ERIH+ databases within the last five years. Expected start: 1 September 2019 Application deadline: 5 December 2018 (notification January) Documents to be submitted: Application form The application file must also include: research proposal focusing on: explanation of the importance of the mobility for the research career of the applicant and of the choice of the institution; description of research activities at the institution and their relevance; relevance of previous research of the applicant; benefits of the proposed research for the host institution; PhD diploma; CV + bibliography; confirmation of the awarded (inter)national grant as per specifications in the „Profile of Candidate”; PDFs of at least three publications as per specifications in the “Profile of Candidate”.   Application procedure: Send the application with all attachments by email to Mrs. Hana Holubová (hana.holubova@ff.cuni.cz). Contact person for the Creative Laboratory (VOICE) center: Mr. Martin Pehal (martin.pehal@ff.cuni.cz) Originals of documents will be required for the selection procedure. The Committee can choose to invite all or selected applicants to a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview.

Prof. Josef Opatrný, vedoucí Střediska ibero-amerických studií FF UK, obdržel Řád aztéckého orla, nejvyšší mexické státní vyznamenání udělované cizincům

31. říjen 2018 - 9:58
Řád udělený za dlouhodobou propagaci mexické historie a kultury v ČR a za podporu česko-mexických vztahů převzal významný český iberoamerikanista 30. října na půdě velvyslanectví Spojených států mexických z rukou J.E. pí. Rosaury Leonory Rudea Gutierrez. Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., je od roku 1990 vedoucí Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Významně se zasloužil o rozvoj oboru od jeho samých počátků a dlouhodobě určuje směry bádání nejen v kontextu České republiky, ale v dílčích oblastech i na úrovni mezinárodní. Aktivně se podílí na životě univerzity, je vysoce oceňován jako pedagog a zároveň i jako popularizátor vědy. V letech 1963–1968 vystudoval na FF UK obory historie a bohemistika. Badatelské zájmy profesora Opatrného se soustředí na problémy dějin amerického kontinentu v 19. století, zejména pak na otázky nacionalismu, migrací a kontaktů mezi střední Evropou a Novým světem. Ve svých analytických monografiích stejně jako v popularizačních pracích spojuje zájem o globální procesy se stejně intenzivním zájmem o mikrohistorické pohledy do každodenního života. Právě jeho popularizační práce již před rokem 1989 představovaly české veřejnosti málo známá témata a osobnosti z dějin Severní a Jižní Ameriky. Za zásluhy v oblasti popularizace mu byla dvakrát udělena cena Miroslava Ivanova (2005, 2014) a jednou cena Egona Ervína Kische (2006). V roce 2002 jako výraz uznání za zásluhy o podporu vztahů mezi Českou republikou a Španělskem mu byl králem Juanem Carlosem I. propůjčen Řád Isabely Kastilské v hodnosti komandéra a v roce 2008 španělský Řád za zásluhy. Letos mu byla udělena cena Gratias Agit Ministerstva zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Petr Kukal, mluvčí FF UK Foto: Velvyslanectví Spojených států mexických v České republice

Ústav etnologie FF UK a CEFRES zvou na přednášku profesora Didiera Fassina Revisiting thing theory. An ethnography of prison worlds

30. říjen 2018 - 18:55
Ústav etnologie FF UK a CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) srdečně zvou na přednášku profesora Didiera Fassina „Revisiting thing theory. An ethnography of prison worlds“, která se uskuteční 31. října v 17:00 v místnosti 200, nám. Jana Palacha 1/2 v Praze. Přednáška je součástí série „Ethnography and Theory“ organizované Ústavem etnologie FF UK. Department of Ethnology and CEFRES invite you to attend a lecture by Professor Didier Fassin „Revisiting thing theory. An ethnography of prison worlds“ on October 31st, 5:00 pm, room 200, nám. Jana Palacha 1/2, Prague. The lecture is a part of „Ethnography and Theory“ series organized by Institute of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University.

Výběrová řízení FF UK | říjen 2018

30. říjen 2018 - 10:55
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků. Výběrové řízení ze dne 31. 10. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 31 October 2018 – Faculty of Arts The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for the Visiting Researcher. Field and specialization: philosophy, religious studies, literature, art. Applications by 5. 12. 2018. Výběrové řízení na pozici Technik přípravy a realizace investic FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Technik přípravy a realizace investic. Výběrové řízení ze dne 25. 10. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 25 October 2018 – Faculty of Arts FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici vědecký pracovník. Obor a zaměření: na výzkum v oblasti historie studené války a dějin mezinárodních vztahů s důrazem na aktivity zemí východního bloku ve třetím světě. Přihlášky je nutno podat do 30. 11. 2018. / Field and specialization: interdisciplinary area studies and new methodologies on the threshold of humanities and social sciences. Applications by November 30, 2018. Výběrové řízení ze dne 24. 10. 2018 – Ústav východoevropských studií/ Job offer from 24 October 2018 – Department of East European Studies FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: Kavkazologie. Přihlášky je nutno podat do 25. 11. 2018. / Field and specialization: Caucasology. Applications by 25. 11. 2018. Výběrové řízení ze dne 24. 10. 2018 – Katedra logiky/ Job offer from 24 October 2018 – Department of Logic FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: logika, základy matematiky. Přihlášky je nutno podat do 26. 11. 2018. / Field and specialization: logic, foundations of mathematics. Applications by 26. 11. 2018. Výběrové řízení ze dne 12. 10. 2018 – Katedra sociologie/ Job offer from 12 October 2018 – Department of Sociology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: sociologie. Přihlášky je nutno podat do 19. 11. 2018. / Field and specialization: Sociology. Applications by 19. 11. 2018. Výběrové řízení na pozici vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie. Podávání přihlášek je možné do 8. 11. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy. Podávání přihlášek je možné do 8. 11. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hospodářských a sociálních dějin Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hospodářských a sociálních dějin. Podávání přihlášek je možné do 8. 11. 2018. Výběrové řízení ze dne 20. 9. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 20 September 2018 – Faculty of Arts FF UK vypisuje výběrové řízení na vědeckého pracovníka (ve Švýcarsku). Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Přihlášky je nutno podat do 21. 10. 2018. / Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. Applications by 21. 10. 2018. Výběrové řízení ze dne 20. 9. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 20 September 2018 – Faculty of Arts FF UK vypisuje výběrové řízení na vědeckého pracovníka (v Dánsku). Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Přihlášky je nutno podat do 21. 10. 2018. / Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. Applications by 21. 10. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu. Podávání přihlášek je možné do 24. 10. 2018. Výběrové řízení na pozici Referent/ka Referátu přijímacího řízení FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Referátu přijímacího řízení. Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2018 – Katedra psychologie / Job offer from 13 September 2018 – Department of Psychology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent nebo profesor. Obor a zaměření: psychologická metodologie nebo klinická psychologie. Přihlášky je nutno podat do 14. 10. 2018. / Field and specialization: psychological methodology or clinical psychology. Applications by 14. 10. 2018. Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2018 – Katedra psychologie / Job offer from 13 September 2018 – Department of Psychology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: obecné základy psychologie nebo klinická psychologie. Přihlášky je nutno podat do 14. 10. 2018. / Field and specialization: general foundation of psychology or clinical psychology. Applications by 14. 10. 2018. Výběrové řízení ze dne 11. 9. 2018 – Ústav teoretické a komputační lingvistiky/ Job offer from 11 September 2018 – Institute of Theoretical and Computational Linguistics FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Lingvistika / Počítačové zpracování české morfologie. Přihlášky je nutno podat do 15. 10. 2018. / Field and specialization: Linguistics / Computer processing of Czech morphology. Applications by 15. 10. 2018. Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry estetiky Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry estetiky. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu hudební vědy Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu hudební vědy. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Katedry filmových studií Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry filmových studií. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018. Interní výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího Střediska ibero – amerických studií Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Střediska ibero – amerických studií. Podávání přihlášek je možné do 10. 10. 2018.

Vydavatelství FF UK představuje první svazek nové knižní edice Medium

29. říjen 2018 - 11:02
Nová ediční řada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zpřístupní českým čtenářům i akademikům široké rozpětí středověkých textů v kvalitních překladech. Hlavní hodnotou edice přitom je šíře záběru překládaných textů, která by měla v co největší míře reprezentovat mnohotvarost a bohatství středověké literatury a kultury. Prvním svazkem edice Medium, kterou řídí PhDr. Jiří Starý, Ph.D., z Ústavu germánských studií, je výbor ze staroseverských rytířských ság v překladu Mgr. Markéty Ivánkové, Ph.D., absolventky oboru germánských literatur. Rytířské ságy patří mezi méně známé žánry staroseverské literatury. Tento termín je už od středověku souhrnným označením pro staroseverské verze několika skupin literárních textů, které původně vznikaly ve Francii. Kniha K čemu tak velká slova? Staroseverská rytířská literatura I. představuje oba hlavní typy těchto riddarasogur: primární, tj. adaptované překlady francouzských předloh, i vlastní volnější skandinávské zpracování na jejich motivy, tzv. sekundární ságy. České publikum tak poprvé dostává příležitost seznámit se nejen s vážně míněnými texty určenými pro norský královský dvůr, se ságami o rytířích krále Artuše či Karla Velikého, ale také s pozdějšími islandskými ságami, vyznačujícími se větší dávkou ironie a vlastním pojetím dvornosti. Pro překlad byly vybrány čtyři texty rytířské epiky z Norska a Islandu ze 13. a 14. století: Sága o Erexovi, Artušovu rytíři, oddíl „O runzivalské bitvě“ ze Ságy o Karlu Velikém, Sága o Tristramovi a Ísoddě a Sága o Krásném Baringovi. Můžeme tak sledovat pomyslnou cestu severské epiky od berserků – válečníků severského boha Ódina – ke dvorným rytířům a zpět. Koupit v e-shopu Koupit v e-shopu (e-kniha PDF) V edici Medium připravujeme: Řád pro poustevnice (Ancrene Wisse) překlad Klára Petříková Příběhy o skaldech překlad Jiří Starý a kol. Gesta Chuonradi překlad Eva Vláčilová Cantigas de Santa Maria překlad Matouš Jaluška Staroseverská rytířská literatura II. překlad Markéta Ivánková

Prestižní vydavatelství Emerald Publishing vydalo knihu doktora Petra Lupače z Katedry sociologie FF UK

29. říjen 2018 - 10:18
Kniha Beyond the Digital Divide: Contextualizing the Information Society reviduje dosavadní výzkum digitální propasti, tedy vztahu mezi užíváním internetu a sociální nerovností, a jeho klíčovou tezi postulující nerovný přístup k internetu jako nový zdroj sociální nerovnosti. Petr Lupač představuje základní stavební kameny teorie informační společnosti a její současné nejvlivnější verze. Na základě systematického představení dosavadních poznatků v této oblasti identifikuje a kriticky analyzuje šest předpokladů přítomných v převládajícím chápání digitální propasti. Kniha vrcholí navržením nového, kontextuálního přístupu k chápání digitální propasti a promyšlením důsledků tohoto přístupu pro informační politiky, teorii informační společnosti a roli sociální vědy v procesu informatizace. Kniha je aktualizovanou, globální verzí českého vydání, které vyšlo v roce 2015 ve vydavatelství SLON pod názvem Za hranice digitální propasti. Volně ke stažení je úvodní kapitola knihy. Mgr. Petr Lupač, Ph.D., působí na FF UK na Katedře sociologie od roku 2008. Absolvoval výzkumné a vědecké pobyty na University of Liverpool, Kansas State University a New York University. Věnuje se problematice techniky, nových médií a globalizace. Od roku 2015 působí jako konzultant při přípravě a implementaci Strategie digitální gramotnosti ČR pro roky 2015–2020. Je českým zástupcem World Internet Project.    

Výběrové řízení ze dne 25. 10. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 25 October 2018 – Faculty of Arts

25. říjen 2018 - 12:23
English see below Název pracovní pozice: Vědecký pracovník (Russian and East European Studies, Oxford School of Global and Area Studies, Oxfordská univerzita) Obor a zaměření: postdoktorand se zaměřením na výzkum v oblasti historie studené války a dějin mezinárodních vztahů s důrazem na aktivity zemí východního bloku ve třetím světě. Jedná se o pozici naplánovanou v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy) Předpokládaná mzdová třída: VP2 Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců Popis pracovní činnosti: 6 měsíců vědecký pobyt v Russian and Euroasian Studies Centre, School of Interdisciplinary Area Studies, Oxfordská univerzita: zapojení do badatelského týmu přijímající zahraniční instituce, pravidelné konzultace s mentorem realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu z oblasti historie studené války se zaměřením na aktivity zemí bývalého východního bloku ve Třetím světě prohloubení vědecké zahraniční spolupráce s vybranou institucí příprava mezinárodní publikace aktivní účast na mezinárodní konferenci / semináři / workshopu k tématu probíhajícího výzkumu (v případě, že tato akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci) během pobytu bude badatel v pravidelném kontaktu s vedoucím svého domovského pracoviště a radou Institutu pro studium strategických regionů 6 měsíců takzvaná návratová fáze spočívající v působení na FF UK následující formou: badatel bude pokračovat ve výzkumu a v publikování jeho výsledků po návratu bude v semináři ISSR prezentovat výsledky svého bádání a svých zkušeností bude nadále v kontaktu se zahraničními kolegy a bude se podílet na realizaci společného badatelského projektu a konference Požadavky: titul PhD. v oboru historie-obecné dějiny výborná kompetence v anglickém jazyce slovem i písmem, umožňující realizaci výzkumu a prezentaci výsledků na mezinárodních fórech vědecko-výzkumná a publikační činnost v oboru zkušenosti s působením ve vědeckých projektech výhodou Předpokládaný nástup: 1. března 2019 Termín přihlášky: 30.11. 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti výzkumný záměr (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v češtině), i s odůvodněním relevantnosti pobytu na zvolené instituci pro realizaci navrženého výzkumu předběžný souhlas vedoucího týmu / supervizora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu. Mentor v zahraničí se musí podílet na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 mezinárodně uznatelné publikační výstupy evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS. Zároveň tyto publikace musí být typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review.“ kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Kontaktní osoba za Institut pro stadium strategických regionů (hrc.ff.cuni.cz): prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., olga.lomova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Name of the position: researcher (Russian and East European Studies, Oxford School of Global and Area Studies, Oxfordská univerzita) Expected pay group: VP2 Field and specialization: post-doc researcher specialized in the study of the history of the Cold War and international relations, especially the activities of the countries of the Eastern Bloc in the Third World. This is a position planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University Workload: 0.5 (20 hours a week) for a period of 12 months Work description: 6-month research stay at Oxford School of Interdisciplinary Area Studies, University of Oxford involvement in the research team of the host foreign institution, regular consultations with the mentor realization of own specific research topic from the field of the Cold War History, concretely the activities of the countries of the Eastern Bloc in the Third World establishment/enhancement of foreign cooperation with the selected institution preparation of publication to be published outside Czech Republic active participation in the conference / seminar / workshop etc. on a topic related to the research conducted (if this event is organized by the host institution, it must be an international one) during the stay the junior will be in constant contact with the director of his home department and the council of the Institute for the study of Strategic Regions 6 months of a so-called return phase involving the following activity at FA CU: the researcher will continue the research and publication of its results upon returning will present at the seminary of the ISSR the results of his/her research and experiences will remain in contact with colleagues from the host foreign institution and realize joint research and conference Requirements: PhD. in the field of General History excellent competence in the English, both oral and written, making possible the realization of the research and the presentation of its results on the international forums professional and publication activity in the field previous experience with research grants is an advantage, but not a requirement Expected start: March 1, 2019 Application deadline: November 30, 2018 Application formalities: Application form overview of publication activity overview of research activity research proposal (up to 3 pages long including documents and literature, in Czech), including a justification of relevance of stay at Oxford School of Global and Area Studies to the implementation of the research proposed preliminary consent of the foreign institution’s team leader / supervisor to the acceptance into the research team and mentoring the research in question. The foreign mentor is required to have participated in at least one international or national grant over the last five years as an investigator or co-investigator; at the same time, the grant must not be an internal one, or the mentor must demonstrate publication activity – over the last five years, at least three internationally recognizable publication outputs registered in the Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS database. At the same time, these publications must be „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ and „review.“ copies of documents on education certificates of completed education (copies)  Forms of applying.: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The contact person for the Institute for the Study of Strategic Regions (hrc.ff.cuni.cz): Prof. Olga Lomová; olga.lomova@ff.cuni.cz. The selection committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Přednášku Zoltána Kövecsese Issues in the Diachronic Study of Metaphors si zájemci poslechnou ve středu 31. října

25. říjen 2018 - 12:13
„In the talk, I will be concerned with three issues that all have to do conceptual metaphors from a diachronic perspective. Two of the issues will be responses to certain criticism of conceptual metaphor theory (CMT) and one involves a recent suggestion concerning the role of CMT in understanding the historical development of a language´s lexicon.“ Zoltán Kövecses Wednesday 31. 10. 17:30 – 19:00 nám. Jana Palacha 2, Praha 1, room 104

V Kampusu Hybernská se uskuteční podzimní SWAP oblečení pro studenty i veřejnost

25. říjen 2018 - 9:59
Zbavte se oblečení, na které se Vám ve skříni akorát práší, a odneste si nové kousky s příběhem! Všichni máme přebytky šatů, které neunosíme. Přijďte zažít radost z jejich sdílení a ulovte si jiné kusy, jimž dáte nový život. SWAP oblečení a doplňků pro studenty FF UK i veřejnost proběhne 1. 11. 2018 od 16:30 do 20:00 v Malém přednáškovém sále (za kavárnou) v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1). A oblečení s sebou, ať je co vyměňovat. Poplatek 100 Kč za osobu, platí se u vstupu. Registrace nutná.  

Výsledky voleb do Studentské rady FF UK

25. říjen 2018 - 9:22
Byly zveřejněny výsledky středečního hlasování na valné hromadě Studentského fondu FF UK, z. s.

Prof. Housková obdržela stříbrnou medaili FF UK

24. říjen 2018 - 14:05
Prof. PhDr. Anna Housková, CSc., patří k nejvýznamnějším českým hispanistům a je nejen vynikající literární badatelkou, ale rovněž oblíbenou pedagožkou, která dokázala nadchnout pro španělsky psané literatury nespočet studentů a vychovat další generace hispanistů, kteří nyní působí na různých univerzitních pracovištích. Velký kus práce odvedla také jako ředitelka Ústavu románských studií FF UK v letech 2003–2011. Podílela se a nadále podílí na různých projektech a grantech (Prvouk, Progres, KREAS; v období 2014–2016 GAČR). Profesorka Housková vystudovala obor španělština – čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Titul PhDr. získala za práci o románu Gabriela Garcíi Márqueze, docenturu získala v roce 1997, profesuru v roce 2005. Působila v Ústavu pro českou a světovou literaturu Akademie věd, kde v letech 1990–1993 vedla oddělení světové literatury. Od roku 1993 přednáší na FF UK v Ústavu románských studií. Zabývá se především hispanoamerickou literaturou a dílem Jorge Luise Borgese, Gabriela Garcíi Márqueze, Alejo Carpentiera nebo Josého Ortegy y Gasseta. Vystupuje na mezinárodních hispanistických kongresech, je redaktorkou časopisů Svět literatury a Litteraria Pragensia a členkou poradního sboru Philologia Hispalensis. Na počátku své dráhy se věnovala překládání divadelních her a filmů pro dabing. Pozdější překlady hispanoamerických a španělských esejů jsou součástí snahy zprostředkovat myšlení této oblasti. Uspořádala výbor iberoamerických esejů Druhý břeh Západu (2004). Jako editorka se podílela na vydání mnoha sborníků, mj. Konec a počátek: literatura na přelomu dvou staletí (2012), Literatura na hranici jazyků a kultur (2009), Kultura a místo (2001), Román a ”genius loci” (1993). V současné době připravuje k vydání monografii Nekonečný Borges. V roce 2016 byla vyznamenána Řádem Isabely Katolické (Orden de Isabel la Católica) za mimořádný přínos pro hispanistiku.

Výběrové řízení ze dne 24. 10. 2018 – Ústav východoevropských studií/ Job offer from 24 October 2018 – Department of East European Studies

24. říjen 2018 - 14:01
English see below Ústav východoevropských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent Obor a zaměření: Východoevropská studia se zaměřením na Kavkazologii Předpokládaná mzdová třída: AP3 Úvazek: 1,0 Popis pozice: výuka v oboru uchazečovy specializace, očekává se především výuka na úrovni magisterského studia vedení studentských prací a projektů výzkum v oboru uchazečovy specializace podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce Požadavky: titul docenta v oboru Kavkazologie pedagogická praxe výborná znalost minimálně jednoho z jazyků Kavkazu, literatur a kultury Kavkazu schopnost učit minimálně v jednom světovém jazyce (anglický, francouzský či ruský jazyk) přiměřená odborná a publikační činnost v oboru organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. ledna 2019 Termín přihlášky: 25. listopadu 2018 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis přehled praxe přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Department of East European Studies Job title: Assistant Professor Field and specialization: Eastern European Studies with specialization in Caucasology Expected salary/job rank: AP3 Full-time position (40 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, primarily M.A. level courses will be expected supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements: docent in the area of specialization adequate teaching experience excellent knowledge of minimally one language of Caucasus, literature and culture of Caucasus ability to teach in at least one world language (English, French, or Russian language) adequate publication record in the field of specialization organizational and administrative skills Expected starting date: January 1, 2019 Application deadline: November 25, 2018 Complete applications will include the following: application to the selection procedure curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz. The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Opatření děkana č. 14/2018 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2018

24. říjen 2018 - 10:44
Opatření děkana č. 14/2018 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2018

Veřejné čtení a promítání FRANKENREADS proběhne u příležitosti dvoustého výročí slavného románu

24. říjen 2018 - 10:21
Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK zve na veřejné čtení a promítání, které pořádá u příležitosti dvoustého výročí slavného románu Frankenstein pocházejícího z pera anglické autorky Mary Shelleyové. Událost se bude konat 30. října od 16 do 22 hodin v Hybernské 4. V příjemném prostředí Kampusu Hybernská proběhne téměř dvouhodinové promítání zaměřené na filmová zpracování románu s krátkými ukázkami z více než dvaceti filmů. Průřez filmovou tvorbou přiblíží, jakým způsobem byly základní myšlenky románu zpracovány a k jakým proměnám na filmovém plátně docházelo. Vzpomenuta budou třicátá léta s nezapomenutelným Borisem Karloffem a stejně tak i léta čtyřicátá, kdy se po boku Frankensteinova umělého člověka objevuje Drákula a vlkodlak. Ukázky přiblíží také vědeckou krutost a bezohlednost, které se staly oblíbenými tématy pro filmová zpracování padesátých a šedesátých let a které později v sedmdesátých letech díky explicitnějšímu zobrazení sexuality získaly mnohem hororovější odstín. Opomenuty nebudou ani adaptace z let devadesátých a nedávné produkce, které navazují na věčná témata románu jako vědecká zodpovědnost, tajemství života a smrti a osobní identita. Večer také proběhne veřejné čtení románu, do kterého se může zapojit kdokoliv, kdo bude mít zájem. Připraveny jsou desetiminutové úryvky původního anglického textu z roku 1818 i český překlad pozdějšího vydání. Na závěr večera bude promítnut film, který se tematicky váže k románu Frankenstein. Úvod i komentáře k filmům jsou v angličtině, stejně tak i ukázky z filmů. Čtení bude probíhat v angličtině i češtině. Událost je volně přístupná, je možné se dostavit a stejně tak odejít v jakýkoliv čas. Pro více informací navštivte webové stránky či Doodle, na kterých lze najít harmonogram čtení úryvků.

Výběrové řízení ze dne 24. 10. 2018 – Katedra logiky/ Job offer from 24 October 2018 – Department of Logic

24. říjen 2018 - 10:15
English see below Katedra logiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: logika, základy matematiky Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 1.0 Požadavky: dokončené doktorské vzdělání (Ph.D.) v oboru logika či příbuzných oborech přiměřená odborná, výzkumná a publikační činnost v oboru ochota pružně reagovat na potřeby katedry, pokud jde o typ, zaměření a rozsah vyučovaných předmětů schopnost učit v českém jazyce a později též v anglickém jazyce (od října 2019) přednost budou mít kandidáti s mezinárodní stáží po skončení doktorského studia (postdoc) v trvání alespoň 6 měsíců Předpokládaný nástup: 1. ledna 2019 Termín přihlášky: 26. listopadu 2018  Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis se seznamem publikací kopie dokladů o vzdělání představa o působní na pracovišti (max. 2 strany) Způsoby přihlášení: E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu radek.honzik@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Logic Name of position: academic employee – associate professor Field: logic, foundations of mathematics Expected salary class: AP2 Contract: 100% Requirements: finished doctoral studies (Ph.D.) in logic or related fields appropriate research and publication record in the field flexible approach to department’s needs regarding the type, scope and extent of classes which are to be taught by the candidate ability to teach in Czech and starting October 2019 also in English priority will be given to candidates with an international position after obtaining the PhD degree (postdoc), with duration of at least 6 months Expected start of work: January 1, 2019 Application deadline: November 26, 2018  Application requirements: Application form CV with publication list copy of education certificates motivation letter (max. 2 pages) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to radek.honzik@ff.cuni.cz. Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Číslo 4 žije – Předvečírek století

24. říjen 2018 - 9:10
Filozofická fakulta UK a Magistrát hl. m. Prahy zvou na oslavy 100 let republiky v Kampusu Hybernská.

Univerzita Karlova otevírá veřejnosti své budovy

22. říjen 2018 - 14:40
UK: Filozofická fakulta UK společně s dalšími fakultami Univerzity Karlovy ve dnech 27. a 28. října od 10 do 16 hodin otevře své prostory široké veřejnosti. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost podívat se do míst, která nejsou běžně dostupná, a zúčastnit se komentovaných prohlídek, které je seznámí s historií a současností objektů. Registrace nutná předem.

Novou Studentskou radu FF UK můžete volit již tuto středu

22. říjen 2018 - 10:59
Využijte příležitost aktivně se podílet na správě akademické obce FF UK. Přijďte ve středu 24. října od 16:00 na valnou hromadu Studentského fondu FF UK, z. s., během které se budou volby konat. Volit i kandidovat má právo každý student fakulty.

FF UK rozvíjí akademickou spolupráci s íránskými univerzitami i kulturními institucemi

19. říjen 2018 - 13:20
Katedra Blízkého východu ve spolupráci s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK usilují o založení katedry bohemistiky na Univerzitě Šahída Čamrána v Ahvázu. Naopak jako jediné pracoviště v ČR nabízí FF UK studium íránistiky. V návaznosti na výsledky předchozích jednání a aktivit v roce 2017 navštívily na přelomu září a října 2018 PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. z Katedry Blízkého východu FF UK a doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v rámci projektu Internacionalizace Íránskou islámskou republiku. Na Univerzitě Šahída Beheštího a v kulturním institutu Šahr-e ketáb (Book City) v Teheránu a na Univerzitě Šahída Čamrána v Ahvázu realizovaly přednášky o českém jazyce, literatuře, Univerzitě Karlově a u příležitosti 50. výročí úmrtí také o íránistovi Janu Rypkovi. Všechna vystoupení byla ex post obšírně medializovaná a v akademických kruzích i v odborné veřejnosti kladně hodnocená (novinové odkazy a podrobné zprávy o přednáškách byly publikovány v několika významných íránských periodikách). Kromě přednášek proběhla významná jednání s prorektorem pro zahraničí Univerzity Šahída Čamrána v Ahvázu Dr. Alírezou Džalílífarem o smlouvě Erasmus plus. Ústav výuky perštiny pro cizince je ochoten připravit kurz perštiny a dvoutýdenní program s prohlídkou kulturních pamětihodností Íránu výhradně pro studenty FF UK. Diskutována byla také možnost založit na tamní univerzitě katedru bohemistiky. O kulturní spolupráci pak obě akademičky jednaly s ředitelem teheránského kulturního institutu Alírezou Mohammadcháním. Institut poskytne formou daru Katedře Blízkého východu publikace, které bude česká íránistika potřebovat, organizačně a propagačně zajistí přednášky o tématech z českého jazyka a literatury a české íránistiky a zváží vyslání íránských odborníků na prozkoumání dosud nezpracovaných perských rukopisů v Národní knihovně Praha. Následně se v této záležitosti Dr. Mohammachání osobně setkal s Mgr. Knollem v NKP při své návštěvě Prahy. Íránistika má na Filozofické fakultě Univerzitě Karlově dlouhou tradici. Jako samostatný obor existuje od roku 1925. V posledních letech dochází k jejímu posilování, velkou důležitost mají vazby na íránské univerzity, umožňující oboustrannou mobilitu studentů i akademiků. FF UK je v současnosti jediným místem v ČR, kde lze obor studovat. V létě 2018 byla íránistika úspěšně reakreditována jako specializace v rámci programu Blízkovýchodních studií. Integrace do lépe čitelného celku v západní Evropě a v USA běžného konceptu Middle Eastern Studies umožňuje na jedné straně udržet silnou jazykovou výuku perštiny i dějin a literatury Íránu, na straně druhé zvyšuje akademickou relevanci směrem k práci s moderními přístupy a kontextualizaci do aktuální problematiky blízkovýchodního regionu. Je zřejmé, že význam Íránu v následujících desetiletích poroste na akademické, kulturní, ale také politické a hospodářské rovině. FF UK může včasným rozvinutím existující spolupráce s Íránem ze strany íránistické i bohemistické posunout svou již existující exkluzivitu v této oblasti na ještě vyšší úroveň. Pro FF UK je prestižní také podíl na založení bohemistických studií v Íránu – prvních v oblasti Blízkého východu – a metodologická i praktická pomoc při výuce češtiny jako cizího jazyka (ÚČJTK a ÚBS) i mezinárodní výzkumná spolupráce v oblasti výuky cizích jazyků. Petr Kukal, mluvčí FF UK