Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 1 min zpět

Student Production of William Shakespeare’s Twelfth Night

26. březen 2019 - 17:44
Every year, a group of students from Charles University prepares a production of a play by William Shakespeare under the direction of Mr John Martlew. This year, they have chosen the comedy Twelfth Night in the original Elizabethan English. All performances take place in Divadlo Na Prádle and start at 19.00. There are three dates: 31 March, 2 & 3 April. Tickets are available from the theatre or at the Faculty of Arts (200 CZK, students 150 CZK). Invitation: „Better a witty fool, than a foolish wit.“ In the household of Countess Olivia, two campaigns are being quietly waged – one by the lovesick Duke Orsino against the heart of the indifferent Olivia; the other by an alliance of servants and hangers-on against the highhandedness of her steward, the pompous Malvolio. When Orsino engages the cross-dressed Viola to plead with Olivia on his behalf, a bittersweet chain of events follows. Shakespeare Production presents William Shakespeare’s Twelfth Night, directed by John Martlew, featuring Sára Benešová, Pavel Ďuriš, David Fojtík, Juraj Horváth, Martin Churavý, Mikhail Kiristaev, Vojětch Kudla, Mikuláš Mařík, Michal Otáhal, Tezera Ottová, Tim Postovit, Tomáš Suchánek, Katrina Trompak, and others. Come to see (at least) one of the three performances at Divadlo Na Prádle.

Asistent/ka Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

26. březen 2019 - 17:11
Profil oddělení Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů zajišťuje širokou škálu agend, zejména administraci přijímacího řízení do všech stupňů studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské), komunikaci s uchazeči o studium, propagaci studia na fakultě, správu sociálních sítí a hlavního webu fakulty, organizaci akcí pro veřejnost a vzdělávacích kurzů, komunikaci s médii a výrobu a distribuci prezentačních předmětů.  Hlavní odpovědnosti administrativa oddělení (spisová služba, účetnictví, evidence majetku, objednávky a nákupy aj.) zajišťování běžného provozu oddělení zajišťování komunikace (osobní, telefonické, e-mailové) směrem dovnitř i ven z fakulty administrativní výpomoc pro agendu přijímacího řízení administrativa vzdělávacích kurzů a dalších akcí distribuce a výpůjčky konferenčních a propagačních předmětů, péče o sklad Naše očekávání ukončené SŠ vzdělání výborné komunikační schopnosti, příjemné vystupování uživatelská úroveň práce s PC (MS Office) pečlivost, spolehlivost a samostatnost komunikativní úroveň anglického jazyka znalost vysokoškolského prostředí výhodou   Nabízíme stabilní zázemí největší české humanitní fakulty pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností rozmanitou práci v přátelském prostředí zaměstnanecké benefity Možnost nástupu: 1. 6. 2019 nebo dle dohody (lze dříve) Výše úvazku: 1,0 První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok; poté se v případě oboustranné spokojenosti smlouva prodlužuje. Způsoby přihlášení Elektronicky: Přihlášku, tj. motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis, pošlete, prosím, na e-mailovou adresu hana.bednarova@ff.cuni.cz. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou nebo doručit osobně na adresu Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, na obálku napište: Asistent/ka OPŘVV. Své přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 14. 4. 2019. Vyhrazujeme si právo nevybrat žádného z uchazečů/ek, případně výběrové řízení zrušit nebo předčasně uzavřít.

Konference Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce připomněla stoleté výročí vzdělávání v tomto oboru

25. březen 2019 - 15:44
Dvoudenní konferenci na oslavu výročí a Světového dne sociální práce zrealizovala 19.–20. března Katedra sociální práce FF UK společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. V rámci konference získal vyznamenání in memoriam bývalý člen katedry prof. Igor Tomeš. Na konferenci vystoupilo přes dvacet přednášejících, včetně vedoucí katedry na FF UK dr. Kateřiny Šámalové a dalších fakultních pracovníků. K akademizaci oboru sociální práce významnou měrou přispěla právě Katedra sociální práce na Filozofické fakultě UK, která byla prvním porevolučním vysokoškolským pracovištěm v České republice vzdělávajícím v tomto oboru. Za dlouhodobý přínos pro sociální práci byla v průběhu konference rovněž udělena cena MPSV ČR Gratias prof. JUDr. Igorovi Tomešovi, CSc., nestorovi české a mezinárodní sociální politiky a internímu členovi Katedry sociální práce FF UK, který se v 90. letech zasloužil o její založení. Petr Kukal, mluvčí FF UK Foto: MPSV ČR

Lecture by Professor Timothy Power (University of Oxford): Bolsonaro and the Rise of Right-Wing Populism in Brazil

23. březen 2019 - 18:15
The Faculty of Arts cordially invites you to the lecture by Professor Timothy Power (University of Oxford): Bolsonaro and the Rise of Right-Wing Populism in Brazil. 28 March 2019, Faculty of Arts main building (Room 300), 15:50 – 18:00 Abstract: The election of Jair Bolsonaro in October 2018 surprised many observers. This presentation argues that Bolsonaro’s election was only possible due to a confluence of several severe and simultaneous crises, including a massive economic recession, a corruption scandal, the political polarization following the impeachment of Dilma Rousseff in 2016, and a worsening of public security. The presentation also analyzes trends and issues emerging in Bolsonaro’s first 100 days in office. Bio: Professor Timothy J. Power, Head of Oxford School of Global and Area Studies; Director of the Brazilian Studies Programme; Professor of Latin American Politics I am a comparative political scientist with a deep commitment to interdisciplinary area studies. I completed my PhD in political science at the University of Notre Dame in 1993. I then taught at Louisiana State University and Florida International University before arriving in Oxford in 2005. From 2008 to 2012 I directed the Latin American Centre, and I became Head of the Oxford School of Global and Area Studies (OSGA) in 2018. My research concerns democratization and political institutions (parties, legislatures, and elections) in modern Latin America, especially Brazil. With Cesar Zucco (Fundação Getúlio Vargas), I co-direct the Brazilian Legislative Surveys, which have recorded the opinions of Brazilian politicians in every parliament elected since 1990. Recently, I have been working with several colleagues on the cross-regional implications of some of Latin America’s experimentation with democratic institutions, particularly the question of how presidents cope with increasingly fragmented parliaments. This resulted in a recent book: Paul Chaisty, Nic Cheeseman, and Timothy J. Power, Coalitional Presidentialism in Comparative Perspective: Minority Presidents in Multiparty Systems (Oxford University Press, 2018). Some of my other recent publications include a book co-edited with Peter R. Kingstone, Democratic Brazil Divided (University of Pittsburgh Press, 2017), and a chapter with Scott Mainwaring and Fernando Bizzarro, “The Uneven Institutionalization of a Party System: Brazil,” in Mainwaring, ed., Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse (Cambridge University Press, 2018). Journal articles forthcoming in 2019 include “Mapping Ideological Preferences in Brazilian Elections, 1994-2018: A Municipal-Level Study” with Rodrigo Rodrigues-Silveira, in the Brazilian Political Science Review; and “Flying Solo: Explaining Single-Party Cabinets under Minority Presidentialism,” with Paul Chaisty, in the European Journal of Political Research.

Výběrové řízení na pozici fakultního správce EIZ

22. březen 2019 - 16:40
Knihovna FF UK hledá pracovníka na pozici fakultního správce elektronických informačních zdrojů. Úvazek 1.0, nástup dle dohody (předpoklad – duben 2019).   Náplň práce akvizice, evidence a správa elektronických informačních zdrojů komunikace s technickou podporou a správci EIZ na celouniverzitní úrovni komunikace s uživateli, asistence a řešení uživatelských problému v práci s EIZ pořádání školení práce s EIZ pro studenty a akademiky fakulty Očekáváme alespoň obecnou orientaci v problematice EIZ (znalost nabídky EIZ na UK, životního cyklu EIZ a procesů akvizice, správy a zpřístupňování) uživatelská znalost práce a vyhledávání v elektronických zdrojích (vyhledávání v databázích a práce s vyhledávacími službami) absolvované či probíhající knihovnické nebo informační vzdělání nebo praxe; pozice je vhodná i pro studenty oboru informačních studií a knihovnictví počítačová gramotnost – jistota v práci s počítačem, schopnost vyhledávat a hodnotit informace na internetu, znalost práce s aplikacemi balíku MS Office komunikativnost, systematičnost, schopnost samostatně řešit problémy Nabízíme kompletní zaškolení a uvedení do agendy pružnou pracovní dobu s možností přizpůsobení individuálním potřebám stravenky 5 týdnů dovolené plat dle vnitřních mzdových tabulek FF UK zaměstnanecké benefity V případě zájmu o nabízenou pozici pošlete CV a stručný motivační dopis e-mailem asistence ředitelky Knihovny FF UK Bc. Janě Hezinové (jana.hezinova@ff.cuni.cz) do 31. 3. 2019.

Zemřel historik umění prof. Vojtěch Lahoda

22. březen 2019 - 12:48
S lítostí a smutkem sdělujeme, že v pondělí 18. 3. 2019 zemřel ve věku 63 let významný český historik umění prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.  Profesor Lahoda se specializoval na dějiny a teorii českého modernismu a avantgardy zasazené do evropského kontextu a na dějiny českého moderního umění druhé poloviny 20. století, které vnímal v celé jejich šíři, složitosti i mezioborovém přesahu. Celý svůj život věnoval vědecké práci v Ústavu dějin umění AV ČR, kde byl i dlouhá léta ředitelem. V roce 1999 byl jmenován docentem pro obor dějiny a teorie umění, v roce 2007 profesorem. Od roku 2001 vyučoval na Ústavu dějin umění FF UK v Praze a přednášel i dějiny moderního a současného umění na pražské FAMU. Lahoda své budoucí vědecké směřování předznamenal již ve své  diplomové práci o Karlu Černém na katedře dějin umění FF UK v Praze v roce 1979. Během 80. let začal publikovat v časopisech Umění, Výtvarná kultura a Výtvarný život, kde je podepsán především pod texty zabývajícími se osobnostmi českého a světového kubismu (Josef Čapek, Karel Černý, Emil Filla, Pablo Picasso), uměním avantgardních hnutí 20. let (Devětsil a sociální civilismus), ale i soudobým uměním (Karel Malich). Z osobností českého moderního umění věnoval Lahoda intenzivní zájem poznání díla Karla Černého a především se dále věnoval osobnostem Emila Filly a Zdenka Rykra. Snaha o zhodnocení jejich díla vyústila jak v monografické zpracování jejich tvorby, tak v rozsáhlé výstavní projekty. Tvorbou a odkazem Zdenka Rykra se zabýval v několika vlnách již od poloviny 90. let a dalo by se říci, že tohoto, do té doby ne příliš známého, umělce znovu objevil pro veřejnost.  Mimo to je Lahoda autorem řady knižních monografií zpracovávajících tvorbu Jana Autengrubera, Libora Fáry, Miroslava Hájka, Josefa Sudka, Karla Teigeho, ale i sbírkotvornou činnost Vincence Kramáře, díky čemuž významně přispěl k poznání dějin českého umění 20. století. Hlavní náplní Lahodovy práce byly kromě knižního zpracování tvorby jmenovaných umělců i výstavní projekty, ve kterých tvorbu vybraných autorů umisťoval do evropského kontextu. Nesoustředil se však jen na jednotlivé osobnosti, ale svými texty se snažil postihnout i přesah určitých fenoménů. Profesor Vojtěch Lahoda byl respektovanou a vysoce ceněnou autoritou oboru doma i v zahraničí, jak o tom hovoří řada významných mezinárodních projektů, kterých se účastnil či se na nich podílel nebo je i sám inicioval. Jeho jméno bylo zárukou neotřelého pohledu na svět dějin umění a nejvyšší kvality pedagogické práce přenesením a zapojením aktuálních výsledků vědecké práce do výuky i seznamováním studentů s nejnovějšími poznatky mezioborového bádání. Jeho přednášky a semináře byly studenty oblíbené, se zájmem očekávané a s nadšením navštěvované. Předčasný odchod tohoto moudrého a laskavého člověka je velkou ztrátou nejen pro všechny jeho blízké, přátele, kolegy a studenty, ale i pro celý obor dějin umění.

Opatření děkana č. 7/2019 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2020/2021

22. březen 2019 - 11:19
Opatření děkana č. 7/2019 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2020/2021

Opatření děkana č. 6/2019 Změna opatření děkana č. 4/2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve znění opatření děkana č. 4/2018

22. březen 2019 - 11:16
Opatření děkana č. 6/2019 Změna opatření děkana č. 4/2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve znění opatření děkana č. 4/2018

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií

21. březen 2019 - 13:12
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 20. března 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 22. dubna 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu politologie

21. březen 2019 - 13:09
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 20. března 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu politologie dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 22. dubna 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu pro archeologii

21. březen 2019 - 13:00
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 20. března 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro archeologii dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 22. dubna 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje.   Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu českých dějin

21. březen 2019 - 12:58
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 20. března 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu českých dějin dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 22. dubna 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.  

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry tělesné výchovy

21. březen 2019 - 12:55
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 20. března 2019 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry tělesné výchovy dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 22. dubna 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia

21. březen 2019 - 12:52
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 20. března 2019 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 22. dubna 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.  

Opatření děkana č. 5/2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

21. březen 2019 - 12:37
Opatření děkana č. 5/2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2019

Nově otevírané programy: je mezi nimi ten váš?

19. březen 2019 - 16:22
Nově otevřené bakalářské a navazující magisterské programy mají zveřejněné oborové požadavky přijímací zkoušky a otevřenou elektronickou přihlášku. Přihlášky se podávají a administrativní poplatky se hradí do 15. 4. 2019; přijímací zkoušky se uskuteční ve standardních květnových a červnových termínech.

Nově bylo otevřeno několik bakalářských a magisterských programů

19. březen 2019 - 15:15
Nově otevřené programy mají zveřejněné oborové požadavky přijímací zkoušky a otevřenou elektronickou přihlášku. Lhůta pro podávání přihlášek na ně je do 15. 4. 2019, do tohoto data je také potřeba uhradit administrativní poplatek. Přijímací zkoušky se uskuteční ve standardních květnových a červnových termínech (pozvánky obdržíte elektronicky do konce dubna 2019). Programy sdruženého a dvouspecializačního studia bude možné studovat v kombinaci s programy stejného typu, na které se podávaly přihlášky do 28. 2. 2019 u bakalářského studia a u kterých probíhá přijímací řízení do 31. 3. 2019 u navazujícího magisterského studia.    

Výběrová řízení: právník / právnička a administrátor/ka veřejných zakázek

19. březen 2019 - 14:30
Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního řízení ve studijní oblasti atd. Aktuálně se pro posílení Právního oddělení děkanátu FF UK hledá: právníka / právničku s následující základní agendou: metodické a administrativní vedení veřejných zakázek, zpracování a kontrola soukromoprávních smluv; administrátora / administrátorku veřejných zakázek pro pozici zajišťující administrativní vedení veřejných zakázek.

Vyšly Politicky korektní pohádky, které přeložili studenti Ústavu translatologie FF UK

19. březen 2019 - 11:59
Nakladatelství Albatros vydalo Politicky korektní pohádky z pera amerického spisovatele Jamese Finna Garnera. Český překlad pohádek, které "přehodnocují vše, co jste kdy v pohádkách četli", vznikl ve specializovaném překladatelském semináři pod vedením Mgr. Terezy Markové, vyučující a doktorandky Ústavu translatologie FF UK.

Výběrové řízení na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek

19. březen 2019 - 9:54
Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního řízení ve studijní oblasti, atd. Aktuálně se pro posílení Právního oddělení děkanátu FF UK hledá administrátor/-ka veřejných zakázek pro pozici zajišťující následující základní agendu: administrativní vedení veřejných zakázek. Popis pozice a její pracovní náplň příprava a administrace zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy a pravidly Univerzity Karlovy a příslušných dotačních programů samostatná administrace veřejných zakázek administrace spojená s vyhlášením výběrového řízení, procesem přijímání nabídek a s jejich následným hodnocením u všech druhů veřejných zakázek zajištění komunikace s účastníky zadávacích řízení metodická podpora zadávajících útvarů, poradenská činnost zejména v oblasti vhodné definice technických požadavků a stanovení hodnotících kritérií zveřejňování a správa dokumentů všech druhů veřejných zakázek na profilu zadavatele v rámci aplikace E-ZAK Nabízíme úvazek 1,0 pracovní smlouva na 1 rok, v případě osvědčení prodloužení pracovněprávního vztahu stabilní zázemí velké vzdělávací instituce zajímavou a odpovědnou práci odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK příležitost k profesnímu růstu (další odborné a jazykového vzdělávání, tuzemské i zahraniční stáže) 25 dnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/osobni-oddeleni/benefity/ Požadavky středoškolské vzdělání s maturitou, vysokoškolské vzdělání výhodou znalost anglického jazyka v mluvené i písemné formě na úrovni minimálně B1 praktické zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek znalost práce s PC (MS Office, Internet) znalost profilu zadavatele E-ZAK výhodou, nikoliv podmínkou pečlivost a spolehlivost pozitivní a proaktivní přistup k řešení problémů bezúhonnost Náležitosti přihlášky strukturovaný životopis motivační dopis (cca do 1 normostrany) Termín nástupu dle dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na emailovou adresu tereza.konecna@ff.cuni.cz. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – administrátor VZ“.  

Aktuality

- viz vlevo níže na stránce.

 

...

10. červen 2019

opět i v roce 2019! Info...

23. květen 2019