Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 9 týdnů 5 dnů zpět

Lecture by Thomas Lewis, the Dean of the Graduate School, Brown University Is To Be Held at CUFA

12. prosinec 2019 - 18:07
The Dean of one of the most prestigious American universities is to have a lecture On Religion and Nationalism: Hegel and the Bulwarks of Political Order on Tuesday 17 December at the main building of Faculty of Arts, Charles University, at 5:30 pm.

Den otevřených dveří FF UK 2020

12. prosinec 2019 - 16:26
Začátkem každého kalendářního roku probíhá na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy den otevřených dveří. V roce 2020 se uskuteční v sobotu 11. ledna v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 1/2 (Praha 1).

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Provozní Kampusu Hybernská

12. prosinec 2019 - 11:10
Provozní Kampusu Hybernská Kampus Hybernská je společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy, který si klade za cíl propojit širší veřejnost a pražské kulturní projekty s aktivitami univerzity a zejména pražské Filozofické fakulty. Dům číslo 4 v ulici Hybernská byl po více než deset let prázdný a zcela nevyužívaný, to se ovšem v dubnu roku 2017 podařilo společnými silami změnit. Filozofická fakulta UK tak získala místo, kde může plně naplňovat tzv. třetí roli univerzity, a sice obohacovat svými aktivitami nejen ostatní akademiky a studenty, ale také širokou veřejnost. Pracovní náplň pozice: nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou s půjčitelem objektu, kontrola výsledků práce svěřeného objektu vyhotovování a vedení provozní dokumentace dle směrnic organizace dohled nad zajištěním běžného provozu objektu koordinace řešení provozních a operativních problémů a jejich systematická prevence řízení a organizace pracovníků a činností k zabezpečení plynulého provozu vedení, motivace a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného objektu zajištění a řízení ekonomického provozu a hospodaření projektu tvorba a kontrola provozních finančních plánů, hodnocení výkonnosti provozu koordinace přípravy a realizace opatření pro zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v objektu (stanovení pravidel pro bezpečnost, označení v souladu s předpisy atd.) provádění kontroly dodržování procesů a předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a platných vnitřních směrnic organizace komunikace s účastníky a partnery ve smluvních a organizačních věcech pro všestranné zajištění akcí a aktivit reprezentace instituce na jednání s partnery, potenciálními partnery či dalšími subjekty koordinace příslušných útvarů organizace pověřených ekonomickou administrací, tj. správou financí získaných z různých zdrojů, všestranným administrativním odbavením účetních případů, tak, aby byla naplněna smlouva s půjčitelem po právní stránce, přípravou smluvních vztahů s partnery projektu včetně kontroly jejich plnění, namátkovou kontrolou dodržování provozního řádu objektu a podílem na přípravě projektových žádostí k projektu Kampus Hybernská z hlediska ekonomického, právního a veřejných zakázek vedení evidence akcí Výše úvazku: 1,0 tj. 40 hodin týdně Osobní předpoklady a dovednosti: zkušenost s vedením zaměstnanců praxe na pozici provozního komunikační dovednosti prezentační dovednosti vyjednávací schopnosti dobrá komunikativní znalost anglického jazyka dobrá znalost práce s počítačem (především MS Office, internet, e-mail) komplexní myšlení časová flexibilita zvládání zátěžových situací kritický pohled organizační schopnosti vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení důvěra ve schopnosti ostatních pozitivní a kreativní přístup k práci schopnost motivovat druhé Nabízíme: zázemí velké vzdělávací instituce kreativní a odpovědnou práci podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Možnosti nástupu: od 1. 2. 2020 (případně dle dohody) Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce na živnostenský list/IČO Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis motivační dopis (cca 1/2 normostrany) Výhrada: Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici: Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu hana.sobotkova@ff.cuni.cz do 15. ledna 2020. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na UK: https://cuni.cz/UK-9056.html

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Produkční Kampusu Hybernská

12. prosinec 2019 - 11:08
Produkční Kampusu Hybernská Kampus Hybernská je společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy, který si klade za cíl propojit širší veřejnost a pražské kulturní projekty s aktivitami univerzity a zejména pražské Filozofické fakulty. Dům číslo 4 v ulici Hybernská byl po více než deset let prázdný a zcela nevyužívaný, to se ovšem v dubnu roku 2017 podařilo společnými silami změnit. Filozofická fakulta UK tak získala místo, kde může plně naplňovat tzv. třetí roli univerzity, a sice obohacovat svými aktivitami nejen ostatní akademiky a studenty, ale také širokou veřejnost. Pracovní náplň pozice: produkce komerčních i nekomerčních krátkodobých, dlouhodobých i pravidelných aktivit koordinace a organizační zajišťování obsahových, provozních, finančních činností souvisejících s přípravou, konáním a likvidací jednotlivých akcí organizovaných fakultou či partnery schůzky se zájemci o pořádání akcí, zajišťování prohlídky prostor komunikace s pořadateli akcí, dohled nad doplněním závazných rezervací, správa kalendáře vyřizování interních a komerčních poptávek, poptávek partnerů a externích organizací zpracování a zajišťování propagačních plánů, koncepcí spolupráce na pravidelném fermanu, plánování rozpisu služeb dozorů a infocentra tvorba a řízení dramaturgického plánu ve spolupráci se sekčními produkčními, příprava a korektury měsíčního programu dohled nad rozpočtem jednotlivých sekcí produkční supervize kulturního programu (vedení pravidelných produkčních schůzek s pracovníky z jednotlivých divizí, koordinace pomocných produkčních) pravidelná kontrola úkonů a reflexe jejich efektivity a funkčnosti příprava a předávání administrativních podkladů asistence (objednávky k fakturacím, smluvení ceny, administrace stipendií, měsíční výkazy práce apod.) úzká spolupráce s provozní/m Kampusu Hybernská a zástup v době jeho nepřítomnosti komunikace se členy Rady Kampusu Hybernská komunikace s médii Výše úvazku: 1,0 tj. 40 hodin týdně Osobní předpoklady a dovednosti: silná osobnost s komunikativními, organizačními a řídícími schopnostmi, komunikativní a schopná týmové i individuální práce znalost anglického jazyka slovem i písmem znalost práce s počítačem (především MS Office, internet, e-mail) komplexní myšlení časová flexibilita zvládání zátěžových situací kritický pohled pozitivní a kreativní přístup k práci Nabízíme: zázemí velké vzdělávací instituce kreativní a odpovědnou práci podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Možnosti nástupu: od 1. 2. 2020 (případně dle dohody) Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce na živnostenský list/IČO Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis motivační dopis (cca 1/2 normostrany) Výhrada: Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici: Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu hana.sobotkova@ff.cuni.cz do 15. ledna 2020. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na UK: https://cuni.cz/UK-9056.html

Výstava 100 let Fonetického ústavu na FF UK

12. prosinec 2019 - 5:22
Slavnostní zahájení výstavy u příležitosti stého výročí od založení ústavu proběhne 17. prosince v 17 hodin ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty UK. Výstava představí počátky fonetiky na fakultě i vývoj oboru v dalších desetiletích.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka studijního oddělení – denní studium

10. prosinec 2019 - 9:12
Referent/ka studijního oddělení – denní studium Popis pracovní pozice: správa studia přidělené části studentů bakalářského a magisterského studia, řešení jejich studijních problémů jak osobně, tak elektronicky řešení požadavků fakulty a univerzity komunikace se studenty i s akademiky fakulty Požadujeme: středoškolské či vysokoškolské vzdělání (VŠ vzdělání dosažené na FF UK či jiné fakultě UK výhodou) ochotu pracovat s elektronickým Studijním informačním systémem UK odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, schopnost týmové práce schopnost komunikace v anglickém jazyce výhodou Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce přátelské pracovní prostředí, v němž administrativní práce dává smysl odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností benefity podrobněji: http://www.ff.cuni.cz/benefity   Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 18. prosince 2019 na e-mailovou adresu katerina.volna@ff.cuni.cz strukturovaný životopis. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Nástup plánujeme nejpozději od února 2020. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. Fakulta si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na UK: https://cuni.cz/UK-9056.html

Autorské právo a e-learning: Cyklus přednášek

9. prosinec 2019 - 14:33
Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK zve všechny zájemce z řad studentů doktorského studia a akademických i neakademických pracovníků UK na přednášky z cyklu autorské právo a e-learning. Témata přednášek jsou následující: Autorské právo a e-learning, zásady a legislativa, Licence Creative Commons, Účinná obrana proti zneužití autorského práva v akademickém prostředí a Školní práce studentů a autorské právo.   Přihlásit se můžete již nyní přes vzdělávací portál UK. Portál pro přihlášení vyžaduje přihlašovací údaje do CAS. Při vyhledávání přednášek je nutné zadat přesný název akce.  Aktuální nabídka přednášek: Autorské právo a e-learning, zásady a legislativa Datum: 4. 2. 2020  Čas: 14.30 – 16.00 hod.  Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20  Přednášející: JUDr. Zuzana Císařová  Přednáška bude zaměřena na zásady a legislativu, které se váží k dodržováním autorských práv v prostředí internetu.    Licence Creative commons Datum: 3. 3. 2020  Čas: 14.30 – 16.00 hod.  Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20  Přednášející: JUDr. Irena Holcová  Licence Creative Commons je zásadní a současně nejmodernější veřejná licence, která se vztahuje na všechny druhy autorských děl, resp. ostatní předměty autorskoprávní ochrany, (kromě počítačových programů, byť je výslovně nevylučuje). Pojem veřejné licence je užíván pro způsob licencování spjatý zejména s prostředím internetu, jejím prostřednictvím mohou nositelé práv poskytovat oprávnění k užití předmětů autorskoprávní ochrany v rozsahu a způsoby jimi stanovenými v rámci CreativeCommons, pokud její základní charakteristiky korespondují s potřebami a záměry konkrétního subjektu, v konkrétním případě Univerzity Karlovy. Jako jediná z veřejných licencí existovala tato licence od 16. 4. 2009 v české verzi (3.0), která nebyla pouhým překladem původního originálního anglického textu vytvořeného podle práva USA, nýbrž přizpůsobením základní licence, resp. všech verzí licence Creative Commons právu českému (aktuálně existuje záměrně pouze český překlad verze 4.0). Výhodou licence Creative Commons je okamžitá exploatace vytvořeného díla, či jiného předmětu autorskoprávní ochrany, okamžitá informovanost uživatele o možnostech a podmínkách případného využití díla, celosvětový neomezený a bezúplatný přístup k dílu, respektování autorských práv, neformálnost licence, jednoduchost aplikace licence, variabilita licence, aplikovatelnost licence na všechny druhy děl, i další předměty autorskoprávní ochrany, srozumitelnost a jednoduchost této aplikace.    Účinná obrana proti zneužití autorského práva v akademickém prostředí Datum: 17. 3. 2020  Čas: 14.30 – 16.00 hod.  Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20  Přednášející: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.  Prevence. Moci neznamená smět. Mimosoudní a soudní ochrana. Předběžná opatření. Žaloby. Veřejné právo. Kolektivní správa práv.  Aktivní věcná legitimace ve sporu (kdo žaluje). Význam autorské doložky. Pasivní věcná legitimace (koho žalovat).  Průvodce soudním řízením – co od řízení očekávat. Význam judikatury českých soudů a SDEU. Spory z porušení smlouvy. Spory z porušení zákona.    Školní práce studentů a autorské právo Datum: 7. 4. 2020  Čas: 14.30 – 16.00 hod.  Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20  Přednášející: JUDr. Petra Žikovská  Přednáška se bude zabývat problematikou školních prací z pohledu autorského práva se zaměřením na e-learning. 

International Postgraduate Conference: „Visual Culture in the Classical World“ To Be Held at CUFA

5. prosinec 2019 - 12:23
An international postgraduate conference on „Visual Culture in the Classical World“ is to be held at CUFA on 16-17 November 2019. PeClA 2019 is a two‐day conference in Classical Archaeology and Classics aimed at postgraduate / doctoral students traditionally offering a space for presenting research results, discussion, and an exchange of ideas, in a friendly and supportive environment. This year’s theme of the conference is: VISUAL CULTURE IN THE CLASSICAL WORLD The study of classical artworks marks the beginning of the scientific discipline of Classical Archaeology and is inextricably linked to the person of Johann Joachim Winckelmann. He promoted the material remains – and their visual aspect in particular – as being invaluable for the interpretation of ancient cultures alongside the written sources. Accordingly, the classical research developed a broad range of analytical methods to address this topic in the past, from the ‘positivistic’ classification of the Roman portraits to the ‘structuralist’ contextualisation of the Attic vase images. However, these studies started gradually giving way to the more anthropological, social and natural science approaches since the late 1970s. It was only in the last decade that the interest in visual aspect of the material remains arouse again under the new categories of image science (Bildwissenschaften) and visual culture studies. Therefore, the primary aim of the conference will be to address all the possible facets of the visual culture of the ancient world, from the Bronze Age to the Late Antiquity. While the commonly used means of iconography, iconology and reception are welcomed, we would like to explore whether and how the contemporary approaches to the visual culture – the natural sciences inclusive – can contribute to the study of ancient societies; we seek to discuss the semantic level of the use of specific themes in distinct contexts, the variations in the depiction schemes and their evolvement depending on external influences (i.e. the medium as well as cultural influences), the social meaning of decorative principles or the interrelation between the visual aspects and the room/space use within an urban area. These and further questions should allow us to understand the visual culture as an inherent part of the ancient world relating to its functional, chronological and social context. Conceived broadly, this theme gives young scholars the full opportunity to present and discuss their opinions and thoughts applicable to the theme. Papers from postgraduates in all stages of their research, both theoretical and practical are welcome. Keynote lectures: Prof. Dr. François Lissarrague ANHIMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques) École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris Dr. Polly Lohmann Institut für Klassische Archäologie Ruprecht‐Karls‐Universität Heidelberg Conference language: English (preferably), German, French, Italian The organisers: Jana Staničová – Zuzana Jamrichová – Josef Souček – Peter Pavúk – Marek Verčík Conference Programme

Dotazník Rady sportu Univerzity Karlovy

5. prosinec 2019 - 11:27
Vážení studenti, sportovci, sportování studentů se v poslední době dostává větší pozornosti. Během letošního roku vznikla Rada sportu UK jako poradní orgán rektora zřízený s cílem systematické podpory sportovních aktivit studentů na UK. V nadcházejícím roce se očekává rozběhnutí nového projektu Vysokoškolského sportovního centra MŠMT ČR, jehož cílem je další podpora sportování na univerzitách, která se netýká pouze výkonnostních sportovců, ale i zájmového sportování studentů. Abychom této podpory mohli účinně využít, je zapotřebí zmonitorovat, jak na naší alma mater sportování studentů vypadá. Potřebujeme především zjistit, kolik sportovců, na jaké úrovni a v jakých sportech na UK máme. Za tímto účelem jsme vytvořili následující dotazník, o jehož vyplnění bychom vás rádi požádali. Vyplnění dotazníku je časově nenáročné (nezabere více než 5 minut) a umožní studentům případné zařazení do finanční podpory VSC MŠMT ČR.   doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. Předseda Rady sportu UK    

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení vědy

5. prosinec 2019 - 9:57
Referent/ka Oddělení vědy Kdo jsme? Oddělení vědy zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích, agendu doktorských imatrikulací a promocí a agendu některých typů stipendií. Do gesce Oddělení vědy dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu a administrativní agenda činnosti vědecké rady fakulty. Co bude Vašim úkolem? Komplexní zajištění administrativní agendy spojené s doktorským studiem, tj. zápisy přijatých studentů, evidence studentů v průběhu studia, kontrola studijních povinností, organizace státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací, vyřizování studentských žádostí Komunikace se studenty a zaměstnanci FF UK týkající se agendy doktorského studia (e-mailem, telefonicky i osobně) Práce v univerzitních systémech Práce se složkami studentů Jaké požadavky byste měl/a splňovat? Min. ukončené SŠ vzdělání Komunikativní úroveň anglického jazyka Velmi dobrá uživatelská úroveň MS OFFICE, zkušenost s dalšími informačními systémy výhodou Dobré komunikační schopnosti Pečlivost a samostatnost Výhodou bude, pokud máte: Znalost vysokoškolského prostředí Praxi na obdobné pozici Co Vám nabízíme? Práci v přátelském kolektivu Stabilní zázemí největší české humanitní fakulty Příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže) Fakultní a univerzitní program benefitů: http://www.ff.cuni.cz/benefity Kdy nastoupíte? Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Zaujala Vás naše nabídka? To nás těší. Napište nám prosím zde nebo na e-mail blanka.svobodova@ff.cuni.cz  a připojte motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis (česky nebo anglicky) nejpozději do 31. 12. 2019. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Odpověď děkana FF UK na dopisy advokátů k projektu Sinopsis

4. prosinec 2019 - 15:00
Vyjádření k žádosti o poskytnutí prostoru pro reakci skupiny Home Credit na publikační činnost projektu Sinopsis I Vyjádření k žádosti o poskytnutí prostoru pro reakci skupiny Home Credit na publikační činnost projektu Sinopsis II  

Proběhne konference Beyond 1989 – Hopes and Disillusions after Revolutions

4. prosinec 2019 - 12:22
Srdečně zveme na mezinárodní konferenci Beyond 1989 – Hopes and Disillusions after Revolutions (A Global Approach), která se uskuteční tento pátek a sobotu (6.–7. 12.) a spolupořádá ji Filozofická fakulta UK. Páteční program proběhne od 14.00 v Karolinu a zahájí ho ministři zahraničí České republiky a Francie Tomáš Petříček a Jean-Yves Le Drian. Na program je potřeba se předem registrovat (e-mailem na cefres@cefres.cz). Sobotní program proběhne od 9.30 v hlavní budově Filozofické fakulty UK a vstup je volný. Veškeré informace včetně kompletního programu najdete na webu CEFRESu. událost na Facebooku

Výběrové řízení ze dne 2. 12. 2019 – Ústav asijských studií / Job offer from 2 December 2019 – Institute of Asian Studies

3. prosinec 2019 - 14:45
English see below Ústav asijských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/ka Obor a zaměření: japonský jazyk Platová třída: L1 Úvazek: 1,0 Popis pozice: výuka moderního Japonského jazyka příprava zkoušek a jejich realizace podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru Japonská studia/Japanologie (titul minimálně Mgr.) mezinárodní zkouška z japonského jazyka JLPT N1 výborná znalost českého jazyka zkušenosti s výukou japonského jazyka v délce minimálně 1 roku studijní pobyt na japonských univerzitách vítán Předpokládaný nástup: 1. 2. 2020 Termín přihlášky:  31. 12. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis obsahující přehled praxe notářsky ověřené kopie dokladů o vzdělání motivační dopis obsahující představu o působení na vypisovaném místě (1 normostrana) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.czKomise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Institute of Asian Studies Job title: lecturer Field and specialization: Japanese language Full-time position: 1,0 (40 hours per week) Job description: Teaching classes of modern Japanese language Examination and its preparation Contribution to preparation of projects financed from external sources Job requirements: University education from Japanese Studies completed (at least M.A. degree required) International Japanese Language Proficiency Test (JLPT NI) Fluency in Czech Experience with teaching Japanese (at least for one year) Study experience at Japanese university is welcome Expected starting date: February 1, 2020 Application deadline: December 31, 2019 Complete applications will include the following: application form a cover letter including ideas about the job a curriculum vitae including the professional experience copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Doktorand Filozofické fakulty UK Jakub Sláma získal Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

2. prosinec 2019 - 21:05
Prestižní ocenění, na něž byl navržen za vynikající diplomovou práci na téma Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov, převzal doktorand Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu anglického jazyka a didaktiky 16. listopadu na zámku v Lužanech. Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. Je spojena s předáním diplomu a rovněž nadačního příspěvku ve výši 25.000,- Kč pro každého nositele. Mgr. et Mgr. Jakubu Slámovi upřímně blahopřejeme. Petr Kukal, tiskový mluvčí FF UK Cena Josefa Hlávky

Academia Europaea má novou členku z FF UK. Stala se jí dr. Lenka Hlávková z Ústavu hudební vědy

2. prosinec 2019 - 17:28
Na základě nominace zahraničních kolegů byla PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D., přijata za členku prestižní evropské vědecké asociace Academia Europaea. V rozhovoru hovoří o tom, co takové členství obnáší i jakými výzkumnými projekty se v současnosti zabývá. Můžete představit Evropskou akademii? Jaké jsou její cíle? Academia Europaea je evropská nevládní asociace, která podporuje a propaguje význam vzdělání a výzkumu v současné společnosti. Založena byla v roce 1988 a dnes má kolem 3 800 členů ze všech vědních oblastí. Českou republiku v současné době reprezentuje 24 akademiků, od roku 2013 je členkou též doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc., z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK. Akademie funguje jako partner evropských i národních institucí v oblasti vědy a vzdělávání, má tedy možnost vstupovat do diskuse jako poradní hlas a předkládat návrhy řešení důležitých společenských témat. Jak se lze stát jejím členem a co vlastní členství obnáší? Akademie byla založena jako klub, jehož členy se mohou stát vědci na základě nominace stávajících členů poté, co proběhne úspěšné recenzní řízení a jeho výsledek potvrdí její rada. Já jsem byla začátkem tohoto roku požádána kolegy z Curychu, se kterými v posledních letech intenzivně spolupracujeme, abych jim poslala svůj životopis, seznam publikací a další odborné činnosti. Nepřikládala jsem tomu žádný zvláštní význam, proto mě zpráva o přijetí za člena příjemně překvapila. Evropská akademie předpokládá, že její členové budou šířit hodnoty, na kterých je postavena. Jedná se především o podporu evropské vědy a jejích hodnot, podporu mezinárodního a mezioborového výzkumu, identifikaci klíčových badatelských témat nebo prosazování maximální kvality vědecké práce a s ní spojených etických hodnot. Členové samozřejmě platí pravidelné příspěvky, účastní se diskuse v rámci konferencí pořádaných Akademií, mohou nominovat nové členy a mají také možnost ucházet se o menší grantovou podporu pro své vlastní konferenční akce. V nedávné době jste se zúčastnila konference, na které proběhlo oficiální přijímání nových členů Evropské akademie. Jaký byl další program? Konference „Building Bridges“, která se konala ve dnech 23. a 24. října v Barceloně, pro mě byla jedinečnou příležitostí k setkání nejen s kolegy z oboru, ale především s reprezentanty nejrůznějších vědních oblastí. Program konference zahrnoval přednášky členů Evropské akademie, kteří v nedávné době získali významná ocenění. Byli mezi nimi například nositelky Erasmovy ceny Aleida Assmann a Sonia Livingstone, nositelé Balzanovy ceny Dame Marilyn Strathern a Detlef Lohse nebo nositel Nobelovy ceny Konstantin Novoselov. Dále se konaly diskusní panely a prezentace členů Young Academy of Europe a jednání jednotlivých oborových panelů. Na konci září skončil tříletý evropský projekt HERA Sound Memories, na kterém jste se podílela s kolegy z Ústavu hudební vědy FF UK. Můžete projekt představit a říct, co podle vás přinesl nejen vědě, ale třeba i veřejnosti? Výzkumný projekt, na kterém společně pracovaly badatelské týmy z Utrechtu, Cambridge, Curychu, Prahy a Varšavy, se zabýval vztahem našich předků k hudební minulosti v období mezi lety 1200 až 1600. Od 19. století je totiž rozšířená představa, že teprve tehdy se lidé v Evropě začali aktivně zajímat o svou hudební minulost a že do té doby se staré odkládalo nebo zapomínalo. Také dějiny hudby se stále píší převážně z pozice pokroku, čemuž ale neodpovídá většina dochovaného pramenného materiálu. My jsme se proto pokusili reflektovat jevy, které nezapadají do obvyklých konceptů uplatňovaných v mezinárodním hudebně-historiografickém mainstreamu a jejichž uchopení vyžaduje jiný přístup. Pozornost jsme věnovali otázkám tradice, paměti, identity nebo církevních reforem, přičemž všechny tyto pojmy souvisejí s vědomým promýšlením minulosti a jejím uplatňováním v dobové hudební kultuře. Cílem projektů HERA je nejen podpora mezinárodního výzkumu v humanitních vědách, ale také šíření vědeckých poznatků mezi nejširší veřejnost prostřednictvím popularizačních výstupů, které vznikaly ve spolupráci s partnery z neakademické sféry. V případě muzikologického projektu o středověké a raně novověké hudbě se samozřejmě nabízela spolupráce s interprety specializovanými na starou hudbu jako Schola Gregoriana Pragensis, La Morra a Anonymous III. Podařilo se nám rozšířit záběr i na hudbu zcela současnou. Ve spolupráci s hudebním skladatelem Michalem Ratajem a studenty skladby z Hudební fakulty Akademie múzických umění vznikly zcela nové skladby inspirované hudbou, kterou by dnešní svět ve zvukové podobě vůbec neznal, nebýt muzikologického výzkumu, rekonstrukce původních notových zápisů a jejich následného nastudování kompetentními interprety. Připravujete v souvislosti s projektem nějaké další akce, na které byste akademickou obec a veřejnost ráda pozvala? Poslední koncert projektu Sound Memories proběhl v září ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro. Soubor Schola Gregoriana Pragensis a hráčka na historické klávesové nástroje Corina Marti (CH) představily zvukovou rekonstrukci hudebního repertoáru, který se provozoval na pražské univerzitě v 15. století a který dnes známe díky práci mého kolegy Jana Ciglbauera. Všichni zájemci o středověkou hudbu, ale také o historii naší alma mater, se mohou na jaře příštího roku těšit na nahrávku této hudby na CD Septem Dies. Jinak bych všechny ráda pozvala ke sledování dokumentárních filmů na YouTube kanálu SoundMe HERA Research Project, kde se lze dozvědět více nejen o projektu Sound Memories, ale také si poslechnout dosud neznámou hudbu. Pracujete vy sama v současné době na nějakém dalším projektu? Od letošního roku jsem členkou týmu projektu EXPRO „Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století“, který vede doc. Hana Vlhová-Wörner a řeší společně badatelé z Masarykova ústavu a Archivu AV s pracovníky Ústavu hudební vědy FF UK. Jsem ráda, že se po letech, kdy jsem vedla projekt a řešila značné množství organizačních a administrativních záležitostí, mohu více věnovat vlastnímu výzkumu.   PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D., působí na Ústavu hudební vědy FF UK jako odborná asistentka v oblasti dějin hudby před rokem 1600 a hudební paleografie. Badatelsky se zaměřuje na výzkum hudební kultury střední Evropy v pozdním středověku, české prameny 15. a 1. pol. 16. století, polyfonní mešní ordinarium, polyfonní píseň 15. století a cantus fractus v českých pramenech. V letech 2012–2015 vykonávala funkci ředitelky ústavu. Foto: Rubén Duro / AE-BKH, Luboš Wišniewski

Official Statement of CUFA Management on the Project Sinopsis

2. prosinec 2019 - 16:04
Project Sinopsis, which provides information and commentary on affairs in contemporary China, is implemented by the non-profit association AcaMedia, z. ú. and has no legal relation to the Faculty of Arts, Charles University. Several employees, students, and graduates of CUFA are, however, involved in the project. This way they contribute to the third role of the university where active and free participation in public discourse about current social and political questions also belongs. The management of the Faculty of Arts, Charles University, supports the activities of their colleagues that are involved in the project Sinopsis and denies putting any form of pressure on them.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Technik / technička oddělení investic

2. prosinec 2019 - 9:32
Technik / technička oddělení investic Hlavní okruhy činnosti a odpovědnosti Výkon činnosti investora v procesu přípravy a realizace investic a oprav Koordinace stavebních prací a dodávek nábytku Spolupráce s ekonomickým oddělením při zařazování majetku a tvorbě a čerpání rozpočtů Požadované vzdělání a znalosti minimálně středoškolské, stavebního nebo ekonomického zaměření uživatelská práce na PC praxe v oboru, ideálně na pozici stavbyvedoucího, případně TDI Nabízíme Zajímavá práce v inspirujícím akademickém prostředí Stabilní zázemí největší české humanitní fakulty Příjemné a slušné pracovní prostředí Nejrůznější akce pořádané Univerzitou Karlovou, jazykové kurzy, stáže Fakultní i univerzitní program benefitů (http://www.ff.cuni.cz/benefity) Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody 40 hodin týdně První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Jak se ucházet o tuto pozici Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis zasílejte nejpozději do 1. 1. 2020 na email tomas.sedivy@ff.cuni.cz. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Vyjádření vedení Filozofické fakulty UK k projektu Sinopsis

2. prosinec 2019 - 8:43
Projekt Sinopsis, jehož náplní je podávat informace a komentáře o dění v současné Číně, je realizován neziskovou organizací AcaMedia, z. ú., a nemá žádný právní vztah k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na projektu se nicméně podílí řada zaměstnanců, studentů a absolventů Filozofické fakulty UK. Tím přispívají k naplňování třetí role univerzity, do níž spadá mimo jiné aktivní a svobodné zapojování do veřejné diskuse o aktuálních společenských a politických otázkách. Vedení Filozofické fakulty UK tyto aktivity kolegyň a kolegů podílejících se na projektu Sinopsis podporuje a odmítá jakékoliv formy nátlaku na ně. za vedení Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan

Oznámení o možnosti převzít písemnost

29. listopad 2019 - 14:16
Oznámení o možnosti převzít písemnost

Aktuality

Aktuální zpráva z knihovny Celetná:

Knihovny FF UK už fungují, i když...

23. duben 2020

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/04/OD-4-2020-Změna-opatřen%C3%AD-děkana-č.-11-...

21. duben 2020

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
vzhledem k...

07. duben 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

pokud potřebujete podat žádost, využívejte, prosím,...

01. duben 2020