Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 42 min zpět

Výběrové řízení na pozici právník/-ička

19. březen 2019 - 9:52
Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního řízení ve studijní oblasti, atd. Aktuálně se pro posílení Právního oddělení děkanátu FF UK hledá právník/-ička s následující základní agendou: metodické a administrativní vedení veřejných zakázek, zpracování a kontrola soukromoprávních smluv. Popis pozice a její pracovní náplň komplexní příprava a vedení zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle vnitřních předpisů UK a v souladu s pravidly příslušných dotačních programů metodická podpora zadávajících útvarů, poradenská činnost v oblasti definování technických požadavků a stanovení vhodných kritérií hodnocení nabídek v rámci veřejných zakázek příprava a kontrola smluv uzavíraných dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů metodická podpora základních součástí fakulty a pracovišť děkanátu, poradenská činnost v oblasti uzavírání soukromoprávních smluv a jejich realizace zpracovávání právních stanovisek Nabízíme úvazek 1,0 pracovní smlouva na 1 rok, v případě osvědčení prodloužení pracovněprávního vztahu stabilní zázemí velké vzdělávací instituce zajímavou a odpovědnou práci odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK příležitost k profesnímu růstu (další odborné a jazykového vzdělávání, tuzemské i zahraniční stáže) 25 dnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/osobni-oddeleni/benefity/ Požadavky vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru znalost anglického jazyka v mluvené i písemné formě na úrovni minimálně B1 praktické zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek a v oblasti smluvní agendy výhodou znalost práce s PC (MS Office, Internet) znalost profilu zadavatele E-ZAK výhodou, nikoliv podmínkou pečlivost a spolehlivost pozitivní a proaktivní přistup k řešení problémů bezúhonnost Náležitosti přihlášky strukturovaný životopis motivační dopis (cca do 1 normostrany) Termín nástupu dle dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na emailovou adresu tereza.konecna@ff.cuni.cz. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – právník“.

O současném Izraeli promluví na FF UK izraelský historik Ilan Pappé

18. březen 2019 - 12:58
Přednáška, která se uskuteční 20. března, bude vycházet z Pappého nejnovější knihy Deset mýtů o Izraeli. Zabývat se bude historií sionismu, stavem demokracie v Izraeli a dvoustátním řešením izraelsko-palestinské otázky. Ve svých pracích se aktivista a profesor z University of Exeter ve Velké Británii zabývá převážně moderním Blízkým východem a dějinami Izraele a Palestiny. Zároveň se soustředí na vztah mezi mocí a věděním, na kritickou analýzu diskursu či multikulturalismus. Středeční přednáška nejprve představí, jak se vyvíjel sionismus, a následně se bude věnovat vybraným mýtům dnešního Izraele. Pappé promluví o tom, v jakém stavu je současná demokracie, zabývat se bude mírovou dohodou z Osla, možným dvoustátním řešením izraelsko-palestinské otázky a intervenční politikou izraelské armády. Událost organizuje Filosofický spolek Praxis v hlavní budově FF UK (místnost 301) od 19:15, moderovat ji bude doc. Matěj Spurný z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Přednáška a následná diskuse proběhnou v angličtině bez tlumočení do češtiny. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Novinky ve fondech fakultních knihoven za únor 2019

15. březen 2019 - 14:49
Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za únor 2019.  Seznam všech 237 nově nakoupených či zpracovaných titulů tříděných dle tematických skupin najdete na webu v nabídce Knihovna > Knihovní fondy > Novinky ve fondech knihoven. Podívejte se, co pro vás máme nového!   ________ Pošlete nám tipy na nákup publikací! Pokud vám v našich knihovnách chybí nějaký titul, neváhejte se obrátit na svého knihovníka, anebo využijte kontaktní formulář na stránkách Knihovny Jana Palacha. 

Knihovna FF UK varuje před nakladatelstvím Lambert Academic Publishing

14. březen 2019 - 15:28
Akademičtí pracovníci i studenti FF UK pravidelně do svých e-mailových schránek dostávají výzvy k publikování svých prací v nakladatelství Lambert Academic Publishing (LAP). Knihovna FF UK varuje všechny členy akademické obce před publikováním v tomto nakladatelství, neboť toto nakladatelství naplňuje některé rysy tzv. predátorského nakladatele.  Před nakladatelstvím LAP v minulosti již varovala řada univerzit v ČR i ve světě, mj. VŠE, TU Delft, Bond University a další. Další informace jsou snadno dohledatelné na internetu. Pokud si nejste jistí kvalitou nakladatele či periodika, ve kterém zamýšlíte publikovat, Knihovna FF UK nabízí možnost osobní konzultace. V případě zájmu kontaktujte Petru Steinbergerovou (Petra.Steinbergerova@ff.cuni.cz). Více informací: Investigativní reportáž amerického novináře Josepha Stromberga, rozkrývající mechanismy a neetický obchodní model nakladatelství LAP. [anglicky] Přejít. Praktický průvodce s jednoduše popsanými kroky, jak rozeznat predátorský časopis nebo (predátorský subjekt obecně) Vím, kde publikuji. Přejít. Stránka věnovaná problematice tzv. predátorů ve webové příručce Knihovny FF UK. Přejít. Stránka o predátorských časopisech na webu NTK ČR. Přejít.  

Filozofická fakulta UK rozvíjí spolupráci s Dillískou univerzitou

13. březen 2019 - 20:38
S jednou z největších indických univerzit navázal vědeckou a pedagogickou spolupráci Ústav jižní a centrální Asie FF UK a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Týkat se má především filologických oborů indologie a bohemistika. Indická univerzita byla založená v roce 1922 a v současnosti vzdělává téměř čtvrt miliónu studentů.  Ústav jižní a centrální Asie FF UK jako jediné akademické pracoviště v České republice nabízí komplexní studijní program zaměřený na jazyky, literatury, historii a kulturu Indie. Spolupráce s indickým pracovištěm specializujícím se na moderní indické jazyky a literatury Department of Modern Indian Languages na filozofické fakultě University of Delhi je pro kvalitu výuky a možnosti výjezdů pro studenty stěžejní. V rámci projektu internacionalizace jej z Ústavu jižní a centrální Asie FF UK v nedávné době navštívil dr. Martin Hříbek. Na Katedře slovanských a ugrofinských studií University of Delhi existuje lektorát češtiny, finančně podporovaný MŠMT v rámci naplňování vládního Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Místním studentům umožňuje studovat český jazyk, který si jako jeden z povinně volitelných předmětů mohou zapsat studenti magisterského oboru rusistika. Certifikované kurzy se otvírají také pro studenty z jiných kateder i veřejnost. Celkový počet studentů češtiny se ročně pohybuje kolem třiceti. V návaznosti na uvedený projekt internacionalizace Filozofická fakulta UK uspěla ve výzvě Erasmus+ a získala podporu na projekt pedagogické a studentské mobility v období 2019/2020 právě v oblasti indologie a bohemistiky. V současnosti se dokončují smlouvy a organizace výměnných pobytů. Na mezinárodní konferenci Kultura, jazyk a formování identity: Diaspora v globalizujícím se světě, která se konala v únoru 2019, vyjádřila projektu podporu vedoucí Katedry slovanských a ugrofinských studií dr. Nílákší Súrjanárájanové. Pro místní katedru je to vůbec první projekt tohoto typu. Konference se zúčastnila také česká delegace, včetně doc. Ivany Bozděchové z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Ta o bližší spolupráci filozofických fakult jednala jak s dr. Nílákší Súrjanárájanovou, tak s vedoucím Katedry moderních indických jazyků prof. Góvindasvámím Rádžágópálem a dr. Amitábhem Čakrabartím. Spolupráce obou fakult probíhá dále i na Letní škole slovanských studií na FF UK v Praze, 63. běhu se letos zúčastní dva indičtí studenti češtiny Dillíské univerzity. Petr Kukal, mluvčí FF UK  

Výběrové řízení ze dne 11. 3. 2019 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 11 March 2019 – Department of English Language and ELT Methodology

13. březen 2019 - 9:55
English see below Ústav anglického jazyka a didaktiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1 Obor a zaměření: didaktika anglického jazyka Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Popis pracovní činnosti: výuka didaktiky a jazykových předmětů v bakalářském stupní studia a případně v oblasti vlastní specializace uchazeče organizace a vedení pedagogických praxí vedení závěrečných bakalářských prací rozvíjení vlastního výzkumného programu (i v rámci doktorského studia) Požadavky: titul Mgr. nebo Ph.D. v oboru anglický jazyk, zaměření na akvizici jazyka a didaktiku, zahájené nebo úspěšně ukončené doktorské studium, předchozí pedagogická činnost včetně praxe v metodické přípravě učitelů cizích jazyků, schopnost učit v angličtině, přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů výhodou, organizační a komunikační schopnosti. Předpokládaný nástup: květen 2019 Termín přihlášky: 11. 4. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ strukturovaný profesní životopis, přehled předchozí pedagogické praxe, seznam publikací kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Ústav anglického jazyka a didaktiky_ Department of English Language and ELT Methodology Job title: Assistant Field and specialization: English linguistics Expected pay group: AP1 Part-time position: (20 hours per week) Job description: teaching subjects on language acquisition and ELT methodology at the BA level, and other subjects within the applicant’s specialization organizing and supervising teaching practicum supervision of BA students’ theses conducting independent research programme within the applicant’s areas of expertise (also as a part of his/her doctoral studies) Job requirements: Mgr. or Ph.D. degree in English language, specializing in language acquisition and ELT; Ph.D. programme commenced or successfully completed adequate teaching experience including experience in methodological training for teachers of foreign languages ability to teach in English adequate publication record in the field of specialization experience in research projects and grants will be an advantage organizational and communication skills Expected starting date: May 2019 Application deadline: April 11, 2019 Complete applications will include the following: Application form overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview or a public lecture. Department of English Language and ELT Methodology

Job offer from 11 March 2019 – Department of English Language and ELT Methodology

12. březen 2019 - 12:49
Department of English Language and ELT Methodology Job title: Lecturer / Assistant Professor Expected salary/job rank: AP2/AP3 Field and specialization: English Linguistics Full-time position (40 hours per week) for a period of three-years and an expected tenure track Responsibilities for the position include:  teaching introductory as well as specialised courses in English (as per candidate’s specialisation) at the undergraduate as well as graduate level (ca. 4-5 courses of 90 min per week) per term/semester supervising students’ theses participation in all levels of exams contributing to the curriculum development as appropriate establishing and maintaining independent research development of, and participation in, grant projects participation in the academic life of the department Qualifications:  PhD in English/linguistics habilitation (the title of docent), or preparedness to commence the  habilitation process  within one to two years (Note that the habilitation process requires 20 publications, one monograph/substantial publication besides the dissertation, 3 years of teaching) teaching experience (in English) good publication record experience in project investigation and grant submissions is an advantage excellent command of written and spoken English We offer:  a basic salary of up to 30,000 CZK plus bonuses extra financial reward for prospective project investigation a good team and a friendly working & teaching environment as part of a major school of humanities located in the historical centre of the city of Prague social and medical insurance according to EU regulations opportunity to create individual research agenda Expected starting date: September 2019, can be arranged differently by agreement Application deadline: April 30, 2019 (by midnight CET) The application must include the following:  Application form According to the university rules the contract can be prolonged after three years; the prolongation is either for another period of three years or tenure. The probationary period is one semester. a cover letter containing your motivation for the position CV and list of publications the names and contact details of two referees a sample of a written work that is relevant to this position, not more than 10,000 words; it may be a published or unpublished sample and may be an extract from a longer piece teaching evaluation (if available) syllabus proposal for an MA level linguistics course (one term, 24x 90-minute lecture/seminar); The application process will be in two rounds. The committee appointed by the dean of the Faculty of Arts decides in the first round on the basis of the submitted material. The candidates invited for the second round will be asked (a) to deliver a public lecture in the Department of English Language and ELT Methodology and (b) to be available for an interview with the committee. Submitting the application:  Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic. Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition. For additional information you can contact: Dr. Ondřej Tichý, deputy head of the department, ondrej.tichy@ff.cuni.cz (job profile and academic matters) Mgr. Hana Holubová, hana.holubova@ff.cuni.cz (application procedures) Info about the department: https://uajd.ff.cuni.cz/en    

Job offer from 11 March 2019 – Department of English Language and ELT Methodology

12. březen 2019 - 12:33
Department of English Language and ELT Methodology Job title: Lecturer / Assistant Professor Expected salary/job rank: AP2/AP3 Field and specialization: English Linguistics Full-time position (40 hours per week) for a period of three-years and an expected tenure track Responsibilities for the position include:  teaching introductory as well as specialised courses in English (as per candidate’s specialisation) at the undergraduate as well as graduate level (ca. 4-5 courses of 90 min per week) per term/semester supervising students’ theses participation in all levels of exams contributing to the curriculum development as appropriate establishing and maintaining independent research development of, and participation in, grant projects participation in the academic life of the department Qualifications:  PhD in English/linguistics habilitation (the title of docent), or preparedness to commence the  habilitation process  within one to two years (Note that the habilitation process requires 20 publications, one monograph/substantial publication besides the dissertation, 3 years of teaching) teaching experience (in English) good publication record experience in project investigation and grant submissions is an advantage excellent command of written and spoken English We offer:  a basic salary of up to 30,000 CZK per month plus bonuses extra financial reward for prospective project investigation a good team and a friendly working & teaching environment as part of a major school of humanities located in the historical centre of the city of Prague social and medical insurance according to EU regulations opportunity to create individual research agenda Expected starting date: September 2019, can be arranged differently by agreement Application deadline: April 30, 2019 (by midnight CET) The application must include the following:  Application form According to the university rules the contract can be prolonged after three years; the prolongation is either for another period of three years or tenure. The probationary period is one semester. a cover letter containing your motivation for the position CV and list of publications the names and contact details of two referees a sample of a written work that is relevant to this position, not more than 10,000 words; it may be a published or unpublished sample and may be an extract from a longer piece teaching evaluation (if available) syllabus proposal for an MA level linguistics course (one term, 12x 90-minute lecture/seminar); The application process will be in two rounds. The committee appointed by the dean of the Faculty of Arts decides in the first round on the basis of the submitted material. The candidates invited for the second round may be asked to deliver a public lecture in the Department of English Language and ELT Methodology and to be available for an interview with the committee. Submitting the application:  Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic. Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition. For additional information you can contact: Dr. Ondřej Tichý, deputy head of the department, ondrej.tichy@ff.cuni.cz (job profile and academic matters) Mgr. Hana Holubová, hana.holubova@ff.cuni.cz (application procedures) Info about the department: https://uajd.ff.cuni.cz/en Department of English Language and ELT Methodology1  

Knihovníci v Pobaltí – 1. část | Riga

11. březen 2019 - 16:27
Účastníci pracovní cesty do Pobaltí (knihovna Technické univerzity RTU) Ke konci letního semestru (18. 6. – 22. 6. 2018) vyrazil tým knihovníků z Knihovny FF UK za doprovodu kolegů z LVT (Laboratoř výpočetní techniky, jinými slovy fakultní IT), paní ředitelky a pana proděkana pro informační zdroje na pracovní cestu do Pobaltí. Konkrétně tedy do Lotyšska a Litvy a ještě konkrétněji do jejich hlavních měst, Rigy a Vilniusu.  Během pětidenní cesty jsme navštívili celkem pět knihoven, tři univerzitní a dvě národní, abychom zde načerpali inspiraci, jak zlepšit naše služby pro čtenáře po vzoru zahraničních kolegů. Středem našeho zájmu bylo vybavení knihoven, mobiliář ale i technická stránka věci, služby pro uživatele, modernizace, organizace a financování, počet zaměstnanců, celkové fungování provozu těchto institucí a mnoho dalšího. Vstupní hala Lotyšské národní knihovny Nejprve vedly naše kroky do Rigy, a to do vědecké knihovny Technické univerzity (RTU Zinātniskā bibliotēka) stojící na okraji univerzitního kampusu na ostrově Ķīpsala na řece Daugavě. Pyšní se nejrozsáhlejšími fondy v oboru strojírenství a architektury v Lotyšsku, celkem vlastní přibližně 1,5 milionů dokumentů. Knihovna poskytuje pro své uživatele volný výběr knih, tichou čítárnu, čítárnu pro studenty s dětmi, místnost pro akademické pracovníky, týmovou studovnu a noční čítárnu. Rovněž je zde možnost vrácení knih mimo pracovní dobu knihovny díky automatizovanému samoobslužnému systému. Nejvíc nás ale zaujal praktický kuchyňský kout pro uživatele a čítárna umístěná na terase, jejíž provoz se právě chystali zahájit. Lotyšská národní knihovna, z tohoto břehu řeky Daugavy se obvykle hlásí zahraniční zpravodajové z Rigy Druhý den jsme se vydali do nové budovy Lotyšské národní knihovny (Latvijas Nacionālā bibliotéka) z roku 2014 zvané také Palác světla (Gaismas pils). Autorem projektu je mezinárodně uznávaný lotyšský architekt Gunārs Birkerts, který většinu své kariéry působil v americkém Detroitu. Budova knihovny je vůbec největším kulturním projektem Lotyšska v 21. století a slouží nejen jako knihovna, ale i jako kulturní, vědecké a vzdělávací centrum metropole, konají se zde koncerty, výstavy a další kulturní akce. Knihovna se stala výrazem národní hrdosti Lotyšů a její otevření bylo předmětem celonárodních oslav. Postavena přitom byla v letech (2008-2014), kdy se Lotyšsko vyrovnávalo s následky ekonomické krize, která ho zasáhla nejsilněji ze všech evropských zemí. V první polovině roku 2015 pak byl provoz národní knihovny omezen kvůli lotyšskému předsednictví EU a Palác světla se tehdy stal reprezentativním sídlem pro jednání a schůzky evropských politiků. Palác světla je dnes jednou z dominant Rigy a můžete jej zahlédnout třeba v televizních zprávách, pokud se zahraniční zpravodaj hlásí z Rigy, tak dost pravděpodobně stojí na břehu řeky Daugavy a za zády má právě Palác světla. Akademické centrum Lotyšské univerzity, první dokončená stavba budoucího kampusu Celkově budovu tvoří osm tematicky i barevně odlišných pater (podle barev jednotlivých bankovek dnes už bývalé lotyšské měny lat), která jsou zařízená vkusným, moderním a pohodlným nábytkem zapadajícím do barevného provedení každého patra. Osobitost knihovně dodává nejvyšší patro, které návštěvníkům skýtá famózní výhled na město. Sympatie této knihovně získává i fakt, že zde má uživatel možnost volného pohybu po všech patrech knihovny i s knihami. Zároveň knihovna poskytuje uzamykatelné individuální studovny, kde si uživatel může neprostudované knihy ponechat pro další studium. Nechybí zde samozřejmě ani běžné moderní technologie jako počítače a skenery. V neposlední řadě v knihovně naleznete i prostory pro lidi se zrakovým postižením a taky dětské oddělení, které v národních knihovnách úplně běžné nebývá. V knihovně je vystavena také Skříň lidových písní, do níž na konci 19. století folklorista Krišjānis Barons ukládal a klasifikoval více než dvě stě tisíc lotyšských lidových písní, tzv. dainů, které se mu podařilo nasbírat. Dainy jsou v Lotyšsku vnímány jako národní poklad a proto byla Baronisova skříň zapsaná i na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jako poslední v Lotyšsku bylo na programu Akademické centrum pro přírodní vědy Lotyšské univerzity (Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs). Akademické centrum je první dokončenou budovou nového univerzitního kampusu pro přírodní vědy, jehož další výstavba je v plném proudu. Objekt byl zpřístupněn v září 2015 a s kompletním dokončením univerzitního areálu se počítá do roku 2023. Akademické centrum slouží pro pět přírodovědných fakult se zaměřením na biologii, geografii, chemii, lékařství, fyziku a matematiku. Budova disponuje 7 patry, až 138 učebnami a výzkumnými laboratořemi, na střeše budovy se nachází čtyři pokusné skleníky. Největší posluchárna pojme až 300 studentů. Knihovna umístěná v přízemí budovy je poměrně malá a nemá na první pohled jasně vymezené hranice, protože ke studiu a práci je uzpůsobená vlastně celá budova. Knihovna poskytuje 130 pracovních míst, některá mohou být naprosto oddělená a individuální, jiná zase např. ve skupinových studovnách nebo relaxačních zónách, kde mohou studenti odpočívat na závěsných křeslech z přírodních materiálů. Stejně jako v knihovně RTU nechybí ani zde zázemí pro studenty v podobě kuchyňky s mikrovlnkou, kávovarem atd. Celkový dojem z této moderně zařízené prosklené budovy dotváří nejen všudypřítomné přírodní prvky, ale i nástěnné malby umělce Louise Avotina. Knihy jsou uživatelům přístupné 24 hodin sedm dní v týdnu, mimo otevírací dobu funguje knihovna samoobslužně. Oproti systému našich knihoven zde nemusí studenti vyplňovat přihlášku do knihovny, uživatelem knihovny se stávají automaticky, jakmile se zapíší ke studiu. Konec první části reportáže z cesty do pobaltských knihoven. Druhou část zveřejníme zde na blogu v následujících týdnech.  Pestrá studijní místa v knihovně Akademického centra Lotyšské univerzity   Petra Zabilanská petra.zabilanska@ff.cuni.cz Historický kabinet Jan Kamenický jan.kamenicky@ff.cuni.cz Knihovna Jana Palacha vedoucí knihovny   tip: Přečtěte si naše další reportáže z cesty po knihovnách evropského kontinentu!

Komise pro vědu FF UK udělila doktorandům stipendia za vynikající výsledky

11. březen 2019 - 15:37
Po jarním pilotním rozdělování stipendií v roce 2018 studentům doktorských studijních programů za vynikající výsledky rozdělovala Komise pro vědu FF UK studentům mimořádná stipendia za další významné vědecké úspěchy. Komise, jíž předsedá doc. Jiří Janák, ocenila 23 výsledků. Jako zvláště významné vyzdvihla čtyři, které byly podpořeny jako excelentní: monografii Židé na Ostravsku: Dynamika a pluralita židovské společnosti od Daniela Baránka (Židovská obec v Ostravě, 2017) a portrét Františka Falerského Tři životy. František Falerski – skaut, politický vězeň a osobnost od Lucie Šmídové (Karolinum, 2018). Jako mimořádný výsledek komise vyhodnotila také překlad irského románu The Glorious Heresies (Nádherná kacířství) Terezou Markovou (Argo, 2018) a kapitolu ’Execrations on Another Plane’: Film Theory in Close Up and Beckett’s Late Prose v monografii Beckett and Modernism (Palgrave Macmillan, 2018) od Galiny Kiryushiny. Ke 31. 3. 2019 vyhlašuje děkan Filozofické fakulty UK toto stipendium znovu. Výzkum podpořený studentským vědeckým stipendiem FF UK za ak. rok 2018/2019 představí studenti v rámci Dne mladé vědy FF UK 23. dubna 2019.

Uzavírka knihoven FF UK dne 18. 4. 2019

11. březen 2019 - 11:54
Knihovna FF UK oznamuje uživatelům, že z důvodu vyhlášeného děkanského volna budou ve čtvrtek 18. 4. 2019 všechny fakultní knihovny uzavřené.  

Studenti Ústavu translatologie FF UK si vyzkoušeli tlumočení v evropských institucích

7. březen 2019 - 13:54
V rámci odborné tlumočnické exkurze navštívili v únoru 2019 několik institucí Evropské unie v Bruselu. Vedle přednášek a prezentací o fungování tlumočnických služeb si mohli vyzkoušet také tlumočení v němých kabinách, kde je hodnotili profesionální čeští tlumočníci a tlumočnice Generálního ředitelství pro tlumočení Evropské komise (EK) a Evropského parlamentu (EP). Cílem exkurze bylo zprostředkovat studentům 2. ročníku magisterského studijního oboru Tlumočnictví lepší představu o tom, jak náročné je tlumočení v institucích EU. Účastnili se přednášek o fungování a specifikách tlumočnických služeb v EK, v Radě, EP a Soudním dvoře EU a také o průběhu interinstitucionálních akreditačních testů pro tlumočníky. Vyzkoušeli si rovněž, jak probíhá příprava na tlumočení a vyhledávání podkladů prostřednictvím speciální aplikace MEDATA. Další dny dostali možnost si pod dohledem a hodnocením českých tlumočníků a absolventů ÚTRL FF UK Martiny Wilson, Eleny Rusinkové a Jakuba Rennera vyzkoušet tlumočení v tzv. němých kabinách v budově Rady EU a v EP. Exkurzi pro budoucí tlumočníky z celé Evropy organizuje Generální ředitelství pro tlumočení EK ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro tlumočení EP. Odborná exkurze je součástí akreditovaných studijních plánů pro obor Tlumočnictví na FF UK a je vhodná zejména pro studenty, kteří si zvolili specializaci Konferenční tlumočení pro institucionální trh. Také proto se jí studenti z FF UK účastní pravidelně již řadu let. Ústav translatologie FF UK je od roku 2001 členem prestižního evropského Konsorcia EMCI (European Masters in Conference Interpreting), ve kterém je v současné době zastoupeno patnáct univerzit, včetně belgické Universiteit Antwerpen, ELTE University v Budapešti, ESIT – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 nebo SCIT – Herzen University v Petrohradu. Univerzity jsou zapojeny do společných projektů a dodržují definované standardy kvality a rámcové studijní plány pro přípravu budoucích konferenčních tlumočníků. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Výběrové řízení ze dne 6. 3. 2019 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace/Job offer from 6 March 2019 – Institute of Czech Language and Theory of Communication

7. březen 2019 - 12:38
English see below Ústav českého jazyka a teorie komunikace Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka Platová třída: AP2 Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Popis pozice: Výuka v požadované specializaci uchazeče, očekává se především výuka na úrovni navazujícího magisterského studia Vedení studentských prací a projektů Výzkum v požadované specializaci uchazeče Zapojení do projektů realizovaných ÚČJTK Požadavky: Vysokoškolské vzdělání v oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka, popř. Učitelství českého jazyka a literatury Titul Ph.D. v oboru Didaktika konkrétního jazyka nebo v oboru Český jazyk se zaměřením disertační práce na didaktiku češtiny jako cizího jazyka, případně probíhající doktorské studium v těchto oborech s perspektivou brzkého dokončení Jazykové znalosti – ČJ, AJ, znalost dalších jazyků výhodou Pedagogická praxe v oboru učitelství češtiny jako cizího/druhého jazyka Odpovídající publikační činnost v oboru didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka Organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. května 2019 Termín přihlášky: 7. dubna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled dosavadní odborné praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).  Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.   Institute of Czech Language and Theory of Communication  Job title: Assistant/Assistant Professor Field and specialization: Czech as a Foreign/Second Language Teaching Expected salary/job rank: AP2 level Part-time position (20 hours per week) Job description: Teaching in the field of Czech as a Foreign/Second Language Teaching (mainly MA level) Own research in this field Supervision of students’ theses and projects Participation in the projects in the Institute of Czech Language and Theory of Communication Requirements: University diploma in the programme “Teacher Training for Czech as a Foreign Language”, or “Teacher Training for Czech Language and Literature” PhD title in the programme “Foreign Language Teaching” or “Czech Language”, or an on-going PhD study of one of these programmes with a perspective of finishing soon Language skills – Czech, English obligatory, knowledge of other languages is an advantage Teaching experience in the field Publications in the field Organizational and administrative abilities Expected starting date: May 1, 2019 Application deadline: April 7, 2019 Complete applications will include the following: Application form summary of work experience in the field summary of teaching, research, and publication activities copies of completed education certificates. Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz.   The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.    

Současná hudba se potká s minulostí na koncertě The Presence of the Past II

6. březen 2019 - 15:40
Komorní koncert připravil Ústav hudební vědy FF UK v rámci evropského projektu HERA – Sound Memories ve spolupráci s HAMU a Hochschule für Musik Lübeck. Skladby inspirované minulostí zazní v kostele sv. Vavřince na Malé Straně v Praze 14. března od 19:30 hodin. Inspiraci gregoriánským chorálem, renesančními postupy a různými teoriemi i praktikami minulosti zpracovali ve svých kompozicích studenti Vysoké hudební školy v Lübecku. Svá díla na koncertě pod vedením profesora hudební teorie Olivera Korteho představí Daniel Müller, Fabian Luchterhandt, Sebastian Genzing, Benjamin Janisch, Jakob Rieke a Lars Opfermann. Uvedena budou také díla studenta HAMU Romana Zabelova a Raviho Kittappy, studenta kalifornské univerzity Berkley, který je v současnosti stipendistou na HAMU. „První koncert Minulost v dnešku v říjnu minulého roku měl nečekaný ohlas a ten nás povzbudil k pokračování. Jako muzikoložku zabývající se starou hudbou mě těší, že pro dnešní skladatele není stará hudba pouze reliktem, ale živou matérií, která je inspiruje,“ říká pořadatelka Lenka Hlávková z FF UK. Účinkovat budou členové FAMA Quartet; na violoncello zahraje Balázs Adorján, na housle David Danel, violu Ondřej Martinovský a na bicí je doprovodí Lukáš Brabec. Z Lübecku přijede také klarinetistka Ugne Varanauskaite a flétnistka Ya-Chuan Wu. „Naše návštěva připadá na předvečer smutného výročí ustanovení Protektorátu Čechy a Morava. Jsem rád, že tímto společným projektem ukazujeme, že česko-německé vztahy se teď uskutečňují na zcela jiné rovině,“ říká Oliver Korte. S ním a jeho studenty se zájemci mohou setkat také na celodenním semináři zaměřeném na hudební analýzu soudobé hudby vztahující se k minulosti. Koná se na HAMU v pátek 15. března od 9 hodin. Koncert se koná pod záštitou děkana Filozofické fakulty UK Michala Pullmana ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze. Hodinový program bez přestávky je možné navštívit zdarma bez předchozí registrace. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Výběrové řízení ze dne 5. 3. 2019 – Ústav obecné lingvistiky

5. březen 2019 - 9:38
Ústav obecné lingvistiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2 Obor a zaměření: obecná lingvistika Úvazek: 1.0 (40 hodin), na dobu určitou Popis pracovní činnosti: výuka v obecných úvodových kurzech a v oblasti specializace vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových vědecká publikační a grantová činnost podíl na administrativní činnosti Požadavky: min. titul Mgr v oboru lingvistika, PhD bude výhodou specializace: preferenčně syntax, kognitivně-funkční zaměření bude výhodou pedagogické schopnosti schopnost učit v angličtině přiměřená odborná a publikační činnost v oboru organizační a komunikační schopnosti prokazatelná perspektiva odborného rozvoje v oboru Předpokládaný nástup: 1. září 2019 Termín přihlášky: 31. května 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ přehled pedagogické činnosti, přehled publikační činnosti, přehled vědecko-výzkumné činnosti, kopie dokladů o vzdělání (při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Výběrové řízení ze dne 5. 3. 2019 – Ústav Dálného východu/Job offer from 5 March 2019 – Department of East Asian Studies

5. březen 2019 - 9:28
English see below Ústav Dálného východu FF UK Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Obor a zaměření: Korejské dějiny Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2 Úvazek: 0,5 (20hodin) Požadavky: akademická hodnost Ph.D. se specializací na koreanistiku, případně studium v doktorandském programu s příslušným zaměřením schopnost práce s prameny v korejském jazyce odborné zaměření: dějiny Koreje, včetně starších dějin přiměřená akademická publikační činnost Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky: 5. dubna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ strukturovaný životopis seznam publikační činnosti koncepce pedagogického působení na vypisovaném místě projekt osobní vědecké činnosti Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of East Asian Studies Job title: Assistant/Assistant Professor Field and specialization: Korean history Expected salary/job rank: AP1/AP2 level Part-time position (20 hours per week) Job Requirements: Ph.D. degree with specialization in Korean studies; applications from advanced Ph.D. students in Korean studies will be considered as well Ability to work with sources in Korean language Focus on Korean history, including ancient history Experience with research work and publication Expected starting date: October 1, 2019 Application deadline: April 5, 2019 Complete applications will include the following: Application form structured curriculum vitae personal bibliography teaching project for the position personal research project Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz. The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Autorský kolektiv pracovníků Filozofické fakulty UK připravil druhý svazek kritické edice Havlíčkovy korespondence

1. březen 2019 - 16:28
Jde o výstup projektu GA ČR č. 17-13671S Publicistika a korespondence Karla Havlíčka, řešeného na FF UK. Na svazku se podíleli akademičtí pracovníci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústavu českých dějin FF UK. Druhý z plánovaných šesti svazků edice zahrnuje veškerou dnes známou odeslanou i přijatou Havlíčkovu korespondenci z let 1843–1844, tedy z doby Havlíčkova vychovatelského působení v Rusku a poté z období národní agitace v Německém Brodě. Dopisy z Moskvy staví před čtenáře oblouk sklenutý od počátečního proruského nadšení až k pozdější hořké deziluzi; mimoto umožňují pozorovat zrod Havlíčka-publicisty – autora Obrazů z Rus – a satirického básníka. V korespondenci z druhé půle roku 1844 pak Karla Havlíčka sledujeme především jako organizátora českého ochotnického divadla. Z Havlíčkova okolí je v tomto svazku nejvýrazněji slyšet hlas Viléma Gablera, jehož listy jsou zde otištěny úplně poprvé, a to v překladu do češtiny a v poznámkovém aparátu i v německém a francouzském originále. Dobový kontext a historické souvislosti otištěných dopisů jsou představeny v úvodní studii, dopisy jsou doplněny věcnými vysvětlivkami, kalendáriem Havlíčkova života a obrazovou přílohou. Bibl. údaje: HAVLÍČEK, Karel. Korespondence II (1843–1844). Ed. R. Adam, F. Martínek, P. Píša, M. Pokorná, L. Rychnovská. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 444 s. ISBN 978-80-7422-473-1.  

Výběrové řízení na pozici fakultního správce EIZ

1. březen 2019 - 14:42
Knihovna FF UK hledá pracovníka na pozici fakultního správce elektronických informačních zdrojů. Úvazek 0.5, nástup dle dohody (předpoklad – březen 2019). Pozice na dobu určitou (zástup za mateřskou / rodičovskou) Náplň práce akvizice, evidence a správa elektronických informačních zdrojů komunikace s technickou podporou a správci EIZ na celouniverzitní úrovni komunikace s uživateli, asistence a řešení uživatelských problému v práci s EIZ pořádání školení práce s EIZ pro studenty a akademiky fakulty Očekáváme minimálně základní orientaci v problematice EIZ (znalost nabídky EIZ na UK, životního cyklu EIZ a procesů akvizice, správy a zpřístupňování) uživatelská znalost práce a vyhledávání v elektronických zdrojích (vyhledávání v databázích a práce s vyhledávacími službami) knihovnické nebo informační vzdělání nebo praxe; pozice je vhodná i pro studenty oboru informačních studií a knihovnictví počítačová gramotnost – jistota v práci s počítačem, schopnost vyhledávat a hodnotit informace na internetu, znalost práce s aplikacemi balíku MS Office komunikativnost, systematičnost, schopnost samostatně řešit problémy Nabízíme pružnou pracovní dobu s možností přizpůsobení individuálním potřebám stravenky 5 týdnů dovolené plat dle vnitřních mzdových tabulek FF UK zaměstnanecké benefity V případě zájmu o nabízenou pozici pošlete CV a stručný motivační dopis e-mailem asistence ředitelky Knihovny FF UK Bc. Janě Hezinové (jana.hezinova@ff.cuni.cz) do 10. 3. 2019.

Opatření děkana č. 4/2019 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

1. březen 2019 - 14:32
Opatření děkana č. 4/2019 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

V aule FF UK zazní ve středu 6. 3. koncert pro komorní orchestr a sirény. Autorem skladby je muzikolog Ústavu hudební vědy FF UK Miroslav Pudlák

1. březen 2019 - 11:16
Jde o první ze série hudebních intervencí ke zkoušce sirén, které jsou společným projektem Orchestru BERG, Českého rozhlasu a řady dalších partnerů.  Nová díla – velmi krátké koncerty – vytvoří téměř dvě desítky českých skladatelů. Smyslem projektu je vytvářet nové zážitky s novou hudbou a podporovat české skladatele. „Vznikají nové skladby pro několik hudebníků a sirénu určené k provádění pouze v konkrétním čase, tedy ke zkoušce sirén. Sirénu skladatelé využívají jako další hudební nástroj,“ vysvětluje Eva Kesslová, ředitelka Orchestru BERG. „Jde o nízkoprahové akce určené i těm, kdo by na běžný celovečerní koncert možná nikdy nepřišli.“ Koproducentem projektu je Český rozhlas, který plánuje koncerty vysílat živě na stanici Vltava, na svém kanálu Youtube a na Facebooku. Vznikne rovněž archiv jednotlivých nahrávek nebo tematické rozhlasové pořady. V tuto chvíli je do projektu zapojeno 16 skladatelů. Koncerty se uskuteční na různých místech v Praze, některé i mimo ni. Mimořádně důležitá je role partnerských institucí, které koncertům poskytují zázemí. Tou vůbec první je právě Filozofická fakulta UK.; zahajovací koncert celého projektu se uskuteční ve Velké aule hlavní budovy na Náměstí Jana Palacha v Praze. Siréna je na střeše jen pár metrů od místa koncertu a skladatel Miroslav Pudlák, jehož nové dílo tu zazní příští středu ve světové premiéře, je také pedagogem této školy. Akce je určena nejen lidem spojeným s touto institucí, ale také široké veřejnosti. Koncerty probíhají za podpory Ministerstva kultury ČR, Nadačního fondu Avast, Partnerství OSA a Hlavního města Prahy. Vstup je zdarma. Přímý přenos středečního koncertu na stanici Vltava začíná v 11:57. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Aktuality

- viz vlevo níže na stránce.

 

...

10. červen 2019

opět i v roce 2019! Info...

23. květen 2019