Filozofick fakulta

Fakulta

Syndicate content
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Updated: 20 min 25 sec ago

Proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Gloria Musaealis 2018, ceny převzala řada absolventů FF UK

17. May 2019 - 13:56
Výsledky XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis 2018 byly včera vyhlášeny ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Mezi oceněnými ani tentokrát nechyběli absolventi FF UK, v letošním roce především historici umění. Hlavní cenu Gloria Musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2018 získalo Muzeum umění Olomouc za výstavu Rozlomená doba 1918-1928. Autory jejího scénáře jsou Karel Srp a Lenka Bydžovská, oba absolventi dějin umění na FF UK. Na třetím místě v téže kategorii se umístila Městská galerie Litomyšl. Porota v tomto případě ocenila výstavu Já jsem… Zdeněk Nejedlý, již spolu s ředitelkou muzea autorsky připravili Hana Kábová, absolventka doktorského studia na FF UK, a Jiří Křesťan, externí pracovník Ústavu českých dějin FF UK. Hlavní cenu Gloria Musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2018 získalo za projekt Prezidentský vlak 2018 Národní technické muzeum pod vedením Karla Ksandra, absolventa dějin umění na FF UK Cenu českého výboru ICOM pak získala Národní galerie v Praze za stálou expozici 1918-1938: První republika. Autorkou jejího scénáře je Anna Pravdová, absolventka dějin umění na FF UK. Muzeem roku se na základě celoročního hlasování samotných návštěvníků stejně jako v loňském roce stalo Regionální muzeum Mělník. Jeho ředitelka Miloslava Havlíčková absolvovala na FF UK obor historie-etnografie. Nejen našim úspěšným absolventům, ale všem oceněným pracovníkům paměťových institucí k jejich úspěchu blahopřejeme. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Čelíme stejným problémům. V Mexiku je mnoho žen pojmenovaných po Lidicích, říká Markéta Křížová

16. May 2019 - 17:46
Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha si jako čestného hosta letošního ročníku vybral Latinskou Ameriku. Na festivalu vystoupí spolu s dalšími autory této části zeměkoule například nobelista Mario Vargas Llosa. Týdeník Echo při této příležitosti přináší rozhovor s Markétou Křížovou, iberoamerikanistkou a v současné době i proděkankou Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Ta vypráví o vztahu Latinské Ameriky a Česka, o indiánech i o tom, co máme se zeměmi Latinské Ameriky společného. Stejně jako Latinská Amerika se Češi snaží být součástí západního světa, ale zachovat si svá specifika. „Čelíme stejným problémům, řešíme otázky demokratizace nebo přechodu od socialistického režimu ke kapitalismu,“ říká profesorka Křížová. Udělejme si na začátku pořádek v pojmech. Jak se liší Latinská Amerika, Iberoamerika a Jižní Amerika? Výraz Latinská Amerika je nejběžnější. Zahrnuje v zásadě území bývalých kolonií Španělska a Portugalska, které spolu tvoří jazykově a kulturně jasně identifikovatelný celek. V podstatě ekvivalentem, v českém prostředí ale ne tak častým, je výraz Iberská Amerika, odkazující na Iberský (Pyrenejský) poloostrov. Tenhle název byl populární v 60. letech 20. století, kdy bylo, pod dojmem kubánské revoluce, založeno mé domovské Středisko iberoamerických studií. Výraz Jižní Amerika moc ráda nepoužívám, protože pro geografy je Mexiko součástí Severní Ameriky, a z mého pohledu jsou kulturní vazby důležitější. Budeme tedy hovořit o Latinské Americe. Jaký má vztah s Českem? Máme něco společného? Historie vzájemných vztahů je dlouhá. Už na prahu 16. století horníci z Jáchymovska pomáhali těžit stříbro na nově objevených územích. Moc se jich nevrátilo, část z nich se totiž vrhla na dobývání Venezuely. V Latinské Americe byli i jezuité z českých zemí. Když se v 19. století francouzský císař Napoleon III. pokusil ovládnout Mexiko, které tehdy bylo na prahu občanské války, nechal mexickými konzervativci zvolit císařem Maxmiliána, mladšího bratra Františka Josefa. Pro jeho vojsko se verbovalo i v Čechách. Vzpomeňte si na seržanta Vosátku z Cirkusu Humberto. Když celé dobrodružství tragicky skončilo a Maxmilián byl popraven, část dobrovolníků v Mexiku zůstala, údajně naučili mexické muzikanty, slavné mariachis, hrát na strunné nástroje. V 19. století se do zemí jako Argentina nebo Brazílie vystěhovalo mnoho Čechů, jsou tu dodnes krajanské komunity. I proto po vzniku Československa usilovali jeho představitelé o rychlé navázání vztahů s těmito státy. Co vztah Čechů a Latinoameričanů definuje dnes? Latinskoamerická literatura je u nás velmi populární, do češtiny se překládala už za první republiky. Pak přišel latinskoamerický boom v 60. letech, překládán byl třeba Alejo Carpentier a další představitelé magického realismu. Latinská Amerika byla tenkrát ztělesněním exotičnosti, barevnosti, dobrodružství. Dnes lidé cestují po celém světě, Latinská Amerika už není tak záhadná, ale zůstává oblíbená a španělština je populární jazyk. Ta oblast je zajímavá i z ekonomického hlediska. A neidealizujeme si Latinskou Ameriku? Neevokuje nám hlavně doutníky, karnevaly a romantické rysy revolucionáře Che Guevary? Určitě, stereotypy fungují. V 19. století se zavedl stereotyp zlé, černé a nebezpečné Afriky nebo třeba záhadného a nepochopitelného Orientu. V tomhle světle vypadá Latinská Amerika sympaticky a zvlášť Čechy může oslovit. Proč? Stejně jako Latinská Amerika se Češi snaží být součástí západního světa, ale zachovat si svá specifika. Čelíme stejným problémům, řešíme otázky demokratizace nebo přechodu od socialistického režimu ke kapitalismu. Cítili bychom se tedy v zemích Latinské Ameriky jako doma? Sice je součástí evropského civilizačního komplexu, ale zároveň od první chvíle, co vystoupíte z letadla, pochopíte, že jste skutečně v „Novém světě“. Dobře je to patrné i na místním křesťanství, které se mísí s tradicemi domorodých a afrických kultur, ovlivňují je i přírodní podmínky. Nakousla jste politiku Latinské Ameriky. Komplikované převraty, socialismus, občanské války. Umíme rozumět tomu, co se tam děje? Z našeho pohledu je těžké to posoudit. Zažila jsem české konzervativce pozitivně mluvit o Pinochetovi jako o někom, kdo v Chile zastavil nástup socialistické diktatury. Což je samozřejmě extrémně zkratkovitý až hloupý přístup. Nyní z opačného konce. Co vědí v Latinské Americe o nás? I pro Latinoameričany jsme zajímaví. Také oni mají své stereotypy. Jsme pro ně magická země Kafky, Kundery, Havla nebo třeba golema. Vědí o Československu, Česko tolik nereflektují. Silný dopad měl příběh Lidic. V Mexiku je mnoho dnes už starších žen, které byly pojmenovány po Lidicích. Jejich zkušenost je podobná. Vyvražďování vesnic v době občanských válek, s tím se mohou ztotožnit.  Ostatně i v našem Náprstkově muzeum je vystavena plastika mexického umělce, která se jmenuje Lidice. Na Filozofické fakultě UK vyučujete nativní kultury. Co to je? Původní kultury Latinské Ameriky. Mám v kurzu jak studenty iberoamerikanistiky, tak studenty historie, španělského jazyka a politologie. Ale i studenty, kteří chtějí do diplomacie a cestovního ruchu, nebo naopak lidi umělecky založené, filmaře, módní návrháře. Bez poznání domorodých kultur současnou Latinskou Ameriku nepochopíte. Jaký má studium o indiánech přesah k dnešku? Je omyl si myslet, že indiáni patří do minulosti. V Guatemale je 80 procent obyvatelstva indiánského původu, totéž v Bolívii. I politické reprezentace Latinské Ameriky dnes do ústav zakotvují právo původních obyvatel na sebeurčení. To, že indiáni nosí džíny, že preferují čínskou kuchyni před svou původní, neznamená, že ztrácejí svou identitu nebo svůj přínos do celku národní kultury. Co je nutné a o co bojují, je respekt vůči odlišnostem. Naštěstí Latinská Amerika je skutečně velmi rozmanitá. Těžko třeba můžete na něco ukázat a říct, toto je standard mexické kultury. A jak je to s diskriminací? V některých kruzích a zaměstnáních přetrvává určitá forma diskriminace. Například na elitních univerzitách pořád je většina studentů a profesorů bělochů. To se mění jen pomalu. Ale míšenci už pronikají do úřadů, kultury i politiky. Bývalý peruánský prezident Alejandro Toledo v první předvolební kampani v roce 2001 odrážel útoky na svůj indiánský původ. Evo Morales o deset let později v Bolívii hrdě prohlásil, že je indián. Ve školách je dnes podporována výuka dětí ve vlastních jazycích. Naopak, někdy se zájem o indiánské tradice přelévá až do parazitování. To mluvíte o indiánech jako o atrakci pro turisty a o produkci suvenýrů? Vadí jim pózovat před fotoaparáty? Někdy ano, někdy ne. Cuzco jako turistické centrum má své profesionální indiány. Ti se obléknou, pózují s lamami a vybírají peníze. Je to jejich volba a je to lepší než pěstovat koku a prodávat ji překupníkům. Turisté ale musí projevovat elementární respekt a slušnost, ostatně jako všude. Jak jste se dostala ke studiu iberoamerikanistiky? Čtením dobrodružných knih Karla Maye a Alberta Vojtěcha Friče. Své výzkumy jsem začala v Severní Americe. Pobývala jsem v indiánských rezervacích v Minnesotě, později jsem dokonce získala stipendium na Texaské univerzitě v Austinu. Tam měli a dodnes mají vynikající latinskoamerické centrum. No a pak se shodou okolností poprvé otvíral doktorský program na Středisku iberoamerických studií FF UK. Máte nějaký tip na přístupný zdroj informací o Latinské Americe? Dobrý romanopisec může být lepším vhledem do kultury než práce historiků. Mohu doporučit své dva oblíbené autory. Co se týče míšenecké kultury, Gabriela Garcíu Márqueze a jeho krátkou prózu O lásce a jiných běsech. A k problému nedemokratických režimů a jejich bolestnému odkazu román Kozlova slavnost od Maria Vargase Llosy, který se odehrává v Dominikánské republice. Karolína Vaverková, Týdeník Echo 19 / 2019 Markéta Křížová Historička a etnoložka specializující se na předkolumbovské civilizace a americké koloniální dějiny. Působí jako proděkanka pro zahraničí Filozofické fakulty Karlovy univerzity.  

Výběrové řízení ze dne 16. 5. 2019 – Ústav germánských studií / Job offer from 16 May 2019 – Department of Germanic Studies

16. May 2019 - 14:36
English see below Ústav germánských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor Obor a zaměření: nizozemský jazyk Předpokládaná mzdová třída: L1 Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně) Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských editování a redakce nizozemských textů organizační a administrativní činnost (v nizozemštině či angličtině) Požadavky: titul Mgr., nejlépe z nederlandistiky nebo jiného filologického oboru rodilý/á mluvčí nizozemského jazyka s vynikající teoretickou i praktickou znalostí nizozemské gramatiky a stylistiky zkušenost s výukou nerodilých mluvčích (úroveň A0 až C1) proaktivní přístup (projekty, kulturní akce, komunikace s veřejností, doplňkové aktivity) další vzdělávání a kvalifikace v oblasti výuky a didaktiky (kurzy, ocenění) Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky: 17. 6. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled odborné praxe, popř. rovněž vědecké/publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání (v nizozemštině nebo angličtině) představa o koncepci výuky jazyka a kultury nizozemsky mluvících zemí v extramurálním akademickém prostředí (max. 1 str.) 2 kontaktní osoby pro reference Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. V případě dotazů se obracejte na: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D., lucie.sedlackova@ff.cuni.cz PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. irena.kozmanova@ff.cuni.cz Department of Germanic Studies Name of the position: Lecturer Field and specialization: Dutch language Expected pay group: L1 Workload: 1,0 (40 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, exam participation supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. level editing and correcting Dutch-language texts organizational and administrative tasks (in Dutch and English)  Job requirements: MA degree, preferably in Dutch Studies or another philological branch of study native speaker of the Dutch language who has an excellent theoretical and practical knowledge of Dutch grammar and stylistics experience in teaching of non-native speakers (A0 to C1-level) proactive approach (projects, cultural events, public relations, ancillary activities) further education and qualifications in teaching and didactics (courses, awards) Expected beginning: 1 October 2019 Deadline for applications: 17 June 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience, possibly also list of publications or research experience copies of documents that show academic degrees awarded (in Dutch or English) brief description of your teaching conception (culture and language of Dutch speaking countries) in an extramural academic environment (1 page maximum) contact details of 2 referees Forms of applying: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture. For further information, please contact: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D., lucie.sedlackova@ff.cuni.cz PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. irena.kozmanova@ff.cuni.cz

Výběrové řízení ze dne 17. 5. 2019 – Ústav germánských studií / Job offer from 17 May 2019 – Department of Germanic Studies

16. May 2019 - 11:49
English see below Ústav germánských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2 Obor a zaměření: nizozemská literatura Úvazek: 0,25 (10 hodin týdně) na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou) Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací vědecká publikační činnost podíl na administrativní činnosti, přípravě projektů a mezinárodní spolupráci Požadavky: ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) relevantního humanitního směru, případně min. titul Mgr. (nebo jeho ekvivalent) a probíhající doktorské studium zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností odborná činnost v oblasti nizozemské literatury výborná znalost nizozemštiny organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky: 17. 6. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ životopis přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Germanic Studies Job title: Assistant /Assistant Professor Expected salary/job rank: AP1/AP2 level Field and specialization: Dutch literature Position: 0,25 (10 hours per week) – fixed-term contract (substitute for maternity leave) Job description:              teaching within the applicant’s specialization, exam participation supervision of students’ term papers and theses publishing scholarly publications or participating in research sharing administrative duties, project preparation and international cooperation Job requirements: doctoral degree in a relevant field of the humanities, or at least an M.A. degree and commenced doctoral studies experience with teaching and research experience in the area of Dutch literature excellent knowledge of Dutch organizational and administrative skills Expected starting date: October 1, 2019 Application deadline: June 17, 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz or By post (in person): Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Novinky ve fondech fakultních knihoven za březen a duben 2019

16. May 2019 - 11:37
Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za měsíce březen a duben 2019.  Seznam všech 313 nově nakoupených či zpracovaných titulů tříděných dle tematických skupin najdete na webu v nabídce Knihovna > Knihovní fondy > Novinky ve fondech knihoven. Podívejte se, co pro vás máme nového!   ________ Pošlete nám tipy na nákup publikací! Pokud vám v knihovnách FF UK chybí nějaký titul, neváhejte se obrátit na svého knihovníka, anebo využijte kontaktní formulář na stránkách Knihovny FF UK. 

Na FF UK přednášel významný britský romanista prof. Adam Ledgeway

15. May 2019 - 16:11
Mezinárodně respektovaný profesor italské a románské lingvistiky, současný děkan Faculty of Modern and Medieval Languages univerzity v Cambridge vystoupil na Ústavu románských studií FF UK 14. května. Prof. Ledgeway se nejprve sešel s děkanem FF UK, doc. Michalem Pullmannem, s nímž hovořil nejen o akademických tématech, ale také o aktuálním dění kolem Brexitu. Poté v Ústavu románských studií vystoupil s přednáškou Changing Patterns of Configurationality from the Passage of Latin to Romance, jíž se účastnili studenti a vyučující románských jazyků i širší publikum z řad lingvistů a klasických filologů. Přednáška měla velký ohlas nejen pro atraktivní obsah, ale také díky skvělému lektorskému výkonu britské legendy. Prof. Ledgeway je autorem řady zásadních publikací (např. Grammatica diacronica del napoletano, 2009; From Latin to Romance, 2012) a kromě mnoha jiných iniciativ také spoluzakladatelem prestižní konference Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting. Její 14. ročník se s podporou projektu KREAS bude konat v Praze na FF UK ve dnech 27. – 29. května 2019. Návštěva prof. Adama Ledgeway byla organizována s podporou projektu KREAS Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka SIS pro Oddělení vědy

15. May 2019 - 15:57
Referent/ka SIS pro Oddělení vědy Profil Oddělení vědy Oddělení vědy zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích, agendu imatrikulací a promocí v doktorských studijních programech agendu stipendií a organizaci studentského hodnocení výuky v doktorských studijních programech. Do gesce Oddělení vědy dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu a administrativní agenda činnosti vědecké rady fakulty. Oddělení vědy nyní hledá posilu pro práci se Studijním informačním systémem (SIS) na poloviční úvazek. Jedná se o sdílené pracovní místo. (tj. o dva poloviční úvazky, tedy o sdílení se stávajícím zaměstnancem.) Vaše úkoly Podpora IT systémů a databází v rámci doktorského studia Administrace (aktualizace databází podpora a řešení jednodušších problémů) Studijního informačního systému. Podpora uživatelů při práci se systémy (zejména během ročního hodnocení a sestavování individuálních studijních plánů); operativní řešení aktuálních problémů uživatelů SIS ze strany pedagogů, studentů i ostatních pracovníků fakulty slovem i písmem. Tvorba databázových dotazů v jazyce SQL potřebných pro doktorské studium. Čerpání a analýza dat z databází. Formulace požadavků na zpracovatele. Sledování vývoje v oblasti jednotlivých systémů. Pomoc při testování nových funkcionalit a komunikace se správci SIS pro celou fakultu. Naše očekávání: min. ukončené SŠ vzdělání/VŠ vzdělání v bakalářském programu komunikativní úroveň anglického jazyka velmi dobrá, resp. pokročilá úroveň práce s PC, tj. solidní znalost MS Office a trpělivost se systémy (znalost databází či SQL dotazů výhodou) dobré komunikační schopnosti pečlivost a samostatnost Výhodou: Znalost vysokoškolského prostředí Praxe na obdobné pozici Nabízíme Stabilní zázemí největší české humanitní fakulty Příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže) Fakultní program benefitů: http://www.ff.cuni.cz/benefity Možnost nástupu Od 15. 6. 2019 nebo dle dohody. Jedná se o poloviční úvazek, o sdílené pracovní místo. (tj. o dva poloviční úvazky, tedy o sdílení se stávajícím zaměstnancem.) První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Jak se ucházet o tuto pozici Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis (česky nebo anglicky) zasílejte na blanka.svobodova@ff.cuni.cz, nejpozději do 31. 5. 2019.

Pod záštitou FF UK proběhne v Kampusu Hybernská festival Den Afriky

15. May 2019 - 13:19
Celodenním programem pro veřejnost si Filozofická fakulta Univerzity Karlovy spolu s dalšími institucemi připomene dekolonizaci Afriky. Ta se po celém světě slaví 25. května, v den založení Organizace africké jednoty. Kampus Hybernská nabídne přednášky, workshopy, hudební vystoupení a další aktivity prezentující africkou kulturu. „Den Afriky odstartuje dlouhodobý projekt sdružující různé instituce i jednotlivce s ideou podporovat větší roli, která by Africe měla připadnout v rámci českého školství i české rozvojové a hospodářské politiky,” říká Vladimír Verner ze zapojené Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. FF UK s touto ideou založila Centrum afrických studií (CAFR). Za Karlovu univerzitu se na činnosti centra budou podílet také Fakulta humanitních studií, Pedagogická a Přírodovědecká fakulta. V rámci meziuniverzitní spolupráce se zapojí Fakulta tropického zemědělství ČZU, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Partnery instituce jsou i neziskové organizace Člověk v tísni nebo Humanitas Afrika. Afrika není jen věcí akademického zájmu, ale taky zájmů obchodních a politických. „Cílem Ministerstva zahraničních věcí je spoluvytvářet realistický, vybalancovaný obraz o Africe,” říká Anežka Česalová z Odboru států subsaharské Afriky. MZV tak chce nabourávat její obvyklé stereotypy a představit Afriku jako moderní a dynamický kontinent. „V době, kdy jsme denně konfrontováni s předsudky a strachem z odlišnosti, pokládáme za důležité ukázat pravou tvář afrického kontinentu,“ vysvětluje Mgr. Vojtěch Šarše, doktorand z pořádající FF UK. V prostorách Kampusu budou od 10 hodin probíhat přednášky na aktuální i historická témata, od postkoloniální africké literatury přes problematiku udržitelného zemědělství a ochrany přírody po otázku bezpečnostní situace v oblasti Sahary. Na návštěvníky dále čeká celá řada workshopů, jako je arabská kaligrafie, kurz afrického tance a bubnování nebo lekce svahilštiny. Připravený je i program pro děti zahrnující například výtvarné dílny nebo promítání afrických pohádek. Po celý den budou moci návštěvníci ochutnat africké speciality. Čeká na ně masové i vegetariánské jídlo z Pobřeží Slonoviny a Konga nebo pravá etiopská káva. Večerní program zahájí divadelní soubor Teritoriální tyjátr a bubenická skupina Njachas. V průběhu večera zahraje hned několik afrických skupin a DJs. Program potrvá do 23.00 hod. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Studentky Filozofické fakulty UK obsadily přední místa v celostátním kole soutěže Student a věda – Lingvistika

14. May 2019 - 15:35
Soutěž proběhla 13. května v rámci 20. mezinárodního setkání Mladých lingvistů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítězkou se stala studentka FF UK Hana Hledíková. Studentka třetího ročníku bakalářských oborů anglistika – amerikanistika a český jazyk a literatura reprezentovala Fonetický ústav s prací Prozodické členění u dobrých mluvčích v češtině a angličtině. Třetí místo za práci Česká modální konstrukce „nepotřebovat + infinitiv“ s významem ‚není nutné, abych‘ obsadila Barbora Genserová z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, která třetím rokem studuje bakalářské obory český jazyk a literatura a německý jazyk a literatura. Světlaně Müllerové z prvního ročníku navazujícího magisterského oboru Anglický jazyk na Ústavu anglického jazyka a didaktiky udělila porota čestné uznání za práci Kolokace staroanglických adjektiv a jejich protikladů ve střední angličtině přijatých ze staroseverštiny. Druhé místo obsadila studentka Univerzity Palackého Markéta Čajánková s prací Bilingvismus a osobnost: Výzkum z oblasti psycholingvistiky. Studentky do celostátního kola soutěže nominovala porota složená z pedagogů FF UK na základě výsledků fakultního kola z 29. dubna. V porotě celonárodního kola zasedli zástupci jednotlivých vysokých škol a Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky včetně doc. Ivany Bozděchové z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Zúčastnili se studenti z celkem šesti vysokých škol, vedle Univerzity Karlovy z Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Pardubice, Masarykovy univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Akcent College v Praze. Vítězné příspěvky celostátního kola budou publikovány ve sborníku z konference. Všem studentkám blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci fakulty. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Festival Den Afriky v Kampusu Hybernská

14. May 2019 - 12:09
Celodenním programem pro veřejnost si FF UK spolu s dalšími institucemi připomene dekolonizaci Afriky. Ta se po celém světě slaví 25. května, v den založení Organizace africké jednoty. Kampus Hybernská nabídne přednášky, workshopy, hudební vystoupení a další aktivity prezentující africkou kulturu.

Opatření děkana č. 10/2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

14. May 2019 - 10:51
Opatření děkana č. 10/2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Básníci na FF UK

13. May 2019 - 16:03
Ve čtvrtek 30. května v Kampusu Hybernská vystoupí básníci z řad pedagogů, studentů i zaměstnanců FF UK. Své básně nejprve přečtou autoři, kteří již poezii publikovali nebo veřejně četli. Následovat bude otevřená scéna, kde může přečíst své básně kdokoli z akademické obce i zaměstnanců fakulty.

Český student křísí na ostrově starý jazyk. Umí ho jen čtyři lidé

13. May 2019 - 13:22
„Přibližně ze čtyř set stálých obyvatel Sarku nyní hovoří sarkézskou normanštinou čtyři rodilí mluvčí, plus já,“ říká Martin Neudörfl, absolvent francouzské filologie a doktorand Ústavu románských studií FF UK, který se ve svém výzkumu věnuje dokumentaci a kodifikaci původního normanského jazyka.

Omezený provoz Knihovny Ústavu etnologie

13. May 2019 - 10:25
Upozorňujeme čtenáře, že v tomto týdnu (13. – 17. 5.) bude knihovna z provozních důvodů otevřena pouze ve čtvrtek 16. 5. v otevírací době od 9 do 15h.

Aktuální výběrová řízení

13. May 2019 - 9:30
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví. Podávání přihlášek je možné do 10. 6. 2019. Výběrové řízení ze dne 3. 5. 2019 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 3 May 2019 – Institute of Information Studies and Librarianship FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: informatika, informační technologie a systémy. Přihlášky je nutno podat do 6. 6. 2019. / Field and specialization: informatics, information technologies and systems. Applications by 6. 6. 2019. Výběrové řízení ze dne 3. 5. 2019 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 3 May 2019 – Institute of Information Studies and Librarianship FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent/docent. Obor a zaměření: informační věda. Přihlášky je nutno podat do 6. 6. 2019. / Field and specialization: information science. Applications by 6. 6. 2019. Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Referent/ka grantového oddělení Přihlášku je nutné podat do 30. 5. 2019. Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Administrátor přípravy a realizace projektů financovaných z operačních programů Přihlášku je nutné podat do 30. 5. 2019. Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Katedra jihoslovanských a balkanistických studií/ Job offer from 24 April 2019 – Department of South Slavic and Balkan Studies FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: rumunský jazyk (lingvistika rumunštiny). Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. / Field and specialization: Romanian language (Romanian linguistics). Applications by 31. 5. 2019. Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Katedra jihoslovanských a balkanistických studií/ Job offer from 24 April 2019 – Department of South Slavic and Balkan Studies FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: albánský jazyk (lingvistika albánštiny). Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. / Field and specialization: Albanian language (Albanian linguistics). Applications by 31. 5. 2019. Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Ústav světových dějin/ Job offer from 24 April 2019 – Department of General History FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Obecné a světové dějiny se zaměřením na dějiny novověku západní a jižní Evropy v 16.–19. století. Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. / Field and specialization: General and World Modern History (History of 16th-19th Century) with specialization on the history of Western and Southern Europe. Applications by 31. 5. 2019. Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Ústav světových dějin/ Job offer from 24 April 2019 – Department of General History FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Obecné a komparativní dějiny (novověké a nejnovější dějiny, 19.–20. století) se zaměřením na sociální a kulturní dějiny technologií v evropském a globálním kontextu, tzv. heritage studies, ekonomie a politika, aplikace komparativního přístupu, transnacionalismu, environmentálních dějin a globální historie. Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. / Field and specialization: General and Comparative History (Modern and Contemporary, 19th–20th Century) with specialization on social and cultural history of technologies in European and Global context, Heritage Studies, Economy and Politics, application of comparative approach, transnationalism, environmental history and global history. Applications by 31. 5. 2019. Výběrové řízení ze dne 17. 4. 2019 – Filozofická fakulta/ Job offer from 17 April 2019 – Faculty of Arts FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici vědecký pracovník (v Německu). Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Přihlášky je nutno podat do 17. 5. 2019. / Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. Applications by 17. 5. 2019. Výběrové řízení ze dne 17. 4. 2019 – Filozofická fakulta/ Job offer from 17 April 2019 – Faculty of Arts FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici vědecký pracovník (ve Švýcarsku). Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Přihlášky je nutno podat do 17. 5. 2019. / Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. Applications by 17. 5. 2019. Výběrové řízení ze dne 5. 4. 2019 – Katedra sociální práce/ Job offer from 5 April 2019 – Department of social work FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: sociální politika a sociální správa. Přihlášky je nutno podat do 15. 5. 2019. / Field and specialization: social politic and social administration. Applications by 15. 5. 2019. Výběrové řízení na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek. Výběrové řízení na pozici právník/-ička FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici právník/-ička. Výběrové řízení ze dne 5. 3. 2019 – Ústav obecné lingvistiky FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: obecná lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. Visiting Professor in Literary Studies, Linguistics, Philosophy The Faculty of Arts, Charles University invites applications for the position of a Visiting Professor in Literary Studies, Linguistics, Philosophy. The application deadline is May 31, 2019.

Na Filozofické fakultě UK proběhne mezinárodní workshop na téma „Romanticism and Periodization“

10. May 2019 - 13:23
Na 15. května ho připravil Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK. Workshopu se zúčastní významní zahraniční hosté jako prof. Nicholas Halmi z University of Oxford nebo dr. Laurent Folliot z pařížské Sorbonne Université. Workshop proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení v místnosti č. 111 v hlavní budově Filozofické fakulty UK mezi 15:00–17:30. Registrace není nutná. Program je podpořen z projektu „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program: profesor David Duff (Queen Mary University of London): „Introduction: Phases of British Romanticism” profesor Nicholas Halmi (University of Oxford): „Period and Epoch-making Event: Romanticism and the French Revolution” profesorka Fiona Stafford (University of Oxford): „Romanticism and the ‘Four Nations’: Not Quite in Time” profesor Martin Procházka (Univerzita Karlova, Praha): „Periodization as a Problem: The Case of American Romanticism” Laurent Folliot (Sorbonne Université, Paris): „Secularization of Time: Complications in Periodizing Romanticism” Petr Kukal, mluvčí FF UK

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví

10. May 2019 - 13:21
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 10. května 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. června 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Veletrh inovací a služeb Univerzity Karlovy proběhne 16. května

9. May 2019 - 17:33
Zajímá vás, jaké inovace vznikají na Univerzitě Karlově? Chcete se dozvědět, jaké služby Univerzita Karlova nabízí aplikační sféře? Navštivte 2. ročník veletrhu inovací a služeb Via Carolina, který naváže na 7. Národní konferenci v transferu.

The Artful: Launch of a New Student Magazine

9. May 2019 - 15:14
The first issue of The Artful, a semestral collection of creative writing by students and graduates of the English and American studies at Charles University, will be launched on 24 May at 6:30 pm at Café Jedna (Veletržní palác, Dukelských Hrdinů 530/47). The launch will feature the authors‘ readings and the almanach will be available for purchase. For more information and the full programme, see the official event.

Workshop on „Romanticism and Periodization“ with Renowned International Experts

9. May 2019 - 14:50
The Department of Anglophone Literatures and Cultures, Faculty of Arts, Charles University is pleased to invite you to the workshop „Romanticism and Periodization“ on Wednesday 15 May 2019, 15:00-17:30, Room 111, 1st floor. Programme: Professor David Duff (Queen Mary University of London) “Introduction: Phases of British Romanticism” Professor Nicholas Halmi (University of Oxford) “Period and Epoch-making Event: Romanticism and the French Revolution” Professor Fiona Stafford (University of Oxford) “Romanticism and the ‘Four Nations’: Not Quite in Time” Professor Martin Procházka (Charles University, Prague) “Periodization as a Problem: The Case of American Romanticism” Dr Laurent Folliot (Sorbonne Université, Paris) “Secularization of Time: Complications in Periodizing Romanticism” All welcome! The workshop is supported by the European Regional Development Fund Project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734).

News

Konzultace dr. Tvrzové 22. 5. se ruší. Termíny konzultací ve zkouškovém období budou vypsány...

09. May 2019

Specifický výzkum, blaho bádání, peníze:...

06. May 2019

je...

24. April 2019