Filozofick fakulta

Fakulta

Syndicate content
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Updated: 1 hour 11 min ago

Přehled: Databáze přístupné v roce 2019

8 hours 23 min ago
Univerzita Karlova nebo jednotlivé fakulty nakupují velké množství bibliografických a plnotextových databází. Podívejte se na aktuální přehled databází pro rok 2019 a na seznam databází s ukončeným přístupem. Některé zdroje jsou dostupné pro uživatele z celé Univerzity Karlovy, některé jsou přístupné uživatelům jen z některých fakult. Tučně jsou uvedeny databáze, které jsou zdroje nakupované pro celou Univerzitu Karlovu, kurzívou jsou uvedeny zdroje s garantovaným přístupem pro FF. Do všech databází vstoupíte z Portálu elektronických zdrojů www.pez.cuni.cz. Pro většinu zdrojů lze využít společné vyhledávání ve vyhledávači UKAŽ (www.ukaz.cuni.cz). Zdroje, které nelze vyhledávačem UKAŽ prohledat, jsou označeny hvězdičkou. Úplný seznam zdrojů (včetně zdrojů nakupovaných jinými fakultami a zdrojů v režimu open access) je uveden na Portálu elektronických zdrojů – http://pez.cuni.cz. U zdrojů, které poptávaly jiné fakulty, závisí podmínky přístupu na licenčních smlouvách a tyto podmínky se mohou lišit. V roce 2019 jsou uživatelům Filozofické fakulty přístupné databáze [1]: American Association for Cancer Research Publications American Chemical Society Journals ACM Digital Library American Institute of Physics – Complete American Mathematical Society Journals American Physical Society e-Journals Academic Search Complete (EBSCO) Academic Search Ultimate (EBSCO) ATLA religion Database with ATLA Serials BioOne Complete BREPOLIS (vč. zdroje L’Anné philologique) eBook Academic Collection (EBSCO) JSTOR – Art & Sciences I JSTOR – Art & Sciences II JSTOR – Art & Sciences III JSTOR – Art & Sciences V Gale Literary Sources [2] GeoRef GeoScienceWorld* IEEE/IET Electronic Library (IEL) IOPscience Library and Information Science (LISS) Literature Online* MathSciNet OECD iLibrary Oxford English Dictionary* Oxford Journals Online Full Collection Oxford Scolarship Online PsycARTICLES RSC Gold SpringerLink Taylor & Francis Online Thieme MedOne Education Wiley Online Library ScienceDirect Scopus Web of Science Databáze s ukončeným přístupem Přístup k platformě studijních materiálů Elektra bude ukončen 31. ledna 2019. Uživatelům doporučujeme vyexportovat uložené soubory a pro další práci využít portálu Moodle. Film Television Literature Index with Full Text – přístup skončí 31. ledna 2019 (doporučujeme uživatelům případně vyexportovat uložené záznamy z osobních účtů). Literature Resource Center – nahrazeno zdrojem Gale Literary Sources Thesaurus Linguae Graceae – možnost obnovení přístupu je momentálně v řešení. [1] Poznámka: Tučně jsou zdroje nakupované pro celou Univerzitu Karlovu, kurzívou jsou zdroje s garantovaným přístupem pro FF. V závorce je uvedeno, zda je zdroj prohledávaný a přístupný přes vyhledávač UKAŽ. [2] Databáze Gale Literary Sources je nástupcem databáze Literature Resource Center.

Univerzita Karlova odhalila pamětní dlaždici Jana Palacha

10 hours 55 min ago
Pamětní dlaždice je umístěna v prostorách Karolina a Univerzita Karlova jejím prostřednictvím připomíná významný čin studenta Filozofické fakulty UK Jana Palacha, který provedl jako protest proti lhostejnosti k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Deska byla odhalena na nádvoří Karolina, v místě, kde stála v roce 1969 rakev s ostatky Jana Palacha. Zhotovil ji akademický sochař Jakub Vlček a je na ní uvedeno jméno a data narození, sebeupálení a zesnutí Jana Palacha. Dlaždice byla zhotovena z bronzu v symbolických rozměrech 69 cm x 69 cm a váží symbolických 89 kilogramů. Desku zdobí stylizované palmové ratolesti jako symboly mučednické smrti. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve svém projevu připomněl význam Palachova činu jak pro tehdejší společnost, tak pro dnešní dobu. „Jan Palach patří k nejvýznamnějším osobnostem moderních československých a českých dějin, k předním bojovníkům za svobodu a demokracii. Jeho čin proto nesmí být zapomenut. Nesmí být zapomenut také proto, že svoboda a demokracie, za něž Palach položil život, nejsou ani dnes žádnou samozřejmostí a můžeme je ztratit snáz a dříve, než se na první pohled zdá.“ Odhalení pamětní dlaždice doprovodilo otevření komorní výstavy o Janu Palachovi. Je umístěna v přízemí Karolina a návštěvníci si na ní mohou prohlédnout dobové fotografie, stuhy z věnců, které lidé přinesli k rakvi Jana Palacha, původní kondolenční knihy, dopisy psané Janu Palachovi do nemocnice či vzkazy, které lidé nosili k jeho hrobu. Výstava bude přístupná do 25. ledna 2019 mezi 9–18 hod. kromě víkendu, vstup je zdarma. Univerzitní nakladatelství Karolinum v této souvislosti vydalo v reedici sborník „Ve jménu života vašeho…“, který přináší množství dobových dokumentů a svědectví připomínajících čin Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka a reflektuje události tzv. Palachova týdne, jimiž v lednu 1989 začaly veřejné protirežimní aktivity nezávislých iniciativ nabývat celospolečenského dosahu. Univerzita Karlova

Novinky ve fondech fakultních knihoven za listopad a prosinec 2018

15. January 2019 - 11:33
Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za listopad a prosinec 2018. Seznam všech 1416 nově nakoupených či zpracovaných titulů tříděných dle tematických skupin najdete na webu v nabídce Knihovna > Knihovní fondy > Novinky ve fondech knihoven. Podívejte se, co pro vás máme nového!    ________ Pošlete nám tipy na nákup publikací! Pokud vám v našich knihovnách chybí nějaký titul, neváhejte se obrátit na svého knihovníka, anebo využijte kontaktní formulář na stránkách Knihovny Jana Palacha. 

V prosinci zemřela známá česká psycholožka Soňa Hermochová

14. January 2019 - 16:52
Na Filozofické fakultě UK několik let působila jako vedoucí Katedry psychologie a proděkanka pro zahraniční vztahy. Za svou pedagogickou praxi vedla mnoho mladých odborníků, kteří na ni budou s vděčností vzpomínat. Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc., (1932–2018) vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově. Její profesní dráha byla do jisté míry určena i rodinným prostředím; její otec prof. Jan Doležal byl psycholog, který se zabýval experimentální psychologií, psychologií práce a duševní hygienou a zasloužil se o založení časopisu Československá psychologie. Ona sama se léta úspěšně věnovala problematice vztahu jedince a společnosti, zejména metodám, postupům a efektivitě sociálně-psychologického výcviku. Po ukončení studia nastoupila na Katedru psychologie FF UK, kde se dále soustředila na problematiku jedince a společnosti a rozvíjela obor sociální psychologie. Účastnila se řady výcviků sociálních dovedností v rámci zahraničních pobytů na univerzitách v Evropě i USA. V oblasti aplikované sociální psychologie a sociálně-psychologických výcviků se stala průkopníkem jejich praktického uplatnění v různých oblastech jako obchodní a pracovní vztahy, nápravná výchova a penologie, sociální a psychologické služby či školství. Podstatně přispěla k rozvinutí těchto aplikací i jejich teoretických základů a k praktickému zaměření studia psychologů. V letech 1991–1997 vedla Katedru psychologie FF UK a mezi roky 1994–2000 byla proděkankou FF UK pro zahraniční vztahy. V posledních letech působila na soukromé Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně. Soňa Hermochová po roce 1990 založila českou pobočku Partners for democratic change, v roce 1996 spoluzaložila Asociaci trenérů sociálně-psychologického výcviku a angažovala se v projektu Dokážu to!, ve kterém se rovněž věnovala aplikaci sociálně-psychologických technik do edukační činnosti.  

Aktuální výběrová řízení

14. January 2019 - 13:53
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků. Výběrové řízení na pozici Ekonom/ka – kontrola čerpání finančních prostředků FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Ekonom/ka-Rozpočtář/ka. Výběrové řízení na pozici Finanční účetní FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Finanční účetní. Výběrové řízení ze dne 10. 1. 2019 – Ústav světových dějin/ Job offer from 10 January 2019 – Department of Global History FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Obecné a světové dějiny se zaměřením na nejnovější dějiny (dějiny 20. století) se zaměřením na dějiny západní Evropy a euroatlantického prostoru. Podávání přihlášek je možné do 12. 2. 2019. Výběrové řízení ze dne 9. 1. 2019 – Katedra pedagogiky FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: teorie a metodika výchovy, sociální pedagogika. Přihlášky je nutno podat do 10. 2. 2019. Výběrové řízení ze dne 9. 1. 2019 – Ústav germánských studií/ Job offer from 9 January 2019 – Department of Germanic Studies FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: nizozemská kultura, literatura, dějiny, reálie. Přihlášky je nutno podat do 9. 2. 2019. / Field and specialization: Dutch culture, literature, history. Applications by 9. 2. 2019. Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2019 – Ústav germánských studií/ Job offer from 4 January 2019 – Department of Germanic Studies FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: současný německý jazyk, lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 4. 2. 2019. / Field and specialization: contemporary German language, linguistics. Applications by 4. 2. 2019. Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry sociologie Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry sociologie. Podávání přihlášek je možné do 4. 2. 2019. Výběrové řízení na pozici právník/-ička FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Právník/-ička. Výběrové řízení ze dne 18. 12. 2018 – Ústav anglického jazyka a didaktiky/ Job offer from 18 December 2018 – Department of English Language and ELT Methodology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent. Obor a zaměření: lingvistika anglického jazyka. Přihlášky je nutno podat do 19. 1. 2019. / Field and specialization: English linguistics. Applications by 19. 1. 2019. Výběrové řízení na pozici Technik přípravy a realizace investic FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Technik přípravy a realizace investic. Výběrové řízení na pozici Finanční manažer projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Finanční manažer projektu financovaného z OP VVV. Přihlášky je nutno podat do 13. 1. 2019. Výběrové řízení na pozici Referent/ka studijního oddělení – denní studium FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka studijního oddělení – denní studium. Přihlášky je nutno podat do 10. 1. 2019. Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií/ Concurso del día 7 Diciembre 2018 – Departamento de Estudios Románicos FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: praktický španělský jazyk, španělská lingvistika, didaktika španělštiny. Přihlášky je nutno podat do 7. 1. 2019. / Especialidad y perfil: lengua española práctica, lingüística española, didáctica del español. Las solicitudes podrán presentarse hasta: 7 de enero de 2019. Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: italská literatura (se zaměřením na starší literaturu). Přihlášky je nutno podat do 7. 1. 2019. Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií/ Procédure de sélection lancée le 7 décembre 2018 – Institut d’Études Romanes FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: didaktika francouzského jazyka, praktický francouzský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 7. 1. 2019. / Spécialisation: didactique du FLE, langue française pratique. Date limite pour le dépôt du dossier 7. 1. 2019. Výběrové řízení | Referát vnějších vztahů: koordinátor/koordinátorka akcí Jste komunikativní a organizačně zdatní? Dokážete zajistit akci od pozvánky po postprodukci? A zvládnete třeba i plakát, infografiku nebo natočit video? Umíte během 24 hodin sehnat papouška a naučit ho říkat „ef ef ú ká forrrevrrr“? Pak jste našli nové kolegy a my našli produkčního / event managera. Přihlášky co nejdříve, nejpozději do 17. 12. 2018. Výběrové řízení ze dne 3. 12. 2018 – Ústav hospodářských a sociálních dějin/ Job offer from 3 December 2018 – Institute of Economic and Social History FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Teorie a metodologie sociální historiografie. Přihlášky je nutno podat do 11. 1. 2019. / Field and specialization: Theory and Methodology of Social History. Applications by 11. 1. 2019. Výběrové řízení ze dne 3. 12. 2018 – Ústav hospodářských a sociálních dějin/ Job offer from 3 December 2018 – Institute of Economic and Social History FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Sociální hnutí a historie genderu 19. a 20. století. Přihlášky je nutno podat do 11. 1. 2019. / Field and specialization: Social Movements and Gender History of the 19th and 20th Century. Applications by 11. 1. 2019.

Národní filmové muzeum zahájilo pravidelný provoz. Jeho vznik iniciovali studenti filmové vědy na FF UK

14. January 2019 - 13:07
Návštěva muzea NaFilM nabízí příležitost objevovat, jak film funguje, a poznávat jeho historii zábavnou a interaktivní formou. Muzejní instalace propojují historii se současnými technologiemi; originální exponáty tvůrci vyrábějí přímo pro účely muzea. Je možné si je vyzkoušet a díky nim se o filmu učit z vlastní zkušenosti. Na své si tak přijdou i milovníci filmových projekcí – v expozici jsou nejen nejstarší promítací přístroje jako laterna magika, ale také klasická 35mm promítačka na kliku, ze které je možné si postaru promítnout film z pásu. Expozici doplňují přes dvě hodiny projekcí českých a zahraničních filmů. Součástí muzea je i ruchové studio, kde je možné si po vzoru světoznámých „brunclíků”, mistrů ruchu z Barrandova, vytvořit vlastní zvukovou nahrávku, nebo laboratoř J. E. Purkyně pro experimentování se zrakem. V závěru návštěvy si návštěvníci mohou natočit svůj animovaný film, který si z muzea odnesou domů. Projekt NaFilM vzešel z nadšení studentů filmové historie na FF UK Adély Mrázové, Terezie Křížkovské a Jakuba Jiřiště. „Českému filmu je už víc jak sto let, má svou osobitost i světový význam a my jsme si řekli, že by si zasloužil své muzeum. Místo, které bude vzdělávat a skvěle doplňovat rozvíjející se filmovou a mediální výchovu na školách a přístupnou formou představovat národní kinematografii českým i zahraničním návštěvníkům,” uvádí Adéla Mrázová. Za muzeum se postavila i řada českých filmařů, kteří měli možnost jeho postupný vývoj sledovat. Mezi nimi jsou například režiséři Zdeněk Svěrák, Jiří Menzel a Jan Hřebejk nebo dokumentaristky Olga Sommerová a Helena Třeštíková. Projekt podpořila také veřejnost – filmové muzeum NaFilM se stalo vůbec prvním projektem v historii crowdfundingového portálu Hithit.cz, jemuž se podařilo už potřetí úspěšně dokončit veřejnou sbírku. Muzeum dlouhodobě podporuje Státní fond kinematografie, Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. Prahy i Univerzita Karlova, na jejíž Filozofické fakultě tvůrci studují a která NaFilM v roce 2018 ocenila za mimořádný přínos prestižní cenou Miloslava Petruska. Kompletní tisková zpráva

Den otevřených dveří FF UK 2019 proběhne už tuto sobotu 12. ledna

11. January 2019 - 20:50
Den otevřených dveří FF UK se uskuteční v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2 od 10 do 18 hod. Kromě prezentací všech otvíraných bakalářských a navazujících magisterských oborů budou připraveny např. prezentace studentských spolků.

Invitation to Theatre: O. Goldsmith – She Stoops to Conquer

10. January 2019 - 15:29
D-Theatre, a society of current and former students of the Faculty of Arts, presents Oliver Goldsmith’s famous comedy She Stoops to Conquer. Annotation: „A comedy of manners by Oliver Goldsmith in which the rich gentleman Charles Marlow travels out of London to meet Kate Hardcastle, a young lady he is to marry. Accompanied by his friend Hastings, he is misled on his way by her brother – Tony Lumpkin, into thinking that the house of his fiancée is an inn. Taking his future father in law for an innkeeper, he repeatedly orders him about while pursuing his fiancée Kate (thinking she is a barmaid) in hope of a one-night stand. Knowing of his strange impediment that prevents him from behaving naturally in the company of high-class women, Kate takes advantage of this situation to turn her future husband into a better lover.“ four performances (11, 18, 19 and 26 January) at 19:30 in Divadlo D21 (Záhřebská 21, 12000 Královské Vinohrady,  Prague 2) Facebook event  

Doors Open Day 2019 – Saturday 12 January

10. January 2019 - 15:18
On Saturday 12 January 2019, the Faculty of Arts invites all prospective applicants to the annual Doors Open Day (CUFA main building, nám. Jana Palacha 2, Prague 1). The programme includes presentations of all BA and MA programmes, a Student Café (informal chat with current students over coffee), and presentations of the Student Council and various student clubs and societies.

Výběrové řízení na pozici Ekonom/ka – kontrola čerpání finančních prostředků

10. January 2019 - 14:05
Ekonom/ka – kontrola čerpání finančních prostředků Náplň práce kontrola rozpočtu sledování a přehledy čerpání finančních prostředků poskytování ekonomických výstupů řešitelům průběžné sledování legislativy potřebné k výkonu práce Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru solidní znalost MS Office analytické myšlení znalost účetních principů základní znalost zákona o DPH a zákona o dani z příjmů schopnost komunikace v anglickém jazyce samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou Nabízíme stabilní zázemí velké vzdělávací instituce zajímavou a odpovědnou práci odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení: Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu ekonomické oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Ekonom/ka-Rozpočtář/ka. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu eva.antosova@ff.cuni.cz. Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. Přihlášky posílejte do 9. 2. 2019.

Výběrové řízení na pozici Finanční účetní

10. January 2019 - 14:00
Finanční účetní (pokladní) Hlavní okruhy činnosti a odpovědnosti Zpracování cestovních příkazů tuzemských a zahraničních, zpracování přiznání k Silniční dani, pořizování a účtování vybraných závazků, účtování pokladních dokladů, zastupování v pokladně (příležitostně). Vstupní předpoklady Středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost účetních postupů (znalost účtování nevýdělečných organizací výhodou), základní znalost anglického jazyka – porozumění finančním dokladům v angličtině (např. ze zahraničních pracovních cest), samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou. Nabízíme Zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí, stabilní zázemí největší české humanitní fakulty, příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže), zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Eva Antošová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Finanční účetní. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: eva.antosova@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 9. 2. 2019 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis.  

Výběrové řízení ze dne 10. 1. 2019 – Ústav světových dějin/Job offer from 10 January 2019 – Department of Global History

10. January 2019 - 13:58
English see below Ústav světových dějin Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Obecné a světové dějiny se zaměřením na nejnovější dějiny (dějiny 20. století) se zaměřením na dějiny západní Evropy a euroatlantického prostoru Úvazek: 0,5 Popis pozice: výuka v oboru uchazečovy specializace, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia vedení studentských prací a projektů výzkum v oboru uchazečovy specializace podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce Požadavky: titul Ph.D. v oboru historie výborná znalost minimálně dvou světových jazyků schopnost učit minimálně v jednom světovém jazyce (anglický, francouzský či německý jazyk) přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. března 2019 Termín přihlášky:  12. února 2019 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Department of Global History Job title: Assistant Professor Field and specialization: General and World Contemporary History (History of 20th Century) with specialization on the history of Western European countries a Euro-Atlantic area. Part-time position (20 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, primarily B. A- and M.A. level courses will be expected supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements: PhD in the area of specialization adequate teaching experience excellent knowledge of minimally two world languages ability to teach in at least one world language (English, French, or German) adequate publication record in the field of specialization organizational and administrative skills Expected starting date: March 1, 2019 Application deadline: February 12, 2019 Complete applications will include the following: application to the selection procedure curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Přístav volá! Knihovny Hamburku a Brém. – 1. část

10. January 2019 - 9:27
Nejen běžnou denní rutinou zpracování knih, půjčování a organizací fondu je naplněn život knihovníka. Občas je třeba vydat se do světa a načerpat nové zážitky z praxe jiných knihoven. Vždyť nejhorší, co se vám může v pracovním životě stát, je usnout na vavřínech, spokojit se s tím, co funguje a pak se divit, že vám vlastně ujel vlak. I proto zaměstnanci knihoven FF UK pořádají cesty do zahraničí, odkud si přivážejí nejen podněty k vylepšení své práce, ale také cenné vazby na zahraniční kolegy. Tentokrát padla při výběru našeho cíle volba na německý Hamburk, Brémy a tamní univerzitní knihovny. Poslední krásné dny letošního prodlouženého léta přivítaly mě a tři mé kolegyně z různých knihoven FF UK ve vlaku do přístavní metropole na Labi. Povětšinou průmyslové a námořní město, které navíc za války utrpělo četné škody vinou bombardování, nemá na první pohled památek chtivému turistovi moc co nabídnout. I vzhledem k lokaci našeho ubytování tak trochu na vystrkově jsme si v prvních hodinách po příjezdu užívali hlavně typické velkoměstské betonové džungle, rušných autostrád a odlidštěných fasád ubytoven. Nicméně po ubytování a následné procházce ulicemi Hamburku jsme odhalili i historické jádro, které je propleteno a spojeno doslova stovkami a tisícovkami mostů a můstků, pnoucích se nad zátočinami Labe. Naše první dojmy by se daly shrnout slovy Hamburk – město ve výstavbě. Neustálý stavební ruch, bagry a rypadla zakusující se do rozebraných náplavek a silniční uzávěry, to vše patrně patří k místnímu koloritu. Stejně neodmyslitelné ale jsou i vysoké hanzovní paláce z červených cihel nad řekou, železné, kamenné i betonové můstky a rušná lodní doprava, ze které Hamburk těží své bohatství i osobité kouzlo. Druhý den po ubytování nás očekávaly hned dvě knihovny – Zentralbibliothek Recht der Universität Hamburg a Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Universität Hamburg – kampus Budova právnické knihovny se nachází uprostřed kampusu ze sedmdesátých let, který již nese jisté známky opotřebení a mění se pomalu v betonový skanzen dob dávno minulých. Studentům však tento stav zjevně vyhovuje. Desítky jich korzují mezi budovami, čtou si v parku nebo krmí volně pobíhající veverky. Po chvilce bloudění komplexem budov jsme konečně našli naši vytouženou knihovnu, kde nás uvítaly dvě sympatické knihovnice. Hned z kraje nás seznámily s historií a architektonickými úpravami knihovny. Budova sestávající prakticky ze dvou domů spojených prosklenou vestavbou si užila své z rukou možná až příliš kreativních architektů. Nezapomenutelná je historka o velké vodní ploše, která měla sloužit jako ozdobný a zároveň ochlazující prvek interiéru. Bohužel se až příliš často stávalo, že do „rybníčku“ volně zapluli roztržití studenti i s náloží skript a knih. Nádrž byla tedy vypuštěna a knihovna se tak v letních dnech hlavně ve vyšších patrech mění ve skleněné peklo. Skleněný palác právnické knihovny Studenti knihovnu využívají prakticky po celý den až do hluboké noci, kdy odborný personál předává vládu nad budovou ochrance. Fond je volně přístupný, nicméně slouží jen ke studiu na místě (kromě víkendů, kdy je možno odnést si pár knih domů) a studenti jej mohou užívat v rámci několika stavebně oddělených studoven, které se liší i úrovní hluku, který je v nich přípustný. V některých je možno volně diskutovat, jiné jsou určeny k soustředěnému studiu a poslední týmová studovna pak podle některých známek v nočních hodinách slouží i jako „Partyraum“. Razantně větší a otevřenější prostor nás čekal ve Staats- und Universitätsbibliothek, zkráceně také Stabi, která svým fondem zastřešuje hned několik hamburských univerzit a slouží také jako státní vědecká knihovna. Náš průvodce nás uvítal v konferenční místnosti s krásným výhledem na střechy historického jádra i přístavní jeřáby v pozadí. Dostalo se nám důkladného školení o historii knihovny, jejím financování i fondu, který je umístěn jednak v podzemních prostorách budovy, ale také v několika knižních věžích – depozitářích za městem. Výpůjční pult Stabi Po zevrubné přednášce nás čekala exkurze ve značně členitém prostoru zázemí, ale také ve studovnách a volném výběru. Prakticky za provozu prochází knihovna náročnou modernizací, mění se koberce pohlcující kročejový hluk, nábytek, počítačové vybavení atd. Roste rovněž počet studoven a týmových pracoven na úkor knižních regálů. Součástí složitě členěné budovy, která v sobě spojuje hned několik různě starých a architektonicky řešených budov, je také monumentální výstavní a přednáškový sál. Kapitolu samu o sobě pak tvoří podzemní prostory se skladem knih. Pojízdné regály jsou vesměs elektrifikované a pod stropem by vás jistě zaujala kolejnice, po které se pohybuje vozík s nákladem vybraných knih. Ačkoliv na leckoho by mohly podobné vymoženosti působit futuristicky, v této knihovně jsou prakticky od jejího začátku a jeví již jisté známky opotřebení. Přesto je vše stále funkční a podzemní sklad denně ožívá činností knihovnického personálu. Panorama hamburského přístaviště Poté, co nám náš ochotný průvodce ukázal i poslední vymoženost této knihovny (WC), mohli jsme věnovat zbytek dne procházce po Hamburku, který hlavně v samotném centru kolem řeky dokáže zaujmout i náročného turistu. Hlavně pokud „ujíždíte“ na industriální architektuře, těžké mechanizaci a hlavně lodích. Procházka kolem hanzovních domů nad kanály, které ještě nedávno sloužily jako skladiště zboží z širého světa, byla poněkud skličující. Dnes již v budovách sídlí převážně jen obchodníci s perskými koberci a velkolepé budovy zejí prázdnotou. Mezi historickými budovami se vyjímá monolit Labské filharmonie. Z ochozu její zvlněné střechy se před námi rozprostřel pohled na centrum i monumentální jeřáby vykládající zaoceánské nákladní škunery. Výhled na lodě nás nalákal a tak jsme využili toho, že jízdenka MHD slouží také jako lístek na říční tramvaj a podnikli okružní jízdu po Labi. Bylo zajímavé sledovat, jak načančané turistické centrum postupně ztrácí svůj lesk, zastávky lodi stále více páchnou strojním olejem a naftou a na konečné se už nikomu z nás nechtělo tak úplně vystupovat. Konec první části reportáže. V druhé závěrečné části si mj. přečtete dojmy z města Brém a jeho knihoven. Druhá část vyjde zde na blogu v následujícím týdnu. Petr Schink petr.schink@ff.cuni.cz Knihovna Celetná vedoucí knihovny tip: Přečtěte si naše další reportáže z cesty po knihovnách evropského kontinentu!

Projekt KREAS a Česká asociace kognitivní lingvistiky vyhlašují výzvu pro přihlašování abstraktů na mezinárodní workshop zaměřený na gestikulaci a znakové jazyky

10. January 2019 - 1:26
Ve dnech 16. a 17. května 2019 proběhne v Kampusu Hybernská mezinárodní workshop Gesture-Sign Workshop Prague 2019: converging the perspectives on methods, theories, and applications pořádaný Filozofickou fakultou UK. Zájemci mohou abstrakty podávat do 28. února. Cílem workshopu je propojit odborníky zaměřené na výzkum neverbální komunikace, gestikulace a znakových jazyků, kteří k daným výzkumným oblastem přistupují z různých teoretických i metodologických perspektiv, a podpořit jejich hlubší reflexi aktuálních poznatků v popisu multimodální komunikace. Během workshopu na přednáškách promluví významní hosté jako Jürgen Streeck z Univerzity v Austinu, Gerardo Ortega z Univerzity v Birminghamu, Cristóbal P. Canóvas z Univerzity v Murcii či Pamela Perniss z Univerzity v Kolíně nad Rýnem. Připraveny zde budou také dvě posterové sekce. Celá akce vyvrcholí diskusí vedenou Janem P. de Ruiterem z Tuftsovy univerzity. Zájemci mohou podávat abstrakty pro posterovou sekci. Anonymizované abstrakty v anglickém jazyce v rozsahu 250 slov a formátu pdf je možné zasílat do 28. února 2019 na adresu jakub.jehlicka@ff.cuni.cz. Podrobnosti o události jsou k dispozici na webových stránkách. Workshop se bude konat pod záštitou České asociace kognitivní lingvistiky a v rámci projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Výběrové řízení ze dne 9. 1. 2019 – Katedra pedagogiky

9. January 2019 - 17:20
Katedra pedagogiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP2 Obor a zaměření: teorie a metodika výchovy, sociální pedagogika Úvazek: 0,2 na dobu určitou 1 rok (záskok za mateřskou) Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, bakalářských a diplomových Požadavky: ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru, zkušenost s pedagogickou činností Předpokládaný nástup: 1. března 2019 Termín přihlášky: 10. února 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ přehled pedagogické činnosti, přehled publikační činnosti, přehled vědecko-výzkumné činnosti, kopie dokladů o vzdělání, představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Výběrové řízení ze dne 9. 1. 2019 – Ústav germánských studií/ Job offer from 9 January 2019 – Department of Germanic Studies

9. January 2019 - 17:15
English see below Ústav germánských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2 Obor a zaměření: nizozemská kultura, literatura, dějiny, reálie Úvazek: 0,2 (8 hodin týdně) na dobu určitou Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových vědecká publikační činnost podíl na administrativní činnosti Požadavky: ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) relevantního humanitního směru, případně min. titul Mgr. a probíhající doktorské studium zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností odborná činnost v oblasti nizozemské kultury, literatury a/nebo dějin výborná znalost nizozemštiny organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. března 2019 Termín přihlášky: 9. února 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ životopis přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Germanic Studies Job title: Assistant /Assistant Professor Expected salary/job rank: AP1/AP2 level Field and specialization: Dutch culture, literature, history Position: 0,2 (8 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, exam participation supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level publishing scholarly publications or participating in research sharing administrative duties Job requirements: doctoral degree in a relevant field of the humanities, or at least an M.A. degree and commenced doctoral studies experience with teaching and research experience in the areas of Dutch culture, literature and/or history excellent knowledge of Dutch organizational and administrative skills Expected starting date: March 1, 2019 Application deadline: February 9, 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications list documenting research experience copies of documents that show academic degrees awarded Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz or By post (in person): Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Den otevřených dveří FF UK 2019 proběhne už tuto sobotu 12. ledna

9. January 2019 - 17:04
Den otevřených dveří FF UK se uskuteční v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2 od 10 do 18 hod. Kromě prezentací všech otvíraných bakalářských a navazujících magisterských oborů budou připraveny např. prezentace studentských spolků.

Opatření děkana č. 1/2019 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UK v období od 1.1.2019 do 31. 12. 202

9. January 2019 - 14:51
Opatření děkana č. 1/2019 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

Ukončení provozu portálu Elektra

9. January 2019 - 14:27
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  k 31. 1. 2019 bude ukončen provoz portálu Elektra (https://elektra.ff.cuni.cz/). Důvodem je zastaralost systému, jehož modernizace by byla velmi nákladná. Existující a ve všech ohledech dostačující náhradou je e-learningová platforma Moodle na adrese https://dl1.cuni.cz. Máte-li v portálu Elektra uložená data, přesuňte je prosím včas na jiné vhodné místo (zejména Moodle). Veškerá data uložená v portálu Elektra budou zálohována a předána Knihovně FF UK. V případě dotazů se prosím obraťte na fakultního správce e-zdrojů Václava Trunce. E-mail. Tel: 221 619 302  

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2019 – Ústav germánských studií/ Job offer from 4 January 2019 – Department of Germanic Studies

7. January 2019 - 15:24
Ústav germánských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1 nebo AP2 Obor a zaměření: současný německý jazyk, lingvistika Úvazek: 0.5 (20 hodin týdně) na dobu určitou Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia, vedení závěrečných prací bakalářských a diplomových, vědecká publikační činnost, podíl na administrativní činnosti. Požadavky: ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru, případně pokročilý disertační projekt před ukončením doktorského studia, orientace v lingvistice současné němčiny, zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností v oblasti morfologie, syntaxe či lexikologie vítána, zkušenosti s edičními pracemi, organizační schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. března 2019 Termín přihlášky: 4. února 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ životopis, přehled pedagogické činnosti, přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání, představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Germanic Studies Job title: Assistant or Assistant Professor Expected salary/job rank: AP1 or AP2 level Field and specialization: contemporary German language, linguistics Position: 0,5 (20 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, exam participation supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level publishing scholarly publications sharing administrative duties Job requirements: doctoral degree (Ph.D. or equivalent) in the given area, or advanced dissertation project near the completion of the doctoral studies orientation in the linguistics of the contemporary German language experience with teaching and research in the areas of morphology, syntax or lexicology is welcome experience with editorial work organizational skills Expected starting date: March 1, 2019 Application deadline: February 4, 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience list documenting research experience and publications copies of documents that show academic degrees awarded a short description of intended activities at the position (max. 1 page) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz or By post (in person): Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.