Filozofick fakulta

Fakulta

Syndicate content
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Updated: 1 hour 58 min ago

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií

21. March 2019 - 12:12
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 20. března 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu řeckých a latinských studií dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 22. dubna 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu politologie

21. March 2019 - 12:09
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 20. března 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu politologie dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 22. dubna 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu pro archeologii

21. March 2019 - 12:00
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 20. března 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro archeologii dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 22. dubna 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje.   Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu českých dějin

21. March 2019 - 11:58
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 20. března 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu českých dějin dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 22. dubna 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.  

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry tělesné výchovy

21. March 2019 - 11:55
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 20. března 2019 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry tělesné výchovy dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 22. dubna 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia

21. March 2019 - 11:52
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 20. března 2019 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 22. dubna 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.  

Opatření děkana č. 5/2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

21. March 2019 - 11:37
Opatření děkana č. 5/2019 Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí pro rok 2019

Nově otevírané programy: je mezi nimi ten váš?

19. March 2019 - 15:22
Nově otevřené bakalářské a navazující magisterské programy mají zveřejněné oborové požadavky přijímací zkoušky a otevřenou elektronickou přihlášku. Přihlášky se podávají a administrativní poplatky se hradí do 15. 4. 2019; přijímací zkoušky se uskuteční ve standardních květnových a červnových termínech.

Nově bylo otevřeno několik bakalářských a magisterských programů

19. March 2019 - 14:15
Nově otevřené programy mají zveřejněné oborové požadavky přijímací zkoušky a otevřenou elektronickou přihlášku. Lhůta pro podávání přihlášek na ně je do 15. 4. 2019, do tohoto data je také potřeba uhradit administrativní poplatek. Přijímací zkoušky se uskuteční ve standardních květnových a červnových termínech (pozvánky obdržíte elektronicky do konce dubna 2019). Programy sdruženého a dvouspecializačního studia bude možné studovat v kombinaci s programy stejného typu, na které se podávaly přihlášky do 28. 2. 2019 u bakalářského studia a u kterých probíhá přijímací řízení do 31. 3. 2019 u navazujícího magisterského studia.    

Výběrová řízení: právník / právnička a administrátor/ka veřejných zakázek

19. March 2019 - 13:30
Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního řízení ve studijní oblasti atd. Aktuálně se pro posílení Právního oddělení děkanátu FF UK hledá: právníka / právničku s následující základní agendou: metodické a administrativní vedení veřejných zakázek, zpracování a kontrola soukromoprávních smluv; administrátora / administrátorku veřejných zakázek pro pozici zajišťující administrativní vedení veřejných zakázek.

Vyšly Politicky korektní pohádky, které přeložili studenti Ústavu translatologie FF UK

19. March 2019 - 10:59
Nakladatelství Albatros vydalo Politicky korektní pohádky z pera amerického spisovatele Jamese Finna Garnera. Český překlad pohádek, které "přehodnocují vše, co jste kdy v pohádkách četli", vznikl ve specializovaném překladatelském semináři pod vedením Mgr. Terezy Markové, vyučující a doktorandky Ústavu translatologie FF UK.

Výběrové řízení na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek

19. March 2019 - 8:54
Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního řízení ve studijní oblasti, atd. Aktuálně se pro posílení Právního oddělení děkanátu FF UK hledá administrátor/-ka veřejných zakázek pro pozici zajišťující následující základní agendu: administrativní vedení veřejných zakázek. Popis pozice a její pracovní náplň příprava a administrace zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy a pravidly Univerzity Karlovy a příslušných dotačních programů samostatná administrace veřejných zakázek administrace spojená s vyhlášením výběrového řízení, procesem přijímání nabídek a s jejich následným hodnocením u všech druhů veřejných zakázek zajištění komunikace s účastníky zadávacích řízení metodická podpora zadávajících útvarů, poradenská činnost zejména v oblasti vhodné definice technických požadavků a stanovení hodnotících kritérií zveřejňování a správa dokumentů všech druhů veřejných zakázek na profilu zadavatele v rámci aplikace E-ZAK Nabízíme úvazek 1,0 pracovní smlouva na 1 rok, v případě osvědčení prodloužení pracovněprávního vztahu stabilní zázemí velké vzdělávací instituce zajímavou a odpovědnou práci odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK příležitost k profesnímu růstu (další odborné a jazykového vzdělávání, tuzemské i zahraniční stáže) 25 dnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/osobni-oddeleni/benefity/ Požadavky středoškolské vzdělání s maturitou, vysokoškolské vzdělání výhodou znalost anglického jazyka v mluvené i písemné formě na úrovni minimálně B1 praktické zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek znalost práce s PC (MS Office, Internet) znalost profilu zadavatele E-ZAK výhodou, nikoliv podmínkou pečlivost a spolehlivost pozitivní a proaktivní přistup k řešení problémů bezúhonnost Náležitosti přihlášky strukturovaný životopis motivační dopis (cca do 1 normostrany) Termín nástupu dle dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na emailovou adresu tereza.konecna@ff.cuni.cz. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – administrátor VZ“.  

Výběrové řízení na pozici právník/-ička

19. March 2019 - 8:52
Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního řízení ve studijní oblasti, atd. Aktuálně se pro posílení Právního oddělení děkanátu FF UK hledá právník/-ička s následující základní agendou: metodické a administrativní vedení veřejných zakázek, zpracování a kontrola soukromoprávních smluv. Popis pozice a její pracovní náplň komplexní příprava a vedení zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle vnitřních předpisů UK a v souladu s pravidly příslušných dotačních programů metodická podpora zadávajících útvarů, poradenská činnost v oblasti definování technických požadavků a stanovení vhodných kritérií hodnocení nabídek v rámci veřejných zakázek příprava a kontrola smluv uzavíraných dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů metodická podpora základních součástí fakulty a pracovišť děkanátu, poradenská činnost v oblasti uzavírání soukromoprávních smluv a jejich realizace zpracovávání právních stanovisek Nabízíme úvazek 1,0 pracovní smlouva na 1 rok, v případě osvědčení prodloužení pracovněprávního vztahu stabilní zázemí velké vzdělávací instituce zajímavou a odpovědnou práci odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK příležitost k profesnímu růstu (další odborné a jazykového vzdělávání, tuzemské i zahraniční stáže) 25 dnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/osobni-oddeleni/benefity/ Požadavky vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru znalost anglického jazyka v mluvené i písemné formě na úrovni minimálně B1 praktické zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek a v oblasti smluvní agendy výhodou znalost práce s PC (MS Office, Internet) znalost profilu zadavatele E-ZAK výhodou, nikoliv podmínkou pečlivost a spolehlivost pozitivní a proaktivní přistup k řešení problémů bezúhonnost Náležitosti přihlášky strukturovaný životopis motivační dopis (cca do 1 normostrany) Termín nástupu dle dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na emailovou adresu tereza.konecna@ff.cuni.cz. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – právník“.

Aktuální výběrová řízení

18. March 2019 - 15:07
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků. Výběrové řízení na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek. Výběrové řízení na pozici právník/-ička FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici právník/-ička. Výběrové řízení ze dne 11. 3. 2019 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 11 March 2019 – Department of English Language and ELT Methodology FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent. Obor a zaměření: didaktika anglického jazyka. Přihlášky je nutno podat do 11. 4. 2019. / Field and specialization: English linguistics. Applications by 11. 4. 2019. Job offer from 11 March 2019 – Department of English Language and ELT Methodology The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for – Lecturer / Assistant Professor. Field and specialization: English Linguistics. Applications by 30. 4. 2019. Výběrové řízení ze dne 6. 3. 2019 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace/Job offer from 6 March 2019 – Institute of Czech Language and Theory of Communication FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka. Přihlášky je nutno podat do 7. 4. 2019. / Field and specialization: Czech as a Foreign/Second Language Teaching. Applications by 7. 4. 2019. Výběrové řízení ze dne 5. 3. 2019 – Ústav obecné lingvistiky FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: obecná lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. Výběrové řízení ze dne 5. 3. 2019 – Ústav Dálného východu/Job offer from 5 March 2019 – Department of East Asian Studies FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: Korejské dějiny. Přihlášky je nutno podat do 5. 4. 2019. / Field and specialization: Korean history. Applications by 5. 4. 2019. Výběrové řízení ze dne 12. 2. 2019 – Ústav anglofonních literatur a kultur/Job offer from 12 February 2019 – Department of Anglophone Literatures and Cultures FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: anglofonní literatury. Přihlášky je nutno podat do 31. 3. 2019. / Field and specialization: Anglophone literatures. Applications by 31. 3. 2019. Visiting Professor in Literary Studies, Linguistics, Philosophy The Faculty of Arts, Charles University invites applications for the position of a Visiting Professor in Literary Studies, Linguistics, Philosophy. The application deadline is May 31, 2019.

O současném Izraeli promluví na FF UK izraelský historik Ilan Pappé

18. March 2019 - 11:58
Přednáška, která se uskuteční 20. března, bude vycházet z Pappého nejnovější knihy Deset mýtů o Izraeli. Zabývat se bude historií sionismu, stavem demokracie v Izraeli a dvoustátním řešením izraelsko-palestinské otázky. Ve svých pracích se aktivista a profesor z University of Exeter ve Velké Británii zabývá převážně moderním Blízkým východem a dějinami Izraele a Palestiny. Zároveň se soustředí na vztah mezi mocí a věděním, na kritickou analýzu diskursu či multikulturalismus. Středeční přednáška nejprve představí, jak se vyvíjel sionismus, a následně se bude věnovat vybraným mýtům dnešního Izraele. Pappé promluví o tom, v jakém stavu je současná demokracie, zabývat se bude mírovou dohodou z Osla, možným dvoustátním řešením izraelsko-palestinské otázky a intervenční politikou izraelské armády. Událost organizuje Filosofický spolek Praxis v hlavní budově FF UK (místnost 301) od 19:15, moderovat ji bude doc. Matěj Spurný z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Přednáška a následná diskuse proběhnou v angličtině bez tlumočení do češtiny. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Novinky ve fondech fakultních knihoven za únor 2019

15. March 2019 - 13:49
Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za únor 2019.  Seznam všech 237 nově nakoupených či zpracovaných titulů tříděných dle tematických skupin najdete na webu v nabídce Knihovna > Knihovní fondy > Novinky ve fondech knihoven. Podívejte se, co pro vás máme nového!   ________ Pošlete nám tipy na nákup publikací! Pokud vám v našich knihovnách chybí nějaký titul, neváhejte se obrátit na svého knihovníka, anebo využijte kontaktní formulář na stránkách Knihovny Jana Palacha. 

Knihovna FF UK varuje před nakladatelstvím Lambert Academic Publishing

14. March 2019 - 14:28
Akademičtí pracovníci i studenti FF UK pravidelně do svých e-mailových schránek dostávají výzvy k publikování svých prací v nakladatelství Lambert Academic Publishing (LAP). Knihovna FF UK varuje všechny členy akademické obce před publikováním v tomto nakladatelství, neboť toto nakladatelství naplňuje některé rysy tzv. predátorského nakladatele.  Před nakladatelstvím LAP v minulosti již varovala řada univerzit v ČR i ve světě, mj. VŠE, TU Delft, Bond University a další. Další informace jsou snadno dohledatelné na internetu. Pokud si nejste jistí kvalitou nakladatele či periodika, ve kterém zamýšlíte publikovat, Knihovna FF UK nabízí možnost osobní konzultace. V případě zájmu kontaktujte Petru Steinbergerovou (Petra.Steinbergerova@ff.cuni.cz). Více informací: Investigativní reportáž amerického novináře Josepha Stromberga, rozkrývající mechanismy a neetický obchodní model nakladatelství LAP. [anglicky] Přejít. Praktický průvodce s jednoduše popsanými kroky, jak rozeznat predátorský časopis nebo (predátorský subjekt obecně) Vím, kde publikuji. Přejít. Stránka věnovaná problematice tzv. predátorů ve webové příručce Knihovny FF UK. Přejít. Stránka o predátorských časopisech na webu NTK ČR. Přejít.  

Filozofická fakulta UK rozvíjí spolupráci s Dillískou univerzitou

13. March 2019 - 19:38
S jednou z největších indických univerzit navázal vědeckou a pedagogickou spolupráci Ústav jižní a centrální Asie FF UK a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Týkat se má především filologických oborů indologie a bohemistika. Indická univerzita byla založená v roce 1922 a v současnosti vzdělává téměř čtvrt miliónu studentů.  Ústav jižní a centrální Asie FF UK jako jediné akademické pracoviště v České republice nabízí komplexní studijní program zaměřený na jazyky, literatury, historii a kulturu Indie. Spolupráce s indickým pracovištěm specializujícím se na moderní indické jazyky a literatury Department of Modern Indian Languages na filozofické fakultě University of Delhi je pro kvalitu výuky a možnosti výjezdů pro studenty stěžejní. V rámci projektu internacionalizace jej z Ústavu jižní a centrální Asie FF UK v nedávné době navštívil dr. Martin Hříbek. Na Katedře slovanských a ugrofinských studií University of Delhi existuje lektorát češtiny, finančně podporovaný MŠMT v rámci naplňování vládního Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Místním studentům umožňuje studovat český jazyk, který si jako jeden z povinně volitelných předmětů mohou zapsat studenti magisterského oboru rusistika. Certifikované kurzy se otvírají také pro studenty z jiných kateder i veřejnost. Celkový počet studentů češtiny se ročně pohybuje kolem třiceti. V návaznosti na uvedený projekt internacionalizace Filozofická fakulta UK uspěla ve výzvě Erasmus+ a získala podporu na projekt pedagogické a studentské mobility v období 2019/2020 právě v oblasti indologie a bohemistiky. V současnosti se dokončují smlouvy a organizace výměnných pobytů. Na mezinárodní konferenci Kultura, jazyk a formování identity: Diaspora v globalizujícím se světě, která se konala v únoru 2019, vyjádřila projektu podporu vedoucí Katedry slovanských a ugrofinských studií dr. Nílákší Súrjanárájanové. Pro místní katedru je to vůbec první projekt tohoto typu. Konference se zúčastnila také česká delegace, včetně doc. Ivany Bozděchové z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Ta o bližší spolupráci filozofických fakult jednala jak s dr. Nílákší Súrjanárájanovou, tak s vedoucím Katedry moderních indických jazyků prof. Góvindasvámím Rádžágópálem a dr. Amitábhem Čakrabartím. Spolupráce obou fakult probíhá dále i na Letní škole slovanských studií na FF UK v Praze, 63. běhu se letos zúčastní dva indičtí studenti češtiny Dillíské univerzity. Petr Kukal, mluvčí FF UK  

Výběrové řízení ze dne 11. 3. 2019 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 11 March 2019 – Department of English Language and ELT Methodology

13. March 2019 - 8:55
English see below Ústav anglického jazyka a didaktiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1 Obor a zaměření: didaktika anglického jazyka Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Popis pracovní činnosti: výuka didaktiky a jazykových předmětů v bakalářském stupní studia a případně v oblasti vlastní specializace uchazeče organizace a vedení pedagogických praxí vedení závěrečných bakalářských prací rozvíjení vlastního výzkumného programu (i v rámci doktorského studia) Požadavky: titul Mgr. nebo Ph.D. v oboru anglický jazyk, zaměření na akvizici jazyka a didaktiku, zahájené nebo úspěšně ukončené doktorské studium, předchozí pedagogická činnost včetně praxe v metodické přípravě učitelů cizích jazyků, schopnost učit v angličtině, přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů výhodou, organizační a komunikační schopnosti. Předpokládaný nástup: květen 2019 Termín přihlášky: 11. 4. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ strukturovaný profesní životopis, přehled předchozí pedagogické praxe, seznam publikací kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Ústav anglického jazyka a didaktiky_ Department of English Language and ELT Methodology Job title: Assistant Field and specialization: English linguistics Expected pay group: AP1 Part-time position: (20 hours per week) Job description: teaching subjects on language acquisition and ELT methodology at the BA level, and other subjects within the applicant’s specialization organizing and supervising teaching practicum supervision of BA students’ theses conducting independent research programme within the applicant’s areas of expertise (also as a part of his/her doctoral studies) Job requirements: Mgr. or Ph.D. degree in English language, specializing in language acquisition and ELT; Ph.D. programme commenced or successfully completed adequate teaching experience including experience in methodological training for teachers of foreign languages ability to teach in English adequate publication record in the field of specialization experience in research projects and grants will be an advantage organizational and communication skills Expected starting date: May 2019 Application deadline: April 11, 2019 Complete applications will include the following: Application form overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview or a public lecture. Department of English Language and ELT Methodology

Job offer from 11 March 2019 – Department of English Language and ELT Methodology

12. March 2019 - 11:49
Department of English Language and ELT Methodology Job title: Lecturer / Assistant Professor Expected salary/job rank: AP2/AP3 Field and specialization: English Linguistics Full-time position (40 hours per week) for a period of three-years and an expected tenure track Responsibilities for the position include:  teaching introductory as well as specialised courses in English (as per candidate’s specialisation) at the undergraduate as well as graduate level (ca. 4-5 courses of 90 min per week) per term/semester supervising students’ theses participation in all levels of exams contributing to the curriculum development as appropriate establishing and maintaining independent research development of, and participation in, grant projects participation in the academic life of the department Qualifications:  PhD in English/linguistics habilitation (the title of docent), or preparedness to commence the  habilitation process  within one to two years (Note that the habilitation process requires 20 publications, one monograph/substantial publication besides the dissertation, 3 years of teaching) teaching experience (in English) good publication record experience in project investigation and grant submissions is an advantage excellent command of written and spoken English We offer:  a basic salary of up to 30,000 CZK plus bonuses extra financial reward for prospective project investigation a good team and a friendly working & teaching environment as part of a major school of humanities located in the historical centre of the city of Prague social and medical insurance according to EU regulations opportunity to create individual research agenda Expected starting date: September 2019, can be arranged differently by agreement Application deadline: April 30, 2019 (by midnight CET) The application must include the following:  Application form According to the university rules the contract can be prolonged after three years; the prolongation is either for another period of three years or tenure. The probationary period is one semester. a cover letter containing your motivation for the position CV and list of publications the names and contact details of two referees a sample of a written work that is relevant to this position, not more than 10,000 words; it may be a published or unpublished sample and may be an extract from a longer piece teaching evaluation (if available) syllabus proposal for an MA level linguistics course (one term, 24x 90-minute lecture/seminar); The application process will be in two rounds. The committee appointed by the dean of the Faculty of Arts decides in the first round on the basis of the submitted material. The candidates invited for the second round will be asked (a) to deliver a public lecture in the Department of English Language and ELT Methodology and (b) to be available for an interview with the committee. Submitting the application:  Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic. Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition. For additional information you can contact: Dr. Ondřej Tichý, deputy head of the department, ondrej.tichy@ff.cuni.cz (job profile and academic matters) Mgr. Hana Holubová, hana.holubova@ff.cuni.cz (application procedures) Info about the department: https://uajd.ff.cuni.cz/en    

News

se ve dnech 22. - 28. III. nalézají na uni v Northamptonu.

21. March 2019

Vizte...

17. March 2019

Z duvodu nizkeho poctu zajemcu o pripravny kurs se odklada termin jeho zacatku o 2 tydny....

14. March 2019