Filozofick fakulta

Contact

News

"Experimentální laboratoř PLESS při Katedře psychologie FF UK šestým rokem realizuje přední...

13. November 2019

Služby na sekretariátu v týdnu nemoci Mgr. Lukášové (11. - 15. 11.)
Pondělí 9:30 - 11:30,...

10. November 2019

Dr. Strouhal nebude ve čtvrtek...

08. November 2019

Dne 14.11 od 16.40  bude v místnosti 139 probíhat výuka  soudobé pedagogické...

07. November 2019

Výuka a konzultační hodiny H.Kasíkové v době od 4.11. do 25. 11. odpadají (zdravotní důvody).

03. November 2019

Vzhledem k nutným dodatečným úpravám rozvrhu, překládají se konzultační hodiny v ...

31. October 2019

Studenti mohou smlouvu ohledně praxí na podpis doručit do kanceláře tajemníka Ff UK ve dnech...

16. October 2019