Filozofická Fakulta

Conferences

News

Konzultace I. Tvrzové se ve středu 22. listopadu nekonají. V případě nutnosti ji...

17. November 2017

Před konáním obhajob je nutné odevzdat alespoň 1 výtisk BP či DP v papírové podobě na...

13. November 2017

Konzultace doc. Hany Kasíkové...

30. October 2017

a investiční fondy - Operační program Praha - pól růstu ČR: bližší info...

27. October 2017

Jak jsem avizoval, počínaje týdnem od 30. X. dochází ke změnám v pravidelnosti konzultací. Pro...

26. October 2017

14. XII. - Pardubice. Vizte...

26. October 2017