Filozofická Fakulta

Projekt "Učitel v diverzifikované třídě".

 

Učitel v diverzifikované třídě

Projekt se zaměřuje na podporu pedagogů v oblasti multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání a na práci s žáky v kulturně, etnicky, jazykově a sociálně diverzifikované třídě. Nabízí ucelený systém profesního rozvoje v oblasti metod multikulturní výchovy, rozvoje sociálních a občanských kompetencí nezbytných pro život v multikulturní společnosti prostřednictvím průřezových témat a rozvoje osobnostních kompetencí pedagogů.

Pedagogům základních škol, středních škol a gymnázií nabízíme účast na následujících vzdělávacích programech:  (Pro bližší informace klikněte na název vzdělávacího programu.)

Absolventi vzdělávacích programů získají podrobný vhled do průřezového tématu multikulturní výchovy a do specifik práce pedagoga v diverzifikované třídě. Uvědomí si pozitivní potenciál diverzity ve třídě, a porozumí interdisciplinární povaze vzdělávání a vazbám mezi jednotlivými průřezovými tématy a doplňujícími vzdělávacími obory. Budou schopni využít metody a techniky pro rozvoj sociálních, občanských a multikulturních kompetencí žáků.

Vzdělávací program bude realizován v rozsahu 88 výukových hodin. Absolventi vzdělávacího programu získají metodiky k realizaci průřezového tématu multikulturní výchovy k rozvíjení multikulturních kompetencí žáků prostřednictvím ostatních průřezových témat a k rozvoji osobnostních a profesních kompetencí. Dále získají zdarma publikaci Metody a postupy poznávání žáka (Mertin, Krejčová, 2016).

Účastníci vzdělávacích programů budou moci individuálně čerpat mentorské služby v celkovém rozsahu 40 hodin. Mentorské služby spočívají v realizaci hospitačních náslechů prostřednictvím pořízení videonahrávky a její následné analýzy a vyhodnocení v rámci po-hospitačního rozhovoru, kdy bude účastníku poskytnuta zpětná vazba a doporučení pro plánování a realizaci výuky v oblasti multikulturní výchovy a průřezových témat. Následovat budou mentorské pohovory a konzultace (osobní, telefonickou i prostřednictvím e-mailu), z nichž budou vypracovány průběžné zprávy
a doporučení.

Jak bude probíhat realizace vzdělávacích programů?

Vzdělávací programy jsou koncipované tak, aby na sebe navazovaly. Cílem projektu je podpořit
90 učitelů z 30 pražských škol, konkrétně 3 učitele z jedné školy.

Všichni přihlášení pedagogové získají společný teoretický i praktický základ zaměřený na realizaci multikulturní výchovy ve školách ve vzdělávacím programu Zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti multikulturní výchovy a její využití v práci s dětmi a žáky v diverzifikované třídě.

Každý z absolventů tohoto základního vzdělávacího programu si pak dle svého zájmu a zaměření vybere jeden z modulů nástavbových programů Rozvoj osobnostních, sociálních a občanských kompetencí žáků prostřednictvím průřezových témat a Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí pedagogů pro práci v diverzifikované třídě.

Všichni učitelé z jedné školy tak dohromady získají kompletní poznatky, podklady a metodické materiály ze všech nabízených vzdělávacích programů.

Každý přihlášený pedagog absolvuje zdarma celkem 88 hodin vzdělávání v období od ledna 2018
do května 2019.

Přihlašovací formulář 

Přihlášeným účastníkům budou zaslány konkrétní termíny vzdělávacích programů a místo konání
e-mailem.

Případné dotazy zasílejte na adresu pedagogikauk@ff.cuni.cz

Projekt byl podpořen v rámci operačního programu Praha Pól růstu.

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000302

PřílohaVelikost
Zvyšování kompetencí pedagogů.pdf370.23 KB
Rozvoj osobnostních kompetencí a průřezová témata.pdf405.89 KB
Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí_diverz. třída.pdf397.72 KB

Aktuality

Srovnávací pedagogika II v úterý 27.2. 2018 ze zdravotních důvodů odpadá. Samostatná práce byla...

25. únor 2018

Úřední hodiny sekretariátu se od 21. 2. 2018 do 27. 2. 20189 ruší.

 

...

21. únor 2018

15. března 2018 nás poctí návštěvou vážený a milý kolega z Pedagogické fakulty Masarykovy...
20. únor 2018

Vážení kolegové, ...

16. únor 2018

Dr. Strouhala jest 1. III.

16. únor 2018

Dětský koutek hledá studentky jako chůvy do dětského koutku na fakultě. Bližší info:

...

08. únor 2018

Vališová, Kasíková (eds.), Pedagogika pro učitele (2., rozš. vydání). Viz: https://www.grada.cz/...

06. únor 2018