Filozofick fakulta

Projekt "Učitel v diverzifikované třídě" - Evropské strukturální

a investiční fondy - Operační program Praha - pól růstu ČR: bližší info zde.

Datum platnosti: 
26. listopad 2017