Filozofická Fakulta

Projekt "Učitel v diverzifikované třídě" - Evropské strukturální

a investiční fondy - Operační program Praha - pól růstu ČR: bližší info zde.

Datum platnosti: 
26. listopad 2017

Aktuality

Konzultace se konají stále ve středu, ale v čase 11.00 - 12.00.

06. prosinec 2017

Diskuse se studenty - "kariérními...

06. prosinec 2017

Před konáním obhajob je nutné odevzdat alespoň 1 výtisk BP či DP v papírové podobě na...

13. listopad 2017