Filozofická Fakulta

POZOR!!! Upozornění týkající se odevzdávání kvalifikačních prací!!!

Před konáním obhajob je nutné odevzdat alespoň 1 výtisk BP či DP v papírové podobě na sekretariát katedry, a to v termínech, které jsou uvedeny v harmonogramu katedry.

Datum platnosti: 
13. prosinec 2017

Aktuality

Konzultace se konají stále ve středu, ale v čase 11.00 - 12.00.

06. prosinec 2017

Diskuse se studenty - "kariérními...

06. prosinec 2017

Před konáním obhajob je nutné odevzdat alespoň 1 výtisk BP či DP v papírové podobě na...

13. listopad 2017