Filozofická Fakulta

LICHÉ+SUDÉ TÝDNY - POZOR!

Vážené, vážení, zatímco v letech minulých nezaznamenal jsem (kupodivu) žádný problém s tím, že za sudé týdny byly považovány ty, které mají v normálním kalendáři(!) sudé číslo a za liché ty s číslem lichým, letos problém nastal. SIS totiž uvádí, že liché týdny se počítají od 1. týdne výuky a sudé od 2., což tentokrát nesouladí s kalendářem běžným. Takže zatímco v kalendáři je tento týden (8. - 12. X.) počítán jako 41., tedy lichý, podle SISu by měl být 2., tedy sudý.

TAKŽE: V ROZVRHU PRO ZS (VIZ WEB KATEDRY) JSOU TÝDNY PODLE KALENDÁŘE (NE PODLE SISU), V ROZVRHU V SISU JSOU TÝDNY PODLE SISU.

NECHME TEDY PROBÍHAT VÝUKU TAK, JAK JE TO V ROZVRHU NA WEBU (TAK JSOU INFORMOVÁNI I VYUČUJÍCÍ) - POKUD JSTE SE OVŠEM UŽ S VYUČUJÍCÍMI NEDOHODLI JINAK ČI JSTE NEZAČALI JINAK.

Datum platnosti: 
9. listopad 2018