Filozofick fakulta

Ukázky testů

Ukázka testu pro magisterské programy Pedagogika a Sociální pedagogika pro přijímací řízení do akademického roku 2020/21.

 


 

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

Katedra pedagogiky

Modelový test pro bakalářské studium studijního programu pedagogika,

studijní obor: pedagogika

Přijímací zkoušky -  písemná část

Znalostní test - Varianta A

 

OTÁZKA 1

Kurikulární dokument je:
A) dokument o obsahu vzdělání,
B) třídní kniha,
C) list s osobními údaji žáka,
D) archivní materiál o provozu školy,

 

OTÁZKA 2
Kdo z nich proslul jako řečník?
A) Démosthenés,
B) Xerxes,
C) Epidauros,
D) Aristotelés,

 

OTÁZKA 3

Pojem kolektivní nevědomí zavedl do psychologie:

A) Sigmund Freud,

B) Carl Gustav Jung,

C) Erich Fromm,

D) Viktor Emanuel Frankl,

 

OTÁZKA 4

Teorie předpokládající vrozenost lidských vlastností se nazývají:

A) empiristické,

B) nativistické,

C) homeostatické,

D) konvergenční,

OTÁZKA 5

Univerzita Karlova v Praze byla založena v roce:

A) 1306,

B) 1328,

C) 1348,

D) 1358,

 

OTÁZKA 6

Postup od  obecného ke zvláštnímu se nazývá:

A) myšlení difúzní,

B) myšlení induktivní,

C) myšlení asociativní,

D) myšlení deduktivní,

OTÁZKA 7

Počitek je výsledek procesu:

A) chování,

B) myšlení,

C) reflexe,

D) vnímání,

 

OTÁZKA 8

Autorem knihy  „Tak zvané zlo“ je:

A) Zdeněk Matějček,

B) Edward O. Wilson,

C) Konrád Lorenz,

D) Jean Piaget,

 

OTÁZKA 9

Askeze znamená:

A) deviaci v požitkářství,

B) aktivní odříkání,

C) opak agnosticismu,

D) nepoznatelnost – zejména v oblasti gnoseologie,

 

OTÁZKA 10

Představitelem pragmatismu  byl:

A) Rudolf Steiner,

B) Otokar Chlup,

C) John Dewey,

D) Jean-Jacques Rousseau,

 

OTÁZKA 11

Introspekce je:

A) pozorování vztahů uvnitř sociální skupiny,

B) pozorování vlastního prožívání,

C) pozorování vztahů mezi skupinami,

D) pozorování vlastního chování,

 

OTÁZKA 12

Který z uvedených myslitelů nejvýrazněji ovlivnil školství v Čechách ?

A) Denis Diderot,

B) Johann Friedrich Herbart,

C) John Locke,

D) Herbert Spencer,

 

************************************************************************

 

 

PřílohaVelikost
Modelový test.doc82.5 KB

Aktuality

Konzultační hodiny doc. Koti jsou v září jako vždy ve středu od 16:...

20. září 2020

Vzhledem k tomu, že mi většina prací z uvedených předmětů přišla až s počátkem září, počítejte s...
11. září 2020

jsou zde...

10. září 2020

Možnost účasti na Klinické stáži Katedry výchovné dramatiky v hradeckém divadla Drak a workshopu...

07. září 2020

Připomínám, že první výukový týden pro kombinované studium začíná již 14. 9., tj. před zápisem...

29. srpen 2020

...

21. duben 2020