Filozofick fakulta

Otevírané obory

Fakultní stránky k přijímacímu řízení  (obory, předpisy atd.):

Požadavky k přijímacímu řízení na oborech katedry pedagogiky viz(te) zde.

Kurz k PZk v r. 2017 na Bc. studium pedagogiky: info  je zde.


Informace katedry pedagogiky:

 
Katedra otevírá v rámci oboru "Pedagogika" několik programů.
Obory se mohou otevírat v prezenční i kombinované formě.

 

Pozor poprvé!!

Prezenční nebo kombinované studium určitého oboru se nemusí otevírat každý rok!! Čtěte zde níže!!

 

Pozor podruhé!!                                       

Ačkoliv se to může jevit jako paradaxoní, tak studium žádného z níže uvedených oborů v rámci programu „pedagogika“ nekvalifikuje absolventa jako učitele pro předškolní vzdělávání nebo 1. a 2. stupeň základního vzdělávání.

Studující NMgr. oborů „pedagogika“ a „sociální pedagogika“  mají možnost získat učitelskou kvalifikaci (opět ale jen pro vyučování „pedagogiky“ a pedagogických disciplín ve smyslu výše uvedeném), a to cestou kurzů celoživotního vzdělávání (učitelství pro střední školy) – viz info zde.

 

Prezenční forma studia

Prezeční forma studia Bc. i NMgr. probíhá na katedře pedagogiky standardními formami přednášek, seminářů, praktických cvičení, kombinací všech těchto forem (i v jedné výuce) a praxí, a to ve všedních dnech (po-pá) v každém vyučovacím týdnu každého semestru (viz též harmonogram katedry na stránce Různé informace). 
 

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia Bc. i NMgr. probíhá na katedře pedagogiky ve čtyřech soustředěních (út-pá) v měsících září, lednu, únoru a květnu (viz též harmonogram katedry na stránce Různé informace) a dále formou osobních a elektronických konzultací na základě studijních opor.
 
SPECIFIKACE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V R. 2016
 
Bakalářské studium:
– pedagogika (3 leté)
------------------
– Pedagogika

forma a typ studia: prezenční bakalářské, kombinované bakalářské
Místa pro přijetí: 20 (prezenční); 20 (kombinované studium)
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem

 


 
Navazující magisterské studium:
– pedagogika (2 leté)
– sociální pedagogika (2 leté)

------------------

- Pedagogika  

forma studia: prezenční navazující magisterské; kombinované navazující magisterské
Místa pro přijetí: 10 (prezenční); 10 (kombinované studium)

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem

 

------------------

- Sociální pedagogika    

forma studia: prezenční navazující magisterské; kombinované navazující magisterské
Místa pro přijetí: 20 (prezenční); 10 (kombinované studium)
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem

 

 

 
Doktorské studium:
– pedagogika (3 leté)

 

Informace viz též: Doc. PhDr. J.Koťa, předseda oborové rady pedagogiky

 

Aktuality

je...

03. červenec 2019

Úřední hodiny sekretariátu budou během prázdnin každou středu od 10. 00 do 13. 00 hod.

02. červenec 2019