Filozofick fakulta

3. Další vzdělávání (rigor.zkoušky;celoživ. vzděl.;univ.3.věku)

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA FFUK:

http://www.ff.cuni.cz/FF-92.html


RIGOROZNÍ ZKOUŠKY

- Pozor, pokud se chcete hlásit k rigoroznímu řízení, informujte se o současných možnostech nejprve na studijním odd.

Info: https://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/rigorozni-rizeni-2/

Další info: Předseda oborové rady "Pedagogika", Doc. PhDr. J. Koťa - 

jaroslav.kota@ff.cuni.cz


 

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV)

Základní ustanovení, podmínky, přihlašování = http://www.ff.cuni.cz/FF-107.html

 


 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (U3V)

Základní ustanovení, podmínky, přihlašování =

https://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/univerzita-tretiho-veku/

Vzdělávací program Katedry pedagogiky FFUK:

Odborný garant: Katedra pedagogiky (PhDr. Martin Stouhal, Ph.D,)

 

Počet semestrů: 1 - 2 semestr/y

Anotace:

Kurz přináší některé zatím málo frekventované problémy současného vzdělávání a výchovy. Najdeme zde kromě filozofických pohledů mnoho i nového v oblasti úrovně vzdělávání a nových vhledů do práce pedagogů. Kurz by měl otevřít pohled posluchačů na práci pedagogů i na některé zatím méně známé a přitom velice závažné problémy, které ovlivňují nejen samotnou úroveň vzdělávání a výchovy, ale i vývoj vzdělávaných osobností. Proto je tématika kurzu volena tak, aby ukázala tyto problémy z různých stran ve snaze pomoci posluchačům lépe porozumět někdy složitým otázkám v oblasti výchovy a vzdělávání.

Přednášející:

PhDr. Karolína Burešová,Ph.D., doc.PhDr. Jaroslav Koťa, doc.PhDr. Hana Kasíková, CSc., Mgr. Tereza Komárková, Ph.D., PhDr. Hana Krykorkova, CSc., PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., PhDr. Martin Strouhal, Ph.D., doc.PhDr. Josef Valenta, CSc., PaedDr. Eva Vincejová Valášková, Ph.D.

Forma ukončení:

závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran

Osvědčení o absolvování:

Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacíhoprogramu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční ve velké aule

Karolina.

Rozvrh aktuálního kurzu zde. 


Aktuality

Opětovně byla zpřístupněna digitální sbírka dokumentů Kramerius https://ndk.cz/podminky-...
04. listopad 2020

 

Výběr z EIZ...

30. říjen 2020

Termíny výuky kombinovaného studia jsou

18. 1. – 23. 1.2021

8. 2. – 13. 2. 2021...

30. říjen 2020

Od 18. 10. do odvolání probíhají úřední hodiny sekretariátu výhradně distančně. Rozpis úředních...

18. říjen 2020

Důrazně žádáme všechny studenty, aby v MS Teams nedělali ve vytvořených kanálech žádné...

07. říjen 2020

On-line přednášky kurzu Sociální dovednosti pedagoga budou realizovány v novém kanálu na...

07. říjen 2020