Filozofick fakulta

Obecné info k výjezdům

Studenti všech studijních programů katedry Pedagogiky mohou využívat celou řadu možností pro vycestování na partnerské katedry zahraničních univerzit. Studentská mobilita je jednou z cest, jak získat nové informace ze studovaného oboru, rozšířit vlastní studijní možnosti a zdokonalit se v jazykových dovednostech. Nabídku tvoří celá řadu programů a dohod určených pro studentskou mobilitu. Mezi hlavní patří především:

       Meziuniverzitní a mezifakultní dohody

       Mezivládní kulturní dohody

       LLP/Erasmus

       Erasmus Mundus Joint Masters Courses

       CEEPUS

       Aktion

       SCIEX-NMSch Fond na stipendia

       Mezinárodní visegrádký fond

       Anglo-Czech Education Fund

       Co-tutelle

       Fond mobility

       Finanční příspěvek v rámci přímé spolupráce atd.

Mimo možností zprostředkovávaných zahraničním oddělením FFUK, je možno využít též stipendií, které nabízí neziskové organizace. Mezi hlavními:

       Nadace Alexander von Humboldt

       Česko-německý fond budoucnosti

       CIMO – Studium ve Finsku

       British Council

       Fulbrightova nadace atd.

Při vyřizování všech typů zahraničních stáží Vám bude nápomocno zahraniční oddělení FF UK. Prostudujte si prosím nejprve informace zveřejněné na internetu pod jednotlivými typy stipendií a také sekci často kladených dotazů.Pracovníci zahraničního oddělení Vám zodpoví případné další dotazy.

Další obecné informace týkající se možností zahraničních výjezdů, jazykových kurzů, odborných stáží, atd. najdete např. v informační brožuře Studium v zahraničí, Informačního centra pro mládež a Eurodesku.

Podrobné informace a kontakty získáte na webových stránkách zahraničního oddělení FFUK

http://www.ff.cuni.cz/

 

Aktuality

Týkají se výuky PhDr. Tvrzové. Provedeny ke dni 19. IX. Rozvrh je...

20. září 2019

najdete zde.

19. září 2019

zápis v SIS ano, ale čas dle rozvrhu na webu katedry. Začátek 10. X. J. Valenta

19. září 2019

Kurz s Mgr. Štefkovou se bude konat v rámci lednového setkání ve dvojnásobné časové...

18. září 2019

ze dne 18. 9. na 25. 9. !!!

17. září 2019

13. X. - více...

15. září 2019

Mgr. Lukášová bude v termínu od 16.9. do 23.9.2019 čerpat dovolenou. Pro urgentní případy bude...

13. září 2019

je...

10. září 2019