Filozofick fakulta

Erasmus

AKTUÁLNÍ: Výběrové řízení pro šk. r. 2018/19 - info zde.

 

Program Erasmus, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

 

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

  • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů. 

Více informací sekce Erasmus na stránkách zahraničního oddělení Filozofické fakulty UK.

 

KATEDRA PEDAGOGIKY

Katedra pedagogiky má pro studentskou mobilitu uzavřeny smlouvy s následujícími univerzitami:

Nord universitet Bodo (Norsko)

Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polsko)

Universidade de Coimbra (Portugalsko)

University of Dundee (Skotsko)

Universita Komenského Bratislava (Slovensko)

Prešovská univerzita v Prešově (Slovensko)

Univerza v Ljubljani (Slovinsko)

Univerza v Mariboru (Slovinsko)

Universidad Complutense de Madrid (Španělsko)

Universidad de Santiago de Comnpostela (Španělsko)

 

Informace k výjezdu a konkurznímu řízení:

Studenti mají možnost využít výjezdu na zahraniční univerzity 1x během svého studia. Výjezd je možno uskutečnit nejpozději v průběhu 4. roku bakalářského studia a nejpozději v průběhu 3. roku studia navazujícího magisterského programu. Totéž omezení platí pro studenty doktorského studijního programu.

Konkurzní řízení probíhá ve dvou kolech. Podmínkou postupu do fakultního kola je úspěšné absolvování konkurzu na katedře, v průběhu kterého je zjišťována motivace studenta ke studiu v zahraničí, jazykové znalosti a dosavadní studijní výsledky. O místě a čase konání konkurzu jsou studenti včas informování, a to prostřednictvím webových stránek katedry či přímo na emaily studijních skupin. Výběrové řízení probíhá v průběhu března.

Prvním krokem po nominaci na výjezd je vyplnění on-line přihlášky na adrese http://is.cuni.cz/webapps/. Součástí této přihlášky je také Transcript of Records, který na vyžádání poskytne studijní oddělení. Podmínkou je též vyplnění protokolu o studijním plánu, tzv. Learning agreement. Veškeré náležitosti musí být odeslány partnerským universitám do 30. 5. (odjezd na zimní semestr) a do 30. 10. (odjezd na letní semestr). Nutno sledovat též termíny jednotlivých univerzit, které se mohouc termínů FFUK lišit.

Studenti jsou povinni respektovat veškeré instrukce spojené s administrativním postupem i studijními povinnostmi, které z pobytu vyplývají.

Další podrobné informace a formuláře je možno získat na webových stránkách zahraničního oddělení  FFUK  http://www.ff.cuni.cz/

PřílohaVelikost
Podpora studentských projektů Q15 - 2. kolo_říjen 2018.pdf1.05 MB

Aktuality

Týkají se výuky PhDr. Tvrzové. Provedeny ke dni 19. IX. Rozvrh je...

20. září 2019

najdete zde.

19. září 2019

zápis v SIS ano, ale čas dle rozvrhu na webu katedry. Začátek 10. X. J. Valenta

19. září 2019

Kurz s Mgr. Štefkovou se bude konat v rámci lednového setkání ve dvojnásobné časové...

18. září 2019

ze dne 18. 9. na 25. 9. !!!

17. září 2019

13. X. - více...

15. září 2019

Mgr. Lukášová bude v termínu od 16.9. do 23.9.2019 čerpat dovolenou. Pro urgentní případy bude...

13. září 2019

je...

10. září 2019