Filozofick fakulta

Publikační činnost

Nejdůležitější kolektivní výstupy:

– „Tradice a perspektiva pedagogických věd“ (ed. R.Váňová, 2003)

Texty ke 120. výročí vzniku pracoviště – studie pojednávající o vývoji oboru na filozofické fakultě i obecně.

 

– „Historie a perspektivy didaktického myšlení” (ed. A. Vališová, 2004)

Statí pojednávajících o problémech vzdělání. Hodnotí též přínos J.Skalkové pro obor.

 

– „Učitel v současné škole“ (eds. H.Krykorková, R.Váňová, 2010)

Historie a teorie učitelské profese a výzkumy inovačních  tendencí v oblasti přípravy a práce učitele.

 

– „Pedagogika pro učitele“ (eds. A.Vališová, H. Kasíková, 2010)

Vysokoškolská učebnice pro studenty učitelských studií.

 

– „Diverzita, inkluze, diferenciace v základním vzdělání” (eds. H. Kasíková, J. Straková, 2011)

Uzavírá projekt výzkumu rovných vzdělávacích příležitostí žáků českých (i zahraničních) škol (problém duality „základní školy – nižší  gymnázium“; kompetence k učení atd.)

 

Monografie z poslední doby:

viz ...

 

Osobní bibliografické databáze členů katedry:

– v databázi Univerzity Karlovy – OBD – link:

http://is.cuni.cz/IS-109.html

 

– v databázi filozofické fakulty (výsledky pouze do roku do r. 2010) - link:

http://knihovna.ff.cuni.cz/?q=node/197

 

- na stránce osobních profilů vyučujících - link:

http://pedagogika.ff.cuni.cz/?q=node/15Aktuality

Opětovně byla zpřístupněna digitální sbírka dokumentů Kramerius https://ndk.cz/podminky-...
04. listopad 2020

 

Výběr z EIZ...

30. říjen 2020

Termíny výuky kombinovaného studia jsou

18. 1. – 23. 1.2021

8. 2. – 13. 2. 2021...

30. říjen 2020

Od 18. 10. do odvolání probíhají úřední hodiny sekretariátu výhradně distančně. Rozpis úředních...

18. říjen 2020

Důrazně žádáme všechny studenty, aby v MS Teams nedělali ve vytvořených kanálech žádné...

07. říjen 2020

On-line přednášky kurzu Sociální dovednosti pedagoga budou realizovány v novém kanálu na...

07. říjen 2020