Filozofick fakulta

Publikační činnost

Nejdůležitější kolektivní výstupy:

– „Tradice a perspektiva pedagogických věd“ (ed. R.Váňová, 2003)

Texty ke 120. výročí vzniku pracoviště – studie pojednávající o vývoji oboru na filozofické fakultě i obecně.

 

– „Historie a perspektivy didaktického myšlení” (ed. A. Vališová, 2004)

Statí pojednávajících o problémech vzdělání. Hodnotí též přínos J.Skalkové pro obor.

 

– „Učitel v současné škole“ (eds. H.Krykorková, R.Váňová, 2010)

Historie a teorie učitelské profese a výzkumy inovačních  tendencí v oblasti přípravy a práce učitele.

 

– „Pedagogika pro učitele“ (eds. A.Vališová, H. Kasíková, 2010)

Vysokoškolská učebnice pro studenty učitelských studií.

 

– „Diverzita, inkluze, diferenciace v základním vzdělání” (eds. H. Kasíková, J. Straková, 2011)

Uzavírá projekt výzkumu rovných vzdělávacích příležitostí žáků českých (i zahraničních) škol (problém duality „základní školy – nižší  gymnázium“; kompetence k učení atd.)

 

Monografie z poslední doby:

viz ...

 

Osobní bibliografické databáze členů katedry:

– v databázi Univerzity Karlovy – OBD – link:

http://is.cuni.cz/IS-109.html

 

– v databázi filozofické fakulty (výsledky pouze do roku do r. 2010) - link:

http://knihovna.ff.cuni.cz/?q=node/197

 

- na stránce osobních profilů vyučujících - link:

http://pedagogika.ff.cuni.cz/?q=node/15Aktuality

Konzultační hodiny doc. Koti jsou v září jako vždy ve středu od 16:...

20. září 2020

Vzhledem k tomu, že mi většina prací z uvedených předmětů přišla až s počátkem září, počítejte s...
11. září 2020

jsou zde...

10. září 2020

Možnost účasti na Klinické stáži Katedry výchovné dramatiky v hradeckém divadla Drak a workshopu...

07. září 2020

Připomínám, že první výukový týden pro kombinované studium začíná již 14. 9., tj. před zápisem...

29. srpen 2020

...

21. duben 2020