Filozofická Fakulta

Aktuality

06.12.2017 - 15:11
5. leden 2018

Konzultace se konají stále ve středu, ale v čase 11.00 - 12.00.

06.12.2017 - 15:10
5. leden 2018

Diskuse se studenty - "kariérními velvyslanci" o možnostech práce v institucích EU, 13.12.2017

Seminář na Univerzitě Karlově ke konkurzům EPSO a pracovním příležitostem v institucích EU 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR spolu s Univerzitou Karlovou pořádá dne 13.12.2017 od 9. do 13. h na rektorátě UK (Modrá posluchárna) veřejnou diskusi s českými studenty - "kariérními velvyslanci" EU o možnostech pracovního uplatnění v unijních institucích. Akce je určenapředevším vysokoškolským studentům.                                                      ...

13.11.2017 - 10:39
13. prosinec 2017

Před konáním obhajob je nutné odevzdat alespoň 1 výtisk BP či DP v papírové podobě na sekretariát katedry, a to v termínech, které jsou uvedeny v harmonogramu katedry.

27.10.2017 - 13:27
26. listopad 2017

a investiční fondy - Operační program Praha - pól růstu ČR: bližší info zde.

26.10.2017 - 15:34
25. listopad 2017

Jak jsem avizoval, počínaje týdnem od 30. X. dochází ke změnám v pravidelnosti konzultací. Pro osobní konzultace přichází v úvahu nadále úterý (a/nebo též některé pondělky), ale časy se budou měnit, takže zájemce prosím nejprve o dohodu mailem.Díky. J.V.

18.10.2017 - 15:07
17. listopad 2017

zajišťovaná předmětem Právo pro sociální pracovníky I - čtěte přílohu.